Toplanti tariHİ : 12 Haziran 2010 toplanti no : 01Yüklə 0,57 Mb.
səhifə1/22
tarix26.08.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#74818
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

5. TMMOB YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 12 Haziran 2010
TOPLANTI NO : 01KARAR NO 1 : Yapılan oylamalar ile Başkanlığa Mehmet Soğancı (MMO), 2. Başkanlığa Selçuk Uluata (İMO), Saymanlığa Mustafa Erdoğan (HKMO), Yürütme Kurulu üyeliklerine Berna Fatma Vatan (Maden MO), Alaeddin Aras (KMO), H.Gürel Demirel (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO) seçildiler.
Oylar:
Başkan : Mehmet Soğancı:22

2. Başkan : Selçuk Uluata:21

Sayman : Mustafa Erdoğan:22

Üye : Alaeddin Aras:21

Üye : Berna Fatma Vatan:23

Üye : H.Gürel Demirel:20Üye : Ayşegül Oruçkaptan:21
KARAR NO 2 : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2.Başkan Selçuk Uluata, Sayman Üye Mustafa Erdoğan ve Genel Sekreter Nebil Hakan Genç’ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,
KARAR NO 3 : TMMOB Bülteni’nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı'nın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün TMMOB Genel Sekreteri N.Hakan Genç'in olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 4 : TMMOB 41.Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen yönetmelik değişikliklerinin Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 5 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının TMMOB 41.Dönem Çalışma Programı gündemiyle 26 Haziran 2010 Cumartesi günü Saat 13:00'da Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 6 : 26 Haziran 2010 tarihinde yapılacak TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısında ifade edilecek öneriler ve Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında “TMMOB 41. Dönem Çalışma Programı” taslağının hazırlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine ve taslağın gelecek Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,
KARAR NO 7 : TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Mustafa Erdoğan, Alaeddin Aras, Berna Fatma Vatan, Hukuk Müşaviri Nurtan Çağlar Yakış ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş Küçük'ün atanmasına,
KARAR NO 8 : TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 16.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2010 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 9 : TMMOB Görev Yollukları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde uygulanmasına,
TMMOB'de Uygulanacak Görev Yollukları;
Geçici bir görevle görevlendirileceklere, 41.Dönem içerisinde günlük 80 TL harcırah ödenir.
Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.


Şehir içindeki görevlendirmeler de dahil, belgelendirilemeyen taksi ve toplu taşım araçları ücretleri beyana tabi olarak ödenir.
Bu uygulama TMMOB 42.Olağan Genel Kurulu'na kadar TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla yürütülecektir.
KARAR NO 10 : TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği'ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 11 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği'ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 12 : TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği'ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 13 : TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği'ne göre yapılması gerektiğini belirttiği değişikliklerin yapılması koşuluyla kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 14 : TMMOB Balıkesir Kent Sempozyumu'nun 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde Balıkesir'de yapılmasına,
KARAR NO 15 : As 71 firması sahibi Ahmet Bilgin tarafından TMMOB aleyhine açılan itirazın iptali davasında Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1752 Esas ve 27.05.2010 tarihli kararı gereği 3.350.00 TL'nin takip tarihi olan 2004 yılından itibaren işleyen faizi ile birlikte ödenmesine, kararın temyiz edilmemesine,

KARAR NO 16 : Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Tuncer'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 17 : Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Çelik'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 18 : Sivas İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilcisi Mustafa Erdabak'ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 19 : Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Melik'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 20 : Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Van İl Temsilcisi Ümit Keser'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 21 : Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu'na Birliğimizi temsilen Hüseyin Yeşil'in katılmasına,
KARAR NO 22 : Türk Tasarım Danışma Konseyi'ne Birliğimizi temsilen Ayşegül Oruçkaptan'ın katılmasına,
KARAR NO 23 : TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 24 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın, Osmaniye İl Temsilciliği'nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Raufbey Mahallesi, 301 Ada, N-36-D-20-C-2-B Pafta, 23 Parsel’de kayıtlı, 375,67 m² asmakatlı bodrumlu işyerinin Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atıcı ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İmdat Çetiner'in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 25 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın, Adana Şubesi'nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Adana İli, Seyhan İlçesi, 1.Bölge Karalarbucağı Mahallesi, 6747 Ada, 21 MV Pafta, 3 Parsel’de kayıtlı, Metin Cingözler'e ait 134 m²'lik zemin katta bulunan işyerinin Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atıcı ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İmdat Çetiner'in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 26 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın, Kırşehir İl Temsilciliği'nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi, 1364 Ada, 5 Parsel’de kayıtlı, 250 m² depolu dükkanın Mustafa Güneş'ten Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hakan Özcan, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ramazan Bıyıklı ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Sarıkaya'nın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 27 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın, Karabük İl Temsilciliği'nin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Karabük İli, Merkez İlçe, 19 Ada, 18 Pafta, 16 Parsel’de kayıtlı, İstasyon Caddesi (Fevzi Fırat Caddesi) Bayır Sokak No:58 adresindeki 4.Kat 71 No'lu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Satılmış Sarıcı ile İl Temsilci Yardımcısı Hüseyin Nafiz Bayramgil'in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 28 : TMMOB Yönetim Kurulu'nun Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'ne mülk alımı ile ilgili 15 Mayıs 2010 tarih ve 527 sayılı yetkilendirme kararının iptaline, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın, Trabzon Şubesinin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Trabzon İli, 1891 Ada, F43D25C4B Pafta, 163 Parsel’de kayıtlı, İskenderpaşa Mah. Dervişoğlu Sok. Bayraktar İş Merkezi A Blok 2.Kattaki 63 ve 64 No'lu bağımsız bölümlerin tapu masrafları dahil 180.000 (yüzseksenbintürklirası) TL bedelle Elektrik Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karal (T.C Kimlik No: 41186018762), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Karasoy (T.C Kimlik No: 19895730114) ve Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi H.İbrahim Okumuş'un (T.C Kimlik No: 36857060768) iki müşterek imza ile yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 29 : TMMOB'nin İlkeleri, Çalışma Anlayışı, Yasası ve Yönetmelikleri kitabından 1500 adet bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 30 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Kore uyruklu Tekstil Mühendisi Sang Hoon You, Romanya uyruklu Tekstil Mühendisi Aurelian Cristi Toader, ABD uyruklu Kimya Mühendisi Jeefrey John Gıba, Kore uyruklu Kimya Mühendisi Ki Hwan Choi, Lübnan uyruklu Kimya Mühendisi Wissam El Bissar,
KARAR NO 31 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Temmuz 2010 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Selçuk ULUATA, Mustafa ERDOĞAN, Baran BOZOĞLU, Hüseyin YEŞİL, Ekrem POYRAZ, Bekir EROL, Hasan ÇAYLAK, Recep ÖZMETİN, Feyyaz ATAÇ, Mustafa ERGÜN, Fahrettin ÇAĞDAŞ, Alaeddin ARAS, Fatma Berna VATAN, Ahmet İrfan TÜRKKOLU, Deniz ÖZDEMİR, A. Haluk GÜRKAN, H. Gürel DEMİREL, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Ayşe IŞIK EZER, A. Hulusi DİNÇER, Ergin ÖZÜGÜR

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə