Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)


A)) Təkamilli diversifikasiya strategiyasıYüklə 0,6 Mb.
səhifə10/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

A)) Təkamilli diversifikasiya strategiyası


 1. Qohum sahələrə diversifikasiya strategiyası

C) Yeni sahəyə daxilolma strategiyası

D) İxtisar etmək və yaxud ləğv etmək strategiyası 1. Qohum olmayan sahələrə diversifikasiya strategiyası

177. Qavrama (dərk etmə) çox vaxt yanlış ola bilər. İnsanların reallığı

qavranmasında çətinliklər,maneələr yaradan və səhv nəticələrə, gətirib

çıxaran səbəblərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir.

A) ) İlk təəssürat üzrə həqiqətin qavramaması.

B) Qiymətləndirmənin keçirilməsi və ya ümumiləşdirilmə.

C) Proeksiya.

D) Stereotiplər.

E) Hamısı178. Talantlı və təcrübəli menecerlər strategiyanın reallaşdırılması üçün resursdur yaxud rəqabət üstünlüyünün mənbəyidir:

A)) Hər ikisidir;

B) Resursdur;

C) Rəqabət üstünlüyü mənbəyidir;

D) Heç biri deyildir;

E) Əmək məhsuldarlığı mənbəyidir.

179. Mehmanxana xidməti ilə məşğul olan şirkətin strukturunda mühüm yer tutumur:

A)) Mühasibat

B) Təmizlik

C) Təmir


D) Qeydiyyat

E) Restoran və əyləncə xidməti180. İdarəetmə elminin fərqləndirici xüsusiyyətləri:

A)) 1. Elmi üsuldan istifadəsi edilməsi; 2. Sistemli istiqamətlənmə; 3. Modellərdən istifadə edilməsi;

B) 1. Elmi üsuldan istifadə edilməsi; 2. Layihələrin istifadə edilməsi; 3. Sistemlərdən istifadə edilməsi;-

C) 1. Elmi yanaşma; 2. Sistemli yanaşma; 3. Nəzəri yanaşma;

D) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Sistemli yanaşma;

E) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Praktiki yanaşma.181. B.Karlof korporativ fəaliyyətin təşkili mədəniyyətinin neçə əlamətini göstərmişdir?

A)) 10

B) 9


C) 12

 1. 11

 2. 13

182. Idarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır?

A) ) Məqsəd, Nəticə, Əmək bölgüsü, Peşəkarlıq

B) Məqsəd, Vəzifə, Peşəkarlıq

C) Məqsəd, Məsuliyyət, Peşəkarlıq

D) Məqsəd, Nəticə, Məsuliyyət, Əmək bölgüsü

E) Nəticə,məsuliyyət,işgüzarlıq183. Strategiyanın reallaşdırılması mərhələsində əsas vəzifə hesab olunmur:

A)) Strateji uzağıgörmə bə missiyanın seçilməsi;

B) zəruri kompetensiyaya, resurslara və imkanlara malik olan təşkilatın yaradılması;

C) Strategiyanı dəstəkləyən siyasət və proseduraların hazırlanması;

D) Strategiyanın reallaşdırılmasını mühitin və korporativ mədəniyyətin yaradılması;

E) Daxili liderlik sisteminin yaradılması.184. Mülahizələrə əsaslanan qərarlar rasional qərarlardan hansı xüsusiyyətinə

görə fərqlənir

A) ) Keçmiş təcrübədən asılıdır

B) Keçmiş təcrübədən asılı deyil

C) Obyektinə görə

D) Subyektinə görə

E) Heç bir xüsusiyyətinə görə185. Firmada etik standartların möhkəmliyinin təminatı nədir:

A)) Ali səviyyə rəhbərliyi tərəfindən həmin standartlara ciddi və daim əməl olunması;

B) Bu etik standartların real situasiyaya uyğun olması;

C) Bu standartların işçilər tərəfindən irəli sürülməsi;

D) Bu standartları müəyyənləşdirərkən elmi üsuldan istifadə edilməsi;

E) Həmin standartlardan kiçik kənarlaşmalara əhəmiyyət verilməməsi.186. Aşagdakılardan biri təşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

A)) Menecment və yeniliklərin həyata keçirilməsi üzrə böyük təcrübə 1. Satış üzrə aşağı məsrəflər

 2. Geniş topdansatiş şəbəkəsi

D) Müəyyən texnalogiyalar uzrə biliklər

E) Yüksək əmək məhsuldarlığı187. B.Karlofun korporativ fəaliyyətin təşkili mədəniyyəti əlamətlərinə aid deyil?

A)) Daimi tənəzzül


 1. Dəyişmək qabiliyyəti

 2. İnsanlar tərəfindən yaradılmaı

 3. Sosiallıq

 4. Çoxcəhətlilik

188. Idarə etmede proses kimi yanaşma ideyası ilk dəfə hansı məktəb tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A )) İnzibati idarəetmə məktəbi tərəfindən;

B) İnsan münasibətləri məktəbi tərəfindən;

C) Kəmiyyət üsulları məktəbi tərəfindən;

D) Elmi idarəetmə məktəbi tərəfindən;

E) Davranış elmləri məktəbi tərəfindən.189. Təşkilatın məqsədi nəyi ifadə edir?

A)) Məqsədlər – adamlar qrupunun birgə işləyərək çatmaq istədiyi son vəziyyət yaxud arzu etdikləri faktiki nəticədir;

B) Məqsədlər - əməyin ödənilməsinin formasıdır;

C) Məqsədlər – təşkilatın mənfəət əldə etmək üçün arzu etdiyi əlverişli situasiyadır;

D) Məqsədlər – təşkilatın missiyasını və strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün arzu edilən və zəruri olan informasiyadır;

E) Məqsədli – adamların fərdi qaydada əldə edə bilmədiklərini, qrup şəklində əldə etməyə imkan verən vasitədir.190. Rəqabət üstunluyunu əldə etməyə imkan verən neçə əsas fərqləındirisi xüsusiyyət vardır?

A)) 4


B) 3

 1. 2

D) 5

E) 6


191. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A)) Şaquli əmək bölgüsünün;

B) Üfiqi əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün.192. Təşkiletmə nədir?

A) ) Zəruri keyfiyyətləri olan insanlar qrupunun kombinələşdirilmiş əmək

formasında yerinə yetirdikləri prosesdir.

B) Zəruri keyfıyyətləri olan insanlar qrupunun fərdi əmək formasında yerinə

yetirdikləri prosesdir

C) Təşkilatın idarə edilməsi prosesidir

D) İnsanlara qarşı yönəldilmiş təsir vasitəsidir.

E) İnsanların fəaliyyətinin koordinasiyasıdır.193.Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik-münaqişə=münaqişə

vəziyyəti+.......

A))insident

B) gərginlik

C)peşəkarliq

D)loyallıq

E)işgüzarlıq194. İdarəetməni (menecmenti) proses hesab edən konsepsiyanın ilk müəllifi hesab edilən Anri Fayol menecmentdə neçə funksiyanın olduğunu iddia edirdi?

A )) Beş funksiya;

B) Dörd funksiya;

C) Üç funksiya;

D) Yeddi funksiya;

E) İki funksiya.195. Sahənin cəlbedici hesab olunduğu müəssələr adətən hansı strategiyanın qəbul edirlər?

A)) Təcavuzkar artan stategiyası

B) İşgüzar stategiya

C) Funksional stategiya

D) Korporativ stategiya

E) Əməliyat stategiyası196. Müəssisənin fəaliyyət növlərinin kateqoriyalarının aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Təmir
Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə