V sayili listeYüklə 5,14 Mb.
səhifə1/8
tarix03.01.2022
ölçüsü5,14 Mb.
#50331
  1   2   3   4   5   6   7   8


V SAYILI LİSTE

G.T.İ.P.

KAYIT NO

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ (%)

 

 
 

 

2519.90.10

10

*

Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum

0

 

 
 

 

2804.50.90

10

*

Ağırlıkça %99,99 veya daha fazla fakat %99,999’dan fazla olmayan saflıkta telleryum (CAS RN 13494-80-9)

0

 

 
 

 

2805.19.90

10

*

Ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN 7439-93-2)

0

 

 
 

 

2805.30.10

10

*

Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı

0

 

 
 

 

2805.30.90
2805.30.90
2805.30.90

40
50
60

*

Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta skandiyum ve itriyum, nadir toprak metalleri

0

 

 
 

 

2811.19.80

10

*

Sülfamidik asit (CAS RN 5329-14-6)

0

 

 
 

 

2811.19.80

20

*

Hidrojen iyodür (CAS RN 10034-85-2)

0

 

 
 

 

2811.22.00

10

*

Yüksek performans sıvı kromatografi kolonları (HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretimi için toz halinde silikon dioksit (a)

0

 

 
 

 

2811.22.00

30

*

Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere, partikül büyüklüğü 1 m'den büyük olan gözenekli beyaz silikadan topaklar (a)

0

 

 
 

 

2812.90.00

10

*

Azot triflorür (CAS RN 7783-54-2)

0

 

 
 

 

2812.90.00

20

*

Silikon tetraflorür (CAS RN 7783-61-1)

0

 

 
 

 

2816.40.00

10

*

Baryum hidroksit (CAS RN 17194-00-2)

0

 

 
 

 

2818.10.91

10

*

Toplam ağırlığın % 50'sinden daha az ve 10 mm'den daha büyük partikül büyüklüğüne sahip ağırlık itibariyle;
- % 94 veya daha fazla fakat % 98,5 dan fazla olmayan α-Al2O3,
- % 2 (± % 1,5) magnezyum spinel,
- % 1 (± % 0,6) itriyum oksit ve
- % 2 (± % 1,2) her bir neodmium oksit ve lantanum oksit
içeren mikro kristal yapıda sinterlenmiş korundum

0

 

 
 

 

2818.20.00

10

*

Spesifik yüzey alanı en az 350 m²/g olan aktif alüminyum

0

 

 
 

 

2818.30.00

10

*

"Pseudo-boehmite" şeklinde aluminyum hidroksit oksit

4

 

 
 

 

2819.10.00

 
Krom trioksit (CAS RN 1333-82-0)

0

 

 
 

 

2819.90.90

10

*

Metalurjide kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN 1308-38-9) (a)

0

 

 
 

 

2823.00.00

10

*

- Ağırlık itibariyle % 99,9 veya daha fazla saflıkta
- ortalama tanecik boyutu 1,2 µm veya daha fazla fakat 1,8 µm'den fazla olmayan
- spesifik yüzey alanı 5,0 m²/g veya daha fazla fakat 7,5 m²/g'dan fazla olmayan
titantum dioksit (CAS RN 13463-67-7)

0

 

 
 

 

2823.00.00

20

*

Metalurjide kullanılmak üzere, ağırlıkça
- % 0,005'ten fazla olmayan potasyum ve sodyum bileşimi (elemental sodyum ve elemental potasyum olarak belirtilen)
- % 0,01'den fazla olmayan fosfor (elemental fosfor olarak belirtilen) içeren ve
ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) (a)

0

 

 
 

 

2825.10.00

10

*

Hidroksilamonyum klorür (CAS RN 5470-11-1)

0

 

 
 

 

2825.50.00

20

*

Ağırlıkça %0,03’ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit

0

 

 
 

 

2825.60.00

10

*

Zirkonyum dioksit (CAS RN 1314-23-4)

0

 

 
 

 

2826.19.90

10

*

Ağırlıkça % 99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten hekzaflorid (CAS RN 7783-82-6)

0

 

 
 

 

2826.90.80

15

*

Lityum hekzaflorfosfat (CAS RN 21324-40-3)

0

 

 
 

 

2827.39.85

10

*

Ağırlık itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür

0

 

 
 

 

2827.39.85

20

*

Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN 7647-18-9)

0

 

 
 

 

2827.39.85

30

*

Manganez diklorür (CAS RN 7773-01-5)

0

 

 
 

 

2827.49.90

10

*

Sulu zirkonyum diklorür oksit

0

 

  

2830.10.00

10

*

Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında, ağırlıkça % 38 veya daha az sodyum içeren disodyum tetra sülfür

0  

2833.29.80

20

*

Manganez sülfat monohidrat

0

 

 
 

 

2833.29.80

30

*

Zirkonyum sülfat (CAS RN 14644-61-2)

0

 

  

2835.10.00

10

*

Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0

 

 
 

 

2836.91.00

20

*

"European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat;
- 2 mg/kg veya daha fazla arsenik,
- 200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,
- 200 mg/kg veya daha fazla klorürler,
- 20 mg/kg veya daha fazla demir,
- 150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,
- 20 mg/kg veya daha fazla ağır metaller,
- 300 mg/kg veya daha fazla potasyum,
- 300 mg/kg veya daha fazla sodyum,
- 200 mg/kg veya daha fazla sülfatlar

0

 

 

 

 

 

2836.99.17

20

*

Zirkonyum (IV) bazik karbonat

0

 

 
 

 

2837.19.00

20

*

Bakır siyanür (CAS RN 544-92-3)

0

 

 
 

 

2837.20.00

10

*

Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0

 

 
 

 

2837.20.00

20

*

Amonyum demir (III) hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 025869-00-5)

0

 

 
 

 

2839.19.00

10

*

Disodyum disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0

 

 
 

 

2839.90.00

10

*

Kurşun monoksit olarak değerlendirildiğinde, ağırlıkça % 84,5 (±1,5) kurşun içeren, toz halinde kurşun silikat hidrat

0

 

 
 

 

2839.90.00

20

*

Kalsiyum silikat (CAS RN 1344-95-2)

0

 

 
 

 

2841.30.00

 
Sodyum dikromat (CAS RN 10588-01-9)

0

 

 
 

 

2841.80.00

10

*

Diamonyum volframat (Amonyum paratungstat) (CAS RN 11120-25-5)

0

 

 
 

 

2841.90.85

10

*

En az %59 kobalt içeren lityum kobalt (III) oksit (CAS RN 12190-79-3)

0

 

 
 

 

2842.10.00

10

*

Sentetik beta zeolit tozu

0

 

 
 

 

2842.10.00

20

*

Sentetik Chabasite zeolit tozu

0

 

 
 

 

2842.90.10

10

*

Sodyum selenat (CAS RN 13410-01-0)

0

 

 
 

 

2843.29.00

10

*

Gümüş oksitli bataryaların üretimi için metal içeriği ağırlıkça en az %99,99 gümüş içeren, nitratsız ve karbonatsız gümüş oksit (a)

0

 

 
 

 

2845.10.00

 
Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

0

 

 
 

 

2845.90.10

 
Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)

0

 

 
 

 

2845.90.90

10

*

Helyum- 3

0

 

 
 

 

2845.90.90

20

*

% 95 veya daha fazla ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su

0

 

 
 

 

2845.90.90

30

*

Karbon monoksit 13C

0

 

  

2845.90.90

40

*

Ağırlıkça %95 seviyesinde boron-10 ile zenginleştirilmiş demirborat

0

 

  

2846.10.00
3824.90.97

10
48

*

Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla fakat %95’i geçmeyen nadir toprak oksitleri ve her biri %1’den fazla olmayan miktarda zirkonyum oksit, aluminyum oksit veya demir oksit içeren ve ağırlıkça %5 veya daha fazla tutuşma kaybına sahip nadir toprak konsantresi

0

 

 
 

 

2846.10.00

20

*

Diseryum trikarbonat, hidratlı olsun olmasın (CAS RN 537-01-9)

0

 

 
 

 

2846.10.00

30

*

Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın

0

 

 
 

 

2846.10.00

40

*

Seryum lantanyum neodmium praseodmiyum karbonat, hidratlı olsun olmasın

0

 

 
 

 

2846.90.00

 
2846.10.00 altbaşlığında yer alanlar hariç nadir toprak metallerinden itriyumdan ya da skandiyumdan veya bu metallerin karışımlarından organik veya inorganik bileşikler

0

 

 
 

 

2848.00.00

10

*

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0

 

 
 

 

2850.00.20

10

*

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0

 

 
 

 

2850.00.20

20

*

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0

 

 
 

 

2850.00.20

30

*

Kataloq: file
file -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
file -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
file -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
file -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
file -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
file -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 5,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə