Nr. 1273/14. 12. 2015 Date privind dosarulYüklə 290,58 Kb.
səhifə1/4
tarix02.11.2017
ölçüsü290,58 Kb.
#26903
  1   2   3   4


DEPUNERE rapoarte întocmite de administratorul JUDICIAR În procedura GENERALĂ de insolvenţă

Nr. 1273/14.12.2015
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1339/107/2015, Tribunalul Alba, Secţia a II-a Civilă. De Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă, Judecător-sindic : POP CLAUDIU AURELIU

2. Arhiva/Registratura instanţei: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, judeţul Alba, număr de telefon 0258/813510, fax: 0258 811184, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri orele 9-13.

3.1. Debitor: MEGA CONTRACT SRL, cod de identificare fiscală 24148781, cu sediul social în mun. Alba Iulia, str. Iaşilor, nr. 90, jud. Alba, număr de ordine în registrul comerţului J01/843/2008.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4. Creditori conform Anexa nr. 1

5.Administrator judiciar: SP Magna Insolv IPURL , cod de identificare fiscală 32759085 cu sediul social în Hunedoara, Aleea Cocsarilor Nr. 6, Bl. 6, Ap. 2 parter, jud. Hunedoara, număr înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 038, tel/fax: 0354414493,mail: office@magnainsolv.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană fizică:Vitez Anca Cristina.

6. Subscrisa: SP MAGNA INSOLV IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MEGA CONTRACT SRL, conform Sentintei nr. 599/F/2015, din data de 04.09.2015, pronunţată de către Tribunalul Alba, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă, în dosarul nr. 1339/107/2015, în temeiul art. 58, lit. b din Legea 85/ 2014 privind procedura insolvenţei comunică:
RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A

DEBITOAREI SC MEGA CONTRACT SRL
Introducere

Ca urmare a cererii formulate de către debitoarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei, prin Sentința nr. 599/F/2015, pronunţată în şedinţa din data de 04 septembrie 2015 în dosarul nr.1339/107/2015 aflat pe rolul Tribunalului Alba, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă, instanţa constituită din judecătorul sindic Aureliu Claudiu Pop şi grefier Cornelia Forminte a dispus deschiderea procedurii generală a insolvenţei împotriva debitoarei, în temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014.

Prin sentinţa mai sus menţionată, SP MAGNA INSOLV IPURL a fost desemnat administrator judiciar al SC Mega Contract SRL, cu atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2015.

În această calitate, administratorul judiciar a întocmit prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Mega Contract SRL, cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de art. 58, lit. b din Legea 85/ 2014 privind procedura insolvenţei.

Informaţiile pe baza cărora s-au întemeiat concluziile reies din documentele financiar – contabile care ne-au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii societăţii debitoare.

Structura raportului

 1. Prezentarea debitoarei

  1. Date de identificare

  2. Structura acţionariatului şi a capitalului social

  3. Obiect de activitate

  4. Scurt istoric al societăţii debitoare

 2. Analiza patrimoniului și a rezultatelor economico-financiare ale debitoarei

 3. Verificarea incidenţei secţiunii 5 din Legea 85/2014 privind situaţia unor acte juridice ale debitoarei

 4. Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei

 5. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă.

 6. Opinia administratorului judiciar cu privire la şansele de reorganizare ale debitoarei.

 1. Prezentarea debitoarei
  1. Date de identificare
Denumire

SC MEGA CONTRACT SRL

Forma juridică

Societate cu răspundere limitată

Sediul

Alba-Iulia, str. Iașilor, nr. 90, jud. Alba

Administrator

ȘERBU ADRIANA

Cod fiscal

24148781

Nr.înreg.la ORC

J1/843/2008
  1. Structura acţionariatului şi a capitalului socialAsociat

Valoarea cap. social

Procent

ȘERBU ADRIANA

ȘERBU ROMULUS ADRIAN190

10


95,00%

5,00%


TOTAL

200 lei

100,00%
  1. Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al societăţii, conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (C.A.E.N.), este 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului.


  1. Scurt istoric al debitoarei

Societatea comercială SC Mega Contract SRL a fost înfiinţată, în baza Legii nr.31/1990, în anul 2008, înregistrându-se in evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J1/843/2008.

Persoana împuternicită în funcţia de administrator al SC Mega Contract SRL au fost d-na Șerbu Adriana.

 1. Analiza patrimoniului și a rezultatelor economico-financiare ale debitoarei

Pentru a stabili cauzele care au dus la starea de insolvenţă a societăţii debitoare (insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), lichidatorul judiciar a analizat situaţiile financiare ale acesteia, efectuând în acest sens cercetări pe mai multe planuri: • analiza poziţiei financiare pe baza datelor publice cuprinse în bilanţurile contabile asumate şi depuse de către debitoare la Administraţia Financiară;

 • analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere;

 • analiza riscului de faliment.

Pentru efectuarea analizei au fost studiate o serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la premisa că acestea reflectă o imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii economice, în vederea obţinerii unei imagini complete asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei, precum şi asupra cauzelor care au condus la incapacitatea de plăţi a acesteia.

Informaţiile s-au preluat de la fostul administrator al debitoarei şi constau în situații financiare anuale pe ultimii trei ani, situația furnizorilor neachitați la data de 30.09.2015, situația mijloacelor fixe la data de 31.08.2015, balanța de verificare la data de 31.10.2015 .Documentele pe baza cărora s-a realizat analiza economico-financiară sunt următoarele:

 • Bilanţ contabil întocmit la data de 31.12.2012;

 • Bilanţ contabil întocmit la data de 31.12.2013;

 • Bilanţ contabil întocmit la data de 31.12.2014;

 • Balanţa de verificare întocmită la data de 31.10.2015.

  1. Yüklə 290,58 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə