Pazaryeri belediyesi 2016 yili faaliyet raporuYüklə 185,06 Kb.
səhifə1/3
tarix14.08.2018
ölçüsü185,06 Kb.
#70870
  1   2   31-pazaryeri-belediyesi-logo

PAZARYERİ BELEDİYESİ

2016 YILI

FAALİYET RAPORU

BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU


İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER


A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar


V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence BeyanıSUNUŞ

Belediyemizin 2016 yılını içeren faaliyet raporumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bıraktık Pazaryeri’nde geride bıraktığımız 2016 yılında da her alanda çok önemli çalışmalara imza attık.Ulaşım , tarım , hayvancılık, tarih, kültür, turizm alanlarında bir çok örnek projeyi hayata geçirdik Hizmette devamlılığın esas olduğu bilinciyle her hizmeti bir başka eserle tamamlıyoruz. Halkımız için birlikte yaşanabilir bir Pazaryeri inşa ediyoruz. İlçemizin her noktasına, eşit derecede, imkânları zorlayarak hizmet ulaştırmanın gayretindeyiz.Bir Plan ve program çerçevesinde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetler Pazaryeri Belediyesi Faaliyet Raporu ile sizlerin bilgi ve dikkatlerine sunulmuştur. Sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum 2017 yılı ve önümüzdeki yıllar yatırımların aralıksız devam ettiği hedeflerimizin büyük ve güçlü Türkiye ye yakışır Pazarcık hayallerinin gerçekleştiği yıllar olacak. Şunu belirtmek istiyorum Pazaryeri her yönden güçlü bir ilçe. Siyasi destek bakımından hiçbir dönemde yakalamamış birlik beraberlik ilgi alaka ve desteğin zirve yaptığı günler yıllar yaşamaktayız. Birlik beraberlik , Azim ve kararlılığımızla , büyüklerimizin de desteği ile özlenen Pazaryerini hep birlikte oluşturacağımıza kanaatim tamdır. Pazaryeri Belediyesi Faaliyet Raporunu, çağdaş belediyeciliğin gereği olarak siz değerli Meclis üyelerimizin bilgi ve dikkatinize sunup, sizlerle paylaşmaktayız. Bu çalışmada yer alan tüm proje ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayan Belediye Meclisine, Çalışma Arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarımızın Güzel ilçemiz Pazaryeri’ne hayırlı olmasını diliyorum.

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla 07.04.2017
Muzaffer Yalçın

Belediye Başkanı


I . GENELBİLGİLER:
MİSYONUMUZ

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile eşitlikten, yenilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak , tarih ve kültürümüze sahip çıkarak halkımızın ihtiyaçlarını geçmişten geleceğe köprü oluşturarak inşa etmek . Yüreğimizde İnsan Sevgisi ve Bu Topraklarda Yeşermiş Medeniyetin Yönetim Anlayışıyla Hayalimizdeki Pazaryerini oluşturmak.

Hayat boyu öğrenme ile halkımızın yaşamaktan mutlu, huzurlu olacağı , modern yaşanabilir bir ilçe olmak , tercih edilen ve taktir edilen güvenilir belediyecilik hizmetini sunmaktır
VİZYONUMUZ

İlçemiz Zengin potansiyellere sahiptir. Ancak 1974 yılında Ankara- Bursa yolu’nun Mezitler boğazına alınmasından sonra ilçemizin sahip olduğu bu potansiyeller gün yüzüne çıkamamıştır. İlçemize baktığımızda tarım, turizm, sanayi yönünden güçlü bir ilçe olduğu görülmektedir.

Amacımız ilçemizin ulaşılabilirliğini sağlayarak bu zenginlikleri tüm Türkiye’ye tanıtmak , duyurmak ve tüm Türkiye’nin insanlarıyla bu güzellikleri yaşamaktır.

İlçe halkımıza örf, adet, milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum bilinci aşılamak, Pazaryeri’ni Türkiye Turizm’ine kazandırmaktır.B. Yetki ve Sorumluluklar :

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Başkanlığımız 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda verilen yetki ve sorumluluklarının bilincinde olup bunlara bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapılmaktadır.


C. İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı :

Belediye hizmet binamız fiziki yönden yeterli seviyeye ulaştırılarak hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.


2. Örgüt Yapısı :

Tamamı seçilmişlerden oluşan Belediye Başkanının dışında 9 kişilik Belediye Meclisi , 2 seçilmiş 2 atanmış üyesi ile 5 kişilik Encümeni , Yazı İşleri , Mali Hizmetler , Fen İşleri ve Zabıta birimleri , mahiyetlerindeki 2016 yılında 32 personel ile hizmet verilmiştir.


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Hizmet birimlerimiz bilgisayar ağına bağlanmış olup internet hizmetlerinden sürekli olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca sahada çalışan elemanlarımız , kısa kodlu telefon sistemi ile irtibatlarını sağlamakta , zaman kaybı önlenerek hizmetin daha süratli yapılması temin edilmektedir.


4.İnsan Kaynakları

Birim amiri konumunda olan Yazı İşl. Md. , Mali Hiz. Müd. , Fen İşleri Müd. ve Zabıta Amiri dışında İtfaiye ve Mezbaha hizmet birimlerinde 2016 yılında 32 personel hizmet vermiştir.

Personelimiz mesleki tecrübe sahibi , işinin ehli ve güvenilir yapısı ile hizmetlerimizin yüz akıdır.

5. Sunulan Hizmetler :

Belediyemize müracaat eden her vatandaşımızın istekleri yasalar çerçevesinde ve imkanlar ölçüsünde , hiç bir ayırım yapılmadan karşılanmaktadır.


6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :

5393 sayılı yasa ile getirilen iç denetçi kadrosu henüz bulunmadığından , mevcut birimler , birim amirleri tarafından yönetilmekte , iç kontrol , Başkanlığımızca yapılmaktadır. Ayrıca , Belediyemizin mali denetimi , Meclisimiz tarafından seçilen denetçi üyeler vasıtasıyla yapılmaktadır.


Belediyenin yetki ve imtiyazları

Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri:

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) İlçe halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi
Meclisin görev ve yetkileri:

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek,.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni:
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

C. İdareye İlişkin Bilgiler :
1. Fiziksel Yapı :

Belediye hizmet binamız 3 katlı bir yapıdadır.


3.kat

Belediye Başkanı odası

2.kat

Mali Hz. Md.

Muhasebe Dept.

Yazı İşl. Md.


Veri hazırlama Od.

İşkur Hz. Nokt.

Zabıta

Arşiv1.kat

Emlak ve Su işleri Servisi

Arşiv
2. Örgüt Yapısı :

Belediye Meclis üyelerimizc:\users\zekiye\desktop\meclis üyeleri (2).jpg


Encümen ve komisyon Üyeleri

ENCÜMEN ÜYELERİ


 1. Muzaffer Yalçın ( Belediye Başkanı )

 2. H. İbrahim YANİÇ

 3. Hikmet ŞAHİNOĞLU

 4. Ahmet KIRÇİÇEK ( Mali Hizmetler Müd.

 5. Remziye AŞİNA ( Yazı İşleri Müd.v. )İmar Komisyonu Üyeleri :


 1. H. İbrahim YANİÇ

 2. Süleyman KAHRAMAN

 3. Erhan TURAL


Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri


 1. H. İbrahim YANİÇ

 2. Recep AKTAŞ

 3. Halil COŞAR


Denetim Komisyonu Üyeleri


 1. Nasıf ÖZEL

 2. Recep AKTAŞ

 3. Süleyman KAHRAMAN


Trafik Komisyonu


 1. Recep AKTAŞ

 2. Ömer ARIK

 3. İsmail TURAN


3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Hizmet birimlerimiz bilgisayar ağına bağlanmış olup internet hizmetlerinden sürekli olarak yararlanmaktadırlar. Beyaz yazılım programından yararlanmaktayız.


 1. İnsan Kaynakları :
Birim Müdürlüklerimiz

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Zabıta AmirliğiAmirliklerimiz

İtfaiye Birimi

Emlak Servisi

Su işleri

Veterinerlik Birimi
5.SunulanHizmetler:
Yazı İşleri Müdürlüğü:

Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek, meclis ve encümen kararlarının alınması, nikah işlemlerinin yapılması, meclis toplantılarının tutanaklarını tutmak ve toplantıları kayda almak, meclis kararlarının yazımını sağlayıp, internette yayınlamak, belediyemize gelen tüm evrakların ve belgelerin ayrımını ve kaydını yaparak, imza işlemlerini tamamladıktan sora ilgili biçimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını aynı şekilde tüm birimlerden gelen evraklarında gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlamak.


Mali Hizmetler Müdürlüğü:

Pazaryeri Belediyesinin bütçesini hazırlamak, ilgili müdürlüklerden gelen bilgiler doğrultusunda personelin ücret hesaplarını yapmak ve ödemek, tahakkuk kayıtlarını bütçe hesaplarına işlemek,Fen İşleri Müdürlüğü:

Pazaryeri Belediyesi sınırları dahilinde, ilçemizi çağdaş standartlara uygun inşa etmek, yenilemek ve güzelleştirmek, kullanılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, bu çalışmaların İmar kanununa uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.Zabıta Amirliği: • İlçemizin huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli birimidir. Belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak ve yaptırımda bulunmak.


İtfaiye: ( 2 itfaiye 1 vidanjör )

 • Yangınlara müdahale edip, söndürmek

 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, hertürlü arama ve kurtarma çalışmalarında ilgili kurumlara destek vermek.

 • Su baskınlarına müdahale etmek.Emlak ve tahsilat Birimi:

 • Belediyemizin taşınmazlarını değerlendirmek, korumak, en karlı ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

 • Hemşehrilerimizin Vergi beyannamesini almak,

 • Su kullanım ücretlerinin tahsis edilmesi işlemlerini yapmak

 • Hemşehrilierimizi güler yüzle karşılamak işlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.


Su İşleri:

 • Sağlıklı su tüketimi için, vatandaşların ihtiyacı içme ve kullanma suyunu zamanında ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak.

 • Yeni su hatlarının döşenmesi, bakımı ve onarımı işlemlerini gerçekleştirmek

 • Su depolarının temizliği, bakımı ve onarımı

 • Yeni aboneliklerin oluşturulması ve takibi işlemlerinin yapılması


Veterinerlik:

 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek

 • Çevre ve hayvan sağlığının korunması

 • Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, tedavi edilmesi

 • Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması

 • Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunu vermektedir.

 • Mezbahanede kesilen etlerin ; sağlıklı , hijyenik koşullarda kesilmesini denetlemek ve kontrol etmek.

.

II. AMAÇ VE HEDEFLER:


A - İdarenin Amaç ve Hedefleri:
2017-2018 Yılı İdarenin Amaçları;


 • Yasaların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek.

 • Belediye kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanabilmek

 • Markalaşmış bir Pazaryeri olabilmek için mali kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek.

 • İlçemize estetik bir görünüm kazandırmak.

 • İmkanlarımız çerçevesinde Pazaryeri’ne kalıcı eserler bırakmak.

 • Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi ön plana çıkartarak, turizmi geliştirmek

 • Kentsel gelişimlere yönelik çalışmalar yapmak.

 • İlçe altyapı sorunlarını en aza indirmek.

 • Vatandaşlarımızın faydalanabileceği yaşam merkezlerimizi arttırmak ve geliştirmek

 • İlçemizdeki sosyal faaliyet alanlarını canlandırmak, gençlerimize yönelik alanları geliştirmek,

 • Halkımızın eğitimine önem verip, eğitim alanındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak.

 • Temiz ve insan sağlığına uygun bir çevre oluşturmak.2017-2018 Yılı Hedeflerimiz

 • Avrupa normlarını yakalamış,ekonomik yönden güçlü, çağdaş, modern bir ilçe inşa etmek amacıyla çalışmalar yapmak.

 • Devam eden projelerimizi hayata geçirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak Bunlar;


ULAŞIM

.

OTO YOL PROJESİNDEHAYALLERİMİZ HEDEFE DÖNÜŞTÜ

c:\users\ibrahim\desktop\resim1.jpg

 • İlçemizin kaderini değiştirecek olan Ankara – Bursa Otoyolu Projesi ilçemizden geçiyor .Projenin %60 ı tamamlanmış olup hükümetimizin 2023 hedeflerinde bulunmaktadır.

KAVŞAK PROJESİ • Otoyola bağlantılı Pazaryeri girişine 40.000 araçlık kavşak ve oto yol standardında ilçemize kadar bölünmüş yol projesi onaylandı.

AHIDAĞI YOLU 3. ETABI

 • Her yönden kalkınan gelişen değişen sorunların çözüldüğü yeni Pazaryeri için ulaşımdaki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2015-2016 Yıllarında Ahıdağı yolunun 1. Ve 2. Etabını şükürler olsun gerçekleştirdik. 2017 yılında Ahıdağı yolu 3. Etabı programa girdi. Ayrıca Dereköy kavşağı ile Pazaryerine kadar yolun standardının iki katına çıkarma projeleri devam ediyor.
 • Ulaşımdaki hedefimiz Pazaryeri Belediyesi’nin kuruluşunun 100. Yılında 2018 tarihinde Pazaryeri’nin doğu kısmında 40.000 araçlık kavşak ilçemize kadar bölünmüş yol ilçe çıkışından ( odun deposu mevkiinde ) gümüşdere köyüne kadar olan mesafede şu andaki yol genişliğimizi 2 katına çıkararak (13 metre ) Ahıdağı mevkiindeki yol standardını yükselterek kurşunlu mahallesine kadar yolumuzu istediğimiz seviyeye getirip ilçemizde ulaşım sorununu bitirmektir.

EĞİTİM

SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Sağlık Meslek Lisesi ve 200 kişilik pnasiyon inşaatı devam etmektedir. 2018 yılında halkımızın hizmetine girecektir.görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava


Yüklə 185,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə