Secţiunea IIYüklə 0,68 Mb.
səhifə1/8
tarix26.10.2017
ölçüsü0,68 Mb.
#14890
  1   2   3   4   5   6   7   8Caiet de sarcini

Specificaţii tehnice

pentru controlul prin teledetecţie- campania 2015
Cap. 1 - CADRUL GENERAL
LISTA ABREVIERILOR


APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

ANT

Ajutoare Naționale Tranzitorii

BF

Bloc fizic (parcelă de referintă)

CAPI

Fotointerpretarea asistată pe calculator

CE

Comunitatea Europeană

CP

Puncte de control

CwRS

Controale prin teledetecţie

DTM

Modelul Digital al Terenului

EFA

Zone de interes ecologic

GAECs

Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu

GCP

Puncte de control la sol

GIS

Sistem Informatic Geografic

GPS - GNSS

Sistem global de poziţionare

HR

Înaltă rezoluţie

IACS

Sistemul Integrat de Administrare şi Control

JRC

Centru Comun de Cercetare al Comisiei Europene

LFA

Zonă defavorizată

LPIS

Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole

MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale

PAC

Politica Agricolă Comună

QCR

Raport de Control a Calităţii

QC

Controlul calității

RFV

Vizite rapide pe teren

RMSE

Eroarea medie patrată

SAPS

Schema Unică de Plată pe Suprafaţă

SM

Stat Membru al Uniunii Europene

SMR

Cerinţe Manageriale Statutare

UE

Uniunea Europeană

VHR

Foarte înaltă rezoluţie

ZIE

Zone de interes ecologic


1.1 Cadrul general

Întrucât termenul de realizare a proceselor anuale de verificare a solicitărilor de sprijin pe suprafaţă din cadrul fluxului anual de activităţi ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este relativ scurt, verificările trebuie să fie realizate într-o modalitate foarte eficientă şi în perioada programată. Gestionarea solicitărilor de sprijin pe suprafaţă include întregul flux de lucru al Sistemului Integrat de Administrare si Control (IACS), începând cu primirea dosarelor de solicitări de sprijin, procesarea solicitărilor, prelucrarea datelor, realizarea de controale administrative şi controale pe teren, până la executarea plăţilor.

APIA a decis să folosească pentru controlul cererilor de sprijin depuse de fermieri, atât controlul prin măsurători clasice pe teren, cât şi controlul prin teledetecţie, în vederea acordării plăţilor conform legislaţiei în vigoare.

Suprafaţa generală propusă pentru control prin teledetecţie (CwRS) este de aproximativ 23.520 km2, repartizată în 28 zone, divizate în 2 loturi.


Detaliile tehnice ale celor 2 loturi:Nr Lot

Nr. de zone

Nr fermieri posibil a fi selectați la CwRS - în ambele loturi

NR fermieri posibil de controlat (selectați și neselectați dar care fac parte din BF controlate

Lot 1

14

65000

44551

Lot 2

14

42266

Datele privind detaliile tehnice se referă la valorile maxime ale acestora.Tipurile de imagini solicitate de la JRC pentru cele 2 loturi:

  • 1 imagine VHR;

  • 2 imagini HR.

Ca practică generală, în cadrul eşantionului sunt selectaţi fermieri a căror suprafaţă este în proporţie de 100% acoperita de site-ul in care se realizeaza controlul prin teledetectie. În cazuri excepționale, vor fi selectați și fermieri care au 80% din suprafața declarată acoperită de site.

Un fermier selectat la control prin teledetecţie, va fi controlat pentru toate scopurile selectate, conform art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 809/2014. Rezultatele complete ale controlului pentru un fermier selectat, se vor obține fie numai prin control prin teledetectie, fie prin completarea acestuia și cu metoda clasica de control la teren.

Regulile de control cu privire la plăţile pe suprafaţă sunt gestionate în cadrul IACS şi sunt prevazute în:

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1001/2014 al comisiei din 18 iulie 2014, de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole;

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

Solicitarea de sprijin depusă de către fermieri conţine elemente specifice care să permită identificarea tuturor parcelelor şi culturilor agricole din cadrul exploataţiei agricole. Suprafaţa parcelelor este exprimată în hectare cu două zecimale, iar localizarea parcelelor agricole se face prin depunerea electronică prin digitizare realizată în sistemul IPA-online. Prestatorul va trebui să prezinte rezultate diferenţiate pe straturi, în funcţie de schemele de plată pentru care fermierul a depus cerere conform schemelor definite in addendu 2015 (vezi legislaţia română aplicabilă pe site www.apia.org.ro).

În conformitate cu art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,controlul acestor cereri de sprijin poate să se bazeze şi pe tehnici de teledetecţie, folosind imagini satelitare ale anului 2015. APIA va selecta un eşantion de control extras din cererile de sprijin depuse de fermieri.

Prestatorul prelucrează imaginile satelitare (VHR și HR), stabileşte conceptul pentru baza de date, colectează datele de referinţă şi digitizează pe imaginea satelitară limitele parcelelor agricole identificate de către fermieri pentru care se solicită sprijin, realizeaza şi interpreteaza vizual parcelele, prin utilizarea imaginilor satelitare şi prin vizite rapide pe teren necesare pentru a obține rezultate relevante ale controlului prin teledetectie. Prestatorul trebuie să furnizeze către APIA imaginile satelitare prelucrate (imediat după prelucrare și obținerea raportului care să ateste prelucrarea calitativă de la prestatorul QC), rezultatele, documentele rezultate după diagnoza, documentele tipărite privind dosarele care au respingeri minore sau majore necesare desfășurării acțiunilor follow-up, fişier de date cu rezultate la nivel de dosar al fermierului, raportul preliminar şi raportul final, statisticile necesare a fi furnizate către JRC.

Foto-interpretarea se va realiza pe baza unei serii de două imagini satelitare de mare rezoluţie - HR distribuite în timp ("serii temporale"), primăvară-vară şi a unei imagini de rezoluţie foarte mare (VHR). În cazul în care diagnoza nu se poate realiza doar prin intermediul procedurilor de foto-interpretare asistată pe calculator (CAPI), atunci categoria de folosinţă a terenului şi/sau alte aspecte, vor trebui să fie controlate prin "vizite rapide pe teren" (RFV), realizate de către prestator.

RFV-urile vizează doar parcele cu limite sau culturi îndoielnice, sau cerinţe specifice, cum ar fi respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) dar și pentru solicitările din Schema pentru Sprijinul Cuplat.
În procesul de realizare a Controlului prin Teledetecţie, prestatorul trebuie să aplice atât prevederile Caietului de Sarcini, completat cu măsurile prevăzute în ADDENDUM-UL NAŢIONAL pentru România - privind controlul prin teledetecţie pentru anul 2015, şi respectiv cu cele prevăzute în cadrul documentului DSCG/2014/32 (CE) Ghid pentru controalele pe teren şi măsurători ale suprafeţelor - campanie 2015 (denumit în continuare prescurtat - DSCG/2014/32) , cu privire la Controlul prin Teledetecţie al subvenţiilor pe bază de suprafaţă, elaborate de JRC.
Prelucrarea datelor se va face exclusiv în locații din Romania.

Intră în responsabilitatea prestatorului să cunoască alte reglementari generale și specifice, care sunt aplicabile la momentul controlului.

Ofertanții sunt informaţi că Recomandările Tehnice cu privire la diferitele etape ale activităţii de control prin teledetecţie, 2015, sunt emise de către JRC și sunt disponibile pe site-ul (http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/).Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə