UsulsüZLÜĞE İLİŞKİn tanimlar



Yüklə 493 b.
tarix22.08.2018
ölçüsü493 b.
#74235



USULSÜZLÜĞE İLİŞKİN TANIMLAR

 • USULSÜZLÜĞE İLİŞKİN TANIMLAR

 • SORUMLULUKLAR

 • RAPORLAMA

 • ÖNLEME, TESPİT, KAYIT

 • USULSÜZLÜK ÖRNEKLERİ

 • ÖRNEK OLAYLAR





Usulsüzlük tanımı ve usulsüzlüklere ilişkin bilgilere şu kaynaklarda yer verilmektedir: (Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests, Reg. 1681/94, Reg. 2988/95, CD 1083/2006, CD 718/2007)

 • Usulsüzlük tanımı ve usulsüzlüklere ilişkin bilgilere şu kaynaklarda yer verilmektedir: (Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests, Reg. 1681/94, Reg. 2988/95, CD 1083/2006, CD 718/2007)

 • Usulsüzlük (Irregularity)

 • Milli kaynaklardan AB namına toplanan geliri eksiltmek ya da kaybetmek veya gerekçelendirilmemiş (haksız) bir harcama yapmak suretiyle, AB genel bütçesine veya AB tarafından idare edilen bütçelere halel getiren veya getirebilecek olan bir ekonomik ajanın fiili veya ihmali suretiyle AB hukukunun bir hükmünün ihlalidir.

 • Finansal Etki

 • Kaynak

 • İhtimal

 • Fiil veya ihmal



Şüpheli Dolandırıcılık (Suspected Fraud)

 • Şüpheli Dolandırıcılık (Suspected Fraud)

 • Şüpheli dolandırıcılık, kasıt içeren bir davranışın özellikle Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunmasına yönelik anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen dolandırıcılığın varlığını ortaya koymak amacıyla ulusal düzeyde idari veya adli işlemlerin başlatılmasına neden olan usulsüzlüktür.

 • Şüpheli Dolandırıcılık Rex Judicata Dolandırıcılık



Dolandırıcılık (Fraud)

 • Dolandırıcılık (Fraud)

 • Dolandırıcılık aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, kasten yapılan herhangi bir fiil veya ihmaldir:

 • AT genel bütçesinden veya AT tarafından ya da adına yönetilen bütçelerden, fonları zimmete geçirme veya haksız alıkoyma etkisini haiz yanlış, hatalı veya noksan beyan ve belgelerin kullanımı veya sunumu,

 • Aynı etkiye yol açmak üzere, bir sorumluluğun yerine getirilmemesi suretiyle bilginin gizlenmesi,

 • Fonların, veriliş amaçları dışındaki amaçlarla kullanımı.

 • Yolsuzluk (Corruption)

 • AB/Kamu gücünün veya kaynaklarının özel amaçlar için kullanımı ve görev gereği gerçekleştirilmesi gereken işlemler için bedel talep/teklif etme.

 • Her yolsuzluk usulsüzlüktür, her usulsüzlük yolsuzluk değildir.





NAO OFİS

 • NAO OFİS

 • Usulsüzlüklerin tespitini ve raporlanmasını sağlamalı ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak mali düzeltmeleri yapmalıdır.

 • Faaliyet ve Programlarda oluşabilecek herhangi bir usulsüzlük veya ihmalden dolayı, ilgili Faaliyet veya Program için sağlanmakta olan Topluluk katkısının tamamını veya bir bölümünü iptal etmek suretiyle “Finansal Düzeltme” yapabilir.



IPA BİRİMLERİ, SPO, PCU...

 • IPA BİRİMLERİ, SPO, PCU...

 • Usulsüzlüklerle ilgili prosedürlerin uygun olarak belirlenmesi ve uygulanması,

 • Raporlama ve bildirim

 • Usulsüzlükle ilgili incelemelerde gerekli işbirliğinin sağlanması,

 • Uygulanan sistem ve prosedürlerin gözden geçirilmesi,

 • Usulsüzlüklerden kaynaklanan davalar hakkındaki kararların (ilgili birimlere) bildirilmesi.





AT bütçesinden yapılan harcama tutarı 10,000 € geçen usulsüzlükler için usulsüzlük raporu, GECİKMEKSİZİN

 • AT bütçesinden yapılan harcama tutarı 10,000 € geçen usulsüzlükler için usulsüzlük raporu, GECİKMEKSİZİN

 • 10,000 € altı miktarlar ve ön tespitler için Erken Uyarı Raporu (NSCF), GECİKMEKSİZİN

 • Şüpheli dolandırıcılık durumları (Suspected fraud) DERHAL

 • Uygulama birimleri tespit edilen her usulsüzlüğü NAO’ya raporlamalıdır. İstisna:

 • - Finansal etki oluşmaması ve olası bir usulsüz durumun finansal etkiden önce engellenebilmesi.

 • Finansal etkisi bulunan usulsüzlükler kısa zamanda çözümlense bile non-case olarak raporlanmalıdır.

 • İlgili çeyrekte usulsüzlük tespit edilmemesi halinde Sıfır Usulsüzlük raporu hazırlanır. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmişse ilave bir bildirime gerek bulunmamaktadır.







102 Incorrect accounts (muhasebe hataları)

 • 102 Incorrect accounts (muhasebe hataları)

 • 103 Falsified accounts (çarpıtma)

 • 104 Accounts not presented (banka tablolarının ve hesap dökümlerinin sunulmaması)

 • 201 Missing /incorrect / incomplete documents (eksik, yanlış, doldurulmamamış dokümanlar)

 • 213 Falsified supporting documents (çarpıtma)

 • 299 Other cases of irregular documents (diğer usulsüz dokümanlar)

 • 325 Non-eligible expenditure (uygun olmayan harcama)

 • 402 Non-existing operator (hayali yararlanıcı veya tedarikçi)

 • 405 Irregular termination, sale or reduction (usulsüz tamamlama, satış vb)

 • 408 Operator / beneficiary not having the required quality (gerekli nitelikleri taşımama)

 • 601 Failure to respect deadlines (rapor vb süre kısıtlamalarına uyulmaması)

 • 608 Refusal of control (kontrolün engellenmesi)

 • 609 Refusal of payment (ödeme yapılmaması)

 • 610 Absence or incompatibility of contract (sözleşme bulunmaması veya uyumsuz sözleşme)

 • 611 Several requests for the same object (aynı alım için mükerrer ödeme talebi)

 • 612 Failure to respect other regulations/contract conditions (kontrat vb koşullara uyulmaması)

 • 614 Infringement of rules concerning public procurement (kamu ihale kurallarına uyulmaması)

 • 741 Failure to fulfil commitments entered into (taahhütleri yerine getirememe)

 • 810 Action not implemented (uygulamanın sona ermesi)

 • 812 Action not carried out in accordance with rules (kurallara aykırı işlem)

 • 818 Falsified declaration (yanlış beyan)

 • 822 Expenditure incurred outside the contracting period (sözleşme süreci dışında harcama)

 • 832 Infringement with regard to the co-financing system (kofinansmana ilişkin ihlaller)

 • 840 Undeclared revenue (gizli/haksız kazanç)

 • 850 Corruption (yolsuzluk)

 • 860 Conflict of interest (çıkar çatışması)

 • 999 Other irregularities (to be specified) (diğer)













Binanın büyüklüğü ve özellikleri

  • Binanın büyüklüğü ve özellikleri
  • Kullanılan materyal (12’lik yerine 8’lık demir kullanılması-hidden work, malzemeden çalma veya yüksek gösterme)
   • Kalite
   • Miktar
  • Alt-yüklenicinin kalitesi (PRAG kriterlerine uygunluk)
  • İnşaat işlerinin uygunluğu (eligibility)
  • Projede yapılan değişiklikler (izin alınmadan)
  • İnşaat işlerinin maliyeti (yüksek gösterme)


Alınan malzemeler var mı? Kaydedilmiş mi? İşaretlenmiş mi? (detaylı kontrol gerektirir)

 • Alınan malzemeler var mı? Kaydedilmiş mi? İşaretlenmiş mi? (detaylı kontrol gerektirir)

 • Harcama makul mu? (kontrol)

 • Harcamalar proje ile ilgili mi? (kontrol)

 • Projenin alt hedeflerine ulaşıldı mı? (kontrol ve değerlendirme)



Proje amacına ulaşılamaması

 • Proje amacına ulaşılamaması

 • Faaliyetlerin tamamlanmaması

 • Faaliyetin öngörülenden farklı olarak tamamlanması

 • İki kere ödeme

 • Harcamaların başka bir faaliyet için yapılması

 • Fazla ödeme

 • Oto finansmanın yetersiz olması



İzinsiz değiştirme

 • İzinsiz değiştirme

 • Başka yere taşıma

 • Hayali kullanım

 • Ürünün veya çıktının özü, miktarı ve kalitesi hakkında yanlış bilgi sunma



Uygun olmayan harcama

 • Uygun olmayan harcama

 • Aşırı genel faturalar

 • Spesifik proje/faaliyet ile ilgili olmayan faturalar

 • Verilmeyen hizmet/ürün için faturalandırma

















Dikkatiniz için Teşekkürler

 • Dikkatiniz için Teşekkürler

 • NAO DESTEK DAİRESİ USULSÜZLÜK OFİSİ

 • mustafa.kurnaz@hazine.gov.tr

 • utkan.oktay@hazine.gov.tr






Yüklə 493 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə