T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul dönem mart ayinin toplantisininYüklə 26,93 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü26,93 Kb.
#96914

T.C.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

6. DÖNEM MART AYININ 1. TOPLANTISININ

3. BİRLEŞİMİNE AİT

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2014/96

Karar Tarihi : 07.03.2014

KARARIN ÖZÜ :

Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.

Kartal, 2697 Ada, 32,36 parseller-2698 ada, 57 Parsel.

TEKLİF :

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.10.2013 tarih M.34.3.KAR.0.29.01.604.99-2013/P.Ş.911-912-913 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İlgi: a) 21.06.2013 tarih ve 7803 sayılı dilekçe (2697 ada 32 parsel)

b) 21.06.2013 tarih ve 7802 sayılı dilekçe (2697 ada 36 parsel)

c) 21.06.2013 tarih ve 7801 sayılı dilekçe (2698 ada 57 parsel)

04.07.2007 – 17.03.2008 – 16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporu, 04.07.2007-17.03.2008 -16.06.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planları’ndan sonra farklı tarihlerde onaylanan münferit 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri de esas alınarak kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmış, Kartal Belediye Meclisi’nin 28.06.2012 gün ve 2012/108 sayısı ile karar altına alınarak; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 gün ve 2702 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek 19/04/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış; 15.05.2013 gün ve 91442078-310.01.02/2013 B.N:5084 İBB:90846 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile Müdürlüğümüze iletilmiştir. Müdürlüğümüzce 21.05.2013-21.06.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, 2697 ada 32-36 parsellere, 2698 ada 57 parsele ilgi dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.

İlgi (a) itiraz dilekçesine konu, 2697 ada 32 parsel, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda İdari Tesis Alanı’nda, 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda İdari Tesis Alanı’nda kalmaktadır.

İlgi (b) itiraz dilekçesine konu, 2697 ada 36 parsel, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’nda, 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’nda kalmaktadır.

İlgi (c) itiraz dilekçesine konu, 2698 ada 57 parsel, 04.07.2007 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda çoğunlukla Özel Temel Eğitim Alanı’nda, kısmen 15.00 m. genişliğindeki imar yolunda 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda çoğunlukla Özel Temel Eğitim Tesis Alanı’nda ve kısmen imar yolunda kalmaktadır.

İlgi (a) dilekçe ile 32 parsel adına özetle; “…1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda İdari Tesis Alanı’nda kalmakta olup söz konusu 538 m² alanlı taşınmazın 16.02.2008 tarihinde İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar sonrası Ahmet Şimşek adına tescil edildiği, parselin 25.01.1988 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal İlçesi Uygulama İmar Planı’nda Ticaret ve yol alanında kaldığı, parselin Kartal Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatında kullanım amacı olarak ticari amaçlı ifadesinin yer aldığı, mevcutta Kartal Belediyesi tarafından kullanıldığı, parselden alınan Kamu Ortaklık Payı’nın parselin alanının tamamına tekabül ettiği, uygulama sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri, ilgili kamu kuruluşlarının, bu program süresi içinde kamulaştırmalarının esas olduğundan bahisle on iki yıldır kira olmadan Kartal Belediyesi işgal ederek kullandığı ve daha önceden Ticari imarı olan yeri kasten İdari alana çevirdiği, bunun mağduriyete neden olduğundan söz konusu parselin Özel Eğitim Tesis Alanı kararının iptal edilmesi ve ticaret alanında kalması için gereğinin yapılması…” hususunda itirazda bulunulmuştur.

İlgi (b) dilekçe ile 36 parsel adına özetle; “ …1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’nda kalan kadastronun söz konusu parseli 12 yıldır, kira olmadan Kartal Belediyesi’nin işgal ederek kullanmasından, daha önceden Ticari imarı olan yeri ‘İdari Alan’a çevirmesinden, mülkü yıkıp kamulaştırmadan ve herhangi bir ücret ödemeden cadde yapmasından, giriş-çıkışını ticari binayı yıkarak vermesinden bahisle kent planlaması için söz konusu parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olması hiçbir koşulda uygun ve hukuki olmamakla birlikte bu fonksiyon kararının iptal edilerek 25.01.1988 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı’ndaki gibi Ticaret alanında kalması için gereğinin yapılması…” hususunda itirazda bulunulmuştur.

İlgi (c) dilekçe ile 57 parsel adına özetle; “ …1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Özel Temel Eğitim Tesis Alanı’nda kalmakta olup söz konusu 3797 m² alanlı taşınmazın 16.02.2008 tarihinde İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar sonrası Ahmet Şimşek adına tescil edildiği, parselin 25.01.1988 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal İlçesi Uygulama İmar Planı’nda Ticaret ve yol alanında kaldığı, bahse konu parselin Kartal Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10.10.1979 tarih 96/38 sayı ile verilen imar durumunda ticaret bölgesinde kaldığı ve yapı alanının ‘%55 ‘i ticaret, %45’i iskan’ olarak kullanılacaktır dendiğinden bahisle söz konusu parselin eskiden beri ticaret alanı olup ticaret ruhsatı alındığı, bütün katların mağaza, ofis, yazıhane, toplantı salonları olarak inşa edildiği, sonradan bu katlar bozulmadan Özel Okul olarak yapıldığı, parselin ticaret sicilinde, Ticaret Odası’nda bilhassa Özel Okullar Kanununda Özel Ticari İşletme olup son tadilatla Özel Temel Eğitim Tesisleri Alanı olsa da işletme konusu aynı maiyette olduğundan parsele ait plan kararında eski imar planlarında olduğu gibi Ticaret Alanı yazılarak eski hakların korunması…” hususunda itirazda bulunulmuştur.

İptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında, 2697 ada 32 parsel İdari Tesis Alanında, 2697 ada 36 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında, 2698 ada 57 parsel çoğunlukla Özel Temel Eğitim Alanında, kısmen 15.00 m. genişliğindeki imar yolunda, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı öncesi 19.09.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında, 2697 ada 32 parselin İdari Tesis Alanında, 36 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında, 2698 ada 57 parselinde çoğunlukla Özel Temel Eğitim Tesisleri Alanında kısmen imar yolunda kalmakta olduğu, 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planının 09.10.2006-07.11.2006 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde parsellere ilişkin her hangi bir itirazın bulunmadığı, 19.09.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı öncesi 1/1000 ölçekli Kartal Uygulama İmar Planında, 2697 ada 32 parselin B-5 0.80(0.30)/2.00 yapılanma şartlarında Konut+Ticaret Alanında, 36 parsel planda belirlenen H:18.50 m. irtifada kitle yapılanmasında Konut+Ticaret Alanında, 2698 ada 57 parselin B-6 0.64-0.27/2.00 yapılanma şartlarında Konut+Ticaret Alanında kaldığı görülmüştür.

Söz konusu itiraz dilekçelerine konu Özel Temel Eğitim Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ve İdari Tesis Alanının 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Plan kararı olduğu görüldüğünden, 12734-41-03-000/S-90 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanı onayı ve 12734-41-030-000-/S-89 sayılı genelgelerinde “öncelikle Nazım İmar Planının yürürlüğe konulacağı, Uygulama İmar Planının da bu planlara uygun olarak üretileceği” bildirildiğinden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (02/11/1985 tarih ve 18916 sayılı mükerrer Resmi Gazetenin) Plan Yapımına Dair Yönetmeliğinin İmar Plan Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlıklı 27.-28. ve 30. maddeleri gereğince ilgilisinin itiraz talepleri uygun bulunmamıştır.

Konunun 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddesi ve 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre değerlendirilerek, karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.)

RAPOR :

İmar Komisyonu’nun 13.02.2014 tarih ve 145 sayılı raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:: Kartal, 2697 Ada, 32,36 parseller-2698 ada, 57 Parsel.

   KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İtiraza konu parseller imar planı gereği (idari tesisler) sosyal donatı ve sosyal kültürel tesisi alanında kalmaktadır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı bir talep olduğu için yapılan itiraz uygun görülmemiştir. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
SONUÇ :

Kartal, 2697 Ada, 32,36 parseller-2698 ada, 57 Parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda REDDİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi’nin 2014/MART AYI TOPLANTISI’NIN 07.03.2014 TARİHİLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İMKAN DEMİRCİ

ATİLLA DUMAN

NİZAMETTİN ALTINTAŞ

BELEDİYE MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS KATİBİ

MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ

...../03/2014

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı
Yüklə 26,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə