Prezentarea generală a instanţEIYüklə 189,39 Kb.
səhifə1/4
tarix01.08.2018
ölçüsü189,39 Kb.
  1   2   3   4

INTRODUCERE

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI

În cursul anului 2012 Judecătoria Târgu Secuiesc nu a funcţionat în mod stabil şi echilibrat, din punctul de vedere al personalului, existând fluctuaţii, atât cu privire la judecători cât şi cu privire la personalul auxiliar de specialitate, precum şi din punctul de vedere al organizării compartimentelor.

Cu toate acestea, rezultatele obţinute au fost sensibil egale faţă de anul 2011, în ceea ce priveşte operativitatea, atât în materie penală cât şi în materie civilă, operativitatea pe instanţă faţă de anul 2011 fiind mai mică cu 2,8%.

Aceste aspecte vor fi prezentate pe larg în acest capitol.

Totodată, se va avea în vedere o situaţie comparativă a anilor 2008 – 2012, conform tabelelor anexă la bilanţ.

Judecătorii care şi-au desfăşurat activitatea la Judecătoria Târgu Secuiesc în cursul anului 2012 au fost domnul Raicea Liviu (care în prezent îndeplineşte funcţia de preşedinte delegat), doamna Kovacs Simona (care a îndeplinit şi funcţia de preşedinte al acestei instanţe până în data de 13 august 2012 dată de la care s-a aflat în concediu de maternitate până în data de 17 decembrie 2012 când a intrat în concediu pentru creşterea copilului), doamna Forro Fazakas Csilla Rita, domnul Velican Ioan Adrian pe perioada 1 ianuarie 2012 – 1 iunie 2012, respectiv sfârşitul lunii iulie 2012 – 1 noiembrie 2012 când domnul judecător a promovat la Tribunalul Covasna, precum şi domnişoara Răcman Alina Elena.

Schema instanţei totalizează 5 posturi de judecător.

Începând cu luna iunie 2012 schema a fost ocupată de un număr de patru judecători, iar după promovarea domnului judecător Velican Ioan Adrian la Tribunalul Covasna, respectiv după intrarea în concediu de maternitate, respectiv în concediu pentru creşterea copilului de către doamna preşedinte Kovacs Simona, în prezent din totalul schemei de cinci posturi de judecători, schema este ocupată de un număr de trei judecători, acest aspect având consecinţe negative asupra încărcăturii pe judecători, ca urmare a împărţirii ciclice a dosarelor domnului judecător Velican Ioan Adrian şi ale doamnei judecător Kovacs Simona la ceilalţi trei judecători aflaţi în funcţiune.

Cu toate acestea operativitatea pe anul 2012 a fost sensibil egală faţă de anul 2011, iar în cursul anului 2012, faţă de anul 2011 numărul cauzelor penale mai vechi de un an au scăzut de la 12 la 3, respectiv numărul cauzelor civile mai vechi de un an au scăzut de la 54 la 30, pentru acest efort impunându-se aprecierea pentru toţi judecătorii instanţei, însă a existat un cost, în sensul creşterii semnificative a indicelui de casare al instanţei, în special în materie penală, impunându-se o mai mare atenţie şi aplecare din partea colegilor judecători în soluţionarea cauzelor penale.

Din punctul de vedere al ocupării schemei, comparativ cu anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, în anul 2012 aceasta a fost stabilă numai până la începutul lunii iunie 2012, însă şi după această dată a fost o încărcătură echilibrată pe judecătorii care îşi desfăşoară activitatea la această instanţă.

Complexitatea cauzelor în anul 2012 a rămas relativ constantă, cu diferenţă în materie penală, datorată aplicării dispoziţiile art. 3201 C. pr. pen., dispoziţii care au uşurat procedura şi au scurtat durata de soluţionare a cauzelor în materie penală.

Completele de judecată care funcţionează la această instanţă sunt specializate în materia fondului funciar, acţiuni mixte, minori şi familiei, cauze cu arestaţi şi cauze de corupţie. După intrarea în vigoare a prevederilor Noului Cod Civil, la data de 1 octombrie 2011, completele de judecată care judecau în materia minorilor şi familiei au judecat şi ca instanţă de tutelă. Această pseudospecializare a fost prezentă în ultimii 5 ani la Judecătoria Târgu Secuiesc, datorită numărului redus de judecători, care nu ceea ce nu a permis repartizarea aleatorie pe materii (minim două complete ar fi necesare, ceea ce raportat la numărul de 3 judecători nu ar mai asigura o reală specializare).Operativitatea generală a instanţei în 2012 a fost de 85,01% faţă de 87,09% în anul 2011, faţă de 82,40 % în anul 2010, 78,56 % în 2009, 78,83 % în 2008.

Astfel, se menţine trendul creşterii operativităţii generale faţă de anul 2008, operativitatea generală a instanţei, faţă de anul 2011 fiind mai mică cu numai 2,08%, cu toate că a existat o schemă acoperită în proporţie de numai 60% (începând cu a doua parte anului 2012, funcţionând doar trei judecători din schema de cinci), ceea ce a dus la creşterea numărul de dosare pe şedinţele de judecată, buna studiere a dosarelor, atât în materie penală cât şi în materie civilă, în materie penală şi ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 320/1 C. pr. pen., a condus la scăderea stocului de dosare, în materie penală de la 94 dosare penale la data de 31.12.2011 la 49 dosare la data de 31.12.2012, iar în materie civilă, cu toate că stocul a crescut cu 77 de dosare, numărul dosarelor mai vechi de un an a scăzut simţitor de la 54 la 30, cu menţiunea că, la sfârşitul anului 2008, se aflau pe rolul instanţei un număr de 69 dosare în materie civilă mai vechi de un an, la scăderea dosarelor mai vechi de un an contribuind şi faptul că în prezent pe raza judeţului Covasna există un număr de cinci experţi în cadrul Biroului Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Covasna, nemaifiind necesară numirea experţilor din alte judeţe.

Principalele motive ale menţinerii operativităţii instanţei, în parametrii aproximativ identici cu anul 2011, îl constituie munca susţinută, respectarea dispoziţiilor de procedură, respingerea cererilor de amânare şi de probe neîntemeiate, studiul corespunzător al dosarelor, cunoaşterea temeinică a practicii judiciare, scăderea duratei de soluţionare a cauzelor, motive care vor fi dezbătute la secţiunea corespunzătoare din prezentul bilanţ.

Calitatea actului de justiţie pe anul 2012 este sensibil egal faţă de anul 2011, în sensul că, raportat la numărul hotărârilor atacate, cu 68 mai multe hotărâri faţă de anul 2011, numărul soluţiilor menţinute a crescut cu 26, de la 197 în anul 2011 la 223 în anul 2012, concomitent cu scăderea duratei de soluţionare a cauzelor.

Referitor la stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2012 – 400 dosare pe rol în materie civilă şi 182 dosare suspendate, în total 582 dosare în materie civilă, la care se adaugă un număr de 49 de dosare în materie penală, în total 631 de dosare (penal + civil), la sfârşitul anului 2011 - 422 pe rol şi 177 suspendate, în total 599 dosare, comparativ cu 572 pe rol şi 227 suspendate, în total 799 dosare, la sfârşitul anului 2010, 775 dosare la sfârşitul anului 2009, 674 dosare la sfârşitul anului 2008, în condiţiile creşterii numărului de dosare înregistrate 2579 în anul 2012, faţă de 2648 dosare în 2011, 2702 dosare în 2010, 2201 în anul 2009, 1608 în anul 2008 menţinându-se, datorită muncii susţinute, trendul de micşorare a stocului de la 799 dosare la sfârşitul anului 2010, la 631 dosare la sfârşitul anului 2012.

În ce priveşte indicele de casare, dacă în anul 2011 au fost atacate 305 soluţii, din care s-au desfiinţat 108 (un indice de casare de 35,40 % raportat la soluţiile atacate şi de 3,79 % raportat la soluţiile pronunţate), în anul 2012 au fost atacate 373 soluţii, din care s-au desfiinţat 150 (rezultând un indice de casare de 40,05% raportat la soluţiile atacate şi de 5,89% raportat la soluţiile pronunţate), indice de casare mai mare cu 2,1% raportat la soluţiile pronunţate, faţă de anul 2011, astfel situaţia comparativă rezultând din tabele anexă la bilanţ.

În ce priveşte numărul dosarelor înregistrate anual, un aspect general ce a caracterizat activitatea instanţei în anul 2012, îl constituie faptul că, în materie penală, faţă de anul 2011, au intrat cu 107 dosare mai puţin, iar în materie civilă, faţă de anul 2011, au intrat cu 38 dosare mai mult.


În ce priveşte formarea profesională, în cursul anului 2012, atât judecătorii cât şi grefierii au participat la seminariile profesionale organizate. Trimestrial, judecătorii au participat la seminariile susţinute de Curtea de Apel Braşov şi şi-au susţinut propriile referate la învăţământul profesional programat în cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc, conform agendei prestabilite.

Doamna judecător Kovacs Simona a participat în luna martie 2012, la seminarul organizat la sediul Curţii de Apel Braşov, pe tema „Medierea – Alternativă la Justiţia Clasică” şi la seminarul organizat la sediul Universităţii „Transilvania” din Braşov, la seminarul pe tema „Repere actuale privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României”.

Domnul judecător Raicea Liviu a participat în cursul lunii octombrie 2012, la seminarul organizat în Braşov, pe tema „Medierea în societatea românească de azi” şi „Credem în educaţie – ediţia a II-a”.

Doamna judecător Forro-Fazakas Csilla a participat în cursul lunii martie 2012, la seminarul organizat la sediul Universităţii „Transilvania” din Braşov pe tema, „Repere actuale privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României”, respectiv în luna octombrie 2012, la seminarul organizat la Pârâul Rece, pe tema „Combaterea discriminării”.

Domnişoara judecător Răcman Alina Elena a participat în cursul lunii martie 2012, la seminarul organizat la Bucureşti, pe tema „Dispoziţii ale Noului Cod Civil – unificarea practicii judiciare”, respectiv în luna aprilie 2012, la seminarul organizat la Pârâul Rece, pe tema „Combaterea discriminării”.

Grefierii au participat la seminariile organizate în cadrul instanţei, sub coordonarea domnişoarei judecător delegat Răcman Alina Elena, precum şi la seminariile organizate zonal, la Centru de Pregătire şi Perfecţionare Sovata (Giurgiu Daniel Constantin – Dispoziţii de procedură penală, în martie 2012, Rotaru Cerasela – Dispoziţii de procedură penală, în martie 2012, Todor Boer Eva – Drept Procesual Penal – punerea în executare a hotărârilor penale, în iunie 2012 şi Pako Attila – Drept procesual penal – măsurile preventive şi alte măsuri procesuale – Noul Cod de procedură penală, în noiembrie 2012) .


Compartimentele instanţei şi-au desfăşurat activitatea corespunzător, registrele fiind ţinute la zi, fără greşeli, aspect constatat de judecătorii delegaţi.

Utilizarea computerului a facilitat ţinerea evidenţelor, întocmirea actelor de procedură, emiterea adreselor. Grefierii utilizează calculatorul cu uşurinţă, stăpânesc cunoştinţele pentru a lucra în sistemul informatic ECRIS. În anul 2012 a fost folosit sistemul ECRIS IV, implementat din luna decembrie 2010. Acest sistem a scutit grefierii de emiterea citaţiilor şi adreselor cu completare de mână, fiind suficientă bifarea câmpurilor corespunzătoare. Totodată, fiecare evidenţă a instanţei este ţinută şi pe suport de hârtie şi în format electronic. Anterior s-a folosit ECRIS III, implementat în luna octombrie 2006.

Compartimentul Arhivă - Registratură a înregistrat în sistemul informatic actele şi cererile nou intrate, iar unul din grefierii arhivari s-a ocupat cu scanarea actelor din dosare. Grefierul şef a distribuit aleatoriu dosarele, sub coordonarea judecătorului delegat, grefierii de şedinţă au întocmit încheierile, citaţiile, adresele, judecătorii au redactat hotărârile în sistemul informatic.

Conform dispoziţiilor Regulamentului de funcţionare al cărţilor funciare, la rămânerea irevocabilă a hotărârilor constitutive de drepturi (revendicări imobiliare, uzucapiuni, partaje, grăniţuiri, rectificări de carte funciară, hotărâri care ţin loc de act autentic, anulări contracte de întreţinere, etc.), grefierii arhivari comunică din oficiu un exemplar către Biroul de Carte Funciară şi către Administrarea Finanţelor Publice, avându-se în vedere şi modificările survenite ca urmare intrării în vigoare a Noului Cod Civil, în acest sens periodic de către preşedintele instanţei şi grefierul şef având loc instruirea personalului auxiliar cu privire la modificările legislative survenite şi noile atribuţiile ce le revin.

Totodată prealabil, la înregistrarea acţiunilor constitutive de drepturi, precum şi celelalte situaţii prevăzute de Legea nr. 7/1996 şi de Noul Cod Civil, se comunică către Biroul de Carte Funciară, un exemplar de pe acţiune, pentru notarea procesului în cartea funciară.
Biroul Executări Penale

Grefierul delegat la acest compartiment este doamna Todor Boer Eva.

Din datele statistice rezultă că, în anul 2012 Biroul executări penale a emis un număr de 44 mandate de executare a pedepsei închisorii (cu 12 mandate mai mult decât în anul precedent).

La un număr de 42 mandate s-a confirmat executarea, rămânând neexecutate un număr de 2 mandate, pentru motive neimputabile Biroului de executări penale, condamnaţii fiind daţi în urmărire generală.

S-a emis un mandat de urmărire internaţională şi un mandat european de arestare.

Din anii anteriori, 4 condamnaţi au fost daţi în urmărire generală: • 1 mandat din anul 2005, respectiv mandatul nr.312/23.05.2005 ;

 • 4 mandate din anul 2011, respectiv mandatele cu nr.138/18.02. 2011, nr. 170/17.06. 2011, nr. 114/10.10. 2011 şi nr. 264/31.10. 2011.

Toate evidenţele Biroului de executări penale sunt ţinute la zi, nu s-au constatat întârzieri în eliberarea mandatelor de executare, existând o strânsă colaborare închegată pe parcursul anilor anteriori, între grefierul delegat şi judecătorul delegat la Biroul Executări Penale, domnul judecător Raicea Liviu.

Biroul Executări Contravenţionale

Grefierul delegat la acest compartiment este doamna Todor Boer Eva

În cursul anului 2012, în evidenţele acestui birou au fost înregistrate şi puse în executare 163 hotărâri pronunţate în materia plângerilor contravenţionale.

De asemenea, au fost evidenţiate 154 de hotărâri vizând înlocuirea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii, fiind emise un număr de 143 de mandate pentru prestarea muncii în folosul comunităţii.


În ceea ce priveşte atribuţiile administrative date în sarcina judecătorilor , acestea au fost îndeplinite întocmai cu Ordinele de serviciu, emise în acest sens de către preşedintele instanţei.

Astfel, până la sfârşitul lunii iunie 2012, doamna judecător Kovacs Simona, în afară de atribuţiile manageriale, a mai îndeplinit următoarele atribuţii administrative: • judecător responsabil pentru protecţia informaţiilor clasificate la nivelul instanţei;

 • judecător responsabil cu repartizarea aleatorie a cauzelor;

 • judecătorul ce răspunde pentru evidenţa corespondenţei cu străinătatea;

 • judecătorul responsabil pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie civilă;

 • judecător responsabil cu organizarea studiului profesional al judecătorilor;

 • până în luna martie 2012, judecător responsabil cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de completare şi actualizare permanentă a portalului instanţei prin publicarea jurisprudenţei relevante.

Domnul judecător Raicea Liviu a îndeplinit următoarele atribuţii administrative:

 • judecător delegat la Biroul Executări Penale;

 • judecător delegat la Biroul Executări Contravenţionale;

 • judecător delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice;

 • judecător responsabil pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie penală;

 • de la sfârşitul lunii iunie 2012 îndeplineşte atribuţiile manageriale specifice funcţiei de Preşedinte al instanţei, precum şi celelalte atribuţii administrative avute de doamna judecător Kovacs Simona anterior intrării în concediul de maternitate;

 • judecător responsabil pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie civilă;

 • judecător responsabil cu organizarea studiului profesional al judecătorilor.

Doamna judecător Forro-Fazakas Csilla a îndeplinit următoarele atribuţii administrative:

 • judecător delegat la Biroul Persoane Juridice;

 • judecător desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari;

 • judecător delegat la Biroul Executări Civile;

 • începând cu data de l noiembrie 2012 este judecător responsabil cu îndrumarea, supravegherea şi controlarea activităţii Compartimentului Arhivă şi Registratură.

Până la data de 1 noiembrie 2012 (exceptând lunile iunie-iulie 2012 perioadă în care a fost delegat la Judecătoria Sfântu Gheorghe), domnul judecător Velican Ioan Adrian a îndeplinit următoarele atribuţii administrative:

 • judecător responsabil cu îndrumarea, supravegherea şi controlarea activităţii Compartimentului Arhivă şi Registratură;

 • judecător desemnat pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie comercială şi C.E.D.O..

Domnişoara judecător Răcman Alina Elena a îndeplinit următoarele sarcini administrative:

 • judecător delegat cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar în materie penală şi civilă;

 • judecător responsabil pentru organizarea învăţământului profesional al personalului auxiliar de specialitate;

 • începând cu data de 6 martie 2012 este judecător responsabil pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de completare şi actualizare permanentă a portalului instanţei, prin publicarea jurisprudenţei relevante;

 • începând cu data de 1 noiembrie 2012 este judecător desemnat pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie comercială şi C.E.D.O..

Pe parcursul anului 2012, nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare judecătorilor.
Activitatea personalului auxiliar de specialitate, sub coordonarea grefierului şef Gavay-Gall Anna-Maria, a fost corespunzătoare atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară a Instanţelor şi ordinele de serviciu emise la începutul anului 2012, fiind îndeplinită cu profesionalism. O parte dintre grefierii de şedinţă au studii superioare.

Schema grefierilor Judecătoriei Târgu Secuiesc cuprinde 11 posturi, iar în cursul anului 2012, începând cu luna martie 2012 doi grefieri au fost transferaţi, în locul lor fiind numit, temporar, unul dintre grefierii arhivari ai instanţei, iar în locul acestuia a fost angajat temporar un grefier arhivar, unul dintre posturile de grefier rămânând vacant şi în prezent.

Astfel, în prezent instanţa funcţionează cu un număr de 8 grefieri de şedinţă care intră alternativ, de regulă, la două săptămâni în şedinţa de judecată, ceea ce a condus la scurtarea termenelor de judecată, la redactarea de către grefierii de şedinţă, în termenul prevăzut de lege şi cu profesionalism, a încheierilor de şedinţă, trimiterea adreselor dispuse de către preşedintele completului de judecată, inclusiv la dispoziţia preşedintelui completului de judecată înainte de termenul de judecată, în ipoteza în care pentru termenul de judecată procedura de citare nu era legal îndeplinită, dispunându-se citarea prin mijloace electronice, respectiv încunoştinţarea părţilor şi a reprezentanţilor lor despre existenţa procesului şi a termenului de judecată, inclusiv prin fax sau telefonic, astfel ne mai impunându-se acordarea unor termene de judecată pentru refacerea procedurii de citare sau comunicarea de acte, grefierii de şedinţă cunoscând în mod temeinic fiecare dosar în parte, în sensul că, de la înregistrarea acţiunii aceştia comunică actele şi întocmesc citaţiile, de regulă, dosarele aflate pe rol într-o şedinţă de judecată, în ipoteza în care judecarea cauzei este amânată, la celelalte termene de judecată fixate, în alcătuirea completului de judecată intră acelaşi grefier de şedinţă, aspect de real folos şi ajutor şi pentru preşedintele completului de judecată.

Astfel, în medie, pe parcursul anului 2012, fiecare judecător a beneficiat de doi grefieri de şedinţă, care au participat la şedinţe de judecată, în medie, o dată la două săptămâni.

În afară de activitatea de judecată, grefierii de şedinţă au mai exercitat şi alte atribuţii specifice compartimentelor instanţei, după cum urmează:

Doamna grefier Pascu Edith Susana este grefierul delegat la Biroul Persoanelor Juridice. În perioada martie – iulie 2012 a fost delegată la organul financiar local şi la Compartimentul Executări Silite şi tehnoredactare după dictare.

Doamna grefier Cseh Eva este grefierul delegat la Biroul Executări Silite şi până la sfârşitul lunii iulie 2012, a fost grefierul delegat la organul financiar local.

În lipsa grefierului delegat la Biroul Persoanelor Juridice, respectiv la organul financiar local, doamna grefier Voiculescu Monika îndeplineşte atribuţiile specifice acestora.Doamna grefier Bakcsi Olga Elisabeta ajută grefierul şef la colectarea datelor statistice şi urmăreşte evidenţa dosarelor mai vechi de 6 luni, respectiv mai vechi de un an.

Doamna grefier Nagy Elena Cecilia ţine evidenţa amenzilor judiciare, iar până în luna octombrie 2012 a fost desemnată pentru punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe a căror executare se face din oficiu.

Doamna grefier Dombai Judit este grefierul delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, având în evidenţă Biblioteca instanţei şi de la sfârşitul lunii iulie 2012 este grefierul delegat la organul financiar local.

Domnul grefier temporar Pako Attila a fost numit în această funcţie de la sfârşitul lunii martie 2012, din funcţia de grefier arhivar.

În urma verificărilor efectuate în cursul lunii februarie 2012 de către Arhivele Naţionale – Biroul Judeţean Covasna, dată la care domnul domnul grefier temporar Pako Attila era grefier arhivar, această instituţie i-a trasat unele atribuţii pe linie arhivistică, atribuţii care au fost eşalonate pe tot parcursul anului 2012, acesta şi-a desfăşurat în continuare activitatea în Arhiva instanţei, în vederea inventarierii şi predării către Arhivele Naţionale – Biroul Judeţean Covasna a Statutelor şi Actelor constitutive ale Cooperativelor Săteşti din perioada anilor 1948-1951; inventarierea şi predarea către Arhivele Naţionale – Biroul Judeţean Covasna a documentelor create în perioada 1961-1968 de fostul Tribunalul Popular Raional Târgu Secuiesc.

Din luna mai 2012 a fost programat şi în şedinţe de judecată.

Din luna octombrie 2012, este delegat şi pentru punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe a căror executare se face din oficiu.

Grefierii de şedinţă, în special grefierii care participă la şedinţele de judecată ale completului de judecată prezidat de domnul judecător Raicea Liviu, au fost planificaţi, alternativ, la tehnoredactarea hotărârilor după dictare.

Volumul de activitate al grefierilor, în ceea ce priveşte participarea acestora la şedinţele de judecată rezultă din tabelul anexă.

Activitatea de grefier statistician a fost îndeplinită de grefierul şef.

Pe baza unui program informatic implementat, datele statistice sunt introduse de grefierul şef, restul operaţiunilor de centralizare fiind efectuate computerizat. În paralel, grefierul şef ţine evidenţa şi pe suport de hârtie.

Sub atenţia grefierului şef s-au păstrat corpurile delicte, actele clasificate, obiectele de inventar, documentele predate spre păstrare de către părţi, recipisele de consemnare CEC, listele electorale permanente. Tot în atenţia grefierului şef a fost şi păstrarea integrităţii bunurilor instanţei, procurarea materialelor, rechizitelor necesare de la Tribunalul Covasna.

Toţi grefierii şi-au îndeplinit cu profesionalism atribuţiile, iar în raporturile cu justiţiabilii au respectat deontologia profesiei şi Regulamentul de Ordine Interioară.

Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare personalului auxiliar de specialitate..
În ceea ce priveşte practica neunitară, judecătorul delegat a prezentat trimestrial un referat.

La nivelul instanţei există practică neunitară în materiacauzelor civile având ca obiect partaj judiciar, respectiv dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru pârâţii cu ultimul domiciliu necunoscut, în sensul că într-o primă opinie, pentru pârâţii cu domiciliul necunoscut, în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, instanţa de judecată numeşte curatori care să le reprezinte interesele – pentru uzucapiune, respectiv judecata are loc în contradictoriu cu Consiliul Local al localităţii unde este situat imobilul – pentru partaj judiciar; iar în cea de-a doua opinie, atât pentru partaj cât şi pentru uzucapiune, judecata cauzei este suspendată, până când partea interesată obţine hotărâre judecătorească privind dispariţia sau moartea pârâţilor şi obţinerea certificatului de vacanţă succesorală, după care, judecata are loc în contradictoriu cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna.

Totodată, într-un singur caz s-a încuviinţat executarea silită, la cererea creditorului şi nu la cererea Biroului Executorului Judecătoresc.

Tot într-un singur caz s-a soluţionat cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în şedinţă publică şi nu în cameră de consiliu, aspecte izolate datorate volumului de muncă.

De asemenea, s-a prezentat un rezumat al hotărârilor considerate relevante din punctul de vedere al problemelor de drept soluţionate, cu indicarea numărului hotărârii şi a domeniului asociat, iar conform dispoziţiilor art. 266 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aceste hotărâri au fost postate pe portalul instanţei, cu actualizarea portalului.
Activitatea generală a instanţei în anul 2012 s-a caracterizat prin operativitate, celeritate, calitate, valorificându-se schema incompletă, modificările legislative şi de sistem informatic intervenite (Legea nr. 202/2010, ECRIS IV, Noul Cod Civil).Yüklə 189,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə