Tabelul divergenţelor la proiectul H. G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea, dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricoleYüklə 28,98 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü28,98 Kb.
#31347

Tabelul divergenţelor

la proiectul H.G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea,

dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricole

Instituţia

Conţinutul obiecţiilor

Decizia/explicaţia

1

2

3

Direcţia juridică şi armonizarea legislaţiei MAIA

nr. f/n

din 20.05.2015

 • Potrivit art.3 alin. (2) din legea despre seminţe nr.68 din 05.04.2013, activităţile de creare, menţinere, dezvoltare şi gestionare a fondului genetic de culturi agricole sunt reglementate prin regulamentul aprobat de Guvern şi se finanţează din contul mijloacelor bugetului de stat alocate în acest scop Ministerului Agriculturii

 • Totodată, avînd în vedere că art.3 din Legea despre seminţe reglementează doar despre Fondul genetic de culturi agricole, proiectele regulamentului fondului genetic viticol şi regulamentul fondului genetic pomicol, urmează a fi cuprinse într-un proiect comun intitulat „Regulamentul fondului genetic de culturi agricole” care să cuprindă reglementările celor două. Autorul regulamentului fiind în drept să structureze regulamentul pe capitole astfel încît un capitol sa stabilească distinct normele de administrare al fondului genetic viticol şi cel pomicol.

 • Partea redacţională se anexează

se acceptaDirecţia finanţe şi buget MAIA

nr. 14/5-1/219

din 29.05.2015


Dat fiind că actualmente plantele, care fac parte din fondurile de resurse genetice sunt în stare deplorabilă, întru asigurarea atît a eficientizării cheltuielilor publice, cît şi responsabilizării persoanelor implicate nemijlocit în desfăşurarea activităţilor ce ţin de înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondurilor de resurse genetice, este necesar de a completa regulamentele în cauză cu prevederi referitoare la inventarierea anuală a fondurilor nominalizate.

 • pentru stabilirea sumelor mijloacelor necesare pentru înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondurilor de resurse genetice, în ambele regulamente este necesar de a include următoarele prevederi:

 1. anexarea structurii fondurilor genetice

 2. anexarea listei lucrărilor necesare pentru înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondurilor genetice

 3. anexarea modelului schemei (fişei) tehnologice utilizate de către unitatea specializată responsabilă de înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondului genetic

Finanţarea fondului de resurse genetice pomicole şi plante bacifere” va avea următorul cuprins.

 1. Finanţarea activităţilor privind înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere se efectuează pentru lucrările, stabilite în prezentul regulament din contul mijloacelor bugetului de stat în mărimea aprobată de către legea bugetară anuală

 2. Devizul cheltuieli pentru înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere se întocmeşte în corespundere cu structura şi suprafeţele terenului pe care este amplasat fondul, confirmat prin procesul-verbal privind inventarierea fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere, întocmit în a doua jumătate a fiecărui an.

 3. Modul de finanţare a fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere se stabileşte prin ordinul autorităţii publice centrale, în a cărui buget sunt aprobate în modul stabilit alocaţii în acest scop.

de asemenea „ Finanţarea fondului de resurse genetice ale viţei de vie” va avea următorul cuprins

 1. Finanţarea activităţilor privind înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondului de resurse genetice ale viţei de vie se efectuează pentru lucrările, stabilite în prezentul regulament din contul mijloacelor bugetului de stat în mărimea aprobată de către legea bugetară anuală

 2. Devizul cheltuieli pentru înfiinţarea, completarea şi menţinerea fondului de resurse genetice ale viţei de vie se întocmeşte în corespundere cu structura şi suprafeţele terenului pe care este amplasat fondul, confirmat prin procesul-verbal privind inventarierea fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere, întocmit în a doua jumătate a fiecărui an.

 3. Modul de finanţare a fondului de resurse genetice ale viţei de vie se stabileşte prin ordinul autorităţii publice centrale, în a cărui buget sunt aprobate în modul stabilit alocaţii în acest scop.

se accepta integral

Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar MAIA

Nr. 15/5-129/19/1-1987 din 19.05.2015

 • În Regulamentul fondului de resurse genetice ale viţei de vie în compartimentul „Dispoziţii generale” sintagma „numit pe parcurs Genofond” se substituie cu sintagma „numit în continuare Genofond”.

 • La pct. 3, alin. 6 sintagma „Genofondul este proprietatea publică a statului” de substituit cu „Genofondul este proprietatea publică a statului ”.

 • Tot la pct. 3, alin. 6 sintagma „înstrăinarea şi arendarea terenurilor …..” de înlocuit cu sintagma „înstrăinarea şi transmiterea în arendă a terenurilor din …. se interzice”.

 • în regulamentul fondului resurse genetice pomicole şi de plante bacifere la pct. 3, alin. 6 sintagma „înstrăinarea şi arendarea terenurilor ….” de înlocuit cu sintagma „înstrăinarea şi transmiterea în arendă a terenurilor din …. se interzice”.

Se acceptă

Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală MAIA

nr. 13-86 din 20.05.2015

 • Fără obiecţii
Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale MAIA

nr. 18/2-337 din 19.05.2015

 • în regulamentul fondului resurse genetice pomicole şi de plante bacifere la Anexa 1 vor fi operate unele modificări la calculele şi la sume (în anexă).

Se acceptă

Secţia administrarea patrimoniului de stat MAIA

nr. 08/3-185 din 13.05.2015

 1. Regulamentul fondului de resurse genetice ale viţei de vie

 • în conformitate cu prevederile pct. (4), art. 58 din Legea privind actele normative ale guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, capitolele se numerotează cu cifre romane, astfel capitolele: Dispoziţii generale, cadrul legislativ de activitate şi statutul juridic al fondului de resurse genetice ale viţei de vie etc. urmează a fi numerotate în ordine crescătoare cu cifre romane.

 • dat fiind faptul că prima frază din pct. (2), secţiunea 3, defineşte noţiunile de genofond, propunem ca acesta să fie inclusă în secţiunea „Noţiuni de bază”.

 • în temeiul prevederilor pct. 4, art. 4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, propunem completarea pct. (2) din secţiunea 3, cu următorul text: „Spaţiile delimitate cu specii de plante care aparţin Fondului de resurse genetice ale viţei de vie, vor fi înregistrate în registrul bunurilor imobile ţinut de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în scopul recunoaşterii publice şi ocrotirii de către stat a dreptului de proprietate asupra acestora”.

 • la lit. (b), secţiunea 13, considerăm oportun explicarea abrevierii I.N.V.V., ţinînd cont de prevederile pct. 8, art. 46 din Legea privind actele normative ale guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, care stipulează că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea lor în text, la prima folosire

 1. Regulamentul fondului de resurse genetice pomicole şi de plante bacifere

 • conform prevederilor pct. 4, art.4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, propunem completarea secţiunii 3, cu următorul text: „Spaţiile delimitate cu specii de plante care aparţin Fondului de resurse genetice pomicole şi plante bacifere, vor fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile ţinut de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în scopul recunoaşterii publice şi ocrotirii de către stat a dreptului de proprietate asupra acestora”.

 • potrivit prevederilor pct. (4), art. 58 din Legea privind actele normative ale guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, punctele ambelor proiecte vor fi numerotate prin cifre arabe, însă nu prin litere.

se accepta

Kataloq: sites -> default -> files -> article -> transparenta decizionala
article -> Abordarea strategică privind valorificarea
article -> État de frais de mission concernant l’École Doctorale n°
transparenta decizionala -> Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr
article -> Press release new ceps study argues European surveillance programmes should not escape eu scrutiny
article -> Notă informativă
article -> Moldova national land re-parceling strategy
transparenta decizionala -> Analiza preliminară a impactului de reglementare efectuată asupra necesităţii elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele apicole

Yüklə 28,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə