TekniK İstek ve özelliklerYüklə 57,25 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü57,25 Kb.
#30904

HİZMETE ÖZEL EK-A

İŞİN ADI : DENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞI 1985-LOJ-BET-049 ALBÜM NUMARALI KOMUTAN KONUTUNUN DIŞ CEPHE ONARIMI

PROJE NO :

ADI :DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI LOKAL YANGIN MERKEZİ ONARIMI

PROJE NO :TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER 1. GENEL HUSUSLAR

Deniz Harp Okulu Komutanlığı 1985-LOJ-BET-049 Albüm Numaralı Komutan Konutunun Dış Cephe Onarımı işinin teknik şartnamesi kapsamında bulunan işlere ait imalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede belirtilen notlara ve idarenin talimatlarına uyulacaktır.
  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
  1. Yapılacak her türlü kazı, tesviye vb. işlerde elektrik, su, telefon vb. altyapıya zarar verilmemesi için kullanıcı Birlikle gerekli koordine kurulacaktır. İnşaatın yapımı sırasında Birlik içinde; bozulan, kaldırılan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan vb. yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin eski haline getirilecektir. Yüklenici, birlik içinde yaptığı kazı vb. işler nedeniyle 3’üncü şahısların zarar görmemesi için inşaat sahasına emniyet şeridi çekilerek girişin engellenmesi, uyarı levhaları konulması vb. güvenlik tedbirlerini alacaktır. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacak ve yapı denetim görevlileri tarafından bu konuda verilecek talimatlara uyacaktır.
  1. İşin kapsamında, inşaat mahallinden sökülecek ve uygulama projesi gereği kullanılması öngörülmeyen her türlü malzeme yüklenici tarafından sökülerek cins, boyut ve miktarlarını içerecek bir tutanak ile yapı denetim görevlisi nezaretinde birlik mal sorumlusuna teslim edilecektir.
  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır. İŞ kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak yerli malzemeler TSE veya TSEK belgesine diğer malzemeler gerekli kalite belgelerine sahip olacaktır. Bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
  1. İnşaatta yapılan PVC ve alüminyum pencere ve kapı sistemlerinin garantisini içeren firmanın taahhüdü alınacaktır. Ankara Sanayi Odası Alüminyum Sanayi Meslek Komitesinin en son tarihli Alüminyum Doğrama Üretimi ve Montajında Uyulması gereken Asgari Teknik Kurallara uyulacaktır. Doğramalara ve camlara (camlar için mahal belirtilerek hazırlanacak 10 yıllık garanti belgesi) ait garanti ve kalite belgeleri üretici firmaya ait kaşeli ve imzalı olarak (gerekli olan kurum ve kuruluşlardan onaylanmış olarak) yüklenici tarafından idareye imzalı olarak teslim edilecektir.
  1. Alüminyum doğramalar imalatçı firma tarafından hazırlanmış ve idarece onaylanmış projesinden sonra imalat projede belirtilen pozuna uygun olarak yapılacaktır. Aksesuarlar alüminyum doğramalara uygun olacaktır. Onaylı projelere ve detaylarına uygun olarak alüminyum doğrama kapı kanatları en az üç adet menteşelerle yerine tespit edilecektir. Alüminyum kapı kanatları rahat açılıp kapanması ve kilitlenmesi sağlanacaktır. Aksesuarlar kapı kanatlarının ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve tasarımda olacaktır.
  1. Onaylı projelere ve detaylarına uygun olarak kapı kanatları en az üç adet menteşelerle yerine tespit edilecektir. Kapı ve pencere doğramalara onaylı projelere ve detaylarına uygun olarak kapı kilidi, kapı kolu, kapı altı fırçası, kapı sürgüsü, ispanyolet takımı vb aksesuarlar takılacaktır. Kapı ve pencere kanatları rahat açılıp kapanması ve kilitlenmesi sağlanacaktır. Aksesuarlar kapı kanatlarının ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve tasarımda olacaktır.
  1. Proje ve şartnamesi ile fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımları yıktırıp yeniden yaptırılacaktır. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilecektir.
  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
  1. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.
  1. Uygulama projesinde gösterilmeyen, ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir. Proje için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

  2. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
 1. İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ
  1. Yüklenici işlerin yürütülmesi esnasında idare ve idare elemanları ile yapı denetim görevlisinin talimatlarına eksiksiz olarak uyacaktır.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında çevreye verilebilecek her türlü hasarlardan yüklenici sorumludur.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü nakliye masrafından yüklenici firma sorumludur.
  1. Her bir inşaat kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede İdare talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında yüklenici idare ile koordineli çalışacaktır.
  1. Yapılacak bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.
  1. Yüklenici inşaat yapımı sırasında mal ve personel güvenliği ile her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
  1. İnşaata başlarken veya yapım sırasında inşaat mahalline getirilen tüm malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
  1. Kullanılacak malzemelerde kırık, çatlak, boya dökülmesi, parçalanma, yırtık ve delik bulunmayacaktır.
  1. Yüklenici yapacağı imalatların ve kullanacağı malzemelerin birbiri ile ve diğer sistem tesisatları ile uyum içinde olmasından sorumludur. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye aittir.
  1. Yüklenici, işin süresince projede eksik belirtilmiş veya hiç belirtilmemiş imalat ve malzemelerin projelerini idare ve kontrol teşkilatı ile koordine ederek çizmekle ve idarenin onayına müteakip imalatı yapmakla sorumludur.
  1. İşe başlamadan önce All-Risk sigortası yaptırılacaktır.
  1. İmalat sırasında dökülen malzemeler idareye teslim edilecek olup, şantiyenin bulunduğu kışla içerisinde idarenin gösterdiği yere götürülecektir.
 1. ÖZEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:  1. HARPUŞTA SÖKÜLMESİ

Poz No: 18.19822


TANIM: Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi.
TARİFİ: Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu çatı harpuştaları sökümünde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. TAŞ YÜNÜ MANTOLAMA YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.19.055/053


TANIM: 5 cm kalınlıkta taş yünü levhalar (min 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması. (Mantolama)
TARİFİ: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, taşyünü levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe mantolamasında kullanılacaktır. (Zeminden 90 cm üstü duvarlar bu poz ile yapılacaktır.)
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.  1. İŞ İSKELESİ YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.21.051/C11


TANIM: Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,00 m arası)
TARİFİ: Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

NOT:
1) Bu poz, Komutan Konutu dış cephe mantolama ve boya yapımında kullanıalcaktır.


2) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.


3) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.


4) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara

uygulanır.
5) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

6)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

 
7)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

8)İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.


KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.

  1. KÖŞE PROFİLİNİN YERİNE TEMİNİ VE TESPİTİ

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.242/03


TARİFİ: Alüminyum köşe profili (fileli) nin yerine temini ve yerine tespiti.
TANIM: Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçmde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe mantolama işinde her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerinde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. SU BASMAN PROFİLİNİN YERİNE TEMİNİ VE TESPİTİ

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.242/09


TARİFİ: 3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesi.
TANIM: Mantolamada kullanılacak ısı yalıtım levhalarınn duvar yüzeyine düzgün ve mastarına uygun olarak döşenebilmesi için, alüminyum su basman (başlangıç) profilinin kenarlarda 5 cm ve birbiri arası en fazla 40 cm olacak şekilde su basman tespit elemanları ile yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe taş yünü mantolama ile XPS mantolama geçiş yerlerinde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. BOYA YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.25.004/02


TARİFİ: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı grenli / tekstürlü boya yapılması. (Dış cephe)
TANIM: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe boya işinde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. HARPUŞTA YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: 26.020/061A


TARİFİ: 3 cm kalınlığında beyaz mermer ile harpuşta yapılması ( 3cm 30-40-50 cm serbest boy).
TANIM: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe boya işinde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. XPS KÖPÜK ISI YALITIMI İLE DIŞTAN ISI YALITIMI VE SIVASI YAPILMASI

MSB Poz No: 569/2


TARİFİ: 4 cm kalınlıkta extrude polsitren (XPS) köpük ısı yalıtımı levhaları ile dış duvar dıştan ısı yalıtımı ve sıvası yapılması.
TANIM: Onaylı projelerine uygun olarak bina eteklerinde istenilen yüksekliğe kadar ısı yalıtımında kullanılacak ekstrüde polistren köpük levhalar 4 cm kalınlığında, basma dayanımı minimum 200 kPa, TS 11989 EN13164 ve TS825'e uygun, minimum 28 kg/m3 yoğunlukta, ısı iletkenlik değeri 0.030 W/mK, su buharı difüzyon direnci 90-110 arasında, yangına karşı kendinden sönümlü tipte B1 sınıfı yangın mukavemetli, her iki yüzeyi pürüzlü, bir yüzeyi kanallı, ısı köprüsü oluşturmaması için kenarları binili olacaktır. Köşe ve pencere elemanları L kesitli tek parça köpük profiller olacaktır. File 4x4 mm göz aralıklı, alkali ortama dayanıklı, minimum 160 gr/m2, dübeller ise 1. sınıf plastikten imal edilmiş olacaktır. File ve dübeller ısı yalıtım plakalarıyla aynı renk seçilmelidir. Mekanik dayanımı yüksek katmanda kullanılacak çelik hasır donatı, kendinden paspaylı olacaktır. Hasır çeliğin;

Tel çapı (mm) 1.05 Mesh aralığı (mm) 16x16 Çinko Galvaniz (gr/m2) min.350 Paspayı Derinliği (mm) 10 Paspayı aralıkları (mm) 100x100 Sevk şekli Panel olacaktır.

Kullanılacak yapıştırma ve sıva harçları, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılma ve kaplanmasında kullanılan özel harçlardır. Son kat, silikon katkılı, kullanıma hazır dış cephe kaplamasıdır. Projelerde belirtilen renk ve ekstürde temin edilip kullanılacaktır. Mantolama sistemini oluşturan tüm malzemelerin (yapıştırıcı, XPS yalıtım plakaları, sıva, file, dübel vs.) uyumluluğu ve zamana karşı dayanımı test edilmiş olmalıdır. Malzeme numuneleri ve belgeleri onay için gerekli merciye sunulacaktır. Bina dış yüzeylerine ekstrüde polistren köpük ile ısı yalıtımı yapılması için gerekli her türlü malzeme, zayiat ve işçiliği kapsar, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe mantolamasında kullanılacaktır. (Zeminden 90 cm altı duvarlar bu poz ile yapılacaktır.)
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


  1. MİNERAL SIVA YAPILMASI

Poz No: Piyasa


TANIM: Mineral sıva yapılması.
TARİFİ: Onaylı projelerine uygun olarak, ısı yalıtım sıvası yapılmış yüzeye mala ile m2’ye 2,10 kg gidecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte çimento esaslı kendinden renkli sıva sürülmesi, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme, zayiat ve işçiliği kapsar, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, Komutan Konutu dış cephe sıva işinde kullanılacaktır.
KULLANILACAK MAHALLER: Komutan Konutu mahallinde.


 1. GARANTİ ŞARTLARI:
  1. Yüklenici yapmış olduğu imalat için en az 2 yıllık garanti belgesini idareye teslim edecektir.

  2. Yüklenici, kontrol teşkilatınca talep edildiği takdirde kullanmış olduğu ürünlere ait kalite belgelerini ve kataloglarını teslim edecektir.
 1. DİĞER HUSUSLAR:
  1. Yüklenici işin ifası sırasında yasa, yönetmelik ve tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır Yüklenici, çalışmalar esnasında, alması gereken emniyet tedbirlerini alacak, can ve mal emniyetinden sorumlu olacaktır. Yüklenicinin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları yükleniciye aittir.
  1. Çalışmalar idarenin belirlediği teknik ekip (Kontrol Teşkilatı) nezaretinde yapılacaktır. İşin teknik ekip nezaretinde yapılacak olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve Teknik İstek ve Özellik Listesine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  1. Yüklenici işyerinin tesliminden önce idare tarafından talep edilecek çalıştıracağı tüm personel/araçlar için aşağıda belirtilen belgeleri İKK Şubeye teslim edecektir. Adli Sicil Kaydı (Adli sicil kaydı olması halinde mahkeme kararı), Yüklenici tarafından onaylı isim ve araç listesi, Araç ruhsat fotokopileri, ehliyet fotokopisi.
  1. Yüklenici güvenlik protokolünü yapmak amacıyla İKK ve Güvenlik şubeye başvuracaktır.
HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

Buğra ŞENTÜRK

De.Me.

İnş. Mühendisiİlkay SARIAYVA

Dz.İs.Tğm.

Pl.Prog.Kşf.Kont. ve İhl.Ks.A.V.Serkan ÖZTÜRK

Dz.İs.Bnb.

Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam K.HİZMETE ÖZEL
Yüklə 57,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə