Nigar duyguYüklə 199,97 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü199,97 Kb.
#40136

NİGAR DUYGUSƏNƏ MÖHTACAM
( III KİTAB )

Bir dünya yaratmışam
Dünya yaratmışam gözlərində mən,

Orda günəşim var, ulduz-ayım var.

Dünya yaratmışam əllərində mən.

O qoşa ovcunda sevgi payım var.


Dünya yaratmışam dodaqlarında,

Hələ deyilməmiş misralarım var.

Dünya yatarmışam mən qollarından

Gör öndə nə xoşbəxt ilim-ayım var.Təyyarə
Bir gün olacaq sərin yaz günü

Ey uzaq ellərə gedən təyyarə,

Sənli həsrətimi, sevgi yükümü,

Yetirginən yarə yetən təyyarə


Tayyarə yolunu kəsərəm gecə,

Sevgili sirrimi bildirmək üçün.

Həsrətin saçını yolub gizlicə,

Ayrılıq odunu söndürmək üçün.


Yalan uydurardım o gecə sənə,

Səni qaytarmaqçün öz həyatıma

“Bəlkə dönəcəyəm” deyərsən mənə,

Mən də inancam o yalanına,


İndi o təyyarə səni, gözləyir,

Başımda dolanır durur suallar,

Bəlkə də bir başqası səni özləyir.

Yoluna qatılır həsrətli yollar.


İndi mən təyyarə gördüyüm zaman,

Ağlıma ayrılıq kəlməsi salır.

Bütün təyyarələr düşməndi mənə,

Axı sevdiyimi əlimdən alır.Ümidlə bağladım, məhəbbətimlə
Həyatda dözərəm hər çətinliyə,

Arxa dayağım olsan sevgilim.

Tanrı möcüzəsi dedim sevgiyə,

Sən də mənim tək inan sevdiyim.


Eşq ilə sevdanı səndən öyrəndim

Sənə inandım bütün qəlbimlə.

Döyünən misraları ürəyim bildim

Ona mən bağlandım məhəbbətimləAyrılıq
Göynəyir ürəyim gözüm qan tökür

Ürəyimi üzür, üzür ayrılıq

Üstümə qara bir vahimə çökür

Acı qismətimi yazır ayrılıq.


Axı doyanmmadım o nəfəsindən.

Nəfəsi-nəfəsdən alır ayrılıq .

Fələk doymadınmı bu həvəsindən?

Eşq peymanını pozur ayrılıq.


Sənə söyləyirəm şikayətimi

Ağ günümü qara yazır ayrılıq,

Sevgiyə bürünnə saf niyyətimi,

Qüruba qürbətə salır ayrılıq.


Qoy ox batsın ayrılığın gözünə

Sevgi yazdım ayrılığın üzünə

Nə qədər sıxsa da durma qəsdimə

Leylinə də bu qədər üzmə ayrılıq.
Yar gözünə bircə anlıq baxaydım
Uzaqdasan, həsrət çəkir ürəyim,

Yaxındasan ürəkdəki diləyim.

Kəsin yolun, siz qoymayın getməyə.

Uçan quşlar budur mənim istəyim.


Kövrək quş tək qanadlanıb uçaydım,

Dəniz olub sənə nəğmə qoşaydım

Can verəndə, mən torpağa gedəndə

Yar gözünə bircə anlıq baxaydım.Bir sözün yetər
Bircə sözün yetər, sənə gələrəm,

Sənli günlərimi qoxumaq üçün.

Misraya dönərəm , şeirə dönərəm,

Özlədiyində məni oxumaq üçün.


Bircə sözün yetər nura dönərəm,

Gözünə mələk görünmək üçün.

Çiçəyə dönərəm, gülə dönərəm,

Hər sabah sevgiylə öpülmək üçün.


Bircə sözün yetər, bala dönərəm,

O şirin ləbinə qovuşmaq üçün.

Günəşə dönərəm, aya dönərəm,

Səni səmalardan soruşmaq üçün


Bircə sözün yetər, quma dönərəm,

Ayağın altına sovrulmaq üçün.

Tikana dönərəm, daşa dönərəm,

Səni yad gözlərdən qorumaq üçün.


Bircə sözün yetər gözə dönərəm,

Axan göz yaşını qurutmaq üçün.

Nəğməyə dönərəm, sözə dönərəm,

Səni qucağımda uyutmaq üçün.


Damarda dolaşan qana dönərəm,

Ruhumla ruhuna qovuşmaq üçün.

Anılan mənalı ana dönərəm,

Kövrək duyğularında yaşamaq üçün.


Ən zərif, ahəngli rəngə dönərəm

Səni xəyallara daldırmaq üçün.

Səmanı şəfəq tək mən bürüyərəm.

Səni zirvələrə qaldırmaq üçün.


Oldum
Sənsizləyib gecələr səssiz ağlaram.

Səssiz harayımı duyan sən oldun.

Yalnız gözərinə könül bağlaram.

Bağlanan telləri qıran sən oldun.


Bəzən ümidsizəm ağladığımda

Ümid yarpağından tuta mən oldum

Bir ümid nuru ver bağladığında

Ümidli gözümlə dilənən oldum


Sən getsən mən kimə ümid bağlaram?

Ümid işığımı kəsən sən oldun.

Ömür sonunadək həsrət saxlaram.

Ömürlük həsrətdə əsən mən oldum.


Saf sevgimi qan rənginə boyama
Zalım fələk niyə məni təkliyib

Ayrılığı qismətimə yükləyib

Həsrətimi kaman kimi kökləyib

Tikanları ürəyimə dayama

Saf sevgimi qan rənginə boyama
Axşam- səhər eşq şərabın içən var

Gözü yolda dünyasından keçən var

Kəfən geyib dünyasından köçən var

Tikanları ürəyimə dayama

Saf sevgimi qan rənginə boyama


Sənə möhtacam
Nağıl kimi bir dünyamsan,

Ömrümdəki ilk sevdamsan.

Sevdamdak; arzu kamsan

Sənə möhtacam

Günəş olam, işıqlanam,

Rəngə dolub yaşıllanam

Şeirə dolub alqışlanam

Sənə möhtacam.

Səni görcək durar zaman

Damla damla axar zaman

Sevgimizi sıxar zaman

Duyğum sənsən

Sənə möhtacam.


Bilərsən
Gözünün içini eylədim dəniz,

Yelkənsiz, qayıqsız üzə bilərəm


Uzaqlaşıb getən səsiz-səmiriz,

Eşq peymanını poza bilmərəm.


Məni el aləmdən eləmə soraq

Özün imtahana çəkə bilərsən.

Dur getmə, sevdiyim sən saxla ayaq,

Sən hicran qolunu bükə bilərsən


Ağladı
Getmə! Ölərəm mən bundan sonra

Ayrılıq gəlincə gözüm ağladı.

Araya ayrılıq düşəndən sonra

Dağlarım ağladı, düzüm ağladı..


Bir ocaq qaladım, gəl isin dedim.

Ocağımı söndürdün közüm ağladı.

Gözlərəm, neçə ay, neçə il dedim.

Hövsələm tükəndi, dözüm ağladı.

Güllər əkdim sənə gəl qoxla dedim.

görmədin gülləri gözüm ağladı.

Duyğumu tökdüm misralarıma,

Duyğumu axıtdım misralarıma

Kəliməm yas saxladı sözüm ağladı

Tükənmədi, bitmədi
Onu hansı zaman görsəm uzaqdan,

Bilirəm ki onun mənə sözü var.

Beləcə həsrətlə baxışmamızdan,

Duyuram ki, gözlərimdə gözü var.


Neçə ildi mən susaraq danışdım,

Ürəyimi deyəmmədim mən ona,

Görüşmədim uzaqlardan alışdım.

Əsir oldum məhəbbətin yoluna.


Bu günahlar ya səndədi, ya məndə,

Taleyim heç sevinmədi gülmədi,

Çıx get dedin, arzum qaldı ürəkdə.

Sevadam da heç tükənmədi, bitmədi.O yar deyilmi?
Sağalarmı ürəkdəki sevgi yarası?

Yaramın məlhəmi yarım deyilmi?

Sarıb bağlasan da yoxdu çarası

Təbibim, loğmanın o yar deyilmi?


Məni əməliylə əlim bağlasa.

Əzablar yaşatsa dilim dağlasa.

Şeirim ah çəksə misram ağlasa,

Ürəkdəki doğmam o yar deyilmi?Misram kədərli
Bir solmuş çiçəyəm nisgilli, qəmli,

Yaralı ceyranam gözləri nəmli,

Qələmim ələmli qəlbim ələmli

Şeirim ağrılıdı, misram kədərli.

Xəyalım, fikrim, düşüncəm sənli,

Acı xatirələr, əzablar mənli,

Yanında yalandan üzüm gülsə də,

Şeirim ağrılıdı, misram kədərli.Yorulmuşam
Göyü bürüyən buludlar kimi

Bəzən boşalmışam, bəzən dolmuşam.

Quzeydəsaxlanan soyuqlar kimi,

Bəzən sərinlənib, bəzən donmuşam.


Məni məndən alan qorxular kimi,

Sanma sevdiyimə peşman olmuşam.

Qarışıq dolaşıq yuxular kimi

Bil ki çarəsizəm, mən yorulmuşam.


Ən zəif, ən incə duyğular kimi,

Daşlara yazılan nağıl olmuşam

Yalnız sənin olan bu qəlb evimi

Tikandan, qanqaldan mən qorumuşam


Göylərdən süzülən yağmurlar kimi

Gah narın damla, gah sel olmuşam

Hər kəsdən hər yerdə mən öz sevgimi

Bütün yalanlardan mən qorumuşamSevgidə biri əzab yaşadır
Kaman hey inləyir,tar nəğmə deyir.

Birisi qəm didir, biri ağlayır.

Sevgidə əzabı yaşayan bilir

Biri inildəyir, biri çağlayır.


O da n sevdiyini yadına salır

Qədir bilməyənə vefalı qalır

Sevənlər sevgiylə acaq ucalır

Şirin süd çəktirir, Fərhad dağ yarır

İllərdir sevgini gözüm axtarır

Daşı da sevdiyi yosunu sarır

Sevgidə biri əzab yaşadır

Kim isə sevgini xoşbəxtlik sanır.Koroğlu sən oldun Nigar mən oldum
Gülən gözlərini mən görən zaman

Körpə uşaq tək sevinmiş oldum

Sevdiyim dodağı öpdüyüm zaman

Ruhən cilalanıb dirilmiş oldum


Biçarəsəzilikdən yolda qalanda,

Itirilmiş yolu tapan sən oldun

Sevgi dastanında eşq olanda,

Koroğlu sən oldun Nigar mən oldumAlovlar alıb
Mən tar olub sənə nəğmə çalaydım.

Duymdığım neçə nəğmələr qalıb.

Bir ox olub öz yayımdan çıxaydım.

Bütün vücudumu qısqanclıq sarıb.


Yağmur olub göylərinə yağaydım.

Gözümdə sevincin damlası qalıb.

Şimşək olub göylərinə çaxaydım,

Soyuq otağımı alovlar alıb.


İztirab çəkirəm yaza bilmirəm
Dağlandı ürəyim, qırıldı qəlbim

Sındırdı qələnim, qınandı sevgim.

İztirab çəkirəm yaza bilmirəm.

Sən mənim həm sonun, həm də ki ilkim.


Alovun yandırdı, qarsdı qanadım,

Əzab yaşatsam da pozulmaz andım

İztirab çəkirəm yaza bilmirəm.

Səni öz sevgimə vəfalı sandım


Kaş
Hürkmüş qağayıtək uçaydım qəfil.

Səni o zamanlar görməyəydim kaş.

Bu qəmli gözlərdən qanlı axar sel

Ağlaya-ağlaya ölməyyədim kaş.


Həsrətin ürəyimi qurd kimi oyub.

O yer ki məni naümid qoyub.

Acılar içində sevdam soyuyub.

Gizli ssevdaları görməyəydim kaş.


Gəmilər gedir
Zəncirlər qırıldı yol gəldi sona

Gəmi limanda düşməyib yola.

Məni tərk edəcək sevdiğim insan

Ne olar getməsin siz deyin ona


Məni gözüyaşlı qoyub o hara gedir?

Görəsən özünə kimi həmdəm seçir

Məni tərk etməsin sevdiğim insan.

Deniz dalğalanır, gəmilər gedirSeçirəm
Qırılmaz ürəyim səndən demişdim

Səni səndən də çox ruhən sevmişdim

Tikanın əlimi qanatsa belə

Sevgimə tək layiq səni seçmişdim.


Yazdığım kəlimələri burda silirəm.

Sənsiz yaşamaram bunu bilirəm.

Məni tərk edib sən getsən belə

Sevgimə tək layiq səni seçirəm
Səni səsləyir
Ağlar gözümün yaşı dinməyir

Axan bu yaşları kimsə silməyir

Susuram nədənsə!kimsə bilməyir

Sızlayan ürəyim səni səsləyir

Ürəyim ah çəkir, qəlbim inləyir,

Gözlerim illərdir yolun gözləyir

Qələmim yazır ellər dinləyir

Gözlərim yollardan səni səsləyirBir ovuc ümid istədim
Sevgi alovunda eşqin gözündə

Sənə sevdiyimi deyə bilmədim

Bütün gunahlar mənim özümdə

Səndən qeyrisni görə bilmədim


Baxdım yollarına bəlkə gələsən.

Ümid işığını görə bilmədim

Açmadım sirrimi bəlkə biləsən

Qəlbimin içini görə bilmədin.


Mən sənə yalvardım, nə istedim ki?!

Bir ovuc ümidi verə bilmədin.

Mən səni bu qədər nədən sevdim ki?!

Sevigmin qiymətini bilə bilmədin.


Qarşında ağlayıb sevdim deyəndə

Qürur yıxdığımı bilə bilmədim,

Mən səni sevəndə qarşılığı yox,

Yalnızca bir ovuc ümid istədim.


Dağdan daşa vurursan
Zalım fələk əl çəkmirsən izimdən

Yaş çəkilmir, sellər axır gözümdən

Nə yazıram da həsrət gəlir sözümdən

Yanan qəlbi paralayıb yarırsan.

Dağ çəkirsən dağdan-daşa vurursan.

Suçum nədir məndən qisas alırsan,

Mən yandıqca daha da od yaxırsan,

Ağlayınca sen bundan kam alıran.

Yanan qəlbi paralayıb yarırsan.

Dağ çəkirsən dağdan-daşa vurursan.


Məsum quşdum qanadımı qırırsan.

Səmada uçuram yerə salırsan.

Ayırırsan sevdiyimi n alırsan.

Yanan qəlbi paralayıb yarırsan.

Dağ çəkirsən dağdan-daşa vurursan.
Olmasın
Duyğumu açıram hər kəs ayılsın

Sevgidə eşqdə yalan olmasın.

Vüsal dastanında adım anılsın

Ayrılıq adında qalan olmasınSevirəm sözünü cəzalandırıram
Eşqimi qınadım her gecə və gündüz

İnd bu əməlimdən mən utanıram

Vərəqim yazısız, duyğumsa sözsüz

Eşqimi özümlə dolandırıram


Sevdiyim! əzab yaşatdın mənə,

Yenə də özümü xoşbəxt sanıram

Ürək bir təsəlli arıyır deyə

“Sevirəm” sözünü cəzalandıram.Özlədim
Aylar gəlib, keçdi iki il oldu,

O sənli günlərim özlətdi məni.

Baharlar dolandı qızılgül soldu

Dinən bülbüllərim gözlətdi məni


Özlədim, özlədim o xoş səsini

Özlədim, ümit veren kəlimələrini

Şeirimlə ovutdum mən özləmimi

Özlədim bir səni, bir gözlərini


Ruhumu saran olmadı
Unudulmaz sənlə o keçen anlar.

Bir roman yazardım o anlar üçün.

Ey ruhuma gəlib sarılan qollar?

Getmədim qal nə olar sevgimiz üçün.


O mənimdir dedim, mənim olmadı.

Yalvardım yanımda qalan olmadı.

Ovcunda əllərim, qəllbində sevgim.

Ruhuyla ruhumu saran olmadı.


Səninlə yenidən barışanda
Kədər nəğməsində, dinən sim kimi,

Çalındım həsrətdən alışanda mən.

Səni axtarırdım mən Leyli kimi,

Şirin xəyallara qarışanda mən.


Sevincdən çiləndim bir yağmur kimi,

Sevgi vüsalına qovuşanda mən,

Xoş ətir saçardım qızıgül kimi,

Səninlə yenidən barışanda mən.
(türk)
Hani
Hani bana bir avuç umut getirecekdin?

Hayellerimin içine hayellerini ekleyecektin?

Hani sığdırıcaktın tüm mutlulukları ellerinin arasına?

Bir aşk çeşmesi olucaktın bana?

İzn vermeyecektin susamaya.

Ellerinle doldur ver içelim doya-doya..

Hani masmavi deniz getirecektin kollarında?

Bense yosun olucaktım denizinde yüzücektim.

Yüzerek dalgalara karışıp boynundan öpecektim.

Seni sevecektim.

Hani aşkımızın adına koynunda bir çiçek ekecekdin?

Her gün onu sevecektim.

Kokusunu gözlerinden içime çekecekdim.

Gözlerini sevecektim.Seni sen gibi seviyorum işte

Seni öyle seviyorum ki,

Itiraf edemediğim kadar seviyorum,

Ayın geceni sevdiği gibi,

Bir yaz sabahı açmış çiçeklerin güneşi sevdiği gibi seviyorum,

Yeşil ağaçların yağmuru sevdiyi gibi

Insanların peşini bırakmayan bir gölge gibi,

Her sabah uyandığımda yüzüme esen rüzgar, bana günaydın söyleyen kuşlar gibi,

Özgürlüyü sevdiğim gibi seviyorum seni işte.

Yolunda akıttığım, duygularımla karışan göz yaşlarım gibi,

Nefesimi tutarak seviyorum.

Bazen gizli-gizli,

Bazen utana-utana,

Seni hayatımı paylaşacak kadar,

Öpüşlerimi gizli sakladığım kadar,

Kovuşacağım günü sevdiğim kadar seviyorum.

Tutkunun dehşetini artıran beklemekti. Bekleyişle seviyorum seni.

Ben seni kavuşmak için diğil, kavuşmayı özlemek için seviyorum

Seni sen olduğun için,

Ruhum sana bağlanığı kadar

Allaha elimi açtığım dualar kadar,

Yaşamadığım büyük inamla umutla, beklediğim gelecek günler gibi seviyorum.

Duygularımın hala sözcük bulup anlatmadığı noktalar gibi seviyorum.

Seni bir parçam gibi, kendim gibi,

Seni safca seviyorum, kendimi sevdiğim gibi, seviyorum.

Seni sen gibi seviyorum işte ...


Sen ve ben
Elimde kalem, düşüncelerimde sen.

Kalbimde sevgi, dilimde “sen ve ben”

Mutlulukta hep sen,

Hasret yangısında ben.

Isıtan sen, yanan ben.

Bekleyen ben, giden sen.

Bu sevdada kim terk eden, kim giden,

Kim kaybeden, kim seven???

Sen ve ben!

Seni düşündüm
Duygumu mısralara akıttığımda,

Senin varlığınla her an övündüm.

Nə zaman gözümü kapattığımda

Yalnız bir tek seni, seni düşündüm.


Seninle qurur duyduğum anda,

Kalbimin içinde her an büyüdün.

Hər bir dakikamda her bir zamanda,

Yalnız bir tek seni, seni düşündüm.


Kaç yıldır peşinde, yollarındayım
Kalbim qam evinin burulganında,

Sevda denizinin kollarındayım.

Hayatımın en güzel gençlik çağında.

Kaç yıldır peşinde, yollarındayım.


Gel bana desen hemen yanında.

Git dersen koşarak uzaklardayım.

Istermisin öleyim sevda yolunda?

Kaç yıldır peşinde, yollarındayım.Quca bilmedim
Can attım koynunda uyumak için.

Sana sarıldımsa yapa bilmedim.

Sığındım sana yetim çocuklar gibi.

Qucmaq istedim, quca bilmedim.


Keşke öpem ellerini, öpem yüzünü.

Zamanın kiymetini o gün bilmedim.

O gün hayatımın “keşkeler” günü.

Qucmaq istedim, quca bilmedim.Bu hayata sensin beni bağlayan
Sen benim kalbime doğan güneşsin,

Varlığınla nurlandır benim kalbimi,

Sen bana ekmek tek su tek gereksin.

Yaşat varlığınla nurlu sevgimi..


Sen bu hayatda benim ruhum canımsın,

Gözlerinmi, ruhummu sensiz ağlayan?

Canımı feda veririm inanırmısın?

Bu hayata sensin beni bağlayan.


Ben tanrıdan ne istedim ki!?
Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Vücudumun seninle ısınmasını

Kollarında her gece uyuya kalıp,

Sabahımın seninle açılmasını istedim.


Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Kedi yavrusu gibi dizlerinde okşanmak

Hayatına konmak istedim.

Senin yanında olmak, sen kokmak istedim.


Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Sana dokunmak, parmaklarımı vücudunda dolaşdırmak istedim.

Sıcak yumuşak öpücüklerle seni sevmek istedim. Sevişmek istedim.
Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Sana tutkum daha da hızlandı, ateşlendim.

Sınırlarımı aşmak istedim.

Hayatıma senin mutluluk getirmeni istedim.


Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Hayellerinde olmak sana sarılmak istedim

Bir şairin yazbilceği en güzel şiiri yazmak istedim sana.

Sana sevdamı anlatmak istedim.


Ben tanrıdan ne istedim ki!?

Senin verdiğin nefesi içime çekmek.

Senin yatağında sabaha kadar sevişmek istedim.

Ben yalnızca seni istedim.Göre biliyormusun?
Gökyüzü yağmur elifbasıyla, yerlere senin adını yazıyor.

Sen okumuyamıyorsun.

Ama. ..

Onu ben ve gökyüzü okuyor.Gökyüzü kar elifbasıyla.

Yere resmini yapıyor.

Kayaların taşların, dağların üzerindesin.

Sen görmüyorsun.

Onu bir tek ben seyr ede biliyorum..

Aşk elifbası gönlüme adını ve resmini çizmiş.

Göre biliyormusun?


Tanıdınmı?
Gururlu cesurdur.

O çok iyidir, o çok mağrurdur.

Sen onu tanıdınmı?

Irmak gibi saf temiz,

Sen o suyu tanıdınmı?

Parlayan, göz kamaştıran

Sen yıldızı tanıdınmı?

Konuşmazı konuşturan.

Yürekleri coşduran.

Dudakları kavuşturan.

O adamı tanıdınmı?

Ben gibi seveni sen bulamazsın
Gitme! kal dedim, sana yalvardım.

Bekleyenin vardır sen kalamazsın.

İmkansız aşkla canım acıtdım.

Bu aşkı sen bile durduramazsın.


Dikenli taşla beni vurdular.

Yaralı oldunsa çırpınamazsın.

Sen de aşıkmısın bana sordular.

Oldunsa hayatta unutamazın.


Zaten yaraladın, yine sen vurma.

Can verer onu kurtaramazsın.

Tut ellerimden sen beni kovma.

Ben gibi seveni sen bulamazsın.Neden alıştırdın beni kendine
Unut söyleyib beni yoracaktınsa,

Seven yüreyimi oyacaktınsa,

Beni gözüyaşlı koyacaktınsa,

Neden alıştırdın beni kendine?


Dert çekmek kolaysa sen de çeksene,

Sevgi verene bir azcık ilgi versene,

Yapmadın bunları durma gitsene….

Neden alıştırdın beni kendine ?


Ölüm ver
Ölümle korkutur bu hayat beni,

Bilmezmi, ben ölüm arzulamışım?

Talihim azapla sınıyor beni,

Cehennem azabı ben yaşamışım.


Gel ey ezrayilim, gel canımı al,

Bu kadar azabı gördüğüm yeter.

Masumum hayatda ne günahım var?

Sabr et diyorsun! ne zaman geçer?


Hayatım senin o ellerindedir,

Istesen mutluluk, ve ya zülüm ver,

Hasret acısını yaşatma bana,

Ya bana hayat ver, ya da ölüm ver.
Tüm sevenler seni okusun
Yalnızlığa her gece dokunuyorum.

Gecenin yalnızlığıyla üşüyorum.

Dünü bıraktım, artık bu günle yaşıyorum.

Dünde sen vardın, bu gün de varsın.

Demek her gün seni yaşıyorum.

Seni seviyorum.


Hayatımı renklerle boyamak isterken.

Elime bit tek siyah ve beyaz fırçalar geliyor.

Onları tabloya sürüyorum.

Toblodakı ümitsizliyi görüyorum

Usulca kanat çalan beyaz kuşlar çiziyorum.

Ve onların uçmasını seyr ediyorum.


Üzülüyorum. Içimdeki çığlıkları kimse duymuyor

Benden başka.

Artık her şeye inanmaz oldum.

Aşktan başka

Sensizlik içime dokuyor.

Isınan vücudum soyuyor.

Gecenin yalnızlığıyla, kimsesizliyiyle.

Üşüyorum.

Oysa gecemi ateşe soka bilirsin.

Yalnız benim, benim ola bilirsin.


Gidiyorsun.

Gidişinin karşsını almak için tutmalıydım ellerinden

Ellerim deymeliydi, vücudum ürpermelliydi.

Belki anlardın içimdeki hissleri.

Bir kez yapsaydın bunu.

Toplardım cesaretimi.

Anlata bilirdim sevgimi, içimdeki seni!!!
Yıllardır seni çağırıyorum, dualarımin içinden.

Bir melek kanat çalıyor uçmaya kararlı.

Ama elleri zincirli, elleri bağlı.

Acılarım yaş olup gözlerimden akmalıydı.

Bu vücut seni bir geceliye sarmalıydı.

Senin olmalıydı.


Yine aklıma geldi, gidişin.

Oysa seni sevdiğim gün, gideceğini biliyordum.

Kendimi buna hazırlıyordum.

Düşünüyordum.

Zaman bitecek ve sen gideceksin.

Bense hayatımı kaldığım yerden devam edecektim.

Sensizmi devam edecektim???

Edemem,


Sensiz hayatı sevemem.
Bekle beni dönücem dersen,

Bir ömür boyu seni beklerim.

Ama dönmeyeceksin, “bekle beni” demeyecksin, biliyorum.

Bu aşkın imkansızlığını anladığım gün

Senden kurtulmalıydım.

Aşkı unutanların arasına katılmalıydım.

Savaşmalıydım.
Cesaretimi topladım.

Ve arkama baktım.

Acı hatıralardan başka bir şey yaşamadım bunca seneler.

Vazgeçmeler ve yine sevmeler.

Caresizce, ürkekce bu işin sonuçunu beklerdim.

Her şeyimi taşıdım yeni sayfama.

Ama seni sevmekten vazgeçmedim.

Sensiz hayatı tercih etmedim.

Hep seni sevdim

Gülün kokusunda, yaprağın saflığında,

Gecenin işığında seni anlattım.

En güzel aşk hikayesinde seni okudum.

Ben sevgide bir tek seni tandım.

Sahikldeki kumlara,

Buğlu camlara adını yazdım.

Yüzünü gözlerimde, sesini kalbimde sakladım.

Hiç sensiz olmadım.

Kandım sevgime

Tüm içimdeki senli duygularımı döktüm şiirime.

Dünyadakı tüm sevenler seni okusun diye.
Niye ben sevdim?
Beni ayak altına attığın zaman,

Zamanla unutlur, bu geçer dedim.

Sevgimi şehvetine sattığın zaman,

Söyledim kendime niye ben sevdim?Son sözüm
Sevdim sevdiğimden sevgi görmedim.

Ben onu sakladım gözlerim üste

Ondan başka birisini inan sevmedim.

Gönül vermediklerim, çıktı hep yolum üste


Ben yine aşkıma unutmam dedim.

Onu uyutdum rüyada dizlerim üste

Ben ona gizlice sevdim söyledim.

O yine söyledi “çıkma sen yolum üste!”


Ben susdum yine konuşdu gönlüm.

Parlak yıldızdım ben sensiz söndüm.

Güçüm yok, sabrım yok, kalmamış dözüm.

“Unutmam” sevdiğim inan son sözümKimler aramıza ayrılık salmış?

Bu sevgi bende biten, tükenen diğil.

Yüreyim kanlar içinde paralanıyor.

Binlerce yıl geçse, kalbim unutan diğil.

Ruhum can veriyor canımdan aralanıyor.
Sen uzaklardasın, bense burdayım.

Ellerim sana taraf uzalı kalmış

“Senden vazgeçmem” ben bu yoldayım.

Kimler aramıza ayrılık salmış?Soğuk sevgi
Parlak yıldızlardık biz göklerde dün.

Yıldızlarmı sönmüş, rüzgar uçurmuş?

Sanki iki yapraklartık ağaçta biz dün.

Yaprağın biri soğuktan solmuş.


Çoktan okumuşsun sen gözlerimi

Gözlerim hayatta yalan söylemez.

Buz gibi soğuk o sözlerini

Daha seven gönlün bile ısıta bilmez.


Benden uzaklaşmakçin behane gezer.

Gelmez görüşe, sürüner, o ayakların,

Benim gönlüm de çocuğa benzer.

Küser resmin öpmez bu dudaklarım.
Seni doğduğuna pişman edicem.
Sana söz vermişdim ben kaç senedir.

Sevda yollarına güller ekicem.

Dur dayan, beni terk etmek nedir?

Seni doğduğuna pişman edicem.


Sana söylemişdim, sevdim sevicem.

Gönlümde sana bir kalp çizicem.

Dur dayan, beni terk etmek nedir?

Seni doğduğuna pişman edicem.
Aşık diğildin (kendime)
Baktım yıllarca aynı aynaya.

Yıllarmı deyişdi, senmi deyişdin?

Utandım yüzüne o gün bakmaya.

O zaman sen böyle diyildin.


Kurursuzluk yapıb sevda söyledin.

Canını acıttın kederlenmedin.

Kaç yıldır yürekten sen hiç gülmedin?

O zaman sen böyle diyildin.


Düşün! aşkını terk edib gittin.

Tutkunu, aşkını aklından sildin.

Onsuz mahv oldun, sen onsuz bittin.

Sen o zamanlar böyle aşık diğildin!!
Zaman çok yakın
Gitme uzaklara gel bana sarı

Kurutma sonbaharda o yaprakları

Göz yaşımla yıkadım giden yolları

Gitme! Feleye sen kanma sakın.

Az kaldı gitmene zaman çok yakın.

Gözümde canlanmış o hatıralar

Canımı acıtır, içten yaralar...

Beraber dolşamadık küsmüş sokaklar.

Gitme! Feleye sen kanma sakın.

Az kaldı gitmene zaman çok yakın.


Akan göz yaşımı kimse silmedi

Çok acılar çektim yarim bilmedi.

Bu kalp seni sevdi , kimse sevmedi

Gitme! Feleye sen kanma sakın.

Az kaldı gitmene zaman çok yakın.

Her gece alev aldım, her gece yandım.

Düşündüm kalırsın, ben buna kandım.

Terk etme, bırakma ne olur canım.......,

Gitme! Feleye sen kanma sakın.

Az kaldı gitmene zaman çok yakın.


Tek sen gerçeksin.
Yokluğun masamın üzerinde sesizce duruyor.

Bir-birine karışmış kağıtlar.

Hepsinde bin bir hasret,

Hepsinde sen varsın.

Masam hasrete boğulmuş zor ayakta duruyor.

O kağıtlara her baktığımda beni sorguya çekiyor

Anlıyorum onları.

Ağır geliyor onlara.

Ben içimdekileri boşaltıyorken

Onlarsa kaldıramıyor bu kadar yükü, acıyı.

Yine soğuk gece,

Her yer sessizce.

Akıttığım gözyaşları,

Içimde korku telaşları.

Gitme söylemeyen dudaklar.

Ve karşıda nice sınavlar.

Gitmen korkusu.

Hasret kokusu.

Geceler uykum, günüzler kağıta dökdüyüm duygular.

Yine gelicek sonbahar.

Korkular.

Çoğ zaman geçdiyim tanıdık sokak, yollar hüzün,

Sokaktakı ağaçların boynu bükük

Geçemiyorum, sana gelemiyorum.

Bu olanları aklımdan silemiyorum.

Hasretle beklediyim, cep telefonumda “V” adı altında gizlenen aranış,

Aranılmıyor ve bekliyorum.

Kendimi içten didiyorum, sorguya çekiyorum.

Duygularımı yazılarımla ortaya koymak istiyorum.

Amma gidiyorum.

Ama çaresizce gidiyorum.

Bütün duygularıma sen tek sebepsin.

Bir sen gerçeksin.

Ölümsüz aşk
İnşallah çatıcam ben muradıma

Tanrımın izniylə mutlu olucam,

Ölümlü hayatda, ölümsüz aşkla,

Ölmez aşk adını ben kazanıcam


Beraber yaşayıp bir ömür sürek,

Mutlu olmak ta bizim hakkımız.

Beraber yaşlanıp, beraber ölmek,

Hayatda en büyük tek muradımız
Kalp seni andı
Aklım da, fikrimde hep sende kaldı,

Kavuşmak deyince, içimi alevler aldı!

Unutmak istedim, silmek istedim.

Gözler seni andı, kalp seni andı.


Sevda kapısı bana bağlandı.

Kalbim sevdiyinden her gün dağlandı.

Seni hayelimden silmek istedim.

Can seni düşündü, kalp seni andı.


Ona yar dedim, yalana kandım.

Ona yalvrışımı ben doğru sandım

Kurursuzluk ettim, nasıl dayandım?

Hep seni düşündüm, hep seni andım.
Kendimi sana sevdiremedim
Ben sana kal dedim, sen dinlemedin

Ben san yar dedim, duymazdan geldin

Gözden yağmurları yağdırsam bile.

Ben kendimi sana sevdiremedim.


Gelmek istedim ben gelemedim

Sevdamın suçlusunu ben bilemedim.

Yıllardır sevdamı şiirime dökdüm

Yine kendimi sana sevdiremedim
Bilmezler
Terk edilen insanlar hayatta terketmezler.

Sevdiyini bırakıp başkasına gitmezler.

Bir kere sevenelerse bir daha da sevmezler.

Sevdanın kiymetini sevmeyenler bilmezler.
Senden başkasını ben hiç sevmedim
Göynedim, yalvardım her gün allaha.

Derdimi anlattım yağan yağmura

Bu hasret yangısına ben dayanamam.

Al beni bir gecelik götür yanına.


Sen hep beni yitdin, ben pes etmedim.

“Unut”, “çek git” dedin, bense gitmedim.

Duygularımı senden gizlesem bile.

Senden başkasını ben hiç sevmedim.Kimse sevemez
Duygu yüklü ben limanım, gemiyim

Aşk masalıyım, ben sevda nağmesiyim.

Sorma yarim, kimim, kimin nesiyim.

Ben aşığım, ben yaılnızca seninim.


Hangi söz ağırmış, hangisi yüngül.

Bunu benden iyi kimse bilemez.

Bunu sana söyledim, yine söylerim!

Seni benden üstün kimse sevemez.


Kabir kazmam gerek
Bırakıp gidenlere bir roman yazmam gerek.

Aldatan insanların masum maskelerini

Çıkarıp yüzlerinden çekip çıkarmam gerek.

Dayanılmaz acıya, ölüm isteyen cana.

Bunu çektirenlere bir kabir kazmam gerek.

Bir şiir yazmam gerek!!
Şiire karışdı
Ah çekdim durmadı gözümün yaşı,

Tutkumun sebebi onun bakışı,

Yıllar geçti, şairin kaç oldu yaşı???

Kalbim durmadan yandı alışdı,

Gözümün yaşı şiire karışdı
Bir kere diyorum durdur savaşı,

Gelme bir daha sevdama karşı

Bitir can acıtan ziddli yarışı.

Kalbim durmadan yandı alışdı,

Gözümün yaşı şiire karışdı

Buymuş kaderim
En mutlu yıllarda seni sevmişdim.

Senden başkasına “olmaz” demiştim.

Bana acımadan, gözün kırpmadan

Yine “unut” deyip çekip gitmişdin.


Istersen acı çektir, yine severim.

Sensiz geçen güne “olmasın” derim,

Na yapsan nafile senden vazgeçmem.

Karşılıksız sevdiysem, buymuş kaderimKahrolsun sevda ben demedim
Bu sevda bende bitmesin derdim.

Unut desen bile hiç üzülmezdim.

Kahrolsun bu sevda ben hiç demedim.

Koşdun uzaklara, arkanca geldim.


Yalvardım önünde boynumu büktüm.

Her gece ağlayıp resminden öptüm.

Kahrolsun bu sevda ben hiç demedim.

Yolunda her gece göz yaşı döktüm.Yıllarım ömrümden gider
Unutmam dedim, bu kalp hep sever.

Sense söyledin zamanla geçer.

Verdiğin ceza inan çok ağır.

Ayrılık cezamı? ölümden beter?


Seni bekliyorum çıkmaz bir haber.

Her sensiz gecem hüzünle geçer.

Ne kadar acımasız bizim bu yıllar.

Sabr ettikce yıllarım ömrümden gider.Yeminimden, aşkımdan ben dönermiyim?
Hayatımı veririm o bakış için.

Senden ben hiç vazgemermiyim?

Yolunda akıttığım göz yaşı için.

Yeminimden, aşkımdan ben dönermiyim?Hayattan küskün
Sana yaklaşdıkca sen kendin övdün.

Beni kendinden hep eksik gördün.

Ne kavuşmak mümkün, unutmak mümkün.

Bu kız hem senden, hayattan küskün.


Zaten ölüydüm, yine öldürdün.

Bana unut dedin, beni hor gördün.

Ne kavuşmak mümkün, unutmak mümkün.

Bu kız hem senden, hayattan küskün.Unutmam lazım
Aklıma geliyor acı sözlerin,

Sanki içimde dert tazeleniyor,

Sennsiz ağlıyor, dolur gözlerim,

Aklım yüreyime gel unut diyor.


Unutup seni silip kalbimden,

Çıkarmam, hiç olmamış gibi,

Bu bana acıdan acı olsa da,

Unutmam lazım acı sevgimi.


Ben yaklaşdım sense çekip gittin,

Suç bende, karşılıksız sevmişim seni

Ben azap çekdikce sen unut dedin,

Belki de akılsız saymıssın beni.
Seveceğim
Ne kadar çabuk geçiyor ömürden yıllar?

Acılardan bir zaman ben öleceyim.

Bittimi bana verilen bu uzun yollar?

Kara toprağa ben gideceğim.


Ayırsa bizi zamansız ölüm,

Tatlı rüyana ben geleceğim.

Beni hayelinde sen yaşat gülüm.

İki dünyamda seni ben seveceğim.
Hep yanında kalıcam
Kırma kanatımı gireceksin günaha,

Serçe olup, kanatlanıp uçucam,

Koparma, ürkeyi o bitmez daha,

Yasemen tek bağında gül açıcam.


Ne olur yalvarırım beni kurutma,

Deniz olup hayalinde kalıcam.

Alev olsan bile gel sen unutma.

Yağmur olup üzerine yağıcam.


Hava olsan nefesinden doyamam,

Rüzgar olup seni her gün sarıcam.

Yıllar geçse inan sensiz olamam

Sevgin olup yüreğinde olucam.

Ben sen olup hep yanında kalıcam.

Gel inan
Seni seviğimi sana itiraf ettim

Kalbimi kırrak sen unut dedin.

Elimde diğil ki, hep seni sevdim.

Gel inan BİTANEM sen sözlerime.

Yar olmam hayatda ben özgesine,
Seni görünce aşk andını içim,

Muhabbet köprüsünden ben sensiz geçtim

Seni sevmek günahsa günah istedim,

Gel inan BİTANEM sen sözlerime.

Yar olmam hayatda ben özgesine,


Sonuna kadar
Uçdum göklere ben saf sevgimle,

Sense kopardın beyaz kanatlarımı

Bana söylediğin unut kelimenle,

Puç etdin tertemiz umutlarımı


Aklımdan çıkmaz ki senin bakışın

Sadık kalıcam sevgime ölene kadar,

Bunu sana nasıl yalan danışım?

Ruhumla bağlandım sonuna kadar.Sevmem
Yürekten sevmeyi sen bilemezsin.

Sevgi eğlenceymiş sadece sana,

Sevgimin kiymetini sen hiç bilmezsin
Kalbimi çıkarıp versem de sana..

Şimdi unutuyor
Ne kadar bu acıdır benim talihim,

Bu acını talihime yazan sen oldun.

Hasret acısını verende bana

O anda mutluluğu alan sen oldun.


Sonra tanrımın bir rahmi geldi,

Sildi talihimden kara yazını,

Geçmişde canını feda vererdi,

Şimdi unutuyor aşk azabınıNe anlamı var?
Aşk ile alışıp daha yanmasam?

Her dakikamda seni anmasam?

Seni hayatımın canı sanmasam?

Bu acı sevdamın anlamı var?


Sana her zaman sadık kalmasam?

Bu kadar bekleyip ben kovuşmasam?

Seninle beraber mutlu olmasam?

Senli yaşamanın ne anlamı var?


Sevgimi belirtmedim ben aşık oldum,

Şimdi senmi günahkarsın, benmi günahkar?

Bülbüldüm hep sevdamı okudum durdum.

Daha okumaz bülbülün ne anlamı var?
Beni seven gözler orada görmedim
Bağlandim sana sonuna kadar,

Alev bakışların gönlümü yakar.

Susdum sevdiğimi ben belirtmedim.

Acı göz yaşlarım kalbime akar.


Bir kere arayıp halim bilmedin.

Ben hep seni sevdim, hiç sevilmedim.

Gözlerin içinde azcık sevgi aradım.

Beni seven gözler orda görmedim.
Beni çok üzdün, kırdın inan ki
Ruhumla sarıldım, sen yitdin beni

Virane eyledin gönül bahçemi.

Hiçe saydın temiz saf bu sevgimi.

Beni çok üzdün, kırdın inan ki,

Bu yüzden küskünüm hayata sanki.
Bir gül tek okşayıp beni sevmedin.

Aşkıma bir ömür neden vermedin?

Sevgine beni layik görmedin.

Beni çok üzdün, kırdın inan ki,

Bu yüzden küskünüm hayata sanki.
Beni bir kerecik anıyormusun?

Bu kız nerede soruyormusun?

Özledim deyip de buluyomusun?

Beni çok üzdün, kırdın inan ki,

Bu yüzden küskünüm hayata sanki.

Buna mecburum
Içimi ısıtan kömür gibisin.

Sanki hayatıma mühür gibisin.

Henüz yaşamadığım ömür gibisin.

Nereye kaçsan da, seni bulurum,

Büyük sevdam için buna mecburum.
Bulanık sularda duruldu, kalbim

Umutuz bekledi yoruldu, kalbim

Istemeden sana vuruldu, kalbim

Nereye kaçsan da, seni bulurum,

Büyük sevdam için buna mecburum.

Beni denizine al
Daha sabrım da gelmiş sahile.

Uçamam daha aya, yıldıza kadar

Sevgimi sevdiğim atmış sahile.

Sahilde kalamam meduza kadar.


Beni denizine gel, al, sevdiğim.

Bekleme, ben sahilde ölene kadar

“Seni unutmam” bu tek bildiğim.

Bekleme ben ölene gidene kadar.Sen sevda böceyi, ben senin gülün
Aşkımda yalan olmadı sözüm.

Ayırmaz beni sevgimden ölüm.

Sana söylediğim bu gönül sözüm!

Sevgimin gücüne güvemiş gönlüm.

Sen sevda böceyi, ben senin gülün.
Önce alev aldı, sonra o yandı.

O ilk kez öpüşdü aşkına kandı.

Içten gülümsedi, sonra utandı.

Sevgimin gücüne güvemiş gönlüm.

Sen sevda böceyi, ben senin gülün.
Şiirlerime duygumu dökdüm.

Tüm şiirimlerimde aşkımı gördüm.

Sevda sözcüyünden sana taç ördüm.

Sevgimin güçüne güvemiş gönlüm.

Sen sevda böceyi, ben senin gülün.


Seni sevicem her şeye inat
Diyorsun gönlündekini çıkar, dök, anlat.

Senin için kolay, nasıl da rahat.

Sevdim söyledim usulca sana

Diyorsun olmaz, sevmek kabahat

Peki yol göster nasıl unutsam?

Diyorsun öldü de, bitti de, her şeye inat

Içinden parçanı birden çıkar at.

Senin için söylemek nasıl da rahat.

İnsan bir parçasını kesip atarmı?

Acıyan canını hiç acıtarmı?

Unutmak istedim ben yapamadım.

Acımı sevginle sen yıkamadın.

Suçladın kendimi niye bağlandım sana?

Sense hiç değer vermedin bana.

Söylesem olmuyor, sussam olmuyor.

Hepsinde aynı yaram acıyor.

Diyorsun gönlündekini çıkar, dök, anlat.

Senin için kolay, nasıl da rahat.

Bir tek kelime söyliycem sana

Seni sevicem her şeye inatÖzledim
Ben senin resmin altına özledim yazdım.

Onu yatağımın baş ucuna asdım.

Özledim seni görmeyi.

Ben seni özledim.

Dişledim dudağımı.

Özledim.


Açtım yatağımı.

Özledim.


Sen yoksun.

Uykum yok.

Özledim.
İlk şiirlerimi bir tek senle paylaşdım.

Yine özledim.

Aktı gözyaşlarım damla-damla.

Yağmur sularını ben sırdaş bildim.

Özlemimi gidermek için.

Kuralları silmek için.

Seni aramak istedim.

Aradım...

Olmadı.

Özledim.


Göklere kalkmak için tutdum yağmurların uçundan.

Kalkamadım.

Döküldü yere küçük damlalar.

Yağmur damlalarında seni gördüm.

Ben göklere kalmayı aklımdan sildim.

Yerde kalıp seni yağmurlardan seyr etmeyi seçtim.

Yağmur dayandı gökler yüzüme bağlandı.

Yağmurdakı sen arzularım gözümde kaldı.

Özledim.

Şimdui yağmasını bekliyorum. Özlemimi gidermek için.

Seni özlüyorum.
Resmini vermedim kitap üstüne.
Resmini vermedim ben kitap üste.

Yine üzülürsün, yine kızarsın.

Çizdim resmini şiirler üstüne, ben gönlüm üste.

Şiirlerim okundukca resmin göz yaşımla yıkansın.

Resmini vermedim kitabım üste.

Senin resmin her kesde sorular gözünde.

Düşünce içinde.

Hayel gözünde.

Bembeyaz atlar.

Yemyeşil otlar üstünde,

Irmaklar debinde.

Gönlüm içinde.

Her gün her gece sana yazdım şiirimi.

Her kese, şiirimde anlattım seni.

Vermem kitapta senin resmini.

Resimden diğil, şiirimden okusunlar seni.


Yanıma gelmen
Sen her gün aklımdasın.

Yanımdasın

Canımdasın.

Ben aynı duygularda.

Sevda yollarındayım.

Yalnızmıyım, birbaşıma?

Yürüyorum.

Bu yollarda her gün seni arıyorum.

Neden seni seviyorum???
Yağmurla beraber ağladı yine bu gece.

Sessizce...

Gizledim göz yaşılarımı

Yatağıma yürüdüm.

Üşüdüm.

Gözyaşlarımı avcuma döktümBen kendime sakladım.

Ağladım.
Kapadım gözlerimi.

Andım ellerini.

Durduramadım isteyimi.

Saklayamadım şehvetimi.

Kurdum hayelimde seni sevmeyimi.

Sevişmeyimi

Anladım seni deliler gibi sevdiyimi.

Nerdesin??

Birtanem...

Yalnızım.

Teselli veren yok.

Öpen yok. Seven yok

Sesin yok,

Özledim!

Okşayan ellerin, nefesin

Nerdesin?

Içimde bir deprem.

Gönlümde bir tek kelmem

Bu gece usulca yanıma sokulman yanıma gelmen.


Gitme!
Sevdalıyım, gözlerimden yaş gelir.

Sevdam büyük,

Yollardakı engel delir, taş delir.

Sevda sözü kulaklara hoş gelir.

Ben hep savaşdım, ayakta kaldım.

Tutkuyla alevlendim.

Ben sevdalandım.

Ama unut dedin.

Sen beni yıktın.

Her seni aradıkca kalbimi kırdın.

Ağlayarak hayellerimi hep karşıma dizerdim.

Kalp kırıcı sözlerini unuturdum, silerdim.

Her gün seni severdim.

Özlerdim.

Yıllardır sakladığım resimlerini,

Gizli-gizli öperdim.

Sen unut derdin ben dişimi sıkardım.

Dertlerimi, hasretimi, ben şiirimle yıkardım.

3 yıl oldu ben yolunu bekledim.

Ne olduysa kendime ben hep “sabr et” dedim.

Zaman geldi, şimdi sen gideceksin.

Kimleri öpeceksin, sen kimi seveceksin.

Nefesi başkasına vereceksin.

Gitme,


Ruhunu okşayan rüzgar olucaktım.

Gitme,


Seni ısta bilen, alev,

Gitme,


Sevda, huzur içinde mutluluklara götüren yollar olucaktım.

Seni saran kollar olucaktım.

Gitme,

Verdiğin nefesini ben alacaktım.Gitme,

Senin olucaktım.
Yüklə 199,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə