SlutrapportsmallYüklə 32,85 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü32,85 Kb.

SLUTRAPPORTERING
Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Slutredovisning av beviljade insatser/verksamheter ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast två månader efter det att insatsen/verksamheten avslutats. Slutredovisningen ska göras på denna blankett och vara undertecknad.


Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.
Sökande

Sökande

     


Kontaktperson

     

Insats/verksamhet (rubrik)

     


Länsstyrelsens diarienummer

     

Tidsperiod

     

Län och kommun
Ange i vilket/vilka län insatsen/verksamheten ägt rum

     


Ange i vilken/vilka kommun/-er insatsen/verksamheten ägt rum

     

Beskrivning av insatsen/verksamheten


Syfte


Beskriv syftet med insatsen/verksamheten.

     

Uppnåddes syftet med insatsen/verksamheten? Om nej, beskriv varför.

     

Målgrupper
Beskriv vilka som deltagit i insatsen/verksamheten. (Ange hur många asylsökande i eget boende som deltagit i insatsen/verksamheten. Ange hur många asylsökande i anläggningsboende som deltagit i insatsen/verksamheten. Ange hur många personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende som deltagit i insatsen/verksamheten.)

     
Genomförande


Beskriv den konkreta insats/verksamhet ni genomfört. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Motivera eventuella skillnader gentemot ansökan.

     
Beskriv var insatsen/verksamheten genomförts.

     
Tidsplan


Har insatsen/verksamheten kunnat genomföras utifrån uppsatt tidsplan? Om nej, redogör för varför.

     Jämställdhet


Beskriv hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i insatsen. Utgå från beskrivningen i er ansökan.

Hur har insatsen bidragit till att motverka ojämställdhet?

Vilka eventuella hinder har ni mött?

     Samarbetsparter och ansvarsfördelning


Beskriv hur eventuella samarbetsparter varit delaktiga i insatsen. Hur har ansvarsfördelningen sett ut?

     Kopplingar till andra projekt och program


Har insatsen kopplats till andra pågående projekt, insatser eller program? Om ja, på vilket sätt?

     Uppföljning och utvärdering


Beskriv hur insatsens mål har följts upp och uvärderats, t ex via enkät eller intervju. Beskriv gärna hur ni anpassat utvärderingsmetoden så att den fungerat även för deltagare med begränsade kunskaper i svenska. Ange hur många asylsökande som tagit del av insatsen. Vad anser målgruppen om denna insats och vilka andra tidiga insatser hade de önskat? Vilka utmaningar och goda erfarenheter har ni som aktör upplevt under projekttiden?

     Implementering


Hur bedömer ni utsikterna för att insatsen/verksamheten ska leva vidare efter insatstidens slut?

     Information och kommunikation


Beskriv hur ni arbetat för att nå ut med information om insatsen/verksamheten till målgrupperna.

     Övrigt


Eventuella övriga kommentarer eller övrig information som Länsstyrelsen behöver känna till.

     Sammanfattande bedömning


Har insatsen/verksamheten kunnat genomföras enligt plan? Om inte, vilka åtgärder har vidtagits?

     
Vad gick bra och vad gick mindre bra i arbetet? Redogör för möjliga orsaker.

     


Ekonomisk redovisningKostnadsslag

Totalt

Lönekostnader/arvodeskostnader

     


     

OH-kostnader (max 15 %, om detta har beviljats vid ansökan)

     


     

Externa kostnader

     


     

Lokalkostnader

     


     

Material mm.

     


     

Förtäring

     


     

Resekostnader


     

     

Information/kommunikation


     

     

Revisionskostnader (max 5000 kr, om detta har beviljats vid ansökan)


     

     
Summa

     

Kostnaderna ska vara hämtade från föreningens bokföring. Underlag som fakturor, kvitton, utdrag ur bokföringen, lönespecifikationer etc. kan komma att begäras in.Dokument som ska bifogas slutrapporten


 Undertecknat revisorsintyg

Signering

Ort och datum

     
__________________________

 Namnförtydligande    

Firmatecknare

Länsstyrelsens noteringar

Slutrapporten är genomgången och överensstämmer till innehåll och medelsförbrukning med i ärendet fattat beslut om beviljande av medel. Slutrapporten godkänns.


Ort och datum

     
__________________________     

 Titel    Kopia av slutrapporten jämte Länsstyrelsens godkännande sänds till

jonkoping@lansstyrelsen.se.Yüklə 32,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə