Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə31/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43

2005.gada 31.augustā /V.Kuzina/Curriculum vitae
Vārds, uzvārds Kristiāna Lapiņa

Dzimšanas gads, vieta 1970.gada 9.aprīlis,Rīga

Personas kods 090470-10902

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsone

Tautība: latviete

Darba vieta, amats – Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.

Izglītības psiholoģijas katedra – lektore.

Darba vietas adrese- Imantas 7. līnija 1


Izglītība:

Iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas institūtā.

Iegūta augstākā, medicīniskā izglītība Latvijas Medicīnas Akadēmijā/ Rīgas Stradiņa Universitātē.

Diploma Nr 000116, bakalaura grāds medicīnas zinātnēs, grāds māszinībās; profesionālajā un akadēmiskajā studiju programmā- māszinības.

Sanktpēterburgas Akmeoloģijas Akadēmija – iegūta sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja kvalifikācija – 2004. gada maijs.

Iepriekšējā izglītība-Rīgas 5.medicīnas skola ,iegūta kvalifikācija – medicīnas māsa, diploma Nr. ЗТ 233545,izdots 1988.jūnijā.

Pamatizglītība - Rīgas 2.vidusskola.


Darba pieredze

no 1998.gada- pašreizējā darba vieta - Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, Izglītības psiholoģijas katedra .

Sadarbība ar interneta portālu Apollo – analītiski raksti un iknedēļas komentāri, interneta portālu „Guru”- kā konsultante, raksti žurnāliem „Psiholoģijas Pasaule”, „Psiholoģija Mums”.

Ieņemamais amats – lektore dienas un neklātienes nodaļā – izglītības psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas katedrā un skolvadības maģistratūrā.

Docējamie mācību priekšmeti – psihosomatiskā medicīna, ģenētikas pamati, mācība par cilvēka anatomiju un fizioloģiju - psihes bioloģiskie pamati, veselības psiholoģija, ievads klīniskajā psiholoģijā, ekoloģiskā psiholoģija.

No 2003. gada – darbs ar studentiem RPIVA Skolvadības maģistrantūrā – lekcijas „Personības teorijas pedagoģijā”, un psiholoģijas maģistrantiem- „Ekoloģiskā psiholoģijā”.
Iepriekšējā darba pieredze - P.Stradiņa klīniskā slimnīca, ķirurģijas nodaļa.

Rīgas 1.medicīnas skola, no 1990. – 1994. gadam, darbs mācību līdzekļa sagatavošanā desmurģijas un ķirurģijas apgūšanai.


Zinātniski pētnieciskais darbs-pētījumi sadarbībā ar P.Stradiņa Universitāti, studentu motivācijas pētījumi, pētījumi saistībā ar dabaszinību apgūšanu, studentu mācību motivāciju, valsts valodas apgūšanu un lietojumu mācību procesā u.c.

Semināri, konferences, publikācijas-

Sagatavots, publicēts un nodots studentu lietošanai tālmācības līdzeklis “Psihosomatiskā medicīna”(RPIVA-2000).Rīga,1999.gada septembris, piedalīšanās seminārā “Darbs ar pieaugušajiem. Pieaugušo psihiskās īpatnības”, vad. Dr. psych. Jeļena Mihailova.

Rīga,2001.gada 21.-23.marts,”Dabaszinātnes un skolotāju izglītība-publikācija “Dabaszinātņu nozīme profesionālās karjeras veidošanā”.

Tartu,Igaunija,2001.gada 20.-22.septembris,Tartu Universitātes rīkotā konference par mācīšanās un izglītības veidiem( Sixth the International Associations for Research on Textbooks and Educational Media International Conference on Lerning and Educiational Media);publikācija – “Students self analysis of study process”.

2002.gada 28.februāris - 2.marts –Rēzeknes augstskolas rīkotā konference ”Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā”. Tēzes: ” Academically Trained Nurses Assesment of the Teaching Process”.

Publikācija ”Medicīnas māsu profesionālā un akadēmiskā studiju procesa vērtējums”.2002.gada 25.-27.marts RPIVA rīkotā konference “ Teorija un prakse skolotāju izglītībā “ , publikācija ”Topošo pedagogu profesijas izvēles motīvi”.

2002. gads – Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra”. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, publikācija „Pedagoģijas nozīme kultūrā, veidojot mediķu un skolotāju profesionālo apziņu”.

2002. gada 7. marts – Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas nozares zinātniskā konference. Tēzes „Adaptācijas un pieķeršanās uzvedības modeļu saistības analīze pirmsskolas vecuma bērniem”un „Vai akadēmiski izglītota māsa vēl joprojām ir vidējais personāls”. Rīga. Referāti par abām iepriekšminētajām tēmām.

2003. gada 23.- 25. maijs- Y Starptautiskā zinātniskā konference” Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā”. Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, referāts „Valsts valodas nozīme medicīnas studijās”.2003. gada 12.-14. jūnijs – Past – Time Psychology Students Learning Process Self- Assesment. International Scientific Conference Spiritual values in Knowledge Society. Kaunas, Akademija, Lithuan University of Agriculture, referāts.

2005. gads – Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra”. Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, publikācijas „Studentu zināšanu vērtēšanas nozīme studiju procesā” un „Valsts valodas nozīme mediķa profesionālās kompetences veidošanā”.
Publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

Sadarbība un publikācijas žurnālos „Psiholoģijas pasaule” un „Psiholoģija Mums”, interneta portālos „Apollo” un „Guru”- par psihosomatiskās medicīnas, ekopsiholoģijas u.c. tēmām.2003. gada oktobris – publikācija starpnozaru žurnālā „Psiholoģija Mums”- Nr.1- „Psihosomatiskās sakarības jeb, vai ir vērts uztraukties, vai 2x2=4”

2003. gada novembris ,”Psiholoģija Mums” Nr. 2 – „Bronhiālā astma un alerģija psihosomatiskās medicīnas skatījumā jeb vai ir vērts uztraukties par putekļu ērci spilvenā”.

2003. gada decembris „Psiholoģija Mums” Nr. 3 – „Izvēlieties Damokla zobenu paši jeb AIDS fobija”- 1.daļa.

2004. gada janvāris, Nr. 1-., „Psiholoģija Mums” – „Izvēlieties Damokla zobenu paši jeb AIDS fobija „ , 2. daļa.

2004. gada februāris, Nr. 2 – „Peripetijas ap sirsniņu jeb esenciālā hipertensija”

2004. gada augusts, Nr. 7.., „Psiholoģija Mums”- „Emocionālā panaceja- humors. Tas darbojas? „

2004. gada novembris . interneta portāls „Apollo”- „Vai partnerim jāpiedalās dzemdībās”.

2004. gada decembris. interneta portāls „Apollo”- „Aizbēgsim no sevis. No Ziemassvētkiem”.

2004. gada decembris, publikācija žurnālā „Psiholoģijas pasaule”- „Bulīmija . „Ēšanas traucējumi, vai tiešām īsti briesmoņi?

2005. gada februāris, žurnāls „Psiholoģijas Pasaule” „Tehnokrātija un Ziemassvētku eglītes”.

2005. gada februāris – interneta portāls „Guru”- „Vides pārmaiņas un mūsdienu cilvēks”.

2005.gada aprīlis – publikācija žurnālā „Psiholoģijas Pasaule”, „Mūsdienu domāšanas formāti”.

2005. gada maijs – publikācija žurnālā „Psiholoģijas Pasaule”, „Atvainojiet, jūsu pasaule šodien ir slēgta”.

2005. gada augusts, publikācija žurnālā „Psiholoģijas Pasaule”, „Organisma cīņa pret svešajiem aģentiem”: alerģija.

2005. gada augusts, publikācija žurnālā „Psiholoģija Mums”, „Homofobā politkorektā eigēnika”.

No 2005. gada maija – pastāvīgs līgums iknedēļas publikācijām interneta portālā Apollo sadaļā viedoklis un konsultatīvi raksti par dažādām, pamatā psiholoģiskām tēmām.

Datorprasmes – ikdienā pamatā izmantoju Windows- XP.

Valodu zināšanas: latviešu,-krievu - brīvi, angļu -sarunvalodas līmenis.

Hobijs- sports un literatūra.
2005-09-16

K.Lapiņa


DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

( CV)
I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Vārds, uzvārds Anita Lasmane

Personas kods 111154-12851

Pases dati LE 0651407, Tukuma pasu daļa, 10.06.97.

Dzimšanas vieta Latvija, Talsu rajons, Rojas pagasts

Adrese Latvija, Talsu rajons, Lībagu pagasts, „Mazliepadas”

E-pasts anital@lanet.lv

Pārvalda svešvalodas brīvi-krievu, vācu valoda, angļu-lasu ar vārdnīcas

palīdzību


Izglītība

1972. – vidējā izglītība – absolvēju Rojas vidusskolu • 1975. – 1980. augstākā pedagoģiskā - absolvēju Daugavpils pedagoģisko institūtu 1980. gadā ar izcilību (kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras skolotājs vidusskolā), diploma Nr. 710350

1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā psiholoģijā, doktorantūra pabeigta ar iesniegtu promocijas darbu

1994. – 1995. studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes sociālo zinātņu bakalaura psiholoģijā programmā

1998. – 1999. studijas Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas akadēmijas profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas meistarklasē psihoterapijā /apliecības Nr. H-000735/
Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes grādi

1998. gadā piešķirts psiholoģijas doktora zinātniskais grāds/ Latvijas Universitāte/ par promocijas darbu “Skolotāja paškoncepcijas un skolēna personības identitātes veidošanās mijsakarības” (attīstības psiholoģija), diploma Nr. C-D 001471.

2001. ievēlēta par docenti RPIVA Psiholoģijas fakultātē

2004.g. 11.05. ar LU Profesoru padomes lēmumu ievēlēta par asociēto profesori sociālās psiholoģijas apakšnozarē.Nodarbošanās

1980. - 1989.g. - pasniedzēja Valmieras rajona 23.arodvidusskolā

1984. - 1989. – direktora vietniece audzināšanas darbā Valmieras rajona 23. arodvidusskolā

1989.-1990.g. – skolotāja Saldus rajona Kalnu vidusskolā

1990. – 1994. - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Saldus rajona Kalnu vidusskolā

1994.-1995.g, - psiholoģijas skolotāja Tukuma rajona Zemgales vidusskolā

1995.-1998.g. –profesiju un izglītības izvēles konsultante Tukuma rajona Izglītības iestāžu Psiholoģiskās palīdzības centrā

1998.g. – 2004. g. docente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē

2002.- 2003. Sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju programmas direktore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā

No 01.06.2004. – asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē RPIVA Organizāciju psiholoģijas katedrā


II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

Projekti

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums „Personības pašizjūta un identitāte”(1999.-2001.g. projektu īstenoja LU PPI, vadošais pētnieks)

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums „Personības attīstība multikulturālā vidē” (2001.-2003., projektu īsteno LU PPI, vadošais pētnieks)

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijas organizācijās” (2003.g., vadītāja)

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 „Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā”(2004.-2006., projektu īsteno LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais pētnieks)

Starptautiskie projekti

1999. g. februāris- 1999. g. augusts Sorosa fonda Latvija projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide”.

2000. g. marts – 2001. g. decembris Eiropas Izglītības Fonda projekts „ Reshaping the Structure and Focus of Teacher/ Trainer Training in Latvia and Lithuania”
Publikācijas


 1. Raksti recenzētos izdevumos

Lasmane A. Organizācijas vadītāja pašrealizācijas un organizācijas kultūras sakarības.// „Teorija un prakse skolotāju izglītībā”(starptautiskās konferences materiāli), Rīga, RPIVA, 2002., 63.-69.lpp.

D.Medne, I.Tunne, I.Krūmiņa, A.Lasmane „Skolēnu sociālo prasmju attīstība multikulturālā sabiedrībā”krājumā „Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, ATEE konferences materiāli, Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2003., 43.-50.lpp

Lasmane A.Personības identitātes un kreativitātes attīstības likumsakarības.// “Radoša personība”, R., RPIVA, 2000., 5 lpp.

Lasmane A., Tunne I., Krūmiņa I., Ābele A. Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU Zinātniskie raksti”, 2003., 12 lpp.

Lasmane A., Mārtinsone K. Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā. Jaroslavļas Univesrsitātes metodoloģisko rakstu krājums, 2004., 12. lpp.

2. Monogrāfiskie darbi

Iesniegta publicēšanai monogrāfija A. Lasmane, K. Mārtinsone „Psiholoģija- vēsture un šodiena”, 600 lpp., iekļauta izdevniecības „Zvaigzne ABC” plānā.

 1. Mācību publikācijas

Lasmane A. Skolotājs - skolēna personības attīstības rosinātājs //Rīga, , 1998.g., 76 lpp.;

Lasmane A. Identitātes veidošanās nosacījumi skolotāja un skolēna saskarsmē // Rīga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 1998., 80 lpp.;

 1. Citas zinātniskas publikācijas

Lasmane A. Skolotāja psiholoģiskā virzība pedagoģiskajā realitātē //Rīga, Rīgas Pedagoģijas augstskola, konferences materiāli, 1995.g.;

Lasmane A. Skolēna identitātes veidošanās karjeras izvēles procesā // Rīga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 1998., 36 lpp.

Lasmane A. Raksti krājumos: “Personības pašizjūta un identitāte”. R., 1999., “Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā”. R., LU, 1999., kopā 11 lpp.

Lasmane A. Organizācijas kultūras izpētes metodika.// Psiholoģija. Teorija un prakse. Rīga, Latvijas praktisko psihologu asociācija, 2003., 12 lpp.


Referāti

Starptautiskās konferencēs un kongresos

Rīgas Pedagoģijas augstskolas 1. zinātniskā konference 1995.g.,

Starptautiskās konferences „Radošas personības attīstība”2000., 2001., Rīga, RPIVA.,

Eiropas psihoterapeitu konference „Rietumi- Austrumi”, 2001., Maskava,

Starptautiska konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā”, 2002., Rīga, RPIVA,

Baltijas psihologu konference, 2002., Tartu,

ATEE konference, Rīga, 2003.

Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Bezapziņas režija”, 2001., Kannas,

Referāts Jaroslavļas Universitātes Metodiskajā seminārā „Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā”, 2004. gada 11. – 15. aprīlis,

LU 63. zinātniskā konference. Psiholoģijas sekcija. Referāts „ Psihiskās realitātes atspoguļojums valodā. Teorētiskie aspekti.” Rīga, 10.02.2005.


Cita veida zinātniski praktiskās konferencēs

Zinātniski prakstiskā konference „Psiholoģija: teorija un prakse”, Latvijas Prakstisko psihologu asociācija, 2003.g. 31. maijs, referāts „Organizācijas kultūras izpētes metodika”.


III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

 1. Maģistranti

Vadīts 1 aizstāvēts maģistra darbs LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta sociālo zinātņu psiholoģijā programmā, 2002. gadā.

Vadīti 5 aizstāvēti maģistra darbi RPIVA pedagoģijas maģistra programmā 2000.-2001. gadā.

Vadīti 7 aizstāvēti maģistra darbi RPIVA sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju programmā 2004. gadā


 1. Vadīti 63 bakalaura darbi

 2. Vadīti 60 diplomdarbi

 3. Recenzēti: D. Škuškovnikas promocijas darbs sociālajā psiholoģijā „Trauksme Latvijā dzīvojošiem latviešiem un krieviem”, 2004. gada 21. jūlijs;

V. Reņģes izveidotais tālmācības materiāls Biznesa vadības koledžai „Organizāciju psiholoģija I”, 2004. gada jūlijs.

 1. Docētie akadēmiskie kursi no 1998. gada

    1. Personības psiholoģija (RPIVA)

    2. Psiholoģijas vēsture (RPIVA psiholoģijas studiju programmās)

    3. Sociālā psiholoģija (RPIVA psiholoģijas, skolotāju profesionālās, komercdarbības organizācijas, personāla vadības studiju programmās)

    4. Vadības psiholoģija (RPIVA izglītības darba vadītāja maģistra studiju programmā, personāla vadības studiju programmā)

    5. Sociālās psiholoģijas mūsdienu teorijas (RPIVA psiholoģijas maģistra studiju programmā)

    6. Simbolu psiholoģija (izvēles kurss psiholoģijas studiju programmās RPIVA)

    7. Personības attīstības psiholoģija ( Komercdarbības un uzņēmējdarbības studiju programmā RPIVA)

 2. Esmu izstrādājusi kursus: personības psiholoģija, sociālā psiholoģija, vadības psiholoģija, psiholoģijas vēsture, simbolu psiholoģija.

 3. Mācību līdzekļi

Izstrādāti mācību līdzekļi studiju kursos „Personības teorijas. Orientējošs palīgmateriāls”; sociālajā psiholoģijā „Sociālā stereotipa daba un izpētes metodoloģija”, mācību līdzeklis „Valodas psiholoģija I” (LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 ietvaros, akceptējusi izmantošanai LU Zinātnes daļa).

 1. Kvalifikācijas celšana

 • Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma „Skolēnu arodkonsultēšanas pamati”, 80 stundas (sertifikāts Nr. 13; 1995.g.).

 • Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoģiskā konsultēšana” 1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 (4180); 2. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 766 (4516), 2000.g.

 • Seminārs- praktiskās nodarbības ”Ģimenes psihoterapeitiskā konsultēšana” 24 stundas, apliecības Nr. 563 (4313), 2000. g.

 • Supervīzijas no 2002 gada (psihoterapeite A.Baltmugure, Rīga) 300 stundas.

 • No 2001.- 2003. g. studijas Sankt-Pēterburgas Universitātes Psiholoģijas fakultātē jaunas specializācijas iegūšanai.

 • 2003. gada 1.- 7. maijs- pieredzes apmaiņa Leipcigas Universitātes Psiholoģijas fakultātē Darba un organizāciju psiholoģijas institūtā, kopējas pētījumu programmas organizāciju un sociālajā psiholoģijā izstrādāšana.

 1. Lekcijas

Līgumdarbi

2001.- darbinieku apmācības kursu “Stresa menedžments” un “Komandas veidošana” vadīšana a/s “Latvijas Krājbanka” Mācību centrā

2002. - tālākizglītības kursu „Vadības psiholoģija”, „ Attīstības psiholoģija”, „Saskarsmes psiholoģija” docēšana SIA „Atbalsts sociālai integrācijai” Mācību centrā

2002. – lekciju cikls personības un vadības psiholoģijā Kuldīgas Pieaugušo izglītības centrā

2003. - tālākizglītības kursu psiholoģijā docēšana Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centra organizētajos kursos pedagogiem un interešu izglītības vadītājiem

2003. – tālākizglītības kursa „Saskarsmes psiholoģija” docēšana Tiesnešu mācību centrā

2003. – 2005. - lekciju cikls par pieaugušo mācīšanās motivāciju Valsts Valodas centrā

2003. – semināru cikls par radošu pieeju klases audzinātāja darbā ar pusaudžiem Rīgas rajona Skolu valdes organizētajos klašu audzinātāju kursos

2004. – semināru cikls „Biznesa psiholoģija” Latvenergo Mācību centrā

2005. – semināri „ Stresa menedžments” un „ Skolotāja un skolēna efektīva saskarsme” Ludzas rajona Izglītības pārvaldes metodisko apvienību pasākumos 25. augustāIV ORGANIZATORISKAIS DARBS

 1. RPIVA Senāta Zinātnes komisijā, 2002. /2003. studiju gadā Studiju Padomē, , RPIVA Psiholoģijas fakultātes Domes locekle

 2. LU Promociju padomes pieaicinātais pārstāvis 1998.-1999. g.

 3. konferenču organizācijas komitejas

Konferences „personības brieduma psiholoģiskie aspekti” sekcijas „Personības brieduma genderoloģiskie aspekti”vadītāja, 2001. gada 9., 10. marts.

Latvijas Praktisko psihologu asociācijas konferences „Psiholoģija; teorija un prakse” organizācijas komitejas locekle, rakstu krājuma „Psiholoģija: teorija un prakse” recenzente 1. Asociācijas

Latvijas Profesionālo izglītības un profesijas izvēles konsultantu asociācijas locekle,

Latvijas Praktisko psihologu asociācijas locekle, 1. RPIVA Sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju programmas direktore ( no 2002. gada septembra- 2003. gada decembrim) .

12. 09. 2005. A. LasmaneCurriculum VitaePersonas informācija

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Adrese
Tālrunis

Mobilais tālrunis


Santa Laurīte


13.10.1968.

Izmēģinātāju 6-38

Priekuļi, Cēsu raj.

4130448


6534619


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə