Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2Yüklə 25,68 Kb.
tarix09.07.2018
ölçüsü25,68 Kb.
#56173

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Fakultə: Mexanika və informasiya texnologiyaları

Kafedra: Texnoloji maşın və avadanlıqlar

Fənn: Texniki diaqnostika

Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2 ( 14 nəfər)

I BÖLMƏ

Asan suallar

1. Texniki diaqnostika haqqında anlayış

2. Texniki diaqnostikanın məsələləri

2. Texniki diaqnostikadan öncə qoyulan məsələlər

4. Texniki diaqnostikanın mərhələləri

5. Texniki diaqnostikanın əsas vəzifələriOrta suallar

1. Diaqnostikanın əsas termin və anlayışları

2. Texniki diaqnostikanın əsasları

3. Texniki diaqnostikanın yerinə yetirilmə metodları

4. Diaqnostika komplektləri və avadanlıqları

5. Diaqnostikanın səviyyələriÇətin suallar

1. Güc və yanacaq göstəricilərinə görə diaqnozlaşma

2. Dizelin yanacaq qənaətliliyini xarakterizə edən parametrlər

3. İşçi həcmlərin germetikliyinə görə diaqnozlaşma

4. Əyriboyun sürgüqolu və qazpaylama mexanizminin diaqnostikası

5. Diaqnostikadan alınan nəticələrin doğruluğu
II BÖLMƏ

Asan suallar

1. Diaqnostikanın subyektiv metodları

2. Xarici baxış və səslə diaqnozlaşma

3. Xarici baxış və iyləmə ilə diaqnozlaşma

4. Səs və əl ilə yoxlamaqla diaqnozlaşma

5. Toxunma və vibrasiyanı qəbul etməklə diaqnozlaşma


Orta suallar

1. Neft məhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

2. Neftin keyfiyyət pasportu

3. Dizel yanacağında suyun miqdarının təyini

4. Benzinin tərkibindəki mexaniki çirkləndiricilərin təyini

5. Neft məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin göstəriciləri (qruplar üzrə)


Çətin suallar

1. Mühərrikin diaqnostikası2. Soyutma sisteminin diaqnostikası

3. İstismar sınağının təşkili

4. Maşınların kompüter diaqnostikası

5. Hidravlik sistemlərin diaqnozlaşmasında istifadə olunan əsas vasitələr


III BÖLMƏ

Asan suallar

  1. Diaqnozlaşmanın vibroakkustik metodları

  2. Vibroakkustik metodla diaqnostikanın mahiyyəti

  3. Vibroakustik diaqnostikanın ənənəvi nəzarətdən fərqi

4. Amplitudlu və tezlikli ayrılma

5. Klapan mexanizmindəki araboşluqlarına görə diaqnozlaşma


Orta suallar

1. İnşaat və yol maşınlarının texniki diaqnostikasının təşkili

2. İnşaat və yol maşınlarının dövrü diaqnoslaşması

3. İnşaat və yol maşınlarının kompleks diaqnostikası

4. İnşaat və yol maşınlarının sadə diaqnoslaşması

5. Daimi və dövrü diaqnoslaşmaÇətin suallar

1. İşçi proseslərin parametrlərinə görə dizelin diaqnozlaşması

2 .İşçi parametrlərin germetikliyinə görə diaqnozlaşma

3. Mühərrikin karterinə keçən qazların təzyiqinə görə diaqnozlaşma

4. Sıxılmış havanın miqdarına görə diaqnozlaşma

5. Hidravlik sistemlərin diaqnostikası


IV BÖLMƏ

Asan suallar

1. Test diaqnostikasının məsələləri

2. Test və funksiyalaşma diaqnostik sistemləri

3. Texniki xidmət zamanı nasazlıqları aşkar etmə metodlarının xarakteristikaları

4. Texniki xidmət və təmirdə diaqnostikanın tətbiqi

5. Texniki xidmətdə və təmirdə diaqnostikanın variantlarıOrta suallar

1. Texniki kriteriyalar

2. Maşının diaqnostikasının dəyəri

3. Maşının diaqnostikasına təsir edən amillər

4. Texniki xidmətdə nasazlıqları aşkaretmə metodları

5. Təzyiq cihazları


Çətin suallar

1. Texniki vəziyyət və vəziyyət parametrləri

2. Diaqnozlaşma prosesinin mərhələli ardıcıllığı

3. Struktur, diaqnostik, resurs və funksional parametrlər

4. “Vaxt-ehtimallıq” metodu

5. Struktur parametrlə diaqnostik parametr arasında kəmiyyət əlaqəsi


V BÖLMƏ

Asan suallar

1. Vəziyyətin dəyişmə parametrinə təsir eden amillər

2. Pyezoelektrik təcil çeviriciləri

3. Reallaşdırmaya görə proqnozlaşmanın məqsəd və vəzifələri

4. Diaqnostika və proqnozlaşma

5. Reallaşdırmaya görə proqnozlaşmaOrta suallar

1. Spektroqrafik metodun variantları

2. Yeyilmə məhsullarının yağın tərkibində spektroqrafik metodla təyini

3. Orta statik proqnozlaşma

3. Struktur parametrlərə görə diaqnozlaşma

4. İşçi prosesin parametrlərinə görə diaqnoslaşma

5. Diaqnozlaşma metodları və vasitələrinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Çətin suallar

1. Diaqnostikanın texniki iqdisadi göstəriciləri

2. Hissələrin qalan resursunun proqnozlaşması

3. Dizelin tərkib hissələrinin hədd vəziyyətinin texniki kriteriyaları

4. İşəsalma mühərrikinin hədd vəziyyətinin texniki kriteriyaları

5. Sürətlər qutusunun hədd vəziyyətinin texniki kriteriyaları


Müəllim: dos. Soltanov M.Ə.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 25,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə