Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə1/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

VADĪBAS UN EKONOMIKAS NODAĻA


EKONOMIKAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS KATEDRA


Personāla vadība
OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ


AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBAS

STUDIJU PROGRAMMA
Maksas studiju programma
(programmas kods 42 34519 atbilstoši LR klasifikatoram,

IZM 2004.gada 11.maija rīkojums Nr. 287)

Programmas direktore Mag.psych. S.Enkuzena

APSTIPRINĀTA

Studiju padomes sēdē

2005. gada 14.novembrī

Lēmums Nr. 3/1

Studiju prorektors

Dr.paed.prof. Z. Anspoka
APSTIPRINĀTA

Vadības un ekonomikas nodaļas

Domes sēdē 2005. gada 7.novembrī

Lēmums Nr. 8-1

Domes priekšsēdētājs

Mag.ing. I.UrpenaAPSTIPRINĀTA

RPIVA Senāta sēdē 28.11.2005.


Senāta lēmums 6-4
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

studiju programmas

personāla vadība

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


Programmas direktore

Mag .psych. Signe Enkuzena
Rīga 2005

Saturs
lpp.


1.

SENĀTA LĒMUMS

5

2.

STUDIJU PROGRAMMAS LICENCES LAPA

6

3.

LĪGUMS PAR STUDIJU TURPINĀŠANU CITĀ AUGSTSKOLĀ

8

4.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “PERSONĀLA VADĪba”

9

4.1.

PROGRAMMAS PAMATOJUMS

9

4.2.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

11

4.3.

STUDIJU PLĀNS UN STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS

12

4.4.

IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI

20

4.5.

PRASĪBAS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI

20

4.6.

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA

21

4.7.

STUDIJU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA

21

4.8.

STUDIJU SASNIEGUMU SALĪDZINĀŠANA AR CITU AUGSTSKOLU PROGRAMMĀM

23


5.

Reklāmas un informatīvie izdevumI PAR S TUDIJU IESPēJāM

28

6

Studiju programmas perspektīvais novērtējums NO LATVIJAS VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA

29


6.1.

Studiju programmas ATBILSTĪBA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM UN PROFESIJAS STANDARTAM

30


6.2.

DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI

32

7.

Studiju programmas novērtējums

37

7.1

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

37

7.2.

Studiju procesa organizācija – izmaiņas pašvērtējuma periodā

38

7.3.

Studiju programmas praktiskā realizācija un vērtēšanas sistēma

42


7.4.

StudējošIE

48

7.4.1.

STUDēJOšO SKAITS PROGRAMMā

48

7.4.2.

1. KURSā IMATRIKULēTIE

48

7.4.3.

ABSOLVENTU SKAITS

49

7.4.4.

Studējošo aptaujas un to analīze

50

7.4.5.

ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE

54

7.4.6.

STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ

55

7.5.

STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

56

7.5.1.

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SKAITS un KVALIFIKĀCIJA

56

7.5.2.

PROGRAMMAS AKADēMISKā PERSONāLA PēTNIECISKIE VIRZIENI

62

7.5.3.

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATLASES, ATJAUNOŠANAS, APMĀCĪBAS UN ATTĪSTĪBAS POLITIKA

64

7.6.

FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀŠANA

65

7.7.

ĀRĒJIE SAKARI

73

7.7.1.

SAISTĪBA AR DARBA DEVĒJIEM un citĀm organizĀcijĀm latvijĀ un Ārvalstīs

74

8.

STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLāNS

75

9.

Pielikumu saraksts

774. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA „PERSONĀLA VADĪBA”
4.1. Studiju programmas pamatojums

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (turpmāk tekstā RPIVA) no 1998. gada līdz 2004.gadam tika realizēta un 2002. gada janvārī tika akreditēta profesionālā studiju programma “Biroja vadītājs – referents”. Akreditācijas termiņa beigās 2004. gadā, sekojot ieteikumiem attīstīt programmu un padarīt to atbilstošāku mūsdienu tirgus prasībām, salīdzinot ar atbilstošu profesijas standartu, tika secināts, ka studiju programma „Biroja vadītājs – referents” orientēta uz diviem no personāla vadības zinātnes novirzieniem – darba organizāciju un sociālo menedžmentu. Programmu papildināja ar studiju priekšmetiem, kas pārstāv personāla vadības zinātnes trešo novirzienu – personāla politiku un stratēģiju. 2004. gadā jaunās programmas nosaukums tika mainīts no „Biroja vadītājs – referents” uz „Personāla vadība”, mainīti tika arī programmas mērķi un uzdevumi.

Tomēr, kā 2005. gadā parādīja akreditācijas komisijas lēmums, mainoties programmas nosaukumam, nepietiekami bija mainīts programmas saturs. Programma „Personāla vadība” 2005. gadā netika akreditēta vairāku pamatotu iemeslu dēļ. RPIVA studenti, mācībspēki un administrācija pēc negatīvā lēmuma saņemšanas ir rūpīgi izvērtējuši akreditācijas komisijas materiālus un strādājuši, lai novērstu akreditācijas komisijas ziņojumā minētās nepilnības. (Ar studiju programmas analīzi pēc akreditācijas lēmuma saņemšanas un atbilstošu darbības programmu var iepazīties RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļā.)

Programma tiek realizēta Rīgā un šādās RPIVA filiālēs: Alūksnē un Cēsīs. Nākotnē domāts realizēt to atbilstoši pieprasījumam un augstskolas iespējām arī citās RPIVA filiālēs, kas nodrošinātu veiksmīgāku Latvijas reģionālo attīstību ne tikai uzņēmējdarbības līmenī, bet arī valsts un pašvaldību darba pilnveidē.

Programma pārveidota un papildināta, ņemot vērā Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (Noteikumi Nr. 481), 2003. gada 8. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto Profesiju standartu „Personāla vadītājs” (reģistrācijas Nr. PS 0204), Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumus (noteikumi Nr. 442), kā arī Latvijas profesiju klasifikatora pamatprasības. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Personāla vadība” kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP).

Studiju programma atbilst Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas koncepcijai par kompetenta, izglītota un profesionāla speciālista sagatavošanu. Studiju programmas saturs aicina topošo speciālistu apgūt zināšanas ne tikai studiju gados, bet apzināties mūža izglītības nozīmi cilvēka gatavībai dzīves darbībā.4.2. Studiju programmas mērķis un uzdevumiYüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə