Proje sahiBİYüklə 222,11 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü222,11 Kb.
#101959

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


380 kV MANAVGAT TM

ÇEVRE YÖNETİM PLANI


ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ

ANKARA – TEMMUZ 2016


Proje Sahibinin Adı:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Proje Sahibinin Adresi :

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Çankaya, Ankara

Telefon Numarası :

+90 (312) 203 86 11

Faks Numarası :

+90 (312) 203 87 17

Projenin Adı

380 kV MANAVGAT TM

ÇEVRE YÖNETİM PLANIProje İçin Seçilen Yerin Adresi

Antalya İli, Manavgat İlçesiSayfa No
İçindekiler i

Tablolar Listesi ii

Şekiller Listesi ii

Ekler Listesi iii
1.1 Projenin Genel Tanımı 3

1.2 Projenin Amacı 3

1.3 Proje Alanı 4

1.5 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları 4

1.6 Proje Alanına İlişkin Doğal Afet Durumu 9

Aşama 12

İNŞAAT 12

İNŞAAT 13

İNŞAAT 14

İŞLETME 15

Aşama 18

İNŞAAT 18

İNŞAAT 19

İNŞAAT 19

İNŞAAT 20

İNŞAAT 21

İNŞAAT 21

TESİS (İNŞAAT) 22

İŞLETME 23

İŞLETME 25

4.1 Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları 26

4.2 Çevresel Bilgi Akışı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb.) 26

4.3 Projeye Ait Çevresel Bilgi Akışı 27EKLER
RAPORU HAZIRLAYANLAR

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1 Önlemler Planı 11

Tablo 2 İzleme Planı 17

Tablo 3 Organizasyon Tablosu 29


ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 Antalyaİli Deprem Haritası 9

Şekil 2 Çevresel Bilgi Akışı 27

Şekil 3 İkince bilgilendirmeye Ait Fotoğraflar 31


EKLER LİSTESİ

Ek-A Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar

Ek-B Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak

Ek-C 1. ve 2. Geri Bildirim Tutanakları

Ek-D Web Duyuru Görselleri

Ek-E Saha Plankotesi

Ek-F T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görüşü

Ek-G T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-H T.C. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-I BOTAŞ Görüşü

Ek-J TCDD Görüşü

Ek-K Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Görüşü

Ek-L T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-M DSİ Görüşü

Ek-N T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Görüşü

Ek-O T.C. Antalya Valiliği, Gıda Tarım ve Haycancılık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-P T.C. Antalya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-R T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Görüşü

Ek-S Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Görüşü

Ek-T Manavgat Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü Görüşü

Ek-U T.C. Antalya Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-Ü T.C. Antalya Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Toros Emlak Müdürlüğü Görüşü

Ek-V T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-W Orman Ön İzni

Ek-Y Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Görüşü

Ek-Z Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Görüşü


EXECUTIVE SUMMARY
This project includes the construction of 380 kV Manavgat Substation in Antalya Province, Manavgat County, Haciobası District which is property of TEİAŞ and covered by WB loan.
Environmental issues in Turkey Clauses predicates on the clauses of “Environmental Assessment Regulation” published in official gazette on 25 November 2014 with no.29186. According to this regulation, 380 kV Manavgat Substation was evaluated as being outside the scope of the EIA Regulation. Environmental Law No. 2872 on all operations will be within the scope of the project and will comply with the relevant regulations. In addition, the World Bank policies related environmental management will be complied.
Antalya is one of the most important city in Turkey in terms of turism. The network of Antalya is fed from the 154 kV Varsak and Oymapınar Substations. In the coming period with increasing load, mentioned substations will not meet the future demand. Varsak and Oymapınar Substations are located at the west and east parts of Antalya, respectively. The source point will be constructed where the 380 kV and 154 kV lines get close to each other. With the 380 kV Manavgat Substation, increased energy demand will be met, reliable operation of the transmission system will be provided and interruptions will be reduced.
For the survey area of previously mentioned 380 kV Manavgat Substation Project residents in Antalya Province, Manavgat County, Haciobası District has been identified as possible locals that can be affected environmentally.
For this project, Public Information Brochure and the draft EMP were prepared and were left to the relevant Mukhtar’s Office for the submission of examinations on 02.11.2015, objections and suggestions and this process have been announced at TEIAŞ Official web address (http://www.teias.gov.tr) on 19.11.2015. Mukhtars, have reported that they do not want this Project since community fear from radiation and risk of malignant diseases. Therefore, TEIAS has appointed the experts from 19. District Directorate to tell the reasons of choosing the site. Thus, the second time the public was detailed informed about the substation and radiation. Also, the Regional Directorate invited the locals to see the lodgings that existing facilities and staff lived, but they were not given a positive response to the invitation

1.PROJENİN TANIMI

1.1 Projenin Genel Tanımı

380 kV Manavgat TM Projesi’nin, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Hacıobası Mahallesi’sinde, yaklaşık 125.410 m2 ormanlık alan üzerinde DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.


Türkiye’de çevre yönetimi konusunda, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümleri esas olarak alınmaktadır. 380 kV Manavgat TM Projesi Projesi bu yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilmekle birlikte, proje kapsamında yapılacak tüm işlemlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, çevre yönetimi kosusunda ilgili Dünya Bankası (DB) politikalarına uyulacaktır.
Elekromanyetik Alan (EMA)
TEİAŞ tüm projelerinde dünya standartlarında çalışmakta olup, kullandığı techizatların tamamı uluslar arası kalite testlerinden geçmektedir. Projenin EMA şiddetinin belirlenen sınır değerlerin üzerinde olmasının mümkün olmayacağı bilinmekle birlikte, bu konuda halkın endişelerini gidermek ve uluslar arası standartlarda işler yapıldığını ispatlamak için, iletim hatlarında ve trafo merkezlerinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’ne (TUBİTAK –UME) ölçümler yaptırılmıştır. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda tespit edilen değerlerin, 24 Temmuz 2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik” te belirtilen sınır değerlerin altında olduğu belirtilmiştir.

1.2 Projenin Amacı

Turizm açısından önemli bir kent olan Antalya’nın 154kV şebekesi Varsak ve Oymapınar TM’ler ile beslenmektedir. Antalya ilinin yük artışları değerlendirildiğinde iki merkezin gelecekteki talebi karşılayamayacağı ortaya çıkmaktadır. Varsak TM Antalya’nın batı tarafına, Oymapınar TM ise doğu tarafına hitap etmektedir. Oymapınar TM turizmin ve yük artışının gerçekleştiği kıyı kesimine uzak kalmakta, Varsak TM’nin kentin doğu tarafını enerjilendiren 154kV bağlantıları ise yük artışı ile birlikte yetersiz kalmaktadır. 380kV Manavgat TM ile 380kV ve 154kV hatların birbirine yakın seyrettiği bölgede kaynak noktası yaratılarak, yük artışı olan bölgelerin enerji talebi karşılanacak ve iletim sisteminin güvenilir olarak işletilmesi sağlanacaktır.


380kV Manavgat TM’nin tesisi ile birlikte 154kV şebekenin beslenebilmesi için kaynak noktası yaratılacak, gelecekteki yük artışları güvenilir şekilde karşılanacak ve kesintilerin azalması sağlanacaktır.

1.3 Proje Alanı

Bu projenin, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Hacıobası Mahallesi’sinde, yaklaşık 125.410 m2 ormanlık alan üzerinde DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.


1.4 Projeye Ait Teknik Bilgiler
Yüksek gerilim şalt sahaları, elektrik enerjisini üreten kaynaklar ile tüketici arasındaki güç iletim zincirinin önemli bir halkasını oluşturur. Trafo merkezleri iki farklı şekilde tasarlanabilinir. Bunlardan sürekli olarak kullanılan hava yalıtımlı açık şalt sahalı trafo merkezleri (AIS) diğeri ise açık ve kapalı alanlarda kurulan SF6 gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleridir (GIS).
AIS (Air Insulated Substation) hava yalıtımlı trafo merkezleri yer sınırlamasının olmadığı her yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tesis edilecek TM, 380/154kV, 2x250 MVA + 154/33kV, 100 MVA ve 2. Trafo Fideri olarak planlanmıştır.

1.5 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları

380 kV Manavgat TM Projesi, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Hacıobası Mahallesi’sinde, yaklaşık 125.410 m2 ormanlık alan üzerinde DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.


Biyosfer rezervleri, biyogenetik rezerv alanları, yaban hayatı koruma alanları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgeleri ve özel koruma alanları, milli parklar, tarım ve ormanlık alanlar için kamu kurum ve kuruluşlarına başvurularak görüşleri alınmıştır.
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 14/10/2015 tarih ve 36426 sayılı yazısında, tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atığın alıcı ortamlara bırakılmamsı, akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmaması, sızdırmazlığın tam olarak sağlanması, evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine gönderilmesi, katıklar için gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi, yeraltısuyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturulmaması şartlarıyla yapılacak olan çalışmanın Kurumları açısından uygun olduğunu belirtmiştir (bkz. Ek-F).
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü 05/10/2015 tarih ve 35803 sayılı yazısında, belirtilen bölgede diğer altyapı kurum ve kuruluşlarınca taraflarına sunulan yatırım planı bulunmadığı, ilgili kurumlardan da görüş alınması şartıyla, söz konusu Trafo Merkezinin tesis edilmesinde sakınca görülmediği belirtilmiştir (bkz. Ek-G).
T.C. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 02/10/2015 tarih ve 3084 sayılı yazısında, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşlerinin saklı kalması kaydıyla, Manavgat 380 TM’nin yapılması yönünde Müdürlükleri açısından sakınca bulunmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-H).
Boru Hatralı İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı 01/10/2015 tarih ve 33402 sayılı yaızsında, söz konusu alanda, mevcut veya planlanan herhangi bir tesislerinin bulunmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-I).
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Etüt Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Destek Şube Müdürlüğü 28/10/2015 tarih ve 97715 sayılı yazısında, söz konusu alanda Teşekküllerince yürütülen veya planlanan herhangi bir proje bulunmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-J).
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 16/10/2015 tarih ve 97063 sayılı yazısında, proje verilerini esas alarak yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde;

 • Hava seyrüsefer usulleri açısından; bahse konu trafo merkezinin, Antalya Havalimanının yaklaşık 38 nm doğusunda, Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanının yaklaşık 44 nm kuzeybatısında bulunduğunun anlaşılmış olduğu, Ülkemiz AIP’sinde ilan edilmiş mevcut usuller ile Kuruluşlarınca sağlanan hava trafik kontrol hizmetleri açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı,

 • Elektronik sistemleri açısından, trafo yapımı için seçilen parselin Kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan elektronik sistemlerin sinyal performansı açısından sakınca ouşturmayacağı,

 • İşletme kriterleri açısından, söz konusu proje yerinin işletme envanterlerinde bulunan havalimanları mania planları kapsamı dışında kaldığı tespit edilmekle birlikte, bahse konu projeye ait trafo merkezlerinin arazi zemin kotundan itibaren tüm müştemilat dahil (zemine eklenecek beton kaideler dahil) yüksekliğinin 150 metre ve daha fazla olmasında durumunda 24/07/20112 tarih ve 1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelge’nin 3. Maddesinde “Arazi emin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde SHGM’den izin alınması” amir hükmü gereğince gerekli izinlerin alınması ve yapılaşma planlamalarında 14/07/2012 tarih ve 1420 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterlei Hakkındaki Genelge, ICAO Annex-14 Cilt ! ve SHT-HES kriterlerinin ihlal edilmemesi husuları bildirilmiştir (bkz. Ek-K).

T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü 13/10/2015 tarih ve 26000 sayılı yazısında, trafo yapılması planlanan alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/03/2015 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı kapsamında kaldığını; alt ölçekli planlarda bulunmadığını, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kurum ve kuruluş görüşlerinin bulunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyası taraflarına iletildiği takdirde konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilebileceği bildirilmiştir (bkz. Ek-L).


Manavgat Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü 08/10/2015 tarih ve 960 sayılı yazısında, bölgede enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak yatırımlara kamu yararı açısından Belediyelerince olumlu bakıldığı, hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin onayına sunulması gerektiği, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Manavgat Belediye Meclisince değerlendirilecek bir husus olduğu belirtilmiştir (bkz. Ek-T).
Tamamı ormanlık olan, orman ön izni alınan proje alanı için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuştur.
T.C. Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 08/10/2015 tarih ve 656426 sayılı yazısında, trafo merkezinin yapılacağı sahada İdarelerine ait mevcut veya mutasavver herhangi bir tesis bulunmadığı, bundan dolayı TM’nin yapılmasında Kurumları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir (bkz. Ek-M).
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 08/10/2015 tarih ve 39188 sayılı yazısında, anılan alan içerisinde lisanslı, uygun bulma kararı alınmış veya lisanssız elektrik üretimi amcıyla Genel Müdürlükleri tarafından “Yerleşim Uygunluk Bölgesi” düzenlenmiş herhangi bir projenin santral sahası alanı ile kesişmedidiğinin tespit edilmiş olduğu, ilgili tesisin yapılmasına engel bir halin bulunmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir (bkz. Ek-N).
T.C. Antalya Valiliği, Gıda Tarım ve Haycancılık İl Müdürlüğü 14/03/2016 tarih ve 876 sayılı yazısında, Bakanlıklarının 10/10/2013 tarih ve 3638 sayılı Talimatının 1. Maddesinin 1. Bendinde “3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 4086 sayılı Knunla değişik 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu gibi özel kanunar kapsamanda olan araziler, ilgili özel kanun kapsamında değerlendirilecektir” dendiği belirtilmiş olup, alanın orman alanı olması sebebiyle söz konusu alan için 5403 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlar uyarınca yapılacak herhangi bir işlem olmadığı belirtilmiştir (bkz. Ek-O).
T.C. Antalya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü 23/10/2015 tarih ve 769 sayılı yazısında, trafo merkezine ilişkin güzergah planlarının incelendiği ve Müdürlüklerince uygun görüldüğü belirtilmiştir (bkz. Ek-P).
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 05/10/2015 tarih ve 192529 sayılı yazısında, alanın mevcut ve tasarlanan yol güzergahı dışında kaldığı için trafo merkezi yapılmasında Bölge Müdürlükleri açısından sakınca bulunmadığı ancak, (Ankara-İzmir) ayr.-Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu projelerine yaklaşık 80 m mesafede olduğu bildirilmiştir (bkz. Ek-R).
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 16/12/2015 tarih ve 5187 sayılı yazısında, trafo merezi alanını tesis edilmesinde, 2863 sayılı Kanunun kültür varlıkları ile ilgili kısmı açısından bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-S).
T.C. Antalya Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü 16/11/2015 tarih ve 11689563 sayılı yazısında ve yazı eklerinde, trafo merkezinin Hacıobası Mahallesi okulu ve yerleşimine 1,5-2 km mesafede, ormanlık bölgede olduğunu, Milli Eğitimin ilgi alanında olmadığını ve trafo merkezinin anılan yere yapılmasında kurumları açısından sakınca olmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-U).
T.C. Antalya Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Toros Emlak Müdürlüğü 12/14/2015 tarih ve 38219 sayılı yazısında, söz konusu alanın Kepez Tepesi Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, teknik açıdan planlama sürecinin bu aşamasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir (bkz. Ek-Ü).
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğü 19/10/2015 tarih ve 212447 sayılı yazısında, trafo merkezi projesinin uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir (bkz. Ek-V). Ayrıca, 05.08.2015 tarihi itibarı ile 24 ay süreliğine ön izin alınmıştır (bkz. Ek-W).
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 06/10/2015 tarih ve 28349 sayılı yazısında, trafo merkezi tesis edilirken Elektrik Kuvvet Akımlar Tesis Yönetmeliği’nde belirtilen yaklaşım mesafeleri korunarak ve gerekli olursa deplase işlemlerinin TEİAŞ tarafından karşılanarak tesis edilme Şirketlerince sakınca bulunmadığı ve trfao merkezinin acil olarak tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir (bkz. Ek-Y).
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 30/09/2015 tarih ve 8950 sayılı yazısında, bahse konu bölgede Kurumlarına ait ruhsat sahası ve işletme projesi bulunmadığını bildirmiştir (bkz. Ek-Z).

1.6 Proje Alanına İlişkin Doğal Afet Durumu

18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre 380 kV Manavgat TM’nin tesis edileceği proje güzergahı 2. Derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır.Şekil 1 Antalyaİli Deprem Haritası

2.
ÖNLEMLER PLANI
Bu bölümde, 380 kV Manavgat TM’ye ilişkin olarak, projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, projenin her aşamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında sunulmaktadır. Önlemler Planı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir:

Tablo 1 Önlemler Planı

Aşama


Konu

Alınacak Önlemler**

Maliyeti

Sorumlu Kurum*

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İNŞAAT


Kültürel ve tarihi değerler

 • Herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde inşaat durdurulacak ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’na haber verilecektir. Tesis alanına ait koruma kurulundan cevap beklenecektir. Bu sırada herhangi bir inşaat çalışmasında bulunulmayacaktır.

 • Alınacak olumlu cevabın ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Ek maliyet yok

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Toz - partikül madde

 • Toz ve partikül madde emisyonunda “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’’nin (SKHKKY) Tablo 2.1 belirtilen baca dışındaki yerlerden yayılan emisyonlar için 1,0 kg/saat sınır değeri aşılmayacaktır. Kuru dönemde sulama yapılacaktır.

 • Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. Savurma olmasını engellemek için doldurma ve boşaltma işlemleri bu iş için ayrılmış belli bir alanda yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Tozuma yapan malzemelerin limit bir yükseklikten doldurulup boşaltılması sağlanacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti dikkate alınacaktır.

 • Taşıma sırasında kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. Proje sahasında hız sınırı 30 km/h iken şehir içinde 50 km/h olacaktır.

 • Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır.

 • Şantiye alanında çalışan kamyonların lastikleri, alan dışına (cadde) çıkmadan önce yıkanacaktır.

Yüksek değil

Yüklenici

Hafriyat başlangıcı

Hafriyat sonu

İNŞAAT


Gürültü

 • Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğer bu saatler dışında çalışma olacaksa yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir.

 • Yakın yerleşimlerde oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir.

 • Sürekli şantiye gürültüsü (gündüz) 70 dBA (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği) sınır değerine uyulacaktır. Bunun sağlanması için Trafo Merkezi etrafı beton koruyucu duvar ve fens ile çevrilecektir.

 • Ayrıca, gürültü seviyesinin artması durumunda iş makinelerinin aynı anda çalıştırılmaması, araçların eskimesi ile neden oldukları gürültü seviyesi de artacağından inşaat çalışmalarında mümkün olduğunca yeni araç kullanılması gibi önlemler alınacaktır.

Ek maliyet yok

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Şantiyeden kaynaklanacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar

 • Hafriyat atıkları, ilgili Belediyeden izin alınmış en yakın hafriyat döküm sahasına dökülecektir.

 • Katı atıklar (metal, ahşap gibi inşaat malzemesi kullanımından kaynaklanacak) ve ambalaj atıkları (cam, kağıt, plastik vb.) ayrı ayrı toplanacak Belediye veya lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır.

 • Evsel nitelikte olan organik atıkların ilgili Belediye tarafından alınması sağlanacak ve Düzenli Katı Atık Depolama Sahasına gönderilecektir.

 • Yağ, boya vb. gibi atıklar sızdırmasız, metal ve etiketli konteynırlarda ayrı olarak toplanıp lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır.

Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


Araç Parkından Kaynaklanacak Atıklar

 • Mümkün olduğunca, araçların bakımları inşaat sahasında yapılmayacaktır.

 • İnşaat makine ve araçlarından kaynaklanacak atık yağlar, gresler vb. paslanmaz varillerde biriktirilerek yüklenici tarafından lisanslı firmalara verilmesi sağlanarak bertaraf edilecektir.

 • Varillerin geçirimsiz bir zeminde yağmur ve güneşten korunması için üstü kapalı bir alanda depolanması ve burada yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

 • Makine ve araçların işletmesinden kaynaklanacak akü, lastik ve benzeri malzemeler lisanslı firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

Yüksek Değil

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Sağlık ve Güvenlik

 • Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman (baret, emniyet kemeri, iş güvenliği elbisesi, gözlük, eldiven, önü zırhlı ayakkabı vb.) sağlanacaktır.

 • Çalışanlara, “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verilecektir.

Proje bütçesi kapsamında

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Trafik ve Yaya Güvenliği

 • Çevre halkının güvenliğini sağlamak amacıyla “Dikkat”, “Girmek Yasaktır” vb. uygun levhalar konulacaktır.

Yüksek Değil

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Peyzaj

 • Şantiye alanı eski haline getirilecektir.

 • TM alanı içinde tehlikeli, katı, sıvı, inşaat vb. atık bırakılmayacaktır.

Proje bütçesi kapsamında

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

TM’nin işletmeye alınması

İŞLETME


Trafo Yağları

 • Zorunlu olmadıkça trafo yağları şantiye alanında geçici olarak depolanmayacaktır.

 • Depolanması gerekmesi durumunda paslanmaz variller içerisinde bulunan trafo yağları geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilecektir. Yağmur ve güneşten korunması için üstleri kapatılacak ve alanın etrafı çevrilerek uyarı levhaları asılacaktır.

Yüksek Değil

Yüklenici

Trafo Yağının depolanmaya başlanması

Yağın trafoya nakline kadar

Elektromanyetik Alan (EMA)

 • TM inşaatı dünya standartlarında gerçekleştirilecektir.

 • Topraklamada sorun olduğunda topraklama ölçümü yapılacaktır.

Yüksek Değil

Yüklenici / TEİAŞ

İnşaatın Başlaması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Gürültü

 • Trafo Merkezi sınırında, yakın yerleşimlerde oturanlardan şikayet gelmesi durumunda ölçümler yapılacaktır.

Yüksek Değil

TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Sağlık ve Güvenlik

 • Çalışanlara teknik eğitim, koruyucu ekipman ve giysiler verilecektir.

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumu sağlanacak, gerekli kontroller yapılacaktır.

İşletme bütçesi kapsamında

TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Yangın riski

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına göre tesis edilecek TM, düzenli olarak kontrolden geçirilerek, tüm teçhizatının kontrol, test, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır

 • Transformatörler otomatik yangın söndürme sistemiyle donatılacaktır.

Yüksek

TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

* Söz konusu işlerin herhangi bir “Yüklenici”ye (Taşerona) devredilmesi durumunda geçerlidir. Aksi halde “Yüklenici” olarak tanımlanan sorumluluklar “TEİAŞ”a ait olacaktır.

** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, vb.) uyulacaktır.3.
İZLEME PLANI
Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, proje önlem ölçütleri ile bağıntı kurarak tanımlar.

Tablo 2 İzleme Planı

Aşama


Konu

İzlenecek parametreler

Nedir?

Parametreler Nerelerde

İzlenecek?

Parametreler Nasıl

izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri?

Parametreler Ne Zaman

izlenecek- ölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm?

Parametreler Neden

izlenecek?

Maliyet

Kontrol eden Kurum

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İNŞAAT


Kültürel ve tarihi değerler

Proje alanında rastlanabilecek yeni kültür varlıkları

İnşaat alanında

Görsel izlemeler

Kültür varlığına rastlanılması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Yetkilileri tarafından izlenecektir.

Kültür varlıklarının korunması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uyumun sağlanması

Herhangi bir kültür varlığına zarar verilmemesi durumunda yüksek değil

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

Toz - partikül madde

Hafriyat ve inşaat makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz (mg/Nm3)
Halkın şikayetleri

İnşaat alanında

Görsel izlemeler
Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler

Hafriyat sırasında /inşaatın yoğun olduğu zamanlarda, haftalık/şikayet üzerine

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Ek maliyet yok

(Proje bütçesi kapsamında)TEİAŞ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


Gürültü

Gürültü seviyesi
Halkın şikayetleri

Inşaat alanında

Gürültü ölçer (ses düzeyi ölçer) ile gürültü seviyesi ölçümü
Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler

Haftalık görsel izlemeler
Halkın şikayeti üzerine

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Yüksek değil

TEİAŞ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


Şantiyelerden kaynaklanacak atıksu

Kanalizasyon sistemine bağlantı yoksa sızdırmaz fosseptik
TM alanında su ve toprakta oluşacak kirlilik, bulanıklık, koku

Kanalizasyon sistemi bağlantısı

ve TM alanındaGörsel (Atıksuların izin verilmeyen alanlara deşarj edilip edilmediğinin, atıksuyun kanalizasyon sistemine bağlanarak deşarj edilip edilmediğinin belgelerle, görsel olarak izlenmesi)

Haftalık (ani kontroller)

Su Kirliliği Kontrolü ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’e uyumun sağlanması

Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında)

TEİAŞ
Belediye

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


İnşaat alanlarından ve şantiyeden kaynaklana-cak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar

Koku ,
Görsel kirlilik
Atık Miktarı

İnşaat ve şantiye alanlarında ve döküm sahasında

Görsel
Taşıma ve Bertaraf Kayıtları

Haftalık (ani kontroller)

Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne uyumun sağlanması

Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil
Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil

TEİAŞ
Yüklenici
Belediye
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


Araç Parkından kaynaklana-cak atıklar

Atık yağlar, aküler, ömrünü tamamlamış lastikler ve hurda elektronik araç malzemesi

Araç parkında

Araçların periyodik bakımları yetkili servislerde yaptılılacağından alanda araçlardan kaynaklı atık oluşumu beklenmemektedir.

Arıza veya periyodik bakım sırasında

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü, Atık Pil ve Akümülatörlerim Kontrolü, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak atıkların bertarafının sağlanması

Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil

Yüklenici

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

İNŞAAT


Trafo Yağları

Trafo yağlarının saklandığı varillerden oluşan sızıntılar, kullanılan variller (nerede depolandığı, firmalara nasıl gönderildiği)

Depolama yapılacaksa depo alanında

İş programı dahilinde görsel olarak, atıkların cinsine göre tutanak altına alınması

Depolama süresi boyunca

Yağların depolandığı alanda herhangi bir kaçak ve sızmanın önüne geçmek için

Yüksek değil

TEİAŞ

Depolama Başlangıcı

Depolama Sonu

Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik eğitimine ait belgeler
Eğitim katılım belgeleri
İnşaat alanında kullanılan güvenlik ekipmanları (baret, eldiven, ayakkabı, güvenlik kemeri, vb.)

İnşaat alanlarında

İş programı dahilinde görsel olarak İSG kriterlerine göre evrak üzerinden izlecek ve kayıt altına alınacaktır.

Her iş aşaması başında
Günlük

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’ne uyumun sağlanması

Ek maliyet yok

(Proje bütçesi kapsamında)TEİAŞ

İnşaat çalışmalarının başlaması

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

TESİS (İNŞAAT)


Peyzaj

Atıklar (hafriyat, katı, sıvı, tehlikeli vb.)
Kazılan yollar/alanlar

TM alanında

Görsel

Şantiyenin kapatılması sırasında

Çevre kanunu ve yönetmeliklere uyumu sağlamak

Ek maliyet yok

(Proje bütçesi kapsamında)TEİAŞ

İnşaat çalışmalarının tamamlanması

TM’nin işletmeye alınması

İŞLETME


Gürültü

Gürültü seviyesi
Halkın şikayeti

Trafo merkezi sınırında
Yakın yerleşim yerlerinde

Yakın yerleşimlerde oturanlarla yapılan görüşmeler

Şikayet olması durumunda (gerektiğinde)

Yönetmelikte tanımlanan değerlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü

Yüksek değil

TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

EMA

TM’nin duvar/fens uzaklıkları
TM teçhizat alım belgeleri
Topraklama direnci (ohm)

TM içi ve alanında

Şikayet durumunda/TEİAŞ EMA ölçüm merkezleriTM işletmeye alınmadan önce
Topraklamada sorun olduğunda

Ulusal ve uluslar arası referans değerleri sağlanıp sağlanamadığı-nın kontrolü

Yüksek değil

TEAİŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Sağlık ve güvenlik

Teknik Eğitim (İşletme ve Bakım)
Koruyucu ekipman ve giysiler (Çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı)

TM alanında

İSG ve TEİAŞ İş Güvenliği kriterlerine göre görsel ve evrak üzerinden izlecek ve kayıt altına alınacaktır.

İşletme süresince (uygun periyotlarda)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun sağlanması

Ek maliyet yok

(İşletme bütçesi kapsamında)TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Yangın riski

Kablo başlıkları,
izolatörler,
kablo bağlantı noktaları
Primer ve sekonder kontroller

TM alanında

Kontrol ekipleri tarafından yapılan teknik testler ve standart bakım çalışmaları ile

Altı ayda bir/arıza-hata olması, elektrik sisteminin gerekliliği durumlarında

Yangın riski nedeniyle
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön.’nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına uyulması, bozulan, yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için

Ek maliyet yok

(İşletme bütçesi kapsamında)TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

Trafo Yağları

Yağın karakteristik özellikleri (yoğunluk, asitlik, akışkanlık, parlama noktası, aşındırıcı sülfür, PCB, renk)

Transformatör-lerde

Kategorilerine göre sınıflandırılarak geçici depolancak ve ÇŞB’ye atık bildirimi yapıldıktan sonra lisanslı firmaya gönderilecektir.

2 yılda bir/oluşan bir arıza nedeniyle günlük, haftalık aylık

Yağ kalitesinin kontrolü

Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında)

TEİAŞ

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması

İŞLETME


İşletme aşamasında kaynaklana-cak katı ve tehlikeli atıklar (akü, atık yağ)

TM alanı içerisinde oluşan kirlilik (atıklar, koku vb.)
Arızalı teçhizat atıkları
Atık trafo yağlarında kirleticiler (Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Toplam Halojenler, PCB, parlama noktası)

TM Alanında

Sistem üzerinden peryodik ve arıza durumunda /Görsel ve analizler
Atık taşıma ve bertarafını tutanal altına alma

İşletme süresince
Teçhizat arızalandığında, bozulduğunda, ekonomik ömrünü tamamladığında
Trafo yağları ekonomik ömrünü tamamladığında

Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne uyumun sağlanması
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne uyumu sağlamak

Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil
Ölçüm yapacak firmaya bağlı olmakla birlikte yüksek değil

TEİAŞ
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

TM’nin işletmeye alınması

TM’nin ekonomik ömrünü tamamlaması


4. KURUMSAL DÜZENLEME

Bu bölümde, alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile olan bağlantıları, çevresel bilgi akışı, çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi hakkında bilgi verilecek ve güvenilir bir çevresel performans sağlanması için izleme verilerinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağından bahsedilecektir.

4.1 Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluk ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları

380 kV Manavgat TM projesinin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemleri kapsayan “Önlemler Planı” Bölüm 2’ de, Önlemler Planı’nda belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan “İzleme Planı” ise Bölüm 3’te sunulmuştur. Söz konusu planlar aynı zamanda bahsi geçen maddelerden sorumlu kurum ve kuruluşları da kapsamaktadır. Önlemler ve İzleme Planı, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının “Politik, Hukuksal ve İdari Çerçeve” bölümü kapsamında hazırlanan “Çevre Yönetimi Planı” nı oluşturan temel unsurlardır.4.2 Çevresel Bilgi Akışı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb.)

İyi işleyen bir çevresel yönetim planının oluşturulması ve uygulanması için, izleme verilerine uygulanacak esaslar çok iyi belirlenmelidir. Bu kapsamda genel olarak, yayımlanmış ulusal yönetmelik ve tebliğlerde belirlenmiş hususlara bağlı kalınmaktadır.


Türkiye’de çevre yönetimi konusunda, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümleri esas olarak alınmaktadır. 380 kV Manavgat TM Projesi bu yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilmekle birlikte, proje kapsamında yapılacak tüm işlemlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, çevre yönetimi kosusunda ilgili Dünya Bankası (DB) politikalarına uyulacaktır.

4.3 Projeye Ait Çevresel Bilgi Akışı

Tesisi planlanan 380 kV Manavgat TM Projesi için oluşturulmuş kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasından sonraki çevresel bilgi akışı aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

Şekil 2 Çevresel Bilgi Akışı
(*): Önerilen projenin, inşaat aşamasına geçmesinin ardından Proje Sahibi (TEİAŞ) Bölge Müdürlükleri ile birlikte, ÇYP’de belirtilen hükümlere uymak konusundaki yüklenicinin performansını denetleyecektir. Bu kapsamda yüklenici, Önlemler ve İzleme Planlarında belirtilen hususlara uymakla yükümlü olup, inşaat faaliyetlerini periyodik raporlar (3 aylık) halinde TEİAŞ’a sunacaktır.

(**): Gerekli görülmesi durumunda proje alanı Dünya Bankası yetkilileri tarafından yerinde tetkik edilerek denetlenir ve onaylanır.


Tablo 3 Organizasyon Tablosu


Faaliyet

Kurumsal Sorumluluk

İzleme Verilerinin Toplanması
İnşaat

Çevre Yönetim Planı’nda yer alan önlemlerin izlemesi, yüklenici veya yüklenici tarafından görevlendirilen bir çevre danışman firması tarafından yapılacaktır. İzleme verileri toplanarak oluşturulacak izleme raporları, proje sahibine (TEİAŞ) 3 ayda bir sunulacaktır.

Veri Analizi
İnşaat

TEİAŞ İlgili Bölge Müdürlüğü (19.Bölge Müdürlüğü), sunulan raporlardaki verilerin doğruluğunu kontrol eder (verilerin geçerliliğini yerinde inceleyerek). Daha sonra, kontrol edilen raporları TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne (Ankara) kontrol ve onay için sunar. Rapor TEİAŞ Genel Müdürlüğü (Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı) tarafından onay görürse, Dünya Bankası’na sunulur.

Yönetim
İnşaat

Eğer yasal olmayan ya da yönetmeliklere aykırı bir durum gözlemlenirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faaliyeti durdurma veya işletmede değişiklik yapma yetkisi vardır.5. PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Önerilen proje olan, 380 kV Manavgat GIS TM’nin inceleme alanı için, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Hacıobası Mahallesi çevresel olarak etkilenmesi muhtemel yöre halkı olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu proje için, Halkı Bilgilendirme Broşürü (Ek-B) ve taslak ÇYP hazırlanarak Hacıobası Mahallesi Muhtarlığına 02.02.2016 tarihinde inceleme, itiraz ve önerilerin alınması için bırakılmış (Ek-B) ve bu süreç 08.02.2016 tarihinde TEİAŞ Resmi web adresinde (http://www.teias.gov.tr) duyurulmuştur (Ek-D).
Proje ile ilgili Muhtar, köy kahvesinde yaptıkları toplantıda halka sorduğunu, ileride radyasyon olur, kanser yapar diye istemediklerini bildirilmiştir (Ek-C).
Muhtar tarafından bildirilen gerekçeler üzerine, 19. Bölge Müdürlüğü’nden konuya vakıf personeller, 31.03.2016 tarihinde kulaktan dolma bilgilerden kaynaklanan halkın endişelerini gidermek, detaylı bilgilendirme gerçekleştirmek için ikinci kez bilgilendirme yoluna gitmiştir. Aşağıdaki fotoğraflarda da görüleceği üzere, muhtar ile Bölge Müdürlüğü personelleri en yakın binanın (Ek-A) kuş uçusu yaklaşık 911 m mesafede olduğunu, yapılması planlanan trafo merkeznden kaynaklanacak halk üzerine radyasyon tehlikesi olmadığını belirtmişler ve isteyen köy halkını Bölge Müdürlüğüne mevcut tesisi ve personelin yaşadığı lojmanları görmeye de davet etmişler ,ancak anılan davete olumlu yanıt verilmemiştir.Şekil 3 İkince bilgilendirmeye Ait Fotoğraflar
Projenin inşaat ve işletme süresince, herhangi bir şikayeti olması durumunda ya da bilgi edinilmek istenmesi halinde halka TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve 19. Bölge Müdürlüğü’ne başvurabileceği bilgisi verilmiştir. Gerekli iletişim (telefon no., faks no., adres, vb.) bilgisi muhtarlığa bırakılmıştır.

EKLER
EKLER LİSTESİ

Ek-A Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar

Ek-B Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak

Ek-C 1. ve 2. Geri Bildirim Tutanakları

Ek-D Web Duyuru Görselleri

Ek-E Saha Plankotesi

Ek-F T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görüşü

Ek-G T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-H T.C. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-I BOTAŞ Görüşü

Ek-J TCDD Görüşü

Ek-K Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Görüşü

Ek-L T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-M DSİ Görüşü

Ek-N T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Görüşü

Ek-O T.C. Antalya Valiliği, Gıda Tarım ve Haycancılık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-P T.C. Antalya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-R T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Görüşü

Ek-S Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Görüşü

Ek-T Manavgat Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü Görüşü

Ek-U T.C. Antalya Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-Ü T.C. Antalya Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Toros Emlak Müdürlüğü Görüşü

Ek-V T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğü Görüşü

Ek-W Orman Ön İzni

Ek-Y Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Görüşü

Ek-Z Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu GörüşüEk-A Uydu Görüntüsü ve Fotoğraflar
Ek-B Halkı Bilgilendirme Broşürü ve Tutanak
Ek-C 1. ve 2. Geri Bildirim Tutanakları

Ek-D Web Duyuru Görselleri
Ek-E Saha Plankotesi


Ek-F T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görüşü


Ek-G T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü Görüşü


Ek-H T.C. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Görüşü
Ek-I BOTAŞ Görüşü
Ek-J TCDD Görüşü

Ek-K Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Görüşü

Ek-L T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü Görüşü
Ek-M DSİ Görüşü


Ek-N T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Görüşü

Ek-O T.C. Antalya Valiliği, Gıda Tarım ve Haycancılık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-P T.C. Antalya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-R T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Görüşü

Ek-S Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Görüşü

Ek-T Manavgat Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü Görüşü

Ek-U T.C. Antalya Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Görüşü

Ek-Ü T.C. Antalya Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Toros Emlak Müdürlüğü Görüşü

Ek-V T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğü Görüşü
Ek-W Orman Ön İzni

Ek-Y Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Görüşü


Ek-Z Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Görüşü

HAZIRLAYANLAR
Yüklə 222,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə