Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 3,1 Mb.
səhifə20/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
B. CANTINE

Unitatea şcolară


Nr. locuri/ serie

Nr. abonaţi interni

Nr. abonaţi externi

Nr. mese servite/ zi

Personal

Încadrat

Cursuri de igienă/ carnet de sănătate


 1. Colegiul Agricol „N. Cornăţeanu” Tulcea

Reabilitare

Aut. 42/24.09.2009; 41/24.09.2009; 431 mp100

148

0

3 / zi

3
- da


- da

 1. Gr. Şc. Agricol Topolog

Neautorizată (clădire în curs de reabilitare); 315 mp

45

30

0

3/zi

1,5

- da


- da

 1. Liceul Pedagogic Tulcea

Aut. 121 /21.10.2009; 2133 mp

100

183

80

3 / zi

8

- da


- da

 1. Gr. Şc. “D. Cantemir” Babadag

Aut. 156/11.11.2009 100mp

80

50

0

3/zi

1

- da


-da

 1. Gr. Şc. “A. Saligny”

Aut. 11/ 22.09.2009 , 1334,63 mp

200

70

0

3/zi

5

-da

- da


 1. Colegiul „Brad Segal” Tulcea

Aut. 305/15.09.2010; 312 mp

100

170

0

3 / zi

6


- da

- da


 1. Liceul Teoretic “Gr. Moisil”

Aut. 124/21.10.2009; 882 mp

100

120

120 (preşcolari Şc. „Gr. Antipa”, elevi CSS)

3/zi

4,5

- da


- da

 1. Colegiul Economic “D. Dunării” Tulcea

Aut. 20/21.01.2008; 673 mp

300

246

0

3/zi

6

- da


- da

 1. Seminarul Teologic

Aut. 327/3.11.2010; 1135/24.10.2011 103,2 mp

60

72

18

3/zi

2


 • da

 • da

 1. Colegiul Tehnic “H. Coandă” Tulcea

Aut. 340/03.09.2008; 200mp

200

68

0

2/zi

2

- da


-da

 1. Clubul Sportiv Şcolar Tulcea

Aut. 62/30.09.2009; 105 mp

40

0

0

-

1

- da


-da

TOTAL

1325

1157

21840VIII. 7. Situaţia unităţilor şcolare la care elevii fac naveta zilnic şi a mijloacelor de transport folosite.

Pentru anul şcolar 2011-2012 au fost achiziţionate 7 microbuze şcolare noi ( Topolog, Jurilovca, Luncaviţa, Murighiol, Ceatalchioi, Izvoarele, Dorobanţu)ANEXAVIII 7 – Situaţia microbuzelor şcolare


An achiziţie

Localitate/Şcoala centru

Nr. micobuze

2001

M. Kogălniceanu

1
Baia

1
Stejaru

1
Frecăţei

1
Somova/transferat

1

2002

Ciucurova

1
Casimcea

2
Hamcearca

2
Jijila /transferat

1
Luncaviţa

1
Cerna/ transferat

1
Rosetti

1
Dorobanţu

1
Murighiol

1
Horia

1
Izvoarele

1
Topolog

1

2003

Topolog

1
Sarichioi

1
Cerna

1
Nalbant

1
Murighiol

1

2004

Jurilovca

1
Valea Nucarilor

1
Isaccea

1

2006

C.A. Rosetti

1
Topolog

1
Casimcea

1
Murighiol

1
Frecatei

1
Baia

1
Stejaru

1
Mihai Bravu

1
Bestepe

1
Horia

1

2007

Slava Cercheză

1
Topolog

1
Murighiol

1
Sarichioi

1
Luncavita

1
Cerna

1
Somova

1
Jurilovca

1
Nalbant

1
Hamcearca

1
Izvoarele

1
Ciucurova

1
Mihail Kogălniceanu

1
Dorobanţu

1
Nufăru

1

2008

Isaccea

1
Valea Nucarilor

1
Somova

1
Luncaviţa

1
Cerna

1
Murighiol

1
Izvoarele

1
Sarichioi

1
C.A. Rosetti

1
Şcoala 14 Tulcea (Învăţământ special)

1
Baia

1
Frecăţei

1
Horia

1
Ciucurova

1

2010

Stejaru

1
Hancearca

1
Casimcea

1
Ceamurlia de Jos

1

2011

Topolog

1
Jurilovca

1
Luncavita

1
Murighiol

1

2012

Ceatalchioi

1
Izvoarele

1
Dorobabtu

1

TOTAL JUDEŢ TULCEA
77


IX. FACILITĂŢI

IX.1. Situaţia manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu; învăţământul profesional şi pentru învăţământul liceal; manuale pentru liceu, copii cu situaţii speciale.

Procurarea manualelor necesare învăţământului obligatoriu (retipăriri) s-a făcut în concordanţă cu precizările şi calendarul stabilit de MECTS, centralizându-se comenzile venite din şcoli şi încheindu-se contractele cu editurile, în limitele sumelor alocate.

Datorită sumei alocate judeţului Tulcea, aceasta nu a putut acoperi decât parţial necesarul de manuale retipărite, astfel încât s-a asigurat un procent sub cel prevăzut de MECTS, la toate clasele, cu excepţia claselor I, unde s-a asigurat integral necesarul pentru efectivele de elevi existente.

Principalele aspecte negative din activitatea de procurare a manualelor pentru învăţământul obligatoriu pot fi sintetizate astfel:

- MECTS nu a reactualizat de mai mulţi ani contractele negociate cu editurile, astfel că acestea au refuzat să mai tipărească unele titluri, pretextând că suma oferită de MECTS nu ţine cont de rata inflaţiei. Editurile şi-au epuizat stocurile de manuale, fără a le mai retipări;

- Lista editurilor şi manualelor agreate de MECTS este depăşită, neactualizată, fiind necesare completări ulterioare la machetele de comandă, în special cu manualele destinate studierii în limbile minorităţilor. Au fost edituri care au semnalat existenţa şi a altor titluri acceptate de MECTS, care nu se regăseau în macheta înaintată inspectoratelor şcolare (limba engleză);

- Au existat edituri care erau singurele care tipăreau un titlu, iar la refuzul de a retipări acel titlu, nu au putut fi procurate manualele respective (în special religie – Ed. „Sf. Mina”);

Situaţia asigurării cu manuale retipărite, pe clase, în anul şcolar 2011-2012 faţă de necesarul de retipăriri a fost (cu aproximaţie) următoarea:

Cl. I-a – 100% Cl. V-a – 63% Cl. IX-a – 60%

Cl. II-a – 79% Cl. VI-a – 63% Cl. X-a – 60%

Cl. III-a – 43% Cl. VII-a – 59% Cl. X-a SAM – 25%

Cl. IV-a – 49% Cl. VIII-a – 57%

Estimăm că la clasele de liceu (XI-XII), unde procurarea manualelor s-a făcut de pe piaţa liberă, de către şcoli sau individual, gradul de acoperire a necesarului a fost sub 25%.

Datorită faptului că editurile nu au ajuns la o înţelegere cu MECTS privind preţurile la manualele destinate învăţământului în limbile minorităţilor, nu au putut fi asigurate, nici în acest an şcolar, manualele pentru rromi, ucraineni şi ruşi-lipoveni, nici pentru limba maternă şi nici pentru istoria, cultura şi civilizaţia minorităţii respective.IX.2. Situaţia cabinetelor medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ


URBAN

Nr. dispensare medicale şcolare

Nr. medici

Nr. personal mediu

Barem urgenţă

DA/NU


Tulcea

5

6

23

Da

Macin

1

1

3

Da

Isaccea

1

-

1

Da

Babadag

1

1

2

Da

Sulina

1

1

1

Da

Total urban

9

9

30

-

Topolog

1

-

1

Da

Total rural

1 **

- **

1 **

-

* medici prin delegare de către DAPS Tulcea Primăria Tulcea

** supravegherea stării de sănătate este asigurată de către CMI (medicii de familie) din localităţile din mediul rural
B. Cabinete stomatologice


Mediul

Nr. cabinete

Nr. medici

Nr. personal mediu

Urban

1

1

1

Rural

0

-

-IX. 3. Personal medical angajat în unităţile de învăţământ

In judeţul Tulcea nu avem personal medical angajat în unităţile de învăţământ.


X. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
X.1. Reţeaua unităţilor de învăţământ particular


 1. Grădiniţa TIC-PITIC Tulcea, cu 3 grupe de 34 copii dintre care:

 • 1 grupă mică – 7 copii

 • 1 grupă mijlocie – 14 copii

 • 1 grupă mare / pregătitoare - 13 copii

Efectivele de copii au fluctuat pe parcursul anului (semestrul al II-lea 3 grupe cu 38 de copii, ca la finele semestrului efectivele să scadă drastic: 2 grupe cu 20 copii), deoarece cei mai mulţi dintre părinţi nu-au mai putut să plătească taxa de şcolarizare.
 1. Şcola Postliceală „Sfântul Luca“ Tulcea care a asigurat şcolarizarea pentru asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie, unde au fost alcătuite 22 clase cu 642 elevi la zi din care:

 • 8 clase anul I (249 elevi)

 • 8 clase anul II (235 elevi)

 • 6 clase anul III (158 elevi)

Pe specializări: 14 clase- asistent medical generalist cu 431 elevi şi

8 clase- asistent medical de farmacie cu 211 elevi
Prin realizarea planului de şcolarizare 2011-2012, se constată o creştere cu 5 clase / 88 de elevi faţă de anul precedent.

X.2. Harta cu repartizarea unităţilor pe judeţ

Cele două unităţi de învăţământ particular se găsesc în municipiul Tulcea.X.3. Situaţia acordării autorizaţiei de încredere, acreditărilor
Grădiniţa Particulară TIC-PITIC a obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie conform Ordin M.E.C.T.S. nr. 1922 / 31.08.2007, iar la termenul de inspecţie A.R.A.C.I.P. pentru acreditare (semestrul al II-lea 2011-2012), unitatea nu a realizat condiţia de a avea 50% titulari, rămânând în continuare doar autorizată.

Şcoala Postliceală „Sfântul Luca” a fost acreditată pin ordin M.E.C.T.S. nr. 4751 / 24.08.2010. Conform Ordinului M.E.C.T.S. nr.5395/21.08.2012, acesteia i s-a acordat autorizaţie de funcţionare provizorie pentru alte 3 calificări profesionale:

-asistent medical de laborator;

-asistent medical de radiologie;

-asistent medical balneofiziochinetoterapie.
X.4. Aspecte ale calităţii actului didactic în unităţile de învăţământ particular, rezultatele elevilor
Grădiniţa Particulară TIC-PITIC

Predarea a fost asigurată de 3 educatoare calificate suplinitoare şi 1 cadru didactic necalificat

Sediul oferă spaţii corespunzătoare, curate şi foarte bine dotate pentru activităţile curriculare, extraşcolare şi de odihnă: sală pentru fiecare grupă, sală de mese, dormitoare, sală de muzică şi dans, atelier de arte plastice, curte amenajată şi dotată corespunzător. Ambientul întregii unităţii este atractiv, estetic, stimulator pentru procesul didactic permiţând copiilor explorarea activă şi internacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu educatoarele. Centrele de activitate sunt funcţionale, iar dotarea este personalizată şi adaptată particularităţilor de vârstă.

Resursele umane şi materiale s-au dezvoltat de la înfiinţarea grădiniţei şi până în prezent, spaţiul clădirii extinzându-se cu mansardă unde a fost amenajat un dormitor şi un loc de relaxare pentru copii.

Unitatea are parteneriat cu CIEMD, Biblioteca Judeţeană şi Palatul Copiilor.

Lipsa cadrelor didactice titulare şi normarea la cumul a unora îngreunează activitatea directorului.

În perspectiva dobândirii acreditării este necesară îmbunătăţirea activităţii organizaţiei furnizoare de educaţie pentru îndeplinirea standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă a calităţii şi standardele de acteditare, stringentă fiind acoperirea cu personal didactic calificat de minimum 85% din care 50% titulari.
Şcoala Postliceală „Sfântul Luca” Tulcea

În anul şcolar 2011-2012 predarea a fost asigurată de 25 cadre didactice (10 titulare, 2 suplinitoare, 13 cadre - PCO).

Şcoala, fondată în anul 2005 reprezintă astăzi cea mai importantă instituţie de învăţământ particular din Tulcea în domeniul pregătirii de nursing.

Elevii care urmează cursurile acestei instituţii în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică sunt calificaţi la absolvire ca asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie.

Şcoala este monitorizată şi controlată periodic de ministerul de resort şi de ARACIP în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Numărul elevilor care vin să urmeze cursurile este aproximativ constant, explicaţia derivând din renumele pe care la dobândit şcoala, printr-un corp profesoral bine pregătit şi o bază materială deosebită.

Până în prezent şcoala a dat 4 generaţii de absolvenţi, ultima promoţie (2012) -150 de absolvenţi susţinând examenul la nivelul şcolii.

Elevii au preocupări extraşcolare şi publică articole de specialitate în revista şcolii „Hypocrate” şi anual susţin sesiune de comunicări ştiinţifice.

Unitatea desfăşoară parteneriate cu: Spitalul Judeţean Tulcea, Cabinete medicale individuale, farmacii cu circuit închis şi deschis, cu şcoli de acelaşi profil din ţară.

Elevii au acordat asistenţă medicală la Căminele de bătrâni din Tulcea şi la competiţiile sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.XI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV
XI. 1. Învăţământ alternativ

Inspectoratul Şcolar Judeţean a dus o politică de menţinere şi de extindere a grupelor şi claselor intrate în sistemul alternativ şi în anul şcolar 2011–2012:
 1. Unităţi şcolare şi efective de copii / elevi

În alternativa educaţională Step-by- Step au fost cuprinse:


a)16 grădiniţe (7 mediul urban şi 9 mediul rural) din care 3 au avut program prelungit şi 13 program normal. Efectivele au curpins 34 de grupe pe cu 783 (cu 18 mai puţin faţă de 2010-2011) copii dintre care:

 • 6 grupa mică (147 copii),

 • 6 grupa mijlocie (141 copii),

 • 22 grupa mare/pregătitoare (495 copii)

b)11 unităţi şcolare ciclul primar (3 rural, 8 urban) cu 31 de clase / 650 (cu 10 mai puţin decât anul trecut) elevi

      • 7 clasa I (145 elevi)

      • 9 clase a II-a (124 elevi)

      • 7 clasa a III-a (145 elevi)

      • 8 clasa a IV-a (166 elevi)


2. Cadrul juridic de funcţionare
În judeţul Tulcea grupele de grădiniţă şi clasele I-IV Step by Step funcţionează din anul 1994 în baza Convenţiei din 10.06.1994 dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Soroş pentru o Societate Deschisă, cu aprobarea de funcţionare din partea Comisiei pentru Alternative nr.100/15.05.1995. Convenţia de parteneriat educaţional dintre M.Ed.C şi Centrul Step by Step pentru Educaţia şi Dezvoltarea Profesională, a fost reînnoită în 24.09.2001.

Toate unităţile de învăţământ din alternativă sunt considerate acreditate ca urmare a aplicării OUG 76 / 2005.

Forma de învăţământ în care funcţionează grupele şi clasele cu program Step by Step este de stat şi au local propriu.

Elaborarea schemelor orare şi a programelor se realizează în baza documentelor şcolare în vigoare pentru învăţământul de stat. Acestea sunt avizate de I.S.J. Tulcea.
 1. Resurse umane şi materiale

La grupele de grădiniţă 49 de educatoare au asigurat procesul didactic, dintre care doar 2 nu au fost formate în alternativa Step.

62 de învăţătoare, titulare în majoritate şi formate în alternativa Step au asigurat predarea la cele 31 de clase existente

Toate unităţile dispun de sedii şi bază materială corespunzătoare desfăşurării procesului didactic.

În învăţământul alternativ Step-by-Step se aplică planurile de învăţământ, programele şi manualele şcolare în vigoare pentru învăţământul de stat.

Grupele / clasele funcţionează cu respectarea curriculum-ului aprobat de M.E.C.T.S.

11 cadre didactice (7 educatoare şi 4 învăţători) sunt formatori ai alternativei Step-by-Step şi sunt cooptate în activităţi de perfecţionare la nivel zonal şi naţional. 1. Activitatea extraşcolară şi de parteneriat

Majoritatea copiilor şi elevilor din alternativa Step-by-Step reprezintă cu succes grădiniţele şi şcolile din care provin la diferite concursuri şi faze ale Olimpiadei şcolare. Amintim următoarele concursuri şi olimpiade la care copii şi elevi au participat şi obţinut numeroase premii:

Concurs naţional de evaluare în educaţie la limba română, la matematică; „Media Knder”; „Canguraşul în lumea poveştilor”; „Micul matematician”; „Comunicare şi ortografie”; „Bughetul de flori”; Piticot, Pipo, Wisana-Junior, Winners, Sanitarii pricepuţi, Toamna în cuvinte şi culori, Flori de primăvară.

Parteneriate internaţionale: Smarty Maestro; Cu Europa...La Joacă... Europreşcolarul;

Parteneriate regionale: Grădiniţa cu Program prelungit Jimbolia, jd.Timiş etc

Parteneriate judeţene: între şcoli; Muzeul de Artă Populară şi Etnografie; Biblioteca Judeţeană „Paniat Cerna”; Teatrul „Jean Bart”; parteneriate de familie – „Impreună pentru o educaţie de viitor”, Poliţia Comunitară, Direcţia de Sănătate Publică etc.

Proiecte educaţioanle: „Igiena acasă şi la şcoală”; „Fabrica de vise împlinite”.

Un aport deosebit la organizarea procesului de învăţământ şi susţinerea activităţilor extraşcolare îl au părinţii copiilor şi elevilor care susţin material, financiar desfăşurarea acestora.
5.Perspective şi tendinţe

Inspectoratul Şcolar Judeţean adoptă o politică favorabilă alternativelor educaţionale şi împreună cu Consiliul Director al Centrului Step-by-Step asigură stagii de formare şi de perfecţionare a cadrelor didactice.


XII. INTEGRAREA EUROPEANĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI, ETC.

Obiectiv general: promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în şcolile judeţului Tulcea.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea şi promovarea spiritului european la nivelul comunităţii şcolare şi locale;

 2. Creşterea iniţiativei şcolilor din judeţ pentru realizarea de parteneriate în colaborare cu alte şcoli europene în vederea sporirii calităţii în educaţie.

 3. Promovarea şi dezvoltarea valorilor europene, asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare pentru elevi şi cadre didactice;

 4. Extinderea mobilităţilor, a schimburilor de experienţă şi a parteneriatelor educaţionale, diseminarea exemplelor de bună practică;

 5. extinderea participării şcolilor la programele comunitare finanţate de Comisia Europeană „Învăţare pe tot parcursul Vieţii”, administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), precum şi accesarea fondurile de aderare (FSE);

 6. creşterea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice prin participarea la programe internaţionale de formare/perfecţionare profesională.


ACTIVITĂŢI:

 • Programele accesate de către şcolile/cadrele cadrele didactice din municipiu şi judeţul Tulcea administrate de Agenţia Naţională de Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
Nr. crt.

Denumirea programului

Unitatea şcolară

Scop, obiective

Finanţare

Termene de depunere a candidaturilor

1.

Vizită pregătitoare Comenius

Aprobat: Şcoala cu clasele I-VIII “I.L. Caragiale” Tulcea - VP-2011-C-125-TL-DE

-respinse: Şcoala “Ioan Neniţescu” Tulcea - VP-2011-C-231-TL-P

Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tulcea - VP-2011-C-282-TL-D;


Pregătirea unui proiect Comenius multilateral

ANPCDEFP

Rundele de selecţie 11 şi 15


2.

Acţiunea Comenius/Grundtvig – Mobilităţi individuale de formare continuă

I. Comenius

Runda I din 16 Ianuarie 2012 au fost depuse 12 candidaturi din care 4 au fost aprobate şi 8 au fost respinse.

Runda 2 din 30 aprilie 2012 au fost depuse 2 candidaturi, respinse amândouă.

II. Grundtvig Runda I din 16 Ianuarie 2012 au fost depuse 3 candidaturi , respinse toate.

Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar si are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare continua. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele si competentele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în Europa.

ANPCDEFP


Runda I din 16 Ianuarie 2012

Runda II 30 aprilie 2012

3.

Proiecte multilaterale Comenius

Proiecte aprobate în apelul din 2011 aflate în primul an de derulare:

1. Şcoala “Gheorgeh Banea” Măcin, 11-PM-1093-TL-EE, “Dance to Stem Bullying and Violence”;

2. Liceul Pedagogic “Play and discover Europe”11-PM-96-TL-RO;

Proiecte aprobate la apelulul din 2012:

1.Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea –12 –PM-1211-TL-DE “TRAIL- Teaching Resorces Allowing Interactive Learning (eNature Trail through Europe)”;

2. Şcoala “I.L. Caragiale” Tulcea -12-PM-1212-TL-DE “Fascinating World of Fairy Tales in Europe”.

Proiecte respinse la apelulul din 2012:

Şcoala “Ioan Neniţescu” Tulcea –

12-PM-1213-TL-PT “IEUD (Identite europeene l’unite dans la diversite)”;

Colegiul “Anghel Saligny” Tulcea 12-PM-1209-TL-TR “DYSNOTADIS (Dyslexia is not a disability)”;

Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Măcin 12-PM-1208-TL-TR “Name of the game”;

Şcoala Chilia Veche - TOPS (Tradition in the paper dolls).Aceste parteneriate au ca scop consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin promovarea activităţilor de cooperare între şcoli

ANPCDEFP

2011-2012


4.

Proiecte bilaterale Comenius

Proiecte aprobate la apelul din 2011 aflate în primul an de derulare:

1. Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea, “ACBBTC (A cultural bridge between two countries)”- 11-PBL-95-TL-PT;

2. Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea, “ALTEGO (ALTER EGOS: Intercultural education through language learning)” 11-PBL-133-TL-ES;

3.Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea, “TRELAN (Treasuring Nature Through Language)”;Proiecte aprobate la apelulul din 2012:

Şcoala “Constantin Găvenea” Tulcea

12-PBL-63-TL-RO-ES “HEATF (Healthy eating and traditional food)”.


Proiectele bilaterale au ca scop promovarea diversităţii lingvistice in Europa si incurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Proiectele bilaterale au o durată de 2 ani si presupun schimburi reciproce de elevi între instituţiile partenere.

ANPCDEFP

2011-2012

5.

Programul Sectorial Leonardo da Vinci

Proiecte aprobate la apelul din 2011 aflate în primul an de derulare:

Mobilităţi LdV - IVT – SAM Luncaviţa ID proiect LLP/IVT/2011/RO/178;

“Practică să înveţi, învaţă să Practici o agricultură europeană”;

Proiecte de mobilitate LdV aprobate la apelulul din 2012:

Grup Şcolar Agricol

LLP-LdV/IVT/2012/RO/358 “One step closer to the workplace. Un pas mai aproape de locul de munca.” 59.036 Euro;

Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tulcea LLP-LdV/IVT/2012/RO/014 “EuroPAS decisiv spre cariera ta!” 92 898 Euro;

Colegiul “Brad Segal” Tulcea LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/083 “Îmbunătaţirea capacităţii cadrelor didactice de a integra eficient mijloacele şi auxiliarele didactice în strategii inovative pentru formarea competenţelor profesionale la standarde europene”. 18 000 Euro.Scopul acestor proiecte este formarea profesionala a unor persoane selectate de instituţiile/organizaţiile care derulează proiectele, prin mobilităţi transnaţionale (plasamente in instituţii/organizaţii din alte ţări europene care participa la Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii). 

ANPCDEFP

2011-2012

Rezultatele selectiei candidaturilor Mobilitati LdV - runda 3 februarie 20126.

Programul Sectorial Grundtvig

Parteneriate de învăţare1. Proiect aprobat aflat în primul an de derulare:

Liceul Pedagogic Tulcea - Titlul proiect: Senior volunteering in EuropeID proiect: 2011-1-AT1-GRU06-04833 6

Parteneriatele pentru Invatare reprezinta cadrul pentru realizarea unor activitati de cooperare intre organizatii care lucreaza in domeniul educatiei adultilor. 

ANPCDEFP

2011-2012

7.

Găzduirea unui asistent Comenius

1. Şcoala cu clasele I-VIII “Alexandru Ciucurencu ” Tulcea – candidatură respinsă.

Acţiunea se adresează studenţilor sau absolvenţilor de studii superioare, indiferent de domeniu de studiu, care doresc să îmbrăţişeze o carieră didactică. Scopul principal al acţiunii este de a oferi viitoarelor cadre didactice posibilitatea de a se iniţia în metode şi tehnici de predare, de a înţelege conceptul de dimensiune europeană şi importanţa acesteia în actul instructiv-educativ, de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbi străine şi de a cunoaşte alte sisteme educaţionale din alte ţări.

ANPCDEFP

Ianuarie 2012
 • Fonduri Structurale:

 • Proiecte aflate în derulare

  1. POR: Grup Şcolar Agricol Topolog. Titlul proiectului „Şcoala emblema comunităţii” , Axa Prioritară 3, DMI 3.4;

  2. POS DRU: Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Titlul proiectului „PAS decisiv spre cariera ta!” Axa Prioritară 2, DMI 2.1;

  3. POSDRU - Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele școlare din România” -vizită de lucru și schimb de bune practici-Germania (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea, Colegiul,, A.Saligny” Tulcea ;

  4. POSDRU- ,, Corelarea ofertei educationale din Î.P.T. cu cerintele din piaţa muncii” C.L.D.P.S Tulcea cu I.S.J. Tulcea;

  5. POSDRU – ,,Înbunătăţirea calităţii în Î.P.T. prin reţele parteneriale” Colegiul,, Brad Segal” Tulcea Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea.


Programul eTwinning

  • parte componentă a programului de Învăţare permanentă al Comisiei europene şi reprezintă o platformă prin care şcolile colaborează prin intermediul internetului cu şcoli partenere din UE, din Islanda şi din Norvegia;

  • profesorii şi elevii din România vor avea posibilitatea de a colabora şi de a face schimb de informaţii cu alţi participanţi din alte ţări, în vederea constituirii de parteneriate pe termen lung sau scurt pe diferite domenii de interes;

  • şcolile înscrise în cadrul programului eTwinning sunt în nr. 15 la data de 2011: Şcoala „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Şcoala nr. 2 Tulcea, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea, Grup Şcolar „Anghel Saligny” Tulcea, Şcoala generală Peceneaga, Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin, Şcoala „Ioan Neniţescu” Tulcea, Şcoala nr. 5 Tulcea, Şcoala Nufăru, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Tulcea, Liceul Pedagogic Tulcea, SAM Jurilovca, Şcoala „I.L. Caragiale Tulcea”.
  • Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! (2010-2012): Obiectivul general al programului de granturi este îmbunătăţirea accesului accesului elevilor din mediile sociale defavorizate la un învăţământ de calitate prin implementarea de proiecte de scrută durată la nivelul şcolilor unde îşi desfăşoară activitatea. În Runda 2 au fost depuse proiecte din 9 unităţi de învăţământ, din care a fost aprobat un proiect al Şcolii “I.L.Caragiale”, cu titlul “Împreună vom reuşi”.

  • Festivalul Naţional al Şanselor Tale! Ediţia 2011, desfăşurată în perioada 5-11 decembrie 2011: organizarea de activităţi de promovarea a documentelor europene şi naţionale în domeniul voluntariatului, diseminare de bune practici, expoziţie de fotografii şi pliante “Împreună să facem lumea mai bună”.

  • Monitorizarea pe calitate în IPT: în data de 27.10.2011 am efectuat vizita de monitorizare la Grup Şcolar “Vasile Bacalu” Mahmudia în vederea validării rapoartelor de autoevaluare pentru anul şcolar 2010-2011
  • Consiliere, consultanţă oferită cadrelor didactice interesate de programele ANPCDEFP

  • Avizarea şi verificarea aplicaţiilor la termenele limită pentru Apelul Naţional 2012;

  • Informare: Accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă, diseminarea informaţiei la zi referitoare la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale:

  • Şedinţă de lucru cu responsabilii de proiecte europene din unităţile de învăţământ din municipiu şi judeţ, desfăşurată în data de 7 decembrie 2011 la Liceul Pedagogic Tulcea, în care s-a prezentat apelul naţional la propuneri de proiecte pentru anul 2012 şi exemple de bună practică;

  • Reuniune de informare privind programul Sectorial Leonardo da Vinci, organizată de ISJ Tulcea în parteneriat cu ANPCDEFP, la Colegiul tehnic “Henri Coandă” Tulcea, în data de 9 decembrie 2011, la care au participat 50 de cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic.

  • Monitorizare : Creşterea calităţii proiectelor şcolare şi a impactului asupra instituţiei 

  • elaborarea rapoartelor de monitorizare pentru Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: au fost realizare vizite de monitorizare in situ în următoarele unităţi de învăţământ care participă la programul sectorial Comenius : Liceul Pedagogic Tulcea, Şcoala cu clasele I-VIII « Gheorghe Banea » Măcin.
  • Concursul Naţional « Made for Europe » ediţia 2012, desfăşurată la Bucureşti – locul 3 pe ţară cu produsul final (weblog http://dil3mas.wordpress.com) al proiectului Comeniu Multilateral « Dileme. Împărtăşirea şi discutatea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor în rândul elevilor şi profesorilor europeni » al Colegiului Tehnic « Henri Coandă » Tulcea, produs final prezentat în cadrul concursului de elevul Nedelcu Alexandru.
  • Competiţia naţională de acordare a certificatului  «Şcoală Europeană » 2012 este dedicată tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în activităţi/proiecte/programe comunitare. Odată obţinut certificatul este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut..

În acest an şcolar, din judeţul Tulcea au obţinut pentru a doua oară titlul de « Şcoală Europeană » : Şcoala cu clasele I-VIII  « I.L. Caragiale » Tulcea şi Colegiul « Brad Segal » Tulcea.
 • Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • Existenţa unui cadru reglementat legal pentru desfăşurarea activităţii inspectorului cu programe O.M. 4284 din 7.06.2005 ;

 • creşterea numărului de cadre didactice şi unităţi şcolare ce depun solicitări de finanţare pe diferite programe europene ce acordă finanţări nerambursabile;

 • strategia de dezvoltare a I.S.J. Tulcea adaptată obiectivului ce vizează întărirea dimensiunii europene în educaţie ;

 • schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de necesitatea compatibilizarii sistemului românesc la cel european;

 • acţiuni de informare, consiliere şi monitorizare privind iniţierea şi implicarea în programe cu finanţare europeană;

 • acţiuni de promovare a exemplelor de bună practică din proiectele de parteneriat european.
 • dotarea tehnică modestă a unor unităţi şcolare (internet, tehnică modernă de predare şi comunicare, etc.) ;

 • disponibilitate numerică şi motivaţională redusă din partea personalului calificat capabil să comunice într-o limbă de circulaţie internaţională;

 • delegarea redusă la nivelul echipelor de personal din unităţile şcolare în ceea ce priveşte existenţa unei persoane care să răspundă de activităţile cu specific european la nivelul iunstituţiei;

 • participare redusă a directorilor unităţilor şcolare la activităţi de informare consiliere, diseminare a acţiunilor de profil;

 • în strategiile manageriale ale directorilor se regăsesc într-un procent scăzut obiective care să vizeze dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, iniţierea de parteneriate cu alte unităţi şcolare europene sau formarea personalului didactic prin programe internaţionale ;

 • lipsa de dorinţă privind formarea profesională pe tot parcursul vieţii;

 • iniţiativa scăzută a şcolilor privind implicarea în proiecte de parteneriat

 • european.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • comunicarea şi consilierea permanentă cu Direcţia Generala de Integrare Europeană şi Programe Comunitare a M.E.C.T.S. şi A.N.P.C.D.E.F.P. privind programele şi acţiunile europene pe care le gestionează;

 • diversificarea tipurilor de programe europene accesibile unităţilor de

  • învăţământ ;

 • creşterea numărului de mobilităţi pentru elevi şi cadre didactice conform

  • obiectivelor strategiei de la Lisabona;

 • mărirea plafoanelor de finanţare pentru proiectele iniţiate în cadrul programelor Uniunii Europene;

 • dezvolatarea parteneriatelor cu autorităţile locale.

 • insuficienta conştientizare şi pregătire a resursei umane de la nivel de sistem privind importanţa şi rolul iniţierii şi implicării în proiecte cu diferite surse de finaţare;

 • pericolul incapacităţii de absorţie a fondurilor europene destinate accesării de către unităţile din sistemul de învăţămînt ;

 • numărul redus de campanii de promovare şi training-uri de specialitate organizate de instituţiile abilitate.

XIII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Viziune:

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară formal – non-formal asigură plus valoarea sistemului educaţional.

Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturorcopiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Obiective specifice:

 1. Asigurarea calităţii în activitatea de monitorizare, consiliere şi evaluare a responsabilităţilor inspectorului pentru educaţie permanentă.

 2. Monitorizarea modului în care profesorii coordonatori pentru proiecte şi programe educative îşi exercită rolul de coordonatori ai acestor activităţi în toate unităţile şcolare; responsabilizarea directorilor adjuncţi pe componenta activităţii educative din şcoală.

 3. Perfecţionarea activităţii de consiliere şi orientare în cadrul orelor de dirigenţie.

 4. Perfecţionarea activităţilor educative la nivelul unităţilor de învăţământ în vederea consolidării rolului şcolii, ca principală instituţie de educaţie.

 5. Organizarea, coordonarea, monitorizarea unor activităţi extraşcolare care să constituie o alternativă viabilă a petrecerii timpului liber de către elevi .

 6. Armonizarea ofertelor educaţionale ale şcolii cu cele ale comunităţii în vederea dezvoltării unor programe educative în parteneriat.
 • Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

  • experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

  • personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;

  • reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională -la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare - la nivelul unităţii de învăţământ consilierul diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei; structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor la . nivelul unităţii şcolare;

  • diversitatea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;

  • experienţa cadrelor didactice dobândită în derularea proiectelor de cooperare europeană;

  • instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare : palatele şi cluburile copiilor;

  • modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţile derulate, pe tot parcursul anului, în palatele, cluburile copiilor şi cluburile de vacanţă organizate sistematic;

  • bază materială didactică relativ modernă în unităţile de învăţământ, palatele şi cluburile copiilor (spaţii, echipamente, material didactic etc.).

  • existenţa ofertelor educaţionale în unităţi de învăţământ, palate şi cluburi ale copiilor;

  • gratuitatea activităţilor de timp liber oferite de palatele şi cluburile copiilor;

  • calitatea conţinutului pragmatic al învăţării care menţine şi promovează specificul tradiţional alături de elementul de noutate;

  • experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi integrarea socială a copiilor;

  • rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări educative naţionale şi internaţionale;

  • finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii judeţene, naţionale şi internaţionale (Calendarul Proiectelor Educative);

  • vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii, emisiuni la care participă copiii);

  • transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev utilizate în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului educaţional;

  • deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;

  • existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional

  • activitatea supraîncărcată a inspectorului educativ şi a coordonatorului de programe şi proiecte de la nivelul unităţii de învăţământ La nivelul multor judeţe există numai ½ normă pentru postul de inspector educativ, având aceeaşi încărcătură ca pentru o normă întreagă ( inclusiv la nivelul Municipiului Bucureşti – 1 normă pentru 280.000 elevi, 287 unităţi şcolare şi 6 cluburi ale copiilor);

  • activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative este vastă, complexă. Acesta nici nu este degrevat de un anumit număr de ore, nici nu este remunerat suplimentar;

  • în cadrul educaţiei formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;

  • inexistenţa, de cele mei multe ori, a dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs;

  • neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară o are asupra dezvoltării personalităţii elevului;

  • perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se dedice integral studiului specific educaţiei formale;

  • minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi, cadre didactice, organe de îndrumare şi control;

  • lipsa de formare în iniţierea, proiectarea, implementarea programelor educative;

  • absenţa formării în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

  • fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,

  • dezinteresul pentru realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor extrabugetare;

  • carenţe în managementul directorilor de unităţi şcolare, palate şi cluburi ale copiilor;

  • imposibilitatea financiară a unor unităţi de învăţământ (în special din mediul rural), palate şi cluburi ale copiilor de a-şi îmbunătăţi baza materială;

  • absenţa colaborării cadrelor didactice la nivel de şcoală;

  • instabilitatea cadrelor didactice în sistem (atât în şcoli, cât şi în PC şi CC);

  • retribuţie necorespunzătoare a cadrelor didactice, lipsa altor facilităţi;

  • rutina cadrelor didactice de a se limita numai la transmiterea de cunoştinţe;

  • nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs;

  • număr insuficient de consilieri psihopedagogi;

  • incapacitatea şcolilor de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

  • redimensionarea „şcolii ” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică, prin promovarea unor politici de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins;

  • deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;

  • amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;

  • valorificarea parteneriatului educaţional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie complementară;

  • diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;

  • valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană,

  • recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente;

  • valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;

  • interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;

  • interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;

  • valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;

  • promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

  • iniţierea tinerilor în managementul de proiect, în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor.

  • atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivelul tradiţional în organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;

  • promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

  • absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

  • dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;

  • pasivitatea cadrelor didactice;

  • neimplicarea conducerii unităţii de învăţământ în susţinerea şi organizarea proiectelor educative;

  • oferta redusă a CCD în domeniul educaţiei non-formale (inexistentă) şi a metodelor activ – participative;

  • oferta negativă a străzii.


Activităţi desfăşurate:

 1. Activităţi metodice desfăşurate la nivel judeţean:

  • Semestrul I: 1 şi 8 noiembrie 2011 s-au desfăşurat activităţi metodice în cadrul ariei curriculare Consiliere şi Orientare în următoarele centre metodice: zona Tulcea, Babadag, Măcin. Tema activităţilor desfăşurate a fost “Dezvoltarea competenţelor cheie prin activităţi extracurriculare”. Unităţile de învăţământ care au susţinut aceste activităţi metodice au fost: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Tulcea, Şcoala cu clasele I-VIII Jurilovca, Şcoala cu clasele I-VIII Văcăreni, Colegiul economic “Delta Dunării” Tulcea.

  • Semestrul II: 13 şi 20 martie 2012 s-au desfăşurat activităţi metodice în cadrul ariei curriculare Consiliere şi Orientare în următoarele centre metodice: zona Tulcea, Babadag, Măcin. Tema activităţilor desfăşurate a fost “Şcoala altfel-proiectarea activităţii (workshop, dezbateri)”. Unităţile de învăţământ care au susţinut aceste activităţi metodice au fost: Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Ciucurencu“ Tulcea, Şcoala cu clasele I-VIII Turcoaia, Şcoala cu clasele I-VIII Baia, Liceul Pedagogic Tulcea.
 1. Rezultate la concursuri şcolare judeţeane şi naţionale:

 • Concursuri naţionale:

 • Concursul Naţionale de Proiecte de Mediu (20-25.07.2012 Tabăra Muncel, jud. Iaşi): 2 elevi de la Şcoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu” Tulcea – Menţiune;

 • Concursul naţional de Reviste Şcolare (25.30.06.2012 Tabăra Muncel, jud. Iaşi) : revista Liceului Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea a obţinut Titlul de Laureat (echivalentul locului I,faza naţională);

 • Concursul Naţional de Creaţie Tehnică “Învăţăm să inventăm” ediţia VII, Iaşi, 06-08 septembrie 2012 – Premiul I –elevul Rizu Dumitru, cls. IX, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea; premiul II – elevul Zibileanu Cosmin Ionuţ cls. X - Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, profesor Ivanov Anişoara;

 • Concursul naţional de Fizică “Universul Einstein” Bistriţa Năsăud 13-15 iulie 2012- Locul II: elevii Iatan George Ciprian, Zibileanu Cosmin de la Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, profesor Ivanov Anişoara;

 • Concursul naţional “Sanitarii Pricepuţi”echipajul Liceului Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea a obţinut diplomă de participare;

 • Concursul naţional “Alege! Este dreptul tău!” 17-21 iulie 2012, Eforie Sud, eleva Timofte Alexandra, cls X, de la Liceul Economic “Delta Dunării” Tulcea a obţinut diplomă de participare;

 • Concursul naţional Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă (14-19 iulie 2012, Slatina, jud. Olt) – Locul I – teorie- echipajul Şcolii Gimnaziale Niculiţel şi Menţiune – proba practică echipajul Şcolii Gimnaziale Niculiţel.
 • Concursuri judeţene:

Prietenii pompierilor:

Zona Babadag-25.04.2012

Loc I –Fete- Scoala Gimnazială Sarichioi

Loc I - Baieti – Scoala Gimnazială Mihail Kogalniceanu

Zona Macin – 26.04.2012

Loc I –Fete – Scoala Gimnazială Jijila

Loc I – Băieţi- Scoala Gimnazială Jijila

Zona Tulcea – 27.04.2012

Loc I – Baieti- Scoala FrecateiEtapa municipiu Tulcea – 17.05.2012

Loc I – Fete- Scoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”

Loc II –Fete- Scoala Gimnazială “Grigore Antipa”

Loc I – Baieti – Scoala Gimnazială “Nifon Bălăşescu”

Loc II – Baieti – Scoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”

Etapa judeţeană – 01.06.2012

Fete: Loc I – Scoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”

Loc II – Scoala Gimnazială Sarichioi

Loc III – Scoala Gimnazială Grigore Antipa

Loc IV – Scoala Gimnazială JijilaBaieţi: Loc I – Scoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”

Loc II – Scoala Gimnazială Nifon Balasescu

Loc III – Scoala Gimnazială Mihail Kogalniceanu

Loc IV – Scoala Gimnazială Jijila

Loc V – Scoala Gimnazială Frecăţei

Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă:

Loc I – Scoala Gimnazială Niculiţel

Loc II – Scoala Gimnazială Mihail Kogalniceanu

Loc III – Scoala Gimnazială Frecăţei

Loc IV – Scoala Gimnazială DăeniLoc V – Scoala Gimnazială “I.L. Caragiale”


 1. Şcoala Altfel: în compeţia naţională “O activitate de succes în şcoala altfel”s-au înscris la nivel judeţean 10 unităţi de învăţământ: Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tulcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, Liceul Tehnologic “Vasile Bacalu” Mahmudia, Şcoala Gimnazială Valea Teilor, Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Şcoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Şcoala Gimnazială Beştepe, Şcoala Gimnazială Nalbant, Liceul Tehnologic “Simion Leonescu” Luncaviţa, Colegiul “Anghel Saligny” Tulcea. În urma procesului de evaluare, la etapa naţională au participat următoarele unităţi de invăţământ:

 • Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tulcea –Domeniul: Consiliere şi orientare; Titlul activităţii: ,,ProTEHNICĂ în cariera ta profesională!”.

 • Şcoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu” Tulcea- Domeniul: Cetăţenie democratică şi responsabilitate socială Titlul activităţii: Dreptul elevilor de a-şi petrece timpul liber în spaţii adecvate.

 • Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea – Domeniul: Cultural; Titlul activităţii: “Simfonie etnică”.

6. Programe educaţionale naţionale:

 • Şcoli pentru un viitor Verde – EDUPET: Se adresează elevilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar din România înscrise în concurs şi vizează realizarea de activităţi instructiv-educative, cu scopul de a informa, educa şi conştientiza elevii, cadrele didactice, părinţii şi comunităţile locale în legătură cu impactul deşeurilor nedegradabile asupra mediului. În cadrul proiectului au fost distribuite unui număr de 50 de unităţi de învăţământ un aparat de compactare la cald a recipientelor de tip PET, 1 hartă de perete : România- Arii naturale protejate, model 3D şi câte 5 perechi de ochelari anaglifici 3D.

 • Concursul Naţional “Igiena acasă şi la şcoală”destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial, organizat de Compania UNILEVER în colaborare cu MECTS. În perioada 12-14 ianuarie 2012 la Sinaia, s-a desfăşurat Sesiunea de formare a experţilor în igienă, la care au participat 19 elevi din ciclul gimnazial. Scopul aceste sesiuni este de a forma un expert în igienă, care va contribui ulterior, la organizarea campaniei la nivelul unităţii de învăţământ.

 • Proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”finanţat de Banca Mondială în care sunt implicate 16 unităţă de învăţământ din mediul rural.

Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə