Str. Zăbrăuţului nr. 7A, DrobetaTurnuSeverin, jud. Mehedinţi cui 31215824, înregistratăîn rfo II sub nrYüklə 25,49 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü25,49 Kb.
#28050


str. Zăbrăuţului nr. 7A, DrobetaTurnuSeverin, jud.Mehedinţi

CUI 31215824, înregistratăîn RFO II sub nr. 0649

Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183

E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro


consultantinsolventa_fata

Notarul public Danciu Ilie, a certificat în mod fraudulos faptul că “la data de 27.01.2011, convenția a fost consolidată prin contractul autentificat cu nr. 86 la B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel din Timisoara, care a mențiunut in totalitate clauzele din contractual sub semnatura private din 20.01.2011 deoarece între contractul nr. 2/27.01.2011 neautentificat și contractul nr. 86/27.01.2011 autentificat la B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel există diferențe semnificative.

În contractul autentificat sub nr. 86/27.01.2011 s-a prevăzut tranzacționarea doar a întregului drept de proprietate privind următoarele imobile, acestea fiind descrise de la punctul 1 la punctul 34 inclusiv din contract, reprezentând terenul extravilan situat în orașul Lipova, iar în contractul nr. 2/20.01.2011, cel neautentificat, s-a prevăzut tranzacționarea următoarelor: 1. Vânzarea-cumpărarea carierei Rădnuța;

 2. Cesionarea dreptului de exploatare, a documentelor de construcție, de certificare a produselor și exploatare a Carierei;

 3. Vânzarea-cumpărarea utilajelor și logistica folosită;

 4. Transferul licenței de exploatare.

În primul paragraf al Încheierii de certificare se concluzionează de notarul public faptul că contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din data de 20.01.2011 a fost consolidat prin contractul autentificat cu nr. 86 la B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel din Timisoara, care a mențiunut in totalitate clauzele din contractual sub semnatura private din 20.01.2011.

Din aceasta rezultă, pe de o parte, că contractual nr. 2/20.01.2011 reprezintă “o convenție”, iar pe de altă parte, că acesta a fost consolidat prin contractual nr. 86/27.01.2011 autentificat la B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel. Aceasta constatare este eronată având în vedere diferențele dintre cele două contracte enunțate anterior.

De remarcat faptul că prin contractual de vânzare-cumpărare nr. 86/27.01.2011 autentificat de B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel se menționează că se tranzacționează terenuri extravilane situate în orașul Lipova, fără a se face mențiunea că aceste terenuri reprezintă Cariera Rădnuța. presupunem că este vorba de aceleași terenuri ca și cele menționate în Anexa 1 a contractului nr. 2/20.01.2011 încheiat sub semnătură privată.

Certificarea dată de notarul public Danciu Ilie cu privire la faptul că contractul nr. 86/27.01.2011 autentificat de B.N.P. Azoitei Ioan – Gabriel din Timișoara că acesta „a menținut în totalitate clauzele din contractul din contractul sub semnătură privată din 20.01.2011” este falsă deoarece: • Obiectul contractului nr. 2/20.01.2011 îl constituie vânzarea Carierei Rădnuța, cesionarea dreptului de exploatare, a documentelor de construcție, de certificare a produselor și exploatare a Carierei, cât și utilajele și logistica folosită

 • Obiectul contractului nr. 86/27.01.2011 îl constituie vânzarea întregului drept de proprietate privind imobilele enumerate de la poziția 1 la poziția 34

 • Prețul obiectului contractului nr. 2/20.01.2011 este de 1.700.000 euro cu TVA inclus. La cursul euro/leu de 4,2626 dedus din art. III alin. 2 din contractul nr. 2/20.01.2011 (deși la acea dată cursul euro/leu era de 4,2671), ar rezulta un preț de 7.246.420 lei cu TVA;

 • Prețul obiectului contractului nr. 86/27.01.2011 este de 6.641.380,6 lei fără TVA, adică 8.235.311,944 lei

 • compusă din suprafața de teren de 570.200 metri pătrați, iar conform contractului nr. 86/27.01.2011 se vând mai multe loturi de teren, fără a se preciza dacă acestea reprezintă Cariera Rădnuța. Mai mult, conform anexei nr. 1 a contractului nr. 2/20.01.2011, terenurile sunt compuse din „Pasuni in extravilan”, în timp de în contractul nr. 86/27.01.2011 categoria de folosință a terenurilor diferă (curți construcții, teren cu destinație de stație sortare-concasor, etc.)

Contract nr. 2/20.01.2011 (neautentificat)

Contract nr. 86/27.01.2011 (autentificat)

Obiectul contractului nr. 2/20.01.2011 îl constituie vânzarea Carierei Rădnuța, cesionarea dreptului de exploatare, a documentelor de construcție, de certificare a produselor și exploatare a Carierei, cât și utilajele și logistica folosită

Obiectul contractului nr. 86/27.01.2011 îl constituie vânzarea întregului drept de proprietate privind imobilele enumerate de la poziția 1 la poziția 34

 1. Se observă faptul că prin contractul nr. 2/20.01.2011 se vând, pe lângă bunurile imobile care fac obiectul contractului nr. 86/27.01.2011, și bunuri mobile și alte active necorporale.

Prețul obiectului contractului nr. 2/20.01.2011 este de 1.700.000 euro cu TVA inclus. La cursul euro/leu de 4,2626 dedus din art. III alin. 2 din contractul nr. 2/20.01.2011 (deși la acea dată cursul euro/leu era de 4,2671), ar rezulta un preț de 7.246.420 lei cu TVA

Prețul obiectului contractului nr. 86/27.01.2011 este de 6.641.380,6 lei fără TVA, adică 8.235.311,944 lei cu TVA

 1. Se observă faptul că prețul convenit prin contractul nr. 2/20.01.2011 era de 7.246.420 lei cu TVA, preț care cuprinde și alte bunuri în afară de bunurile imobile care ar forma Cariera Rădnuța. Prețul convenit prin contractul nr. 86/27.01.2011 ar fi de 8.235.311,944 lei cu TVA, adică cu 988.891,944 lei mai mult decât prețul stabilit prin contractul nr. 2/20.01.2011, fapt absurd luând în considerare faptul că prin contractul nr. 2/20.01.2011 se vând mai multe bunuri decât prin contractul nr. 86/27.01.2011.

La art. III alin 1 din contractul nr. 2/20.01.2011 se stabilește ca suma de 258.000 euro (1.099.750,80 lei) să fie plătită cu titlul de avans la data perfectării contractului. Având în vedere că suma de 50.000 euro reprezintă avansul pentru Concasor gribluri Nordberg HP 200, iar suma de 8.000 euro reprezintă avansul pentru motor Concasor BWM 120, rezultă că suma de 200.000 euro (852.520,00 lei) ar reprezenta avansul pentru bunurile imobile (Cariera Rădnuța).

În contractul nr. 86/27.01.2011 administratorul societății cumpărătoare declară că a plătit suma de 494.711,40 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2/20.01.2011.

 1. Se observă că avansul convenit prin contractul nr. 2/20.01.2011 nu a fost plătit integral până la data perfectării contractului (27.01.2011), diferența rămasă de plată fiind de 357.808,60 lei.

La art. III alin 2 din contractul nr. 2/20.01.2011 se stipulează că diferența de 1.442.000 euro (6.146.669,20 lei cu TVA) va fi plătită în 16 rate, cu Bilet la Ordin

Contractul nr. 86/27.01.2011 prevede aceleași modalități și termene de plată și aceeași sumă ca rămasă de achitat - 6.146.669,20 lei însă această sumă este fără TVA. Astfel, suma rămasă de plată ar fi de fapt 7.621.869,81 lei cu TVA.

 1. Diferența dintre suma rămasă de achitat din contractul autentificat nr. 86/27.01.2011 și contractul nr. 2/20.01.2011 este de 1.475.200,61 lei. Mai mult, așa cum am arătat la punctul 1, prin contractul autentic se vând mai puține bunuri și la un preț mai mare decât prin contractul nr. 2/20.01.2011.

La art. V alin. 8 din contractul nr. 2/20.01.2011 se precizează: „Pentru a fi valabil întregul contract, acesta va îmbrăca forma autentică”, ori contractul nr. 86/27.01.2011 este cu totul diferit (alt obiect, alte prețuri). De fapt, singurele similitudini între cele două contracte sunt părțile contractante și modalitatea de plată a unei părți din obiectul contractului.

În contractul autentificat sub nr. 86/27.01.2011 se precizează: „Subscrisele părți contractante declarăm că la baza prezentului contract de vânzare cumpărare se află contractul de vânzare cumpărare nr. 2/20.01.2011, încheiat între SC EURO PETROL SRL și SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL și că toate clauzele și condițiile referitoare la vânzarea terenurilor susdescrise ni le însușim în totalitate”. Având în vedere cele de mai sus, concluzionăm că nu s-au respectat clauzele și condițiile referitoare la vânzarea terenurilor, respectiv prin contractul nr. 86/27.01.2011 s-au stabilit alte prețuri.La aliniatul 2 al convenției, notarul public Danciu Ilie certifică faptul că în cadrul convenției „[…] a fost stipulată înțelegerea de rezoluțiune a contractuliu […]” fără a preciza următoarele:

 • Că prevederile descrise anterior sunt consemnate în mod expres în contractul nr. 2/20.01.2011 (notarul public folosește un tertip lingvistic –termenul „convenție”- pentru a denatura sensul înțelegerii)

 • Se reține că punctul 8 din contractul nr. 2/20.01.2011 condiționa valabilitatea întregului contract de forma autentică, dar nu se precizează faptul că acesta, în forma redactată la 20.01.2011, nu a fost și nu este nici în acest moment autentificat;

 • Raportat la disp. art. 8 din contractul nr. 2/20.01.2011, acest contract nu a fost valabil, nu este valabil și nu a produs efecte juridice

Notarul public Danciu Ilie certifică la paragraful 3 al Încheierii de certificare faptul că „prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 86 din 27 ianuarie 2011 la BNP Azoitei Ioan – Gabriel din Timisoara s-a mentionat ca „partile contractante au declarat ca la baza contractului de vanzare-cumparare sus mentionat se afla contractul de vanzare-cumparare nr. 2/20.01.2011 incheiat intre SC EURO PETROL SRL si SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL””, însă nu mai menționează faptul că, raportat la disp. art. 8 din contractul nr. 2/20.01.2011 „pentru a fi valabil întregul contract, acesta va îmbrăca forma autentică”.

Cu privire la prevederile din contractul nr. 86/27.01.2011, respectiv: „Subscrisele părți contractante declarăm ca la baza prezentului contract de vanzare-cumparare se afla contractul de vanzare-cumparare se afla contractul de vanzare-cumparare nr. 2/20.01.2011 incheiat intre SC EURO PETROL SRL si SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL si ca „toate clauzele si conditiile referitoare la vanzarea terenurilor sus-descrise ni le insusim in totalitate””, notarul public Danciu Ilie nu a observat faptul că aceasta este o clauză nelegală, având în vedere că se face trimitere la un contract nevalabil care, nici la acel moment și nici în prezent nu a fost autentificat.Mai mult, cu toate că părțile au convenit ca „toate clauzele si conditiile referitoare la vanzarea terenurilor sus-descrise ni le insusim in totalitate”, acesta constată îndeplinită condiția pactului comisoriu și cu privire la „a tuturor bunurilor ce au făcut obiectul contractului”


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 25,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə