ÖĞretim tasarimi geliŞTİrme a. EĞİTİM İHTİYAÇlarinin belirlenmesiYüklə 404,53 Kb.
səhifə5/5
tarix22.01.2018
ölçüsü404,53 Kb.
1   2   3   4   5


Geometrik şekillerin yüzlerini elde etmek için birbirine vidalarla tutturulmuş karton şeritler kullanılabilir. Sonra köşeleri göstermeleri istenebilir.

POWER POİNT SUNUSU 1:

c:\users\birce\pictures\img011.jpg

c:\users\birce\pictures\img012.jpg

c:\users\birce\pictures\img013.jpg

c:\users\birce\pictures\img014.jpg

POWER POİNT SUNUSU 2:c:\users\birce\pictures\img004.jpg c:\users\birce\pictures\img005.jpg c:\users\birce\pictures\img006.jpg c:\users\birce\pictures\img007.jpg c:\users\birce\pictures\img008.jpg

c:\users\birce\pictures\img009.jpg


 1. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, geliştirilen öğretim programının tasarlanan amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığını ve genel olarak etkililiği hakkında karar vermek amacıyla yapılacaktır.

 1. SÜRECİ DEĞERLENDİRME: Öğretim tasarımı üç tane uzman tarafından incelendikten sonra pilot uygulama için 2 tane okul seçilecektir. Bu okullardan biri kırsal kesimlerde yer alan küçük bir köy okulu diğeri ise merkez bir okul olacaktır. Pilot uygulamadan elde edilen veriler değerlendirilecektir. Aksayan yanlarlarda düzeltmeler yapılacaktır. Pilot uygulama başarılı olursa öğretim tasarımı tüm ilkokullarda uygulanacaktır.

 2. ÜRÜNÜ DEĞERLENDİRME: Öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak değerlendirme yapılacaktır. Öğrencilere uygulanan testten elde edilen veriler ve öğrencilerin uygulama sırasında yaptıkları etkinlikler gözlenerek elde edilen veriler analiz edilecektir.

KAYNAKÇA


Akengin,M.(2009).Matematik Sihirbazı.İstanbul:Morpa Kültür Yayınları.

Aydoğan,B.(2006).İlköğretim 7. Sınıf Matematik Derslerinde Çoklu Zeka Kuramının Öğrenmeye,Kalıcılığa ve Matematiğe Olan Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Etkisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Demirel, Ö. (2000) . Planlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı. Ankara : Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2007).Eğitimde Yeni Yönelimler.Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2008). Eğitimde Program Geliştirme.Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Göğün,Y.Karaman,U.Mamaç,N.Öncü,F.(2007).İlköğretim Matematik 2 Ders Kitabı.İstanbul:Devlet Kitapları.

http:// egitimbilimi.com/wp- content/uploads// 2010/02/9 -%C4% B0LK%C3% 96%C4%9ERET%C4%B0M-MATEMAT%C4%B0K-DERS%C4%B0-AMA % C3 % 87LARININ – GER % C3 %87EKLE % C5% 9 EMEME –NED %E2 %80% A6.pdf

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=74&min=10&orderby=titleA&show=10www.etudio.biz/etidio/agora/bilim/math.

http :// yayim. meb. gov.tr/ dergiler /157/ develi.htm

http://www3.itu.edu.tr/~kkocak/fraktal_yazi.htm

http: //www. matder.org.tr/index. Php ?option = com_ content &view= article &id=79 : gecmisten – gunumuze – geometri – geometri – ogretimi – ve - oklid-disi-geometrilerin-ogretimdeki-yeri-ve-onemi-&catid = 8 : matematik – kosesi – makaleleri &Itemid=172http://www.mebgov.tr/db/coklu_zeka_nedir.doc

http://www.cokluzeka.net/czfaydabag.php

http://www.matematikbaskent.edu.tr

Milli Eğitim Bakanlığı.( 2009).Matematik Öğretim Programı.Lefkoşa:Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Karaçay,T.(2008).Sayıların Dili,Oyun.

Yalın,İ.Eğitim Teknolojisi Öğretim Tasarımı.Ankara:Pegem A Yayıncılık.

EK 1. Öğretmenlerle Yapılan Görüşmede Yer Alan Sorular


 1. Öğrencilerin geometri dersindeki başarılarını diğer derslere göre nasıl buluyorsunuz?

.......................................................................................................................................................................................................................

 1. Öğrenciler geometri derslerinde en çok hangi konularda zorlanmaktadırlar?

.......................................................................................................

.......................................................................................................EK 2. Öğrencilerle Yapılan Görüşmede Yer Alan Sorular

 1. Geometri dersinde hangi etkinliği yapmak size zevk verir ?

 2. Geometri dersinde hangi etkinlik sırasında sıkılırsınız ?

 3. Geometri dersinde öncelikle öğrenmek ilginizi çeker ?

 4. Hangi şekli oluşturmak sana keyif verir ?

 5. Hangi şekli oluştururken sıkılırsınız ?


EK 3. Bilgi Eksikliği Olup Olmadığını Ölçmek İçin Hazırlanan Sorular ve Ölçek

Sorulardaki geometrik şekiller scan yaparken bozulduğu için sorular buraya kopyalanamamıştır. Ödevin çıktısında görebilirsiniz.Bölüm – Konu


ÖLÇEK


Kazanımlar

þ

ý

Niteliksel Açıklama:

Küp, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni, küre

Küpün köşelerini gösterir.

Dikdörtgenler prizmasının köşelerini gösterir.

Üçgen prizmanın köşelerini gösterir.

Küpün ayrıtlarını gösterir.

Üçgen prizmanın ayrıtlarını gösterir.

Küpün yüzlerini gösterir.

Dikdörtgenler prizmasının yüzlerini gösterir.

Üçgen prizmanın yüzlerini gösterir.

Silindirin yüzlerini gösterir.

Koninin yüzünü gösterir.

Küpü kendine benzeyen varlıkla eşleştirir.

Üçgen prizmayı kendine benzeyen varlıkla eşleştirir.

Silindiri kendine benzeyen varlıkla eşleştirir.

Koniyi kendine benzeyen varlıkla eşleştirir.

Küp üzerinde karesel bölgeyi gösterir.

Üçgen prizma üzerinde üçgensel bölgeyi gösterir.

Silindir üzerinde dairesel bölgeyi gösterir.

Verilen araç gereçleri kullanarak kare modeli oluşturur.

Verilen araç gereci kullanarak dikdörtgen modeli oluşturur.

Verilen araç gereci kullanarak üçgen modeli oluşturur.

Verilen araç gereci kullanarak daire modeli oluşturur.

Küpü yüzey, köşe, ayrıt özellikleri ile eşleştirir.

Dikdörtgen prizmasını yüzey, köşe, ayrıt özellikleri ile eşleştirir.

Üçgen prizmayı yüzey, köşe, ayrıt özellikleri ile eşleştirir.

Silindiri yüzey ve köşe özellikleri ile eşleştirir.

Küreyi yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile eşleştirir.

EKSTRA GÖZLENEN BECERİLER:……………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..EK 4. Ödev

 • Aşağıdaki geometrik şekilleri inceleyerek boşlukları doldurunuz. Köşelerini kırmızı, ayrıtlarını mavi ve yüzeylerini sarı renge boyayınız.

GEOMETRİK ŞEKİL

ŞEKLİN ADI

ÖZELLİKLERİ
………………….....

Adım ……………………… tür.

……….. tane ayrıtım,

………. tane köşem,

………. yüzüm vardır.Yüzlerim …………………………… bölgedir.
………………….........

Adım ……………………...……..………… dır.

……….. tane ayrıtım, ………. tane köşem,

………. yüzüm vardır.

Yan yüzlerim ………….………..……..…bölge, alt ve üst yüzeylerim ……………….………… bölgedir.

............................................

Adım …………………………………… tür.

……….. tane ayrıtım , ………. tane köşem , ……. yüzüm vardır. Yan yüzlerim …………………..………………..…bölge, alt ve üst yüzeylerim ………….………..……… bölgedir.……………………

Adım …………………………………… dir.

……………………….


Adım …………………………………… dir.

…………………….


Adım …………………………………… dir.EK 5. Öğrencilerin öz değerlendirme yaparken kullanabilecekleri formu

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adım: ........................... Sınıfım: .................. Tarih: ......................

Soyadım:......................

ÇALIŞMANIN KONUSU NEDİR?......................................................................

Bu çalışmada neler yaptım?

............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Bu çalışmada neler öğrendim?

........................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler?

........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Geometri ile ilgili Özdeğerlendirme FormuKENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Aşağıdaki bölümleri okuyunuz. Kendinize en uygun olan bölümü işaretleyiniz.

EVET

HENÜZ DEĞİL

HAYIR

 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri ve ayrıtları gösterebiliyorum.


 1. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterebiliyorum.


 1. Küp, dikdörtgen,kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtebiliyorum.


 1. Karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtebiliyorum.


 1. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterebiliyorum.


 1. Kare,dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturabiliyorum.


EK 6. Akran Değerlendirme Formu

Grubumdaki arkadaşım

Arkadaşıma göre ben

Arkadaşıma göre ben

Arkadaşıma göre ben

Arkadaşıma göre ben

Arkadaşıma göre ben

Arkadaşıma göre ben

 1. Çalışmalara gönüllü katışır mı? 1. Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır mı? 1. Gerektiğinde arkadaşlarına yardım eder mi? 1. Aldığı görevi zamanında yerine getirir mi? 1. Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur mu?
EK 7. Grup Değerlendirme Formu

Grubun adı: .............................................. Sınıf: ...............

ÖLÇÜTLER

Hiçbir zaman

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Her zaman

 1. Grup üyelerinin birbirlerinin düşüncelerini dinlemesi
 1. Grup üyelerinin birbirlerine saygı göstermesi
 1. Grubun kendi içindeki çatışmaları grup içinde çözmesi
 1. Grup üyelerinin görüşlerini rahatlıkla ifade etmesi
 1. Grup üyelerinin bireysel sorumluluklarını yerine getirmesi
 1. Grup üyelerinin bilgileri birbirleri ile paylaşması
 1. Grup üyelerinin birbirlerine güvenmesi
 1. Grup üyelerinin ihtiyaç duyduklarında birbirinden yardım istemesi
 1. Grup üyelerinin birbirlerine destek olması
 1. Grup üyelerinin birbirlerini cesaretlendirmesi
 1. Grup üyelerinin birbirlerini takdir etmesi
 1. Grup üyelerinin birbirlerinin duygularını anlaması
 1. Grup üyelerinin birbirinin hakkını koruması
 1. Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanması
 1. Grubun verimli bir şekilde çalışması
YORUMLAR VE ÖNERİLER: …........................................................................................................................

Yüklə 404,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə