TekniK ŞartnameYüklə 63,59 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü63,59 Kb.
#46915

T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

GÖLCÜK/KOCAELİ


MARMARA SALONU YANINDAKİ İSKELEYE USTURMAÇA MONTAJININ YAPILMASI

İÇİNDEKİLER
 1. KONU Sayfa 3

 2. İŞİN TARİFİ Sayfa 3

 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER Sayfa 3

 4. KONTROL VE MUAYENE METODLARI Sayfa 3

 5. AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME Sayfa 4

 6. GARANTİ ŞARTLARI Sayfa 4

 7. EKLER Sayfa 4

 8. YARARLANILAN DÖKÜMANLAR Sayfa 4 1. KONU:

İskeleye Usturmaça Montajının Yapılması

 1. İŞİN TARİFİ:

Marmara Salonu Yanındaki İskeleye Usturmaça Montajının Yapılması işinin tamamı doğrudan temin olarak ve bütün imalatlar ilgili şartnamelere ve ekteki iş kalemi tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
  1. İNŞAAT

   1. Montaj işlemine başlamadan önce İskeledeki ahşap usturmaçalar sökülecek/kesilecektir.

   2. Montaj öncesi delik içerisi basınçlı hava ile temizlenecektir

   3. İdare tarafından verilecek olan 1000*720 mm boyutundaki 13 adet panel tipi usturmaça Marmara Salonu yanındaki iskeleye montajı yapılacaktır.

   4. Panel tipi usturmaçaların ayaklarının (2 adet) montajı matkap veya karot ile (25 mm çapında ve 25 cm boyunda) delinerek, galveniz rot ve kimyasal ankraj malzemesi ile yapılacaktır.

   5. Usturmaça ayaklarının montajından sonra üst parçasının montajı 20 cm çapında galveniz cıvata ,somun, pul (1 usturmaçada 4 adet olmak üzere) ile montajı yapılacaktır.

   6. Onarımlar esnasında kullanılacak çalışma iskelesi yüklenici tarafından temin edilecektir.
 1. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  1. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

   1. Yapılacak tüm işlerde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/180)’nin 208 sayılı KHK ile değişik 2’nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” ve “Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri” kitaplarındaki açıklamalar esas kabul edilecek ve açıklamalarda tarif edilen şekilde yapılması ve uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında yapılacak iş kaleminin pozunun bulunmaması halinde Milli Savunma Bakanlığı Birim Fiyatları ve İnşaat Birim Fiyat Analizleri geçerli olacaktır.

   2. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması ve imalat sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.

   3. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet verdiği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur.
  1. ÖZEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

   1. Yapım konusu iş için belirlenen her bir imalat kalemi, Teknik Şartname Ek’i olan Genel Teknik Şartnamelerde açıklandığı şekilde olacaktır.

   2. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, İdarenin gerekli gördüğü hallerde arttırılacaktır.

   3. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet verdiği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur.

   4. Çalıştırılan elemanların İdare için uygunluğu kontrol edilecektir.
 1. KONTROL VE MUAYENE METODLARI:
  1. Kontrol ve muayeneler, Kamu İhale Kurumunca yayınlanan (19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete) Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.

  2. Yüklenici kullanılacak malzemelerin yukarıda istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgeleri vermek suretiyle ispat edeceklerdir.

  3. Kalite kontrol ve muayene yüklenici firmaya aittir.

  4. Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

  5. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  6. Kontrol ve muayene ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
 1. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:
  1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.

  2. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
 1. GARANTİ SÜRESİ:
  1. Garanti süresi ve şartları ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibidir.
 1. EKLER:
  1. İş Kalemi Tarifleri

  2. Mahal Listesi
 1. YARARLANILAN DOKÜMANLAR:
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

  2. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Birim Fiyat Analizleri

  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri.

  4. Milli Savunma Bakanlığı Teknik Şartnameleri

  5. Piyasadan Alınan Özel Fiyatlar


BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
MARMARA SALONU YANINDAKİ İSKELEYE İDARE TARAFINDAN VERİLEN USTURMAÇANIN MONTAJININ YAPILMASI
PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ
Sıra No

1
Tanım

AHŞAP LAMBİRİ VB. DUVAR KAPLAMASI SÖKÜLMESİ
Birim

M2
Tarifi

Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Sıra No

2
Tanım

İDARE TARAFINDAN VERİLEN PANEL TİPİ USTURMAÇA MONTAJI
Birim

ADET
Tarifi

İskeledeki ahşap usturmaçalar sökümesi/kesilmesi.Montaj öncesi delik içerisi basınçlı hava ile temizlenmesi,İdare tarafından verilecek olan 1000*720 mm boyutundaki panel tipi usturmaça iskeleye montajının yapılması.Panel tipi usturmaçaların ayaklarının (2 adet) montajı matkap veya karot ile (25 mm çapında ve 25 cm boyunda) delinerek, galveniz rot ve kimyasal ankraj malzemesi ile yapıması,Usturmaça ayaklarının montajından sonra üst parçasının montajı 20 cm çapında galveniz cıvata ,somun, pul (1 usturmaçada 4 adet olmak üzere) ile montajı yapılmas,ı her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1ad fiyatı:

Sıra No

3
Tanım

Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
Birim

M3
Tarifi

İdarece lüzum görüldüğünde, onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ :
1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.


2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.
NOT :
1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.
2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.
3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.
4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.
5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.
6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.
7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.


Mahal Listesi
MARMARA SALONU YANINDAKİ İSKELEYE İDARE TARAFINDAN VERİLEN USTURMAÇANIN MONTAJININ YAPILMASI
Mahal

İşin Yeri

İmalatın Cinsi
GöLCÜK GARNİZONU

MARMARA SALONU YANINDAKİ İSKELE

 
AHŞAP LAMBİRİ VB. DUVAR KAPLAMASI SÖKÜLMESİ
İDARE TARAFINDAN VERİLEN PANEL TİPİ USTURMAÇA MONTAJI
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBUDUR

GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞINA

Teklif Konusu İşin Adı

Marmara Salonu Yanındaki İskeleye Usturmaça Montajının Yapılması

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Tarafımızdan yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm hususlar incelenmiş, okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Teklife ilişkin açıklamalar, fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve 60 günlük teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere yapım konusu işe ait bilgi ve belgelerde yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2)Yapım konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam .................................................. TL. (rakam) ve ……..,,………………………………….. TL. (yazı) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.Teklif Tarihi

Teklif Veren Yetkilinin Adı Soyadı,

İmzası ve Firma KaşesiT.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

TEKLİFE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığınca ihtiyaç duyulan ve madde 13’de detayları belirtilen Marmara Salonu Yanındaki İskeleye Usturmaça Montajının Yapılması hizmet işi 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yaptırılacaktır.

2. İşin yapılacağı yer Gölcük/KOCAELİ’dır. Sözleşmenin imzalanmadığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

3. Sözleşme bedeli üzerinden 5018 sayılı Borçlar Kanunu gereğince karar damga vergisi, ile sözleşme damga vergisi kesilecektir. Karar ve sözleşme damga vergileri ihaleyi kazanan firma tarafından sözleşme yapmaya gelmeden önce defterdarlık/vergi dairesine yatırılacak, makbuzları idareye sunulacaktır.

4. İhale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş prim ve gecikme zammı borçları ile kesin teminatların iadesinde 29 Eylül 2008 tarihli 27012 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5. Yüklenicinin hakedişi, geçici kabulün yapılması halinde en kısa sürede ve bir kerede Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığının düzenlediği ödeme evrakları ile Gölcük Deniz Filoları Saymanlığınca ödenecektir. İşin süresinin 30 günden fazla olması durumunda birden fazla hakedişte düzenlenebilir.

6. Hizmet işinin tümüne teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen yapım işini hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.
7. Teklif geçerlilik süresi 60 gündür.
8. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

9. Yukarıda belirtilen iş için EK’lerde yer alan teknik şartname, proje ve iş kalemi tarifleri çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) anahtar teslimi götürü bedel teklifinizi 30 Ekim 2017 saat 14:00’a kadar, Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına teslim etmenizi rica ederim. Gerek görülmesi durumunda Komutanlığımız, burada belirtilen tarih ve saatten sonrada teklif alma/inceleme/kabul etme/isteme/değerlendirme konusunda serbesttir.

11.Yapım konusu işe ait bilgi ve belgeler www.ekm.tsk.tr internet adresi üzerinden görülebilir.

11. Açılmayan ”.doc” numaralı dosyaların uzantıları “.xls” olarak değiştirilerek açılabilecektir. (ör:excel ile)
İlgili Personelin

Adı Soyadı : Alev BALCI / İnş..Müh.


Telefon Nu : 0262 4141064 / 4146601-Dahili : 3994Yüklə 63,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə