İŞ GÜvenliĞİ uzmanliği ve iŞyeri hekiMLİĞİYüklə 1,62 Mb.
səhifə1/33
tarix18.01.2019
ölçüsü1,62 Mb.
#100628
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

(0332) 501 9766 /// www.batiakademi.com.tr /// (0544) 242 2284


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE

ORTAK KONULARDA İŞYERİ HEKİMLİĞİ

SORU BANKASI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SORU BANKASI

Sıra

Konu Adı

Sayfa

3. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşme ve Standardlar 32

4. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 38

5. TEMEL HUKUK 41

6. İŞ HUKUKU 48

7. KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 55

8. İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMLERİ ve ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMLERİ 60

10. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 76

12. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ 83

13. ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK 86

14. FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ 91

91

1.KİMYASAL RİSK ETMENLERİ 105745.Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönün-den önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde, aşağıda belirtilen- lerden hangisinin yapılması gerekmez? 137

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılması 137

b) Acil eylem plânı hazırlanması 137

c) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman sağlanması 137

d) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanması 137

746. Aşağıdakilerden hangisi patlama riskinin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz? 137

a) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. 137

b) Çalışanların sağlık gözetimi 137

c) işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri 137

d) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri 137

137

747. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır? 137a) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler 137

b) Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması 137

c) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için; ortam havasında bulunan kimyasalların maruziyet limit değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi 137

d) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için; doku, salgı, dışkı, solunan hava yada bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi 137

748.HCl (hidroklorik asit) yutulduğunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle uygulanmaz? 137

a) Bol su içirilmeli 137

b) Anında kusturulmalı 137

c) Sulandırılmış karbonat verilmeli 137

d) Sulandırılmış sirke verilmeli 137

749. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirilmesi en geç kaç yılda bir yenilenecektir? 138

a) 5 138

b) 2 138


c) 8 138

d) 10 138

750.Kimyasal ambalaj boyutu 3 litreden küçükse etiket boyutu aşağıda verilenlerden hangi değerler olmalıdır? 138

a) En az 52 x 74 138

b) En az 62 x 74 138

c) En az 52 x 84 138

d) En az 64 x 72 138

16. BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ 139

751. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan biyolojik etkenlerden biridir? 139

a) Kimyasal maddeler 139

b) Gürültü 139

c) Virüsler 139

d) Stres 139

17. PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ 147

18. ERGONOMİ 149

19. ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG 154

20. KORUNMA POLİTİKALARI 170

22. KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK 173

23. MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİK 177

24. BAKIM – ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK 181

25. EL ALETLERİNDE GÜVENLİK 182

26. MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK 185

185

27. İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK 19028. YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMİ ve İLETİŞİM 193

193


29. YANGIN 203

203


30. ACİL DURUM PLANLARI 210

210


31. SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ 212

32. HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ 216

33. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 219

219


34. İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK 227

35. BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK 235

235

36. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 239239

37. KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 241

241

38. EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG 2451354.Aşağıdakilerden hangisinde ekranlarla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır? 245

a) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde 245

b) İnsanların sürekli olarak kullandıkları ekranlı araçlardaki çalışmalarda, 245

c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, 245

d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, 245

1355.Ekranlı araçlarda çalışma düzenine ilişkin olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 245

a) Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yapmak 245

b) Operatörlerin periyodik olarak ara vermek 245

c) Günlük belirlenmiş sürelerden fazla çalışma yapmamak 245

d) Dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlamak 245

39. ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG 247

40. İŞ KAZALARI 250

41. SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI 257

42. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER ve DÜZENLENECEK BELGELER 264

43. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ 268

44. KANSEROJEN ve MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 269

45. SANAYİ, TİCARET, TARIM ve ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK 272

272


46. ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI 273

47. VARDİYALI ÇALIŞMA ve GECE ÇALIŞMASI 273

48. YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKTA AÇIK ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 274


2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çalışma süresinin ilk kez sekiz saatle sınırlandırıldığı kanundur?


a) Mecelle

b) Belediyeler Kanunu

c) Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

d) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2. Tanzimattan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir.” hükmü ile ilgili düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
 1. Dilaverpaşa Nizamnamesi

 2. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa

 3. Maadin Nizamnamesi

 4. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa

3. Aşağıdakilerden hangisi 1833 yılında çıkarılan Fabrikalar Yasası'nın ele aldığı konular arasında yer almaktadır?
a) 18 yaşın altındaki çocukların gece çalıştırılmasının yasaklanması

b) Kadın ve çocukların maden ocaklarında çalıştırılmasının yasaklanması


c) Fabrikalarda işyeri hekim bulundurma zorunluluğunun getirilmesi
d) Kaza ve meslek hastalıkları için sigorta sisteminin getirilmesi

4. Aşağıda verilenlerden hangisi, 17. ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini ve belirtilerini inceleyen, iş- işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak “bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan” İtalyan bilim adamıdır?
 1. Hipokrates

 2. Heredots

 3. Ramazzini

 4. Nicander

5. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu bilimsel esaslara dayandırarak ele alan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


a) Tissot

b) Heredot

c) Eflatun

d) Ramazzini

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Tanzimat'tan önceki dönemde çalışanlara ve ailelerine gerektiğinde yardım eden örgütün adıdır?


a) Malulin örgütüb) Teavün sandığı
c) Yaşlılık, ölüm sandığı

d) Yardımlaşma örgütü

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun güvenlik kültürünün değerlendirilmesi sırasında dikkate alınması gereken kriterler arasında yer almaz?


 1. Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı olup olmadığı

 2. Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının yapılıp yapılmadığı

 3. İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı

 4. Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp yürütülmediği

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan ilk yasal düzenlemedir?


a) Borçlar Kanunu

b) Dilaver Paşa Nizamnamesi

c)Umumi Hıfzısıhha Kanunu

d)İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

9.Aşağıdakilerden hangisi maruziyet süresinin tanımıdır?
a) Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre

b) Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul

edilebilir en uzun süre

c)Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

d)Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

10. Aşağıdakilerden hangisi, meslek hastalıklarından korunma yöntemi olan ikame (sübstitüsyon)

kavramının tanımıdır ?   1. İşyerinde mevcut zararlı bir etkenin veya meydana gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tutulması

   2. Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre havasının toksik maddelerden korunması

   3. Zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da daha az zararlı olan aynı işi gören başka bir madde veya tehlikeli operasyonların tehlikesiz veya daha az tehlikeli operasyon ile değiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması

   4. Hepsi

11. Meslek hastalığına neden olan zararlı maddelerin vücuda başlıca giriş yolları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolu

b) Absorpsiyon

c) Sindirim yolud)Hepsi
12.Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada işletmeler tarafından başvurulan yöntemler arasında yer almaz?

a) Mühendislik revizyonb) Mevzuat hazırlama

c) İş güvenliği disiplinini sağlama

d) İnandırma ve özendirme

13. İşyerlerine ait iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koşulları ve standartları mevzuatlarla düzenlemek aşağıdakilerden verilenlerden hangisinin görevidir?


a) İşverenlerin

b) Sendikaların

c) Devletin

d) İşçilerin


14. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan maliyetlerindendir?


a) İşgünü kayıpları
b) Tedavi ve bakım masrafları
c) İşgücü kayıpları
d) Üretim kayıpları

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlardan değildir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) Milli Savunma Bakanlığı

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlılığı


d) İçişleri Bakanlığı

16. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim yetkisi yoktur?


a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


b) Sağık Bakanlığı
c) Milli Prodüktivite Merkezi
d) Milli Savunma Bakanlığı

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de istatistiki verilere ilişkin karşı karşıya sorunlardan için doğru değildir?


a) Bütün iş yerlerinin SSK kapsamında olmadığı için verilen rakamlarının düşük olması


b) Bağ-Kur mensuplarının çalıştığı İş yerlerine ait güvenilir rakamların olmaması
c) SSK istatistikleriyle ilgili yetersizliklerde ihmal veya kusurun olması
d) SSK istatistiklerinin olduğundan daha az iş kazasını yansıtması

18. Aşağıdakiler verilenlerden hangisi kamu hukuku alanında işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlardan biri değildir?


A) Borçlar Kanunu

B) Belediyeler Kanunu

C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu


D) Sosyal Sigortalar Kanunu

19. İşverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, kadın ve çocuk işçilerin korunması ve iş sürelerinin düzenlenmesi amacı aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?


A) İşverenlerin işçileri psikolojik ve fizyolojik olarak korumalarına yönelik kurallar
B) İşverenler tarafından alınması gereken teknik tedbirler
C) İşçiyi gözetme borcunu yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar
D) İşin düzenlenmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik kuralları

20. Türkiye'de sosyal haklar ilk kez hangi tarihli Anayasa ile güvence altına alınmıştır?


A) 1921
B) 1961C) 1924
D) 1971

21. Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlü olduğu durumdur?


a) İşin büyüklüğünün 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiren durumlarda

b) Tüm yapı işleri ile ilgili işlerde

c) Yapı işi 10 iş gününden fazla sürdüğü ve devamlı olarak 20 den fazla işçinin çalıştığı durumlarda

d) Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçinin çalıştığı durumlarda


22. Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik planı” aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğunda değildir?

a) İşveren

b) Koordinatör

c) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

d) Proje sorumlusu

 

23. Aşağıdakilerden hangisi yapı iş defteri ile ilgili doğru ifade değildir?a) Yapı iş defteri Noter tarafından tasdiklenir

b) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur

c) Yapı iş defteri fenni yeterliliği bulunan kişiler tarafından tutulur

d) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir
24. Aşağıdakilerden hangisi işverenin İş kazası veya meslek hastalığı sonucu karşılacağı dolaylı maliyetler arasında yer almaktadır?

A) Sigortalıya ödenen tazminatlarB) Üretimde ortaya çıkan azalmalar

C) Malullük aylıkları

D) Ölüm tazminatları

25. Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu karşılaştığı kayıplardan biridir?


a) Cezai ödemeler

b) Kaza nedeniyle ortaya çıkan hasarlar

c) Gelir düzeyinde azalmalar


d) Üretim ve verimlilikte ortaya çıkan azalmalar

26. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gerektiğinde üretim hızını arttırmasıyla birlikte, yasal düzenlemelerin yapılması ve çözümlerin oluşturulmasına ilişkin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun önem kazanmasının nedenleri arasında yer alır?


A) Teknik zorunluluklarB) Sosyal zorunluluklar

C) Üretimden kaynaklanan zorunluluklar


D) Ekonomik zorunluluklar

27.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve planlı bir şekilde yapılan iş sağlığı ve güvenliği harcamalarının işletmelere sağladığı yararlar bakımından doğru değildir?


a) İş kazası ve meslek hastalıklarının azalması

b) Psikolojik bunalımların azalması

c) Verimliliğin artması


d) Üretimin artması

28. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kendilerini tehlikeye maruz bırakacak davranışlarda bulunmalarına yol açan fizyolojik faktörlerden biridir?


a) Duygusal durumb) Yorgunluk

c) Yaş


d) Algılama hız

29. Aşağıdakilerden hangisi üretim organizasyonuna bağlı iş kazalarına neden olan en önemli faktörlerden biridir?


a) Makineler

b) Çevrec) İşverenler

d) Devlet

30. Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır?
a) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

b) Yol yapım işleri

c) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

d) Arama amacıyla sondaj yapılması
31. Aşağıdakilerden hangisi projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişidir?

a) Hazırlık Koordinatörüb) Uygulama Koordinatörü

c) İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

d) İnşaat Mühendisi
32. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işyerlerinde aşağıdaki belirtilenlerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi

b) Yangın güvenliği sorumlusuc) İşçi Temsilcisi

d) Kurtarma Ekip Sorumlusu


33.Aşağıdakilerden hangisi çalışana yönelik iş güvenliği ile yakından ilgisi bulunan unsurlardan değildir?

 1. İşletme güvenliği

 2. İşçi güvenliği

 3. Üretim güvenliği

 4. İş güvenliği

34.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında makinelerin yol açtığı kaza nedenlerinden sayılmaz?

a) Makinelerin yerleştirilme ve çalıştırılma düzeninin insan doğasına ve yapısına uygun olmaması


b) Makinelerin asıl kullanım alanları ve amaçları dışında kullanılması
c) Kişiler işe alınırken işin gerektirdiği bilgi, tecrübe, eğitim ve beceri düzeyine dikkat edilmemesi
d) Makineyle çalışacak kişilere çalışacakları makinelerle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi verilmemesi
35. İşyerlerinde tehlikelerin tanımlanması, analizi ,önlenme yolları ve tedbirlerin uygulanması gibi hizmetlerin yapılmasına ne ad verilir?


a) Mühendislik revizyon

b) İnandırma

c) İşe uygun işçi seçme

d) İş güvenliği disiplininin sağlanması

36.Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada uygulanacak yöntemlerden değildir?

a) İşe uygun işçi seçme


b) İşçilerin dengeli ve yeterli beslenmeleri
c) Mühendislik revizyon
d) İnandırma ve özendirme

37. Aşağıdakilerden hangisi işçilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden sayılmaz?
a) Saçtık harcamalarının ödenmesi
b) Seroprofilaksi
c) Erken tanı çalışmaları portör aramaları
d) Sağlık eğitimi

38. İş Kanununa göre iş yeri kurma izni ve işletme yetki belgesi aşağıdaki kurumlardan hangisinden alınır?


a) Valilik


b) Belediye
c) Sanayi Odası
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

39. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlardan değildir?


a) Belediyelerb) Ticaret Bakanlığı
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Sağlık Bakanlığı

40. Aşağıdakilerden hangisi işverenin, iş kazası sonucunda karşılaştığı doğrudan maliyetler arasında yer almaktadır?


a) Kaza sırasında tamamen veya kısmen tahrip olan hammadde ve ürünlerden doğan kayıplar


b) Adli makam ve yetkililerce yapılan inceleme ve soruşturmaların maliyeti
c) Doktor, İlaç. tedavi ve bakım masrafları

d) Kazaya uğrayan işçilerin işbaşı yapmalarından sonra verimlerinin düşmesinden kaynaklanankayıplar

41. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları arasında yer almaz?

a) Çalışanların çalıştıkları işe uyumlarını sağlamakb) Çalışanların daha üst düzey teknolojiyle çalışmalarını sağlamak
c) Uğranılan zararı objektif ve bilimsel olarak belirlemek
d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar görenlerin yeniden çalışabilmelerini sağlamak


42. Aşağıdaki verilenlerden hangisi, olağan sebep sorumluluğunun kapsamında yer almaz?

a) Aile başkanının sorumluluğu

b) İstihdam edenin sorumluluğu

c) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
d) Hayvan tutucusunun sorumluluğu

43. İş kazalarıyla ilgili olarak failin kusurlu olup olmadığının tespitinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Sübjektif kusurb) Objektif kusur

c) Kişisel kusur

d) Kanuni kusur

44.Aşağıdaki ifadelerden hangisi sebep sorumluluğu hakkında doğru değildir?
a) Sebep sorumluluğunda zarara yol açanın kusurlu olması önemli ve gerekli
b) Zarar ortaya çıkmışsa, bu zarara neden olan zararı tazmin etmeli
c) Sebep sorumluluğu zarara yol açma, zarara neden olma zarara sebebiyet verme düşüncesine
dayanmalı
d) Sebep sorumluluğunun ortaya çıkması için zarara neden olan ve sorumluluğu doğuran olayla meydana
gelen zarar arasında illiyet bağının bulunması yeterli

45. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliği konusuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanundur?


a) Ticaret Kanunu


b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
c) Tatil-İ Eşgal Kanunu

d) Emekli Sandığı Kanunu


46.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşılan sorunlardan biridir?


a) Rakamsal verilere ulaşmanın güç olması

b) İlgili kurum ve kuruluşların az sayıda olması


c) Rehabilitasyon çalışmalarına büyük harcamalar yapılması
d) Üretim sisteminin büyük ölçekli İşletmelere dayanması

47.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkındaki Tüzük aşağıdaki kanunlardan


hangisi esas alınarak çıkarıltılmıştır?

a) Belediyeler Kanunu


b) Ticaret Kanunu
c) İş Kanunu
d) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

48.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1982 Anayasası ile belirlenen sosyal devletin amaçlarından biri değildir?


a) Sosyal adaletli ve böylece toplumsal dengeyi sağlamak


b) Klasik liberalizmi savunmak ve uygulamak
c) Kişilerin özgürlüğünü geliştirmek
d) Sosyal güvenliği devlet güvencesi altında gerçekleştirmek
49. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde, işveren veya proje sorumlusunun yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmaz?
a) Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

b) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

c) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

d) İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa


50. Projenin hazırlanması aşamasında, sağlık ve güvenlik koordinatörleri, yapı alanında yürütülen faaliyetleri gözönüne alarak uygulanacak kuralları belirleyen bir …………… hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.
a) İşyeri Güvenlik Planı

b) Sağlık ve Güvenlik Planı

c) İş Güvenliği Kuralları Planı

d) Yüksekte Çalışma Planı
51. Aşağıdakilerden hangisi çalışanı üretken olamadığı dönemde korumayı amaçlayan sigortalardandır?


 1. Sakatlık ve yaşlılık

 2. Kaza ve hastalık

 3. Analık ve işsizlik

 4. Hepsi   

52. Aşağıdaki belirtilenlerden hangisinde İş güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerin, hukuki sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere yer veren kanunlar doğru olarak verilmiştir?

a) Türk Ceza Kanunu - Emekli Sandığı Kanunu


b) Borçlar Kanunu- 4857 sayılı İş Kanunu

c) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu - Sosyal Sigortalar Kanunu


d) Ticaret Kanunu- Türk Ceza Kanunu

53. Aşağıdakilerden hangisi işçi ile işveren arasında kişisel bir ilişki kurulmasına ve işçinin işverene bağımlı hale gelmesine neden olan akitlerden biridir?


a) Nakliye akdi
b) İstisna akdi
c) Hizmet akdi

d) Vekalet akdi


54.Aşağıdaki önemli hüküm maddelerini kapsayan kanun,tüzük vb. Getirdiği önemli hükümler arasında;

-İşveren iş kazasının oluşmasını önlemek için gerekli önlemleri alarak iş güvenliğini sağlamak zorundadır.

-Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir. Kaza, işverenin kötü yönetim ve denetimi veya gereken önlemlerin yasalara uygun olarak yerine getirilmemiş olması nedeniyle meydana gelmiş ise, işveren ayrıca 15–20 altın tutarında daha fazla tazminat ödeyecektir.

-Havzada her işveren, diplomalı bir hekim çalıştırmak ve eczane bulundurmak zorundadır.

Maddeleri de bulunan kanun, tüzük, vb. aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Maadin Nizamnamesi

 2. Tersanei Amiriye ve Mensip İşçilerin Emeklilikleri Hakkında Tüzük

 3. Ereğli Havza-i Fehimiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı yasa

 4. 1475 Sayılı İş Kanunu

55-Görevlilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdaki belirtilenlerden hangisinin asıl görevidir ?


a) Proje Sorumlusu

b) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

c) Hazırlık Koordinatörü

d) İnşaattan Sorumlu Ustabaşı
56-Yapı alanındaki çalışma yerlerin ( baraka, yollar vb.) aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sarımtırak renkte olmalıb) Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli

c) Güçlü beyaz renkte olmalı

d) Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı
57. Eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış veya cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Uygun korkuluk

b) Çatı merdiveni

c) Baret

d) Çelik burunlu ayakkabı
58. Yapı iş defterine aşağıdaki verilenlerden hangisinin yazılması doğru değildir?
a) Kazı kontrolü

b) Kalıp kontrolüc) Beton kontrolü

d) İskele kontrolü


59. Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç cm’den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır?
a) 150

b) 100


c) 200

d) 250
60. Kapalı yapı alanlarındaki acil çıkış kapılarına ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?


a) Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı

b) Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı

c) Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı

d) Raylı veya döner kapı olmamalı
61. Açık yapı alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı ilgili olarak aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?
a) Çalışan işçi sayısı

b) Maruz kalabileceği dış etkilerc) Alçak ve yüksek yer işaretleri

d) Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı


62. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sınıfında değildir?
a) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi

b) İşçinin işyerinde intihar etmesic) İşyerinde kule vincin devrilmesi

d) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması


63. Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla ölüm hangi meslek sektörde meydana gelmektedir?
a) Metal eşya sanayii

b) İnşaat

c) Kömür Madenciliği

d) Dokuma
64.Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı) 1.600.000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?
a) 2,30

b) 1,40

c) 0,20


d) 3,104
65. İnşaat işlerinde yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az ,bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve …………….. bulunacaktır.
a) Tabanında eteklik

b) Bunları bağlayan çaprazlar

c) Aralarında yeterli genişlik

d) Aralarında yeterli yükseklik


66. İnşaat işlerinde yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından sayılmaz?
a)Korkuluklar

b) Platformlar

c) Vücut tipi emniyet kemerleri

d) Güvenlik ağları
67.Aşağıdakilerden hangisi 1475 sayılı İş Yasasının 74. maddesine göre çıkarılan tüzükler arasında yer almaktadır?


 1. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük

 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 3. Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü

 4. Hepsi

68.Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda Anayasada yer alan düzenlemeler


hangi nitelikte yer almaktadır?

a) Butlan hukuk kuralı niteliğinde

b) Nisbi emredici hukuk kuralı niteliğinde
c) Emredici hukuk kuralı niteliğinde

d) Batıl emredici hukuk kuralı niteliğinde


69. Çalışanların sağlık ve güvenliği ile her türlü çalışma koşulları ile ilgilenen halk sağlığı dalı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İş sağlığı

 2. İşçi sağlığı

 3. İşveren sağlığı

 4. Halk sağlığı

70.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığının amaçları arasında yer almaz?
 1. Çalışma koşulları nedeni ile işçinin sağlığının bozulmasını önlemek

 2. Sosyal aktiviteleri desteklemek

 3. İşçiyi çalışma çevresindeki sağlığa zararlı risklerden korumak

 4. Tüm iş dallarında çalışanların sağlığını fizik, mental ve psikososyal yönlerden en yüksek seviyeye çıkarmak ve bunu sürdürmek

71-Şantiye sahasına personel girişi nasıl olmalıdır ?


a) Çalışanın ustalık belgesi var ise girmeli

b) İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalı

c) Taşeron işçisi ise girmeli

d-Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalı
72-Aşağıdakilerden hangisi şantiyede risk analizi yapılmasının gereklerindendir?
a) Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek

b) Sistemli çalışıldığını göstermek

c) Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek

d) Sigortasız çalışanı tespit etmek


73-Şantiyeye giren yabancı ve misafirlere iş güvenliği yönünden hangi kuralın uygulanması doğru olur ?
a) Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir

b) Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenirc) İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir

d)Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir


74.Aşağıdakilerden hangisi yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığa ne denir?

 

a) Başyukarı                   b) Kelebe                 

c)  Bür            

 d) Fere

 

75. Aşağıdakilerden hangisi vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzenektir?

 


 1. Baraj                        

 2. Kademe          

 3. Karakol               

 4. Niş

 

 

76-Aşağıdakilerden hangisi şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlıştır?


a) Her zaman en kısa yol kullanılmalı

b) Şantiye hız sınırına uyulmalı

c) Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir

d) Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır


77-Aşağıdaki verilenlerden hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir ?


 1. Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır

 2. Kapıları geniş olmalıdır

 3. Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır

d) Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır
78.Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

 

a) Domuz damları ile tahkim edilmelidirb) Dolgu yapılmalıdır

c) En az 5-6 have bırakılmalıdır

d) Havalandırma yapılmalıdır

 

 79.Aşağıdakilerden hangisi, ana nakliyat galerisinde galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz?

 

a) Çelik Bağ      b) Arına Paralel Tahkimat       

c) Kasa Tahkimatı       

d) Kilit Tahkimat

 

80.Aşağıdakilerden hangisi, grizulu bir ocakta kullanılması zorunlu kişisel koruyucudur?

 


 1. Gaz Maskesi     

 2. Basınçlı Hava Tüplü maske      

 3. Tahlisiye Cihazı      

 4. Hiçbiri

 

81- Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi,  açık işletme yönergesinde bulunması zorunluluğu yoktur?
a) Ateşleme sırasında alınacak önlemler

b) Bir kademede çalışabilecek en çok işçi sayısı

c) Kademe genişliği

d) Şev yüksekliği
82-İşletmelerde, iskelede çalışılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?


 1. Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır

 2. Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır

 3. Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır

 4. Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

83.Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum koşullarında yapılan çalışmalar arasında yer almaz?
 1. Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı

 2. Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli

 3. Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı

 4. Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

84. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden sayılmaz?
 1. Yönetim ve çalışanların tutumları

 2. Çalışanların eğitimi ve motivasyon

 3. İşletmenin büyüklüğü

 4. İşletme politikası ve prosedürleri
85. İşletmelerde işçiler, yöneticiler ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İşçi Sağlığı Komitesi

 2. İş Güvenliği Komitesi

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

 4. İşgören Destek Kurulu86.Şantiyede malzemelerin depolanmasıyla igili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 1. Çalışma alanında depolama yapılmalı

 2. Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmeli

 3. Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalı

 4. Tüm malzemeler aynı taşıyıcılarla taşınmalı

87. Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir? 1. İşverenin kendisi

 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulu

 3. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

 4. Hepsi

88. Türkiye'de ilk kez cumhuriyet döneminde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu ayrıntılı ve sistemli olarak düzenleyen kanun aşağıdaki verilenlerden hangisidir?


a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

b) Borçlar Kanunu
c) 3008 sayılı İş Kanunu

d) Belediyeler Kanunu

89.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır?
  1. Bilgisizce yük taşıma

  2. Kişisel koruyucu kullanmama

  3. Yaptığı işi ciddiye almama

  4. Tehlikeli hızla çalışma

90.İş kazası oranı diğerlerine göre daha az olan aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Almanya

 2. Kanada

c. ABD

d. Güney Kore


91.İş sağlığı ve güvenliğinin sağlamasına ilişkin, ülkemizde yapılan denetimlerde en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisinde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır?


  1. Eğitimsizlik

  2. Dikkatsizlik

  3. Güvenlik Sisteminin olmayışı

  4. Hiçbiri


92. İş Kanunu’na göre ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilen çocuklar için yaş sınırlaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) 15
b) 16
c) 14
d) 13

94.Aşağıdakilerden hangisi strese yol açan örgütsel faktörler arasında yer almaktadır?


 1. Ekonomik sıkıntılar

 2. Rol çatışması

 3. İşsizlik

 4. Aşırı çalışma hırsı


95.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenlerin görevlerinden sayılmaz?


 1. Bütçeden pay ayırmak

 2. Yasal mevzuatı oluşturmak

 3. Personel katılımını arttırmak

 4. Güvenlik denetimlerini yürütmek

96. 140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdiven aşağıdaki hizmetlerden hangisidir?a) Ekstra Ağır hizmet

b) Ağır Hizmet

c) Hafif Hizmet

d) Orta Hizmet


97. Toplam uzunluğu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluğu en az kaç santimetre olmalıdır?


 1. 150 cm

 2. 120 cm

 3. 180 cm

 4. 90 cm

98-Tek seyyar veya düz merdivenlerin yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır ?
 1. 9

 2. 10

 3. 12

 4. 6

99-Seyyar merdivenin üst noktasının, dayandığı yerden yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
 1. 0,5

 2. 1.5

 3. 1

 4. 2

99-Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten itibaren işçilerin inip çıkmaları sırasında el merdivenleri bulundurulmalıdır?
 1. 2

 2. 1.5

 3. 2.5

 4. 3

100-İlk Sendikal girişimler sonucu aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır? 1. Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak

 2. Çalışma sürelerini azaltmak

 3. Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak

 4. Hepsi   
101. Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun (Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun), hangi tarihte çıkmıştır?


 1. 8 Haziran 1936

 2. Hiçbiri

 3. 10 Eylül 1921

 4. 17 Ağustos 1950

102.Tıp tarihinde damgasını vuran ve “İş sağlığının babası” adı verilen İtalyan tıp bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Paracelsus – Aureolus Theophratus

 2. Bernardino Ramazzini

 3. Georgius Agricola

 4. Hipokrat

103.“İşyerindeki olası sağlık tehlikelerini önceden saptamak ve onları çalışanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına almaktır.”ifadesi hangi kavramın temel ilkesidir?
 1. İşçi sağlığı

 2. İş sağlığı

 3. İşveren sağlığı

 4. Hiçbiri


104. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına yol açan güvensiz durumlardan biridir?


 1. Tecrübesizlik

 2. Stres

 3. Makinelerin bakımsızlığı

 4. Dikkatsizlik

105.Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvaradoğru yatay mesafesinin en az kaç katı olmalıdır ?
 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 6106.Seyyar merdiven kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki kurallarından hangisi yanlıştır ?
a-Merdivenin en üs basamağında çalışılmamalı

b-Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıc-Ahşap merdivenler korumak için boyanmalı

d-Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmamalı


107. Aşağıdakilerden hangisi yapı işleri kapsamına girmez?


 1. metro

 2. maden

 3. iskele

 4. baraj


108. Personel performanslarını geliştirmek ve kişisel problemlerini çözmede yardımcı olabilmek amacıyla işletmeler tarafından uygulanan programlara………………..verilen addır.?


 1. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

 2. Personel destek programları

 3. Kaza önleme mekanizması

 4. Sağlık programları


109.Çalışanlar, sağlık düzeyleri bakımından çalışanlar kaç gruba ayrılmaktadır?
 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5110.İş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 1. İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacak

 2. İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecek

 3. İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorunda

 4. Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacak111.Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanuni dayanaklar arasında yer almaz?


 1. 1982 tarihli Anayasa

 2. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik

 3. 81 numaralı İLO sözleşmesi

 4. 4857 sayılı İş Kanunu

112.Aşağıdaki kurumlardan hangisi İş sağlığı ve güvenliğini sağlama konusunda denetim yapmakla görevlendirilmiş değildir?
  1. SSK

  2. Sağlık Bakanlığı

  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  4. İş Teftiş Kurulu

113.Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde iş kazalarının hızlı azalışında, etkin İSG uygulamaları rol oynamıştır. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payının küçülmesi tehlikeli sektörlerdeki üretimin diğer ülkelere kaydırılmasının da azalmada etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde sanayi üretimiyle özdeşleşmiş klasik riskler azalırken, hizmet sektörünün büyümesiyle doğru orantılı olarak yeni riskler ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün büyümesi ile ortaya çıkan yeni meslek hastalıklarına örnek olarak gösterilebilir?
  1. Akciğer Hastalıkları

  2. Kas-İskelet Hastalıkları

  3. Deri Hastalıkları

  4. Enfeksiyon Hastalıkları

114.Dünyadaki çalışma koşullarının değişimine bağlı olarak, İSG ile ilgili yeni gelişmeler, tehlikeler ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu tehlikelerden biri de çevre kirliliğidir. Söz konusu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki sektörlerden hangisinde görülen gelişmelerin bu duruma etkisinin olduğu söylenemez?
  1. Kimya

  2. Tarım

  3. Elektronik

  4. Taşıma

115. “Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” tanımlaması aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılmıştır?
 1. Uluslararası İş Örgütü

 2. Dünya Sağlık Örgütü

 3. T.C. Sağlık Bakanlığı

 4. Uluslararası Çalışma Örgütü

116.Fabrikalar Yasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
 1. 1842

 2. 1833

 3. 1823

 4. 1862

117. İktisat Kongresi hangi tarihte ve nerede toplanmıştır?


 1. 1923 İstanbul

 2. 1924 İzmir

 3. 1923 İzmir

 4. 1924 Ankara


118.Avrupa Birliği ülkelerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusu hangi tarihten itibaren yoğun olarak ele alınmaya başlanmıştır?

 1. 1980'lerden itibaren

 2. 1950'lerden itibaren

 3. Hiçbiri

 4. 1960'lardan itibaren


119.Umumi Hıfzısıhha Yasası ve Belediyeler Yasası aşağıda belirtilen hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
 1. 1930

 2. 1935

 3. 1940

 4. 1925

120.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası kapsamında yer almaz?
 1. Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi

 2. İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması

 3. İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza

 4. İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması121.Sir Percivale Potttarafından tarif edilen, 1776’de baca temizleyicilerinde görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hiçbiri

 2. Skroktum (testis) kanseri

 3. Akciğer kanseri

 4. Lenf kanseri122. Aşağıdakilerden hangisi 1865 yılında yayımlanan nizamnamedir?

 1. Vefik Paşa Nizamnamesi

 2. Dilaver Paşa Nizamnamesi

 3. Maadin Nizamnamesi

 4. Mahmut Paşa Nizamnamesi


123.Ülkemizdeki işyerlerinde ortam ölçümleri ile biyolojik analizleri yapan ve analiz sonuçlarını iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden değerlendiren tek resmi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  1. İSAG

  2. İSGÜM

  3. İSGSAG

  4. SAGEM

124.Aşağıdakilerden hangisi, bir İşletmenin bileşenlerindendir?. 1. Gereçler (makine ve maddeler)

 2. Çalışanlar, görevler

 3. Ortam (fiziksel, toplumsal)

 4. Hepsi
125.Siyasi liberalizmin sonucu olarak ortaya çıkan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir?


 1. 1824 yılında

 2. 1846 yılında

 3. 1888 yılında

 4. 1901 yılında

126.Uluslararası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işyerlerinde çalışmalarda sağlıklı olmak tanımlanmıştır? 1. 165 ve 166 sayılı

 2. 155 ve 161 sayılı

 3. 177 ve 188 sayılı

 4. 190 ve 200 sayılı

127.İş güvenliği temel prensipleri sayısı kaçtır? 1. 10 

 2. 5

 3. 2

 4. 12

128.Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde .......... ve ............ meydana gelmeyen olay vardır. 1. 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı

 2. 29 yaralanma 300 ramak kala  

 3. 290 uzuv kayıplı 27 yaralanma

 4. 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma

129.Aşağıdakilerden hangisinde , normlar hiyerarşisi doğru verilmiştir? 1. Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

 2. Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük

 3. Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik 

 4. Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

130.Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır.

 2. Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer.

 3. Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır.

 4. Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır.

131.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz.

 2. Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur.

 3. Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır.

 4. Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez.

132. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir

 2. Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

 3. Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez

 4. Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir

133.Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir? 1. Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalı

 2. Ulusal kanunlar esas alınmalı

 3. Anayasa mahkemesine başvurulmalı

 4. Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalı

134.Uluslararası Sistem Mühendisliği Konseyi INCOSE (International Council on Systems Engineering)’nin tanımına göre aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden değildir?
  1. Parçaların her biri aynı süreç, işlem ve/veya yapı ile ilişkili

  2. Parçalar sistem olamaz.

  3. Parçalar birbirlerinden farklı biçim ve/veya işleve sahip

  4. Sistem sınırlandırılabilir/sınırı çizilebilir bir yapıda

135.Güvenliği-Kritik Sistemlerin (Safety-critical systems); çökmesi hayat kaybına, sakatlığa veya çevrenin zarar görmesine neden olur.

Görevi-Kritik Sistemlerin (Mission-critical systems); çökmesi saptanan hedeflerin başarısızlığa uğramasına neden olur.
İşi-Kritik Sistemlerin (Business-critical systems); çökmesi büyük ekonomik kayba neden olur.


  1. Hepsi yanlış

  2. İlki doğru

  3. Hepsi doğru

  4. İkincisi doğru

136.İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı, iş faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve toplumu büyük ölçüde etkileyen olaylara ne denir?
  1. Normal olaylar

  2. Afet veya felaket

  3. Güncel olaylar

  4. Vahim olaylar

137.Sanayi Devrimi öncesi meydana gelen felaketler, büyük ölçüde seller, taşkınlar, fırtınalar ve depremler gibi önlenemez doğa olayları ile sınırlı idi. Günümüzde halen doğal felaketler yaşanıyor ise de, sanayi devriminden sonra dünya çok farklı felaketlerle karşı karşıya gelmiş ve yeni bir felaket tanımının yapılmasına neden olmuştur, bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Feci olaylar

  2. Felaketler

  3. Hiçbiri

  4. Endüstriyel Felaketlerdir

138. İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır? 1. İş Kurumu Kanunu

 2. SSK   

 3. İş Kanunu

 4. Meslek Eğitim Kanunu

139. Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

(1)Nafaka davası

(2)Manevi tazminat

(3)Destekten yoksun kalma tazminatı
 1. 1,2,3

 2. 2,3   

 3. 1,3

 4. 1,2

140. İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıldır?

 1. 1

 2. 2   

 3. 5

 4. 10

141. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?

a) İş Kanunu

b)Borçlar Kanunu   

c)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

d)SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

142. Kusur oranları aşağıda yer alan hangi kanuna tabidir?


 1. SS Kanunu

 2. İş Kanunu

 3. Borçlar Kanunu 

 4. Ticaret Kanunu

143. İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı  ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdaki kanunlardan hangisinde hangisinde yer alır?

 1. SS Kanunu

 2. Borçlar Kanunu

 3. Ceza Kanunu  

 4. İş Kanunu

144. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden hangisi istenmez?


a) Mimari proje (iki nüsha)

b) Beyanname (iki nüsha)

c) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha)

d) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha)
145. İş Müfettişleri aşağıdaki birimlerden hangisine bağlı olarak çalışır?


 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

 2. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına  

 3. İş Teftiş Kurulu Başkanlığına

 4. Personel Dairesine

146. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdaki belirtilenlerden hangisi doğru değildir? 1. Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz

 2. On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz

 3. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz

 4. Hiçbiri  

147. On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır? 1. 15 gün  

 2. 26 gün

 3. 30 gün

 4. 20 gün

148. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır?

a) Sosyal Sigortalar Kanunu

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

c) İş Teftiş Tüzüğü

d) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
149.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen konulardan özellikle hangisini düzenlemektedir?
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını

b) Sanayi ve Ticarette İş Teftişini

c) İş Sağlığı Hizmetlerini

d) Çalışma Ortamının Niteliklerini


150. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?

a) İşverenin kendisi

b) Çalışma Bakanlığı

c) İşyerinde çalışanların tümü

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu


151. Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?


 1. 1 yıl - 1 defa

 2. 6 ay - 2 defa  

 3. Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur

 4. 3 ay - 2 defa

152. SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz? 1. Servis aracı ile evine giden

 2. Görevli olarak başka bir işte çalışan

 3. İşe gelmek için durağa giderken   

 4. İş yerinin bahçesinde oturan

153. Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? 1. İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler

 2. İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler  

 3. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler

 4. Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler

154. Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?

 1. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri

 2. 50'den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

 3. Ev hizmetleri

 4. Deniz ve hava taşıma işleri

155. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?

 1. Cumhurbaşkanı adına

 2. T.B.M.M. adına

 3. Bakan adına

 4. Devlet adına  

156. Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?

 1. Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

 2. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri   

 3. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri

 4. Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler

157. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

 1. Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir

 2. Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir

 3. Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir  

 4. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

158. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

 1. İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez

 2. Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

 3. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler

 4. Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir

159. Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır?

 1. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra  

 2. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

 3. İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra

 4. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
160. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir

 2. Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez  

 3. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur

 4. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir

161.Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? 1. SS Kanunu

 2. İş Kanunu   

 3. Ceza Kanunu

 4. Ticaret Kanunu

162. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

 2. İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.

 3. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

 4. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.  
Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin