Pachetul de acțiuni privind încălcarea dreptului ue (infringement) din luna octombrie: principalele deciziiYüklə 63,91 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü63,91 Kb.
#100783

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 17 octombrie 2013Pachetul de acțiuni privind încălcarea dreptului UE (infringement) din luna octombrie: principalele decizii
SERVICIUL JURIDIC

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ENERGIE

MEDIU

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

JUSTIȚIE

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

AT


1


BE

1BG


1


CY


2


CZ1

DE


1


DK


1


EE


1


ES
1
FI


1


FR1

IT
1
PL


1

1RO1

În cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de infringement, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 108 decizii, printre care se numără 12 avize motivate și 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Principalele decizii sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează. Pentru mai multe informații privind procedura de infringement, a se vedea MEMO/12/12. 1. Sesizări ale Curții de Justiție • Comisia va sesiza Curtea pentru ca Belgia să aplice scutirile fiscale acordate instituțiilor Uniunii

Comisia Europeană, considerând că Belgia nu respectă în integralitate prevederile Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene în ceea ce privește scutirile fiscale aplicabile instituțiilor Uniunii, a decis să sesizeze Curtea, la recomandarea Vicepreședintelui Comisiei responsabil de relațiile interinstituționale și administrație, Maroš Šefčovič.

(Pentru mai multe informații: IP/13/952 – A. Gravili - Tel. +32 229 54317 - Tel. mobil +32 498 95 4317) • Mediu: Comisia trimite Bulgaria în fața Curții pentru că nu a protejat speciile pe cale de dispariție

Comisia Europeană trimite Bulgaria în fața Curții pentru că nu a asigurat protecția unor habitate unice și specii importante. Cazul se referă la regiunea Kaliakra, rută de migrație și loc de odihnă pentru specii pe cale de dispariție, unde au fost autorizate un număr mare de turbine eoliene și alte instalații, fără a se efectua o evaluare corespunzătoare a efectelor acestora asupra mediului. Deși Bulgaria s-a angajat să sporească protecția speciilor rare și a habitatelor din regiune, se pare că se întâmplă exact contrariul. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite așadar Bulgaria în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: IP/13/966 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Achiziții publice: Comisia trimite Polonia în fața Curții pentru motive ilegale de excludere a candidaților din procedurile de achiziții publice

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru implementarea incorectă a prevederilor Directivei 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii. Comisia consideră că prevederile legii poloneze privind achizițiile publice pot îngrădi în mod semnificativ accesul la piețele de achiziții.

(Pentru mai multe informații: IP/13/965 - C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

 • Mediu: Comisia Europeană trimite Germania în fața Curții pentru nerespectarea normelor privind accesul la justiție

Comisia Europeană trimite Germania în fața Curții din cauza unei lacune din legislația acesteia privind accesul la justiție în probleme de mediu. Conform legislației UE, statele membre trebuie să asigure o cale de atac judiciară împotriva deciziilor luate în contextul Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului și al Directivei privind emisiile industriale. Comisia este preocupată de lacunele evidente ale legislației germane din acest domeniu, care pot restricționa accesul cetățenilor la justiție. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite așadar Germania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: IP/13/967 – J. Hennon - Tel. + 32 229 53593- Tel. mobil: + 32 498 95 3593)

 • Sănătate și securitate: Comisia trimite Spania în fața Curții pentru că nu a protejat Garda Civilă

Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a aplicat în integralitate directiva UE care stabilește norme de bază privind protecția sănătății și securității lucrătorilor în ceea ce îi privește pe membrii Gărzii Civile („Guardia Civil”). Comisia consideră că Spania nu a asigurat în mod adecvat numirea de personal calificat pentru a verifica existența măsurilor de protecție a sănătății și securității în toate locurile în care se desfășoară activitatea Gărzii Civile. Aceasta reprezintă o încălcare a articolului 7 din Directiva 89/391/CEE, care prevede că angajatorii au obligația de a furniza personalul și echipamentul necesar pentru a asigura desfășurarea acțiunilor de protecție și prevenire, inclusiv a evaluării riscurilor.

(Pentru mai multe informații: IP/13/963 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Avize motivate • Eficiența energetică a clădirilor: Republica Cehă și România au fost invitate să adopte măsuri naționale privind eficiența energetică a clădirilor

Comisia a cerut în mod oficial Republicii Cehe și României să își respecte integral obligațiile care le revin în temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). Comisia a trimis un aviz motivat celor două state membre, solicitându-le să îi notifice toate măsurile de transpunere a directivei, care trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 9 iulie 2012. Dacă statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape zero”. În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri de infringement împotriva a 24 de state membre (toate, cu excepția Danemarcei, a Irlandei și a Suediei) care nu îi notificaseră măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională. Au fost trimise deja avize motivate Italiei, Greciei, Portugaliei și Bulgariei în ianuarie 2013, Spaniei și Sloveniei în aprilie 2013, Belgiei, Germaniei, Finlandei, Franței, Letoniei, Poloniei și Țărilor de Jos în iunie 2013 și Austriei, Ciprului, Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei și Regatului Unit în septembrie 2013. Mai multe informații la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil +32 498 98 2280)

 • Mediu: Comisia cere Austriei să îmbunătățească accesul la justiție

Comisia Europeană cere Austriei să îmbunătățească prevederile privind asigurarea accesului la justiție în cazul deciziilor cu efecte asupra mediului. Conform Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA), cetățenii pot contesta în instanță deciziile luate în cadrul directivei, însă Comisia nu este convinsă că aceștia au suficiente drepturi conform prevederilor actuale din Austria. Comisia este preocupată în mod deosebit de restricțiile aplicabile drepturilor persoanelor fizice de a contesta deciziile cu privire la necesitatea efectuării de evaluări ale impactului asupra mediului. Dacă Austria nu ia măsuri în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită CIPRULUI să aplice normele UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană cere Ciprului să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice este transpusă în dreptul intern. Ciprul nu a adoptat în legislația sa națională norme privind limitarea substanțelor periculoase în echipamentele electronice și nici măsuri tehnice privind derogările pentru anumite echipamente care conțin plumb. După ce Ciprul nu a respectat termenele inițiale, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere. Întrucât deficiențele tot nu au fost remediate, Comisia trimite două avize motivate. Dacă Ciprul nu ia măsuri în termen de două luni, cauzele pot fi înaintate Curții de Justiție a UE, care poate impune sancțiuni financiare.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Comisia Europeană cere Danemarcei să trimită noi planuri de management al bazinelor hidrografice. Acestea reprezintă o cerință prevăzută în Directiva-cadru privind apa și definesc măsuri pentru a obține „o stare ecologică și chimică bună” până în 2015. Planurile trebuiau trimise Comisiei în anul 2009. După cereri repetate, Danemarca a adoptat planuri de management al bazinelor hidrografice în 2012, însă instanțele naționale au constatat că perioada de consultare fixată de autorități pentru trimiterea comentariilor privind proiectele de planuri a fost prea scurtă și ca atare le-a anulat. Întrucât Danemarca nu are în prezent planuri de management al bazinelor hidrografice, Comisia relansează procedura de infringement și trimite un aviz motivat. Dacă Danemarca nu ia măsuri în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită ESTONIEI să aplice normele UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană cere Estoniei să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice este transpusă în legislația sa națională. Estonia nu a adoptat măsuri tehnice privind derogările pentru anumite echipamente care conțin plumb sau cadmiu. Cele două directive trebuiau să fie transpuse în legislația națională până la 2 ianuarie 2013. După ce Estonia nu a respectat termenul inițial, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 21 martie 2013. Întrucât deficiențele tot nu au fost remediate, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Estonia nu ia măsuri în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE, care poate impune sancțiuni financiare.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Comisia Europeană cere Finlandei să trimită detalii privind modul în care legislația UE privind emisiile industriale este transpusă în dreptul intern. Noua Directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează normele anterioare pentru prevenirea, reducerea și eliminarea, pe cât posibil, a poluării provenind din activitățile industriale și trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 7 ianuarie 2013. Finlanda nu a respectat termenul, astfel că în data de 21 martie 2013 i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. Directiva a fost transpusă doar parțial pe continent și deloc pe insula Åland. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Finlanda nu ia măsuri în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE, care poate impune sancțiuni financiare.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Impozitare: Comisia cere FRANȚEI să elimine impozitarea discriminatorie a câștigurilor de capital aferente metalelor prețioase

Actualmente, legislația franceză privind impozitarea vânzărilor de metale prețioase le permite persoanelor impozabile rezidente în Franța să aleagă între două regimuri: fie impozitarea câștigului de capital cu impozitul progresiv pe venitul persoanelor fizice, conform normelor generale, fie aplicarea unui impozit forfetar de 16% asupra sumei totale obținute din vânzare.

Persoanele impozabile nerezidente sunt supuse în schimb în mod obligatoriu impozitului forfetar, ceea ce poate duce la impozite mai ridicate în anumite cazuri, în particular atunci când nu se realizează un câștig de capital.

Această diferență de tratament constituie o restricționare nejustificată a liberei circulații a capitalurilor prevăzute la articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 40 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement). Ca reacție la scrisoarea de punere în întârziere trimisă în aprilie 2011 (prima etapă a procedurii), Franța s-a angajat să modifice regimul existent, însă nu a notificat Comisiei nicio măsură până în prezent.În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Franța în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 • Justiție: Implementare insuficientă a normelor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor în Italia

Comisia a emis astăzi un aviz motivat adresat Italiei în cadrul celei de-a doua etape a procedurii de infringement declanșate de plângerile legate de modul în care această țară a implementat normele UE în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Directiva 2004/80/CE). Potrivit normelor UE, statele membre trebuie să se asigure că sistemul lor național de despăgubire garantează o compensare echitabilă și adecvată a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență pe teritoriile lor. Italia nu a instituit un sistem general de despăgubire pentru astfel de infracțiuni. În schimb, legislația italiană prevede despăgubirea victimelor numai pentru anumite infracțiuni intenționate săvârșite prin violență, cum ar fi terorismul sau crima organizată, însă nu și pentru altele. Până în prezent, Italia nu a luat măsurile necesare pentru a-și modifica legislația astfel încât aceasta să fie conformă cu normele UE, ceea ce înseamnă că este posibil ca victimele anumitor infracțiuni intenționate săvârșite prin violență să nu aibă acces la despăgubirea care li se cuvine. Dacă Italia nu își îndeplinește obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție.

(Pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 – tel. mobil +32 498 99 1382)

 • Mediu: Comisia cere POLONIEI să implementeze normele UE privind emisiile industriale

Comisia Europeană cere Poloniei să trimită detalii privind modul în care legislația UE privind emisiile industriale este transpusă în dreptul intern. Noua Directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează normele anterioare pentru prevenirea, reducerea și eliminarea, pe cât posibil, a poluării provenind din activitățile industriale și trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 7 ianuarie 2013. Deși i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere în data de 21 martie 2013, Polonia nu a notificat până în prezent Comisiei măsurile naționale luate pentru transpunerea directivei. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Polonia nu ia măsuri în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE, care poate impune sancțiuni financiare.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

MEMO/13/907


Yüklə 63,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə