TüRKİYE’de kurumlar vergiSİYüklə 446 b.
səhifə21/31
tarix16.08.2018
ölçüsü446 b.
#71112
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir (K.D.V.K.G.T. Sıra No:23).Geç gelen belgedeki KDV tutarı kapanan yıl itibariyle indirim konusu yaparak kayıtlara almak mümkündür. Ancak, Aralık veya hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için Aralık veya hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme beyannamesi” olarak vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 • Geç gelen belgedeki KDV tutarı kapanan yıl itibariyle indirim konusu yaparak kayıtlara almak mümkündür. Ancak, Aralık veya hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için Aralık veya hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme beyannamesi” olarak vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 • Kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannamelerin Mali İdare tarafından incelenmeye sevkedilme riski vardır (V.U.K.G.T. Sıra No:238).Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir (2002/8 No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi).

 • Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir (2002/8 No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi).

 • İç Genelge böyle olmakla beraber, Hazine aleyhine olan düzeltme talepleri çoğu zaman incelemeye sevk edilmektedir.AMORTİSMAN: İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnızca birisi uygulanabilir.

 • AMORTİSMAN: İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnızca birisi uygulanabilir.

 • İktisadi kıymetlerden biri yoksa ve bu durumda diğeri kendinden beklenen fonksiyonu vermiyorsa, iktisadi ve teknik bütünlükten vardır. Örneğin bir makine ile motoru bir bütündür. Otel işletmelerinde yatak takımları, havlular, lokanta işletmeciliğinde çatal, kaşık, bıçaklar iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük teşkil ederler.

 • Bir iktisadi kıymet için normal amortisman yöntemiyle amortisman ayrılmaya başlanmış ise, müteakip vergilendirme dönemlerinde bu usulden dönülemez ve sonradan azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayrılamaz.Ancak V.U.K.’nun mükerrer 320’nci maddesi uyarınca azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebilir. Bunun için değişikliğin vergi beyannamesinde ya da beyanname eki bilançoda belirtilmesi zorunludur. Değişiklik bildirimin yapıldığı dönemden itibaren uygulanır. Önceki yıllara ilişkin düzeltme yapılamaz. Varlığın henüz yok edilememiş değer kısmı, kalan amortisman süresi içinde miktarlarla yok edilir.

 • Ancak V.U.K.’nun mükerrer 320’nci maddesi uyarınca azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebilir. Bunun için değişikliğin vergi beyannamesinde ya da beyanname eki bilançoda belirtilmesi zorunludur. Değişiklik bildirimin yapıldığı dönemden itibaren uygulanır. Önceki yıllara ilişkin düzeltme yapılamaz. Varlığın henüz yok edilememiş değer kısmı, kalan amortisman süresi içinde miktarlarla yok edilir.

 • Önceki yıllarda çeşitli sebeplerle ayrılmamış amortismanlar izleyen yıllarda giderleştirilemez. Bu sebeplerle tespit edilen amortisman süreleri uzatılamaz.

 • Yıllık olarak seçilen usul geçici vergi dönemlerinde de değiştirilemez. Benzer şekilde ilk defa aktife alınan iktisadi kıymetler için geçici vergi açısından seçilen usul ve oranlar yıllık olarak da uygulanmak zorundadır.İşletmede kullanılmayan iktisadi kıymetlerin hurda olarak satılması durumunda önce ayrılan amortismanlar dikkate alınmalı, satıştan elde edilen kâr ya da zarar buna göre belirlenmelidir.

 • İşletmede kullanılmayan iktisadi kıymetlerin hurda olarak satılması durumunda önce ayrılan amortismanlar dikkate alınmalı, satıştan elde edilen kâr ya da zarar buna göre belirlenmelidir.

 • İşletme faaliyetini durdurmuş ise amortisman ayrılması mümkün değildir.

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi çerçevesinde yapılan birleşmeler devir niteliğinde sayılmaktadır. Devir tarihine kadar olan işlemler devrolunan şirkete ait olacağından bu tarihe kadar olan döneme ait kazancın tespiti sırasında devrolunan şirket isterse kıst dönem için amortisman ayırabilecektir. Devir halinde; devrolunan işletme devir tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminin başından devir tarihine kadar geçen süre için, devralan şirket de devir tarihinden devir tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar geçen süre için amortisman ayırabilir.
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə