ReviZİya tariXİ 01/01/2014 azepoks-zn 80 Sinklə ZƏNGin epoksi astar boyaYüklə 54,5 Kb.
tarix22.06.2018
ölçüsü54,5 Kb.
#54519
REVİZİYA TARİXİ 01/01/2014 AZEPOKS-ZN 80

SiNKLƏ ZƏNGiN EPOKSi ASTAR BOYA

Ünvan:

Bakı şəhəri, Albalıq qəs.

Sifariş üçün əlaqə nömrəsi:

(+994 12)453 90 50

Fax: (+994 12)453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az
Məhsul haqqında ümumi anlayış:

İki komponentli sinklə zənginləşdirilmiş epoksi qətran əsaslı yüksək keyfiyyətli antikorroziv astar qat boyadır. İstismar tələblərinə və tərkibinə görə SSPC Paint 20 standartına uyğundur_______________________________________________________________________Tətbiq_sahəsi'>______________________________________________________________________
Tətbiq sahəsi:

Yeni tikilmiş iri və kiçik qabaritli metalkonstruksiyalarda, dəniz obyektlərində, körpülərin və gəmilərin tikintisində, kimyəvi məhsullar istehsal edən zavodlarda, neft-kimya zavodlarında, sənaye binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində astar qat boya kimi istifadə edilir. Zavod şəraitində rənglənən konstruksiyaların tikinti-quraşdırma obyektlərinə nəqlində boyanın sürtünmə və kiçik mexaniki təsirlərə qarşı müqaviməti yüksəkdir. Növbəti qatın obyektlərdə rənglənməsinə qədər metal səthini xarici təsirlərdən tam mühafizə edir.______________________________________________________________________

Texniki göstəricilər:
Rəngi: Boz, yaşıl,tünd mavi.

Parlaqlıq dərəcəsi: Qeyri parlaq( mat).

Quru çöküntü: 87±1% (ağırlıqca), 61±1% (həcmcə).

Qalınlıq: 50-75 mikron quru halda qalınlıq nəm halda 80-120 mikron qalınlığa ekvivalentdir.

Nəzəri sərf norması: 8.2 m2/litr (qalınlıq 75 mikron olduqda)

Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.

Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə,havasız püskürtmə, yastı və diyircəkli fırça ilə.
Quruma müddəti: Növbəti qatın rənglənmə müddəti

Temperatur quruma tam quruma minimum maksimum

müddəti müddəti

_____________________________________________________________________

100С 2 saat 8 saat 6 saat məhdud deyil

150С 90 dəqiqə 6 saat 4 saat məhdud deyil

250С 75 dəqiqə 4 saat 3 saat məhtud deyil

400С 45 dəqiqə 2 saat 2 saat məhtud deyil


Tənzimləyici məlumatlar:

Alışma tempraturu: Əsas hissə Sərtləşdirici Qarışdırıldıqdan sonra

230С 260С 230С
Məhsulun sıxlığı: 3.16kq/l (A komponent ); 2,64kq/l (A+B component)

UAB(uçucu üzvi birləşmələr): 342 q/litr (UK-PG6/23(92))Metal səthinin hazırlanması: Boya materialı çəkilməzdən əvvəl səth İSO 8504:1992 standartına uyğun işlənməli, toz hissəciklərindən təmizlənməli və quru olmalıdır. Azepoks-ZN 80 mexaniki olaraq təmizlənmiş səthlərə də vurula bilər.

Abrazivlə təmizləmə: Abrazivlə təmizləmə dərəcəsi Sa2.5 (İSO 8501- 1: 1988). Abrazivlə təmizləmə ilə Azepoks-ZN 80 metal səthinin rənglənməsi zamanı yaranan vaxt intervalında metalın səthində oksidləşmə yaranarsa səthin yenidən standarta uyğun təmizlənməsi tələb olunur. Abrazivlə təmizləmə zamanı metalın səthində deffekt aşkarlanarsa həmin sahələr məcun ilə doldurulmalı, astar qat boya ilə rənglənməli və ya başqa üsulla hamarlanmalıdır.

Zavod şəraitində rənglənən metal: Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın qaynaq tikişlərində və səthində kiçik deffektlər yaranarsa həmin hissələr Sa2.5 dərəcəsinə uyğun təmizlənməlidir. Əgər zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük deffektlər aşkar edilərsə səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməlidir.

Rənglənmə: Qarışdırılma qaydası. Məhsul iki komponentli olduğu üçün sifarişçiyə 2 qabda göndərilir. İstifadə zamanı komponentlər qarışdırılmalıdır. Qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərlən istifadə qaydasına əməl olunmalıdır.

Qarışdırılma ardıcıllığı:

  1. Elektrik qarışdırıcı vasitəsi ilə əsas hissə olan A komponenti 5-10 dəqiqə qarışdırıldıqdan sonra üzərinə B komponenti (sərtləşdirici) əlavə edilərək birlikdə tam qarışdırılır.

Qarışım nisbəti: Ağırlıqca 11,1:1 (A komponent : B komponent) , Həcmcə 3.28:1

Məhsulun yaşama müddəti: 100C 150C 250C 400C

16 saat 12 saat 5 saat 2saatTəklif olunan rəngləmə qaydaları:

Havasız püskürtmə,saplonun diametri 0.38-0.53 mm,rəngpüskürtmə zamanı mayenin təzyiqi 155 kq/ sm2-dən az olmamalıdır.  1. Hava ilə rəngləmə, tapança De Vilbss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq E.

  2. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə yalnız kiçik hissələrdə 50-75 mikron qalınlıq almaq üçün.

Həlledici: Azpol Epoksi Thinner T 14.

Təmizləyici: Azpol Epoksi Thinner T 82.

Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan,tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanliq Thinner T82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır. Artıq qalan qarışığın yenidən qablaşdırılmasına icazə verilmir. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları tələblərinə uygun tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalıdır.Yuyulma qaydası. İş günü ərzində istifadə olunan lak-boya materialının həcmindən və başqa lak-boya materialından istifadə olunmasından asılı olaraq avadanlıq Thinner T82 vasitəsi ilə yuyulub təmizlənməlidir.

Məhsulun xarakteristikası: AZEPOKS-ZN 80 iki komponentli boya materialı olub tərkibi sinklə zəngindir. Metal səthin kimyəvi aktiv mühitlə təmasda olmasının qarşısının alınması üçün astar qat boya kimi təklif olunur. Növbəti qatın rənglənmə müddəti astar qata olan fiziki və kimyəvi təsirlərdən asılıdır. Quru halda qalınlıq 50-75 mikron olarsa çəkilmiş rəng qatının üzərindən növbəti qatın vurulması 4-6 ay müddətində həyata keçirilə bilər. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnalogiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 75 mikrondan artıq tələb olunursa hesablamalara əsasən nəm qatın qalınlığını dəyişməklə tələb olunan quru qatın qalınlığını nizamlamaq olar. Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmədə tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat çəkmək lazımdır. Rəngləmə zamanı ətraf mühitin temperaturu 100C-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın. Rənglənən səthin temperaturu 130C-dən yuxarı olmalıdır(səthin temperaturu minimum 3oC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır). Bütün epoksid boyalar kimi AZEPOKS-ZN 80 açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan muhafizə xüsusiyyətlərinə təsir etmir.AZEPOKS-ZN 80 epoksid astar boya atmosfer və rütubətli sahələr üçün istifadə edilə bilər. Mühafizə örtüyünün uzun ömürlü və parlaq olması tələb olunan hallarda növbəti qatın təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun seçilməsi vacibdir. AZEPOKS-ZN 80 epoksid astar qat boya ilə rənglənmiş metal səthlərdə ara qat kimi AZEPOKS-2310 epoksid boyadan istifadə etmək olar.

Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:

AZEPOKS-ZN80 epoksid boyası əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar da təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrılır. Belə hallarda xüsusi

qoruyuculardan və ventelyasiay sistemindən istifadə edilməlidir.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:

Simvol: Xn,F

Təhlükə xəbərdarlıqları: R 11-15-20/21/22

Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları: S 16-20/21-24/25-38Məhsulun qablaşdırılması:

15 litrlik qabda AZEPOKS –ZN 80-İn əsas A komponenti 30 kq / 9,5 litr

3 litrlik qabda Sərtləşdirici B komponenti 2.7 kq / 2,9 litr.

A+B component cəmi: 32.7 kq / 12,4 litr

Seriya № ___ 09 ZN 80

Qablaşdırmadan sonra ümumi çəki: 33,87 kq

A komponenti 30,9 kq

B komponenti 2.97 kq

İstifadəyə yararlılıq müddəti: 250C-də minimum 12 ay,sonra mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.

Saxlama şəraiti: Havalandırıcı ilə təmin olunan anbarlarda ,quru və qaranlıq yerdə, isti və alovdan uzaqda.Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatlarla tam tanış olmalıdır, İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatlarla tanış olmaq vacibdir.


AZEPOKS -ZN 80
Address:

Albalilig settlement, Baku

Contact phones:

(+99412) 453 90 50

Fax: (+99412) 453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az

PRODUCT DESCRIPTION:
A two component, metallic zinc rich epoxy primer which complies with the composition and performance requirements of SSPC Paint 20.
INTENDED USES

As a high performance primer to give maximum protection as part of any anti-corrosive coating system for aggressive environments including those found on offshore structures, petrochemical facilities, pulp and paper plants, bridges and power plants. Azepoks-ZN 80 has been designed to provide excellent corrosion resistance in both maintenance and new construction situations.PRODUCT INFORMATION
Colour Blue, Gray, Green

Gloss level matt

Solid content 61±1% by volume, 87±1% by weight

Typical Film Thickness 50-75 microns dry (80-120 microns wet)

Theoretical Coverage 8.2 m²/litre at 75 microns dft, allow appropriate loss factors

Practical Coverage Allow appropriate loss factors

Method of Application Airless Spray, Air Spray, Brush, Roller


DRYING INFORMATION

Overcoating Interval

Temperature Touch Dry Hard Dry Minimum Maximum

10 °C 2 hours 18 hours 6 hours Not limited

15 °C 90 minutes 6 hours 4 hours Not limited

25 °C 75 minutes 4 hours 3 hours Not limited

40 °C 45 minutes 2 hours 2 hours Not limited


REGULATORY DATA
VOC 342 gr/l (UK-PG6/23(92))

Product Weight Part A 3.16 kg/l , Mixed2.64 kg/l

Flash point (Typical) Part A 23 °C , Part B 26 °C, Mixed 23 °C

Note: VOC values are typical and are provided for guidance purposes only. These may be subject to variation depending on factors such as differences in colour and normal manufacturing tolerances.

SURFACE PREPARATIONS
All surfaces to be coated should be clean, dry and free from contamination.

High pressure fresh water wash or fresh water wash, as appropriate, and remove all oil or grease, soluble contaminants and other foreign matter in accordance with SSPC-SP1 solvent cleaning.

Round all welds, sharp edges and prominences to a smooth curve and remove all weld spatter before blast cleaning. Abrasive blast clean to Sa2½ (ISO 8501-1:2007). Surface defects revealed by the blast cleaning process, should be ground, filled, or treated in the appropriate manner.


APPLICATION

Mixing

Material is supplied in 2 containers as a unit. Always mix a complete unit in the proportions supplied. Once the unit has been mixed, it must be used within the working pot life specified.

(1) Agitate Base (Part A) with a power agitator.

(2) Combine entire contents of Curing Agent (Part B) with Base (Part A) and mix thoroughly with power agitator

Mix Ratio 11.1 Part A to 1 Part B (by weight)

2.38 Part A to Part B (by volume)

Working Pot Life

10°C 15°C 25°C 40°C

16 hours 12 hours 5 hours 2 hours

Thinner

Azpol Thinner T14 only in exceptional circumstances. DO NOT thin more than allowed by local environmental legislation.Airless Spray

Tip Range 0.38-0.53 mm

Total output fluid pressure at spray tip not less than 155 kg/cm²
Air Spray DeVilbiss MBC or JGA, Air Cap 704 or 765, Fluid Tip E
Brush

Application by brush is recommended for small areas only. Typically 50-75 microns can be achievedRoller

Application by roller is recommended for small areas only. Typically 50-75 microns can be achieved


Cleaner

Azpol Epoxy Thinner T 82

Work Stoppages and Cleanup

Do not allow material to remain in hoses, gun or spray equipment. Thoroughly flush all equipment with

Azpol Thinner T82. Once units of paint have been mixed they should not be resealed and it is advised that after prolonged stoppages work recommences with freshly mixed units.

Clean all equipment immediately after use with Azpol Thinner T82. It is good working practice to periodically flush out spray equipment during the course of the working day. Frequency of cleaning will depend upon amount sprayed, temperature, relative humidity and elapsed time, including any delays. Do not exceed pot life limitations.


SAFETY

Symbol: Xn, F

Risk notifications: R 11-15-20/21/22

Safety notifications: S 16-20/21-24/25-38
Packaging

Unit Size Part A Part B

Vol/Nett Pack Vol/Nett Pack

11.9 L 9.4 L/ 30 kg 15 L 2.9 L /2.7kg 3 LTotal weight after packing- 33.87 kg

Storage
Shelf Life 12 months minimum at 25°C. Subject to re-inspection thereafter. Store in dry, shaded conditions away from sources of heat and ignition.


/Kataloq: userfiles -> catalog

Yüklə 54,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə