ÜLke ve bölge iÇERİSİndeki yeri Kentin Ülke Ve Bölge İçerisindeki Yeri 2


PLANLAMA ALANININ ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI VE YERİYüklə 283,72 Kb.
səhifə6/6
tarix31.10.2017
ölçüsü283,72 Kb.
#23628
1   2   3   4   5   6

6.PLANLAMA ALANININ ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI VE YERİ

6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Söz konusu alanın yer aldığı "Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı'nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.


6.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Söz konusu alanın yer aldığı Balıkesir İli Karesi ve Balya İlçeleri ve çevrelerine ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunmamaktadır.

6.3. Planlama Alanının Yeri


Planlama alanı, Balıkesir ili Karesi ve Balya İlçeleri Tatlıpınar Mevkii içerisinde yer almaktadır.
ÇALIŞMA ALANI
7. RÜZGÂR ENERJİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ


Rüzgar Enerji Santrali Nedir?

Rüzgar enerjisi santralleri ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmayan, kısa sürede devreye alınıp gerektiği zaman sökülebilen, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan ve kurulumunda arazi bakımından az yer gerektiren tesislerdir.Rüzgar Enerjisi Kullanımının Avantajları

Yenilenebilir Enerji Olması: Güneş dünyamızı aydınlattığı sürece rüzgar da esmeye devam edecektir. Rüzgar enerjisi kesintili bir kaynak olmasına rağmen sürekli ve yenilenebilir nitelikli olması rüzgar enerjisinden yararlanmayı gerektirmektedir.

Rüzgâr Enerjisinin Tükenmez Olması: Rüzgar oluşmasındaki temel süreç, yeryüzündeki basınç farklarıdır. Basınç farkı ise

farklı bölgelerin değişik oranda güneş almalarıyla ilişkilidir. Güneş tarafından ısıtılan dünyamızda rüzgâr esmeye devam edeceğinden tükenmesi de mümkün değildir.Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Düşük Olması: Rüzgâr türbinlerinin ilk yatırım masrafları karşılandıktan sonra, enerji üretimi için gerekli olan hammaddeye herhangi bir bedel ödenmemesi ve enerji üretim maliyetlerinin sadece bakım masraflarından kaynaklanması bu sistemlerin üstünlüğü olarak kabul edilebilir.

Çevre Dostu Olması: 750kw gücünde bir rüzgâr türbininin yılda ürettiği enerji miktarına eşit enerji üreten bir termik santralin atmosfere, 179 ton CO2 bıraktığı bilinmektedir. Rüzgâr enerjisinde CO2 salınımı yoktur. Rüzgâr enerjisi sera etkisine karşı alınabilecek en etkili yöntemlerden biridir.

Kısa Sürede Yararlanmaya Başlanması: Bir rüzgâr enerji santrali 1,5-2 senede işletmeye alınabilmektedir. Kaynak ne olursa olsun daha kısa sürede elektrik üretimi gerçekleştirebilecek başka uygulama bulunmamaktadır.

Diğer Kullanımlara Açık Olması: Arazinin tarıma uygun olması durumunda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Yerli Olması Nedeniyle Siyasi ve Ekonomik Krizlerden Etkilenmemesi: Rüzgâr enerjisi üretimi yerel kaynaklardan sağlandığı için krizlerden etkilenmemektedir.

Söküm Maliyetleri: Rüzgâr santrali ekonomik ömrünü tamamladığında, yerinden sökülerek bu alanda eskiden olduğu gibi yararlanılabilmektedir.


8. PLAN KARARLARI

8.1. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

8.1.1. İmar Planı


Çalışma Alanı, 1/5000 Ölçekli imar planında yer alan yaklaşık 117,5 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Yapılan imar planı çalışması ile çalışma alanının rüzgar enerji santrali kurulmasına uygun olması, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmaması, kısa sürede devreye alınıp gerektiği zaman sökülebilen bir yapı olması, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmadığından bölgede enerji ihtiyacının giderilebilmesi için belirlenen koordinatlar doğrultusunda hâlihazır harita üzerine işlenerek “45 adet rüzgar türbini, 2 adet Enerji Üretim Alanı (Şalt Sahası, Kumanda Binası İdari Sosyal Tesis Alanı)planlanmıştır. Hazırlanan imar planında mevcut yollardan mümkün olduğunca yararlanılmış, türbinler arasında 10 metre genişliğinde mevcut yol güzergâhı aynen korunmuş olup planlanmıştır.


8.1.2. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kentsel Alan Kullanımı


KULLANIMLAR

Alan (m2)

Oran (%)

Türbin Alanı

705595.97

60.05

Enerji Depolama Alanı (Şalt Merkezi)

32146.20

2.74

Park

2934.37

0.25

Yol

434410.96

36.96

TOPLAM

1175087.50

100.00


8.1.3. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları


 1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, LEJAND, PLAN KOŞULLARI VE PLANLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.

 2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA GÖSTERİLMİŞ OLAN KULLANIM ALANLARI ŞEMATİK OLUP, PLAN ÜZERİNDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

 3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA, BU PLANA AYKIRI KARAR GETİRİLEMEZ. UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMADAN PARSEL YA DA ADA ÖLÇEĞİNDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ.

 4. NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRI; RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TAHSİS VE/VEYA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ YAPILACAK OLAN TÜRBİN YERLERİ, BAĞLANTI YOLLARI, ENERJİ DEPOLAMA ALANI (ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, TRAFO VE SOSYAL-İDARİ TESİSLERİNİ) İÇERİR.

 5. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİ YAPILAŞMA KOŞULLARI; RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TÜRBİN YÜKSEKLİKLERİ, TESİSİN GEREKTİRDİĞİ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE Y(ençok)=SERBEST OLARAK BELİRLENECEKTİR. ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, İDARİ-SOSYAL TESİS YAPILARI VE TRAFO YAPILABİLİR. ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA YAPI İNŞAAT EMSALİ E=0.40 VE YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ençok)=6.50 METRE OLUP 2 KATI GEÇEMEZ. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNDE YAPILACAK OLAN TRAFO YERLERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ MİMARİ PROJE ONAYI AŞAMASINDA VAZİYET PLANINDA BELİRTİLECEKTİR. TRAFO BİNALARI İÇİN Y(ençok)=6.50 METREDİR.

 6. NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ VE/VEYA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 7. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, TÜBİTAK ARASINDA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULMASININ HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE RADAR SİSTEMLERİNE OLAN ETKİLEŞİMİ KONUSUNDA İZİN SÜREÇLERİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN OLARAK 27.12.2010 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN PROTOKOL GEREĞİ BELİRTİLEN ŞARTLARIN SAĞLANMASI ZORUNLUDUR.

 8. TÜRBİN ALANLARI, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI (ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, TRAFO VE SOSYAL-İDARİ TESİSLERİNİ) VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNİN ÇEVRESİNDE HERHANGİ BİR YAPI YAPILMASI DURUMUNDA; İMAR PLANI AŞAMASINDA ( İMAR PLANI GEREKTİRMEYEN YAPILARDA İMAR DURUMU AŞAMASINDA ); TESİS YÜKSEKLİĞİ VE YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA EPDK’NIN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.

 9. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNE TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 10. İLGİLİ İDAREDEN GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALINMADAN VE/VEYA GEREKLİ İZİNLER ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 11. İMAR PLANI ONAMA SINIRI DAHİLİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE TESİS ALANINDA TESİS BAĞLANTI YOLLARININ MEVCUT MAHALLE YOLARINA UYUMLARI SAĞLANACAKTIR. AYRICA İNŞAAT VE İŞLETME SIRASINDA MAHALLE YOLLARINA BÜZ, MENFEZ VE YAPILMIŞ DİĞER ALT YAPI TESİSLERİNE VERİLECEK ZARARLARIN FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME VERİLMEDEN İNŞAAT İZNİ VERİLEMEZ.

 12. İMAR PLANI ONAMA SINIRI DAHİLİNDE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİS ALANININ, ORMAN ALANLARINA İSABET EDEN KISIMLARINDA; 6831 SAYILI ORMAN KANUNU UYARINCA TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 13. AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 14. YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ. İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANINDA PEYZAJ DÜZENLEMESİ TESİS SAHİBİNCE YAPILACAK OLUP BU İŞLEMLER TAMAMLANMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMEYECEKTİR. TESİSİN İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN KATI VE SIVI ATIKLAR 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJ EDİLMELİDİR.

 15. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN İLGİLİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 16. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE TAŞINMAZIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

 17. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 18. ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 19. 19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUNUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 20. 3194 SAYILI İMAR KANUNU EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 21. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE İÇİN HAZIRLANAN BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN JEOLOJİK/JEOTEKNİK ETÜD RAPORU HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 22. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATININ BELİRLEDİĞİ ESASLAR DÂHİLİNDE TÜRBİNLER IŞIKLANDIRILACAKTIR.

 23. ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇİRİLMESİ HALİNDE TEDAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK YOL KENARINDA TEKNİĞE UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDİLMİŞ KABLO KANALLARI İÇERİSİNDEN GEÇİRİLECEKTİR.

 24. TESİSİN BULUNDUĞU YERLERDE YAĞMUR SULARININ EMNİYETLİ BİR BİÇİMDE DEŞARJI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR.

 25. PLANLAMA ALANINDA YOL, İÇME SUYU, KANALİZASYON, ARITMA VB. HER TÜRLÜ ALT YAPI İŞLERİ İLGİLİSİNCE ( LİSANS SAHİBİNCE ) YAPILACAKTIR.

 26. KURUM GÖRÜŞLERİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULACAKTIR.

 27. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 28. NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TÜRBİN MERKEZLERİNİN KÖY YOLLARINA MESAFESİ MİNİMUM 100 METRE OLACAKTIR.

 29. NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TÜRBİN MERKEZLERİNİN ÜZERİNDEN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT 34,5 KV VEYA 380 V ENERJİ NAKİL HATTI GEÇERSE HAT DEPLASE EDİLECEKTİR.

 30. MEVCUT KIRSAL MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLLARDA YAPILAN PLANLAMA İLE YOL GENİŞLİĞİNİN 10 METREYE DÜŞÜRÜLEN KISIMLARINDA, YOLUN FİİLİ DURUMUNA GÖRE PLANLANAN YOL İLE KADASTRAL PARSEL ARASINDA KALAN KISIMLAR VE YOL ŞEVLERİ YOL OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 31. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 32. BU PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.


8.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

8.2.1. İmar Planı


Çalışma Alanı, 1/1000 Ölçekli imar planında yer alan yaklaşık 117,5 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Yapılan imar planı çalışması ile çalışma alanının rüzgar enerji santrali kurulmasına uygun olması, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmaması, kısa sürede devreye alınıp gerektiği zaman sökülebilen bir yapı olması, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmadığından bölgede enerji ihtiyacının giderilebilmesi için belirlenen koordinatlar doğrultusunda hâlihazır harita üzerine işlenerek “45 adet rüzgar türbini, 2 adet Enerji Üretim Alanı (Şalt Sahası, Kumanda Binası İdari Sosyal Tesis Alanı)planlanmıştır. Hazırlanan imar planında mevcut yollardan mümkün olduğunca yararlanılmış, türbinler arasında 10 metre genişliğinde mevcut yol güzergâhı aynen korunmuş olup planlanmıştır.


8.2.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kentsel Alan Kullanımı


KULLANIMLAR

Alan (m2)

Oran (%)

Türbin Alanı

705595.97

60.05

Enerji Depolama Alanı (Şalt Merkezi)

32146.20

2.74

Park

2934.37

0.25

Yol

434410.96

36.96

TOPLAM

1175087.50

100.00


8.2.3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları


 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, LEJAND, PLAN KOŞULLARI VE PLANLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.

 2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA GÖSTERİLMİŞ OLAN KULLANIM ALANLARI ŞEMATİK OLUP, PLAN ÜZERİNDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

 3. UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRI; RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TAHSİS VE/VEYA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ YAPILACAK OLAN TÜRBİN YERLERİ, BAĞLANTI YOLLARI, ENERJİ DEPOLAMA ALANI (ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, TRAFO VE SOSYAL-İDARİ TESİSLERİNİ) İÇERİR.

 4. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİ YAPILAŞMA KOŞULLARI; RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TÜRBİN YÜKSEKLİKLERİ, TESİSİN GEREKTİRDİĞİ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE Y(ençok)=SERBEST OLARAK BELİRLENECEKTİR. ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, İDARİ-SOSYAL TESİS YAPILARI VE TRAFO YAPILABİLİR. ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA YAPI İNŞAAT EMSALİ E=0.40 VE YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ençok)=6.50 METRE OLUP 2 KATI GEÇEMEZ. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNDE YAPILACAK OLAN TRAFO YERLERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ MİMARİ PROJE ONAYI AŞAMASINDA VAZİYET PLANINDA BELİRTİLECEKTİR. TRAFO BİNALARI İÇİN Y(ençok)=6.50 METREDİR.

 5. UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ VE/VEYA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 6. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, TÜBİTAK ARASINDA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULMASININ HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE RADAR SİSTEMLERİNE OLAN ETKİLEŞİMİ KONUSUNDA İZİN SÜREÇLERİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN OLARAK 27.12.2010 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN PROTOKOL GEREĞİ BELİRTİLEN ŞARTLARIN SAĞLANMASI ZORUNLUDUR.

 7. TÜRBİN ALANLARI, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI (ŞALT SAHASI, KUMANDA BİNASI, TRAFO VE SOSYAL-İDARİ TESİSLERİNİ) VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNİN ÇEVRESİNDE HERHANGİ BİR YAPI YAPILMASI DURUMUNDA; İMAR PLANI AŞAMASINDA ( İMAR PLANI GEREKTİRMEYEN YAPILARDA İMAR DURUMU AŞAMASINDA ); TESİS YÜKSEKLİĞİ VE YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA EPDK’NIN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.

 8. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNE TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 9. İLGİLİ İDAREDEN GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALINMADAN VE/VEYA GEREKLİ İZİNLER ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 10. İMAR PLANI ONAMA SINIRI DAHİLİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE TESİS ALANINDA TESİS BAĞLANTI YOLLARININ MEVCUT MAHALLE YOLARINA UYUMLARI SAĞLANACAKTIR. AYRICA İNŞAAT VE İŞLETME SIRASINDA MAHALLE YOLLARINA BÜZ, MENFEZ VE YAPILMIŞ DİĞER ALT YAPI TESİSLERİNE VERİLECEK ZARARLARIN FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME VERİLMEDEN İNŞAAT İZNİ VERİLEMEZ.

 11. İMAR PLANI ONAMA SINIRI DAHİLİNDE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİS ALANININ, ORMAN ALANLARINA İSABET EDEN KISIMLARINDA; 6831 SAYILI ORMAN KANUNU UYARINCA TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

 12. AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 13. YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ. İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANINDA PEYZAJ DÜZENLEMESİ TESİS SAHİBİNCE YAPILACAK OLUP BU İŞLEMLER TAMAMLANMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMEYECEKTİR. TESİSİN İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN KATI VE SIVI ATIKLAR 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJ EDİLMELİDİR.

 14. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN İLGİLİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 15. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE TAŞINMAZIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

 16. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 17. ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 18. 19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUNUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 19. 3194 SAYILI İMAR KANUNU EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 20. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE İÇİN HAZIRLANAN BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN JEOLOJİK/JEOTEKNİK ETÜD RAPORU HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 21. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATININ BELİRLEDİĞİ ESASLAR DÂHİLİNDE TÜRBİNLER IŞIKLANDIRILACAKTIR.

 22. ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇİRİLMESİ HALİNDE TEDAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK YOL KENARINDA TEKNİĞE UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDİLMİŞ KABLO KANALLARI İÇERİSİNDEN GEÇİRİLECEKTİR.

 23. TESİSİN BULUNDUĞU YERLERDE YAĞMUR SULARININ EMNİYETLİ BİR BİÇİMDE DEŞARJI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR.

 24. PLANLAMA ALANINDA YOL, İÇME SUYU, KANALİZASYON, ARITMA VB. HER TÜRLÜ ALT YAPI İŞLERİ İLGİLİSİNCE ( LİSANS SAHİBİNCE ) YAPILACAKTIR.

 25. KURUM GÖRÜŞLERİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULACAKTIR.

 26. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 27. UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TÜRBİN MERKEZLERİNİN KÖY YOLLARINA MESAFESİ MİNİMUM 100 METRE OLACAKTIR.

 28. UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNE AİT TÜRBİN MERKEZLERİNİN ÜZERİNDEN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT 34,5 KV VEYA 380 V ENERJİ NAKİL HATTI GEÇERSE HAT DEPLASE EDİLECEKTİR.

 29. MEVCUT KIRSAL MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLLARDA YAPILAN PLANLAMA İLE YOL GENİŞLİĞİNİN 10 METREYE DÜŞÜRÜLEN KISIMLARINDA, YOLUN FİİLİ DURUMUNA GÖRE PLANLANAN YOL İLE KADASTRAL PARSEL ARASINDA KALAN KISIMLAR VE YOL ŞEVLERİ YOL OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 30. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 31. BU PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.


9.EKLER


Yüklə 283,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə