Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma MerkeziYüklə 226,58 Kb.
tarix01.03.2018
ölçüsü226,58 Kb.
#43566


Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016

Faaliyet Raporu
I-MERKEZİN MİSYON VE VİZYONU
Sosyal Politika Forumu, sosyal politika alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve politika süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, kurulmuş bir araştırma merkezidir. Forum'un sosyal politika konularına yaklaşımı, vatandaşlık haklarını merkez alır. Bu yaklaşım doğrultusunda, "Sosyal Politika" kavramı etrafındaki tartışmaların Türkiye kamuoyuna taşınmasına ve entellektüel camia, medya, politika kararlarını alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katkıda bulunmak, Forum'un amaçları arasındadır. Zaman içinde, küresel değişmeler ile ilgili çalışmalar ve ekonomik gelişmeyi etkileyen siyasi süreçler ve aktörler ile ilgili çalışmalar da Sosyal Politika Forumu bünyesinde yer almıştır.
Sosyal Politika Forumu'nun araştırma faaliyetlerinde benimsediği yaklaşım, sosyal politika süreçlerini ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları ile birlikte dikkate alan bir yaklaşımdır. Forum, farklı disiplinlerden araştırmacıların, sosyal politika alanında bu tür bir yaklaşımla ve disiplinlerarası bir yöntem duyarlığıyla yürüttükleri araştırmaları destekler, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verir. Desteklenen araştırma faaliyetleri ve yüksek lisans çalışmaları dışında, Avrupa ve Türkiye'deki sosyal reform süreçlerinin yakından izlenmesi, Forum bünyesinde Türkiye'yi Avrupa sosyal alanı içinde konumlandırmaya yönelik olarak yürütülen sürekli bir faaliyet oluşturur.
Forum genel olarak, Türkiye'de ve dünyada sosyal politika, ekonomik gelişme, sosyal-siyasi dinamikler üzerine çalışan araştırmacıları ve kurumları içine alan bir ağ oluşturmayı amaçlar.

Forum'un öncelikli çalışma alanları:
  1. Yoksulluk, sosyal dışlanma ve bu sorunlara yönelik sosyal yardım mekanizmaları;

  2. Çalışma yaşamındaki gelişmeler ve düzenlemeler, sendikaların rolü;

  3. Sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmet alanlarındaki gelişmeler

  4. Küresel siyasi dinamikler

  5. Sosyal aktörlerle siyasi süreçler arasındaki etkileşim olarak sıralanabilir.


Politika Süreçlerine Katkı
Forum, öğretim üyelerinin, öğrencilerin, devlet ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı seminerler ve atölye çalışmaları düzenler, yayınlar yapar. Ayrıca, Forum, sosyal politika kararları ve uygulamalarında rol oynayan politikacılar, bürokratlar, gazetelerin köşe yazarları ve diğer fikir önderleri ile araştırma sonuçlarını paylaştığı toplantılar yapmayı ve bu şekilde politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Forum, Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı toplantılar düzenler.
II-MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
Toplantının Adı : Türkiye’nin İltica Sistemi

Davetli Konuşmacı : Öykü Tümer (Mülteci Hakları Merkezi Derneği)

Tarih : 13 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 1
Toplantının Adı : Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık

Davetli Konuşmacı : Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

Tarih : 28 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 1
Toplantının Adı : Türkiye’de Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması Siyaseti

Davetli Konuşmacı : Zühre Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)

Tarih : 14 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 1
Toplantının Adı : Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam,

Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri

Davetli Konuşmacı : İpek İlkkaracan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Tarih : 31 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 1
Toplantının Adı : Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Dağıtımının Siyasi

Sonuçları

Davetli Konuşmacı : Gökçe Baykal (Development Analytics)

Tarih : 24 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 1
Toplantının Adı : 1990’lardan Günümüze İnsani Kalkınmanın Küresel

Kalkınma Paradigmasına Dönüşümü ve Birleşmiş Milletler

Kalkınma Programı

Davetli Konuşmacı : Kamal Malhotra (BM Türkiye Mukim Koordinatörü

ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi)Tarih : 03 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 50

Sunulan Bildiri Adedi : 1
III-MERKEZ ÜYELERİNİN KATILDIKLARI BİLİMSEL TOPLANTILAR
Toplantının Adı : The 12th Annual Graduate Conference in Political Science,

International Relations and Public Policy

Katılan Merkez Üyesi : Elifcan Çelebi

Tarih : 13-16 Aralık 2016

Düzenlendiği Yer : The Hebrew University of Jerusalem

Sunulan Bildirinin Adı : “Rescaling of Social Policies in Turkey: The Case of Municipal

Welfare Services in Istanbul”Toplantının Adı : TWAS (World Academy of Science) 27nci Genel Kurulu

Katılan Merkez Üyesi : Ayşe Buğra

Tarih : Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Kigali, Ruanda

Sunulan Bildirinin Adı : Social Policy and Problems of Peaceful Co-existence in

Contemporary Societies


Toplantının Adı : Cinsel Haklar ve Doğurganlığın Düzenlenmesi Toplantısı

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 26 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Sunulan Bildirinin Adı : Cinsel Haklar Yaklaşımı ve Sağlık Politikaları
Toplantının Adı : 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 24 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : İstanbul Üniversitesi

Sunulan Bildirinin Adı : Engelli Hakları Hareketi ve Sosyal Modelin Doğuşu
Toplantının Adı : Siyasi İlimler Türk Derneği - The Turkish Political Science

Association - XIV. Lisansüstü Konferansı 2016

Katılan Merkez Üyesi : Elifcan Çelebi

Tarih : 05 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Çukurova Üniversitesi, Adana

Sunulan Bildirinin Adı : Türkiye’de Alternatif Sosyal Politika Uygulamaları ve Sınırları:

Ovacık Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi Örneği


Toplantının Adı : Department of International Development Seminar

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 21 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : King’s College London

Sunulan Bildirinin Adı : Changing Origins of İnequalities in Access to Health Care Services

in Turkey


Toplantının Adı : Turkologentag 2016

Katılan Merkez Üyesi : İpek Göçmen

Tarih : 14-17 Eylül, 2016

Düzenlendiği Yer : Berlin, Almanya

Sunulan Bildirinin Adı : Denied Citizens of Turkey: Experiences of Discrimination Among

LGBT Individuals in Employment, Housing and Health Care


Toplantının Adı : Avrupa Sosyal Politika Ağı Yıllık Konferansı

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 01-03 Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Rotterdam Üniversitesi

Sunulan Bildirinin Adı : -

Toplantının Adı : Reproductive Health Working Group

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 13-15 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Beyrut

Sunulan Bildirinin Adı : A Critical Analysis of the Contemporary Health Policies in

Turkey: Common Trends and Missing Links


Toplantının Adı : Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları:

Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet

Katılan Merkez Üyesi : Elifcan Çelebi

Tarih : 08 Haziran 2016

Düzenlendiği Yer : Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Eğitim İzleme Raporu 2015-2016 Danışma Toplantısı

Katılan Merkez Üyesi : Yasemin Taşkın Alp

Tarih : 01 Haziran 2016

Düzenlendiği Yer : Ankara

Sunulan Bildirinin Adı : “Öğrenciler ve Eğitime Erişim”
Toplantının Adı : FES Project “Trade Unions in Transformation” Authors’

Workshop

Katılan Merkez Üyesi : Alpkan Birelma

Tarih : 26-27 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Berlin, Almanya

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Çalışma Bakanlığı AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı 18. Sektörel İzleme Komitesi

Katılan Merkez Üyesi : Yasemin Taşkın Alp

Tarih : 26 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Trabzon

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Gappon- Shugi Project Turkey- Japan Workshop

Katılan Merkez Üyesi : Ayşe Buğra

Tarih : 20-21 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Shibusawa Foundation ve Business History Society of Japan,

Tokyo, JaponyaSunulan Bildirinin Adı : “Government - Business Relations in a Comparative Perspective”
Toplantının Adı : Eğitime Hak Temelli Yaklaşım Çalıştayı

Katılan Merkez Üyesi : Yasemin Taşkın Alp

Tarih : 17-18 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Ankara

Sunulan Bildirinin Adı : -

Toplantının Adı : Avrupa Birliği’nde LGBTİ Bireylerin Hakları

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 17 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Sunulan Bildirinin Adı : “LGBTİ Haklarına Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı”
Toplantının Adı : Çalışan Kız Çocukları ve Eğitim Paneli

Katılan Merkez Üyesi : Başak Akkan

Tarih : 28 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Aydın Doğan Vakfı (Doğan Vakfı ve TESEV işbirliği), İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “Bakım Yükü Olan Kız Çocukları”
Toplantının Adı : 8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi - Türkiye'de Sosyal

Politikanın Dönüşümü

Katılan Merkez Üyesi : Elifcan Çelebi

Tarih : 15-16 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma

Merkezi ( ATAUM), AnkaraSunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Toplumsal Eşitlik ve Yerel Yönetimler

Katılan Merkez Üyesi : Volkan Yılmaz

Tarih : 07 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “İktisadi Eşitsizlikler ve Farklı Tür Ayrımcılıklarla Mücadele

Politikalarında Ölçek Tartışması: Yerel Yönetimlerin Potansiyeli

ve Sınırları”
Toplantının Adı : Birlikte Yaşamayı Konuşma Toplantıları

Katılan Merkez Üyesi : Başak Akkan

Tarih : 06 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “Bakım Etiği ve Saygı”
Toplantının Adı : Çalışma Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Reform Programı

(ESRP) Çalışması

Katılan Merkez Üyesi : Yasemin Taşkın Alp

Tarih : 24 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Ankara

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : The Non-Public Actors in Turkish Policy Making konulu

Uluslararası IFEA Çalıştayı

Katılan Merkez Üyesi : İpek Göçmen

Tarih : 08 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “The Role Of Religiously Motivated Associations in Social

Assistance”


Toplantının Adı : Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları

Katılan Proje Çalışanı : Saadet Özen

Tarih : 08 Aralık 2016

Düzenlendiği Yer : Tarih Vakfı

Sunulan Bildirinin Adı : “Abur Cuburun Yerli Tarihi: Çikolata ve Kuruyemişin Bitmeyen

Dönüşümü”


Toplantının Adı : Alexander Von Humboldt International Advisory Board 10th

Forum on the Internationalization of the Sciences and the

Humanities

Katılan Proje Çalışanı : Selçuk Esenbel

Tarih : 20-22 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Alexander von Humboldt Foundation, Berlin

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Workshop on Çiftlik: the Place of Landed Estates in the

Balkan Rural Economy and Society (14th-20th Centuries)

Katılan Proje Çalışanı : Yücel Terzibaşoğlu

Tarih : 18-19 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Sunulan Bildirinin Adı : “Landed Estates (Çiftliks) and the Agrarian Question in the

Balkans in the 19th and 20th Centuries”


Toplantının Adı : 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi

Katılan Proje Çalışanı : Kiraz Perinçek Karavit

Tarih : 27-30 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Antalya

Sunulan Bildirinin Adı : “Eşeğe ters binen Çinli ölümsüz: Zhang Guolao” (张果老)
Toplantının Adı : CIEPO-22 SYMPOSIUM, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve

Osmanlı Çalışmaları Komitesi

Katılan Proje Çalışanı : Zeynep Küçükceran

Tarih : 04-08 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Trabzon

Sunulan Bildirinin Adı : Organization Of Production in Waqf Çiftliks: A Case Study: Süle

Çiftliği in Mihaliç


Toplantının Adı : GAMES 2016, the 5th World Congress of the Game Theory

Society

Katılan Proje Çalışanı : Yunus Topbaş

Tarih : 24-28 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Maastricht, Hollanda

Sunulan Bildirinin Adı : “Hoorizontal Coordination and Transparency of Information”

Toplantının Adı : LOFT 2016, 12th Conference on Logic and the Foundations of

Game and Decision Theory

Katılan Proje Çalışanı : Yunus Topbaş

Tarih : 20-22 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Maastricht, Hollanda

Sunulan Bildirinin Adı : “Hoorizontal Coordination and Transparency of Information”
Toplantının Adı : All Rights Reserved? Barriers Towards European Citizenship

(bEUcitizen)

Katılan Proje Çalışanı : Hakan Yılmaz

Tarih : 29 Haziran-4 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Madrid, İspanya

Sunulan Bildirinin Adı : “Turkey: Minorities, Othering and Discrimination, Citizenship

Claims”
Toplantının Adı : EAERE-FEEM-VIU European Summer School: FieldExperiments in Environmental and Resource Economics

Katılan Proje Çalışanı : Pınar Ertör Akyazı

Tarih : 26 Haziran-02 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Venedik, İtalya

Sunulan Bildirinin Adı : “Cooperation and Policy Interventions: Field Experiments with

Small-Scale Fishing Communities in Turkey”


Toplantının Adı : CORE Econ Workshop

Katılan Proje Çalışanı : Pınar Ertör Akyazı

Tarih : 04 Haziran 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “On Undergraduate Curriculum
Toplantının Adı : Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, İzmir Akdeniz

Akademisi

Katılan Proje Çalışanı : Yücel Terzibaşoğlu

Tarih : 02- 05 Haziran 2016

Düzenlendiği Yer : İzmir

Sunulan Bildirinin Adı : “Tarımda Üretim İlişkileri ve Köylü Ayaklanmaları: Tarihsel ve

Coğrafi Karşılaştırmalar”


Toplantının Adı : 6th All-Istanbul Economics Workshop

Katılan Proje Çalışanı : Yunus Topbaş

Tarih : 14 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : İstanbul

Sunulan Bildirinin Adı : “Hoorizontal Coordination and Transparency of Information”


Toplantının Adı : Challenges of Europe: Building and Promoting Human

Security

Katılan Proje Çalışanı : Hakan Yılmaz

Tarih : 18-22 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Inter University Center – Dubrovnik, Hırvatistan

Sunulan Bildirinin Adı : “Evolution of Turkish Foreign Policy Towards the Middle East:

Catching on the Historical Window of Opportunity after the Arab

Spring”
Toplantının Adı : Challenges of Europe: Building and Promoting Human

Security

Katılan Proje Çalışanı : Renan Akyavaş

Tarih : 18-22 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Inter University Center – Dubrovnik, Hırvatistan

Sunulan Bildirinin Adı : “The International Threat of ISIS and Difference in Social Media

Reactions on Recent Attacks”


Toplantının Adı : Challenges of Europe: Building and Promoting Human

Security

Katılan Proje Çalışanı : Tutku Ayhan

Tarih : 18-22 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Inter University Center – Dubrovnik, Hırvatistan

Sunulan Bildirinin Adı : “The Kurdish Existence in Northern Syria and Turkey’s Change of

Policy on ‘Kurdish Issue’ Since Mid-2015”


Toplantının Adı : International Conference of the European Network of

Political Ecology (ENTITLE)

Katılan Proje Çalışanı : Pınar Ertör Akyazı

Tarih : 20-24 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Stockholm, İsveç

Sunulan Bildirinin Adı : “A Behavioral Approach to Evaluate The Effects of Different

İnterventions on Cooperation Among Fishers”


Toplantının Adı : East Asian Studies Series Talk

Katılan Proje Çalışanı : Selçuk Esenbel

Tarih : 07 Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Cambridge Üniversitesi

Sunulan Bildirinin Adı : “Pan-Asianism and Islam in Imperial Japan’s Geo-Strategy: The

Diary of General Utsunomiya Taro (1861-1922)”


IV-MERKEZDE SÜRDÜRÜLEN PROJELER VE RAPOR DÖNEMİNDE TAMAMLANAN PROJELER
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında yürümekte olan ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana fonlanan DPT 2010K120670 kodlu “Sosyal Alanlarda Araştırmacı İnsan Gücü Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında farklı disiplinlerden gelen 5 profesör ve 1 doçent öğretim üyesine bağlı olarak 2 doktora sonrası araştırmacı, 10 doktora öğrencisi, 5 yükseklisans öğrencisi çalışmaktadır. Proje modülleri aşağıdaki gibidir:
a)Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik ve Refah Devleti: Güncel ve Tarihsel Süreçler

Bu alanda çalışan proje grupları:


1)Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, B.Ü. Ekonomi Bölümü
Yunus Topbaş, (B.Ü. Ekonomi Bölümü öğrencisi, halen “Horizontal Coordination and Trasperancey of Information” konulu master tezi ile 2016 yılında mezun olmuş proje grubundan ayrılmıştır)
Emre İnan, (B.Ü. Ekonomi Bölümü öğrencisi, master tezine başlangıç aşamasındadır. Tahmini mezuniyet tarihi Haziran 2017’dir)
Bu proje grubu, Gelir Bölüşümü ve Yoksulluk Sorunları Bağlamında Vergi Politikaları konusunda istatistiksel kantitatif yöntemlere dayanan çalışmalar sürdürmektedir.
2)Dr. İpek Göçmen, B.Ü. Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi, Doktora sonrası araştırmacı
Avrupa refah devletlerinin sorunları üzerine çalışan bir grup, B.Ü. Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’yle temasa geçerek Türkiye örneğinin bu kapsamda değerlendirilmesi için destek istemiştir. Sosyal Politika Forumu’nun Türkiye’de sosyal politika alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmış olduğuna işaret eden bu sevindirici taleple Dr. İpek Göçmen grubun çalışmalarına katılmış ve 2015 yılında yayınlanan bir kitap projesine bir makaleyle katkıda bulunmuştur.
İpek Göçmen çocuk koruma sistemi, koruyucu aile bakımı konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
3)Prof. Dr. Nadir Özbek, B.Ü. Atatürk Enstitüsü
Müge Telci Özbek, B.Ü. Atatürk Enstitüsü’nde “Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınlar ve Yoksulluk (1839-1922)” konulu doktora tezi çalışmalarını sürdürmektedir.
Erhan Bektaş, The “Tanzimat State” in the Ottoman Iraq: Tribes, Ideology/Shiism and Taxation, 1830-1910.” Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezini 2015 senesinde tamamlamıştır. Erhan Bektaş, Eylül 2015 tarihi itibariyle Atatürk Enstitüsü’nde doktora programına kabul edilmiştir.
Bu proje grubu, son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda vergi, siyaset ve sosyal adalet konulu çalışmalar sürdürmektedir. Bu alanda Nadir Özbek’in bir çalışması kitap olarak yayınlanmıştır (Özbek 2015).

4)Doç. Dr. Yücel Terzibaşoğlu, B.Ü. Tarih Bölümü


Zeynep Küçükceren, B.Ü. Tarih Bölümü doktora öğrencisi. “19. ve 20. yüzyılda Bursa’da tarım eğitimi ve tarımsal değişim” konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. 2018 yılında doktora derecesini alması beklenmektedir.
Halef Cevrioğlu, B.Ü. Tarih Bölümü’nden Ağustos 2015 tarihinde yüksek lisans derecesini alarak mezun olmuş ve projeden ayrılmıştır. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde doktora programına kayıtlıdır ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Halef Cevrioğlu yerine projede 2015 yılından itibaren B.Ü. Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Anıl Aşkın çalışmaya başlamıştır. Anıl Aşkın, “18. yüzyılda Balkanlar ve Batı Anadolu’da Çiftlikler” konulu yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir. Tezini 2017 yılı içinde bitirmesi beklenmektedir.
Bu grupta sürdürülen 19. Yüzyılda Balkanlar ve Anadolu’da üretim ilişkileri, vergiler, mülkiyet ilişkileri, istihdam ve emek yapısı ve sanayileşme konulu araştırma, arşiv çalışmalarına dayanmaktadır. Bu araştırmanın bulgularına dayanan üç makale uluslararası yayınevlerinden çıkan kitaplarda yayınlanmıştır. (Terzibaşoğlu 2013, 2015a ve 2015b). 2016 yılı içinde bir uluslararası makale daha yayınlamışlardır. Aynı araştırmaya dayanan iki uluslararası bildiri, 2014 yılında, bir uluslararası bir ulusal bildiri 2015 yılında, iki uluslararası ve bir ulusal bildiri de 2016 yılı içinde çeşitli konferanslarda sunulmuştur.
5)Prof. Dr. Ayşe Buğra, B.Ü. Atatürk Enstitüsü
Alpkan Birelma, B.Ü. Atatürk Enstitüsü’nde “In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood” konulu doktora tez çalışmasını savunmuştur.
Bu tez İstanbul’daki bir işçi sınıfı mahallesinde yaşayan işçilerin öznelliklerini ve direnişlerini araştıran bir etnografidir. Genişletilmiş saha metodunu kullanan araştırma Türkiyeli işçilerin kültürel failliklerini dinlemeyi ve ortaya çıkarmayı hedefle mektedir.

Alpkan Birelma’nın bu alanda çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş ve uluslararası ve ulusal dergi makaleleri ve kitap bölümleri olarak yayınlanmış ve yayınlanacak çalışmaları bulunmaktadır.


b)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı ve Sosyal Bakım Politikaları
6)Prof. Dr. Ayşe Buğra, B.Ü. Atatürk Enstitüsü

Sosyal Politika Forumu bünyesinde yürütülen “Türkiye’de Kadın İstihdamının Sorunları” konulu TÜBİTAK projesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla işbirliği içinde yürütülen “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için bir Nakit Sosyal Yardım Programı” konulu çalışma, bu alandaki politika arayışları ve alınan bazı önlemler üzerinde etkili olmuştu. Sosyal Politika Forumu halen toplumsal cinsiyet konusundaki çalışmalarını sürdürmekte ve uluslararası yayınlarla alana katkıda bulunmaktadır. 2014 yılında SSCI kapsamındaki uluslararası Social Politics dergisinde Sosyal Politika Forumu’nda yürütülen çalışmalara dayanan iki makale yayınlanmıştır: Candaş ve Silier (2014), Buğra (2014).Başak Ekim Akkan, Utrecht Üniversitesi’nde “Politics of Care in Turkey: Young Carers and Intersectional Inequalities” konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. 2017 yılında doktora derecesini alması beklenmektedir. Proje Koordinatörlüğü’nü Universität Vechta Germany, Techinal University, Berlin and Macquarie University, Sydney üstlendiği “Multinational Qualitative Study of Children’s Well-Being, 2015” projesinin Türkiye ayağını Başak Ekim Akkan yürütmektedir.
Dr İpek Göçmen (B.Ü. Sosyal Politika Forumu doktora sonrası araştırmacı), Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği’nin AB finansal desteğiyle sürdürmekte olduğu Doğu Karadeniz’de Kadın Olmak konulu bir araştırma projesine katılarak 6 ilde çalıştaylar düzenlemiştir.
c)Asya çalışmaları
7)Emeritus Prof. Dr. Selçuk Esenbel, B.Ü.Tarih Bölümü
Kiraz Karavit Perinçek (B.Ü. Tarih Bölümü’nde “Mehmet Siyah Kalem resimleri üzerinden, Ortaçağ'da İpek Yolu'nda kültürler arası etkileşimler” konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.
Erdal Küçükyalçın 2015 Mart-2016 Ocak tarihleri arasında “Otani expeditions into Central Asia”çalışmasını yapmıştır.
Saadet Özen Şubat 2016‘da (B.Ü. Tarih Bölümünde ‘19yy da Osmanlı Topraklarında Turizm ve Temsiliyet ‘ konulu doktora yeterlilik aşamasını geçmiştir.
d)Küresel Siyasi Dinamikler ve Sosyal Aktörlerle Siyasi Süreçler arasındaki Etkileşim
8)Prof. Dr. Ayşe Buğra, B.Ü. Atatürk Enstitüsü
Osman Savaşkan, B.Ü. Atatürk Enstitüsü’nde “State Rescaling and the Dynamics of Government-Business Relations in two Turkish Cities” konulu doktora tezini savunmuştur. Tez savunması sonrasında Savaşkan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde Yarımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır.
Buğra ve Savaşkan’ın bu alanda yaptıkları çalışmalara dayanan bir kitap İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmıştır: Buğra ve Savaşkan (2014 ve 2015). Buğra halen Japonya ve Türkiye’nin kapitalist gelişme süreçleri içinde iş dünyasının rolüne karşılaştırmalı bir perspektifle yaklaşan uluslararası bir grup içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Mart 2017-1 Şubat 2020 tarihleri arasında sürecek olan ETHOS:Horizon 2020 Reversing Inequalities and Promoting Fairness adlı projeye katılam teklifi almış ve bu proje Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştır. Türkiye proje ekibinde Sosyal Alanlarda Araştırmacı İnsan Gücü Geliştirilmesi Projesi Yürütücüsü Ayşe Buğra ve proje araştırmacısı Başak Ekim Akkan yer alacaktır.
ETHOS projesi Avrupa bağlamında adalet ve eşitlik teorilerini ele alarak, farklı grupların beraber yaşama pratiklerini, ayrışma ve çatışma alanlarını siyasi, sosyal, hukuki ve kamusal alandaki söylemler düzeyinde çalışacak olan bir karşılaştırmalı araştırma projesidir.
Merkez Çatısı Altında Yürütülen Araştırma Projeleri
Proje Adı : UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Eşitsizlikler Raporu:

Türkiye Örneği

Koordinatör : Ayşe Buğra

Araştırmacı : Volkan Yılmaz, Alpkan Birelma, Özgür Burçak Gürsoy, İpek

Göçmen, Başak Akkan, Berra Zeynep Dodurka, Yasemin Taşkın

Alp

Destekleyen Kuruluşlar : UNDP

Başlangıç Yılı : 2015

Durumu : Tamamlandı
Proje Adı : Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumu Üzerine Bir

İnceleme

Koordinatör : Özgür Burçak Gürsoy

Araştırmacı : Berra Zeynep Dodurka

Destekleyen Kuruluşlar : T.C. Kalkınma Bakanlığı DPT Projesi

Başlangıç Yılı : Ocak 2016

Durumu : Tamamlandı
Proje Adı : Adalet ve Eşitlik

Koordinatör : Ayşe Buğra

Araştırmacı : Duygun Ruben

Destekleyen Kuruluşlar : T.C. Kalkınma Bakanlığı DPT Projesi

Başlangıç Yılı : 2016

Durumu : Devam Ediyor
Proje Adı : Türkiye’de Vergi Sisteminin Yeniden Dağıtım Kapasitesinin

Değerlendirilmesi

Koordinatör : Volkan Yılmaz

Araştırmacı : Elifcan Çelebi

Destekleyen Kuruluşlar : T.C. Kalkınma Bakanlığı DPT Projesi

Başlangıç Yılı : 2016

Durumu : Devam Ediyor
Proje Adı : Türkiye'de Kadınların Yumurta Dondurma Deneyimleri

Yürütücüsü : İpek Göçmen, Azer Kılıç (Koç Üniversitesi)

Destekleyen Kuruluşlar : -

Başlangıç Yılı : 2016

Durumu : Devam Ediyor

Proje Adı : Uluslararası Karşılaştırmalı Çocuğun İyi Olma Hali

Yürütücüsü : Başak Akkan, Serra Müderrisoğlu

Destekleyen Kuruluşlar : -

Başlangıç Yılı : 2015

Durumu : Devam Ediyor
V-MERKEZ ÜYELERİNİN ALDIKLARI HİZMET, BİLİM-SANAT, TEŞVİK ÖDÜLLERİ


Ödül Türü

Ödül Adı

Ödül Sahibi

Ödülü Veren Kurum/Kuruluş

Araştırma Destek Ödülü

Newton Fund

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz

British Academy

En İyi Doktora Tezi

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü

Dr. Alpkan Birelma

Ankara Üniversitesi, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilim Teşvik Ödülü

Bilim Teşvik ÖdülüKiraz Perinçek Karavit*

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD)

*Sosyal Alanlarda Araştırmacı İnsan Gücü Geliştirilmesi Projesi Çalışanı


VI-MERKEZ AĞIRLIKLI, MERKEZİN KATKISIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARA DAYANDIRILARAK YAYINLANAN BİLİMSEL YAYINLAR
Kitap
Gürsoy, Ö.B., (yayın aşamasında). Turkish Cigarettes: The Political Economy of Tobacco in Modern

Turkey. I.B. Tauris.
Yılmaz, V., (yayın aşamasında). The Politics of Healthcare Reform in Turkey: Institutions, Ideas and

Strategies. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
Kitap İncelemesi
Birelma, A., Sayan-Cengiz, F.,Beyond Headscarf Culture in Turkey’s Retail Sector. New York:

Palgrave Macmillan. New Perspectives on Turkey, Vol. 55, 146-150.
Makale (Dergi Makalesi ve Kitap Bölümü)
Akkan, B., “Care as an Inequality-Creating Phenomenon: Intersectional Analysis of Gender, Class

and Age: Young Female Carers in the Context of Istanbul", submitted to European Journal ofWomen’s Studies.
Akkan B., Baki D.M., Ertan, M., “Romanization of Poverty: Spatial Stigmatization of Roma

Neighbourhoods in Turkey submitted to Romani Studies”.


Birelma, A., (yayın aşamasında) “Subcontracted Employment and the Labor Movement’s

Response in Turkey”, in Uncertain Times: Anthropological Approaches to Labor in aNeoliberal World. Paul Durrenberger (ed.). Boulder: University of Colorado.
Buğra, A., (yayın aşamasında), Social Policy and Different Dimensions of Inequality in Turkey,

Journal of Balkan and Near Eastern Studies.
Dodurka, B.Z. (yayın aşamasında), “Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardımların 2001 Sonrasında

Kurumsallaşması", içinde "Piyasa Hakimiyetinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik. Ankara,

Notabene.
Göçmen, İ., Yılmaz, V., (2016), “Exploring Perceived Discrimination Among LGBT Individuals in

Turkey in Education”, Employment, and Health Care: Results of an Online Survey. Journal ofHomosexuality, 1-17.
Göçmen, İ., Kılıç, A., “Fate, Morality, and Rationality: Egg Freezing Experiences from Turkey”, To

be submitted to Socio- Economic Review (SSCI).


Göçmen, İ., Kılıç, A., “Eggs and the City: Handling of Reproductive Ageing By Affluent Single

Urban Women in Istanbul”, To be submitted to Gender and Society (SSCI).


Gürsoy, Ö.B., (yayın aşamasında), “20. Yüzyılda Tarımda Dönüşümün Ana İzlekleri” Alp Yücel

Kaya ve Ulaş Karakoç (der.), Türkiye ve Osmanlı İktisat Tarihinde Yeni Çalışmalar içinde,

İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Uyan-Semerci, P., Erdoğan, E. , Akkan, B., Müderrisoğlu, S., Karatay, A., “Contextualizing

Subjective Well-being of Children in Different Domains: Does Higher Safety Provide Higher

Subjective Well-being for Child Citizens”, Children ad Youth Services Review (forthcoming in

2016, special issue).
Yılmaz, V., Göçmen, İ., (2016), Denied Citizens of Turkey: Experiences of Discrimination Among

LGBT Individuals in Employment, Housing and Health Care. Gender, Work & Organization,

23(5), 470-488.
Yılmaz, V., (2016), Youth Welfare Policy in Turkey İn Comparative Perspective: A Case of ‘Denied

Youth Citizenship’. Southeast European and Black Sea Studies, 1-15.


Yılmaz, V., Yentürk, N. (değerlendirme aşamasında). Türkiye’de Kamusal Sağlık Harcamalarının

Tarihsel Seyri. Toplum ve Hekim.


Yılmaz, V., Yentürk, N.,(değerlendirme aşamasında). Türkiye’de Engellilere Yönelik Kamu

Harcamalarının On Yıllık Seyri: Engellilerin bir Dezavantajlı Kitle Olarak İnşası. Çalışma veToplum.
Yılmaz, V., Yentürk, N. (değerlendirme aşamasında). Yeniden Ayarlama ve Özelleştirme İkiliğinde

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu: Sosyal Güvenlik Harcamalarının Uzun Dönemli

Analizi. Amme İdaresi Dergisi.
Yılmaz, V., (yayın aşamasında) “Sosyal Politika ve Yaşlanma”, İçinde Duben, A. (der.) Yaşlılık

Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Araştırma Raporu
Birelma, A., Sert, D., Işıklı, E., “2015 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu”, Emek Çalışmaları Topluluğu,

İstanbul, Nisan, 2016.

Buğra, A., Yılmaz, V., Birelma, A., Gürsoy, B., Taşkın, Y., Dodurka, Z. B., Akkan, B., Göçmen, İ.

(2016), Regional Human Development Report: The Case Study of Income and SocialInequalities in Turkey. United Nations Development Programme.
Gürsoy, Ö.B., Dodurka, B.Z., "Türkiye'de Kırsal Yoksulluğun Durumu Üzerine bir İnceleme"

İstanbul, Aralık 2016.


Taşkın Alp, T., “Öğrenciler ve Eğitime Erişim”, Eğitim İzleme Raporu 2015-2016 içinde. Istanbul:

ERG.
Yılmaz, V., (2016), Devlet Korumasında Büyüyen Genç Kadınlar, Cinsiyetlendirilmiş Sosyal

Politikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: “Yani  Bir Kızın Ayakta Durması Gerçekten

Zor”, İçinde Oy, B. (der.) Aile, Piyasa ve Devlet Üçgeninde Genç Kadınlık Deneyimleri: ‘EvKızları’ ve ‘Yurt Kızları’. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Araştırma

Raporu.
Diğer


Özen, S., “The Heroes of Hurriyet : The Images in Struggle” in François Georgeon, Noémi Levy

(ed.) The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908 (I.B.Tauris, forthcoming)
Esenbel, E., (ed.). Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in

Eurasia (Brill, yayına hazırlanıyor).
VIII-MERKEZİN 2017 YILI İÇİN YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

Performans Değerlendirme Kriterleri


Kriterler

Sayısal Hedef

Makale

10

Konferans Katılımı

20

Düzenlenen Konferans

2


VIII- MERKEZ’İN 2016 YILI İÇİN BELİRTMEK İSTEDİĞİ BAŞKA FAALİYETLER / BAŞARILAR
2016 Yılı İçinde Tamamlanmış Tezler
Alpkan Birelma, “In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood”. Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016.
Pınar Ertör Akyazı, “Cooperation and Policy Interventions: Field Experiments with Small-Scale Fishing Communities in Turkey”. Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi, Doktora Tezi, 2016.

Kataloq: sites -> arastirma.boun.edu.tr -> files
files -> Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> DeniZLİ-buldan ve çevresinde, hakkari'DE, BİNGÖl-karliova ve çevresi İle erzurum-çAT'da meydana gelen
files -> Resmi gazete sayisi: 27435 resmi gazete tariHİ: 17. 12. 2009
files -> Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
files -> Yapi iŞlerinde sağlik ve güvenlik yönetmeliĞİ

Yüklə 226,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə