Notă de fundamentareYüklə 194,06 Kb.
səhifə1/4
tarix28.10.2017
ölçüsü194,06 Kb.
#18588
  1   2   3   4

Ordonanţă de urgenţă

39
2016-06-28
Guvernul României
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Monitorul Oficial al României nr 489 din 2016-06-30


Notă de fundamentare

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Ordonanţa de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ

  1. Descrierea situaţiei actuale

Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, finanţată integral din venituri proprii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului pentru Mediu are, în principal, următoarele atribuţii: urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu; întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli; analizează, selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului; urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor şi programelor finanţate din Fondul pentru mediu; finanţează lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor; elaborează ghidurile de finanţare aferente categoriilor de proiecte şi programelor pentru protecţia mediului, finanţate din Fondul pentru mediu.

Potrivit noului Cod de procedură fiscală reglementat prin
Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Fondului pentru Mediu este inclusă în categoria organelor fiscale care administrează creanțe fiscale, în accepțiunea art. 1 pct. 30 din acest act normativ. Potrivit art. 1 alin. (2) din noul Cod de procedură fiscală, intrat în vigoare la data de 01.01.2016, administrarea creanţelor fiscale este definită ca reprezentând ”oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:

a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;

b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale;

c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale;

d) asistenţa/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor, la cerere sau din oficiu;

e) aplicarea sancţiunilor în condiţiile legii”.

În actuala formă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului pentru Mediu nu este definită explicit ca organ fiscal și nici nu sunt prevăzute atribuții specifice unui organ fiscal, ceea ce poate da naștere la controverse și poate genera conflicte de natură litigioasă cu privire la sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală în administrarea veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu.

Conform reglementărilor actuale, este prevăzută o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate, datorată de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate. În forma actuală, nu se face trimitere la obiectivele prevăzute de legislaţia în vigoare, nu este impusă obligaţia declarativă şi un termen scadent pentru aceasta, astfel încât operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri nu au obligația nici de a calcula și nici de a înregistra în evidențele contabile și fiscale contribuția datorată Fondului pentru mediu. Prin urmare, se impune modificarea contribuției și stabilirea unei obligații fiscale în sarcina operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a anvelopelor uzate, stabilirea termenului de declarare și de virare a obligaţiilor datorate. Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte înlăturarea dificultăţilor întâmpinate în ceea ce priveşte stabilirea şi aplicarea contribuţiei reglementată la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să realizeze, până la data de 26 septembrie 2016, rate minime de colectare de 45% .

De asemenea, prin art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, începând cu data de 1 ianuarie 2016 producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare minime calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv, calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv şi masa medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă în cei 3 ani precedenţi.

Conform dispoziţiilor art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului reţine garanţia datorată de către producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de organizaţiile colective, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor de electrice şi electronice la sfârşitul perioadei de garantare, iar sumele rămase neutilizate după un an de la împlinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

Articolul 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost reglementat ca urmare a prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, act normativ care a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Prevederile O.U.G. nr. 5/2015 conțin dispoziţii contradictorii cu cele reglementate în actuala formă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, justificându-se astfel, modificarea în regim de urgență, în vederea corelării cu noile reglementări în domeniul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

În prezent, stabilirea cuantumului obligației fiscale prevăzute la


art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de Administratia Fondului pentru Mediu în baza informațiilor furnizate anual de M.M.A.P., respectiv:

  • situația operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia;

  • alte documente relevante.


Yüklə 194,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə