Proces-verbal al intalnirii membrilor grupului de lucru nrYüklə 20,61 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü20,61 Kb.
#28876Proces-verbal al întâlnirii membrilor judecători ai grupului de lucru nr. 4 – G4 - Evaluarea magistraţilor - din data de 27 februarie 2006, sediul CSM
Participanţi:

Membri CSM:

  1. Ana Cristina Lăbuş, membru CSM

  2. Alexandrina Rădulescu, membru CSM


Aparat propriu CSM:

  1. Corina Podaru, consilier DLDC

  2. Erica Bădoiu, consilier DRUO

  3. Daniela Pantazi, consilier DIERIIPP

Materialele de lucru ale acestei întâlniri au constat în:  • proiectul noului regulament de evaluare actualizat conform celor stabilite în cadrul întâlnirii din data de 23 februarie 2007.

Întâlnirea a avut drept scop discutarea proiectului noului regulament de evaluare în forma elaborată şi prezentată la această dată, inclusiv a Capitolului II care reglementează indicatorii de evaluare a performanţei profesionale (secţiunea privind judecătorii).


Întrucât în cadrul G4 există unele opinii divergente în ceea ce priveşte reglementarea unor indicatori de performanţă, d-na. Rădulescu propune elaborarea a două variante de indicatori şi transmiterea lor instanţelor, urmând ca acestea, prin votul adunărilor generale, să decidă.

D-na. Lăbuş precizează că este recomandabilă elaborarea unei singure variante de indicatori, după discutarea şi lămurirea tuturor divergenţelor, astfel încât Regulamentul de evaluare să poată fi adoptat de Plenul CSM într-un termen rezonabil, având în vedere că în toamna acestui an va demara procesul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor la nivel naţional, moment până la care este necesară si instruirea evaluatorilor.

D-na Rădulescu pune în discuţie situaţia conducătorilor de instanţe şi parchete, în sensul că evaluarea activităţii lor manageriale şi acordarea unui calificativ global care să încorporeze această activitate, dar şi pe cea desfăşurată în calitate de judecător/procuror (funcţia de execuţie), le poate afecta negativ cariera profesională atunci când aplică pentru promovarea pe funcţii de execuţie, deoarece un judecător/procuror profesionist nu conferă garanţia că acea persoană este şi un bun manager.

Propune ca pentru funcţiile de conducere fişa de evaluare să cuprindă două părţi, respectiv una privind evaluarea activităţii profesionale ca judecător/procuror şi una privind modul de îndeplinire atribuţiilor manageriale, cu acordarea de calificative distincte. Este discutabil însă dacă această propunere este conformă prevederilor art. 40 alin 1 din legea 303/2004, care face referire la acordarea unui singur calificativ.

În cadrul întâlnirii din data de 28 februarie 2007, la care vor participa şi membrii G4 procurori , va fi pus în discuţie acest aspect şi se va lua o decizie.

De asemenea, la elaborarea indicatorilor şi a fişei de evaluare pentru îndeplinirea atribuţiilor manageriale, d-na Rădulescu subliniază că este necesară corelarea cu motivele de revocare din funcţia de conducere prevăzute de lege.


Cu privire la fişa de evaluare, se propun două variante:

  • aceasta să aibă valabilitate pentru perioada de 3 ani supusă evaluării şi să constituie anexă la regulament pentru a dobândi obligativitatea necesară (d-na Lăbuş);

  • această fişă să fie anual revizuită, conform deciziei CSM pentru anumiţi indicatori (de exemplu, termenul optim de soluţionare a unei cauze de o anumită natură poate varia de la un an la altul, în funcţie de măsurătorile efectuate în instanţe şi de standardul stabilit de CSM pe baza acestor măsurători); nu se consideră necesar a constitui anexă la regulamentul de evaluare, deoarece modificarea anuală a unor standarde ar implica modificarea anuală a regulamentului, propunându-se a fi anexată ghidului (d-na Rădulescu).

Art. 27– participanţii la întâlnire propun completarea acestui text cu alineatele 4 şi 5, în care să se precizeze că oricare dintre membrii comisiei de evaluare va putea culege datele şi informaţiile necesare evaluării şi va putea face constatările preliminare (inclusiv interviul de evaluare), urmând a delibera şi hotărî împreună cu privire la notarea fiecărui indicator şi acordarea calificativului. În acest mod comisia va fi mai eficientă, membrii săi urmând a-şi distribui atribuţiile de evaluare conform planului anual pe care îl vor elabora, evitându-se totodată crearea unei poziţii de inferioritate numerică a celui evaluat.

D-na Rădulescu reiterează propunerea de definire a calificativelor în cuprinsul regulamentului la art. 34, acestea constituind standardele, aşa cum au fost definite în cadrul seminarului Phare moderat de Dr. Schlafen în perioada 29 – 31 ianuarie 2007.
Discuţii având ca obiect indicatorii de performanţă pentru judecători:

Capitolul I, secţiunea 1Art. 4 – Criteriul eficienţei.

D-na Rădulescu precizează că felul în care vor fi construiţi şi utilizaţi indicatorii care măsoară criteriul de performanţă trebuie să aibă un grad cât mai ridicat de relevanţă pentru ceea ce vrem sa măsurăm.

Propune eliminarea indicatorilor prevăzuţi la art. 4 alin. 1 lit. a şi b, pentru următoarele considerente:

lit. a) numărul de hotărâri pronunţate :

În acest moment nu există un criteriu unic de stabilire a complexităţii cauzelor care să completeze informaţia pe care indicatorul numeric o poate oferi. Aşadar, acest indicator nu este doar nerelevant pentru o anumită performanţă ci, mai mult, prin folosirea lui la acest moment, se poate ajunge la deformarea informaţiei culese în evaluare, pentru criteriul eficienţei. Standardul criteriului de complexitate poate fi introdus în procesul de evaluare începând cu anul viitor.

Dacă se optează pentru a fi păstrat acest indicator numeric, atunci trebuie stabilite limitele de utilizare a acestuia şi trebuie să se descrie modalitatea în care se apreciază că reprezintă o informaţie relevantă pentru îndeplinirea, de către judecător, a criteriului eficienţei.
lit. b) durata medie de soluţionare a cauzelor:

Media termenelor folosite de un judecător, fără a deosebi sub aspectul obiectului cauzelor soluţionate, apare ca nerelevantă în măsurarea, aprecierea eficienţei judecătorului.


lit. d) numărul dosarelor de fond şi apel soluţionate sau aflate pe rol peste termenul de 1 an, respectiv al celor de recurs soluţionate peste termenul de 6 luni:

Se vor reţine ca motive de depunctare a judecătorului în procesul evaluării doar cele imputabile lui (se va explicita în ghid).

D-na Lăbuş precizează că evidenţierea numerică şi nu procentuală a dosarelor soluţionate peste termenul stabilit conferă posibilitatea individualizării fiecărui dosar în fişa de evaluare şi a explicitării motivelor de întârziere pentru fiecare în parte, fiind astfel posibil a se stabili culpa judecătorului sau a altor participanţi la proces pentru depăşirea termenului.
Art. 5 – Criteriul calităţii activităţii:

Aspectele privind imparţialitatea vor fi tratate la art. 6 – Integritatea, imparţialitatea şi aparenţa de imparţialitate constituind indicatori pentru măsurarea criteriului integrităţii.


O altă discuţie s-a centrat pe formularea indicatorului „evită conflictul de interese din proiectul de ghid de evaluare, o parte a membrilor G4 apreciind că este o exprimare nepotrivită, deoarece atunci când judecătorul constată că se află în conflict de interes el soluţionează acest conflict prin formularea cererii de abţinere, or a evita înseamnă a preîntâmpina, ceea ce nu este posibil în cazul conflictului de interese, judecătorului fiindu-i repartizat aleatoriu un dosar cu privire la care s-ar putea afla în conflict de interese.

D-na Rădulescu precizează că regula evitării conflictului de interese este consacrată în jurisprudenţa CEDO sub această formulare. Precizează că potrivit jurisprudenţei CEDO, conflict de interese există şi atunci când judecătorul se declară rasist în cursul soluţionării unui anumit dosar.În regulamentul de evaluare se va prevedea în mod expres că acesta se va completa cu Ghidul de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor.
Se propune ca proiectul de regulament de evaluare să fie transmis tuturor instanţelor şi parchetelor din ţară şi totodată să fie publicat pe site-ul CSM pentru ca judecătorii şi procurorii de la toate instanţele şi parchetele să aibă posibilitatea exprimării unui punct de vedere şi a formulării de observaţii şi noi propuneri, însă după momentul aducerii sale la cunoştinţa membrilor CSM.
S-a stabilit ca următoarea întâlnire a grupului de lucru să aibă loc miercuri, 28 februarie 2007 , între orele 10.00 – 11.00 cu membrii judecători şi între orele 11.00 – 12.00 împreună cu membrii procurori, dată până la care se vor efectua modificările şi completările proiectului de regulament, conform celor stabilite în şedinţa de azi, şi va fi prezentată şi discutată fişa de evaluare.

Întocmit : judecător Daniela Pantazi, consilier Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe
Yüklə 20,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə