Plan Açıklama RaporuYüklə 62,1 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü62,1 Kb.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MD.LÜĞÜ


BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESi

DUTLİMAN KÖYÜ,

KULAKPINAR MEVKİİ - 125 Prs.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


KASIM 2015

T.C.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MD.LÜĞÜTETA ENERJİ A.Ş.

TETA 1

RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

ALANIBALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESi

DUTLİMAN KÖYÜ,

KULAKPINAR MEVKİİ - 125 Prs.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Müellif Kaşe İmzaMüellif Kaşe İmzaOda Vizesi

KASIM 2015

Yerleşmeye İlişkin Genel Bilgiler

Bandırma, Marmara Denizi kıyısında, Balıkesir iline bağlı bir sahil ilçesidir. 150 bine yaklaşan nüfusa sahip olup gelişmişlik bakımından Türkiye'nin önde gelen ilçelerindendir. Ayrıca Altıeylül ve Karesi'den sonra Balıkesir'in üçüncü büyük ilçesidir. Son yıllarda hızla gelişen Bandırma, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük limanlarından birine de sahip olan bir ilçedir. Bandırma limanına her gün düzenli olarak İstanbul'dan Feribot seferleri yapılmaktadır. Bandırma, 1. derece deprem kuşağındadır. Bandırma'da, körfezin içine giren bir fay hattı bulunmaktadır.Ayrıca her sene büyük yoğunluk ile turistlere ev sahipliği yapmaktadır. 2014 yılı resmi nüfus'u 143 bin olarak belirlenmiştir, gayri resmi nüfusu ise 200 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir.

Konum

Bandırma'nın kuzeyinde Marmara Denizi ve Erdek ilçesinin kurulu olduğu Kapıdağ Yarımadası, güneyinde Manyas ilçesi ve Manyas Kuş gölü, batısında, Gönen ilçesi, doğusunda ise Bursa ili'ne bağlı Karacabey ilçesi bulunmaktadır.


konum.jpg

Proje Konumu ve Alanı

Proje Alanı Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Dutliman Mahallesi, H20A11C Pafta, 125 nolu parselde kayıtlı taşınmazın sınırlarını oluşturmaktadır. Planlama tapu alanı, tapu kaydına göre yaklaşık olarak 4140 m2'dir

Bandırma Levent Mahallesinden yaklaşık 4 km kadar sonra, deniz kenarında bulunmaktadır. Balıkesir il merkezine uzaklığı 104; Bandırma ilçe merkezine uzaklığı ise 8 km kadardır.

dutlimankorfez.jpg

proje alanı 1.jpg

Coğrafya

Bandırma toprakları kıyı bölgesinde oldukça düzdür. Hafif engebelerle kesilen bu düzlükler güneye doğru yükselir. Çanakkale ili'nden doğan Gönen Çayı, ilçenin kuzeyinden geçer ve Kapıdağ Yarımadası'nın batısından Marmara Denizi'ne dökülür. Bandırmanın güneyinde Kuş Cenneti adıyla da bilinen Manyas Gölü vardır. Bu gölün bulunduğu 24.047 hektarlık alan 1959 yılında Kuşcenneti Millî Parkı adıyla ulusal park ilan edilmiştir. Parkta dönemlere göre 239 kuş türü bulunmaktadır.


proje alanı 2.jpg

proje alanı 3.jpg

Ekonomi

Bandırma, 2004 yılında yapılan Türkiye'deki tüm il merkezleri ve ilçeler arasında yapılan bir sıralamaya göre, Türkiye'nin en gelişmiş 23. ilçesidir. Ayrıca, ilçe çeşitli kriterlere göre hazırlanan il yapılabilecek ilçeler sıralamasında 87 ilçe arasından 3. olmuştur. İlçe Balıkesir ili'nin ilçeleri arasında en hızlı gelişen ilçedir. Günümüzde Bandırma, Balıkesir ili'nin sanayi dalında ekonomik merkezi durumuna gelmiştir. 2008 verilerine göre Balıkesir ili'nde en yüksek kurumlar vergisi ödeyen 100 firma arasından 34'ü, ilk 10 firma arasından 4'ü Bandırma ilçesindedir.


İlçe ekonomisi 10.000 kişi istihdam etmektedir. Bu istihdam hacminin %50si sanayi, %20'si tarım, %30'u hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Sanayi sektöründe çalışan nüfusun %30'u tarıma dayalı sanayide, %10'u kimya sanayisinde, %5'i madencilik, %5'i makine sanayisinde çalışmaktadır.Balıkesir il ekonomisinin %25'i merkezce üretilirken; %14'ü Bandırma tarafından üretilmektedir.

Sanayi

İlçede 1997 yılında Bandırma Ticaret Odası'nın desteği ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 52 sanayi parseli ve 150 hektarlık genişleme alanı bulunan OSB'de bugün 10 fabrika bulunmakta, 7 fabrika da inşa edilmektedir. İlçede bulunan bu sanayi bölgesinde 2009 yılında traktör fabrikası faaliyete geçmiş ve ayrıca 2011 yılında yılla 450 rüzgar gülü kapasiteli bir rüzgar gülü fabrikasınında açılışı yapılmıştır.

Bugün Türkiye'de üretilen kimyasal gübrenin %15'i, etlik civcivin %25'i, yumurtalık civcivin %20'si, beyaz etin %22'si, yumurtanın %22'si ilçede üretilmektedir.

Ticaret

Bandırma'da ticaret genellikle deniz yolu ile yapılır. Bandırma Limanı, İstanbul'dan sonra Marmara Denizi'nin en büyük ikinci, Türkiye'nin beşinci büyük limanıdır. Limanda 15 adet gemi aynı anda yükleme-boşaltma yapabilir. Bandırma'nın ihraç ürünleri madenler, piliç eti, yumurta, deniz ve su ürünlerinden oluşmaktadır.


Tarım ve Hayvancılık

Bandırma'da kırsal kesimde en yoğun etkinlik bitkisel üretimdir. Mısır, yulaf, şeker pancarı ve bakla en çok üretilen ürünlerdir. Bağlarda şaraplık üzüm üretilir. Sebzeciliğin de gelişkin olduğu ilçede maydanoz üretimi önemlidir.İlçede sığır ve koyun da yetiştirilir. Genellikle büyük kentler ve çevresinde yoğunlaşan tavukçuluk da ilçede önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca, Marmara Denizi kıyılarında ve Manyas Gölü'nde balıkçılık yapılır.


Ekonomik_Göstergeler'>Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Nüfus: 143,117 (2013 Nüfus Sayımı)

Şehirleşme oranı: 85,27

Nüfus yoğunluğu: 215

Sanayi sektöründe çalışanların oranı(%): 15,77

Tarım sektöründe çalışanların oranı(%): 31,83

Hizmet sektöründe çalışanların oranı(%): 52,40

İşsizlik oranı(%): 6,97 (Türkiye'de 287.sırada)

Okur-Yazar oranı(%): 93,10 (37.sırada)

Kişi başına genel bütçe geliri (TL): 706,831 (12.sırada)

Vergi gelirlerinde ülke içindeki payı(%): 0,32643 (19.sırada)

İklim

Bandırma, hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin etki alanı içindedir. Ayrıca Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer alması nedeniyle, ilçede çeşitli iklim özellikleri gözlenir. 52 yıllık değerlere göre Bandırma'da; en düşük sıcaklık -14.6 °C (15 Ocak 1954), en yüksek sıcaklık ise 42.4 °C (9 Temmuz 2000) olarak kaydedilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık 14 °C'dir. Hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Ortalama rüzgar hızı 15 km/saat'dir. İlçede yıllık ortalama yağış miktarı 703,3 kg/m'dir. Yıllık nispi nem ortalaması %73'tür.


rüzgar.jpg
Deprem Durumu

Planlama alanı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “Deprem Bölgeleri Haritası” ve Balıkesir İli Deprem Haritasına göre I. Derece Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır.deprem.jpg

DUTLİMAN YERLEŞKESİ'ne İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Dutliman Mahallesi, Bandırma

Coğrafi bölge: Marmara Bölgesi

İl: Balıkesir

İlçe: Bandırma

Rakım : 2 m (7 ft)

Zaman dilimi: DAZD (+2)

Yaz: (YSU) DAYZD (+3)


Nüfus

2000: 121 kişi

1997: 104 kişi
Tarihçe

Osmanlı döneminde bir Rum köyüydü. O dönemde 800 civarında bir nüfusa sahip olduğu biliniyor. Sahilde bulunan dut ağaçlarına kayıklar bağlanırdı. İsmini buradan almaktadır. 1924 mübadelesinde Drama'nın Keçilik Köyü'nden göç edip, önce Samsun'a, bir sene sonra da Dutliman'a gelen mübadillerin yerleştiği bir yerdir.

2014'te Bandırma'nın mahallesi olmuştur...
Coğrafya

Bandırma'da, Levent Mahallesini geçtikten 4 km kadar sonra, deniz kenarında bulunmaktadır. Balıkesir il merkezine uzaklığı 104; Bandırma ilçe merkezine uzaklığı ise 8 km kadardır.


Ekonomi

Köyün ekonomisi, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve son yıllarda büyük oranda ceviz fidancılığına dayanmaktadır.


RÜZGÂR ENERJİSİ HAKKINDA

Enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik, güvenilir ve temiz olarak sunumu günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Sanayinin olduğu kadar halkın günlük yaşantısının da en önemli girdilerinden olan enerjiye talep sürekli olarak artarken enerji kaynakları da hızlı bir şekilde tükenmektedir. Sürdürülebilir bir dengenin sağlanabilmesi için enerji kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma sunulması büyük önem kazanmıştır.


Rüzgâr Enerjisi Çevre Dostudur. Atmosfere zehirli gazlar vermez. Atık yoktur. Isı emisyonu yoktur. Küçük alanlara kurulabilir. Su, CO, CO2 zararı yoktur. Güvenilirdir. Yerel ve bağımsızdır. Sinirli fosil kaynaklarına bağımlılığı azaltır. Rüzgâr türbinleri, patlama yapmaz ve radyasyon yaymazlar. Verimi yüksektir. Modüler üretilir. Bakımı kolaydır. Rüzgâr enerjisinde ham madde ulaştırma masrafı yoktur.Temiz çevreyi kirletmeyen, yakıt parası olamayan bir enerjidir. Doğadaki rüzgâr direkt olarak kullanılabilir. Rüzgâr türbinleri karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile 20-30 yıla yakin çalışabilirler. Rüzgâr türbinleri, patlama yapmazlar, radyasyon yaymazlar. Atmosfere veya yakındaki nehir ve denizlere isin emisyonları yoktur. Ayrıca her hangi bir radyoaktif isinim tahribatı yapmazlar. Dolayısıyla tehlikeli değillerdir.
Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artı olarak vatandaşa yük olmazlar. Rüzgâr türbinin işletmeye alınması, inşaatın başlamasından itibaren üretime geçişine kadar, üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmektedir. Rüzgâr türbinleri modüller olup her hangi bir büyüklükte imal edilmektedir. İstenildiğinde kısa bir süre içinde sökülüp başka bir yere sorunsuz olarak parçalar halinde taşınabilir. Ayrıca tek olarak yada gruplar halinde kullanılabilirler.
Ömrünü tamamlamış rüzgâr türbinlerinin söküm maliyetleri yoktur. Çünkü sökülen türbinlerin değeri söküm maliyetlerini kolayca karşılamaktadır. Bu santrallerin ömürlerini tamamlamasından sonra türbinlerin kullanıldığı alan eski haline kolayca getirilmektedir.

Genel kırsal alanlara kurulan bu santraller, arazi için ödenen satın alma veya kira bedelleri ile yöredeki insanlara ciddi bir ekonomik girdi sağlamaktadır. Ayrıca yapım aşamasında da, inşaat faaliyetleri yöredeki insanlara iş olanakları yaratır. Genellikle Rüzgâr Enerjisi santralleri, rüzgârın çokluğu sebebiyle çıplak ve yüksek tepe ve tepeciklere kurulmaktadır. Bu tepeler ancak küçük ekonomik faaliyetler, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler için kullanılabilen yerlerdir. Sınırlı fosil kaynaklarının kullanımını azaltarak ve bugünkü enerji üretim kaynaklarına destek olur. Rüzgâr çiftlikleri, termik hidrolik vb. santraller, ekonomik açıdan rekabet edecek düzeye gelmiştir. Rüzgâr türbinlerinin kuruluşu sırasında harcanan enerjinin 3 ay gibi kısa bir sürede üretilebilmesi, özellikle bizim gibi kısa dönemde enerji talebi olan ülkeler için önemli bir faktördür.RÜZGÂR ENERJİSİNİN AVANTAJLARI
Rüzgâr enerjisi sürdürülebilirdir. Toplam elektrik enerjisi tüketiminin Türkiye’de en az iki mislinin rüzgârdan sağlanabileceğini bilim adamları öngörmektedir. Rüzgâr yerlidir. Petrol ve doğal gazdan farklı olarak rüzgâr enerjisinin ithal edilmesi gerekmemektedir ve dış ülkelere olan bağımlılığın azalmasına yardımcı olmaktadır. Rüzgâr tükenmezdir. Fosil yakıtlardan veya uranyumdan farklı olarak rüzgâr enerjisi yenilenebilir olup gelecek nesillerin doğum haklarını azaltmadan kullanılabilmektedir. Rüzgâr temizdir. Sera gazı emisyonlarını önlemenin ötesinde rüzgâr enerjisinden yararlanmak civa, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi diğer zararlı fosil yakıt kirleticileri önler. Havayı ve suyu daha temiz ve sağlıklı yapar.

Rüzgar enerjisinden faydalanma seçildiğinde,


•Türkiye’nin rüzgâr enerjisinden ürettiği toplam elektriği arttıracak;

•Hava kirliliğini azaltarak karbon emisyonuna yer değiştirtecek ve küresel ısınmayı

azaltma çabalarına katkıda bulunacak;

•Faaliyetin büyüklüğü ve doğası ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe

yabancı yatırımları çekme kapasitesini etkileyecek ve rüzgâr gücü yatırımlarında

Türkiye’ye yükselen bir alternatif Pazar olarak bir konum kazandıracak ;

•Ticari güç işlemlerinin gelişimine katkıda bulunacak ve Türkiye enerji sektöründe

özel yatırımların gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Alternatif elektrik üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında rüzgâr enerjisinin en önemli çevresel yararı, hava kirliliği açısından herhangi bir kirliliğe neden olmamasıdır. Rüzgâr enerjisi, fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2 emisyonunu düşürecektir. Rüzgâr enerjisi, küresel ısınmaya karşı Kyoto Protokolü ile başlatılan savaşın en önemli silahlarından biridir.Enerji Kaynağı

CO2 (kg/1000 kWh)

SO2 (kg/1000 kWh)

NOx (kg/1000 kWh)

KÖMÜR

963

0.62

3.6

DOĞALGAZ

608

0.0032

2.1

PETROL

890

5.58

1.6

RÜZGÂR

-

-

-

Rüzgâr türbinleri CO2 salınımının azaltılmasında son derece önemlidir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 500-600 kW'lık bir türbin yılda ortalama 1,1 milyon kWh enerji üretir. 1 kW'lık enerji üretmek için fosil kökenli yakıtlarda yaklaşık 0,7 kg. CO2 açığa çıkar. Dolayısıyla yukarıda belirtilen bir türbin, yılda 1,1 milyon kW'lık enerji üretirken -1,1 milyon x 0,7 kg- yaklaşık olarak 750 ton her yıl CO2 salınımı önlenmiş olur. Öte yandan 1 acre (0,404 Dönüm) orman (bitki) başına yılda yaklaşık 5 ton CO2'yi atmosferden temizler. Öyleyse 500 kW'lık bir türbinle elde edilecek enerji ile 150 acre'lik ormanın (57.000 ağaçlık) yapacağı CO2 temizleme işine eş değer (750 ton / 5 = 150 ton) bir iş yapmış olur.Türkiye'deki Rüzgar Santralleri

rüzgarsantraller.jpg

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Planlama Açıklama Raporu Detayları

PLANLAMAYA YARDIMCI OLAN VERİLER
1/5000 Ölçekli Nazım İmar yapımı aşamasında planlama alanına ilişkin aşağıdaki veriler planlamaya yardımcı olan veriler olarak sayılabilir;
• Planlama alanının doğal ve yapay sınırları

• Planlama alanına ilişkin tespit, araştırma ve fotoğraflama çalışması

• Planlama alanınında daha önceden onaylanmış

1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması ve paftası

• Planlama alanının kadastral yapısını gösteren 1/5000 ölçekli harita

• İmar kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Planlama alanı Dutliman Köyünün güneybatısında kalmakta olup, planlama alanında Rüzgâr Enerji Santral alanı planlanması talep edilmektedir. Alana ilişkin H20-a-11-c paftada yer almak üzere arazi kullanımı (Rüzgar Enerji Santrali - RES Alanı planlaması) buna uygun olarak 1/5000 ölçekli leke çalışması yapılmıştır.
beşbin.jpg
1/5000 Ölçekli Nazım Plan

Planlama alanında daha önceden onaylanmış 1/5000 ölçekli rüzgar santrali yapımına yönelik nazım plan çalışması bulunmaktadır. İmar planı çalışması sırasında bu önceden onaylanmış planın genel yapısına uygun hareket edilmiştir.


Planlama alanının (RES ALANI) cephe aldığı ve Dutliman merkezine giden yol 7 m. olarak korunmuştur. Alanın güneyinden geçen ve batıya doğru Bandırma ilçe merkezine uzanan yol ise 10m olarak görünmektedir. Alan içinde Şalt merkezi ve şalt kontrol binası alanı, türbin alanı ve yardımcı yapıların yapılabileceği bir planlama kararı getirilmiştir.
Planlama alanındayapı yükseklik ve yoğunluk değerler, 1/1000 Ölçekli planlar aşamasında 1/5000 ölçekli nazım plana uygun şekilde belirlenecektir. Türbin alanı konumu koordinatlarına göre planlama alanı içerisinde şematik gösterilmiştir. Ancak uygulama esnasında zeminin jeolojik ve jeoteknik verilerine ve inşaatın teknik gereklerine göre onama sınırında kalmak ve yapı yaklaşım mesafelerine uymak kaydıyla türbin yerinde kayma yapılabilir.


1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Plan Notları


  1. Planlama Alanına İlişkin Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları bir bütündür.
  1. Planlama alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı & planları yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. 1/1000 ölçekli planlar hazırlanırken 1/5000 ölçekli bu nazım imar planına üst plan olarak uyulacaktır.
  1. Uygulama ve Uygulamaya İlişkin Yapılanma Koşulları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı & Planları İle Belirlenecektir.
  1. Planlama Alanına İlişkin Olarak Alınmış Bulunan Tüm İlgili Kurum Görüşlerine Uyulacaktır. Plan hükümlerinde belirtilmesi gereken hükümler 1/1000 ölçekli plan notlarında detaylı olarak belirtilecektir.
  1. Planlama alanına ilişkin Jeolojik Etüd raporu öneriler kısmında belirtilen tüm koşullara uyulacaktır. Bu raporda belirtilen koşul ve tedbirler plan hükmü niteliğindedir.
  1. Planlama alanında türbin alanında, türbin kanadı ile beraber direkler ve trafo inşa edilebilir.
  1. Planlama alanı kapsamında şalt merkezi ve şalt kontrol binası alanı içinde şalt merkezi ve şalt kontrol binası tesisleri ile beraber idari bina, bekçi kulübesi vb. tesis işleyişi için gerekli yapı/bina yapılabilir.
  1. Planda Belirtilmemiş Hususlara Yürülükte Bulunan Üst Ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararlarına, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik ve Mevzuat Hükümlerine Uyulacaktır.


neoplan.png


Yüklə 62,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə