Tabel de concordanțĂYüklə 377,55 Kb.
səhifə1/5
tarix28.10.2017
ölçüsü377,55 Kb.
#18416
  1   2   3   4   5

Acest proiect este

finantat de către UE

Suport acordat Republicii Moldova în procesul DCFTA
EuropeAid/132101/C/SER/MD

Aceste proiect este implementat de către

Consorțiul condus de European Profiles

TABEL DE CONCORDANȚĂ

a celei de-a Treia Directivă a Consiliului 78/855/CEE din 9 octombrie 1978

reeditată ca: Directiva 2011/35/UE a Parlamentului și a Consiliului European din 5 aprilie 2011

privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni
cu
legislația Republicii Moldova

aprilie 2016


I. Informații generale


Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) și cu statele membre ale acestora la 27 iunie 20141. După ce ambele părți au finalizat formalitățile necesare, acordul se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 septembrie 20142. În conformitate cu Titlul IV, Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială, Capitolul 3, Dreptul societăților comerciale, Contabilitate și Audit și Conducerea corporativă (articolele 27-30), Republica Moldova s-a angajat să-și armonizeze treptat legislația cu directivele UE, incluse în anexa II la Acord, inclusiv în a Treia Directivă a Consiliului 78/855/CEE din data de 9 octombrie 1978.
Directivă
Anexa II la Acordul de Asociere (AA) dispune armonizarea cu cea de-a ”A treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE”3 (denumită în continuare Directiva 78/855/CEE). Termenul-limită pentru această armonizare este stabilit pentru 3 ani de la intrarea în vigoare (provizorie) a prezentului Acord, și anume până la data de 1 septembrie 2017.
Cu toate acestea, Directiva 78/855/CEE a fost modificată de mai multe ori, iar în 2011 textul său a fost reformat și emis ca și Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 5 aprilie 2011 (denumită în continuare Directiva 2011/35/UE sau Directiva). Directiva 2011/35/UE a abrogat textul Directivei 78/855/CEE și este folosită ca bază pentru acest tabel de armonizare. Odată ce Directiva 2011/35/UE a fost, de asemenea, modificată de mai multe ori, vom folosi textul consolidat din 2 iulie 2014.4


Legislația relevantă a Republicii Moldova
Legislația Republicii Moldova descrisă în continuare reglementează subiectele abordate de Directiva 2011/35/UE și este examinată și corelată cu Directiva în acest raport:


 1. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002 (denumit în continuare CC)

 2. Legea privind societățile pe acțiuni, nr. 1134-XIII din 02.04.1997 (denumită în continuare Legea SA)

 3. Legea privind piața de capital, nr. 171 din 11.07.2012 (denumită în continuare Legea PC)

 4. Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989, din data de 18.04.2002 (denumită în continuare Legea evaluare)

 5. Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nr. 220 din 19.10.2007 (denumită în continuare Legea ÎS)


Scopul5 și descrierea succintă a conținutului Directivei 6
Armonizarea normelor naționale se bazează pe ideea de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire prevăzute în Tratatului privind UE.7 Prezenta Directivă stabilește reglementările care guvernează fuziunile între societățile pe acțiuni într-o singură țară a UE, adică fuziunile la nivel național.
Directiva prevede informațiile cheie pe care trebuie să le conțină proiectul de fuziune în ceea ce privește fuziunea prin absorbție și fuziunea prin constituirea unei noi societăți. Proiectul de fuziune trebuie să fie redactat de consiliul administrativ sau de conducere. Astfel de informații cheie vor fi făcute publice cel puțin cu o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală care ia o decizie în legătură cu fuziunea. Toate fuziunile necesită aprobarea adunării generale a fiecărei societăți care fuzionează, cu excepțiile prevăzute de Directivă.
Directiva prevede dreptul acționarilor să consulte documentele precum proiectul de fuziune, conturile anuale și rapoartele organelor administrative, cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală.
Societățile pe acțiuni care fuzionează trebuie să protejeze drepturile propriilor angajați și să ofere creditorilor garanții cu privire la propria situație financiară.

II. Aplicarea Directivei și excepțiile


Aplicare generală
În preambul Directiva la aliniatul (3) menționează că aceasta continuă coordonarea legislațiilor naționale în domeniul societăților pe acțiuni asemănător Directivei 77/91/CEE. Astfel se prezumă că această Directivă ar fi aplicabilă acelorași tipuri de societăți ca și Directiva 77/91/CEE, care de asemenea este inclusă în Acordul de Asociere și Moldova s-a obligat să-și aproximeze legislația cu Directiva 77/91/CEE.
În continuare Directiva nu include nici o definiție a societăților cărora li se aplica, iar în Articolul 1 din Directivă se indică tipul de societate la care fiecare din statele membre a ales să aplice această Directivă. Această listă este identică cu lista inclusă în Anexa 1 la Directiva 77/91/CEE (Directiva 2012/30/UE) care enumeră societățile la care se aplică această Directivă.
Aplicabilitatea în Moldova
În explicațiile incluse la Tabelul de concordanță pentru Directiva 77/91/CEE (Directiva 2012/30/UE) se recomandă ca ea să fie aplicată tuturor societăților pe acțiuni. În virtutea faptului ca această Directivă continuă idea Directivei 77/91/CEE (2012/30/UE) se recomandă ca și Directiva 78/855/CEE (2011/35/UE) să fie aplicabilă tuturor societăților pe acțiuni.
Aplicabilitatea acestei Directive tuturor societăților pe acțiuni nu împovărează cu careva obligații sporite societățile pe acțiuni obișnuite în comparație cu prevederile actuale ale legislației Republicii Moldova.
Tabelul de concordanță de mai jos se bazează pe poziția conform căreia toate SA vor face obiectul dispozițiilor Directivei. Această poziție însă trebuie coordonată cu aplicabilitatea Directivei 77/91/CEE (2012/30/UE). În cazul dacă aplicabilitatea ei va fi limitată atunci se recomandă să fie aplicate aceleași limitări și cu privire la aplicarea acestei Directive.

Excepții generale
Directiva permite statelor membre ale UE să facă excepții pentru unele societăți comerciale în ceea ce privește căderea acestora sub incidența Directivei. Aceste excepții vor fi discutate direct în Tabelul de mai jos.
III. Directive conexe
Directiva 78/855/CEE (2011/35/UE) face referință la un șir de alte directive și este important ca măsurile luate pentru aproximare să fie coordonate intre toate aceste directive pentru a evita confuzie în legislație. Astfel mai jos vom enumera directivele conexe si care acțiuni urmează de întreprins în privința lor.


 1. Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților. Aceasta este inclusa in Anexa II la AA si este de obligația RM să aproximeze legislația cu această Directivă.

 2. Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități. Aceasta este inclusa in Anexa III la AA si de asemenea este de obligația RM să aproximeze legislația cu această Directivă

 3. Directiva 77/91/CEE din 13 decembrie 1976, care a fost reeditată ca: Directiva 2012/30/UE a Parlamentului și a Consiliului European din 25 octombrie 2012 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora. Aceasta este inclusa in Anexa II la AA si este de obligația RM să aproximeze legislația cu această Directivă.

 4. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului. Aceasta nu este inclusa in AA, este complexa si nu poate fi inclusă doar prin referință. Astfel se recomanda sa fie omisa coordonarea cu această directivă pana ea nu va fi obligatorie pentru Moldova.

III. Tabelul de concordanță
 • Tabelul de mai jos cuprinde textul integral al Articolelor din Directivă. Tabelul nu include prefața, compartimentele și referințele.

 • Tabelul include numai articolele relevante din legislația moldovenească. În anumite cazuri, doar anumite paragrafe din articolele respective au fost incluse.

 • Autorii tabelului au încercat să utilizeze un limbaj-model pentru modificările propuse în legislația moldovenească. Dispozițiile recomandate trebuie utilizate doar cu titlu orientativ.

 • Albastru – În scop practic, în cazul în care o normă specifică din Directivă lipsește din legea moldovenească, un astfel de pasaj a fost evidențiat cu albastru. Nu se aplică evidențiere în cazul în care un întreg articol din Directivă nu are echivalent în legislația moldovenească.

 • Expresiile "lege moldovenească" și "legislație moldovenească" sunt folosite pe parcurs și se referă la întregul corp de drept al Republicii Moldova.
Nr.

Articole

Textul Directivei 2011/35/EU

Articole

Textul legislației moldovenești

Comentarii (Com.)/Recomandări (Rec.)
Articolul 1, Capitolul I, DOMENIUL DE APLICARE

1.

Art. 1

(1)

1. Măsurile de coordonare prevăzute în prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind următoarele forme de societate comercială:

 • în Belgia: la société anonyme/de naamloze vennootschap;

 • în Bulgaria: акционерно дружество;

 • în Republica Cehă: akciová společnost;

 • în Danemarca: aktieselskaber;

 • în Germania: die Aktiengesellschaft;

 • în Estonia: aktsiaselts;

 • în Irlanda: public companies limited by shares, și public companies limited by guarantee having a share capital;

 • în Grecia: η ανώνυμη εταιρία;

 • în Spania: la sociedad anónima;

 • în Franța: la société anonyme;

 • în Croația: dioničko društvo;

 • în Italia: la società per azioni;

 • în Cipru: Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

 • în Letonia: akciju sabiedrība;

 • în Lituania: akcinė bendrovė;

 • în Luxemburg: la société anonyme;

 • în Ungaria: részvénytársaság;

 • în Malta: kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

 • în Țările de Jos: de naamloze vennootschap;

 • în Austria: die Aktiengesellschaft;

 • în Polonia: spółka akcyjna;

 • în Portugalia: a sociedade anónima;

 • în România: societate pe acțiuni;

 • în Slovenia: delniška družba;

 • în Slovacia: akciová spoločnosť;

 • în Finlanda: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

 • în Suedia: aktiebolag;

 • în Regatul Unit: public companies limited by shares, și public companies limited by guarantee having a share capital.


Aplicabilitate
Com. Toate SA fac obiectul dispozițiilor Directivei. Vezi abordarea de mai sus cu privire la aplicabilitatea Directivei

2

Art. 1

(2)

(2) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă cooperativelor înregistrate sub una dintre formele de societate enumerate la alineatul (1). În măsura în care fac uz de această opțiune, legislațiile statelor membre impun acestor societăți să includă cuvântul „cooperativă” în toate documentele menționate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE.
Opțional

Conformă
Com. Conform legislației RM cooperativele nu pot fi incorporate ca și societăți pe acțiuni, astfel această excepție se aplică prin definiție.

3

Art. 1

(3)

(3) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă în cazurile în care societatea sau societățile care sunt achiziționate sau care încetează să existe fac obiectul procedurilor de faliment, de concordat sau al altor proceduri similare.


Legea SA

Art. 93

(1) Reorganizarea societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu prezenta lege, cu legislaţia din domeniul concurenţei şi cu legislaţia privind piaţa de capital.


Opțional
Com. Legislația cu privire la societățile pe acțiuni în privința fuziunilor ocazional face excepție de la aplicarea prevederilor sale la societățile aflate în procesul de insolvabilitate. Astfel majoritatea prevederilor teoretic sunt aplicabile și societăților aflate în procesul de insolvabilitate în măsura în care nu contravin legislației speciale care reglementează procesul de insolvabilitate.
Rec. Se recomandă să fie exceptate societățile aflate în procesul de insolvabilitate de la aplicarea prevederilor cu privire la reorganizarea societăților pe acțiuni. Având în vedere că legislația cu privire la insolvabilitate include o așa modalitate ca „reorganizare” specifică acestui proces pentru a evita confuzia este preferabil de a nu interfera cu acest proces.
În acest sens se propune să fie modificată Legea SA ca să fie reflectate prevederile Directivei. Astfel la Art. 93 (1) poate fi adăugată o propoziție cu următorul cuprins:

Dispozițiile cu privire la reorganizare din această lege nu se aplică societăților pe acțiuni care se află în procesul de insolvabilitate”.
4

Art. 1

(4)

(4) Statele membre se asigură că prezenta directivă nu se aplică societății sau societăților care fac obiectul utilizării instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție menționate în titlul IV din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Legea SA

Art. 1

Fără echivalent
(5) Particularităţile înfiinţării, dizolvării (lichidării) şi statutului juridic al societăţilor pe acţiuni în domeniul activităţii bancare, investiţionale, bursiere şi de asigurări sunt stabilite de alte acte legislative.


Neconformă
Com. Moldova la moment nu are obligația de a armoniza legile sale cu Directiva 2014/59/EU a Parlamentului și a Consiliului European. Directiva 2014/59/EU a fost elaborată în contextul crizei financiare din 2006-2009, atunci când o serie de instituții financiare sau de investiții din UE trebuiau să fie salvate de către guvernele lor utilizând banii contribuabililor. Directiva conține o serie de mecanisme pentru redresarea situației instituțiilor financiare aflate în dificultate și insolvabilitate, în special băncile.8

Este important de menționat că Legea SA deleagă reglementarea majorității aspectelor încorporării, funcționării și lichidării instituțiilor financiare către legislația specifică din domeniul bancar sau domeniul asigurărilor etc. Respectiv, dacă această legislație conține alte prevederi decât cele incluse în Legea SA în conformitate cu această Directivă a Consiliului, cea din urmă nu va fi luată în considerație în favoarea legislației speciale despre instituțiile financiare. Armonizarea legislației financiare cu Titlul IV al Directivei 2014/59/EU a Parlamentului și a Consiliului European pare a fi o sarcină disproporționată pentru armonizarea cu Directiva noastră.


Rec. Se recomandă ca Moldova să ridice această întrebare către Comisia Europeană și să excludă conformarea cu Articolul 1 alin. (4) al acestei Directive până în momentul când legislația moldovenească va fi pe deplin armonizată cu Directiva 2014/59/EU a Parlamentului și a Consiliului European.

(Notă: Aceeași explicație este inclusă în Tabelul de concordanță cu Directiva 77/91/CEE (Directiva 2012/30/UE) cu privire la Articolul 45 alin. 3.Articolele 2-4, Capitolul II, ORGANIZAREA FUZIUNII PRIN ABSORBȚIA UNEIA SAU MAI MULTOR SOCIETĂȚI DE CĂTRE O ALTĂ SOCIETATE ȘI A FUZIUNII PRIN CONSTITUIREA UNEI NOI SOCIETĂȚI

5

Art. 2

În ceea ce privește societățile aflate sub incidența legislațiilor interne, statele membre prevăd norme de reglementare a fuziunii prin absorbția uneia sau mai multor societăți de către o altă societate și a fuziunii prin constituirea unei noi societăți.


Legea SA

Art. 94

Cod Civil

Art. 73

(1) Fuziunea societăţilor se realizează prin contopire sau absorbţie. Fuziunea societăţilor se efectuează prin consolidarea bilanţurilor lor, cu convertirea, după caz, a valorilor mobiliare ale societăţilor şi/sau a altor participaţiuni ale societăţilor antrenate în fuziune în valori mobiliare ale societăţii care va continua să funcţioneze după reorganizare sau ale societăţii nou-apărute.

(2) Contopirea are ca efect încetarea existenţei societăţilor ce se reorganizează şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la societatea ce se înfiinţează.

(3) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei societăţilor absorbite în urma reorganizării şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.

(1) Fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie.
Conformă

6

Art. 3

Art. 4


(1) În înțelesul prezentei directive, „fuziune prin absorbție” înseamnă operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte societăți, în schimbul emiterii către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența acesteia, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel emise.
(2) Legislația unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin absorbție poate fi, de asemenea, realizată dacă una sau mai multe dintre societățile absorbite sunt în lichidare, cu condiția ca această opțiune să fie limitată la societățile care nu au început încă repartizarea activelor între acționari.
(1) În înțelesul prezentei directive, „fuziune prin constituirea unei noi societăți” înseamnă operațiunea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a fi lichidate și transferă toate activele și pasivele lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul emiterii către acționarii lor de acțiuni la societatea nou constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența acesteia, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel emise.
(2) Legislația unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin constituirea unei noi societăți poate fi, de asemenea, realizată dacă una sau mai multe dintre societățile care încetează să mai existe sunt în lichidare, cu condiția ca această opțiune să fie limitată la societățile care nu au început încă repartizarea activelor între acționari.


Legea SA

Art. 94

Cod Civil

Art. 73

Legea SA

Art. 97


Cod Civil

Art. 86

(1) Fuziunea societăţilor se realizează prin contopire sau absorbţie. Fuziunea societăţilor se efectuează prin consolidarea bilanţurilor lor, cu convertirea, după caz, a valorilor mobiliare ale societăţilor şi/sau a altor participaţiuni ale societăţilor antrenate în fuziune în valori mobiliare ale societăţii care va continua să funcţioneze după reorganizare sau ale societăţii nou-apărute.

(2) Contopirea are ca efect încetarea existenţei societăţilor ce se reorganizează şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la societatea ce se înfiinţează.

(3) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei societăţilor absorbite în urma reorganizării şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
(1) Fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie.

(2) Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şI trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică ce se înfiinţează.(3) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
(1) Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărîre a adunării generale a acţionarilor sau a instanţei judecătoreşti.
5) Organul competent al persoanei juridice poate reveni asupra hotărîrii de lichidare sau reorganizare dacă patrimoniul nu este repartizat între membrii acesteia sau nu este transmis unor alte persoane.

Parțial conformă
Com. Articolele 3 și 4 din Directivă vor fi examinate împreună deoarece au prevederi similare și sunt reflectate în aceleași articole în legislația RM.
Legislația RM prevede absorbția și contopirea ca forme de fuziune. În același timp aceasta nu include careva prevederi despre posibilitatea de achitare sau interdicția de achitare a unor mijloace bănești concomitent cu convertirea acțiunilor sau părților sociale ale societății absorbite (încetate) către deținătorii acestora. Astfel noțiunea de absorbție (contopire) în legislația moldovenească este doar parțial conformă cu directiva, deoarece teoretic legea permite sa fie achitate mijloace bănești într-o proporție mai mare decît 10% permise de directivă către deținătorii acțiunilor sau părților sociale ale societății absorbite (încetate). Pe de altă parte dacă legislația moldoveneasca este interpretată de a nu permite contribuțiile bănești acest fapt este prea restrictiv în comparație cu Directiva.
Majoritatea țărilor UE s-au conformat acestei prevederi din Directivă și au interzis achitarea de mijloace bănești în cazul fuziunii în mărime mai mare de 10% din valoarea acțiunilor transmise noilor acționari.9 Motivele principale pentru o astfel de interdicție sunt următoarele:


 • În multe țări fuziunea și divizarea sunt supuse unui regim aparte de impozitare, care prevede reguli separate cu privire la creșterea de capital și alte condiții privind impozitarea. Aceste reguli sunt incluse într-o Directivă a UE și impuse membrilor, prin Directiva 90/434/EEC înlocuită cu o versiune mai nouă – Directiva 2009/133/EC.10

 • Evitarea situațiilor în care acțiunile acționarilor minoritari sunt răscumpărate în condiții nefavorabile, aceștia fiind excluși de la participațiunea în societatea absorbantă (societatea nouă).

Astfel achitarea de numerar de obicei se aplică în scopuri de rotunjire și nivelare a proporției ce se cuvine în societatea absorbită sau nou creată.
Achitarea unor sume mai mari nu este permisă și o astfel de reorganizare presupune lichidarea societății.
Unele țări aplică restricția de 10% de achitare în numerar per acționar. Alte țări o aplică în general la toată valoarea acțiunilor emise dar includ alte reguli care ar preveni excluderea acționarilor minoritari.
Com. În ce privește Art. 3 (2) si Art. 4 (2) din Directivă, legislația RM permite persoanei juridice să decidă oprirea lichidării sale și luarea unui alt curs de acțiune, inclusiv absorbția (contopirea), atât timp cât nu a fost repartizat patrimoniul acesteia între membrii săi sau transmis unor alte persoane.
Rec. Se recomandă să fie inclusă în legislația moldovenească precizarea că se va considera absorbție (contopire) doar atunci când în caz că se achită mijloace bănești împreună cu emiterea acțiunilor către deținătorii acțiunilor (cotelor) în societatea absorbită (încetată), valoarea mijloacelor bănești nu depășește 10% din valoarea nominală (fixată) a acțiunilor în societatea absorbantă transmise. Și pentru a evita posibilitatea de excludere a acționarilor minoritari se propune limita de 10% sa fie calculată per acționar și nu per suma totală.
În acest sens, se recomandă modificarea Legii SA, spre exemplu, precum urmează. La Art. 94 (1) se adaugă încă o propoziție cu următorul cuprins:

În cazul în care contopirea sau absorbția presupune și achitarea unei plăți în numerar, aceasta nu poate depăși 10% din valoarea nominală (fixată) a acțiunilor emise către acționarii societății sau societăților absorbite sau încetate, calculată din valoarea acțiunilor ce revin fiecărui acționar. ”


Nu este necesară modificarea articolelor generale ale Codului Civil în acest sens deoarece această restricție este aplicabilă doar societăților pe acțiuni. Articole noi relevante pot fi introduse în capitolul cu privire la societățile pe acțiuni.
Totodată, avînd în vedere că aceasta ar fi o modificare majoră se recomandă introducerea unor prevederi de tranziție cu privire la introducerea restricției privind achitările în numerar, în special privind termenul de intrare în vigoare.
Rec. (Alternativă) Regulatorul de ramură și-a exprimat îngrijorarea că așa o modificare ar fi prea drastică și ar putea duce la abuzuri. Este de menționat că fuziunile și divizările în care se dorește achitarea unei sume mai mari vor fi efectuate prin lichidare, un proces care include reguli de protejare a intereselor acționarilor și creditorilor.
Totodată dacă reieșind din practica în RM o așa modificare nu ar fi binevenită la momentul actual, noțiunea de fuziune poate fi lăsată intactă sau o limită mai mare de 10% poate fi inclusă, pe cînd celelalte prevederi din această Directivă să fie implementate. Atunci poate fi invocată aplicarea Art. 30 din această Directivă. Excepția va trebui motivată față de Comisia Europeană.

Articolele 5 – 22, Capitolul III, FUZIUNEA PRIN ABSORBȚIE

Art. 5, 6, 7, 9-22 se aplică și fuziunii prin contopire (crearea unei noi societăți)

7

Art. 5

(1) Organele administrative sau de conducere ale societăților care fuzionează întocmesc în scris un proiect de fuziune.

(2) Proiectul de fuziune menționează cel puțin următoarele: 1. forma juridică, denumirea și sediul social al societăților care fuzionează;

 2. rata de schimb a acțiunilor și valoarea eventualelor plăți în numerar;

 3. condițiile de alocare a acțiunilor la societatea absorbantă;

 4. data de la care deținerea acestor acțiuni conferă acționarilor dreptul de a participa la beneficii, precum și orice condiții speciale care afectează acest drept;

 5. data de la care tranzacțiile societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante;

 6. drepturile acordate de societatea absorbantă deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;

 7. orice avantaj special acordat experților menționați la articolul 10 alineatul (1) și membrilor organelor administrative, de conducere, de supraveghere și control ale societăților care fuzionează.
Cod civil

Art. 74

Legea SA

Art. 94


(1) În scopul fuziunii, organul împuternicit al persoanei juridice elaborează proiectul contractului de fuziune.

(2) În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice:

a) forma (felul) fuziunii;

b) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune; (corelează cu (2) a)

c) fundamentarea şi condiţiile fuziunii; d) patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare; (corelează cu (2) b)

e) raportul valoric al participaţiunilor; (corelează cu (2) b)

f) data actului de transmitere, care este aceeaşi pentru toate persoanele juridice implicate în fuziune.

(3) Dacă persoanele juridice fuzionează prin contopire, în proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice şi denumirea, sediul şi organul executiv al persoanei juridice ce se constituie. La proiectul contractului de fuziune se anexează proiectul actului de constituire al persoanei juridice care se constituie.


(5) Contractul de fuziune va prevedea clauzele stabilite în Codul civil şi modul de determinare, după caz, a proporţiilor convertirii valorilor mobiliare. (corelează cu (2) b) La contractul de fuziune se vor anexa proiectele actului de constituire al societăţii ce urmează a fi înfiinţată, actele de predare-primire şi bilanţul consolidat.


Parțial conformă
Com. Legislația RM doar parțial reflectă prevederile Directivei și omite un șir de condiții care trebuie să fie incluse in contractul de fuziune precum dispune Directiva. Condițiile lipsă sunt marcate cu albastru. Acestea aduc o claritate și certitudine mai mare cu privire la viitoarea fuziune. Posibil că unii termeni pot fi deduși din alte prevederi cum ar fi spre exemplu: drepturile la profit ale noilor deținători de acțiuni ale societății absorbante sau nou create pot fi presupuse reieșind din proiectul actului constitutiv ( Legea SA Art. 94 (5) sau momentul finalizării absorbției (Legea SA Art. 94 (8). Însă prin Directivă se cere o certitudine mai mare cu privire la aceste aspecte.
Rec. Se recomandă să fie incluse condițiile lipsă în legislația RM. Astfel spre exemplu pot fi propuse următoarele modificări.

În Legea SA la Art. 94 (5) se adaugă următoarea propoziție:Contractul de fuziune pe lîngă clauzele stabilite de Codul Civil de asemenea va conține:

(a) condițiile de alocare a acțiunilor la societatea absorbantă;

(b) data de la care deținerea acestor acțiuni conferă acționarilor dreptul de a participa la profitul societății, precum și orice condiții speciale care afectează acest drept;

(c) data de la care tranzacțiile societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante;

(f) drepturile acordate de societatea absorbantă deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;

(g) orice avantaj special acordat experților menționați la articolul 94 alineatul (6)1 și membrilor organelor administrative, de conducere, de supraveghere și control ale societăților care fuzionează.”Yüklə 377,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə