Raport cu privire la activitatea serviciului de asistenţĂ psihopedagogică simestrul I 2016 aprobat șef dge ștefan Vodă R. Burduja 2016 2016Yüklə 215,4 Kb.
səhifə1/2
tarix30.01.2018
ölçüsü215,4 Kb.
#41786
  1   2


MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORGANUL LOCAL DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

STEFAN VODA


RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

SIMESTRUL I 2016


APROBAT

Șef DGE Ștefan Vodă

__________ R. Burduja

____ ___________20162016MODEL

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORGANUL LOCAL DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

_________________________________________________________

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

________________________________________

Aprobat


Şeful// OLSDÎ

RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

pentru anul 2016

Realizat: Şef SAP


 1. MANAGEMENT:

Aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova în calitate de politică de stat în domeniul de referință a constituit un eveniment important în asigurarea drepturilor și șanselor egale pentru toți copiii țării în ceea ce privește accesul la educație în medii comune de învățare. În același timp, realizarea Programului necesită promovarea unor acțiuni concrete privind organizarea și funcționarea sistemului educațional și a altor sisteme, astfel încît educația incluzivă să se transfere de la stadiul politicilor la cel al funcționalității la nivel de comunitate, unitate educațională, copil, familie.

În scopul implementării acestui Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 , Regulamentului cu privire la organizarea educației incluzive în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.739 din 15.08.2011 și a altor acte reglemintorii Serviciu de Asistență Psihopedagogică pentru anul 2016 și-a înaintat următoarele obiective: 1. Asigurarea activității regulamentare a SAP pentru anul 2016 ;

 2. Evaluarea complexă şi multidisciplinară a dezvoltării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare din raionul Ștefan Vodă şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale acestora;

 3. Acordarea asistenţei psihopedagogice copiilor cu CES și familiilor acestora;

 4. Acordarea asistenţei metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţele educaţionale speciale sau copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general ;

 5. Promovarea și monitorizarea procesului educațional în vederea incluziuniu școlare/sociale a copiilor cu CES;

 6. Dezvoltarea parteneriatelor în asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor la educația de calitate;

În primul simestru a acestui an SAP a tins să realizeze în măsura posibilităților și disponibilității obiectivele înaintate. 1. Resurse umane: • număr de specialişti angajaţi în SAP (de specificat funcția, calificarea, cumularea, funcții vacante)

 • stagiu didactic al specialiştilor

 • grad didactic al specialiştilor

Nr


Funcția

Studii/calificarea

Experiența în dom.

Data angajării


Grad didactic

1.

Șef SAP


Psiholog și pedagog, Magistru în psihopedagogie

13,2 ani

01.04.2013
Șef adjunct


0,25 unități sunt cumulate de către Pedagog învățămîntul primar și secundar general


2.

Psiholog


Psiholog, Magistru în psihologia clinică

3,1ani

08.05.2013

3.

Psiholog

Psihologie și limbă engleză

8,1ani

03.02.2014Grad didactic II

4.

Pedagog

Educația


preșcolară

Psihopedagogie


3,4 ani

19.03.2013

5.

Pedagog învățămîntul primar și secundar general


Pedagog în învățămîntul primar și limbă franceză, Magistru în managiment și consiliere în învățămîntul primar

6 ani


03.06.2013

6.

Logoped

Pedagog în învățămîntul primar -  la moment se specializează în logoped

19,3 ani

09.03.2016
7.

Psihopedagog

Psihopedagogie

18,11 ani

10.03.2016


 1. Formarea și dezvoltarea profesională a specialiştilor SAP (participări la seminare, traininguri, mese rotunde, conferințe etc.):

Nr. /o

Nivel

Specialist

Număr de participări


Forma de participare

1.

local

Pedagog învățămîntul primar și secundar general

1

Masă rotunda,

1

Platformă de discuție

Pedagog

Educația


preșcolară

1

Seminar metodologic

Psiholog

3

seminare metodice,

1

seminar de instruire

3

schimb de experiență,

1

masa rotundă,

1

ședință de mentorat.

Logoped


3

seminare metodice,

1

schimb de experiență

Psihopedagog

1

Platformă de discuție

2.

republican

Pedagog învățămîntul primar și secundar general

1

Seminar de formare

Pedagog Educația preșcolară

1

Seminar metodologic zi

1

Seminar de formare-4 zile

1

Masă rotundă

1

Masă rotundă

Psiholog

1

seminar metodic,

1

seminar de instruire,

2

atelier de lucru(AO LUMOS – 5 zile),

1

conferință internațională(AO LUMOS – 3 zile),

1

platformă de discuții,

1

training(Terre des Homes-5 zile).

Logoped

1

Seminare de instruire(AO Lumos)-4zile

1

Seminar de instruire(Kultur Kontakt)-2zile

1

Platformă de discuție

1

Seminar de instruire(AO Femeia și copilul-Protecție și sprijin)-4zile

1

Seminar metodic(CRAP)

1

Seminar metodic(Kultur Kontakt)-3zile

Psihopedagog

2

Seminar de formare.

3.

internațional-

-

Total

37
Notă: la moment în SAP sunt vacante 0.5 unități de psihopedagog, 0.5 unități de kinetoterapeut, 0.25 unități șef adjunct.

 1. Fluctuația personalului în anul curent:

 • Număr de persoane angajate: 2

 • Număr de persoane concediate: 0

 • Cauzele concedierii personalului(inclusiv reducerile de unități): 0

II. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A SAP și condiții de muncă:

Nr/o

Condiții

Descrirere

1.

Existența spațiului de activitate a SAP

SAP dispune de 3 birouri -2 pentru specialiști și 1 șef serviciu și o sală de ședință comună a DGE

2.


Nivelul de corespundere a spațiului/cabinetelor cu numărul de specialiști SAP și pe domenii de activitate

În cele două birouri destinate pentru specialiști activiază cîte 3 persoane, fiecare din ei dispun de spațiu personal, mobilier corespunzător, computatoare.

SAP la moment mai are nevoie de un birou pentru activitățile de oferire a asistenței specializate centrate direct pe beneficiar3.

Gradul de accesibilitate a infrastructurii SAP

SAP se află în incinta DGE unde a adaptat rampa de acces în instituție la necesitatea beneficiarilor la cărucuor, birourile sunt dotate cu uși și praguri accesibile pentru ei

4.

Gradul de dotare a SAP cu TIC

La capitolul dat SAP dispune de TIC conform tuturor nrcesităților de organizare și desfășurare a a activității

5.

Gradul de dotare a SAP cu mobilier

SAP este dotat cu mobilier conform tuturor nrcesităților de organizare și desfășurare a a activității

6.

Gradul de corespundere și accesibilitate a mobilierului SAP la necesitățile copiilor cu dizabilități fizice

Mobilierul în aceste două birouri unde își desfășoară activitatea specialiștii este mai mult destinat pentru specialiștii SAP, însă la necesitate poate fi parțial adaptat și pentru copiii cu dizabilități fizice

7.


Nivelul de dotare a SAP cu literatură, material didactic, rechizite etc.

SAP este dotat conform tuturor nrcesităților de organizare și desfășurare a a activității sale

8.

Existența unității de transport SAP și gradul de corespundere a unității de transport la necesitățile acestuia:

 1. Racordarea numărului de specialiști la numărul de locuri disponibile

 2. Racordarea numărului de solicitări de asistență la numărul de deplasări în teren cu unitatea de transport disponibilă

SAP dispune de un autovehicol cu 5 locuri, însă numărul de locuri esunt prea puține în raport cu numărul de specialiști care ar trebui să se deplaseze concomitent într-o instituție sau într-o localitate unde sunt 2 și mai multe instituții de învățămînt. De aceea de cele mai multe ori transportul se deplasează de 2-3 ori în una și aceeași localitate, ceea ce duce la cheltueli mari de combustibil, pese uzate, timp irosit în zădar.

III. EVALUAREA COMPLEXĂ a dezvoltării copilului (prezentare date tabel):

Scopul evaluării complexe este examinarea și constatarea nivelului de dezvoltare a copilului, a potențialului și dificultăților de învățare, a particularităților personale care pot fi valorificate în identificarea căilor de ameliorare a dificultăților

 1. Număr de instituţii în raion: Număr de copii cu CES în instituţii:

Instituţii preşcolare: 30 Copii cu CESdin instituţii preşcolare: 48

Instituţii preuniversitare: 27 Copii cu CES din instituţii preuniversitare: 312 1. Copii evaluaţi de SAP în anul 2016 (prezentare date tabel):

Beneficiari

Copii referiți

Copii evaluați

Copii identificați cu CES

Copii reevaluați

Copii identificaţi cu CES

Categoria CES, abordarea UNESCO, 1995 (specificaţi)

Copii din instituțiile preșcolare

3

3

3

22

22
Copii din instituțiile de învăţămînt primar şi secundar general

15

15

12

277

269

- dificultăți de învățare

- deficiență mintală

- deficiență de văz

- tulburări de limbaj

- tulburări emoționale(afective) și de

- comportamenbt

deficiențe asociate


Copii din instituţiile speciale

-

-

-

-

-

-

Copii din instituţiile rezidenţiale

-

-

-

-

-

-

Total

18

18

15

299

291
***Notă:

 • Număr de instituţii/copii care nu au fost evaluaţi (motivele): 2 instituții preuniversitare au referit 6 și 8 copii spre evaluarea complex care nu au fost evaluați deoarece au fost referiți în ultimele zile a anului școlar după care copiii au plecat în vacanță și SAP nu a reușit să-I evalueze.

 • Număr de cazuri contestate de părinți/instituții de învățămînt(motivele) - 0

 • Număr de cazuri referite spre CRAP (motivele) – 0
 1. Număr copii cu CES absolvenți ai clasei a IX – 32

 2. Copii ieșiți din asistență - 8

5. Număr copii evaluaţi pentru determinarea maturităţii şcolare – 20 copii

6. Instrumente de evaluare utilizate per specialişti (specificaţi, prezentare date tabel):

Nr.

Specialiști

Instrumente de evaluare utilizate

1.

Psiholog

Formular cu întrebari sub formă de anchetă

Matricile progresive Rawen

Unele Probe din WISC pentru copii

Tehnica de examinare a atenţiei Toulouse-Pieron

Metodica „Al 4 lea de prisos”

Tehnica „Excluderea imaginii de prisos”

Metodica „Învăţarea a 10 cuvinte”

Metodica „Linii încîlcite”

Metodica „Numeşte cît mai multe asemănări”

Memoria auditivă de cuvinte

Dictare grafică

„Povestiri secvențiale”

Proba „Definiții”

Probe pentru cunoaşterea vîrstei lingvistice

Determinarea nivelului vocabularului activ (R.S.Nemov)

Studierea vocabularului şi a expresivităţii verbale

„Casă, copac, omuleţ”

Desenul cinetic al familiei

Test proiectiv„Animal inexistent”

Test proiectiv „Omul”

Metodica Rene Jely

Observare a interacţiunii dintre membrii grupului

Criteriile agresivităţii/ schema observării unui copil

Testul Rozenzweig

Hand test (Testul mîinii)


2.

Psihopedagog
3.

Pedagogi

Dosarul personal;

Fișa de evaluare inițială;

Certificatul medical original și copia;

Caietele la discipline;

Asemănări și deosebiri;

Eseurile;

Discuția cu copilul;

Discuția cu părinții;

Proba de evaluare a capacității cititului;

Proba evaluării deprinderilor de scris;

Dictare;

Proba de completare a lacunelor;

Vorbirea dialogată.


5.

Logoped

Nivelul de dezvoltare a limbajului;

Proba vîrstei psihologice a limbajului;

Posedarea practică a tuturor aspectelor limbii materne (vocabular, fonologie, corectitudine gramaticală, limbaj coerent, expresiv);

Examinarea limbajului oral, scrierii;

Asocierea sunetelor vorbirii cu semnele lor corespunzătoare;

Dezvoltarea creativităţii verbale;

Proba de motricitate( bifare, punctare);

Scala pentru nivelul de dezvoltare a limbajului;

Dezvoltarea funcţiei semantice şi comunicative a limbajului.
 1. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a dezvoltării copilului:

 • Lipsa motivației copilului față de procesul instructiv;

 • Indiferența părinților față de procesul instructiv –educativ;

 • Efectuarea evaluării inițiale de către CMI formal;

 • Pachetul cu acte de referire nu dispune de suficientă informație privind date generale despre copiii referiți în scopul înregistrării informațiilor relevante în raportul de evaluare complexă și multidisciplinară.

 • Încă o cauză este oboseala acumulată la copii în condițiile deplasării și așteptării pentru a fi evaluați.


IV. ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ:

 1. Asistenţa psihopedagogică se realizează cu scopul abilitării/reabilitării, dezvoltării copilului care prezintă dificultăţi sau probleme de învăţare, de adaptare, de relaţionare, de comunicare etc.;
  prevenirii dificultăţilor de incluziune şi a instituţionalizării copilului; orientării şcolare şi profesionale și integrării sociale. 1. Date despre asistenţa psihopedagogică realizată de specialiştii SAP: 1. Număr de beneficiari per formă de asistență:

Asistenţă psihopedagogică

Beneficiari

Număr de copii din instituții preșcolare

Număr de copii din instituțiile preuniversitare

Părinţi

(reprezentanţi legali, tutore, părinte educator, asistenţi parentali profesionişti)Total

Asistenţă psihologică

1

4

18

14

Asistenţă logopedică

-

-

4

4

Asistenţă psihopedagogică (a psihopedagogului)

-

1

1

2

Asistenţă educaţională

3

4

11

18

Asistenţă kinetoterapeutică

-

-

-

-

Alte forme de asistenţă

(Specificaţi)

 1. Număr de beneficiari raportat la număr de forme de asistență:

Asistența psihopedagogocă

Forme de asistență

Copii

Părinți

Cadre didactice

Alți specialiști,

reprezentanți/structuri

Număr copii care au benficiat de asistenţă

Număr asistenţe

Număr părinți

Număr asistenţe

Număr cadre didactice

Număr asistenţe

Număr alţi specialişti, reprezentanţi

Număr asistenţe

Asistență psihologică

consiliere psihologică

5

10

15

16

3

3

1

1

Dezvoltare și remediere

4

3

-

-

-

-

-

-

Psihoprofilaxie

-

-

-

-

-

-

-

-

Asistență educațională

consiliere educaţională

-

-

32

4

48

26

18

8

Asistență logopedică

consiliere logopedică

1

2

4

8

-

-

-

-

Alte forme de asistență
Total

10

13

51

28

51

29

19

9


 1. Programe de asistenţă/Planuri de intervenție individualizate au fost aplicate în scopul:

 • Reducerea comportamentului delicvent al adolescentului aflat în situații de risc.

 • Remedierea sentimentului de lipsa de speranță, a îmbunătățirii imaginii proprii.

În această perioadă de timp s-au elaborate 5 Programe de asistenţă/Planuri de intervenție individualizate

 1. Gradul de satisfacție a beneficiarilor conform necesităților și capacităților individuale după cazurile identificate a fost la un nivel mediu, dat fiind faptul că la moment obiectivele și scopul înaintate la unul din cazuri încă nu au fost atinse, respectiv cazul nu a fost închis.

 2. Număr de cazuri închise (copii ieșiți din asistență psihopedagogică, după caz) - 11

 3. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea asistenţei psihopedagogice:

 • Respingerea de către cadrele didactice a copiilor cu CES;

 • Lipsa măiestriei pedagogice;

 • Analfabetizarea părinților;

 • Neacceptarea de către părinți că copii lor sunt cu CES;

 • Lipsa profesionalismului în activitatea cu copiii cu CES;

 • Pregătirea insuficientă a CDS în lucrul cu copiii cu CES.

 • planificarea ședințelor de asistență și respectiv asigurarea cu numărul maxim de ședințe necesare pentru realizarea scopului PIP, ceea ce ar necesita mai mult timp acordat pentru asistența psihologică, ce nu este totdeauna posibil, datorită multitudinea de obiective înaintate în cadrul planificării săptămînale și lunare.

 • Absențe frecvente de la ore ale copiilor ce urmau să se desfășoare cu ei ședințe de consiliere sau remediere psihologică

 • dificil de apreciat gradul de dificultate în diverse modalități de exprimare în raport, din motivul angajării recent în serviciu.

V. ASISTENȚĂ METODOLOGICA:

 1. Scopul asistenţei metodologice : Promovarea și realizare Educației Incluzive de calitate la nivel de instituție, comunitate, colectiv didactic și non-didactic, copil cu CES și membrii familiilor acestora. 1. Date grupuri țintă/forme de activități:

Nr.

ctr.


Grupul țintă

Forma de activitate

Total măsuri

Total participanți

Seminar


Training


Ateliere de lucru

Mese rotunde


Discuție telefonică

Alte activi

tăţi1.

Psihologi

5

-

-

-

4

4

18

14

2.

Logopezi

1
1

1

3.

Cadre didactice

4

-

6

1

58

-

69

83

4.

Cadre didactice

de sprijin6

-

-

2

121

3

132

24

5.

Educatori

1

-

-

3

24

-

28

51

6.

Comisia multidiciplinară intrașcolară

64
64

28

7.

Managerii școlari

82
82

28

8.

Manageri instituţii preşcolare1
61
26

29

9.

Părinţii/reprezentanţii legali

2

-

-

1

7

-

10

23

10.

APL

11

Alţi specialişti

TOTAL

19

-

7

7

424

7

521

281 1. Subiectele cele mai relevante:

 • Rolul CD și CDS în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor cu CES.

 • Adaptări și modificări curriculare. Tipuri de curriculum. Incluziunea în procesul didactic.

 • Acte organizațional-metodice ale CDS.

 • Metode și tehnici de lucru ale CDS, aplicate în cadrul activităților desfășurate în CREI.

 • Metode și strategii de lucru cu copii cu tulburări de limbaj.

 • Evaluarea finală și certificarea elevilor CES.

 • Jocul ca metodă de lucru cu copilul cu CES.

 • Intervenția psihopedagogică a copiilor cu tulburări emoționale și de comportament;

 • Intervenția psihologică a copiilor în situații de criză;

 • Realizarea planului individualizat de intervenție;

 • Relațiile interpersonale în grupa de copii. Reguli și responsabilități;

 • Agresivitatea la vîrsta școlară mică; Etc.

 • Dezvoltarea limbajului la copilul de vîrstă preșcolară.

 • Tipurile de tulburări.

 • Tulburările de ritm și fluență. Bîlbîiala. 1. Materiale elaborate: prezentări power point, suport informativ (modele de rapoarte de evaluare complexă, PEI, CM, teste individualizate). 1. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea activităţilor:

 • Opunerea unor manageri ai instituțiilor de învățămînt preuniversitări față de implimentarea Educației Incluzive;

 • Lipsa corelației dintre activitatea CD și activitatea CDS care asistă copilul cu CES;

 • Cadrele didactice puțin utilizează materiale didactice în concordanță cu nevoile specifice ale elevilor;

 • Aplicarea curriculum-ului în mod incluziv este la nivel scăzut;

 • Srategiile de evaluare diferențiată a progresului școlar al copilului cu CES sunt mai puțin aplicate.

 • Imi lipseste o împărtăşire detaliată a experienţei practice a unui logoped cu vechime în domeniu;

 • o multiplicare a experienţei pozitive în domeniu.

 • Opunerea unor cadre didactice ale instituțiilor de învățămînt preuniversitare față de implimentarea Educației inclusive ;

 • Lipsa corelației dintre cadrul didactic și managerul instituției din unele instituții etc.

VI. PARTENERIATE și ACTIVITĂȚI de PROMOVARE A SERVICIULUI:


 1. Yüklə 215,4 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin