Sumqayit regional məDƏNİYYƏT İdarəSİYüklə 28,99 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü28,99 Kb.
#82738

SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ
QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ

HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA QUBADLI RAYON

MƏRKƏZİ KİTABXANA

Uşaq ədəbiyyatı ( Yeni nəşrlər )


Biblioqrafik göstərici
(1rüb)

Sumqayıt - 2018Behrəngi, Səməd. Balaca qara balıq / S. Behrəngi ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; tərc. A. Məmmədrza ; bur.məsul.: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1978-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 127 s.
Daşdəmirin nağılı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; uşaqlar üçün işl.: M. H. Təhmasib, Q. Məmmədli ; bur. məsul. A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova. - Təkrar nəşr, 1952-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 70 s.
Qrimm qardaşları, Yakob və Vilhelm. Bremen musiqiçiləri / Y. V. Qrimm qardaşları ; bur. məsul A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; tərc. A. Əli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1982-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Beş qardaş : ingilis xalq nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1982-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 29 s.
Rəfibəyli, Nigar. Bir cüt xurma ağacı / N. Rəfibəyli ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1965-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 8 s.
Mehdiyev, Həsən. Ovçu Səməndərin hekayələri / H. Mehdiyev ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1960-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 19 s.
Müşfiq, Mikayıl. Əhməd, Güllü, Sara, Bədir : şerlər, mənzum nağıllar / M, Müşfiq ; bur.məsul. A. Cəfərov ; bur.məsul Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1992-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 23 s.
Elçin, Teymur. Balaca Aytən / T. Elçin ; bur.məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. -Təkrar nəşr, 1982-ci il nəşri əsasında. -Bakı : Renessans-A,2017. -8 s.
Rza, Rəsul. Təranənin oyuncaqları / R. Rza ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1959-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Məlikməmmədlə vəfalı atın nağılı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1981-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Qarışqa və göyərçin : nağıl / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1959-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 8 s.
Cəlal, Mir. İki rəssam : Məzmunu Nizaminin "İsgəndərnamə"poemasından alınmışdır:Orta yaşlı uşaqlar üçün / M. Cəlal ; bur.məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 12 s.

Əlibəyli, Xanımana. Ağ çəmən / X. Əlibəyli ; bur.məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; dizayn: V. Ağamirzəyeva, E. Səfərəliyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1963-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 23 s.
Sabir, Mirzə Ələkbər. Təmsillər / M. Ə. Sabir ; bur.məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 8 s.
Şaiq, Abdulla. Yaxşı arxa / A. Şaiq ; bur.məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1939-cu ilin nəşri əsaında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 27 s.
Suteyev, B. "Miyo" eyləyən kim idi : 4-7 yaşlı uşaqlar üçün / B. Suteyev ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. dadaşova, S. Səmədova ; diz.: V. Ağamirzəyeva, E. Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1964-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Perro, Şarl. Billur başmaq : 6-9 yaşlı uşaqlar üçün / Ş. Perro ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; diz.: V. Ağamirzəyeva, E. Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1978-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Nizami Gəncəvi Şah və xidmətçi / Nizami Gəncəvi ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; diz. V. Ağamirzəyeva ; rəy. E. Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1981-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Xoruz / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1951-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 4 с.
Sadiq, Fikrət. Bala kirpi / F. Sadiq ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red Z. Dadaşova ; red. S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1972-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 12 s.
Cabbarlı, Cəfər. Ölkəm / C. Cabbarlı ; bur. məsul A. Cəfərov ; bur. məsul Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1965-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 8 s.
Tapdıq , İlyas. Bir evim var / İ. Tapdıq ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova , S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1971-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 8 s.
Gəncəvi , Nizami. Kərpickəsən / N. Gəncəvi ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1969-cu il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 12 s.
Şeyda, Simax. Təyyarə / S. Şeyda ; məsul A. Cəfərov ; bur. məsul Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1964-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 8 s.
Gözəl Vasilisa : rus xalq nağılı / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova. - Təkrar nəşr, 1961-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 16 s.
Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy Əsəd oğlu. Ovçu Qasım : hekayələr / N. Gəncəvi ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1985-cu il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 12 s.
Gəncəvi , Nizami. İsgəndərin Bərdəyə gəlməsi və Nüşabə ilə görüşməsi : kiçik yaşlı məktəblilər üçün / N. Gəncəvi ; bur. məsul: A. Cəfərov, Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1989-cu il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 28 s.
Qənizadə, Soltan Məcid. Nağıl / S. M. Qənizadə ; bur. məsul A. Cəfərov ; bur. məsul Ş. Qəmbərova ; red.: Z. Dadaşova, S. Səmədova ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1986-ci il nəşri əsasında. - Bakı : Renessans, 2017. - 8 s.
Ахундова, Алла Нуру кызы. Сказка о царесне нефти / А. Н. Ахундова ; отв. исполн.: А. Джафаров, Ш. Камбарова ; ред.: З. Дадашова, С. Самедова. - Təkrar nəşr, 1971-ci ilin nəşri əsasında. - Bakу : Renessaнs-A, 2017. - 12 с.
Атакишиев, Али Саттар. Приключения Ибрагима : повест-сказка по мотивам Азербайджанского фольклора / A. C. Атакишиев ; ред.: З. Дадашова, С. Самедова ; диз.: В. Агамирзоева, Э. Сафаралиева ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firudin bəy Köçərli ad. Resp. Uşaq Kitabxanası. - Bakı : Renessans-A, 2017. - 143, [1] с.

Yüklə 28,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə