Planul de management al


Evaluare pentru capacitatea de managementYüklə 1,44 Mb.
səhifə15/22
tarix03.01.2019
ölçüsü1,44 Mb.
#88691
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

3.2.8. Evaluare pentru capacitatea de management
Prezenţa mai multor administratori/proprietari de terenuri în Parcul Natural Porţile de Fier nu ridică probleme majore în stabilirea modalităţilor şi respectiv a acţiunilor prin care se vor realiza obiectivele majore ale Parcului Natural Porţile de Fier.

Pentru un management eficient este important ca Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier să aibă acces la cele mai noi informaţii în acest domeniu.

De asemenea, promovarea imaginii Parcului Natural Porţile de Fier şi a Administraţiei la nivel internaţional se constituie într-una din componentele importante necesar a fi dezvoltate.

Relaţiile cu organizaţii/instituţii relevante din ţară şi străinătate sunt importante pentru realizarea obiectivelor Parcului Natural Portile de Fier.

Personalul redus faţă de sarcinile ce derivă din necesităţile de administrare poate duce la scăderea performanţelor prin supraîncărcarea cu sarcini de serviciu. De asemenea, un alt factor limitativ pentru implementarea în condiţii calitative corespunzătoare a măsurilor de management, îl constituie, în condiţiile distanţelor mari de parcurs şi a complexităţii activităţilor, lipsa unei dotări corespunzătoare cu mijloace de transport, autovehicule şi ambarcaţiuni, dar şi ceea ce priveste dotarea cu alte elemente de logistică.

Deşi în cea mai mare parte Parcul Natural Porţile de Fier cuprinde ecosisteme relativ stabile, riscurile naturale sau activităţile umane pot impune schimbarea sau revizuirea acţiunilor de management, ceea ce nu este posibil decât dacă sistemul de management este suficient de flexibil, iar echipa managerială este pregatită corespunzător, motivată şi determinată în îndeplinirea obiectivelor de management.

Pentru realizarea unor activităţi din Parcul Natural Porţile de Fier este necesară implicarea voluntarilor, fiind necesară asigurarea unui minim de condiţii, facilităţi si echipament pentru aceştia.

Pe baza programului anual de activitate al Administraţiei Parcului Natural Portile de Fier şi a planului de management se va realiza o analiză asupra rezultatelor şi a problemelor întâmpinate de structurile de administrare ale Parcului Natural Porţile de Fier.

Începând cu cel de-al doilea an de implementare a planului de management, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va realiza un raport anual de activitate pe care îl va prezenta Consiliului Ştiinţific şi Consiliului Consultativ de Administrare, insistându-se pe problemele care au fost întâmpinate în special din relaţiile cu instituţiile reprezentate în Consiliul Consultativ de Administraţie şi cu diferiţi utilizatori de resurse.

Autoevaluarea nu va viza doar gradul de îndeplinire al diferitelor activităţi prevăzute în planul de management, ci şi modificările înregistrate la nivelul de pregătire al personalului, dotărilor tehnice, implicării în proiectele naţionale şi internaţionale, colaborării cu alte instituţii şi altele asemenea.Cap.4. IMPLEMENTAREA
4.1.Priorităţi şi planificarea în timp

Tabelul nr. 5TEMA

A.PROTEJAREA SI MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI PEISAJULUI

Obiectiv

Conservarea peisajului, inclusiv al celui rezultat în urma activităţilor umane, respectiv menţinerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional într-o stare de conservare favorabilă, conservarea peisajelor caracteristice şi a elementelor geologice, geomorfologice şi paleontologice specifice

Acţiuni de

Indicatori de

Priori-

Activitate la nivel de semestru

Colaboratori pentru

management

realizare

tatea

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

implementare


S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2
A1.Limitarea vânătorii şi stoparea braconajului la speciile de interes comunitar

Patrulări în zonele cu

vulnerabilitate ridicată
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asociaţii vânătoare

Echipaje poliţie

Echipaje jandarmi


A2.Stabilirea şi respectarea cotelor anuale pentru vânătoare

Participare la evaluarea efectivelor de vânat

Participare la vânători1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asociaţii vânătoare

Ocoale silviceA3.Eliminarea creşterii ilegale în captivitate şi a comerţului ilicit cu specii de floră şi faună sălbatică şi cu alte elemente prelevate din mediul natural

Campanii mass-media.


1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mass-media locală

A4.Stoparea braconajului piscicol

Patrulări în zonele cu

vulnerabilitate ridicată
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asociaţii pescuit

Echipaje poliţie

Echipaje jandarmi


A5.Delimitarea zonelor de păşunat pentru animalele domestice

Zone de păşunat delimitate


1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consiliile locale

A6.Protejarea faunei peşterilor prin limitarea accesului turiştilor

Menţinerea unei stări optime a populaţiilor faunei peşterilor

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG-uri

VoluntariA7.Includerea imperativelor de conservare a biodiversităţii şi peisajului în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului.

Planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului adecvate

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

O.C.P.I.

Consilii Judeţene

Consilii locale


A8.Stabilirea cotelor maxime de extracţie pentru plantele medicinale, pentru speciile utilizate în alimentaţie şi de ornament

Cote de extracţie stabilite

1

x
x
x
x
x
Consiliile locale

Ocoalele silviceA9.Evaluarea capacităţii de suport a ecosistemelor naturale în scopul exploatării durabile a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Studii de impact de la toţi agenţii economici

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agenţiile de Protecţia Mediului

A10.Identificarea haldelor de steril şi a altor zone degradate care se pretează la reconstrucţie ecologică.

Halde stabilizate

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Societăţile miniere

A11.Sancţionarea agenţilor economici şi a persoanelor fizice care aduc prejudicii mediului biotic şi abiotic

Descurajarea distrugerii factorilor de mediu

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gărzile de Mediu

Echipaje poliţie

Echipaje jandarmi


A12.Stabilirea coordonatelor GIS a limitelor zonelor de protecţie integrală existente şi delimitarea de noi zone protejate

Baza de date GIS

Zone noi protejate1

x

x

Consilii Judeţene

Consilii locale

Agenţiile de Protecţia Mediului

Academia RomânăA13.Stoparea construirii caselor de vacanţă în zona de dezvoltare durabilă, în special pe malul Dunării

Ecosisteme stabile

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consilii Judeţene

Consiliile localeA14. Controlul depozitării deşeurilor menajere, în special în zonele de mal ale cursurilor de apă

Patrulări în zonele cu

vulnerabilitate ridicată1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consiliile locale

Agenţiile de Protecţia MediuluiA15.Identificarea, monitorizarea şi cartarea speciilor de plante şi animale, a asociaţiilor vegetale şi a habitatelor

Baza de date

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Voluntari

A16.Realizarea bazei de date GIS si a hărţilor tematice: teren+infrastructura,păduri,vege-taţie, geologie, proprietari+ administratori, zonare internă şi altele.

Baza de date şi hărţi tematice

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
A17.Realizarea şi implementarea unui program de monitorizare a biodiversităţii

Program de monitorizare a biodiversităţii

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Instituţii de învăţământ

Academia Romana

Voluntari


A18.Colaborarea cu autorităţile locale şi cele de mediu pentru crearea unui sistem eficient de colectare şi depozitare a deşeurilor
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consilii Judeţene

Consilii locale

Agenţiile de Protecţia Mediului


A.19.Identificarea speciilor invazive şi a arealelor acestora şi propunerea de măsuri de reglementare.

Reducerea populaţiilor speciilor invazive

1


x

x

x

x

x

x

x

Instituţii de învăţământ

Academia Romana

Voluntari


TEMA

B.PROTEJAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI ISTORIC

Obiectiv

Menţinerea şi promovarea valorilor culturale şi a tradiţiilor comune şi /sau specifice fiecărei etnii

B1. Cartarea tuturor obiectivelor istorice şi de patrimoniu cultural

Inventar al construcţiilor istorice precum;cetăţi, biserici, mori de apa şi alte asemenea

2

x

x

x

xConsilii Judeţene

Consiliile locale

Muzeele


B2.Stabilirea disponibilităţilor de vizitare

Oportunităţi turistice

1x

xConsilii Judeţene

Consiliile locale

Muzeele


B3.Inventarierea manifestărilor etnofolclorice

Intocmirea şi promovarea calendarului manifestărilor etnofolclorice

1

x

x

Consiliile locale

B4.Integrarea obiectivelor culturale şi istorice în strategia de turism a parcului

Trasee turistice tematice atractive

1
x

x

x

x
ONG-uri

Consilii locale

Voluntari


B5. Crearea unor centre de tradiţii locale: Dubova, Eibenthal, Belobresca

Reluarea unor activităţi tradiţionale

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ONG-uri

Consilii locale

Muzee

VoluntariB6.Mediatizarea obiectivelor şi manifestărilor culturale prin mass-media şi materiale promoţionale

Articole şi materiale promoţionale de informare

2x

x

x

x

ONG-uri

Consilii locale

Muzee

VoluntariB7. Păstrarea caracterului tradiţional al construcţiilor

Construcţii cu caracter tradiţional

Promovare a ghidului de bune practici în arhitectură şi construcţii2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consilii judeţene

Consilii locale
Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə