Qrass, GünterYüklə 100,47 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü100,47 Kb.
#82753

SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ
QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ


QUBADLI RAYON HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA

MƏRKƏZİ KİTABXANA

YENI NƏŞRLƏR

Biblioqrafik göstərici
(1rüb)

Sumqayıt - 2018Qrass, Günter. Mənim yüzilliyim / G. Qrass ; tərt. ed. N. Cabbarlı ; red. D. Mustafayev ; bur. məsul S. İsmayılova. - Bakı : şərq-Qərb, 2013. - 456 s.
Dürrenmatt, Fridrix. Seçilmiş əsərləri / F. Dürrenmatt ; tərc. ed. D. M. Mustafayev ; red.: N. Cabbarlı, T. Rüstəmova ; bur. məsul S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 288 s.
Flober, Qustav. Madam Bovari / Q. Flober ; tərc.ed. İ. Əlioğlu ; baş red. S. Bektaşi ; bur. məsul S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 392 s.
Faulz, Con. Seçilmiş əsərləri / C. Faulz ; tərc. İ. Əlfi ; red. S. Bektaşi ; bur.məs. S. İsmayılova. - Baku : Şharq-Qarb, 2013. - 520 s.
Qordimer, Nadin. Seçilmiş əsərləri / N. Qordimer ; tərc. F. Abdullayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 528 s.
Eko, Umberto. Qızılgülün adı / U. Eko ; rus dilindən tərc. S. Bulut. - Bakı : Şərq -Qərb, 2013. - 680 s.
Prust, Marsel. Svana doğru / M. Prust ; tərc. N. Cabbarlı. - Baku : Şharq-Qarb, 2013. - 512 s.
Po, Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri / E. A. Po ; tərc. İ. Əlfi [et al.]. - Bakı : Şərq-Qərb , 2011. - 496 s.
Po, Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri / E. A. Po ; tərc. İ. Əlfi [et al.]. - Bakı : Şərq-Qərb , 2011. - 496 s.
Stendal Parma Monastırı : roman / Stendal ; tərc. G. Nəsibova. - Baku : Şharq-Qarb, 2014. - 568 s.
Pasternak, Boris. Doktor Jivaqo : roman / B. Pasternak ; tərc. Ə. Qiyaslı. - Baku : Şharq-Qarb,2011.-848 s.
Uells, Herbert. Seçilmiş əsərləri / H. Uells ; tərc. Ə. Şükürlü. - Baku : Şharq-Qarb, 2014. - 320 s.
Kanetti, Elias. Korlaşma / E. Kanetti ; tərc. R. Nazimqızı. - Baku : Şharq-Qarb, 2011. - 760 s.
Yonson, Eyvind. Seçilmiş əsərləri / E. Yonson ; tərc. Q. Hüseynov. - Baku : Şharq-Qarb, 2014. - 384 s.
Yelinek, Elfrida. Seçilmiş əsərləri / E. Yelinek ; tərc. B. Sayadlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 568 s.
Dünya dramaturgiyası antologiyası : 2 cilddə.

II cild / M. Meterlink [et al.] ; tərc. Dilsuz Murtuza oğlu Mustafayev ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 600 s.
Fətullayev-Fiqarov, Şamil . Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı : monoqrafiya / Ş. Fətullayev-Fiqarov ; ön söz; layihənin rəhb. E. Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 354, [2] s.
Xətai, Şah İsmayıl. Əsərləri : [qəzəllər, qəsidələr, mürəbbelər, tərcibəndlər, qoşmalar, gəraylılar, varsağılar, bayatılar, "Nəsihətnamə", "Dəhnamə" ] / Ş. İ. Xətai ; ill. A. Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 372 s.
Nizami Əsərləri : 2 cilddə / Nizami Gəncəvi ; Heydər Əliyev Fondu.

I cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 780 s.
Nizami Əsərləri : 2 cilddə / Nizami Gəncəvi ; Heydər Əliyev Fondu.

II cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 764 s.
Rza, Rəsul Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill. A. Rəsul.

I cild : [şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s.
Rza, Rəsul Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill. A. Rəsul.

II cild : [şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s.
Rza, Rəsul Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill. A. Rəsul.

III cild : [şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 252 s.
Rza, Rəsul Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill. A. Rəsul.

IV cild : [poemalar, pyes]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s.
Rza, Rəsul Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill. A. Rəsul.

V cild : [məqalələr]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 208 s.
Füzuli, Məhəmməd Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / M. Füzuli ; red. T. H. Kərimli ; ill. A. Rəsul.

I cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 712 s.
Füzuli, Məhəmməd Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / M. Füzuli ; red. T. H. Kərimli ; ill. A. Rəsul.

II cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 808 s.
Füzuli, Məhəmməd Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / M. Füzuli ; red. T. H. Kərimli ; ill. A. Rəsul.

III cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 492 s.
Cabbarlı, Cəfər Əsərləri : 5 cilddə / C. Cabbarlı ; ill. A. Rəsul.

I cild : [lirik şeirlər, satirik şeirlər, poema, hekayələr]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s.
Şirvani, Seyid Əzim Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / S. Ə. Şirvani ; ill. A. Rəsul.

I cild : [qəzəllər, satiralar, müxtəlif şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 492 s.
Şirvani, Seyid Əzim Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / S. Ə. Şirvani ; ill. A. Rəsul.

II cild : [məktublar]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 480 s.
Nəsimi, İmadəddin Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; ill. A. Rəsul.

I cild : [qəzəllər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 320 s.
Nəsimi, İmadəddin Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; ill. A. Rəsul.

II cild : [ictimai-fəlsəfi şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 348 s.
Şaiq, Abdulla Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; ill. A. Rəsul.

I cild : [hekayələr, povest, romanlar]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 428 s.
Şaiq, Abdulla Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; ill. A. Rəsul.

II cild : [şeirlər, qəzəllər, poemalar, pyeslər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 544 s.
Şaiq, Abdulla Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; ill. A. Rəsul.

III cild : [şeirlər, hekayələr, poemalar, təmsillər, pyeslər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 528 s.
Vurğun, Səməd Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.

I cild : [şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 220 s.
Vurğun, Səməd Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.

II cild : [şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 236 s.
Vurğun, Səməd Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.

III cild : [poemalar]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 388 s.
Vurğun, Səməd Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.

IV cild : [dram əsərləri]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 360 s.
Vurğun, Səməd Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.

V cild : [məqalələr, oçerklər, məruzələr, nitqlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 324 s.
Axundzadə, Mirzə Fətəli Əsərləri : 3 cilddə / M. F. Axundzadə ; ill. A. Rəsul.

I cild : [komediyalar, povest, şeirlər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 240 s.
Axundzadə, Mirzə Fətəli Əsərləri : 3 cilddə / M. F. Axundzadə ; ill. A. Rəsul.

II cild : [məqalələr]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 300 s.
Axundzadə, Mirzə Fətəli Əsərləri : 3 cilddə / M. F. Axundzadə ; ill. A. Rəsul.

III cild : [məktublar]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s.
Vaqif, Molla Pənah. Əsərləri : [qoşmalar, təcnislər, qəzəllər, müxəmməslər, müstəzadlar, müəşşərlər] / M. P. Vaqif ; ill. A. Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s.
Səhhət, Abbas. Seçilmiş əsərləri : [şeirlər, satiralar, taziyanələr, mənzum məktublar, hekayələr, pyeslər, məqalələr, tərcümələr] / A. Səhhət ; ill. A. Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 376 s.
Xaqani Şirvani Seçilmiş əsərləri / Xaqani Şirvani ; ill. A. Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 836 s.
Rustaveli, Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan / Ş. Rustaveli ; tərc.: S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm ; rəs.: S. Kobuladze, M. Ziçi. - V nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 436 s.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti : 2 cilddə: [22036 söz, ərəb mənşəli sözlər, fars mənşəli sözlər, söz birləşmələri] / AMEA Dilçilik İnstitutu; tərt. B. Abdullayev [et al.] ; elmi red. M. M. Adilov ; red.: Ə. Mürsəlov, K. Məhdəvi.

I cild : A - L. - Təkmilləşmiş və yenilənmiş V nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 408 s.
Cabbarlı, Cəfər Əsərləri : 5 cilddə / C. Cabbarlı ; ill. A. Rəsul.

II cild : [pyeslər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s.
Cabbarlı, Cəfər Əsərləri : 5 cilddə / C. Cabbarlı ; ill. A. Rəsul.

III cild : [pyeslər]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s.
Çəmənli, Mustafa. Əhməd Ağdamski / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s
Çəmənli, Mustafa. Şövkət Ələkbərova / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s.
Çəmənli, Mustafa. Şövkət Ələkbərova / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s.
Çəmənli, Mustafa. Əbülfət Əliyev / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s.
Çəmənli, Mustafa. Xan Şuşinski / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s.
Qafarova, Zemfira. Bəhram Mansurov / Z. Qafarova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
Hüseynoğlu, Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 120 s.
Qaraca, Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski / B. Qaraca. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
İsmayılova, Zemfira. Dünya doyur gözümdə / Z. İsmayılova ; red. E. Qayalı. - Sumqayıt : Azəri poliqrafiya, 2018. - 192 s.
İsrafilov, İsrafil. Adil İsgəndərov / İ. İsrafilov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s.
Həsənova, Şəhla Həsən qızı. Hacı Məmmədov / Ş. H. Həsənova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 104 s.
Hüseynoğlu, Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev) / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017.-128 s.
Səməd, Möhbəddin. İslam Rzayev / M. Səməd. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 120 s.
Kuroçkina, Svetlana. Fatma Muxtarova / S. Kuroçkina ; tərc. T. Vəliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Məmmədrza Şeyxzamanov / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s.
Həsənova, Şəhla Həsən qızı. Lütfiyar İmanov : monoqrafiya/ Ş. H. Həsənova. -Bakı : Şərq-Qərb, 2017. -104 s.
Hüseynoğlu, Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Barat Şəkinskaya / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 216 s.
Kazımlı, Gülhüseyn. Bülbülcan (Əbdülbaqi Zülalov) / G. Kazımlı, V. Quliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 104 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Nəsibə Zeynalova / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 192 s.
Hüseynoğlu, Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev) / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 136 s.
Cabbarlı, Nərgiz. Rübabə Muradova / N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Ağasadıq Gəraybəyli / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. İbrahim Həmzəyev / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 176 s.
Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Abbasmirzə Şərifzadə / İ. Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 152 s.
Nəzirli, Kamran. Zülfü Adıgözəlov / K. Nəzirli. - Baku : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
Əlili, İradə. Benim aşk dünyam = Mənim sevgi dünyam / İ. Əlili ; red. A. Öztürk. - Təkrar nəşr. - Bakı : Ləman MMC, 2016. - 190 s.
Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Molla Pənah Vaqif / N. Q. Cəfərov ; ön sözün müəl. Ə. Qarayev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 240 s.
Hüseynov, Məmmədhüseyn Allahqulu oğlu. Pazırık xalısı- rəmzlər dünyası : monoqrafiya / M. A. Hüseynov ; elmi red., ön sözün müəl. T. Ə. Bünyadov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 368 s. : il. ; 29 sm. - Biblioqr.: s.
Kazımzadə, Aydın Ələsgər oğlu. Kino və zaman : 1923-2016 / A. Ə. Kazımzadə ; red. G. İsmayıloğlu ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 784 s.
Qafarova, Zemfira. Tofiq Baxıxanov / Z. Qafarova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Prestij-N, 2017. - 40 s.
Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : şeirlər / S. Vurğun ; red. A. Bağırova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi). - Bakı : Şərq -Qərb, 2016. - 472 s.
Azərbaycan Kinosu : Ensiklopedik lüğət / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Elm və Təhsil , 2017. - 284 s.
Əliyeva, Leyla İlham qızı. Dünya yuxutək əriyir... : şeirlər / L. İ. Əliyeva ; tərt. A. Məsud ; tərc.: A. Məsud, Z. F. Məmmədov ; red. Y. Əliyev ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 200 s.
Kazımi, Pərviz Firudin oğlu. İnformasiya mühəndisliyi : Cəfər Cabbarlı adına Respublika gənclər Kitabxanasının treninq və təlimlərə dəstək layihəsi / P. F. Kazımi ; elmi red. A. A. Xələfov ; red. ön sözün müəl. A. İ. Qurbanov ; rəy. E. Əhmədov ; layihə rəh. T. K. Sadıqov. - 2-ci nəşr. - Bakı : MTM-innovation, 2017. - 280 s.
Qabil Seçilmiş əsərləri : 2 ciliddə / Qabil ; bur.məsul S. İsmayılova ; red. S. Bektaşi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.

I cild : şeirlər. - Bakı : Şərq -Qərb, 2016. - 368 s.
Qabil Seçilmiş əsərləri : 2 ciliddə / Qabil ; bur.məsul S. İsmayılova ; red. S. Bektaşi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.

II cild : şeirlər. - Bakı : Şərq -Qərb, 2016. - 344 s.
Abbaslı, Tariyel Allahverdi oğlu. Qurbaninin poetik irsi : monoqrafiya / T. A. Abbaslı ; elmi red.: M. İ. Həkimov, E. Məmmədli ; rəy.: Q. Kazımov, Q. Paşayev, M. Qasımlı ; AMEA Folklor İnstitutu. - Bakı : ORXAN NPM, 2016. - 192 s.
Günər, Məstan Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / M. Günər ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.

I cild : Şeirlər, poemalar. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 440 s.
Günər, Məstan Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / M. Günər ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.

II cild : Şeirlər, qoşmalar. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 432 s.
Cavid, Hüseyn. Pyeslər / H. Cavid ; tərt. və ön sözün müəl. Elçin ; red. M. Çəmənli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2017. - 512 s.
Kiplinq, Redyard. Mauqili / R. Kiplinq ; tərc.edən M. Əfəndiyev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2017. - 216 s.
Bertels, Yevgeni. Böyük Azərbaycan şairi Nizami / Y. Bertels ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2017. - 168 s.
Çəmənli, Mustafa. Səhnəmizin ağ çiçəyi / M. Çəmənli ; red. Z. A. Əliyev ; rəy. G. Ələkbərqızı. - Bakı : Aspoliqraf , 2017. - 192 s.
Əfəndiyev, Tofik. Prokuror : poman / T. Əfəndiyev ; red. S. Nuriqızı. - Bakı : Təhsil, 2017. - 288 s.
Rəngli günlər / Y. N. Sarıhüseynoğlu ; ön söz Elçin ; red. M. Çəmənli. - Bakı : Təhsil, 2017. - 576 s.
Yeganə şahid : povestlər / Q. Tağıyev ; red. İ. Cəfərov. - Bakı : Çıraq, 2017. - 288 s
Hüseynov, Süleyman. And : roman / S. Hüseynov ; red. İ. llyaslı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Qələm, 2017. - 208 s.
Əliyeva, Lətifəxanım. Muğamın mehracı / L. Əliyeva ; elmi red. F. Əlizadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq -Qərb, 2017. - 168 s.
Ələsgərli, Çingiz. Xəzana dönmüş ömür və ya kuklaçının nağılı / Ç. Ələsgərli ; bur.məsul S. İsmayılova ; baş red. S. Bektaşi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq -Qərb, 2016. - 160 s.
Babayev, Aqşin. Səhnə. Ekran. Efir / A. Babayev ; ön sözün müəl., red. Ə. Əmirli, red. S. Bektaşi ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 424 s.
İsrafil, İsrafilov. ...və teatr / İ. İsrafil ; bur. məsul İ. Sevil ; baş red. G. Cəfərova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq -Qərb, 2016. - 264 s.
Kamal, Yaşar. İncə Məmməd : roman / Y. Kamal ; ön söz müəl. Elçin ; tərc. ed. C. Rzaquluzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı : Təhsil, 2017. - 480 s.
Tağıyev, Qəhraman. Dilənçinin taleyi : Roman, II hissə / Q. Tağıyev ; red. İ. Q. Cəfərov. - Bakı : Çıraq, 2017. - 280 s.
Qafarova, Zemfira Həsən qızı. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu" su / Z. H. Qafarova ; red. Ə. Əsədzadə ; ön söz. müəl. T. Quliyev ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans-A, 2017. -157, [3] s.
Hacıbəyli, Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu. Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür / C. Ə. Hacıbəyli ; fr. dilindən tərc. M. Əmrahov ; red. və ön sözün müəl. A. Tahirli ; layihə rəh. Elçin ; elmi məsl. N. Cabbarlı. - Bakı : Təhsil, 2017. - 236+20 s.
Bakıxanovlar şöhrət zirvəsində / N. M. Vəlixanlı [et al.] ; tərt. H. Cəbrayılov ; red., ön sözün müəl. R. B. Hüseynov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans, 2017. - 272 s.
Sadıqov, Tahir. Milli irsin təbliğində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının rolu / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası ; elmi red. A. A. Xələfov ; red. K. Aslan ; məsl. L. Məmmədova ; naşir A. Dənzizadə. - Bakı : Şərq, 2016. - 164, [4] s.
Dadaşzadə, Araz. XVIII əsr Azərbaycan lirikası : monoqrafiya : məqalələr / A. Dadaşzadə ; tərt.: Z. A. Dadaşzadə, A. Dadaşzadə ; ön söz Elçin ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2017. - 424 s.
Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının biblioqrafik resursları (2017) : tədris-metodik vəsait /

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası ; layihənin rəh. T. K. Sadıqov ; tərt. Y. Z. Sadiqli ; red. T. M. Məmmədova ; rəy. P. Kazımi. - Bakı : MTMinnovation, 2017. - 388 s.
Fəxri, Zakir. Şeirlər = Poems / Z. Fəxri ; ingilis dilinə tərc.: A. Sabitova, Ş. Nağıyeva, P. Mürsəlova. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018. - 200 s.
Mahmudova, Ceyran Emin qızı. Emin Sabitoğlu / C. E. Mahmudova ; elmi red. Z. Qafarova ; rəy.: S. İbrahimova, İ. Əfəndiyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 148 s.
Zamanın işığında canlanan portret-Vəli Axundov / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. N. V. Axundova ; red. A. Yaşar ; məsl. S. Babullaoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 235, [1] s.
Heykəltəraş Tokay Məmmədov [İzomaterial : fotoalbom] = Скульптор Токай Мамедов / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; mətn Y. Şeyxov ; red. E. Əliyev ; foto arxiv T. Məmmədov ; baş dizayn. K. Bayramzadə ; dizayn S. Sadıqova. - Bakı : n.y., 2016. - 245, [3] s.
Mənalı ömrün salnaməsi : Bilqeyis xanım Məmmədova-Qarayeva haqqında xatirələr / tərt. və red. R. Şəfəq ; elmi red. A. Məlikov ; rəy. F. Bədəlbəyli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
Sabitoğlu, Emin. Əlvida [Not] : səs və fortepiano üçün mahnılar / E. Sabitoğlu ; tərt., ön sözün müəl. C. Mahmudova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 256 s.
Məhsəti Gəncəvi nəğmələri [Not] = Песни Мехсети Гянджеви = Mahsati Ganjavi's songs = Lieder von Mehsseti = Les chansons Mahsati Gandjavi / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; ön söz, fars.dil. tərc. R. B. Hüseynov ; bəst. R. Sədirxanov ; musiqi red. K. Sədirxanova ; rəs. S. Şatikov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 71 s.

Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli.

IV pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 284 s.
Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli.

V pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 176 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Min bir gecə [Not] : 2 pərdəli balet: partitura / F. M.C. Əmirov ; libr.: M. İbrahimbəyov, R. İbrahimbəyov, N. Nəzirova ; musiqi red. R. Xəlilov.

I pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 204 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Min bir gecə [Not] : 2 pərdəli balet: partitura / F. M.C. Əmirov ; libr.: M. İbrahimbəyov, R. İbrahimbəyov, N. Nəzirova ; musiqi red. R. Xəlilov.

II pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 228 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Simfonik rəqslər [Not] : Uşaq lövhələri : partitura / F. M.C. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 116 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Saçlı: xor və simfonik orkestr üçün [Not] : Xəzəri fəth edənlər : xor və simfonik orkestr üçün poema : partitura / F. M.C. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev ; sözlərin müəl. E. Elçin ; rus dilinə tərc. S. Məmmədzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 60 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gürcüstan. Rustaveli: xor və simfonik orkestr üçün kantata [Not] : Simfonik portretlər: vokal-simfonik poema : partitura / F. M.C. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev ; sözlərin müəl.: T. Elçin, T. Əyyubov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 220 s.
Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf [Not] : Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya : partitura / F. M.C. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 108 s.
Каджар, Чингиз. Старая Шуша / Ч. Каджар ; ред.: Ф. Мамедова, В. Кулиев ; Фонд "Друзья Культуры Азербайджана". - Баку : Şərq-Qərb, 2014. - 344 s.
Асад-Бек, Мухаммед. Ленин / М. Асад-Бек ; пер. с ит. Е. Литвиной ; Институт Стратегических Исследований Кавказа. - Баку : Кавказ, 2014. - 362 с.

Yüklə 100,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə