Seria: de vorbă cu,,Îngereii” PĂzitori religia şI Ştiinţa volYüklə 255,83 Kb.
səhifə1/5
tarix07.04.2018
ölçüsü255,83 Kb.
#47025
  1   2   3   4   5Seria: DE VORBĂ CU ,,ÎNGEREII” PĂZITORI


RELIGIA ŞI ŞTIINŢA
Vol. 4
scris 2002,

revizuit 2009
ÎNCHINARE
Închinăm această carte Bunului Dumnezeu în Sfânta Sa Treime, Celui ce a făcut Cerul şi Pământul, cu toate cele văzute şi nevăzute. Celui care l-a creat pe om ca pe o fiinţă superioară şi binecuvântată după chipul şi asemănarea Sa şi i-a dat în stăpânire această minunată planetă albastră - Pământul, spre a evolua.

Doamne, copiii Tăi suntem şi pe cărări diferite, din direcţii diferite, ne reîntoarcem spre casă.

Doamne, suntem goi, rătăciţi şi înfriguraţi, dar Te rugăm ca pe un Părinte Bun şi Iubitor, să ne ierţi şi să ne reprimeşti sub Sfânt Acoperământul Tău, în Împărăţia cea veşnic vie a Cerurilor.

Amin!


CUPRINS:


  1. SFAT DE TAINĂ ÎN CARPAŢI

  2. TRANSFERUL

  3. ÎN APĂRAREA VIEŢII

  4. POLITICĂ

  5. RELIGIA ŞI ŞTIINŢA

  6. ALEXANDRU ŞI… LINGURILE!

  7. APARIŢIILE MAICII DOMNULUI

  8. CĂRŢI RECOMANDATE

CAPITOLUL 1
SFAT DE TAINĂ ÎN CARPAŢI
Muntele Îi dăruieşte o noapte înstelată.

E sărbătoarea Naşterii Sale. Brazii se-nclină cu smerenie în faţa Creatorului...

Nu este singur. Stă la masă îngândurat. Se calculează, se primesc rapoarte, se evaluează situaţii şi se caută soluţii... Sunt Trei, e Tatăl, e Fiul şi Sfântul Duh. E sfat de taină, în Munţii Carpaţi...

Oamenii au nevoie de ajutor şi de aceea se află Ei aici. Venirea Persoanelor Divine pe Terra este eveniment cosmic, de mare importanţă în Cer şi pe Pământ. Planetarii nu realizează încă pe deplin transformările care au loc, dar totul se derulează...

Au ales România şi poporul român, pentru cea mai grea misiune care a fost vreodată pe această planetă, de a deveni Centru de Radiaţie al Luminii, în întunericul spiritual existent. S-au parcurs deja etapele pregătitoare şi în mulţime s-au aprins mii de candele. Urmează în curând marea ILUMINARE.

Planeta este salvată, dar acum se dă bătălia pentru fiecare om, pentru fiecare suflet care poate fi trecut de partea Luminii.

Zilnic se reaprind mii de luminiţe, dar încă nu-i destul...
Ei, Creatorii, sunt aici şi au nevoie de iubirea noastră, de respectul nostru şi de ajutorul nostru. Marii Creatorii au coborât pe Pământ pentru noi şi sunt în România!

CAPITOLUL 2TRANSFERUL
Din cartea numită Incognito pe Terra, aflăm că în anul 1986 a avut loc Transferul pe planeta noastră a DOMNULUI IISUS CHRISTOS şi a celui de AL DOILEA FIU DE DUMNEZEU. Acest eveniment a avut loc în Bulgaria, iar în prezent Fii lui Dumnezeu se află în România. Domnul H. Zvezdomir Marinov alături de Domnul Iisus Christos şi de întruparea Duhului Sfânt - Doamna Desanca Nicolai, sunt Persoanele Divine anunţate prin Biblie că vor veni la sfârşitul veacurilor, adică acum în prezent pe Terra. Energiile Lor înalte s-au impregnat în aura planetei determinând accelerarea şi amplificarea tuturor fenomenelor fizice, chimice, biologice, climaterice şi sociale.

Toate dezechilibrele au început să se rezolve în urma unor frământări şi a unor efervescenţe, mai lente sau mai violente, menite să aducă noile echilibre corespunzătoare noii stări vibraţionale planetare. Noi oamenii trebuie să ne adaptăm din mers la aceste modificări importante şi trebuie să ne ridicăm continuu vibraţia personală pentru a nu fi în dizarmonie cu noua stare energetică generală. Ridicarea vibraţiei corpului spiritual se face prin credinţă, a corpurilor energetice prin purificare, a corpului fizic prin alimentaţia lacto-vegetariană.

Din anul 1986 au început să se deruleze pe Terra, conform Planului Divin, o serie de evenimente sociale şi politice, dintre care vom semnala pe cel mai important, şi anume căderea comunismului, care nu ar fi fost posibilă fără a se crea conjuncturile favorabile de către Marile Spirite.

Acest lucru era necesar, deoarece descătuşarea spirituală nu ar fi fost posibilă în sistemul comunist închis şi nici adaptarea la condiţiile Noii Ere.

Lumea cea nouă ne aşteaptă pe toţi deopotrivă, cu condiţia să ne ridicăm şi să păşim spre ea!
CAPITOLUL 3

ÎN APĂRAREA VIEŢII

Viaţa este cel mai minunat dar primit de la Marele Creator a tot şi a toate. Noi trăim pe această planetă numită Terra, avem o viaţă cotidiană, cu necazuri şi cu bucurii, mai monotonă sau mai trepidantă, mai săracă sau mai bogată, dar după cum se derulează ea, după câte greutăţi şi necazuri avem, după câte catastrofe se produc, este clar că noi nu cunoaştem încă pe deplin şi că nu respectăm LEGILE VIEŢII.

În toate cele trei volume până acum am arătat despre cele 7 mari Legi Universale, care sunt valabile în toate lumile, văzute şi nevăzute, în toate cele patru Universuri, deci şi pe Terra. Oamenii de pe această planetă se confruntă în masă cu o lipsă de înţelegere corectă a mecanismului de funcţionare al acestor Legi.

Legilor Creatorului trebuie să ne supunem cu toţii cu voie sau fără voie, cu bucurie sau cu durere, conştient sau inconştient, căci este scris:

Nimeni nu este mai presus de LEGE!

Având în vedere această rânduială pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru întreaga lume, prima noastră datorie este să învăţăm aceste Legi şi să le respectăm. Din aceste Legi provin şi cele zece porunci pe care prin intermediul Bisericii şi a slujitorilor Săi, Dumnezeu le-a pus la baza vieţii de zi cu zi a omului. Aceste Legi le găsim în cartea numită Kibalion cu trei iniţiaţi apărută la Editura Solteris din Piatra Neamţ, iar Poruncile le găsim în Biblie.

Deci nimeni şi nimic nu a fost lăsat, uitat sau scutit de ascultarea de Lege, oriunde s-ar afla pe Terra sau în alt loc din Univers. O lume care nu este guvernată de ascultarea de Legi bine precizate se cheamă Haos. Acesta nu duce nicăieri! Dumnezeu când a creat lumea a făcut ordine în Haos, le-a pus pe toate cele create, văzute şi nevăzute sub ascultare de Lege, să crească să se dezvolte şi să evolueze în concordanţă cu acestea, iar cu iubirea şi lumina Sa le susţine continuu. Aceste cuvinte nu sunt metafore, ci sunt adevăruri ştiinţifice şi viitorul le va demonstra pas cu pas. Până atunci este bine să citiţi cărţile domnului George Văsâi şi ale Maicii Veronica: Din tainele Universului Spiritual şi Cercetări în lumea nevăzută, alături de marea carte a lui Scarlat Demetrescu Din tainele vieţii şi ale Universului.

Întrebarea ar fi următoarea: dacă întreaga Creaţie se supune acestor Legi şi dacă din această supunere şi ascultare decurge atâta calm şi armonie, atunci noi oamenii de ce nu urmăm acelaşi curs firesc al Întregului Univers pentru a ajunge la aceeaşi stare de bine, de pace şi de armonie? De ce noi oamenii de pe această planetă ne comportăm de parcă totul ne-ar fi permis, de parcă totul ni s-ar cuveni numai nouă şi de ce încălcăm Legea cu atâta inconştienţă? De ce pe noi oamenii, Dumnezeu trebuie să ne readucă întotdeauna la ascultare ori printr-un potop, ori printr-un cutremur ori printr-un alt cataclism devastator? De ce suntem atât de neascultători de Tatăl Creator încât Îl obligăm mereu să ne arate nuieluşa şi pedepsele pentru a deveni cuminţi?

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, în Sfânta Sa Treime, aflat pe Pământ, să vină în ajutorul nostru, căci nu există altă cale de ieşire din noaptea spirituală în care ne aflăm acum, decât LUMINA şi ÎNŢELEPCIUNEA SA!

Doamne, Te rugăm să ne înveţi din nou să trăim curat şi frumos astfel ca viaţa noastră să nu mai fie un chin şi un calvar, ci să redevină o lumină şi o bucurie!

Doamne ajută-ne!

Planeta aceasta este o fiinţă vie şi ea este adăpost pentru patru civilizaţii care se află situate astfel:

- pe suprafaţa ei şi care suntem noi, civilizaţia terestră, cei care provocăm cel mai mult rău şi suntem cei mai neascultători;

- civilizaţia din interiorul scoarţei numită Siharta;

- civilizaţia din interiorul Pământului numită Agartha;

- civilizaţia din interiorul oceanului planetar.

Suportul de viaţă pentru toate cele patru civilizaţii este reprezentat de celelalte trei regnuri: mineral, vegetal, animal şi care sunt comune, precum şi de atmosfera terestră. Întreaga viaţă planetară se derulează conform Legilor Universale şi a sublegilor specifice planetei noastre Terra. Fără acestea, niciuna din cele patru lumi nu poate trăi şi nu îşi poate derula activitatea şi evoluţia sa.

Celelalte lumi sunt mai dezvoltate decât a noastră, dar ei nu au voie să intervină direct în evoluţia noastră şi respectă acest lucru cu sfinţenie. Undeva în viitor barierele dintre aceste lumi se vor ridica, atunci când noi vom fi mai conştienţi de faptul că ei sunt fraţii noştri mai mari şi nu sunt duşmanii noştri şi vom fi dispuşi să primim ajutorul lor dezinteresat.

Despre toate acestea sunt multe şi clare dovezi la ora actuală, venite pe mai multe căi. Recomandăm a se studia Sambala apărută la Editura Sophia, Agartha paradisul ascuns apărută la Editura Sophrozin, Adevăruri revelate -vol 1 şi 2, apărute la Editura Arhetip şi seria de cărţi revelate de Contele Incapuciato. Să nu uităm de asemenea, că în multe basme ale românilor există descrieri ale tărâmului celălalt, pe care mulţi voinici au ajuns. În cartea sa Moartea fantasticului, domnul Alexandru Pele aduce în atenţia noastră dovezi paleoastronautice despre lumile paralele, semnalând anumite aspecte deosebite.

Este adevărat însă că acolo unde apare adevărul, se înfiinţează urgent şi un soi de detractori, care sunt în stare să-ţi vorbească ore în şir şi astfel să-ţi dovedească că nimic nu este real şi că nu mai există în Univers nimic decât omul. Aceste teorii sunt false şi este un mod inadmisibil de a-L limita pe Dumnezeu la ignoranţa noastră. Vă sfătuiesc să-i ocoliţi pe aceşti oamenii, să nu vă lăsaţi păcăliţi de ei şi să cercetaţi pas cu pas aceste lucruri noi şi extraordinare pe care Domnul Iisus Christos, reîntors pe Pământ ni le dezvăluie la ora actuală.

Numai cunoaşterea va salva lumea şi civilizaţia actuală!

În momentul când scriem aceste rânduri, este în plină derulare războiul dus de americani în Afganistan şi acolo sunt mii de victime omeneşti. Am văzut cum mii de tone de bombe au căzut pe scoarţa terestră şi au răscolit-o, au zguduit-o, au distrus case, oameni vinovaţi şi nevinovaţi la grămadă, vegetaţie şi tot ceea ce Mama Natură aşezase într-o curgere normală şi firească. De ce i se provoacă acestei planete atâtea răni şi atâta suferinţă? În numele cui şi a ce? Cum vom da socoteală de suferinţele provocate celorlalţi ,,colocatari”, din celelalte civilizaţii aflate în paralel cu noi pe această planetă? De ce nu intervine nimeni pentru a opri acest război şi această distrugere deliberată a spaţiului nostru vital?

Dacă s-ar întâmpla o modificare gravă a planetei - formă, radiaţii, acceleraţie gravitaţională, factori climaterici şi dintr-o dată nu ar mai fi propice vieţii, unde ne-am duce? Unde ne-am salva? Nu cred că avem unde!... Trebuie să trăim în continuare pe această planetă, dar în mod responsabil şi cu respect faţă de tot ceea ce înseamnă viaţă.De aceea bine ar fi, ca această planetă şi viaţa de pe ea să fie păstrată şi protejată cu grijă. Aşa cum a fost adoptată Carta drepturilor omului trebuie să fie adoptată de urgenţă Carta obligaţiilor omului!, în care să se stipuleze clar şi să se fixeze prin legi internaţionale protejarea planetei Pământ şi a mediului de viaţă.

Este adevărat că Dumnezeu i-a dat omului în stăpânire Pământul, dar nu i-a dat voie să-l distrugă şi nici să-şi facă de cap cum vrea. Un stăpân adevărat se poartă cu responsabilitate faţă de averea care îi este încredinţată, pe care o păzeşte şi o sporeşte în bogăţie şi frumuseţe, ceea ce noi planetarii trebuie să recunoaştem că nu prea am făcut. Acum a venit scadenţa când trebuie să dăm socoteală de cele bune şi cele rele pe care le-am făcut, ca indivizi, ca naţiuni şi ca întreagă umanitate.

Este marea judecată!
Omul, păcatele şi dezastrele.

Încălcarea flagrantă a Legilor Divine, atrage după sine conform legii cauză şi efect, pedepse sau mai bine spus efecte negative ale Legilor, mai mari sau mai mici, în funcţie de gravitatea încălcării, pe care le suportă cel care a comis încălcarea şi care poate fi un om, un grup social, o naţiune sau chiar o întreagă civilizaţie planetară.

Exemplul omului care plăteşte propriile lui păcate prin boală, accident sau alte necazuri este cunoscut.

Grupuri de indivizi care plătesc greşelile comise de ei sau de înaintaşi, se cunosc cel mai adesea atunci când copiii plătesc păcatele părinţilor sau ale strămoşilor. Familii cu destine nefaste o lungă perioadă de timp şi locuitori ai anumitor zone unde se întâmplă dezastre frecvent, atrase de păcatele lor, cum ar fi inundaţii, alunecări de teren, incendii sau altele, iarăşi sunt cunoscute.

Destine ale unor naţiuni care au avut o soartă grea în istorie datorită faptului că L-au supărat pe Dumnezeu sunt iarăşi cunoscute încă din Vechiul Testament, din cărţile de istorie şi din exemplele pe care le prezintă domnul Lazarev în seria sa de cărţi Karma, Karma pură, Iubirea, Privire în viitor şi Răspuns la întrebări, apărută de curând în librării.

Că Dumnezeu a pedepsit omenirea în ansamblul ei prin potop, se cunoaşte.

Ce nu prea se cunoaşte şi nu a fost suficient de mediatizat şi accentuat a fost cum i-a avertizat Dumnezeu pe oameni înainte de producerea acelor dezastre şi când ele s-au declanşat de ce s-au declanşat şi când nu s-au declanşat de ce nu s-au declanşat? Iată în continuare câteva răspunsuri şi o mică analiză asupra acestor aspecte şi întrebări fireşti, deoarece cum spune o vorbă la români:

Paza bună trece primejdia rea!

Când avertismentele date de Dumnezeu au fost luate în serios şi oamenii şi-au schimbat atitudinea, dezastrul a fost înlăturat, deoarece oamenii s-au lepădat de păcatele lor şi s-au pocăit, cum spune Biserica. Şi-au compensat energiile psihice negative emanate de ei şi acumulate pe teritoriul lor de viaţă, cu energii pozitive, adică s-au ridicat din decădere morală la o viaţă spirituală normală şi la ascultare de Lege, cum am spune noi astăzi.

Ridicând starea medie de vibraţie a întregii zone pe care ei locuiau, a întregului grup social din care făceau parte, ei au compensat, au contracarat efectele negative ale Legii cauză şi efect, cu efecte pozitive ale aceleiaşi Legi.

Vibraţiile joase declanşează forţe joase, care intră în acţiune. Ele atrag ca un magnet energii de acelaşi fel prin Legea afinităţii, se creează o concentraţie mare de astfel de energii pe zona respectivă şi la o anumită valoare a acesteia, la o anumită masă critică cum ar spune fizicienii, are loc declanşarea fenomenului negativ respectiv care se întâmplă în plan fizic.

În momentul când grupul respectiv de oameni şi-a schimbat atitudinea faţă de Dumnezeu în bine şi au revenit la ascultarea Legilor Sale şi a poruncilor lăsate lor prin mari Învăţători, când i-au băgat în seamă pe prooroci şi au luat în serios avertismentele lor, vibraţia grupului a crescut rapid, a devenit înaltă şi astfel s-au declanşat forţele benefice. Prin Legea afinităţii s-au atras din nou energii de acelaşi fel, dar de data aceasta bune, pozitive pe zona respectivă, a dispărut concentraţia de energie negativă, masa critică declanşatoare de un posibil dezastru a scăzut şi fenomenul negativ s-a anulat. Astfel s-a contracarat un posibil efect negativ cu unul pozitiv, schimbând vibraţia medie.

Strădania oamenilor de a împiedica declanşarea pedepselor, întotdeauna a fost apreciată de Divinitate, care în toate situaţiile în care a apărut o schimbare majoră în bine a atitudinii, a intervenit pentru a bloca declanşarea fenomenelor devastatoare, a înlătura efectele negative şi a susţine cu energiile Sale înalte, revenirea la normalitatea care trebuia să fie. Se ştie foarte bine că omul face un pas, iar Dumnezeu în marea Sa bunătate face zece. În toate exemplele existente de-a lungul istoriei a fost foarte importantă această atitudine a oamenilor faţă de Divinitate, luarea în serios a avertismentului şi schimbarea modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui a fiecărui individ în parte dar şi a grupului social respectiv în ansamblu.

Dezastrele mai funcţionează şi ca o supapă de siguranţă prin care planeta se apără de acei indivizi iresponsabili care ,,îi stau in cârcă” şi care au ajuns să nu mai respecte nimic, nici Divinitate, nici Legile şi nici Legile Naturii, căci planeta este un corp viu, chiar dacă nu toată lumea o percepe ca atare.

Privită din spaţiu, planeta are în prezent în jurul ei o pătură neagră de energii negative care trebuiesc curăţate. Cum am arătat şi mai sus şi cum am arătat de asemenea în volumele anterioare şi cum au arătat în scrierile lor mulţi alţi oameni spirituali în ultimul timp, această pătură neagră este cauza care atrage efectele nefaste în viaţa de zi cu zi a fiecărui individ şi a planetei. Ea este emanată de oameni şi este formată din energii reziduale emanate de industrii şi energii rezultate din gândirea, vorbirea, trăirea unor stări şi sentimente joase, precum şi acţiuni umane distructive şi care încalcă poruncile Divine, ca: ateism, desconsiderarea Divinităţii şi a ierarhiei Cereşti, ură, trufie, orgoliu, egoism, crimă, prostituţie, hoţie, minciună, ...Ea nu poate fi contracarată decât cu energie de acelaşi fel, adică tot cu energie psihică umană, dar de data aceasta benefică.


Când emană omul energie benefică? Când trăieşte şi simte un sentiment de iubire la adresa cuiva şi care poate fi: către Dumnezeu Tatăl, către Fiul, către Duhul Sfânt, acestea având intensitatea şi strălucirea maximă; către Maica Domnului şi Personalităţile Cereşti din Împărăţia Divină şi care dă de asemenea o energie luminoasă extrem de strălucitoare; către mamă, tată, fraţi, surori, rude prieteni şi care este o energie minunată ce se revarsă continuu, căci provine din iubire necondiţionată; către partenerii de viaţă soţi, soţie, logodnici, atunci când iubirea este fără condiţii, pură şi ridicată deasupra sentimentelor de posesie; iubirea de aproapele; iubirea de natură şi tot ceea ce este frumos. Această energie benefică este emanată în timpul tuturor rugăciunilor individuale, a ascultării concertelor, a vizionării unor spectacole frumoase, a meditaţiilor, iar cantitatea cea mai importantă se emană în timpul Liturghiilor Bisericeşti.

Deoarece numărul de persoane care au acces la spectacole de bună calitate, la concerte şi care fac meditaţii este mic în comparaţie cu numărul total de oameni de pe planetă, Dumnezeu pune accent pe activitatea din Biserici, care sunt mari şi nesecate rezervoare de energii benefice în timpul rugăciunilor colective şi a Liturghiilor şi unde îşi pot aduce contribuţia toţi oamenii indiferent de pregătirea lor sau de nivelul ezoteric de înţelegere.Observăm că în România se construiesc tot mai multe Biserici şi care sunt uniform repartizate pe întreg teritoriul ţării, că sunt refăcute Bisericile aflate în ruină, că sunt reactivate toate fostele Mănăstiri şi Schituri şi că Bunul Dumnezeu atrage spre preoţie din ce în ce mai mulţi tineri cu pregătire superioară. Toate se fac pentru a se îmbogăţi spaţiul nostru vital prin aceste energii benefice şi pentru întărirea credinţei, şi cum ar spune un om din popor, pentru ca: energiile cele rele să se spele, energiile cele bune să se adune!

Observăm că în lume au loc multe acţiuni inspirate de Divinitate în acelaşi scop. Papa de exemplu, este inspirat să organizeze vizite urmate de manifestări şi rugăciuni cu grupuri cât mari de oameni. Acestea el le face din aceleaşi raţiuni de a se emana cantităţi importante de energii benefice şi a se întări credinţa în Dumnezeu a fiecărui individ. De aceea noi vă rugăm şi pe această cale, pe toţi cei care credeţi în Dumnezeu şi vreţi să fie bine în România şi pe planetă, să mergeţi la Biserică şi să participaţi prin atitudinea şi prezenţa dumneavoastră acolo, la întărirea credinţei în Dumnezeu, să participaţi la acest proces salvator, să fiţi emiţători de energii benefice şi în folosul celorlalţi. Să întăriţi şi să stimulaţi prin prezenţa dumneavoastră acolo, prin câmpul dumneavoastră, prin gândurile şi rugăciunile frumoase, prin trăirile înalte pe care le aveţi, acest proces şi să umpleţi aceste rezervoare de energii frumoase şi strălucitoare, care sunt Bisericile în timpul orelor de Liturghii şi slujbe. Dumnezeu are o mare înţelepciune, numai noi cu minte umană nu ne gândim la ea. Dumnezeu ne-a dat Bisericile, numai noi să le ştim folosi!

Vom da un exemplu care este grăitor.

Ce se întâmplă sâmbătă seara, dacă o masă mare de oameni se uită la televizor la un film cu crime şi dezastre? Trăirile pe care le are un om privind la un astfel de film sunt de spaimă, de frică, de neplăcere, de joasă speţă. Psihicul şi mentalul lui emană energii cenuşii, negre şi alte culori neplăcute. Camera în care se află el la sfârşitul filmului este neagră, plină de aceste ,,producţii” nefaste, datorită emanaţiilor sale psihice. Omul dacă ar vedea toate acestea s-ar îngrozi, ar închide televizorul şi nu s-ar mai uita. La nivelul oraşului respectiv se creează o pătură neagră, prin acumulare, de la toţi indivizii care s-au uitat la filmul respectiv şi stă deasupra oraşului aşa cum stă şi smogul deasupra oraşelor foarte poluate (în paranteză fie spus, între ele este o legătură directă!).

Negreaţa aceasta este în funcţie de cât de rău a fost filmul şi de câţi indivizi s-au uitat la el şi ce trăiri au avut.

Pentru a o anihila, este nevoie de o emisie urgentă şi în cantitate mare de energie benefică. De unde o luăm? Trebuie ca în duminica care urmează să se emane o cât mai mare energie psihică pozitivă de către oameni, dar pe câţi putem conta că vor avea o activitate frumoasă cu efecte benefice? Destul de puţini din păcate în vremurile de azi. Noroc că Bunul Dumnezeu îi luminează pe oameni să meargă la Biserică şi pe preoţi să ţină slujbele. La invocaţiile preoţilor şi în timpul rugăciunilor la adresa Divinităţii, curg energiile luminoase superioare, binefăcătoare, dar se şi emană din mentalul celor prezenţi energii benefice. La sfârşitul acestor activităţi religioase, energiile rele fiind compensate, anihilate, şterse de către energiile benefice, care se emană rapid şi constant în aceste circumstanţe şi atunci şi oraşul redevine din nou luminat.

De ce acest mecanism de acţiune şi interacţiune al energiilor? Pentru că aşa este creată lumea şi acestea sunt regulile ei de funcţionare. Deocamdată noi avem acces la o mică parte din cunoaşterea acestor reguli şi nici pe acestea nu le respectăm aşa cum s-ar cuveni. Necunoaşterea şi neaplicarea acestor reguli atrage disfuncţii pe toate planurile vieţii aici pe Pământ.

Concluzia celor de mai sus este una singură, că este important pentru credinţă şi pentru sănătatea publică să fie în toate localităţile Biserici, ca fiecare om să creadă în Dumnezeu şi să dea respectul cuvenit Divinităţii. Trebuie să fie organizate manifestări culturale de bună calitate, care să le prilejuiască sentimente şi trăiri înalte oamenilor. Energiile înalte şi benefice apar numai dacă lumea se destinde şi are trăiri frumoase, la concerte de muzică bună, nu rock, la spectacole, la hora de duminica în sate, sau alte activităţi unde se iubeşte şi se bucură. Tot în concluzie, ne dăm seama ce se întâmplă dacă în oraşul sau localitatea respectivă nu sunt destule Biserici sau nu prea merg oamenii la Biserică şi dacă nu se organizează alte manifestări benefice. Din păcate se întâmplă rău, căci se acumulează respectiva energie negativă şi la atingerea unui anumit prag se petrec dezastre.

După producerea unei inundaţii, a unei alunecări de teren, a unui cutremur, Statul Român scoate bani din buget şi caută să acopere pagubele. Bun! Este omeneşte să-l ajuţi pe cel aflat în necaz. Dar din păcate banii se duc pe apa sâmbetei, când în anul următor fenomenul se repetă identic şi noi toţi plătim propria noastră ignoranţă şi desconsiderarea Legilor Divine. Credem că ar fi mai ieftin, mai practic şi mai uşor, şi pentru toată lumea benefic, să se stopeze de urgenţă toate sursele de poluare psihică în România şi mai ales prin televiziune. Dacă ele ar dispărea, surplusul de energii benefice care s-ar acumula la nivelul ţării, ar determina o înflorire fără precedent a vieţii şi a bunăstării sociale, căci prin aceeaşi Lege cauză şi efect s-ar declanşa numai efecte pozitive şi ar fi atrase numai energii de acelaşi fel în România, adică bune.

De aceea ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca în fruntea ţării să ajungă oameni luminaţi, credincioşi, care să ţină cont de aceste lucruri, iar mas-media să fie condusă de oameni responsabili şi cu iubire de Dumnezeu şi aproapele, care să fie interesaţi de sănătatea fizică, psihică şi morală a acestui popor.Yüklə 255,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə