Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva abş iqtisadiyyatıYüklə 459,37 Kb.
səhifə1/4
tarix19.06.2018
ölçüsü459,37 Kb.
#54233
  1   2   3   4

Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva

ABŞ iqtisadiyyatı

 1. ABŞ iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və formalaşması.

 2. ABŞ-ın yeni dövlətinin iqtisadiyyatı dövrü (1787-ci il)

 3. II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ iqtisadiyyatının təşəkkülü.

 4. ABŞ-ın iqtisadi inkişaf dövrləri (XX əsrin əvvəllərindən)

 5. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatına təsir amilləri.

 6. Dünya iqtisadiyyatında ABŞ-ın mövqeyi.

 7. ABŞ-ın ikinci iqtisadiyyatı.

 8. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında liderliyi.

 9. ABŞ-ın sənayesi.

 10. ABŞ-ın kənd təsərrüfatı.

 11. ABŞ-da turizmin inkişafı.

 12. ABŞ-ın maliyyə sistemi və onun xüsusiyyətləri.

 13. ABŞ-da bank sistemi.

 14. ABŞ-ın vergi sistemi və onun tərkib hissələri.

 15. ABŞ-ın federal ehtiyat sistemi.

 16. ABŞ-da büdcə prosesi və onun icrası.

 17. ABŞ-da pul-kredit sistemi və onun formalaşması.

 18. ABŞ-ın Avropa İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri.

 19. Kanada iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 20. Şimali Amerika Azad Ticarət zonası. (NAFTA)

 21. ABŞ-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

İsrail və Yaxın Şərq iqtisadiyyatı

 1. Yaxın Şərq ölkələri iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 2. Bəhreyn dövlətinin istiqsadiyyatı.

 3. Türkiyənin iqtisadiyyatı.

 4. Misir Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı.

 5. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının iqtisadiyyatı.

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) iqtisadiyyatı.

 7. Küveyt dövlətinin iqtisadiyyatı.

 8. İsrail iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 9. İsrail dövlətinin tarixi inkişaf mərhələləri.

 10. İsrail dövlətinin sənayesi.

 11. İsrail dövlətinin maliyyə sistemi.

 12. İsrailin dövlət büdcəsi.

 13. İsrailin bank sistemi.

 14. İsraildə turizmin inkişafı.

 15. İsrailin xarici iqtsadi əlaqələri.

 16. Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə sistemi.

 17. Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

 18. İsrailin dünya iqtisadiyyatında əsas mövqeyi.

 19. İsrailin makroiqtisadiyyatı.

 20. İsrail-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

AFR iqtisadiyyatı

 1. AFR iqtisadi inkişafının ümumi xarakteristikası.

 2. AFR iqtisadiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri.

 3. II Dünya müharibəsindən sonra AFR-in iqtisadi siyasəti.

 4. AFR-in Sənayesi.

 5. AFR-in kənd təsərrüfatı.

 6. AFR-in Trans Milli Şirkətləri.

 7. AFR-in maliyyə sistemi.

 8. AFR-in bank-kredit sistemi.

 9. AFR-in vergi sistemi.

 10. AFR-in büdcə sistemi.

 11. AFR-in makroiqtisadi göstəriciləri.

 12. AFR-in Federal Bankı.

 13. AFR-in sosial xidmətlər sferası.

 14. AFR-in turizm sektoru.

 15. AFR-in infrastrukturu.

 16. AFR-in valyuta sistemi.

 17. AFR-in sosial-iqtisadi problemləri.

 18. AFR-in dünya iqtisadiyyatına təsiri istiqamətləri.

 19. AFR-in Beynəlxalq İqtisadi münasibətlər sistemində yeri.

 20. AFR-də sahibkarlığın inkişafı.

 21. AFR-in xarici iqtisadi siyasətinin mahiyyəti.

 22. AFR-in dövlət borcu.

 23. AFR-in Avropa İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri.

 24. AFR-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi

Yusifova Kəmalə Xəlil qızı


 1. Hindistan iqtisadiyyatı

 2. Fransa iqtisadiyyatı

 3. Yaponiya iqtisadiyyatı

 4. Çin iqtisadiyyatı

 5. Ərəb iqtisadiyyatı

 6. Qafqaz iqtisadiyyatıHindistan iqtisadiyyatı


 1. Hindistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Hindistan sənayesi

 3. Hindistanın kənd təsərrüfatı

 4. Hindistan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 5. Hindistanın maliyyə-kredit sistemi

 6. Hindistanın müasir bank sistemi

 7. Hindistanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 8. Hindistanın vergi və büdcə sistemi

 9. Hindistanın əsas sosial problemləri

 10. Hindistanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

 11. Hindistan mədəniyyətinin iqtisadiyyata təsiri

 12. Hindistanın turizm sektoru

 13. Hindistanın nəqliyyat sistemi

 14. Hindistanın təhsil və səhiyyə sisteminin iqtisadiyyata təsiri

 15. Hindistanın enerji resursları

 16. Hindistanın hərbi qüvvələri və onun iqtisadiyyata təsiri

 17. Hindistanın xarici bazarda rolu

 18. Hindistanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 19. Hindistanın dünya iqtisadiyyatına təsiri

 20. Hindistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr


Fransa iqtisadiyyatı


 1. Fransa iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Fransa sənayesi

 3. Fransanın kənd təsərrüfatı

 4. Fransa iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 5. Fransanın maliyyə-kredit sistemi

 6. Fransanın müasir bank fəaliyyəti

 7. Fransanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 8. Fransanın büdcə və vergi sistemi

 9. Fransa iqtisadiyyatında sahibkarlıq fəaliyyəti

 10. Fransanın əsas sosial problemləri

 11. Fransa mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 12. Fransanın təhsil və səhiyyə sisteminın iqtisadiyyata təsiri

 13. Fransanın xidmət sahələri

 14. Fransanın turizm sektoru

 15. Fransanın nəqliyyat sistemi

 16. Fransanın enerji resursları

 17. Fransanın hərbi qüvvələri və onun iqtisadiyyata təsiri

 18. Fransanın xarici bazarda rolu

 19. Fransa iqtisadiyyatının dünya və Avropa Birliyi ölkələri iqtisadiyyatı arasında yeri

 20. Fransa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri


Yaponiya iqtisadiyyatı


 1. Yaponiya iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Yaponiya iqtisadiyyatının tarixi

 3. Yaponiya iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 4. Yaponiya sənayesi

 5. Yaponiya kənd təsərrüfatı

 6. Yaponiyanın maliyyə-kredit sistemi

 7. Yaponiyanın müasir bank fəaliyyəti

 8. Yaponiyanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 9. Yaponiyanın vergi və büdcə sistemi

 10. Yaponiyada sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları.

 11. Yaponiyanın əsas sosial problemləri.

 12. Yaponiya mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 13. Yaponiyanın təhsil və səhiyyə sisteminin iqtisadiyyata təsiri

 14. Yaponiyanın xidmət sahələri

 15. Yaponiyanın turizm sektoru

 16. Yaponiyanın nəqliyyat sistemi

 17. Yaponiyanın enerji resursları

 18. Yaponiyanın xarici bazarda rolu

 19. Yaponiyanın dünya iqtisadiyyatına təsiri.

 20. Yaponiya Respublikası ilə AzərbaycanRespublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.


Çin iqtisadiyyatı


 1. Çin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Çin iqtisadiyyatının tarixi

 3. Çin iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 4. Çin sənayesi

 5. Çin kənd təsərrüfatı

 6. Çinin maliyyə-kredit sistemi

 7. Çinin müasir bank fəaliyyəti

 8. Çinin pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 9. Çində vergi və büdcə sistemi

 10. Çin iqtisadiyyatında sahibkarlıq fəaliyyəti

 11. Çinin əsas sosial problemləri.

 12. Çin mədəniyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 13. Çinin təhsil və səhiyyə sistemi

 14. Çinin xidmət sahələri

 15. Çinin turizm sektoru

 16. Çinin nəqliyyat sistemi

 17. Çinin enerji resursları

 18. Çinin xarici bazarda rolu

 19. Çinin dünya iqtisadiyyatına təsiri

 20. Çin Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı


 1. Misir Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı

 2. Səudiyyə Ərəbistanı Məlikliyinin iqtisadiyyatı

 3. İraq Respublikasının iqtisadiyyatı

 4. Mərakeş Krallığının iqtisadiyyatı

 5. Suriya Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatı

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin iqtisadiyyatı

 7. İordaniya Krallığının iqtisadiyyatı

 8. Bəhreyn Krallığının iqtisadiyyatı

 9. Qətər Əmirliyinin iqtisadiyyatı

 10. Küveyt Dövlətinin iqtisadiyyatı

 11. Oman Dövlətinin iqtisadiyyatı

 12. Liviya Respublikasının iqtisadiyyatı

 13. Əlcazair Xalq Demokratik Respublikasının iqtisadiyyatı

 14. Tunis Respublikasının iqtisadiyyatı

 15. Sudan Respublikasının iqtisadiyyatı

 16. Mavritaniya İslam Respublikasının iqtisadiyyatı

 17. Livan Dövlətinin iqtisadiyyatı

 18. Yəmən Respublikasının iqtisadiyyatı

 19. Somali Respublikasının iqtisadiyyatı

 20. Fələstin Dövlətinin iqtisadiyyatı

 21. Cibuti Respublikasının iqtisadiyyatı

 22. Komor Adaları İttifaqının iqtisadiyyatı

 23. Ərəb ölkələrində “neft erasının” başlanması

 24. Ərəb ölkələrinə “Ərəb baharının” nəticələri

 25. Ərəb ölkələri ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr


Qafqaz iqtisadiyyatı


 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Azərbaycan sənayesi

 3. Azərbaycan kənd təsərrüfatı

 4. Azərbaycanın maliyyə-kredit sistemi

 5. Azərbaycanın müasir bank fəaliyyəti

 6. Azərbaycanın vergi və büdcə sistemi

 7. Azərbaycanın əsas sosial problemləri

 8. Azərbaycanın xidmət sahələri

 9. Azərbaycanın turizm sektoru

 10. Azərbaycanın nəqliyyat sistemi

 11. Azərbaycanın enerji resursları

 12. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

 13. Gürgüstan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 14. Gürgüstan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 15. Gürgüstanın maliyyə, bank-kredit, büdcə və pul sistemi

 16. Gürgüstanda sosial-iqtisadi problemlər

 17. Gürgüstanın infrastrukturu

 18. Gürgüstanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

 19. Ermənistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 20. Ermənistan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 21. Ermənistanın maliyyə, bank-kredit, büdcə və pul sistemi

 22. Ermənistanda sosial-iqtisadi problemlər

 23. Ermənistanın infrastrukturu

 24. Ermənistanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri və dünya iqtisadiyyatında mövqeyi

  B/m Sevda Məhərrəmova


Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatı

1. İqtisadiyatın əsasları

2.İqtisadiyyat və cəmiyyətin həyatında onun rolu

3.Dünya Təsərrüfati

4.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

5.Beynəlxalq əmək bölgüsü

6.Dünya təsərrüfatında inkişaf etmiş sənaye ölkələrin yeri və rolu

7.BB və Aİ –nın əlagələri.Brexit

8.Regional iqtisai inteqrasiya təşkilatları

9.Avrop ittifaqın inkişaf mərhəllələri

10.Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları: Dünya bankı

11.Dünya təsərrüfatı və inkişaf etmiş sənaye ölkələri (İEO)

12. Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

13. Böyük Britaniyanın maliyyə-kredit sistemi, bankların fəaliyyəti

14.London birjası

15. Böyük Britaniyanın sənayesi

16. Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatı

17. Böyük Britaniyanın nəqliyyatın inkişafı

18. Böyük Britaniyanın xarici-iqtisadi əlaqələri

19. Böyük Britaniyanın turizm inkişafı

20. Böyük Britaniyada təhsilin rolu

Cənub-Şərqi Asiya regionu, İndoneziya iqtisadiyyatı

1.İqtisadiyyatin əsasları

2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

3. İqtisadiyyat və onun cəmiyyətin həyatında onun rolu

4. Vahid Dünya Təsərrüfatı

5. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı

6.Regional iqdisadiyyat inteqrasiya.

7. Сənubi-Şərqi Asiya dövlətlərinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

8.Azad iqdissadi zonaların anlayışı

9. İndoneziya Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

10. İndoneziya Respublikasının kənd təsərrüfatı

11. Beynəlxalq valüta- maliyyə sistemı .BVF və DB

12.İndoneziyanın maliyyə sistemı.

13. Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində dövlətin iqtisadi siyasəti

14. Regionda həyata keçirilən sosil-iqtisadi inkişaf proqramı, islahatlar
15.İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məşqulluq
16.İndoneziyada turizm inkişafl
17.İndoneziyanın nəqliyyat sistemi
18.Dünya neft və gaz inkişafı
19.İndoneziyanın dövlət sosial iqdisadi siyasəti.


 1. İndoneziyanın sənayə inkişafı

 2. Beynəlxalq əmək bölgüsü.

Norveç iqtisadiyyatı

1. İqtisadiyatın əsasları

2.İqtisadiyyat və cəmiyyətin həyatında onun rolu

3.Dünya Təsərrüfati

4.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

5.Beynəlxalq əmək bölgüsü

6.Dünya təsərrüfatında inkişaf etmiş sənaye ölkələrin yeri və rolu

7 Regional iqdisadi inteqrasiya

8.Norveçdə nəqliyyət sisteın inkişafı və rolu

9.Avrop ittifaqın inkişaf mərhəllələri

10.Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları: Dünya bankı,BVF

11.Dünya təsərrüfatı və inkişaf etmiş sənaye ölkələri (İEO)

12.Şimali Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı

13. Norveçin inkişaf mərhələləri

14. Norveçdə kənd təsərrüfatının inkişafı

15. Norveçin soisal-iqtisadi siyasəti

16. Norveçin maliyyə sistemi

17. Norveç sənaye inkişafı

18. Norveçın neft sənayəsinin inkişafı.Statoil şirkəti

19. Norveçin turizm sektorunun inkişafı

20.Norveçdə təhsil sistemi

Kafedra müdiri: dos. Ə.Abdiyeva

Dövlət imtahanı ilə bağlı imtahan mövzuları

Regionşünaslıq üzrə Rus bölməsi

Мировая экономика

1.Современное мировое хозяйство и его сущность

2.Содержание процесса глобализации экономики

3.МРТ материальная основа развития мирового хозяйства

4.Международная миграция рабочей силы

5.Современный мировой рынок, его структура и конъюктура

6.Международная торговля

7.Meждународные торговые организации

8.Международная торговля услугами

9.Международное движение факторов производства

10.Международная валютно- кредитная система

11.Международная экономическая интеграция

12.США в системе современной мировой экономике

13.Япония в мировом хозяйстве в начале 21 века

14.Европейский Союз в мировой экономике

15.Международные корпорации в мировой экономике 21в

16.Транснациональные банки и их роль в мировой экономике

17.Теория развития мирового хозяйства

18.Международные экономические организации.ООН и ее специализированные организации

19.Проблемы национальной экономической безопасности в мировой экономике

20.Международная конкурентоспособность и методы ее оценки

Экономика в США

1.Основны экономики

2.Международная валютно-кредитная система. МВФ, МБРР

3.Мировая экономика-этапы ее развития

4.Международные экономические отношения

5.Международное разделение труда

6.Международная экономическая интеграция

7. Состояние послевоенной экономике в США

8.Особенности развития экономики США

9.Региональная экономическая политика США

10.Особенности развития сельского хозяйства США

11 Промышленность США

12.Свободные экономические зоны.

13Международные транснациональные корпорации и ТНБ США

14.Транспорная система США

15.Роль США в международной торговле

16.Северо-американская зона свободной торговли как лидер американской экономической интеграции

17.Основные причины финансового кризиса США 2007 года

18.Федерально резервная система в США

19.Роль туризма в экономике США

20.Система образования СШАЭкономика Великобритании

1.Основны экономики

2.Международная валютно-кредитная система МВФ и МБРР

3.Развитие мирового хозяйства, понятие и сущность.

4.Международные экономические отношения

5.Международное разделение труда

6.Международная экономическая интеграция

7. Место и роль промышленно развитых стран в мировом хозяйстве

8.Основные этапы становления Евросоюза

9.Роль международных организаций в международных отношениях

10. Великобритания-общая экономическая характеристика

11. Валютные отношения и валютная система

12..Банковская система Великобритании.

13.Развитие экономики Великобритании в послевоенный период

14.Этапы развития валютно- денежной системы

15. Структура промышленности Великобритании

16.Экономическая политика в период правления М,Тэтчер.

17.Сельское хозяйство Великобритании

18.Международные экономические связи Великобритании

19.Роль туризма Великобритании

20.Система образования Великобритании

21.Отношения ЕС и Великобритании на современном этапе"Beynəlxalq Münasibətlər" kafedrasının "14" noyabr "3" saylı iclas protokolu ilə təsdiq edilmiş dövlət imtahanı mövzuları

Regionşünaslıq ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsi

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

Mövzu 1. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi elminin təşəkkülü, obyekti və predmeti

Mövzu 2. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində metod problemi

Mövzu 3. Beynəlxalq münasibətlərdə aktorların davranış nəzəriyyələri

Mövzu 4. Beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsinə dair əsas nəzəri yanaşmalar və Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində böyük debatlar

Mövzu 5. İdealizmin mahiyyəti və əsas müddəaları

Mövzu 6. Siyasi realizm nəzəriyyəsi

Mövzu 7. Struktur realizm və onun realizmdən fərqli cəhətləri

Mövzu 8. Konstruktivizmin siyasi nəzəriyyəsi

Mövzu 9. Qeyri ənənəvi nəzəri məktəblər və istiqamətlər

Mövzu 10. Beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları , onların məqsədləri, vasitələri və strategiyaları

Mövzu 11. Milli maraqlar və xarici siyasət

Mövzu 12. Beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr və onların tənzimlənməsi problemi

Mövzu 13. Beynəlxalq əməkdaşlıq və inteqrasiya

Ədəbiyyat siyahısı

 1. Ağalar Abbasbəyli, Etibar Nəcəfov. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (Dərslik), Bakı, 2007. 208 səh.

 2. Baxışov M.Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. Bakı, 2002.

 3. Introduction to international relations. Theories and approaches./ Robert Jackson and Georg Sorensen.Oxford, 2007

 4. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003

Regionşünaslıq ixtisası üzrə Rus bölməsi

Теория международных отношений

Тема 1. Формирование науки теории международных отношений (ТМО), объект и предмет науки.

Тема 2. Проблема метода в ТМО.

Тема 3. Теории поведения акторов в международных отношениях.

Тема 4. Основные теоретические подходы к изучению международных отношений. "Большие споры" в ТМО.

Тема 5. Сущность и основные пункты теории идеализма.

Тема 6. Теория политического реализма.

Тема 7. Струтурный реализм и его отличия от реализма.

Тема 8. Политическая теория конструктивизма.

Тема 9. Нетрадиционные теоретические школы в ТМО.

Тема 10. Участник международных отношений, их цели, средства и стратегии.

Тема 11. Национальные интересы и внешняя политика.

Тема 12. Конфликты в международных отношениях и проблема их урегулирование.

Тема 13. Международное сотрудничество и интеграция.

Список литературы

 1. Ağalar Abbasbəyli, Etibar Nəcəfov. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (Dərslik), Bakı, 2007. 208 səh.

 2. Introduction to international relations. Theories and approaches./ Robert Jackson and Georg Sorensen.Oxford, 2007

 3. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003

XARİCİ DİLLƏR KAFEDRASI

1.İngilis dili (İxtisas ölkəsinin dili)

2.Alman dili (İxtisas ölkəsinin dili)

3.Fransız dili (İxtisas ölkəsinin dili)

4.İndoneziya dili (İxtisas ölkəsinin dili)

5.Çin dili (İxtisas ölkəsinin dili)

6.Yapon dili (İxtisas ölkəsinin dili)

7.Ərəb dili (İxtisas ölkəsinin dili)

8.İbri dili (İxtisas ölkəsinin dili)

9.Norveç dili (İxtisas ölkəsinin dili)Kafedra müdiri: dos. S.S.Nuriyev

IV k. Dövlət imt. Çin dilindən mövzular

1-ci kurs

 1. Çin dilində söz sırası

 2. Sual sözü 吗?

 3. sözü vasitəsi ilə qurulan cümlələr

 4. əvəzlik sual cümləsi

 5. feli xəbər cümlələri

 6. müsbət – inkar cümləsi

 7. sözü ilə qurulan sual cümlələri

 8. hissəciklərinin istifadəsi

 9. miqdar sayları ( 1-100)

 10. say və say sözlərin istifadəsi

 11. sözü vasitəsi ilə qurulan cümlələr

 12. 多少 sözləri ilə qurulan sual cümlələri

 13. Tarix və zaman sözlərinin istifadəsi

 14. 《……,好吗?》konstruksiyasının istifadəsi

 15. Sözönü ilə işlənən söz birləşmələri

 16. tamamlıqların cümlədə istifadəsi

 17. 会,能,可以,应该Modal fellərin istifadəsi

 18. Alternativ sual cümlələri

 19. 要,想,愿意Modal fellərin istifadəsi

 20. hissəciyin cümlədə istifadə qaydası

 21. Çin dilində cümlə növləri

2-ci kurs

 1. 情态补语“得”: fel++ Zərf+ sifət

问句(sual verilende ise: fel ++ sifət+

sifət 1. 助词“了”keçmiş zamanı bildirir, mütləq cümlənin sonunda istifadə olunur.

 2. Fellərin təkrarlanması :看看,走走,听听

 3. 就” Zərfin istifadə qaydası

 4. ilə zaman və hərəkət bildirməsi

 5. Cümləsinin istifadə qaydası

 6. 来,去,到,走feillərin istifadə qaydası və fərqləri

 7. Sifət ilə 极了,多了 istifadə qaydası və dərəcəsi

 8. Numarativ sözü istifadə qaydası

 9. 往,向istifadə qaydası, istiqaməti bildirir

 10. 因为....所以.... konstruksiyasının istifadə qaydası

 11. 又, 再istifadə qaydası

 12. istifadə qaydası

 13. 虽然... 但是, 虽然...可是.... konstruksiyasının istifadə qaydası

 14. .....sözü vasitəsi ilə qurulan cümlələr

 15. əvəzlik 咱们。


Yüklə 459,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə