Univerzita Komenského V Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa, aab, aba, abb) Počet záznamov: 119Yüklə 7,07 Mb.
səhifə1/60
tarix26.08.2018
ölçüsü7,07 Mb.
#75033
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Univerzita Komenského v Bratislave

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 119+3

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (11)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (103+3)

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 324+27

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (47+4)

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách (9)

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (51+2)

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (20+16)

BCI Skriptá a učebné texty (66+4)

CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách (4)

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (7)

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (27)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (91+1)
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 655

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (389)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (98)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (163)

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (5)
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 5395+1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (23)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (28)

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (10)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (360)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (654)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (117)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (541)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (413)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (803+1)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (25)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (9)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (602)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (671)

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (5)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (88)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (792)

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (125)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (17)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (40)

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch (12)

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (28)Počet záznamov spolu: 6493+31


Štatistika ohlasov (1501):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (554)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (11)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (228)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (585)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (26)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (96)

[o7] Umelecké kritiky a ohlasy zahraničné (1)


Menný zoznam publikácií
Skupina A1

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 11

AAA01 Abrahams, Peter - Zlatoš, Jozef: Ľudské telo : Atlas anatómie človeka. - 1. vyd. - Praha : Ottovo nakl., s.r.o., 2004. - 256 s.

ISBN 80-7181-956-5
AAA02 Hajdú-Moharos, József - Tolmáči, Ladislav - Lauko, Viliam - Gajdoš, Alfonz: Szlovákia az Európai únió új álama. - Budapest : Geobook, 2004. - 410 s.

ISBN 963-86438-7-0


AAA03 Haľko, Jozef: A Csehszlovák szakadár Katolikus Akció : Kommunista kísérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában. - Esztergom-Piliscaba : Pázmány Péter Katolikus Egytem, 2004. - 205 s. - (Pons Strigoniensis ; Zv. 3)

ISBN 963-9296-83-XOhlasy (3):

[o5] 2004 Fejérdy, András: Távlatok, roč. 66, č. 4, 2004, s. 527-529

[o6] 2004 Ajanló: Új Szó, roč. 57, č. 158, 2004, s. 14

[o6] 2004 Gyepes, Aranka: Remény, roč. 15, č. 34, 2004, s. 7


AAA04 Horňáková, Marta: Integrale Heilpädagogik. - 1. vyd. - Bad Heilbrunn/Obb. : Verlag Julius Klinkhardt, 2004. - 190 s. - (Heilpädagogik im Ost-West-Dialog)

ISBN 3-7815-1316-5Ohlasy (8):

[o5] 2004 Dietmar, Jürgens: Behinderte, 27, 3/4, 2004, s. 64

[o3] 2004 Klein, Ferdinand: Heilpädagogik in der Slowakei. In: Heilpaedagogik.de, 19, 4, 2004, s. 19

[o5] 2004 Schneider-Vollmann, Anette: Heilpaedagogik.de, 19, 4, 2004, s. 26

[o5] 2004 Schriftleiter: Behinderung und Dritte Welt, 15, 2, 2004. In: , s. 93

[o6] 2004 Buchka, Maximilian: Lernen konkret, 4, 2004, s. 31

[o5] 2005 Barčíková, Marianna: Orientierung, 1, 2005, s. 43-44

[o5] 2004 Ondracek, Petr: Unsere Jugend, 10, 2004, s. 445

[o5] 2005 Kaschubowski, Götz: Zeitschrift Seelenpflege, 3, 2005, s. 54-55
AAA05 Janský, Libor - Murakami, M. - Pachova, N. I.: The Danube: Environmental monitoring of an international river. - Tokyo : UNU Press, 2004. - 188 + 17 s.

ISBN 92-808-1061-8


AAA06 Lechta, Viktor - Křížová, Jana: Koktavost : Komplexní přístup. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004. - 231 s.

ISBN 80-7178-867-8Ohlasy (1):

[o6] 2005 Vaňhara, Ladislav: Koktavost. In: Efeta, 15, 1, 2005, s. 31


AAA07 Marko, Vladimir: Vreme, objašnenje, modalnost. - Novi Sad : Futura publikacije, 2004. - 279 s.

ISBN 86-7188-029-X


AAA08 Miháliková, Silvia: Zwischen Kreuz und Europastern : politische Symbolik in der Slowakei. - Münster : LIT, 2004. - 172 s.

ISBN 3-8258-7623-3


AAA09 Potočárová, Mária: Family, youngsters and their attitudes towards social limits. - Maastricht : Shaker, 2004. - 181 s.

ISBN 90-423-0021-3Ohlasy (3):

[o3] 2004 Dijns, Daniëlle L.A.M.: Youngsters between freedom and social limits. Vol. 5. Aachen : Shaker, 2004, S. 71

[o3] 2004 Boersma, Christine J. - Dijns, Daniëlle L.A.M.: Youngsters between freedom and social limits. Vol. 5. Aachen : Shaker, 2004, S. 219

[o3] 2004 Knot-Dickscheit, J. - Lokven, R.: Youngsters between freedom and social limits. Vol. 5. Aachen : Shaker, 2004, S. 170


AAA10 Sekot, Aleš - Leška, Dušan - Oborný, Josef - Jůva, Vladimír: Sociální dimenze sportu. - 1. vyd. - Brno : Masarykova Univerzita, 2004. - 245 s.

Recenzenti Vladimír Sobotka, Vlasta Vilímová

ISBN 80-210-3581-1

Ohlasy (5):

[o4] 2005 Sekot, A.: Ženy a sport - sociologické a historické dimenze.: Telesná výchova & šport, roč. 15, 2005, č. 3-4, s. 62

[o3] 2005 Macková, Z.: K vyučovaniu psychologických predmetov na FTVŠ UK v Bratislave.: Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno : Paido, 2005, S. 37

[o4] 2005 Charvát, M.: Sportovní aktivita jako prostředek sociální adaptace.: Adaptácia v tréningovom procese. Trnava : Slovenská technická univerzita, 2005, elektronický optický disk (CD ROM)

[o6] 2005 Svoboda, A.: Sekot, A. a kol.: Sociální dimenze sportu. Brno : Masarykova Univerzita, 2004. 245 s.: Sociologický časopis, roč. 41, 2005, č. 5, s. 948-950

[o4] 2005 Grexa, J.: 10 rokov športovej humanistiky.: 10 rokov vied o športe. Bratislava : IMC Agency, 2005, S. 23


AAA11 Sierka, Wojciech - Fedor, Peter J.: Wciornastki (Insecta, Thysanoptera). - Katowice : Universytet Śląski, 2004. - 173 s.

ISBN 83-919982-0-7


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 103+3

AAB01 Antala, Branislav: Medzinárodná federácia telesnej výchovy : História a súčasnosť. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004. - 68 s.

Posudzovali Jaromír Sedláček, František Seman

ISBN 80-89075-23-1Ohlasy (1):

[o4] 2005 Labudová, J.: Terminologické a obsahové problémy športu pre všetkých.: Terminologické problémy športu pre všetkých. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 15


AAB02 Bajzíková, Ľubica: Systémy odmeňovania. - 1. vyd. - Bratislava : Ofprint, 2004. - 193 s.

ISBN 80-89037-16-X


AAB03 Bakoss, Pavol - Macháčová, Erika - Kontrošová, Silvia - Jareková, Jana - Hudecová, Hana - Krištofík, Ján: Surveillance zoonóz : Leptospirózy 1997-2001. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2004. - 79 s.
AAB04 Balko, Ladislav - Pénzeš, Peter - Jakubovič, Daniel: Štrukturálne fondy Európskej únie v Slovenskej republike. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2004. - 351 s.

ISBN 80-8057-586-XOhlasy (1):

[o4] 2005 Oravec, Roden: Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2005, S. 107


AAB05 Bándy, Juraj: Exegéza knihy proroka Jonáša. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 66 s.

ISBN 80-223-1843-4


AAB06 Bartáková, Gabriela: Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. - 1. vyd. - Bratislava : Imagewell, 2004. - 99 s.

ISBN 80-969235-9-5Ohlasy (5):

[o4] 2004 Štarchoň, P.: Vademecum reklamy. Vybrané teoretické aspekty. Bratislava : UK, 2004, S. 100

[o4] 2004 Nízka, H.: Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2005, S. 104

[o4] 2004 Bajzíková, Ľ.: Systémy odmeňovania. Bratislava : Ofprint, 2004, S. 191

[o3] 2005 Nízka, H.: Internet a konkurenceschopnost podniku. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2005, S. nestr.

[o4] 2006 Mikulková, M.: Marketing Inspirations, Roč. 1, 2006, č. 1, s. 28


AAB07 Bernadič, Marián - Hulín, Ivan - Uhliar, Rudolf - Štvrtinová, Viera - Ferenčík, Miroslav: Regulované zvýšenie telesnej teploty a patofyziológia bolesti. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 78 s.

ISBN 80-89019-15-5


AAB08 Čúzy, Ladislav: Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2004. - 138 s.

ISBN 80-8050-771-6Ohlasy (2):

[o6] 2004 Fordinálová, E.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 51, č. 9-10, 2004/05, s. 306-307

[o4] 2006 Mráz, P.: Let, roč. 2, č. február, 2006, s. 27
AAB09 Dzúrik, Rastislav - Šašinka, Miroslav - Mydlík, Miroslav - Kovács, Lázsló - Bilický, Jozef - Böör, Ján - Breza, Ján - Buchanec, Ján - Cebecauer, Ladislav - Demeš, Martin - Dostál, Ctibor - Dzúriková, Viera - Fedelešová, Viera - Furková, K. - Gazdiková, Katarína - Grandtnerová, Barbara - Horňák, Michal - Janda, Ján - Kadlečík, Rudolf - Kopecký, Štefan - Lazúrová, I. - Lichardus, Branislav - Lukáč, Jozef - Okša, Adrián - Podracká, Ľudmila - Ponťuch, Peter - Režňák, Ivan - Rovenská, Emília - Rovenský, Jozef - Spustová, Viera - Šagát, Tibor - Štefíková, K. - Šebeková, Katarína - Valanský, Ladislav - Zibolen, Mirko - Kliment, Ján, st: Nefrológia. - 1. vyd. - Bratislava : HERBA, 2004. - 877 s. - (Dieškova edícia ; zv. 1)

ISBN 80-89171-03-6


AAB10 Fecko, Marián: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2004. - 722 s.

ISBN 80-89018-10-6


AAB11 Ferenčík, Miroslav - Rovenský, Jozef - Shoenfeld, Yehuda - Maťha, Vladimír: Imunitný systém - dobrý obranca, ale aj možný diverzant. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 273 s.

ISBN 80-89104-45-2


AAB12 Fula, Milan: Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II. - Bratislava : Don Bosco, 2004. - 282 s.

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2003

ISBN 80-8074-016-X

Ohlasy (3):

[o4] 2005 Letz, Ján: Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Trnava : FFTU, 2005, S. 159, 168

[o4] 2005 Démuthová, S.: Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Trnava : FFTU, 2005, S. 91, 100

[o4] 2005 Košč, Stanislav: Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Trnava : FFTU, 2005, S. 185, 192


AAB13 Gajdoš, Alfonz - Mazúrek, Jaroslav - Tolmáči, Ladislav: Európska integrácia : Európska únia/15. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2004. - 216 s.

ISBN 80-89080-38-3Ohlasy (1):

[o3] 2005 Chalupa, P.: Demografická situace ČR v kontextu se světovým a evropským vývojem. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno : Masarykova univerzita, 2005, S. 497-507


AAB14 Gažík, Peter: Kapitoly z dejín filozofie a kresťanského myslenia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 111 s.

ISBN 80-223-1827-2


AAB15 Gurňák, Daniel: Štáty v premenách storočí : Dejepisný atlas. - 1. vyd. - Bratislava : MAPA Slovakia Plus, s.r.o., 2004. - 60 s.

ISBN 80-89080-47-2Ohlasy (3):

[o4] 2004 Gajdoš, A. - Mazúrek, J. - Tolmáči, L.: Európska integrácia. Európska únia/15. Bratislava : Kartprint, 2004, S. 215

[o3] 2004 Jajdú-Moharos, J. - Tolmáči, L. - Lauko, V. - Gajdoš, A.: Szlovákia az Európai únió új álama. Budapest : Geobook, 2004, S. 385

[o5] 2005 Nováček, A.: Geografie, roč. 110, č. 2, 2005, s. 127-128


AAB16 Guryčová, Darina - Kontrošová, Silvia - Varga Vincent - Gacíková, Eva: Surveillance zoonóz : Surveillance tularémie 1997-2001. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2004. - 82 s.
AAB17 Haľko, Jozef: Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2004. - 258 s. - (Libri historiae Slovaciae ; Zv. 4)

ISBN 80-7114-493-2Ohlasy (3):

[o6] 2005 Letz, Róbert: Impulz, roč. 1, č. 2, 2005, s. 93-95

[o6] 2005 Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 86, č. 4, 2005, s. obal

[o6] 2005 Veselý, Marián: Viera a život, roč. 15, č. 6, 2005, s. 90-91


AAB18 Chmielewská, Eva: Ochrana vôd. - Bratislava : Epos, 2004. - 112 s.

ISBN 80-8057-620-3Ohlasy (1):

[o4] 2005 Sabová, L.: Úprava eutrofizovaných vôd pomocou tuzemského klinoptiolitu. In: Odpady 2005. Zborník z medzinárod. konferencie. Spišská Nová Ves : SLOVZEOLIT, 2005, S. 242-246


AAB19 Chovanec, Marián: Eschatológia. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 61 s.

ISBN 80-88741-48-3


AAB20 Jakubovič, Daniel: Záväzkové vzťahy a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. - 221 s.

ISBN 80-224-0800-XOhlasy (2):

[o4] 2004 Králik, Jozef - Šmátrala, Milan: Základy obchodného práva. Bratislava : Veda, 2004, S. 139

[o4] 2005 Chovancová, Katarína: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi. Bratislava : Veda, 2005, S. 123
AAB21 Jakuš, Ján - Tomori, Zoltán - Stránsky, Albert: Neuronal determinants of breathing, coughing and related motor behaviours : basics of nervous control and reflex mechanisms. - 1. vyd. - Martin : Wist, 2004. - 335 s.

ISBN 80-8049-381-2


AAB22 Jakušová, Ľubica - Dostál, Aurel: Výživa dieťaťa v prvom roku života. - 2. upr. a doplnené vyd. - Martin : Osveta, 2004. - 76 s.

ISBN 80-8063-141-7Ohlasy (1):

[o4] 2005 Petríková, M. - Schmidtová, K. - Vyšehradská, J. - Pohanka, V.: Možnosti hyposenzibilizácie u detí s alergiou. In: Bánovčin, P. a kol.: Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin : UK JLF, 2005, S. 184


AAB23 Jenča, Imrich: Rozhlasové spravodajstvo. - Bratislava : X Art, 2004. - 107 s. + príl. (60 s.)

ISBN 80-969255-0-4Ohlasy (3):

[o6] 2005 Suballyová, Ľ.: Knižná revue, roč. 15, č. 3, 2005, s. 3

[o4] 2005 Mlacek, J.: Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005, S. 60

[o4] 2005 Hradiská, E.: Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2005, S. 90


AAB24 Kafka, Jozef - Dóci, Ivan - Drímalová, Milena - Kovaničová, Milena - Murcko, Miroslav - Ondrejka, Igor - Pálová, Eva - Rosenbergerová, Terézia - Safková, Erika - Takáč, Peter - Tomagová, Martina - Zamboriová, Mária: Mentálne zdravie, psychiatria aošetrovateľstvo. - 1. vyd. - Prešov : Mercury-Smékal, 2004. - 283 s.

ISBN 80-89203-01-9


AAB25 Kapellerová, Alica: Zápaly pľúc u detí. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 154 s.

ISBN 80-89104-52-5


AAB26 Klátik, Miloš: Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 183 s.

ISBN 80-969110-6-6Ohlasy (2):

[o5] 2005 Müller, Gerhard: Deutsches Pfarrerblatt, roč. 105, 2005, č. 12, s. 661-662

[o5] 2005 Macek, Ondrej: Die evangelische Diaspora, roč. 74, 2005, s.173
AAB27 Klavec, Jozef: Terorizmus ako politický fenomén. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 108 s.

ISBN 80-223-1915-5


AAB28 Kollárik, Teodor - Kubušová, Slávka - Hradiská, Elena - Kabát, Ladislav - Letovancová, Eva - Páleník, Ľubomír - Ritomský, Alojz - Sollárová, Eva - Sollár, Tomáš - Verešová, Marcela: Metódy sociálnopsychologickej praxe. - Bratislava : Ikar, 2004. - 262 s. - (Pegas ; Zv. 1)

ISBN 80-551-0765-3Ohlasy (2):

[o4] 2004 Ďurigová, N.: Medzikultúrna komunikácia. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004, S. 108

[o5] 2004 Pavlů, D.: Marketing & komunikace, roč. 14, č. 4, 2004, S. 30
AAB29 Košičiarová, Soňa: Správny poriadok : Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2004. - 322 s.

ISBN 80-89122-14-0Ohlasy (3):

[o6] 2004 Pirošík, Vladimír: Justičná revue, roč. 56, 2004, č. 6-7, s. 831-388

[o6] 2004 Srebalová, Mária: Verejná správa, roč. 59, 2004, č.19, s. 30

[o5] 2005 Machajová, Jozefína: Správní právo, roč. 38, 2005, č. 2, s. 139-141


AAB30 Kráľ, Ján: Ľudské práva v Slovenskej republike. - 1. vyd. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 269 s.

ISBN 80-969034-1-1


AAB31 Kratochvíl, Viliam: Didaktické modely na rozvoj znalostí a intelektových schopností žiakov vo výučbe dejepisu na základných a stredných školách. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2004. - 84 s.

ISBN 80-8045-310-1Ohlasy (1):

[o6] 2004 Kmeť, M.: Acta historica neosoliensia 7. Banská Bystrica : UMB, 2004, S. 241


AAB32 Kratochvíl, Viliam: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov : k transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2004. - 118 s. - (Acta Historica Posoniensia ; Zv. 5)

ISBN 80-88982-94-4


AAB33 Krupa, Jozef: Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. - druhé doplnené vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 144 s.

ISBN 80-223-1944-9Ohlasy (3):

[o4] 2004 Judák, Viliam: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 4, č. 4, 2004, s. 306, 307

[o4] 2005 Argaláš, Dušan: Duchovný pastier, roč. 86, č. 9, 2005, s. 660

[o5] 2006 Stohl, Stanislav: www.josephologie.info./breves/index.php


AAB34 Kubíček, Pavol: Teória obchodného práva : (Vybrané problémy). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 106 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 26)

ISBN 80-7160-186-1Ohlasy (5):

[o6] 2005 Pauličková, Renáta: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 4, s. 573-574

[o5] 2005 Marek, Karel: Bulletin advokacie, 2005, č. 5, s. 38-39

[o6] 2005 Marek, Karel: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 6-7, s. 937-939

[o4] 2005 Jakubovič, Daniel: Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrou. Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2005, S. 21

[o3] 2005 Husár, Ján: Soukromé právo v pohybu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, S. 109, 110


AAB35 Kuric, Miroslav: Lexikografická analýza pojmu electio : v diele Tomáša Akvinského. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2004. - 157 s. - (Studia Philosophica Neosoliensia ; Zv. 2)

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 2002

ISBN 80-88937-15-9
AAB36 Kuruc, Jozef: Úvod do hmotnostnej spektrometrie : Chemická literatúra 2. - 1. vyd. - Bratislava : Omega Info, 2004. - 118 s.

ISBN 80-967741-5-8


AAB37 Letz, Ján - Letz, Róbert: Bratia Letzovci : Život a dielo Štefana a Bela Letza. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004. - 174 s.

ISBN 80-8061-186-6


AAB38 Lysý, Jozef: Úvod do politickej vedy. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2004. - 104 s. - (sociálna práca - sociálna politika)

ISBN 80-968927-8-9Ohlasy (2):

[o6] 2004 Krno, Svetozár: Úvod do politickej vedy. In: Civitas, 10, 26, 2004, s. 15

[o6] 2004 Juza, Peter: Panské huncútstvo ako veda. In: Slovo, 6, 30, 2004, s. 15
AAB39 Macková, Zdenka: Telo a pohyb ako psychologický problém. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2004. - 77 s.

Recenzenti Tomáš Gregor, Alexandra Šmidkeová

ISBN 80-969268-0-2

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Leška, D.: Sociológia športu. Bratislava : ICM Agency, 2005, S. 262


AAB40 Maďar, Rastislav - Štefkovičová, Mária - Bakoš, Emil - Bazovská, Sylvia - Čižnár, Ivan - Hoštacká, Anna - Krkoška, Dušan - Líšková, Anna - Nosková, Táňa - Špaleková, Margita: Nemocničné infekcie : vybrané kapitoly. - 1. vyd. - Banská Bystrica :Agentúra DUMAS, 2004. - 141 s. + nestr. príloha

ISBN 80-968999-1-0Ohlasy (7):

[o4] 2005 Podstatová, Renata: Sledování hygieny rukou u zaměstnanů zdravotnických pracovišť ve Fakultní nemocnici Olomouc. In: Nozokomiálne nákazy, roč. 4, č. 1, 2005, s. 10-17

[o4] 2005 Šťastná, Eva: Sledování nozokomiálních nákaz jako vnitřní proces řízení kvality zdravotnické péče v Nemocnici Přerov. In: Nozokomiálne nákazy, roč. 4, č. 1, 2005, s. 18-21

[o4] 2005 Kelčíková, Simona - Hlinková, Edita: Vzdelávanie sestier ako faktor prevencie výskytu flebitídy. In: Čáp, Juraj - Žiaková, Katarína - Nemčeková, Mária - Holmanová, Elena: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin : UKJLF, 2005, S. 623

[o4] 2005 Němečková, Jana: Bezpečnostní opatření k nošení ochranných rukavic ve zdravotnictví. In: Nozkomiálne nákazy, roč. 4, č. 2, 2005, s. 44-50

[o4] 2005 Kelčíková, Simona - Hlinková, Edita - Nemcová, Jana - Hudečková, Henrieta: Riziko infekcie operačnej rany. Hygienicko-epidemiologický pohľad. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa,2005, S. 175

[o4] 2005 Gärtnerová, Zuzana: Prevencia nozokomiálnych nákaz. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, roč. 3, č. 5, supl., 2005, s. 7-9

[o4] 2005 Sovová, Ingrid - Sovová, Eliška - Bulava, Alan - Lukl, Jan - Podstatová, Renata: Výskyt infekčních komplikací při implantacích kardiostimulátorů, biventrikulárních kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů, defibrilátorů -zkušenosti z našeho pracoviště. In: Nozokomiálne nákazy, roč. 4, č. 3, 2005, s. 16-25


AAB41 Maďar, Rastislav: Pneumokokové nákazy a ich prevencia. - 1. vyd. - Žilina : ARD, 2004. - 70 s.

ISBN 80-85358-13-1Ohlasy (1):

[o4] 2005 Líšková, Anna: Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov. In: Via Practica, roč. 2, č. 12, 2005, s. 433-435


AAB42 Magulová, Lívia - Detvay, Juraj - Ďurišová, Alena - Filipová, Slavomíra - Göbö, Tibor - Göböová, Mária - Hasilla, Jozef - Janeková, Etela - Ježová, Daniela - Kákošová, Vlasta - Kořínková, Viera - Kristová, Viera - Laššán, Štefan - Laššánová, Monika- Magula, Daniel - Maťha, Vladimír - Remková, Anna - Rovenský, Jozef - Rybár, Ivan - Sirotiaková, Jana - Sládeková, Jaroslava - Sýkora, Juraj - Szalayová, Angelika - Szücsová, Silvia - Tisoňová, Jana - Wawruch, Martin: Interakcie liečiv v klinickej praxi.- 2. dopl. a uprav. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 333 s.

ISBN 80-89104-53-3Ohlasy (2):

[o5] 2005 Višňovský, P.: Klin. Farmakol. Farm., 19, 2005, 1, s. 16

[o3] 2005 Ďurišová, A.: Čes.-slov. Pediat., 60, 2005,7, s. 428-432
AAB43 Machajdík, Igor - Gröbner, František - Seman, František - Ďurech, Miroslav - Kormaňák, Ivan: 100 rokov zápasenia na Slovensku : 1904-2004. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. - 143 s.

Miroslav Ďurech - zamestnaný na Katedre gymnastiky tancov a úpolov do septembra 2003. - Recenzent Peter Bučka

ISBN 80-10-00681-5

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Grexa, J.: 10 rokov športovej humanistiky.: 10 rokov vied o športe. Bratislava : IMC Agency, 2005, S. 23


AAB44 Machalová, Mária: Psychológia vo vzdelávaní dospelých. - 1. vyd. - Bratislava : RádioPrint, 2004. - 224 s.

ISBN 80-969339-6-5


AAB45 Makarová, Viera: Tlmočenie : hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. - Bratislava : Stimul, 2004. - 197 s.

ISBN 80-88982-81-2Ohlasy (1):

[o4] 2005 Metzelin, M. - Drobník, M. - Marcelliová, J.: Fonetika, morfológia, syntax portugalského jazyka : I. fonetika. Bratislava : Anapress, 2005, S. 59


AAB46 Malová, Darina - Dolný, Branislav - Michálek, Ladislav - Krkoška, Matej - Láštic, Erik - Šatka, Karol: Parlamentná demokracia : parlamenty vo svete a na Slovensku. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 159 s.

ISBN 80-223-2009-9


AAB47 Mašán, Peter - Fenďa, Peter: Zerconid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Zerconidae). - 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Science, 2004. - 238 s.

ISBN 80-969239-6-XOhlasy (1):

[o3] 2005 Christian, A. - Franke, K.: ACARI Bibliographia Acarologica, Vol 5, No. 1, 2005, s. 1-21


AAB48 Matejko, Ľubor: Život stredovekého textu : o tzv. Metodovom kánone sv. Dimitrovi Solúnskemu. - Bratislava : QM, 2004. - 219 s.

ISBN 80-969263-3-0


AAB49 Matulčík, Július: Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí = Theories of adult education abroad = Theorien der Erwachsenenbildung im Ausland. - 1. vyd. - Bratislava : Gerlach Print, 2004. - 140 s.

ISBN 80-89142-02-8Ohlasy (4):

[o3] 2004 Švec, Š.: Andragogika, č. 2, 2004, s. 20

[o4] 2005 Prusáková, V.: Základy andragogiky 1. Bratislava : Gerlach Print, 2005, S. 115

[o6] 2004 Prusáková, V.: Vzdelávanie dospelých, roč. 9, č. 4, 2004, s. 104-105

[o4] 2004 Machalová, M.: Psychológia vo vzdelávaní dospelých. Bratislava : Rádio Print, 2004, S. 213
AAB50 Mikulášová, Andrea: Einblicke in die neuere österreichische Kinder - und Jugendliteratur. - 1. vyd. - Bratislava : Monitor Promotion, 2004. - 176 s.

Vydané pre Lingos

ISBN 80-968040-1-4
AAB51 Minďáš, Jozef - Škvarenina, Jaroslav - Priwitzer, Tibor - Šály, Rudolf - Pavlenda, Pavel - Čaboun, Vladimír - Kmeť, Jaroslav - Závodský, Dušan - Pavlendová, Hana - Maňkovská, Blanka - Sedmáková, Denisa - Kunca, Vladimír: Lesy Slovenska a znečistenieovzdušia. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - 148 s.

ISBN 80-228-1413-X


AAB52 Mironov, Sergej - Podstavková, Ivona - Raninec, Jozef: Detský spevácky zbor ( teória a metodika práce). - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. - 212 s.

ISBN 80-224-0796-8


AAB53 Mišík, Milan - Reháková, Daniela: Psefitické horniny (štrky, brekcie, zlepence) Západných Karpát. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. - 128 s.

ISBN 80-224-0819-0


AAB54 Mlynka, Ladislav: Remeselník vo vidieckom prostredí = Craftsman in the rural environment = Der Handwerker auf dem Lande : remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. - Bratislava : Stimul, 2004. - 188 s.

ISBN 80-88982-88-X


AAB55 Moczo, Peter - Kristek, Jozef - Halada, Ladislav: The finite-difference method for seismologists : An introduction. - 1. vyd. - Bratislava : Comenius University, 2004. - 158 s.

ISBN 80-223-2000-5


AAB56 Múcska, Vincent: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2004. - 139 s.

ISBN 80-88982-84-7


AAB57 Muríň, Peter: Autorské právo. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2004. - 303 s.

ISBN 80-8057-582-7


AAB58 Nemčeková, Mária - Žiaková, Katarína - Mištuna, Dušan: Práva pacientov : medicínske ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2004. - 197 s.

ISBN 80-8063-162-XOhlasy (4):

[o4] 2005 Tabaková, Mária: Domáca ošetrovateľská starostlivosť - vybrané etické aspekty práce. In: Čáp, Juraj - Žiaková, Katarína - Nemčeková, Mária - Holmanová, Elena: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin : UK JLF, 2005, S.484

[o4] 2005 Žiaková, Katarína - Čáp, Juraj: Poznámky k problematike nádeje. In: Čáp, Juraj - Žiaková, Katarína - Nemčeková, Mária - Holmanová, Elena: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin : UK JLF, 2005, S. 825

[o4] 2005 Kavcová, E. - Rozborilová, E. - Krištúfek, P. - Beržinec, P. - Solovič, I. - Baška, T. - Szárazová, M. - Chovan, L. - Paulovič, J. - Maďar, R. - Redhammer, R. - Rovný, I. - Drímalová, M. - Ochaba, R. - Kocan, I.: Manuál a smernicepre zanechanie fajčenia a liečbu nikotínovej závislosti 2005. Martin : UK JLF, MFN, 2005, S. 25

[o4] 2005 Balážová, L. - Čáp, J.: Problematika morálneho rozhodovania v ošetrovateľskej praxi. In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník. Prešov : Fakultazdravot. a soc. práce bl. P.P.Gojdiča, 2005, S. 22
AAB59 Nižňanský, Eduard - Baka, Igor - Kamenec, Ivan: Holokaust na Slovensku 5 = Holocaust in Slovakia 5 : židovské pracovné tábory a strediská na Slovensku 1938-1944. - Zvolen : Klemo, 2004. - 349 s.

ISBN 80-968662-9-XOhlasy (1):

[o4] 2005 Bartlová, A. - Letz, R.: Dejepis : národné dejiny. Bratislava : SPN, 2005, S. 95


AAB60 Nováčková, Daniela: Základy európskeho práva a vnútorný trh Európskej únie. - Bratislava : Eurounion, 2004. - 293 s.

ISBN 80-88984-58-0Ohlasy (1):

[o6] 2004 Loreková, J.: Justičná revue. Časopis pre právnu prax, Roč. 56, 2004, č. 11, s. 1294-1296


AAB61 Ondruš, Dalibor - Bolješíková, Elena - Breza, Ján - Cuninková, Martina - Horňák, Michal - Kaušitz, Juraj - Križan, Peter - Maťoška, Jozef - Pleško, Ivan - Schnorrer, Milan Jr: Nádory testis : Diagnostika a liečba. - Martin : Osveta, 2004. - 301 s.

ISBN 80-8063-152-2


AAB62 Pakusza, Zsolt: Futsal : Hra - tréning. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - 148 s.

Recenzenti Pavol Peráček, Ján Janík

ISBN 80-88901-94-4
AAB63 Papula, Ján - Papulová, Zuzana: Základy podnikania a manažmentu. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2004. - 223 s.

ISBN 80-88870-37-2Ohlasy (1):

[o4] 2005 Šúbertová, E.- Ondrejová, Z.: Budúcnosť malých a stredných podnikov v zjednotenej Európe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005, S. nestr.


AAB64 Papula, Jozef: Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia. - 1. vydanie. - Bratislava : Kartprint, 2004. - 271 s.

ISBN 80-88870-40-2Ohlasy (20):

[o4] 2004 Gál, P.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 61

[o4] 2004 Nepela, N.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 71

[o4] 2004 Papula, J.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 83

[o4] 2004 Smolková, E.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 98

[o4] 2005 Smolková, E.: Strategické partnerstvá. Bratislava : IRIS, 2005, S. 162

[o4] 2005 Smolková, E.: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina : EDIS, 2005, S. 162

[o4] 2005 Gál, P.: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina : EDIS, 2005, S. 231

[o4] 2005 Papulová, Z.: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina : EDIS, 2005, S. 281

[o4] 2005 Borovský, J.-Vargic, B.: Manažment pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava : Eurounion, 2005, S.101

[o4] 2005 Borovský, J.- Smolková, E.: Príručka marektingu pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava : Eurounion, 2005, S. 89

[o4] 2005 Borovský, J.-Dobrucká, L.: Príručka podnikania pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava: Eurounion, 2005, S. 93

[o4] 2005 Smolková, E.- Borovský, J.: Strategické partnerstvá pre malé a stredné podniky. Bratislava: Eurounion, 2005, S. 82

[o4] 2005 Papula, Ján: Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005, S. 207

[o4] 2005 Olha, Ľ.- Papulová, Z.: Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005, S. 212

[o4] 2005 Papulová, E.- Papulová, Z.: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Bratislava : FPM EU, 2005, S. 491

[o3] 2005 Gál, P.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 1447

[o3] 2005 Papulová, E.- Papulová Z.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 1184

[o3] 2005 Olha, Ľ.- Papula, Ján: Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno : Brno Faculty of Technology, 2005, S. nestr.

[o3] 2005 Papulová, Z.- Mokroš, M: Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno : Brno Faculty of Technology, 2005, S. nestr.

[o3] 2005 Papulová, E.- Papulová, Z.: Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno : MZLU, 2005, S. 120
AAB65 Pawera, René: Manažment európskej bezpečnosti. - 1. vydanie. - Bratislava : Eurounion, 2004. - 134 s.

ISBN 80-88984-71-8Ohlasy (2):

[o4] 2005 Škvrnda, F.: Svetová politika. Úvod do teórie. Bratislava : Ekonóm, 2005, S. 96

[o4] 2005 Nováčková, D.: Manažment, mzdy a financie, Roč. 12, 2005, č. 14-15, S. 222
AAB66 Péč, Martin - Adamicová, Katarína - Belej, Kamil - Chribiková, Iveta - Kriška, Milan - Péčová, Renáta - Plank, Lukáš - Vrlík, Mojmír: Mastocytózy. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2004. - 125 s.

ISBN 80-8063-149-2Ohlasy (1):

[o4] 2005 Jautová, J. - Jarčušková, D. - Baloghová, J. - Švická, S. - Hraboská, Z.: Úloha mastocytových mediátorov v etiopatogenéze kožnej mastocytózy. In: DERMA 3. tisícročia, roč. 5, č. 2, 2005, s. 16-18


AAB67 Pekár, Ján: Autoregresné modely hrubého domáceho produktu Slovenska. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2004. - 148 s.

ISBN 89186-04-1


AAB68 Pekarovičová, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk : predmet aplikovanej lingvistiky. - Bratislava : Stimul, 2004. - 218 s.

ISBN 80-88982-87-1Ohlasy (2):

[o6] 2005 Vajičková, M.: Kultúra slova, roč. 39, č. 5, 2005, s. 294-298

[o4] 2005 Rakšányiová, J.: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava : AnaPress, 2005, S. 128
AAB69 Peráček, Pavol: Príprava reprezentačných družstiev mládeže vo futbale. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2004. - 144 s.

Lektorovali Ladislav Kačáni, Július Kasa, Dušan Tomajko

ISBN 80-969091-1-8
AAB70 Plašienková, Zlatica - Kulisz, Józef: Na ceste s Teilhardom de Chardin = On the way with Teilhard de Chardin = Notre cheminement avec Teilhard de Chardin. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2004. - 215 s.

ISBN 80-7141-465-4Ohlasy (6):

[o6] 2005 Farkašová, E.: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 18, č. 11-12, 2005, s. 12

[o6] 2005 Komorovský, J.: Domino fórum, roč. 14, č. 40, 2005, s. 16-17

[o6] 2005 Komorovský, J.: RaN, roč. 8, č. 2, 2005, s. 102-110

[o6] 2005 Hajduk, A.: RaN, roč. 8, č. 2, 2005, s. 99-100

[o4] 2005 Kapišinský, I.: Kozmos, roč. 36, č. 4, 2005, s. 21

[o4] 2006 Krempaský, J.: Veda verzus viera?. Bratislava : Veda, 2006, S. 241
AAB71 Porubcová, Jozefína: Určovanie vetných členov a súvetí. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2004. - 144 s.

ISBN 80-7164-390-4


AAB72 Putiš, Marián: Petrografia metamorfovaných hornín. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 132 s.

ISBN 80-223-1708-X


AAB73 Redhammer, Rafael - Redhammerová, Andrea: Spánkové poruchy dýchania. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 100 s.

ISBN 80-8904-54-1Ohlasy (3):

[o6] 2005 M. Belovičová: Lek. Obzor, 54, 2005, 5, s. 209

[o6] 2005 Z. Mikeš: Naša univerzita, 2005, 8, s. 13

[o5] 2005 Hupka, V.: Stud. Pneumol. Phthiseol., 65, 3, 2005, s. 134


AAB74 Remišová, Anna: Etické názory G.E. Moora a L. Wittgensteina. - Bratislava : ASCO, 2004. - 122 s.

ISBN 80-88820-36-7


AAB75 Slavkay, Miroslav - Beňka, Jozef - Bezák, Vladimír - Gargulák, Milan - Hraško, Ľubomír - Kováčik, Martin - Petro, Milan - Vozárová, Anna - Hruškovič, Samuel - Knésl, Juraj - Knéslová, Alžbeta - Kusein, Miroslav - Maťová, Viera - Tulis, Ján: Ložiskánerastných surovín Slovenského rudohoria = Mineral deposits of the Slovak Ore Mountains Volume 2 : Zväzok 2, [Mineral deposits of the Slovak Ore Mountains Volume 2]. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - 286 s.

ISBN 80-88974-50-X


AAB76 Slušná, Zuzana: Kreovanie "homo christianus" : kultivácia ranostredovekej Európy. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - 290 s. - (Acta Culturologica ; Zv. 11)

ISBN 80-89197-06-X


AAB77 Sopóci, Ján: Kolektívne správanie a sociálne hnutie. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 135 s.

ISBN 80-223-1905-8


AAB78 Sopóci, Ján: Politika v spoločnosti : (úvod do sociológie politiky). - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. - 169 s.

ISBN 80-224-0802-6Ohlasy (2):

[o4] 2004 Ďurigová, N.: Medzikultúrna komunikácia. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004, S. 110

[o4] 2004 Dopita, M.: Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004, S. 22
AAB79 Strážovská, Elena - Strážovská, Ľubomíra - Bažó, Ladislav - Faludy, Karol - Mácsady, Štefan - Pachingerová, Mária - Pavlík, Adrián - Pikler, Karol - Szárazová, Beáta - Fedelešová-Šefčíková, Viera: Malé a stredné podnikanie. - Bratislava : Ekonóm,2004. - 234 s.

ISBN 80-225-1788-7


AAB80 Strážovská, Ľubomíra: Malé a stredné podnikanie a rodinné podnikanie : osobitosti marketingu. - 1. vyd. - Bratislava : CRANIUM, 2004. - 310 s.

ISBN 80-968443-7-7Ohlasy (2):

[o4] 2005 Pavlik, A.: Marketingová panoráma, Roč. 3, 2005, č. 3-4, s. 18

[o4] 2006 Pavlik, A.: Marketingový a obchodný manažment v ére nového marketingu. Bratislava : Ekonóm, 2005, S. 126
AAB81 Sulíková, Rozália: Manažér v multikultúrnom prostredí organizácií. - Bratislava : FM UK, 2004. - 67 s.

ISBN 80-969048-3-3Ohlasy (1):

[o3] 2005 Greguš, M.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 674


AAB82 Szobiová, Eva: Tvorivosť : od záhady k poznaniu. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Stimul, 2004. - 370 s.

ISBN 80-88982-72-3Ohlasy (1):

[o4] 2004 Čavojová, V.: Práca školského psychológa pri riešení porúch správania žiakov. Nitra : UKF, 2004, S. 245


AAB83 Ševčíková, Ľudmila - Nováková, Jana - Hamade, Jana: Telesný vývoj detí a mládeže v SR. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - 184 s.

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Rimárová, K., Holéczyová, G., Tutokyová, A., Petrášová, D.: Informačný bulletin hlavného hygienika SR. Bulletin 7, 2005, s. 32-42


AAB84 Šimeková, Katarína: Poškodenie pečene pri infekčných ochoreniach. - 1. vyd. - Žilina : Edis, 2004. - 93 s. - (Monografie)

ISBN 80-8070-228-4Ohlasy (1):

[o6] 2005 Schréter, Ivan: Recenzia: Poškodenie pečene pri infekčných ochoreniach. Katarína Šimeková. In: Slovenský lekár, roč. 15 (29) , č. 1-2, 2005, s. 51


AAB85 Škvareninová, Oľga: Rečová komunikácia. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004. - 278 s.

ISBN 80-08-00290-9


AAB86 Škvarna, Dušan: Začiatky moderných slovenských symbolov : k vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2004. - 130 s.

ISBN 80-8055-014-2Ohlasy (2):

[o6] 2005 Podolan, P.: Medea 9. Bratislava : FF UK, 2005, S. 132-134

[o6] 2005 Zemko, M.: Historický časopis, roč. 53, č. 4, 2005, s. 727-729
AAB87 Štarchoň, Peter - Faltys, Jan - Dzugasová, J.: Priamy marketing : Alebo priama cesta ako si získať a udržať zákazníka. - 1. vyd. - Bratislava : Direct Marketing Beta, 2004. - 340 s. + 2 príl.

ISBN 80-969078-5-9Ohlasy (30):

[o4] 2004 Šmejkal, P.- Lukačka, M.- Môciková, R.: Marketing & Media, 2004, č. 8, S. 71

[o4] 2004 Richterová, K.: Využitie databáz v marketingu. Bratislava : EU, 2004, S. 16

[o4] 2004 Štensová, A.: Využitie databáz v marketingu. Bratislava : EU, 2004, S. 25

[o6] 2004 Môciková, R.: Stratégie, Roč. 11, 2004, č. 8, S. 8

[o4] 2004 Ščevovichová, M.: Hospodárske noviny, Roč. 12, 2004, č. 179, S. 26

[o4] 2004 Čimo, J.- Čihovská, V.- Francová, Z.- Hasprová, M.- Oreský, M.- Štensová, A.- Tajtáková, M.: Marketingové aplikácie. Bratislava : Ekonóm, 2004, S. 270

[o4] 2004 Labská, H.: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore. Bratislava : EU, 2004, S. 235

[o4] 2004 Bartáková, G.: Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava : Imagewell, 2004, S. 104

[o4] 2004 Cibáková, V.: Úvod do teórie marketingu. Bratislava : FM UK, 2004, S. 141

[o4] 2004 Moravčík, M.- Vančo, B.: Veda a krízové situácie. CD-ROM. Žilina : ŽU, 2004, S. nestr.

[o4] 2004 Olšavský, F.: Veda a krízové situácie. CD-ROM. Žilina : ŽU, 2004, S. nestr.

[o4] 2004 Dobrucká, L.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 48

[o4] 2004 Dobrucká, L.: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. Bratislava : EUROUNION, 2004, S. 53

[o4] 2004 Strážovská, Ľ.: Malé a stredné podnikanie a rodinné podnikanie. Bratislava : CRANIUM, 2004, S. 308

[o4] 2004 Vančo, B.: Veda a krízové situácie. CD-ROM. Žilina : ŽU, 2004, S. nestr.

[o6] 2004 Samuhelová, M.: Naša univerzita, spravodaj Univerzity Komenského, 2004, č. 4, S. 10

[o4] 2004 Samuhelová, M.: Nová ekonomika, Roč. 3, 2004, č. 4, S. 77

[o6] 2004 Strážovská, H.: Nová ekonomika, Roč. 3, 2004, č. 4, S. 100-101

[o6] 2004 Vallo, A.: Knižná revue, Roč. 13, 2004, č. 22, S. 11

[o4] 2004 Nízka, H.: Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2004, S. 105

[o4] 2005 Smolková, E.: Strategické partnerstvá. Bratislava : IRIS, 2005, S. 164

[o4] 2004 Dobrucká, A.- Dobrucká, L.: Marketing a médiá. Regionálny marketing. Trnava : FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, S. 131

[o4] 2004 Olšavský, F.: Marketing a médiá. Regionálny marketing. Trnava : FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, S. 176

[o4] 2005 Horňák, P.: Marketingová komunikácia na prahu tretieho tisícročia. Bratislava: UK, 2005, S. 16

[o4] 2005 Borovský, J.- Smolková, E.: Príručka marketingu pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava : Eurounion, 2005, S. 89

[o6] 2005 Tajtáková, M.: Mladý ekonóm 2005. Znalostná ekonomika - piliere, ciele, stratégie. Bratislava : EU, 2005, S. 129-130

[o3] 2005 Lošťáková, H.: B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Praha : Professional Publishing, 2005, S. 184

[o3] 2005 Smolková, E.- Dobrucká, L.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 131

[o4] 2005 Cibáková, V.- Bartáková, G.- Rózsa, Z.: Úvod do teórie marketingu. Bratislava : Merkury, 2005, S. 164

[o4] 2005 Beňová, E.- Cibáková, V.- Plavčan, P.: Úvod do teórie verejného sektora. Bratislava : Merkury, 2005, S. 152
AAB88 Štefanovičová, Tatiana - Beňuš, Radoslav - Durmeková, Tatiana - Frolík, Jan - Greif, Vladimír - Holzer, Rudolf - Laho, Marek - Leixnerová, Thea - Zeman, Antonín: Dóm sv. Martina v Bratislave : Archeologický výskum 2002- 2003. - 1. vyd. - Bratislava: Elán, 2004. - 71 s.

ISBN 80-85331-42-X


AAB89 Šupšáková, Božena - Bycko, Michal - Husár, Ján - Pavlikánová, Martina - Valachová, Daniela - Fulková, Marie - Gero, Štefan - Sokolová, Katarína - Sztablová, Danuše - Tacol, Tonka - Tokár, Michal: Vizuálna kultúra a umenie v škole : Nové myšlienky aprístupy. - 1. vyd. - Bratislava : Digit, 2004. - 263 s.

ISBN 80-968441-1-3Ohlasy (2):

[o6] 2005 Droppová, Gabriela: Pedagogické spektrum, 14, 7/8, 2005, s. 136

[o4] 2005 Mistrík, Erich: Slovenská kultúra v multikulturalizme. Nitra : UKF, 2005, S.128
AAB90 Šuráb, Marián: Aby nás radi počúvali : Rétorika a teória komunikácie. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 147 s. - (Studia Theologica Nitriensia ; Zv. 2)

ISBN 80-88741-50-5Ohlasy (3):

[o4] 2004 Šelinga, Jozef: Biblická katechéza dospievajúcej mládeže a jej formy. Nitra : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Teologický inštitút v Nitre, 2004, S. 150

[o4] 2004 Argaláš, Dušan: Duchovný pastier, roč. 85, č. 8, 2004, s. 483

[o4] 2006 Šelinga, Jozef: Svetlo v službe života. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2006, S. 85


AAB91 Šustrová, Mária - Mišovicová, Nadežda - Černay, Jozef - Büchler, Pavol - Červeňová, Oľga - Ďuračková, Zdeňka - Algayerová, Mária: Diagnóza: Downov syndróm. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2004. - 240 s.

ISBN 80-8046-259-3Ohlasy (2):

[o6] 2004 Kapellerová, Alica: Mária Šustrová a kol.: Diagnóza: Downov syndróm. In: Lekársky obzor, roč. 53, č. 12, 2004, s. 461

[o4] 2005 Kleskeň, Peter - Rusňák, Igor - Hinšt, Jaroslav - Štencl, Ján - Kliment, Michal - Turkota, Ľubomír - Ondrejčák, Michal: Klinická dysmorfológia - rola konziliárnej prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky vrodených vývinových chýbplodu. In: Lekársky obzor, roč. 54, č. 10, 2005, s. 418-425
AAB92 Timko, Jozef - Siekel, Peter - Turňa, Ján - Ferenčík, Igor - Glasa, Miroslav - Kuchta, Tomáš - Kúdela, Otakar - Lacinová, Ľubica - Valková, Danka: Geneticky modifikované organizmy. - Bratislava : Veda, 2004. - 104 s.

ISBN 80-224-0834-4


AAB93 Tisovičová, Antónia: Vybrané kapitoly z pedagogiky psychosociálne narušených. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2004. - 104 s.

ISBN 80-969112-1-XOhlasy (1):

[o6] 2004 Ivan Kramár: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava : Sapientia, 2004, S. 419-420


AAB94 Turňa, Ján - Stuchlík, Stanislav - Drahovská, Hana - Gálová, Zdenka - Timko, Jozef: Techniky rekombinantných DNA. - Bratislava : Veda, 2004. - 152 s.

ISBN 80-224-0835-2


AAB95 Tvrdoň, Martin - Čech, I. - Sokolová, Tatiana: Atlas of prosthodontic treatment. - 1. vyd. - Bratislava : SCIENCE, 2004. - 308 s.

ISBN 80-969100-8-6


AAB96 Vojtaššák, Jozef: Traumatológia. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2004. - 363 s.

ISBN 80-89104-47-9


AAB97 Vojtech, Miloslav: Literatúra, literárna história a medziliterárnosť = Literature, literary history and inter-literary studies. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 136 s.

ISBN 80-223-2017-XOhlasy (4):

[o6] 2005 Stankovičová, H.: Knižná revue. roč. 15, č. 11, 2005, s. 10

[o4] 2005 Mráz, P.: Let, roč. 1, č. 9, 2005, s. 76

[o6] 2004 Fordinálová, E.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 51, č. 7-8, 2004/05, s. 253-254

[o4] 2005 Tancer, J.: Einheit in Verschiedenheit : interkulturelle Kommunikation im Vereinigten Europa. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, S. 44
AAB98 Vojtek, Štefan - Minarovič, Jozef: Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeho koncilu v Magistériu Jána Pavla II. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 132 s.

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2003

ISBN 80-88741-51-3
AAB99 Wiegerová, Adriana: Zdravie, podpora zdravia, zdravotná výchova. - 1. vyd. - Bratislava : Europrint ; Občianske združenie V4, 2004. - 101 s.

ISBN 80-969146-4-2Ohlasy (3):

[o6] 2004 Csipáková, Adriana: Naša škola, 8, 6, 2004/05, s. 50

[o6] 2005 Ivanovičová, Júlia: Pedagogické spektrum, 14, 7/8, 2005, s. 134-136

[o6] 2005 Majerčíková, Jana: Pedagogická revue, 57, 5, 2005, s. 565-568


AAB100 Zapletal, Vladimír: Environmentálna ekonómia. - Bratislava : Merkury, 2004. - 141 s.

ISBN 80-89143-13-X


AAB101 Zelinová, Milota: Výchova človeka pre nové milénium : teória a prax tvorivo-humanistickej výchovy. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2004. - 168 s.

ISBN 80-89055-48-6Ohlasy (1):

[o4] 2005 Svetlíková, Jana: Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí. Bratislava : Lingos, 2005, S. 192


AAB102 Zouhar, Marián: Podoby referencie. - Bratislava : Iris, 2004. - 255 s.

ISBN 80-89018-68-8Ohlasy (6):

[o6] 2005 Raclavský, J.: Organon F, roč. 12, č. 1, 2005, s. 112-116

[o4] 2005 Cmorej, P.: Organon F, roč. 12, č. 4, 2005, s. 406

[o3] 2004 Novák, L.: Studia neoaristotelica, roč. 1, č. 1-2, 2004, s. 18, 26

[o1] 2005 Peregrin, J.: Filosofický časopis, roč. 53, č. 2, 2005, s. 320-322 - AHCI

[o3] 2005 Raclavský, J.: Filosofický časopis, roč. 53, č. 5, 2005, s. 669, 672, 673, 678, 679, 681, 688

[o1] 2004 Peregrin, J.: Filosofický časopis, roč. 52, č. 4, 2004, s. 672 - AHCI
AAB103 Zvara, Vladimír: Opera na rozhraní. - Bratislava : Stimul, 2004. - 75 s.

ISBN 80-88982-90-1Ohlasy (2):

[o5] 2005 Spurný, L.: Opus musicum, roč. 37, č. 4, 2005, s. 50

[o5] 2005 Spurný, L.: Acta musicologica, č. 2, 2005, s. 1-2
AAB104 Antal, Jaroslav - Špánik, František - Benetin, Ján - Rehák, Štefan - Tomlain, Ján: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. - 250 s.

ISBN 80-7137-640-X

POZNÁMKA:

2. nezm. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004 ISBN 80-8069-428-1


AAB105 Gregušová, Hedviga: Výtvarné aktivity mentálne postihnutých detí predškolského veku. - 1. vyd. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2000. - 143 s. + ilustr.

ISBN 80-88868-48-3

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2004 ISBN 80-968797-9-0Ohlasy (7):

[o6] 2002 Kollárová, Ema: Efeta, 12, 2002, 1, s. 25

[o6] 2003 Vančová, Alica: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2003, S. 188-189

[o3] 2002 Šicková-Fabrizi, Jaroslava: Základy arteterapie. Praha : Portál, 2002, S. 163

[o4] 2004 Vašek, Štefan: Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : Sapientia, 2004, S. 162, 167

[o3] 2003 Valenta, Milan - Müller, Oldřich: Psychopedie. Praha : Parta, 2003, S. 270

[o4] 2004 Tichá, Erika: Možnosti využitia hry v terapeutickej intervencii u dieťaťa s elektívnym mutizmom. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava : Sapientia, 2004, S. 231, 232

[o4] 2005 Vančová, Alica: K problematike výchovnej a komplexnej rehabilitácie detí s autizmom. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky. Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickejpedeutológie. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 342


AAB106 Holienka, Miroslav: Futbal - Kondícia - Tréning - Rýchlostné schopnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003. - 118 s.

Recenzenti: Ján Hucko, Ladislav Kačáni

ISBN 80-89075-18-5

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004

Ohlasy (7):

[o4] 2003 Peráček, P. - Tarkovič, Š. : Zásobník cvičení na zdokonaľovanie hry v rôznych hráčskych funkciách.: Športové hry, roč. 8, 2003, č. 3, s. 2-6

[o3] 2004 Kollár, R. - Adamčák, Š.: The means of development speed abilities of young football players.: Directions of development of scientific research in sports training. Czestochowa : Publishing division Faculty of management Technicaluniversity of Czestochowa, 2004, S. 8

[o4] 2004 Mačura, P.: Niektoré prejavy rýchlostných schopností v basketbale.: Športové hry, roč. 9, 2004, č. 4, s. 42

[o4] 2005 Pacholek, M. : Analýza zimního přípravného období ve fotbalovém družstvě ŠK Slovan Bratislava (ženy).: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK - č. 3. Bratislava, Peter Mačura - PEEM 2005, s. 175.

[o4] 2005 Tománek, Ľ.-Moravec, R.: Úroveň rýchlostných schopností vo vzťahu k hernej výkonnosti u 14-15 ročných basketbalistov.: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK - č. 3. Bratislava, Peter Mačura - PEEM 2005, s. 140

[o4] 2005 Strešková, E.-Streška, O.: Pohyb hráča stolného tenisu v zóne herného priestoru.: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK - č. 3. Bratislava, Peter Mačura - PEEM 2005, s. 192

[o4] 2005 Zaťková, V.-Križan, M. : Dynamika zmien rýchlostných a rýchlostno-silových schopností mladých hádzanárov v dvojročnom cykle prípravy.: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK - č. 4. Bratislava, Peter Mačura - PEEM 2005, s. 23Yüklə 7,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə