ÜNİversitelerde toplam kalite yönetiMİ uygulamalari 19 mart 2003Yüklə 445 b.
tarix14.02.2018
ölçüsü445 b.
#42769


ÜNİVERSİTELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

 • 19 MART 2003

 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?

 • Sürekli iyileştirme sağlayarak insan mutluluğunu ve tatminini arttırmayı temel alan bir yaşam tarzıdır.

 • Kurumun yaptığı işlerin tüm yönlerini kapsayan bir

 • iş mükemmelliği modelidir.

 • Mal ve hizmetleri, hem iç hem dış müşterileri açıkça belirtilmiş ya da tahmin edilen beklentilerini karşılamak suretiyle tam anlamıyla tatmin edecek şekilde sunan bir iş stratejisidir.

 • Kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi çabalarına kurumun tüm çalışanlarının katılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.NEDEN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ?

 • İş sonuçlarından etkilenen insanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır.

 • İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini ve kurumun yaptığı işlerin kalitesini her yönüyle yükseltmeyi mümkün kılar.

 • Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak verimliliği yükseltir, maliyetleri düşürür, mevcut kaynaklarla daha fazlasının üretimini mümkün kılar.

 • Çalışma ortamında iletişimi, takım çalışmasını ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirir.

 • Çalışan ve müşteri tatminini ve bağlılığını arttırır.TKY SİSTEMİ

 • HEDEF: Sürekli iyileştirme (Kaizen)

 • KİMİN İÇİN: İç ve dış müşteriler (İş sisteminin sonuçlarından etkilenen, yararlanan, bunları kullanan ya da tüketen tüm insanlar)

 • NASIL: Süreç yönetimi (kurum çalışmalarının girdiler-birbirine bağlı işlemler-çıktılar bağlantısı içinde ele alınması)

 • KİM YAPACAK: Toplam katılım (kurum amaçları için tüm çalışanların işbirliği)İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ NEDİR?

 •  İş Mükemmelliği Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından kurumların toplam kalite yönetimi uygulama başarılarını değerlendirerek Avrupa Kalite Ödülleri dağıtmak üzere oluşturduğu bir değerlendirme modelidir.

 •  Başvuru dosyaları, bu modelin içerdiği başlıklar itibariyle düzenlenmektedir.İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ

    • GİRDİLER
    • (500 puan)


LİDERLİK

 • Üniversitenin tüm yöneticilerinin:

 • TKY’yi kurumlarının performansını sürekli iyileştirmek için temel bir süreç olarak benimsemeleri ve bu yöndeki çabalarda liderlik yapmaları;

 • TKY çalışmalarını uygun kaynaklarla desteklemeleri;

 • TKY kültürü oluşturmak yolunda tutarlı ve gözle görülür çaba sarf etmeleri.POLİTİKA VE STRATEJİLER

 • Üniversitenin misyon, vizyon, değerler, politika ve stratejilerinin:

 • Toplam kalite kavramı üzerine oturtulması

 • Kurum planlarının oluşturulmasında TKY politika ve stratejilerinin temel alınması

 • Kalite ölçüm ve enformasyonu temelinde geliştirilmesi

 • Düzenli olarak gözden geçirilmesiİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Üniversitenin kendini sürekli iyileştirmek için

 • İstihdam, terfi, eğitim ve kariyer geliştirme süreçleriyle bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmesi

 •  Çalışanlarının tam potansiyelinden etkin biçimde yararlanması

 • Performans değerlendirmelerinin kalite stratejilerini desteklemesi

 • İletişim ve takımlar aracılığıyla kalite iyileştirme çabalarının yaygınlaştırılmasıKAYNAKLAR

   • Üniversite kaynaklarının:
 •  Kalite stratejilerini destekleyecek biçimde tahsis edilmesi

 •  Kalite maliyeti kavramının benimsenmesi, maliyetleri düşürme programları ile verimliliğin yükseltilmesi

 •  Kalite yönetiminin enformasyon sistemi kaynaklarıyla desteklenmesi

 •  Malzeme israfının en aza indirilmesi

 •  Teknolojiden optimal yararlanılmasıSÜREÇLER

 • Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinden

 • En önemli olanların belirlenmesi

 • Süreç sahiplerinin sorumluluk alması

 • Performans standartlarının tespit edilerek ölçümler yapılması

 • Süreç iyileştirme çabalarının kurumsallaşmasıAKADEMİK SÜREÇLER

 • Üniversitenin kritik akademik süreçlerinden bazıları:

 • Ders programı geliştirme

 • Öğretim ve danışmanlık

 • Ölçme ve değerlendirme

 • Öğretim kadrosu geliştirme

 • Atama ve yükseltme

 • Araştırma ve yayınİDARİ SÜREÇLER

 • Üniversitenin kritik idari süreçlerinden bazıları:

 • Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri

 • Fiziksel tesislerin, park ve bahçelerin bakımı

 • Kütüphane yönetimi

 • Malzeme temini ve satın alma

 • Yazı işleri prosedürleri

 • Bilgiişlem hizmetleri

 • Personel istihdam ve yükseltme prosedürleriİŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ: SONUÇLAR

 • Üniversitenin faaliyetlerinden elde ettiği sonuçların, iyileştirme fırsatlarını tespit etmek üzere nasıl değerlendirileceğini açıklar. Değerlendirme alanları:

 • Müşteri tatmini

 • Çalışanların tatmini

 • Toplum üzerinde etkiler

 • İş sonuçlarıMÜŞTERİ TATMİNİ

 • Üniversitenin çıktılarından etkilenen:

 • Öğrencilerin

 • Potansiyel öğrencilerin

 • Öğrenci ailelerinin

 • Mezunları istihdam eden kuruluşların

 • Diğer üniversitelerin

 • Özel sektör ve kamu kuruluşlarının

 • Genel olarak toplumun

 • Üniversitenin hizmetleri ile ilgili algılamaları ve tatminiÇALIŞANLARIN TATMİNİ

 • Üniversitenin akademik ve idari tüm çalışanlarının:

 • Çalışma ortamı

 • Yönetim tarzı

 • Eğitim, gelişme ve yükselme olanakları

 • Birimler arası iletişim ve işbirliği

 • Fiziksel tesis ve teknolojik donanım

 • Sağlık ve güvenlik olanakları

 • hakkındaki algılama ve tatminlerinin düzenli ölçülmesiTOPLUM ÜZERİNE ETKİLER

 • Üniversitenin toplumun yaşam kalitesine, eğitim ve sağlık seviyesine, çevre ve kaynakların korunmasına:

 • Üniversite-işhayatı işbirliği

 •  Teknoparklar

 •  Sürekli eğitim programları

 •  Halk sağlığı projeleri

 •  Spor, kültür ve eğlence faaliyetleri vb.

 • Bilimsel araştırmalar

 • ile yaptığı katkıların düzenli olarak ölçülmesiİŞ SONUÇLARI

 • Üniversitenin bir kurum olarak elde ettiği maddi (finansal) ve maddi olmayan tüm iş sonuçları açısından düzenli olarak değerlendirilmesidir.

 • Maddi ölçüler:

 • Üniversiteye sağlanan bağışlar

 • Maliyetleri düşürme oranları

 • Gerçekleşen yatırımlar vb. olabilir.MADDİ OLMAYAN İŞ SONUÇLARI

 • Üniversitenin performansını yansıtan finansal olmayan iş sonuçları:

 • Yıllık bilimsel yayın sayısı

 •  Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı

 •  Kritik idari ve akademik süreçlerin tamamlanma süreleri

 • Öğrenci taban puanlarında artış

 • Öğrenci başarı oranları

 • Kazanılan ödüller vb.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə