Pentru mediuYüklə 1,94 Mb.
səhifə1/22
tarix28.07.2018
ölçüsü1,94 Mb.
#61105
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

Anexa la HCJ Sibiu nr. 4/ 2015

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE

PENTRU MEDIU

JUDEŢUL SIBIU

coperta anuar

Versiunea 2

2014 -

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

Nr. : 12370


/ 02.10. 2014

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE

PENTRU MEDIU

JUDEŢUL SIBIU

Director Executiv

Bogdan Gheorghe TRIF

Șef Serviciu CFM

ing. Constantinescu CONSTANTIN

Întocmit,

Daniela STOICA

Versiunea 2-2014-

CUPRINSPagina
Cuvânt de introducere

5
Rezumat

6

1

INTRODUCERE

7
1.1

Considerații generale

7
1.2

Necesitatea revizuirii PLAM

9
1.3

Structura și metodologia utilizată pentru revizuire PLAM

10
1.4

Descrierea procesului de planificare

11
1.4.1

Etapa I – Organizarea procesului de planificare

11
1.4.2

Etapa II – Profilul de mediu

14
1.4.2.1

Evaluarea potențialului și limitărilor comunității

14
1.4.2.2

Evaluarea stării de mediu

15
1.4.2.3

Identificarea și evaluarea problemelor de mediu. Stabilirea problemelor prioritare

15
1.4.2.4

Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

16
1.4.3

Etapa III – Programul de acțiune

17
1.4.3.1

Definirea obiectivelor strategice, generale și specifice

17
1.4.3.2

Definirea țintelor și indicatorilor

20
1.4.3.3

Surse de finanțare

20

2

PROFILUL DE MEDIU AL JUDEȚULUI

22
2.1.

Evaluarea potențialului și limitărilor comunității- Analiza SWOT

22
2.2.

Evaluarea stării de mediu

30
2.2.1

Caracteristici fizice și geografice ale județului

30
2.2.2

Starea calității atmosferei

34
2.2.2.1

Calitatea aerului

40
2.2.2.2

Presiuni asupra calității aerului

48
2.2.3

Starea calității apelor de suprafață și subterane

50
2.2.3.1

Resursele de apă. Cantități și fluxuri

51
2.2.3.2

Apele de suprafață

52
2.2.3.2.1

Starea ecologică / potențial ecologic al cursurilor de apă pe bazine hidrografice

52
2.2.3.2.2

Calitatea apei lacurilor

58
2.2.3.3

Apele subterane. Calitatea apelor freatice

60
2.2.3.4

Apa potabilă și apa de îmbăiere

67
2.2.3.5

Apele uzate și rețelele de canalizare. Epurarea apelor uzate

74
2.2.4

Starea solurilor

76
2.2.5

Starea pădurilor

77
2.2.6

Starea habitatelor, flora și fauna sălbatică

80
2.2.6.1

Biodiversitatea

80
2.2.6.2

Arii naturale protejate

84
2.2.7

Managementul deșeurilor

88
2.2.7.1

Gestiunea deșeurilor

88
2.2.7.2

Presiuni

89
2.2.7.3

Tipuri de deșeuri

90
2.2.8

Schimbări climatice

101
2.3

Zone critice privind deteriorarea calității mediului

111
2.3.1

Zone critice din punct de vedere al poluării aerului

111
2.3.2

Zone critice din punct de vedere al poluării apelor de suprafață

111
2.3.3

Zone critice din punct de vedere al poluării apelor subterane

112
2.3.4

Zone critice din punct de vedere al poluării/degradării solurilor

112
2.3.5

Zone vulnerabile care necesită reconstrucție ecologică

112

3

PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE DIN JUDEȚUL SIBIU

113

4

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU AL JUDEȚULUI SIBIU

116
4.1.

Introducere

116
4.2.

Obiectivele Planului Loacl de Acțiune pentru Mediu

116
4.3

Matricile PLAM pentru soluționarea problemelor de mediu prioritare

121

5

PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACȚIUNILOR

144

6

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA REZULTATELOR

145
MATRICE PLAN DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE PLAM

147
TERMEN PENTRU REVIZUIREA PLAM SIBIU

148


CUVÂNT DE INTRODUCERE

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU este parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu şi a modului cum acestea vor fi soluţionate.

La nivel european, au existat la începutul acestui deceniu preocupări privind stabilirea unui cadru general, care sǎ integreze acţiunile desfăşurate în domeniul protecţiei mediului în ţările Europei Centrale şi de Est. Eforturile depuse în acest sens s-au materializat în documentul cadru adoptat la Conferinţa Ministerială de la Lucerna, Elveţia, în aprilie 1993, intitulat "Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est".

Conferinţa de la Lucerna are un rol hotărâtor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă şi luarea noilor decizii în politica de protecţie a mediului, în această regiune a lumii. Raportul acesteia, intitulat "Un mediu pentru Europa", cuprinde o fotografie a stării mediului în cele 19 ţări din acestă parte a Europei şi un program detaliat de măsuri ce trebuie luate de ţările vizate, de la ameliorarea directă a factorilor de mediu şi până la reforma politicilor şi a concepţiilor economice.

Strategia de ansamblu, cu principiile şi priorităţile ei, conţinută în programul european, constitue o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a Comisiei Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi din regiune şi constă în :


 • Reforma acţiunilor politice;

 • Consolidarea institutională;

 • Politici de investiţii.

Programul Naţional de Protecţia Mediului (PNAPM) în Romania reprezintă o particularizare a programului general de protecţie a mediului din Europa, o abordare specifică ţării noastre a problemelor de protecţia mediului, o concretizare a politicii româneşti în domeniul mediului, în strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării durabile.

În conformitate cu prevederile Conferinţei de la Lucerna, PNAPM a fost elaborat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu sprijinul Agenţiei daneze de Protecţia Mediului şi I.C.I.M. Bucureşti şi a fost prezentat la Conferinţa Interministerială de la Sofia, Bulgaria, în octombrie 1995.

Programul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este o componentă a Programului Naţional de Dezvoltare Socio-Economică a Romaniei. Strategia, scopul şi obiectivele sale sunt adaptate condiţiilor specifice ţării noastre şi se aliniază la principiile generale conţinute în "Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est".

Strategia de Protecţia Mediului în ţara noastră a adoptat o serie de principii şi criterii generale de stabilire a obiectivelor: conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin mǎsuri preventive, conservarea biodiversităţii, conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice, "cine poluează plăteşte", apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor, raport maxim beneficiu/cost, alinierea la prevederile Convenţiilor şi Programelor internaţionale privind protecţia mediului.

În cadrul Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu, implementarea conceptului de dezvoltare durabilă şi a managementului de mediu se realizează punctiform, prin elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu, care se dezvoltă la nivel teritorial administrativ al judeţelor şi este coordonat de Agenţiile de Protecţie a Mediului judeţene.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu este descris în Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu ca un "inventar al problematicii locale de mediu şi un argument în dialogul cu organismele finanţatoare interne şi internaţionale, care conţine obiective de interes local pentru comunităţi cu peste 2000 de locuitori".

Odată întocmit, Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului constituie un instrument de lucru pentru Agenţiile de Protecţie a Mediului şi reprezentanţii administraţiei locale, care se corelează cu Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu şi cu planuri/programe judeţene de mediu şi de dezvoltare locală, judeţeană şi regională.

În acest mod, protecţia mediului în Romania este tratată global şi unitar, dintr-o perspectivă integratoare, printr-o abordare planificată şi este coordonată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

REZUMAT

Revizuirea PLAM în judeţului Sibiu în acest an are o importanta sporită pentru că, se va constitui ca un argument în plus în viitoarele dialoguri cu organismele finanţatoare interne şi internaţionale în promovarea şi realizarea proiectelor de infrastructură de mediu în perioada 2014 - 2020.

În judeţul Sibiu iniţierea procesului de revizuire PLAM a fost făcută de către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, Agenţia de Protecţie a Mediului Sibiu, în colaborare cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Sibiu. În conformitate cu responsabilităţile actuale ale autorităţii locale de protecţia mediului, conducătorului acesteia i-a revenit funcţia de coordonator PLAM.

Procesul de reactualizare a planului de acţiune pentru protecţia mediului a început în iulie 2013 şi s-a finalizat în iulie 2014.Metodologia utilizată în stabilirea conţinutului şi a formatului standard al documentului PLAM are la bază Manualul pentru Elaborarea şi Implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu, elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Acest manual este conceput după :

 • Ghidul de implementare a Programelor de Acţiune pentru Mediu în Europa Centrală şi de Est elaborat de Paul Markowitz de la Institutul pentru Comunităţi Durabile, Montpelier, Vermont, SUA în cooperare cu Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est (REC)

 • Metodologia pentru elaborarea şi implementarea programului local de acţiune pentru protecţia mediului, elaborată în cadrul Proiectului Phare RO9804.04.01.001 – consultant EPTISA INTERNACIONAL, Madrid, Spania.

La stabilirea formatului standard pentru documentul PLAM, s-au luat în considerare experienţa REC şi EPTISA în coordonarea proceselor de iniţiere şi elaborare a PLAM în România, precum şi necesitatea, în contextul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, de a se elabora un document compatibil cu documentele similare din ţările membre UE.


 1. introducere

Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Sibiu reprezintă:

 • Un proces şi o strategie din cadrul managementului de mediu care pune în discuţie cele mai severe ameninţări de mediu la nivel local.

 • Un proces pentru identificarea acţiunilor prioritare, a celor mai bune modalităţi de canalizare a resurselor financiare către activităţi pe scară restrânsă, care pot fi îndeplinite pe termen scurt şi pentru identificarea de proiecte mari, viabile.

 • Una din cele mai eficiente căi de participare a publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale.

 • Angajamentul autorităţilor publice locale şi al comunităţii în asigurarea unui mediu adecvat şi al unei dezvoltări durabile pentru generaţia prezentă şi viitoare.

 • Un proces viu, dinamic: pe măsură ce se va îmbunătăţi modul în care vom înţelege problemele mediului, documentul PLAM va fi revizuit şi actualizat.

Procesul PLAM în judeţul Sibiu este conceput pe baza principiilor managementului strategic, adaptate la practicile existente în managementul local al mediului şi parcuge urmatoarele etape :

 • Iniţierea, organizarea şi instituţionalizarea procesului;

 • Analiza mediului intern şi extern al comunităţii, cu identificarea competenţelor distinctive ale comunităţii şi a factorilor cheie de succes;

 • Identificarea şi evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu;

 • Elaborarea planului de acţiune în sine;

 • Realizarea procesului consultativ în vederea finalizării documentului PLAM;

 • Adoptarea finală a documentului PLAM;

 • Implementarea planului de acţiune;

 • Monitorizarea;

 • Evaluarea rezultatelor şi revizuirea/actualizarea PLAM.

1.1. Considerații generale

Conceptul dezvoltarii durabile este indisolubil legat de cel al calităţii vieţii şi include realizarea a trei deziderate: bunăstare economică, stabilitate socială şi protecţia mediului. Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi înseamnă dezvoltarea concomintentă pe trei direcţii: economică, socială şi de mediu.

Pe aceste considerente se bazează întreg procesul de elaborare , revizuire şi implementare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Sibiu care, în acest fel, reprezintă o viziune pentru dezvoltarea comunităţii sibiene durabile.

Deoarece realizează o relaţie biunivocă cu procesele de planificare a dezvoltării şi consideră mărimea eforturilor care trebuie depuse pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în funcţie de condiţiile locale, inclusiv de resurse, acţiuni politice, individuale şi de trăsăturile remarcabile ale comunităţii, PLAM Sibiu este un element bine fundamentat pentru asigurarea durabilităţii comunităţii sibiene.

Obiectivul principal al PLAM Sibiu, din perspectiva dezvoltării durabile, îl reprezintă asigurarea durabilităţii mediului în aria teritorial administrativă a judeţului, în strânsă corelaţie cu aspectele economice şi sociale ale conceptului.

Principiul de bază al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Sibiu este principiul durabilităţii, în cadrul căruia au fost respectate, în special, principiile managementului de mediu şi principiile adoptării democratice a deciziilor.

Aceste principii generale, adaptate specificului ţării noastre, au fost respectate aşa cum sunt prevăzute în Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu, Planul Naţional de Dezvoltare a României, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă.

Principiile managementului de mediu utilizate sunt cele consacrate, stipulate şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 : • principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

 • principiul precauţiei în luarea deciziei;

 • principiul acţiunii preventive;

 • principiul reţinerii poluanţilor la sursă;

 • principiul "poluatorul plăteşte": autorul potenţial al degradării mediului este răspunzător pentru prevenirea acesteia, iar un autor deja existent este răspunzător pentru încetarea degradării şi decontaminarea mediului;

 • principiul conservarii biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural.

Principiile adoptării democratice a deciziilor:

 • democraţia: administraţia locală este controlată de populaţia locală prin intermediul reprezentanţilor săi aleşi;

 • subsidiaritatea: deciziile trebuie adoptate la un nivel cât mai apropiat posibil de populaţia afectată;

 • responsabilitatea: definirea responsabilităţilor faţă de decizii. În procesul de management de mediu competenţele pentru adoptarea deciziilor trebuie definite de la început;

 • transparenţa: procesul de adoptare a deciziilor trebuie să fie transparent;

 • participarea publicului: participarea cetăţenilor în adoptarea deciziilor constituie un aspect cheie al unui management de mediu eficient la nivelul unei comunităţi.

Strategiile luate în considerare au fost : Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Protecţia Mediului, Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a României, precum şi Strategia şi planul de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2012 - 2020.

În mod particular, pentru revizuirea PLAM Sibiu, strategia de dezvoltare şi elementele sale de bază au fost formulate pe baza ANALIZEI SWOT a comunităţii sibiene, actualizată, care a condus la identificarea competenţelor distinctive şi a factorilor cheie de succes ai comunităţii.

Din diagrama combinaţiei factorilor în ANALIZA SWOT, poziţia în care se situează comunitatea sibiană corespunde unei concentrări de puncte forte şi ameninţări şi indică o situaţie în care se poate evalua capacitatea de rezistenţă a comunităţii şi de diversificare a soluţiilor de rezolvare, prin:


 • Valorificarea punctelor tari ale comunităţii;

 • Considerarea şi depăşirea principalelor obstacole generate de mediul extern care pot interfera cu atingerea scopului şi obiectivelor PLAM.

În condiţiile actuale, am apreciat că strategia nu ar trebui să ia în considerare o perioadă mai mare de şapte ani, ţinând cont de schimbările ce pot aparea în mediul intern şi extern al comunităţii.


Kataloq: 2015 -> Hotarari.nsf
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR
Hotarari.nsf -> Domnului adrian năstase
Hotarari.nsf -> Consiliul Local al municipiului
Hotarari.nsf -> Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges proces verbal
Hotarari.nsf -> Proces – verbal

Yüklə 1,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə