S. S. GÖZde doğUŞ konut yapi kooperatiFİ 2013 yili yönetim kurulu çalişma raporuYüklə 39,45 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü39,45 Kb.
#28417

S.S. GÖZDE DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

 1. GENEL BİLGİLER

 1. Kooperatifin adı: S.S. GÖZDE DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 2. Kuruluş bilgileri: 16.02.1999 4369 sayılı kararla merkez Ankara olmak üzere 30 yıllığına kurulmuştur.

 3. Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 17.02.1999 -145819

 4. Adresi :Yaşar Doğu Sokak Şahlar2 Han No:8/16 Altındağ Ulus / ANKARA

 5. Telefon/Faks Numaraları :0312 324 43 40

 6. Web adresi :WEB :http://ssgozdedogus.com/

 7. Elektronik posta :Mail :gozdedogus@hotmail.com

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

    1. Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. Adnan AYDEMİR 01.01.2013 / 31.12.2013 9.000,00 TL

2. Sema YILDIRIM 01.01.2013 / 31.12.2013 9.000,00 TL

3. İsmet ÇELİKTEN 01.01.2013 / 31.12.2013 9.000,00 TL

(Asgari geçim indirimi hariçtir)    1. Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. Süleyman KALYONCUOĞLU 01.01.2013 / 31.12.2013 3.600,00 TL

2. Adnan KÖPRÜLÜ 01.01.2013 / 31.12.2013 3.600,00 TL

(Asgari geçim indirimi hariçtir)


    1. Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SGK Primi

1. YOK

(Asgari geçim indirimi dahildir)    1. Muhasebecinin adı soyadı Görev Dönemi Yapılan Ödemeler

Ahmet Mercimekçi 01.01.2013 / 31.12.2013 6.000,00 TL

Kira 01.01.2013 / 31.12.2013 1.200,00 TL    1. Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:

Değerli Ortaklar;

20 Nisan 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 24.04.2013 tarihinde, tüm üyelerimize mektupla bildirildi.

2013 yılında, Genel Kurul Kararları doğrultusunda, yapılan tüm ikazlara rağmen üyelik görevlerini yerine getirmeyen 3 üyemiz üyelikten ihraç edilmiştir. Bunun yanında daha önce ihraç olup da birikmiş parasını almayan ve bu dönem başvuruda bulunan 3 üyemize biriken ödemeler, belirttikleri banka hesabına yatırılmış olup, dilekçe vermeyen üyelerimizin birikmiş aidatları ise kooperatif emanetler hesabında tutulmaktadır.

Borçlu üyelerimize, yıl içinde mektup, telefon ve mail ile gerekli uyarılar sürekli yapılmış, soru ve sorunları olan üyelerimize telefon ya da özellikle mail yoluyla cevap verilmiştir.

Elektronik posta adresi ve telefon numarası kayıtlı üyelerimize gerekli olan durumlarda mağdur olmamaları için yıl içinde belirli aralıklarla bilgi verilmiş, adresler ve bilgiler güncellenmiştir. Bu tür güncellemelerin öncelikle yazılı dilekçe veya mail aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Telefon bilgisi ile güncelleme yapılmamaktadır.

Mayıs ayında Şerefiye Tespiti yapılması için Teknik Şartname hazırlanmış ve fiyat teklifi toplanmıştır. Şerefiye Tespiti yapılması işi, en uygun fiyatı veren Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şti.ne 7.000,00 (yedi bin) TL+KDV karşılığında verilmiştir. Şerefiye Tespitleri ve Puanlamalar yapıldıktan sonra, 06.10.2013 tarihinde, şerefiye bedelleri ve ödeme şekli Genel Kurulda karara bağlanarak, kura çekilişi yapılmıştır.

Haziran ayında 500,00 TL ve üzerinde borcu bulunan 61 üyemize uyarı mektubu gönderilmiş, yapılan taahhütlü, noter, telefon vb. bütün uyarılara ve tanınan süreye rağmen borcunu ödemeyen 3 üyemiz üyelikten ihraç edilmiştir. Genel Kurulda tanınan süre içinde borçlarını ödeyen üyelerimizin üyeliklerinin devamına karar verilmiştir. Borçlu üyelerden 11 tanesinin üyelikten ihracı, olağan üstü Genel Kurulda da görüşülmüş, borcunu ödemeyen üyelerimiz, kura çekmiş oldukları halde üyelikten ihraç edilmişlerdir.

Ankara ili Polatlı ilçesi Hacıtuğrul köyü Belediye mücavir alanında bulunan arsalarımızın etrafı, geçen sene tel engelle çevrilmişti. Yine geçen yıl, arazimiz içinde köylülerin ekim yapmasına engel olmak için, imar planına uygun olarak bitkisel toprak 15 santim sıyrılarak yol açtırılmıştı. Fakat 15 santim sıyırma işleminin yeterli olmadığı, ileride araziye rahatlıkla girilebilmesi için, daha derin ve sağlam, Belediye tarafından da onaylanmış bir proje olması gerektiğine karar verilmiş, bu amaçla adalar arası açılacak nihai yollar için Yol Projesi yaptırılması uygun bulunmuştur. Yapılacak yol ve alt yapı çalışmalarına esas olacak Belediyece onaylı Yol Projesi işi için Teknik Şartname oluşturulmuş ve fiyat teklifi toplanmıştır. Fiyatların 17.000,00 TL - 35.000,00 TL arasında olduğu, 3 firmadan toplanan tekliflerden en uygunu teklifi veren, KB Emlak Harita İnş. Müh. Tur. Şirketine 17.000,00 (onyedibin) TL+KDV karşılığında yaptırılmıştır.

Ağustos ayında, arsalarımızın Ada bazında levhaların ve köşe kazıklarının beton dökülerek çakılmasına karar verilmiş, bunun için bir teknik şartname hazırlanmıştır. İş, en düşük fiyatı veren Doğan Tel Örgü Demir Dekorasyon İmalat Ltd. Şti’ne KDV dahil 11.800,00 TL’ye yaptırılmıştır.

Kooperatif arsalarımızın değer kazanması, üyelerimizin kendi arsalarına kolayca ulaşabilmeleri ve müstakil işlem yapabilmeleri amacıyla bütün ana yol ve tali yolların her ada ve parsele kolayca ulaşılacak şekilde açılması, stabilize yol yapılması zaruri ve öncelikli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle, bütçemizin yettiği ölçüde yolların açılması işlerine de başlanmış, 2014 yılında da yine bütçeye uygun olarak devam edilmesi planlanmaktadır.

Üyelerimizin borçlarını ödememesinden dolayı 2013 yılında her hangi bir dava açılmamıştır.

2013 yılı boyunca, 7 üyemiz hisse devir işlemi yapmıştır.

Devam eden davalarla ilgili son durum Hukuki Faaliyetler bölümünde verilmiş olup, Avukat Adnan Sefa SEZEN tarafından takip edilmektedir. Bu davaların neticelenebilmesi için tapuda isim tashihi yapılması ve iştirak çözümü davalarının sonuçlanması ve en son tapuda infazının yapılması gerekmektedir. Yargı safhaları devam etmektedir.

Dönem içerisinde gerçekleşen Kooperatif genel gider ve gelirleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında faaliyet dönemi içerisinde olağandışı gelir veya gider gerçekleşmemiş, demirbaş gibi duran varlık alımı yapılmamış, ancak Yargıtay’da kaybettiğimiz yaklaşık 43 dönüm arazinin maliki Hilmi KARAGÖZ davasından arsalarımıza hisseli olarak dahil olan payların alınması için 432.906,00 TL ödenmiş ve 188 adet parseldeki hisseler ve tarım arazisindeki bütün payları satın alınarak sorun çözülmüştür.    1. Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

     • Aidat Geliri+Şerefiye :504.635,00-TL 437.050,51-TL 87

     • Faiz Geliri+Fon Geliri : 46.261,40-TL -

     • Gecikme Fark Geliri : 39.019,50-TL

     • Gecikme Fark Geliri : 94.206,31-TL -

GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

 1. Cari Yıl Giderleri 122.707,66-TL -

 2. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

 1. Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi:

Mali Tablo kalemlerindeki bilgiler kooperatifin olağan faaliyetleri sonucu meydana gelmiş, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına ve ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak ilgili defterlere kaydedilmiştir.

 1. Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir - gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir : 522.331,41-TL

Toplam gider : 122.707,66-TL

Kalan para (mevcut) : 396.623,75-TL


 1. Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

Arsa ve Proje ödemeleri (TOPLAM) : -TL

 • Köşe Kazıkları Çakılması : 11.800,00 TL

 • Şerefiye Tespit Bedeli : 8.260,00 TL

 • Vergi Harç Giderleri : 71.321,47 TL

 • Yol Projesi Yapım İşi : 17.000,00 TL

 • İmar Uygulama Bedeli : 43.00,00 TL

 1. Banka Kredisi kullanılmamıştır.

 2. Kooperatifin Borçları:

 • Belediyeye : YOK

 • Vergi Dairesine : YOK

 • Sigorta (SGK) : YOK

 • Piyasaya : 33.481,00 TL

 • Yükleniciye : YOK

 • Personele : YOK

 • Diğer Borçlar : 41.577,07-TL (Sehven hesaba yatırılan, isimsiz, emanet)

 1. Demirbaş ve diğer araçlar :2013 yılında demirbaş alımı yapılmamıştır.
 1. Tutulan Defterler

Noter Tasdiki (Açılış) Noter Tasdiki (Kapanış)

Defterin Türü Tarih ve Sayısı, Noter Adı Tarih ve Sayı, Noter Adı

Yevmiye 26.12.2011/15918 21.Noter 30.12.2013/28465(13.Noter)

Envanter ve Bilanço 26.12.2011/15919 21.Noter 30.12.2013/28466 (13.Noter)

Defteri-Kebir 26.12.2011/15920 21.Noter 30.12.2013/28467 (13.Noter)

Yönetim Kurulu Kararı 26.12.2012/21678 (21.Noter)

Genel Kurul Kararı 26.12.2012/21679 (21.Noter)

Ortaklar Pay Var 6 ADET, Her bir defterde 100 sayfa mevcuttur

Evrak Kayıt Var 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ:

 • Mevcut Ortak Sayısı: 390 KİŞİ, 441 PAY SAHİBİ (KURALARINI ÇEKEREK ÜYELİĞİ DEVAM EDENLER), Muhasebe de sehven devri yapılmadığı için kuraya girmiş olan 147 No’lu üyemiz Mehmet Emin TANER’in hissesi Kooperatif üzene kayıt edilmiştir. Üyelikten çıkarılan üyelerin hisseleri ve satış vaadi ile çözülerek gelen ve dağıtılmayan tüm hisseler, tarım arazisindeki araziler kooperatif üzerinde olup, bütün üyelerimiz ortaktır.

 • Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı :Yok

 • Genel Kurulca ihracı kesinleşen ortak sayısı :17

 • Genel kurul sonrası kalan ortak sayısı :441 pay esas alınmış olup devirlerden dolayı ortak sayısı değişebilmektedir. Mevcut ortak sayımız dönem içinde 395’dir.

 • Ortaklar ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyor.

  1. Genel Kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı:

2013 yılı 1-12 aylar 50,00-TL (Toplam 600,00-TL) x 441 pay :264.600,00 TL

 • Ortaklardan yapılacak tahsilat (Toplanması gereken aidat) : :264.600,00 TL

 • Ortakların aidat borcu : 61.033,36 TL

  1. Genel kurulca belirlenen gecikme cezası oranı: aidat miktarına aylık %5

 • Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 62.544,09 TL

 • Gecikme cezası tahsilat miktarı : 39.019,50 TL

 • Üyelerde kalan toplam gecikme cezası alacak miktarı : 23.524,59TL’dir.

  1. Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

 • 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 7 ortağımızın devir işlemi yapılmıştır.

  1. Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler: 2013 yılında 3 ortak çıkarılmıştır. Daha önce çıkarılanlar da dahil olmak üzere toplam 4 ortağa geri ödeme yapılmıştır. Ödeme yapılmayanların alacakları emanete alınmıştır.

 1. ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

  1. Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı : 25.03.1999/04

  2. Gayrimenkul alımı yapılmamıştır.

  3. Gayrimenkul satışı yapılmamıştır, takas yapılmıştır.

  4. Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar :Böyle bir anlaşma yapılmamıştır.

  5. İnşaat Yapım Yöntemi :İnşaat yapılmamaktadır.

   • Konut/işyeri Sayısı :Yok

   • Yapım yöntemine ilişkin genel kurul kararı :Yok

  6. Yapılan İhalelerin Durumu :2013 yılında 3 adet ihale yapılmıştır. Yol Projesi, Ada Levhaları ve Köşe kazıklarının çakılması, Şerefiye Tespiti olmak üzere 2013 yılında ihale edilen işlerdir.

  7. Arsa veya arazinin imar durumu :1/5000 ve 1/1000’lik planlar onaylandı, parselasyon Belediye İmar Komisyonu’nda onaylandı. Kadastro onaylandı. Tapu Sicil Müdürlüğü’nce Tapu tescilleri kooperatif adına yapıldı.

 • Projeler hakkında bilgi :İnşaat projesi yok.

 • İnşaat ruhsatı tarih ve No’su :Yok

 • Altyapı durumu :Altyapı yok

 • Çevre düzenleme çalışmaları :İmarlı arazimizin etrafı tel engel ile çevrildi. Kaba yol açma çalışmaları yapıldı.

  1. Hak ediş yapılmamıştır.

  2. Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi : --.

 • İnşaatların tahmini tamamlanma tarihi :--

 • Tahmini maliyeti :--

  1. Konutların, İşyerlerinin ve/veya Arsaların

 • Kesin Maliyet :---

 • Şerefiye Tespiti : Yapıldı

 • Kur’a Çekim Tarihi : 06.10.2013

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su : ---

 • Tapu Dağıtım Tarihi : ---

 • Tasfiye Başlangıç Tarihi : ---

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

  1. Genel Kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar:

 • Bu konuda herhangi bir dava açılmamıştır.

  1. Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları

Davacı /Davalı Davanın Konusu Mahkemesi Dosya No

Naile YÜKSEL varisleri Tapu İptal ve Tescil Polatlı 2. Asl. Huk. 2007 / 192 (Devam)

Hasan YAVAŞ varisleri Tapu İptal ve Tescil Polatlı 2. Asl. Huk. 2007 / 194 (Devam)

Naile YÜKSEL varisleri İştirak çözümleri Polatlı Sulh Huk. 2008 / 407 (Devam )Ahmet YAVAŞ varisleri İştirak çözümleri Polatlı Sulh Huk. 2008 / 490 (Devam)
Bu rapor, kooperatifin 2013 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 03.05.2014

S.S. GÖZDE DOĞUŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

Adnan AYDEMİR Sema YILDIRIM İsmet ÇELİKTEN

Başkan II. Başkan Muhasip Üye


Yüklə 39,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə