SevgiLİ ÖĞrencileriMİZYüklə 90,72 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü90,72 Kb.
#276342014- DGS SONUCUNA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
TAKVİM

05 – 12 Eylül 2014 Ön kayıt (2014 DGS- sonucuna göre üniversitemizi kazananlar USİS otomasyon sistemi üzerinden ön kayıt yapacaklardır.)

08-12 Eylül 2014 Öğrenim-Ücreti Katkı Payı Ödeme ve Kayıtlar

Kayıtlar (Kılavuzun sonunda adresleri belirtilen Dekanlıklar / ilgili Bölüm Başkanlıklarınca yapılacaktır.)

15 Eylül 2014 İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): En az %30 İngilizce Öğretim yapan (%100 İngilizce öğretim yapan programlar dahil) Lisans programlarını kazanan öğrenciler bu sınava gireceklerdir.

Sınav Saati: 10:00


15 Eylül 2014 İngilizce I-II Yeterlik Sınavı (Türkçe öğretim yapan lisans programlarını kazanan öğrenciler bu sınava gireceklerdir.)

Sınav Saati: 10.00

29 Eylül 2014 İntibak formlarının Bölüm Başkanlıklarından alınması.


SINAV YERİ: Davutpaşa Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
(İYS ile ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.)
DİKKAT!!! Yukarıda belirtilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına, ÖN KAYIT sırasında  USİS Otomasyon sistemi üzerinden alınacak olan    "ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU" ile  girilecektir. Ön Kayıt İşlemini yapmayan ve "ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU"nun çıktısı yanında bulunmayanlar sınavlara alınmayacaklardır.


 1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. DGS- SONUÇ BELGESİ: (YERLEŞTİRİLDİĞİNİ GÖSTEREN) Kayıt olacak aday tarafından kayıt için gelinmeden önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet üzerindeki web sayfasından (www.osym.gov.tr) Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin 2 adet çıktısı alınacak ve kayıt görevlisine teslim edilecektir.
 1. ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU: Kayıt olacak aday tarafından http://usis.yildiz.edu.tr/onkayit adresinde yer alan “Öğrenci Ön Kayıt Bilgileri Formu” doldurularak 2 adet çıktısı (1 nüshası öğrenci tarafından saklanacaktır) alınacak ve imzalanarak 1 nüshası kayıt görevlisine teslim edilecektir.(Formun yer aldığı web adresi 05-12 Eylül 2014 tarihleri arasında aktif olacaktır.)
 1. LİSE VE ÖNLİSANS DİPLOMA / MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan Lise ve Meslek Yüksekokulundan alınan diploma / mezuniyet belgesinin aslı. Belgelerin fotokopi olması durumunda kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.
 1. Aynı anda iki lisans veya iki önlisans programında kayıtlı olunamayacağından, (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programlarda kayıtlı olanlar), bu durumda olan adayların, üniversitemizdeki programa kayıt için gelmeden önce, önceki programdan kaydını sildirmesi gerekmektedir.
 1. ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİNİN (II.Öğretim için) YATIRILDIĞINA İLİŞKİN BANKA DEKONTU: Öğrenci öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.) • Katkı Payı miktarlarına ilişkin tablo bu kılavuzun son sayfasında yer almaktadır.

 • Belirtilen ödemeyi yapmamış olanların kayıtları yapılmaz.

 • Yapılacak ödemeye ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na (Yıldız Kampusu, O Blok) başvurunuz.
 1. TRANSKRİPT VE DERS İÇERİKLERİ: Mezun olunan Meslek Yüksekokulu Programına ait transkript ve ders içerikleri (onaylı).

Daha önceki yıllarda herhangi bir Yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında, kayıt yaptırdıkları YTÜ bölümünün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu derslerden, (Bölümün intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler.


 1. NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI ASLI İLE ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN FOTOKOPİSİ: Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın fotokopisini Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın aslı ile birlikte kayıt görevlisine verilecek, Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve, Öğrenci Kayıt Bilgileri Formu’ndaki nüfus bilgileri ile kontrol edildikten sonra öğrenciye iade edilecektir.
 1. FOTOĞRAFLAR: 6 adet (4.5x6) Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gereklidir. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.
 1. ASKERLİK BELGESİ: DİKEY GEÇİŞ (DGS) Sonucuna Göre kayıt yaptıracak olanlar doğum yıllarına bakılmaksızın Askerlik Belgesi getireceklerdir.
 1. ÖĞRENCİ KATKI PAYININ YATIRILDIĞINA İLİŞKİN BANKA DEKONTU: (II.Öğretim Programlarını Kazananlar İçin) Öğrenci katkı payının birinci taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Bir sonraki sayfada ayrıntılı bilgi yer almaktadır.) 1. SPORCU BİLGİ FORMU: Spor faaliyetleri için, kayda gelmeden önce bu kılavuzun son sayfasında yer alan “Sporcu Bilgi Formu” nu mutlaka doldurarak kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir.
 1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Yalnızca ENGELLİ adaylar için) : Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir “SAĞLIK KURULU RAPORU” nun fotokopisi. Herhangi bir engeli bulunmayan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenilmemektedir.
 1. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne kesin kayıt yaptırmak için başvuran adayların, mevcut kayıt belgelerine ilave olarak; Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünden alınacak “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. 1. KAYDA GELMEDEN ÖNCE VE KAYIT SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

A- Kayda Gelmeden Önce Yapılacak İşlemler:


 • ÖNKAYIT YAPILMASI: Kayıt için gelinmeden önce http://usis.yildiz.edu.tr/onkayit web adresinde yer alan öğrenci ön kayıt bilgileri formunun mutlaka eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Bu belge kayıt sırasında kayıt görevlisine teslim edilecektir. (Ön kayıt Modülü kayıtlar süresince aktif olacaktır.)
 • ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YATIRILMASI : Öğrenim Ücreti, Her yıl Bakanlar Kurulunca bölümünüze göre belirlenen miktardır. İki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt esnasında, ikinci taksit ise Şubat ayında kayıt yenileme süresi içerisinde ödenir.

Öğrenci Öğrenim Ücreti, kayıt için gelinmeden  önce (Ad, Soyad, Bölüm ve T.C.Kimlik numarası belirtilerek) Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi’nin TR66 0001 0005 2944 7846 8452 30 No’lu Hesabına yatırılacaktır.

 • Katkı Payı miktarlarına ilişkin tablo Ek-2 de yer almaktadır.
 • Belirtilen ödemeyi yapmamış olanların kayıtları yapılmaz.
 • Yapılacak ödemeye ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na (Yıldız Kampusu, O Blok) başvurunuz.
 • SPORCU BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI: Spor faaliyetleri için, kayda gelmeden önce Ek-1 de yer alan “Sporcu Bilgi Formu” nu mutlaka doldurarak, ilgili kısma fotoğrafınızı yapıştırınız. Bu form Kayıt için Gerekli Belgelerle birlikte kayıt sırasında kayıt görevlisine verilecektir.
 • Geçerli mazereti (sağlık, yurt dışında bulunmak vb) bulunan öğrenci adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler. 1. Kayıt Sırasında Yapılacak İşlemler ve Kayıt İşleminin Tamamlanmasından Sonra Verilecek Belgeler:Kayıt için, kayıt belgeleriniz eksiksiz olmalıdır.
ŞİFRE ZARFININ ALINMASI: Kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra kayıt görevlisince size verilecek belgelerden biri, şifre zarfıdır. Bu şifre ile internet üzerindeki öğrenci otomasyon sistemi ile ders seçiminizi yapabilecek aynı zamanda notlarınızı ve haftalık ders programınızı sistemden takip edebileceksiniz. Sistemdeki kayıtlarınızın güvenliği için şifrenizi hiç kimsenin öğrenmemesine azami özen gösteriniz ve öğreniminiz süresince saklayınız.
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLDUĞUNUZA İLİŞKİN BELGENİN ALINMASI: Bu belge, öğrenci belgesi olarak da kullanılabileceğinden kayıt görevlisi tarafından adınıza 3 (üç) adet düzenlenecektir.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ ALINMASI: Üniversitemizde öğrenci kimlik kartı olarak akıllı kart teknolojisi kullanılmaktadır ve kartlar E-Yıldız Koordinatörlüğünce hazırlanmaktadır. Öğrenci kimlik kartı olarak kullanacağınız Yıldız E-Kart (YEK) kartınızı hazır olduğunda E-Yıldız Koordinatörlüğünce size teslim edilmek üzere kayıt yaptırdığınız Bölüm Başkanlığına gönderilecektir.


III- İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. İngilizce Hazırlık Öğretimi:


En az %30 İngilizce öğretim yapan lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden, İYS’de başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Öğretimine devam ederler. Hazırlık Öğretimi sonunda başarısız olan öğrencilerden İYS’ye girme haklarını kullanmak istemeyenler ile İYS hakları sonunda başarılı olamayan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
B- Muaf Sayılma:
İngilizce Hazırlık Öğretimi ve Zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için İYS’den alınması gereken en düşük notlar aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir:
Tablo 1


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)

İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59Başarısız

YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları fakültelerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;
 • Güz Yarıyıl başında yapılan İYS’den en az 60 puan almış olmak,
 • Son 3 yıl içinde YTÜ’de İngilizce Hazırlık Öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak (Senato kararıyla başarılı olanlar hariç),
 • Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak (bu öğrenciler aynı zamanda zorunlu İngilizce derslerinden de AA başarı notu ile muaf olurlar),
 • YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları tablo-2 de belirtilmiştir:Tablo-2

(24.02.2014 tarihli Senato ile Kabul Edilen Son hali)

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.


Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İYS sınavından en geç bir hafta sonra Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.


Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
Üniversitemizde En az %30 İngilizce Öğretim Yapılan ve İngilizce Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Lisans Programları:

Elektrik-Elektronik Fakültesine bağlı tüm bölümler, Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik Bölümleri, Eğitim Fakültesine bağlı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine bağlı tüm Bölümler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı tüm Bölümler, İnşaat Fakültesine bağlı İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, Kimya-Metalürji Fakültesine bağlı tüm Bölümler, Makine Fakültesine bağlı tüm Bölümler, Mimarlık Fakültesine bağlı tüm bölümler.


Üniversitemizde Türkçe Öğretim Yapılan ve İngilizce Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Lisans Programları:

Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Türkçe Öğretmenliği Programı, Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnşaat Fakültesine bağlı Harita Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı bölümlerin tüm programları.

IV- KAYITTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER


A- Ders Seçimi:

Lisans ve önlisans öğrenimine başlayacak olanların ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Ders alma dilekçeleri ilgili Bölüm Başkanlığından temin edilecek ve ders seçimi yapıldıktan sonra yine İlgili Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir.
Sonraki dönemlerdeki ders kaydınızı, kayıt sırasında size verilen kullanıcı adı ve şifreniz ile bölümünüz öğretim planlarına uygun olarak internet üzerinden yapacaksınız.


  1. Akademik Takvim:

Lisans öğreniminize ilişkin ayrıntılı takvime www.yildiz.edu.tr adresinde yer alan Akademik / Akademik Takvim başlığı altından ulaşabilirsiniz.


V- ÇİFT ANADAL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

YTÜ’nün herhangi bir lisans programında kayıtlı olan öğrencilerden, çift anadal yapmak isteyenlerden Üniversite Senatosunca belirlenen şartları sağlayanlara YTÜ’de ikinci bir lisans programını tamamlama imkanı verilir. Çift anadal öğrenimini tamamlayanlara “İkinci Lisans Diploması” verilir.

Çift anadal ile ilgili Yönerge’ye, www.ogi.yildiz.edu.tr adresi üzerinde Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.VI- KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ’E İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


YTÜ’de lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden Üniversite Senatosunca belirlenen şartları sağlayanlar, YTÜ’deki ikinci yıllarından itibaren isterlerse YTÜ’nün başka bir lisans programında öğrenimlerine devam edebilirler. Konuya ilişkin Yönerge’ye, www.ogi.yildiz.edu.tr adresi üzerinde Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.


VII-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞLI FAKÜLTELERİN ADRESLERİ


Yıldız Kampusu (Merkez) : Yıldız/Beşiktaş’tadır.

Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez kampüs de yer almaktadır.


Davutpaşa Kampusu: Esenler de dir.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık öğretiminin yapıldığı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Davutpaşa Kampüsünde yer almaktadır.


Ek-1

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SPORCU BİLGİ FORMU

( 20… – 20… Eğitim-Öğretim Yılı )
Fotoğraf

T.C. Kimlik No : ......................................................................................................
Adı ve Soyadı : ......................................................................................................
Doğum Tarihi ve Yılı : ......................................................................................................
Cinsiyeti : Kız Erkek
Uyruğu : ......................................................................................................
Fakülte / Bölümü : ......................................................................................................
Üniversite Öğrenci No : ......................................................................................................
Telefon No : Ev: ....................................... GSM: ...................................
e - mail : …………………………………………………………………………………..
Daha Önce Hangi

Sporları Yaptınız? : ......................................................................................................
Lisanslı iseniz

Branş ve Kulüp Adı : ......................................................................................................
Faaliyette Bulunmak

İstediğiniz Sporlar : .......................................................................................................
Boy : ................................................ Kilo: ..........................................
Kan Grubu : ............................................

(Bu form spor faaliyetlerinde bulunmak isteyen öğrenciler tarafından doldurulacak ve bir fotoğraf yapıştırılacaktır.)
* Bedensel engeli bulunan öğrencilerimiz için farklı spor dallarına yönlendirme yapılabileceğinden, bu durumda olan öğrencilerimizin Beden Eğitimi Bölümü Başkanlığına (Davutpaşa Kampusu) müracaat etmeleri gerekmektedir.


(Form No: FR-543; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)
Ek-2
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM (BAHAR YARIYILI ) KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU


İKİNCİ ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

764,50

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

764,50

İNŞAAT FAKÜLTESİ

764,50

KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ

764,50

MAKİNE FAKÜLTESİ

764,50

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

962,00

FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog)

481,00

FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog)

640,50

EĞİTİM FAKÜLTESİ

513,50

İKTİSADİ VE İDARİ FAK.

577,50

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

962,00

MESLEK YÜKSEK OKULU

385,00

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

1.146,75

Yüklə 90,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə