Vaslui proiectul educațional,,CĂpitanul igienă salvează lumea de microbi şi bacterii!Yüklə 248,53 Kb.
səhifə3/4
tarix31.10.2017
ölçüsü248,53 Kb.
#24314
1   2   3   4Coordonator proiect/PERSOANĂ DE CONTACT

Nume, Prenume


Funcţia

Dl/ Dna

Prof. înv. primar Gherasim Veronica

Prof. înv. primar Cârstea VeronicaAdresa completă

Str. Ştefan cel Mare, nr. 246, Vaslui

Sat Gara Roşieşti, com. Roşieşti, Jud. VasluiAdresă poştă electronică

veronica_gherasim2000@yahoo.com

veronikcarstea@yahoo.ca


B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului

,,CĂPITANUL IGIENĂ SALVEAZĂ LUMEA DE MICROBI ŞI BACTERII!” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:

 1. cultural- artistic

 2. tehnico-știintific

 3. sportiv-turistic

 4. cetațenie democratică

 5. educație pentru sănătate X
C. REZUMATUL PROIECTULUI/descriere

1.Număr de elevi implicaţi: 16

2.Activităţi:

Prezentarea proiectului

Sfaturi despre igiena în baie, microbii și bolile lor

Distrugătorii de microbi

Inspectorul Igienă

Evaluarea proiectului

3. Număr de parteneri: 2

Cabinetul Medical al Elevilor, Direcția de Sănătate Publică Vaslui

4. Cadre didactice implicate în desfăşurarea activităţilor:

Cârstea Veronica – profesor

Gherasim Veronica - profesorD. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MECTS, obiectivul general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului (max. 1 pagina)

Menținerea igienei poate fi în zilele noastre o provocare în contextul abundenței de informații și mituri referitoare la modalitățile de prevenire a afecțiunilor cauzate de contactul cu microbi și viruși. În acest context, educația reprezintă un mod eficient pentru formarea obiceiurilor corecte de igienă în rândul tinerei generații. Încă din perioada preșcolară și a ciclului primar, copiii trebuie să conștientizeze atât importanța menținerii sănătății proprii, cât și necesitatea contribuției personale la asigurarea sănătății colective.

Acest proiect își propune să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare a importanței igienei în rândul populației, începând cu cei mai mici membri ai săi. Ne propunem să contribuim fiecare dintre noi la îmbunătățirea condițiilor de igienă în școala noastră și la menținerea curățeniei în baia școlii și bineînțeles cea de acasă.


D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului

 • Stimularea elevilor de a menține igiena în baia de la etajul I;

 • Cunoașterea tuturor riscurilor la care se expun atunci când folosesc în comun o toaletă: să nu te îmbolnăveşti și să nu îmbolnăveşti pe alţii, dar în același timp să nu risipeşti prea multe resurse/energie;

 • Înțelegerea faptului că nu putem doar să ne plângem uneori de lipsa de igienă din baie, ci să înțelegem că stă în puterea noastră de a păstra curățenia, de a o menține;

 • Cunoașterea principalilor viruși și bacterii ce se pot contacta din baie, precum și a bolilor provocate de aceștia;

 • Cunoașterea faptului că microbilor le place să stea în locuri murdare, precum toaletele care nu sunt îngrijite și sunt dăunători sănătății;

 • Înțelegerea faptului că gradul de civilizație a unui popor se cunoaște după curățenia din baie și după cantitatea de săpun consumată pentru igienă;

 • Pentru a fi sigure și fără microbi, toaletele au nevoie să fie curățate cu un produs care distruge microbii;

 • Folosirea produselor de curățare a toaletei nu poluează natura, dejecțiile sunt colectate în stații de epurare a apelor uzate unde sunt tratate.
D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile acestuia/acestora

Activităţile proiectului se adresează celor 16 ai clasei a IV-a A step by step, și nu numai, care învață în școala noastră și care folosesc aceeași baie (4 closete la fete și 2 la băieți) împreună cu alți aproximativ 400 de elevi ai etajului I și II. Lipsa băii de la etajul al II-lea face ca baia etajului I să fie supraaglomerată în pauze. Respectarea normelor de igienă minime într-un astfel de grup sanitar este imperios necesară.
D.4. Durata proiectului (minim 3 luni)

septembrie 2016 - noiembrie 2017
D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos. etc.

Activitatea nr. 1.

Titlul activităţii: Lansarea proiectului

Tipul activităţii: Ședintă cu părinții şi elevii

Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2016

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 16 elevi, 2 cadre didactice, toţi părinţii.

Responsabil: Cârstea Veronica/GherasimVeronica,

Beneficiari: elevii claselor a IV-a Step by step, părinţii, cadrele didactice

Metode/mijloace de realizare: scrisoarea, conversaţia, explicaţia, convorbirea, aparat foto, coli de scris, material informativ (pliante), proiector, site-ul www.domestos.ro;

Modalităţi de evaluare: exprimarea propriilor păreri ale participanţilor;

Descrieţi pe scurt activitatea: Responsabilii proiectului vor face cunoscută intenţia de antrenare a elevilor în acest proiect al cărui scop este acela de a învăța elevii despre importanța igienei pentru organismul uman şi de a-i învăța să păstreze curățenia în grupul sanitar. Vom prezenta materialele din cadrul proiectului ,,Susține igiena de 10, alături de Domestos”. Vor fi prezentaţi şi colaboratorii împreună cu care se vor derula activităţile propuse în proiect.

Activitatea nr. 2:

Titlul activităţii: Sfaturi despre igiena în baie, microbii și bolile lor

Tipul activităţii: documentare

Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2016

Locul desfăşurării: Sala de clasă, Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinti, reprezentanti ai comunitatii etc): 16 elevi, 2 cadre didactice, asistenta Cabinetului Medical al elevilor.

Responsabil: Cârstea Veronica/Gherasim Veronica

Beneficiari: 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi.

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, munca în echipă, jocul de rol, exerciţiul practic, aparat foto;

Modalităţi de evaluare: evaluare orală, realizarea unui articol pentru revista clasei

Descrieţi pe scurt activitatea: Beneficiind de sprijinul doamnei asistente a Cabinetului Medical, d-na asistent Irina Postu precum și materialele descărcate de pe site-ul www.domestos.ro, elevii vor lua cunoștință cu principalele reguli de igienă ce trebuiesc respectate în baie. Vor fi informați cu privire la principalii microbi ce se găsesc în baie și bolile provocate de aceștia: virusuri care pot cauza boli gastro-intestinale, agenti patogeni intestinali, organisme care sunt cel mai adesea răspândite prin intermediul alimentelor contaminate (desigur, pot fi transportate la fel de ușor și de fecale), organisme ce pot declanșa afecțiuni cutanate și respiratorii (stafilococul auriu), salmonella, alte ciuperci reziduale obișnuite ale băii - mucegaiuri - care nu provoacă infecții, dar pot accentua simptomele de astm și alergii. După această discuție informativă, vom aplica cele învățate, vom crea benzi desenate, vom crea dialoguri, scenete, rebusuri etc;Activitatea nr. 3:

Titlul activităţii: Cărticica ,,Căpitanul Igienă salvează lumea de microbi și bacterii

Tipul activităţii: documentare, activitate practică

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2016

Locul desfăşurării: Sala de clasă, Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi

Responsabil: Cârstea Veronica/Gherasim Veronica,

Beneficiari: 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi.

Metode/mijloace de realizare: conversatia, explicatia, convorbirea, filme, pagina www.domestos.ro;

Modalităţi de evaluare: expoziție, ,,Turul galeriilor”, discuţii;

Descrieţi pe scurt activitatea: Elevii vor primi foi albe și colorate ce vor fi capsate la mijloc cu capsatorul mare. În paginile acestei cărticele vor da frâu liber creativității, vor scrie, vor desena, vor aplica tot ce au învățat despre igienă și își vor exprima viziunea lor despre folosirea unei băi comune. Vom prezenta o scurtă istorie a toaletei și parcursul civilizației umane în acest sens.


Activitatea nr. 4:

Titlul activităţii: Inspectorul Igienă

Tipul activităţii: Aplicare a teoriei în practică

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2016

Locul desfăşurării: Sala de clasă, baia Şcolii Gimnaziale ,,Alexandra Nechita” Vaslui;

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanti ai comunitatii etc): 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi.

Responsabil: Cârstea Veronica/Gherasim Veronica;

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, exerciţiul practic, observaţia.

Modalităţi de evaluare: evaluare orală, realizarea unui articol pentru revista clasei

Descrieţi pe scurt activitatea: După verificarea însușirii noțiunilor teoretice de igienă la o baie comună, vom trece la aplicarea lor în practică. Pe rând, fete și băieți, vom simula o nevoie la baie, verbalizând fiecare etapă obligatorie atunci când intri într-o baie publică. Vom lipi afișele cu reguli în baia fetelor cât și a băieților. Fiecare elev va primi și Jurnalul distrugătorului de microbi, pe care îl vor afișa acasă, în baie.
Activitatea nr. 5:

Titlul activităţii: Evaluarea proiectului

Tipul activităţii: analiza derulării activităţilor şi a rezultatelor aşteptate

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2016

Locul desfăşurării: sala de clasă

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanti ai comunitatii etc): 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi

Responsabil: Cârstea Veronica/Gherasim Veronica

Beneficiari: 16 elevi, 2 cadre didactice, părinţi.

Metode/mijloace de realizare: conversatia, explicatia, convorbirea, videoproiector

Modalităţi de evaluare: concurs, discuţii de grup, prezentare în faţa unei audienţe, analiza produselor activităţii, proces verbal.

Descrieţi pe scurt activitatea: Scurt concurs de tip grillă despre regulile de păstrare a curățeniei la baie;

- expunerea hărţii proiectului şi aprecierea fiecărei activităţi desfăşurate;

- desprinderea concluziilor şi notarea pe un poster de către elevi a impresiilor celor mai puternice l lăsate de derularea proiectului;

- prezentarea produselor activităţii: banda desenată, afișe, impresii;

- scrierea unui articol despre acest proiect în revista clasei și în revista școlii;

- conştientizarea faptului că "Pentru cei curaţi, totul este curat".

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Ca urmare a desfăşurării activităţilor propuse în cadrul proiectului ,,CĂPITANUL IGIENĂ SALVEAZĂ LUMEA DE MICROBI ŞI BACTERII!” se aşteaptă următoarele rezultate:

Rezultate cantitative: • Activităţi – 5;

 • ,,Revista proiectului” – 20;

Rezultate calitative:

- stimularea elevilor de a păstra curățenia în baia școlii;

- cunoașterea faptului că microbilor le place să stea în locuri murdare, precum toaletele care nu sunt îngrijite și sunt dăunători sănătății;

- înțelegerea faptului că gradul de civilizație a unui popor se cunoaște după curățenia din baie și după cantitatea de săpun consumată pentru igienă;

- pentru a fi sigure și fără microbi, toaletele au nevoie să fie curățate cu DOMESTOS;

- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii literare şi artistice;

- formarea unei conduite civilizate, atât în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu persoanele cu care intră în contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi corectitudine;

- dezvoltarea spiritului de echipă;

- implicarea responsabilă şi efectivă a elevilor şi părinţilor în viaţa şcolii.

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului
si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.

Urmărirea modului de realizare, monitorizare şi evaluare a proiectului se va face treptat, axându-se pe o serie de instrumente de monitorizare şi evaluare astfel:

- interviuri prin care se vor evalua opiniile, valorile şi sentimentele grupului ţintă;

- observaţii – se vor observa aspectele alese în activităţile propuse;

- discuţii de grup cu elevii – se vor realiza schimburi de păreri în grupul de elevi cu privire la aspecte legate de proiect;

- discuţii de grup cu cadrele didactice – se vor realiza schimburi de păreri în legătură cu experienţele dobândite în cadrul proiectului.


D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

 • 16 elevi, 2 cadre didactice;

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

- 638 de elevi ai școlii, 72 de cadre didactice, părinţi;- reprezentanţi ai comunităţii locale.
D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate locala)

Implementarea proiectului va avea impact asupra:

 • grupului ţintă (formarea unei atitudini corecte, civice și morale a elevilor atunci când folosesc o baie comună);

 • comunităţii şcolare (valorificarea rezultatelor proiectului);

 • şcolii ca organizaţie (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate);

 • partenerilor din proiect (dobândirea unor informaţii şi abilităţi);

 • comunităţii locale (implicarea în rezolvarea unor acţiuni, o mai bună cunoaştere a activităţiilor şcolii).
D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului

Durabilitatea Proiectului va fi asigurată prin:

 • continuarea activităţii grupului de iniţiativă/acţiune constituit în cadrul proiectului;

 • continuarea implicării elevilor care au dobândit noi abilităţi pe parcursul derulării proiectului;

 • derularea proiectului și la celelalte clase (primare și de gimnaziu);

 • participarea în anul şcolar următor la un proiect educaţional asemănător;

 • menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;

 • includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.
D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)

În cadrul Proiectului diseminarea va fi asigurată astfel:

 • La nivelul unităţii şcolare – activităţi de promovare/mediatizare şi diseminare a activităților din şcoală pe pagina de facebook a şcolii, pe grupul clasei, revista proiectului articol în revista semestrială a clasei și revista școlii;

 • La nivelul comunităţii educative lărgite (în cadrul Cercului Pedagogic, al ISJ Vaslui, alte şcoli din ţară ca urmare a postării pe www.didactic.ro).
D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului

 • Părinţii vor participa alături de elevi la majoritatea activităţilor propuse.

Informaţiile oferite prin activităţile proiectului au caracter de noutate, fiind rar întâlnite la materiile studiate în ciclul primar.
D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)

Cabinetul Medical Școlar/ Direcția de Sănătate publică Vaslui

1. Acordă sprijin instituţiilor implicate în proiect în organizarea şi derularea activităţilor;

2. Pune la dispoziţie personal şi baza materială în vederea desfăşurării unor activităţi;

3. Se implică în organizarea unor activităţi din proiect;

4. Oferă cadrelor didactice şi copiilor materiale educative în domeniu.Yüklə 248,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə