Visiting program for ethiopian experts (5 person)Yüklə 176,13 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü176,13 Kb.
#58962

5. Dünya Su Forumu

Başlangıç Toplantısı

Tematik Konular ve Forum Süreçleri üzerine Yuvarlak masa Toplantısı

KONU

ÜRÜN

SÜREÇ

 1. İklim Değişikliğine Uyarlama / Risk Yönetimi

Su kaynakları ve su servisleri (sosyal, ekonomik, ve çevresel) üzerine İklim Değişkenliği ve İklim Değişikliği


Etki haritaları

İklim-hidroloji çift modeller

Kapsamlı iletişim stratejisi


Çalışma grupları ağları

Mevcut programlarla bağlantı (IPCC, IFI, NeWater) ve onları 5. Dünya Su Forumu sürecine dahil etme

Etkili iletişim tekniklerini öğretme (mesajlar ile karar vericileri, mühendisleri, kamuda çalışan bilim adamlarını da kapsayan hedef grupları


Bölgesel Duyarlılık Değerlendirmeleri

-Kuraklıklar, seller, kasırgalar/rüzgarları da kapsayan uç olaylar, felaketler

-Artan eğilimler (Deniz seviyesi yükselmesi, karla kaplı tabakaların erimesi)


Haritalar, tehlikeler ve risk


Veri değişimi

Ürünleri üretim için projeler

Bölgesel Süreçler


Yerel olarak karar alınmış önlemler

-Erken Uyarı

-Yapısal: Başarma mekanizması olarak biriktirme

-Yapısal olmayan:

….arazi kullanımı, mekansal planlama

.....özel sektör finansı


- IWRM-Uluslararası Su Kaynakları Yönetimi)

Su Yönetimi İçin Kurallar

Erken Uyarı sistemleri

Finansman Kolaylığı

Kanun


İletişim

Örnek Olay İncelemesi

Yeni teknolojiler (kuraklık yönetimi için)


Bölgesel Süreç

Kapasite geliştirme

Sigorta endüstrisi ile ortaklık kurma

Finans kolaylığı (microfinance) üzerine Yüksek-seviye paneli

Biriktirme üzerine çalışma grubu

Azaltma stratejileri 1. Kaynakları Koruma, Geçinme& Bio çeşitlilik

Su Havza Alanlarını Tehdit: Erozyon, bitki ve şehirleşme

Su kalitesini tehdit: organik ve organik olmayan kirlenme

Sulak alanların kaybolması: büyüklük, kalite, artan taşkın

Ekonomik gelişme ve doğal ortamlar için su talebi ile su elde edilebilirliği arasında dengesizlik: ekonomik ve nüfus büyümesi

Farklı kullanıcılar ve kullanımların yönetimi içinde uyumsuzluk

İttifakla kabul edilememiş biriktirme çözümleri ve su kaynaklarını, çevreyi ve geçim yollarını tehdit etme

Su kaynaklarının ekolojik dengesini tehdit eden sorumsuz toplu ve bireysel davranış

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit eden, yeraltı suyunun aşırı kullanımı

Sulama suyunun yanlış kullanımı uzun vadede toprağın ve çevrenin kötüleşmesine yol açabilir

Ekolojinin kötüleşmesi, çevresel göçü hızlandırırAşağıdaki konular hakkında en iyi misal ve deneyimlerin sunumu

Uluslararası ve ulusal seviyelerde çevresel kanunlar, yönetmelikler, standartlar, kurallar, adetlerin uygulanması ve yerine getirlmesi

Çevresel Eğitim

Ekoloji dostu rezervuarlar ve barajlar

Kaynak akışının sağlanması için yeni yaklaşımlar: uygun teknikler, suyun tekrar kullanımı, yeniden ağaçlandırma

Su kaynaklarının yeniden canlandırılmasıInternet üzerinde en iyi misallerin sunumu için Wikipedia veritabanı kullanımı

Tüm dünyada en iyi kazan-kazan deneyimleri üzerine bilgi toplamak için hazırlanmış ve planlanmış konferanslar, seminerler, çalıştayların kullanımı

En iyi deneyim tanımı ve sürecin talimatları, Dünya Su Konseyi liderliği altında ilgili uzmanlar ile sunulur


 1. Su Altyapısı için Finans sağlama & Servisler

Su Finansına Dünya Rehberi için İhtiyaç


Uygun projelerin nasıl bulunacağına dair kurallar

Finans kaynaklarını çekici kılmak için kurallar

Küçük projelere finans kaynağı bulmak için kurallar

Sınırlar olmaksızın muhtemel finansçılar

-Finans alanında bilgi mekanizmalarının transferi


Rehber için ihtiyaç üzerine odaklanmak için bölgesel tartışmalar, muhtemel muhtevalar

Su altyapısı inşa edenlerini ve finans sağlayıcılarını finans (şartlar, sigorta) içinde belirli ihtiyaçları tartışmak için bir araya getir
Su Altyapısı Finans etme özelliklerine hitap etme


Risk azaltma mekanizmaları

Zaman farklılıkları: 30 yıllık projeler için 5-6 yıl para- nasıl?

İnşa etmek için mekanizmalar ve devam eden işletme ve bakım için mekanizmalar

Mevcut altyapıyı en iyi şekilde kullanmak için finans


Su işletmecilerini finanse etmek ve yerel kapasiteyi geliştirmek amacıyla uygun kamu çevresi oluşturma


Para değeri, oyuncuların rolünü açıklamaya bağlıdır

Hükümetin farklı seviyelerinin sorumluluklarını nasıl başlatılacağını ve tarif edileceğini


Gümrük tarifeleri yardımları. Ne, Nerede çalışır? Kim karar verecek? Şeffaflık nasıl teşvik edilecek?

İlgili gelişmekte olan ülke yeniliğin ve başarının vaka analizi

Şehir dışında yaşayanları finans etmek amacıyla modeller – fakirlere erişim


Gelişmekte olan dünyadan vaka analizleri

İletişim5. Dünya Su Forumu için başarılı modeller önermek amacıyla bölgesel istişareler

Gurria çalışma koluna devam et. Herkes için Finans sağlama web sitesini daha iyi tanınması sağla 1. Su Servisleri & Kaynaklarının Yönetiminin İyileştirilmesi

Değişimde olan Yeraltısuyu (örneğin tehdit altındaki durumu)


Karar vericilerin yeraltısuyu etkisini göz önüne aldığına emin olun

Sınıraşan yeraltı suyu konularıYeraltı suyu konusunda ayrıntılı Forum oturumu

Konuyu, teknisyenlerden politika yapanlar ve kamuya iletŞehirsel Su Yönetim Sistemleri


Su ve temizlik üzerine etkisi

Dağıtım şebekelerin kaçaklarını azalt – su hırsızlığı

Sorumluluğun merkezi yönetimden yerel yönetime indirgenmesi

Servis performansını geliştirmek için kamu-kamu ve kamu-özel ortaklıklarını kullan

Bölgesel Su Yönetimi – yerel yönetim sistemleri

Su ve temizlik üzerine etkisiDünyanın büyük şehirleri bu problem ile karşı karşıya, bu gibi şehirlerin sayısı

Çözülecek ortak sorunları belirlemek için vaka analizlerini kullan
Entegre Su Kaynakları Yönetimi


Karar vermede kamu oyu meydana getir

Onu politik gündemlere taşı

Uluslararası Su Kaynakları Yönetimi konusunda gelecekte yönetici olacak adayları eğit

Tekrar kullanımı dahil et – eko sistem yönetimiBunun çoğu Avrupa Birliği direktiflerinden gelir – deneyimlerin uygulamasını yaygınlaştırmak için onların deneyimlerini kullan

Geniş kapsamlı paydaşları (kamu, STK’lar) dahil etme gereksinmeleri
Yönetim becerilerini geliştir

Kapasite gelişimi, paylaşılmış değer sistemine dayalı bir eğitimdir

Yöneticiler arasında ağ oluşturma
Kapasite gelişimi kurumlarıyla ve teknik bilig paylaşımı için diğer gruplarla iligilen

Etkisini artırmak için finans kaynaklarını genişletSu kaynağı olarak yağmur suyu


Yağmursuyu üzerine iyi bir bilgi sistemi geliştir

Yeryüzüne ve yeraltına yakın geçerli bir kaynak olarak yağmursuyuna gereken önemin verildiğinden emin olunYağmusuyu ortaklığı

Deneyimleri genişletmek için örnek çalışmalrı kullan

Güvenilirliği geliştirmek için yağmursuyunu depolamanın yollarını araştır


Tarımsal Su Yönetimi


Sürdürülebilir yerel ekonomiler meydana getirmek amacıyla tarım için gerekli su sağlanmalıdır

Etkili su kullanımı uygulamalarını güçlendirin ve uygun bir şekilde yaygınlaştırın

Uygulamayı geliştirmek için kapasite geliştirme süreçleri meydana getirin


Tarımsal birliklerle ve diğer su kullanıcılarıyla ilgilenin


 1. Su Yönetimini Geliştirme

Sınıraşan sular için küresel kurumsal bir çerçeve anlaşmasının olmayışı

Sınıraşan su yönetimi üzerine en iyi uygulamlar
İdareyi yapılandırmak için çerçeve anlaşmasının olmayışı

 • Uluslararası standartlar gereklidir

 • Değişik seviyelerde roller ve sorumlulukları belirlemek amacıyla prensipleri geliştir

 • Özellikle uluslararası seviyede çok fazla tekrar ve örtüşme

Dengesizlik: Tarım/sulama suyun çoğunu kullanır ancak şehirsel / hane halkı kullanımları politik sürecin odağını meydana getirir

Kültürel teklik ve sosyal içerik su yönetiminde tanınmalıdır

Yerel yöneticileri anahtar oyuncular olarak algıla - kapasite gelişimi tüm seviyelerde seçilmiş görevlileri hedeflemelidir

Yeraltısuyu kullanımı ve idaresi, ulusal seviyede etkili biçimde yönetilmeyen farklı konuları ortaya çıkarır.

“Paylaşılan vekillik” fikri geliştirilmelidir.

Şehirsel ve tarımsal kullanım arasında çatışmalar

Doğal Kaynaklar, Finans ve Kalkınma Bakanlıkları gibi çeşitli bakanlıklar arsında rekaber

Su temini, kalkınma ve Koruma Stratejileri arasında kopukluk

Şeffaflık


 • Çevrimde daha iyi veri devrimsel bir şeffaflık

 • Rüşvet ile mücadele edilmelidir

Sorumluluğun merkezden yerele dağıtılmasının değerlendirmesi ve vaka analizi

Çevrim içi kaynaklarının paylaşımı (mesela, GROWNET: düşük gelirli ülkeler içinde en iyi uygulamalar için Yeraltısuyu Ağı)

Hidrolojik çevrim üzerine iklim değişikliğin etkisine hitap eden Bakanların katıldığı zirve


 • İlgili iklim değişikliği politikaları nedeniyle kamu desteği sağla

 • Finans, tarım, ekonomik gelişme ile su, sağlık ve çevre ile ilgili bakanların dahil edilmesini sağla
Asya Pasifik Su Forumu ile bağlantı kur

Fakirler için yasal yetkilendirme üzerine CSD ve Komite ile bağlantı kur

Başlıca su konularında izlenimlerini almak macıyla Yerel Yönetimler birlikleri ile irtibat kur


 1. Yenilik & Su Teknolojileri

Genel Amaç: su kaynaklarını ve ilgili çevrelerinin yönetimini geliştirmek amacıyla bilim ve teknoloji potansiyelinin tam olarak kullanım
Tatlısu kaynaklarının mevcut stoklarını anlama ve belirleme
-Kullanım için hazır olan su stoklarını nehir havzasında, ulusal ve küresel seviyelerde geliştirilmiş değerlendirme ihtiyacı
-Kalitesi, miktarı ile yüzeysel ve yeraltı suyu arasında kritik etkileşimi de dahil bu kaynakların mekan ve zaman içinde kapsamlı kavrama ihhitiyacı
-Yukarıdaki hususları desteklemek amacıyla gerekli olan jeofiziksel, sosyoekonomik ve teknik veri ve bilgi ihityacı


Tüm anahtar konuları dahil etmek maksadıyla bir araştırma gündemi

İlgli araştırma sonuçlarını ve teknolojilerini yerleştirmek maksadıyla küresel bilgi sistemi

Nerede belirli problemler olduğu ve/veya nerede çözümlerin uygulandığına dair anlaşılır gerçek yaşam misalleriyle bilgilendirilmiş, kamuya hitap eden çeşitli konular üzerinde kısa yazılı görüş

Uygun teknolojiyi yerel seviyeye getirecek, yerel bilgiyi geri besleme yapacak ulusal düzeyde uygulanabilecek eğitim servisleri için planlar ile suyu araştırmak amacıyla ihitiyaçlar ve aynı zamanda teknoloji uzmanları

Sınırlı sayıda basın bilidirileri

Forumdan çıkan herhangi bir yüksek seviyeli ya da bakanlar açıklamaları içine dahil edilebilecek dikkatle hazırlanacak metinler

“Ürünlerin” ilk taslaklarını hazırlamak maksadıyla gelecek yıl boyunca ülkelerden, STK’lar ve IGO’dan uzmanlarla ilgilen

Bu taslakları tartışmak ve düzeltmek maksadıyla bir haftalık çalıştaylar düzenle – muhtemelen 22 Mart 2008’den hemen önce

Gelecek 10 ay boyunca tüm bölgesel ve tematik toplantılara gözden geçirilmiş taslakları dağıt

5. Dünya Su Forumu sırasında düzenlenen çeşitli oturumlara sunmadan önce taslakların son şeklini vermek için küçük çalışma grupları topla

5. Dünya Su Forumu sırasında ve sonra son şeklini yayımla


İklim Değişikliği
-İklim değişikliği etkisini ve tatlı su mevcudiyetini daha iyi ve daha açık anlamamızın gerekliliği
-Gelecek şartlara uyum sağlamayı kolaylaştıracak ve potansiyel ihtilaflalı durumlardan kaçınmamıza yardım edebilecek teknolojinin rolünü tanımlama


Hidrolojik döngü üzerinde insan bilimine ait etkiler

-ethanol kaynağı olarak tarım bitkilerini büyütmek için su kullanımının etkisi de dahil sanal su virtual water) (ethanol dahil) hidrolojik kapladığı alan ve sanal su kavramlarını daha açık tanımlamak ve geliştirme ihtiyacı


-Ekonomik politikalar ve idari uygulamalar içinde yeni teknoloji ve değişikliklerin umulmadık negatif etkilerine karşı korumak maksadıyla insani bilimler etkisi altında hidrolojik döngünün araştırılmasının önemi

Su temini ve talep/ihtiyaç dengesi


-Toprak ve benzeri üzerine olabilecek ikincil etkilerini araştırırken, suyu tekrar kullanımı için yeni ve daha kapsamlı mevcut teknolojilerin kullanımının gelişimi
-Su kayıplarının, özellikle rezervuarlarda su yollarında ve borulardaki kaçakların azaltılmaının sağlanması

-Deniz suyunun tuzunun giderilmesi için daha verimli ve/veya daha ucuz teknoloji geliştirme
Bilim ve teknolojinin rolü

-Hayat kalitesinin artırılması ve fakirliğin azaltılmasında geçmişteki bilim ve teknolojinin rolü bilincinin artırılması ihtiyacı


-Bazı teknolojik gelişmelerin geçmiş olumsuz etkilerinin bilincinde olarak, gelecekteki bu rolün geliştirilmesi
Teknolojik yayılma ve transfer

-Gerçekleştirilen bir çok araştırma ve teknolojik gelişme, birçok potansiyel kullanıcılarca bilinmiyor yada ulaşılamıyor

-Uygun teknolojileri çiftçiler gibi sıradan insanların kullanmalarını sağlama ihityacı

- onun transferini ve dünya çapında kullanımını kolaylaştırmak amacıyla teknolojide küresel standartlaştırma ihityacı (yani, montaj ve terminoloji)

-Yerel seviyede teknolojileri geliştirme ve uygulama yollarını bulmanın faydaları
 1. Eşitlik, Eğitim & Ahlak sistemi

Su ve Temizlik için eğitim; su hakları ve kanunlar

Teknik ve temel eğitim tipi

Sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesi

Su yönetimi için eğitim


Öğrencilere ve öğretmenlere ulaşma

Küresel su eğitimi

Çocuk forumları


Panel, posterler v.b.


Fakir halk için su hakkı


Fakir halka alışkanlıklarını değiştirmesi için yardım etme


Mevcut deneyimler

Yerel başarılardan alınacak dersler

Faydalananların seçenekleri


Su yönetimi


Kullanıcılar ve yöneticilerin eğitimi


Su kullanıcılarına yönelik CSO’lar ve ulusal su otoritelerinin yardımı ile elektronik ağ ile iletişim kurulan merkezler

 1. Sağlık, Temizlik & Su Temini

Su temini ve temizliğin uygulamasını hızlandır. Binyıllık Kalkınma hedefleri atık su uzaklaştırılmasını da kapsar

Su temini, temizlik ve atık su uzaklaştırılmasının sürdürülebilir finansı
İnsan ve ekeonomik gelişme göstergeleri

Ölüm azlığı

Uluslararası işbirliği ve kanun

Kapasite gelişimi ve teknik bilgi değişimi

Yerel şartlara uyarlanmış yenilikçi teknolojiler

Proje hazırlama fonu

Okul temizliği

Hayat boyu su hakkı
Geliştirilmiş arazi kullanım ve planlama

Standartların uyuglanması ve uluslararası kanun

Sağlık ve temizliğin faydaları üzerine duyarlı olmayı sağlama

Sürdürürebilir havza yönetimi

Su temini ile temizlik üzerine bağlantı kur

Cinsiyet yaklaşımı

Eğitim ve yetiştirme

Yerel stratejiler içinde hazırlık süreci

Yerel süreçler içinde Hazırlık Süreci


 1. Gıda Güvenliği, Gıda & Ekosistem için Su

Nehir havza yönetiminde sulamanın bütünleşmesi (kalite ve miktar yönleri)

Tarım topluluğunun (sulama birlikleri ve benzeri) sesine kulak verme (cinsiyet bakış açısı ile)

Tarım için su ve diğer kullanımlar (ekosistemler) uygun endüstri kurumu için suyun uzlaştırılması

Su altyapısını finanse etme

Gıda güvenliği enerji güvenliğine karşı (biyo yakıt üretimi)

Marjinal su kullanımı (sodalı su, tekrar kullanım)

Sahara altı Afrika ve çatışma içinde olan ülkeler

Gıda zinciri topluluğu içinde diğer oyuncuların katılımı (gıda endüstrisi, parekendeciler)

Tarım/gıda güvenliği için arazi güvenliğini sağlama

Bütün gıda zinciri içinde su verimliliğini ve su etkinliğini artırma

İsmen olmasada fiilen kullanımda olan su konuları, uluslararası ticaret, tarım yardımları

Yağmura dayalı tarım

Forumda tarıma ait su için zaman ve mekan


Çiftçilerin, gıda üreticilerin, tüccarların ve parekendecilerin 5. Dünya Su Forumuna katılım planı

Başarı ve tuzaklar ile çatışma ve çözüm durumlarının örnekleri

En iyi mevcut veriler ile tarım için su konusunda statü belgesi

Tarım ve ekosistemler içinde suya yönelik donör finansmanı için prensip ve öncelikleri belirleme

Tarım içinde marjinal su kalitesi kullanımı (lider organizasyonlar tarafından ülke raporları)

Su tasarrufu üzerine bilgi paylaşımı

Belirlenmiş her bir konu üzerine belirli oturumlar ile Forumun taslak programı

Tarımsal su işletimi ve idaresi için en iyi kurumsal ve teknik uygulamalar üzerine rapor
Gelişmekte olan ülkelerin ticaret toplumunda, önemli uzmanların ve küçük üreticilerin uzman müzakeresi

Küçük çiftçilerle ve su kullanıcı birlikleri ile müzakerler düzenle

Türk çiftçi birliklerinin katılımını sağla


 1. Enerji için Su– Su için Enerji

Yenilenebilir enerji içinde suyun rolü

Hidro enerjinin potansiyel ve mevcut katkısı

Yenilenebilir enerjiler içinde sinerjilerBütün paydaşların katkısı ve katılımı

Uluslararası, Bölgesel, Ulusal, Profosyonel örgütler (IHA, ICOLD, ICID, IWRA, vb.)

Araştırma merkezleri ve üniversiteler

STK’lar (WWF, CARE..) Uluslararası, bölgesel, yerel su vakıfları

Uluslararası Finans Acentaları (WB, IEB, AfDB, ADB, AFD…)

Su ve enerji ile ilgili Kamu Özel Girişimler

Herhangi bir diğer ilgili taraf


Su ve enerji için sınıraşan su işbirliği


Vaka analizi: Nil, Tuna, Mekong, vb.

Bütünleşi su ve enerji yönetimi modelleri

Su ve Enerji Anlaşmaları üzerine karşılaştırmalı araştırmalar


Su ve enerji üzerine iklim değişikliği ve yenilenebilir kaynaklar

Etkiler tahmin etme - Su ve enerji sektöründe etkileri azaltma stratejileri

Su ve enerjide sosyal ve çevresel konular içinde iyi uygulamalar

Vaka analizleri

Kıyaslama kuralları,

Tahsis edilmiş web siteleri


Afrika içinde sürdürülebilir gelişme için HP

İhtiyaçları değerlendirme ve stratejiler – Öncelikleri belirleme

Yenilenebilir Su ve Enerji Kaynaklarının Finansmanı


Mevcut (Finans acentelerinin Politikalar & Süreç)

Daha az gelişmiş ülkelerin ihityaçları

PPP üzerine vaka anaizleri


Su ve enerji içinde teknik yenilikler


Suyun tuzluluğunu giderme, çevre, enerji verimliği üzerine en yeni gelişmeleri içeren rapor (sulama, evsel ve sanayi kullanımı)

Teknolojilerin değişimi ve yayılmasıEnerjiye dair suyun çok amaçlı özellikleri


Vaka analizleri

Özellikler, faydalar ve risklerSuya dair yenilenebilir enerji (yeraltısuyu, tuzluluğu giderme, soğutma, temizlik)


Su Temini ve sulama enerji faydaları

Tuzluluğu giderme üzerine dünyadaki eğilimler

Su kullanımlarında enerji etkinliği

Su ve enerji ile ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri

Su ve enerji ile ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri

11. Kalkınma için Nehir Havza Yönetimi

Talep idaresi ve Sektörel rekabet

Demografik, ekonomik, kültürel ve çevresel boyutları da kapsayan kalkınma için havza çapında yönetim

Hem su kalitesi hem de miktarına odaklı katılımcı yönetimi

Kurumsal parçalanmışlık ve kanun olmayışıŞunu da ilave etmek gerekir ki:

(i) Sınıraşan su idaresi

(ii) Yeraltı su idaresi


En iyi uyuglamalar için vaka analizleri

En iyi uygulamalar içeren tabloJOKER

Diğer tematik alanlar dahilinde belirlenmeyen sorunlar ve konular :

 1. Sınıraşan su ve uluslararası su hukuku

 2. Yeraltısuyu ve yağmursuyu

 3. Su, Kültür ve Din, su kalkınma ile kültürel mirasın korunması ve su kalkınma

 4. Tarım ile özellikle biyo yakıtların ve su verimliliği üzerine odaklanma

 5. İnsan yerleşmeleri üzerine güvenlik, şehirsel ve mekansal planlama süreçleri içinde su entegrasyonuna dair ihtiyaç

 6. Veri ve bilgi sistemleri, etkili su kaynakları ve altyapı yönetimi için gereklidir

Foruma dair öneriler:

 1. Hazırlık sürecinin erken döneminde Gençlik ve Cinsiyet konularının katılımını sağla

 2. Forum sadece bir dizi problemler zinciri değil çözüm olmalıdır.

 3. Hazırlık sürecinde endüstrinin daha etkili katılımını sağla

Foruma getirilmesi önerilen ürünler:

 1. suya dair kaynak gelişimini başlat – su aletleri ve elkitabı v.b

 2. web’e dayalı – bireysel finans

 3. gelecek nesil interneti kullanan iletişim araçlarını geliştir.


Forum Süreci

İletişim

İletişimleri zenginleştirmek için ne gibi aletler kullanılacak

360° yaklaşım gereklidir. Bütün yeni bilgi teknolojilerini tam olarak kullanmak gereklidir.

Bilgi çoğaltıcıların, gazetecilerin, web idarecilerin, eylemcilerin, STK’ların ve bunun gibi kuruluşlardaki önemli kişilerin güvenini kazan

Bütün çıktıları 2009 Forumuna yönlendir


Zamana bölüştürülmüş yaklaşımı yönet

Olaylara bağlı olmaya başla; idareyi ele al

Foruma ilgiyi artırmak için faaliyetler düzenle

Bunlar Istanbul’da yol kenarlarına asılacak posterler düzenleForuma ilgiyi artırmak amacıyla ortaklara rolleri dağıtan bir çalışma planı hazırla

Mesajlar açık, basit ve anlaşılır olmalıdır.


Su ile ailenin zenginlik ve refahı ile bağlantı kur, aciliyet duygusu meydana getir

Kişisel bağlantılarla uluslararası, bölgesel ve yerel iletişim araçları ile bağlantı kur

Öceki Forumdan ne gibi dersler öğrenilir?

Daha önceki forumun Meksika’da düzenlenmiş olması, daha çok Latin Amarika konularında raporların toplanmasına yol açmıştır. 5. Forum daha fazla küresel konuları kapsamalıdır

Coğrafi eşitliği başarmak amacıyla bilgi için sürekli çaba


Değerlendirilecek olan iletişim sürecinde başarı nasıl olacaktır?

Bilgi ve bilincin artırılması etkisini değerlendirmek için bir dizi göstergelerle sonuçlanması amacıyla kurulacak izleme ve değerlendirme

Bölgesel önyargı ve kaygıları giderecek bilgiyi sunacak olanları İstanbul’a getirmek için bulunacak kaynaklar

Halkın yetkilendirmesi

Çıktılar her zaman bireylerin değişikliği etkilemek için ne yapabileğini vurgulamalıdır.

Mesajları güçlendirmeye yardım amacıyla ünlüler kullanılmalıdırSu krizini karşılamak amacıyla politik faaliyetten yaşam sitilindeki değişikliğe kadar her şeyin nasıl katkıda bulunacağını vurgulayan bir rapor geliştir.

Gereksiz tekrarlardan kaçınmak için koordinasyon sağla


5. Forum için bir İletişim Komitesi


5. Forumdan önce ve sonra kamuoyu anketi düzenle

Odak grupları ve geribeslenim mekanizmaları düzenle

İletişim alanı dahilinde etkinliği ve yardımseverliği kanıtlanmış organizasyonlara üyeliğin açık olduğundan emin olun


Program/Bölgesel/Politik Süreç

Forumun bileşenleri etrafında detaylı tartışma şu şekilde yapıldı: Tematik/Politika, Tematik/Konusal, Politik, Bölgesel ve Forumdan anlamlı sonuçlar çıkarmak amacıyla bu bileşenler nasıl bir araya getirilmelidir?

Herkesin faydalı olduğuna hemfikir olduğu bir Forum yapmak istiyoruz.

Genel olarak 30 konudan fazla olmayan ve 3 büyük konuya tematik konular kurmak önemlidir.

Bu konular politik ve bölgesel süreçlere bir şekilde sokulmalıdır.

Forum, onu tanımlayacak tek bir çekici konuya sahip olmalıdır.

Reklam ve profil sağladığından dolayı bakanlar toplantılarının gerekli olduğu kabul edildi.

Politik bileşen geçmişten farklı olması gerekir ve bakanlar seviyesi ve yerel otoritereler seviyesini içermelidir. .

Politik bileşen, politik beyanlar, panel, politik mesajlar ve bunun gibi çoklu çıktıları üretmelidir.

Politik süreç, politikacılara çekici gelecek şekilde organize edilmelidir. .

Bölgesel süreç, çok önemli olarak düşünülür ve daha fazla değer katmalıdır. Çapraz bölgesel değişim • Bölgesel organizasyonlarla çalışma

 • Uzmanlık noktalarını belirle

Bölgeler tarafından hali hazırda kurulan öncelikleri ve her bir öncelik için kurulan belirli hedefleri göz önüne almak zorundayız.

Bölgesel politik arayüzey çok önemlidir.

Bölgesel politik toplantılarla tamamlanmış bölgesel toplantılar yapmamız gereklidir.


Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantıları

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA

Söz konusu grup, mevcut bulunan kişilerin görüşlerini temsil eden birçok öncelikli konuları tartıştı ve bölgede su konularının özelliklerin bir örneği olarak göz önüne aldı. • Su kıtlığı: yöntemler ve baş etme araçları

 • silahlı çatışma altında olan su kaynakları ve tesisleri koruma ve yönetme

 • sınıraşan sular ve ilgili konular: çatışmayı önleme ve mevcut gerilimlerin çözümü

 • su ve fakirliği giderme – fakirlerin su ihtiyacını gidermeyi sağlayan ekonomik gelişme

 • yenilenebilir ve yenilenemeyen yeraltısuyu yer altı suyunun korunması ve kullanımı

 • geleneksel suyun kullanımı, atıksuyun tekrar kullanımı ve kullanılmış suyun iyileştirilmesi

 • Medya, uydu televizyonu ve bunun gibi araçlar yoluyla su konularında kamu bilincinin arttırılması

 • Su yönetimi, paydaşların katılımı ve cinsiyet rolü

 • Bölgesel seviyede işbirliğini kuvvetlendirme ve artırma

4. Forumun başarılı deneyimine bağlı olarak Arap Su Konseyinin 5. Foruma dair bölgenin girdilerini düzenlemede öncü örganizasyon olacağı kabul edildi. Bu öncü organizasyon, ESCWA, Islam Su Ağları, Bölgesel GW, Arab ligi su güvenliği ağı gibi küresel, bölgesel ve ulusal seviyelerde su konularına aktif olarak katılan organizasyonların ve ağların katılımını genişleteceği kaydedildi

Uygulanacak işletim prensipleri şunlardır: daha fazla katılımı ve temsili teşvik eden dışlamayan, şeffaf ve açıklık prensipleri. Bölge ve diğer bölgeler dahilinde deneyimin paylaşımı ve değiş tokuşu vurgulanır.

Söz konusu grup, 5. Foruma bölgesel girdiyi şekillendirecek ve belirleyecek birkaç bölgesel müzakerelerin yapılmasını önerdi.


 • Konulara odaklanmak ve ileri gitmek için ana stratejiyi geliştirmek maksadıyla ilk önemli müzakere (Kahire önerilir). Bölgenin ana ilgi alanlarını yansıtmak maksadıyla daha fazla konular belirlenir ve öncelik verilir.

 • Sektörel ve tematik bildiri tartışmalarını geliştirmek maksadıyla ikinci müzakere (potansiyel evsahibi olarak GAP projesi önerilir)

 • Arab Su Forumu (Aralık 2008) ile rastgelecek bölgesel toplantının son kamu müzakeresi, Bölge tarafından 5. Foruma doğru katkının onayı için 5. Forumdan üç ay önce

ASYA PASİFİK
Şu konularda anlaşmaya varıldı:

 • Bir platform olarak APWF ağını kullanarak bu toplantının katılımcıları ve diğer bölgesel su paydaşlar da dahil ortaklarla işbirliği içinde bir bölgesel koordinatör olarak 5. Dünya Su Forumuna doğru Asya Pasifik Su Forumu (APWF) Sekretaryası (Japon Su Forumu) , bölgesel sürecin liderliğini ele alacaktır.

 • Ortaklar, 5. Dünya Su Forumuna dair bölgesel süreci ile diğer etkinlikleri bağlayarak taahhütler/katkılar yapacaklardır.

 • Bu sürecin başlama noktası olarak ortakların, bölgede planlanmış toplantılar hakkında bilgi sunmaları istenir ve Asya Pasifik Su Forumu (APWF) Sekretaryası 5. Dünya Su Foruma doğru bir yol haritası çizecektir.

Katılımcılar tarafından yorumların özeti: 1. Geçmiş

 • Bu bölge öyle çeşitli ve büyük ki bir çok su sorunları var (hem bölgesel olarak ortak hem de ülkesel olarak farklı

 • Bölgede 0.7 milyar kişi güvenli içme suyuna sahip değil ve 1.1 milyar kişi temel temizlik tesislerine sahip.

 • 5. Dünya Su Forum Sekrereterliği bölgenin politikal sürece ve tematik/konusal sürece girdi yapmasını bekler.
 1. Önerilen süreç

  • Bölgeye dahil edilebilecek ülkeleri belirlemek

  • Her bir ülkede odak noktasını belirlemek

  • Önemli temalar/konular için çalışma grupları kurmak
  • 5. Dünya Su Forumuna (WWF5) giden tüm olayları belirlemek

  • Ilgili paydaşlara bir fırsat olarak ülke/bölge altı/bölgesel olayları kullanmak ve daha önceki süreçlerde sesleri duyulmamaış/yansıtılmamaış kenarda kalmış kişileri davet et (mesela çiftçiler, kadınlar, fakirler ve bunun gibi)

 1. Hitap edilecek konular

  • Altyapı geliştirmesi/bakım

  • Sınıraşan su konuları

  • Gelişme ve çevre arasında uyum

  • Su kalitesi bakımından sağlık ve çevre sektörleri arasında işbirliği

  • Yeraltısuyu (iklim değişikliği ve felketlerle ilgili yeraltısuyu yüzünden yeraltı suyu kıtlığı)

  • Atıksu yönetimi

  • Sulama ve katılımcı sulama

  • Su eğitimi/ kamu bilinci/ bilig dağıtımı

  • Su felaketi idaresi ve iklim değişikliği ile ilgili bağlantısı

  • Cinsiyet eşitliği
 1. Bölgede olaylar

  • Nisan 2007 tarihinde ICWC Toplantısı (Almaatı)

  • Mayıs 2007 IMPIM Toplantısı (İran)

  • Mayıs’ta UNSGAB Bölgesel Toplantısı (Şanghay)

  • Haziran 2007’de Easan (Xi'an)

  • Ağustos 2007 tarihinde Güneydoğuasya için Cinsiyet ve Su Birleşmesi (Bangkok: TBC)

  • Aralık 2007 tarihinde 1. Asya –Pasifik Su Zirvesi (Japonya)

  • Eylül 2008 tarihinde ICID Toplantısı (Lahor)
 1. Diğerleri

   • Ulusal politikalar üzerinde bir etkiye sahip olabileceği için Forumda bir bildiriye sahip olmak önemlidir.

   • Kenarda kalmış sektörler ve grupları dahil edecek şekilde etkinliklerin en önemli sektörlerini tanımla

   • Bölgelere ait iyi yada kötü deneyimleri toplamak ve bölgesel paydaşlar arasında paylaşmak önemlidir. .

   • Dünyayı cezbetmek ve hazırlık etkinliklerinin süreç ve çıktılarına değer katmak amacıyla ortak mesaj yada konuların olması önemlidir.

   • Dünya tartışmaların ihmal edebileceği bölgenin mesajını dünyaya iletmek önemlidir (mesela, suyla iligli felaket idaresi)
AFRİKA

Grup, bölgesel süreç ile ilgili 4. Forumun deneyimine dayanarak fikir alışverişinde bulunmuştur: bölgesel toplantılar, yerel etkinlikler veritabanı, bölgesel belgeler, Forum sırasında bölgelere ayrılmış günler, fuarda bölgelere ayrılmış yerler.

“4. Forumun Çıktıları” isimli bir belge hazırlanmaktadır. AMCOW-TAC’a bir taslak sunulmuştur. Gelecek AWCOW Normal Oturum (Mayıs ayı sonu, Kongo, Ordinary Session Brazzzaville) (late May, Congo Brazzzaville) nedeniyle açıklanacak olan bir Afrika Su Haftası, 5. Foruma dair Afrika bölgesel süreci başlatmak maksadıyla bir yol olarak önerilir. Paydaşların toplantısı gelecek adım olarak düzenlenebilir.

STK’lar ve sivil toplumun çoğunu kapsayan bütün paydaşlar, sürece katılmalıdır ve 5. Forumda yayımlanacak olan Afrikadaki önemli sorunları ve ulusal konuları temsil eden bir bölgesel belge sunmalıdırlar. Forum, Afrika ülkeleri etkinliklerini yaymak ve bölgenin olumsuz imajını değiştirmek maksadıyla Afrika için bir fırsattır.

4. Forumun bölgesel süreci bir model olarak kullanılabilecektir ancak alt bölge toplantıları, alt bölge ve ülkeler arasında farklılıkları ve çelişkileri vurgulamak maksadıyla da faydalıdır.

Tartışılacak önemli konular şunlardır: kamu su idaresi, yerel su idaresi, Binyıllık Kalkınma Hedefleri (MDGs)’ni başarma ve suyun merkezi rolü, Foruma yerel paydaşların katılımı için finansal destek, yerel paydaşların kapasite gelişimi, havza çapında yaklaşımlar, öncelik yatırımlar, ortaklar.

Forumun kendisi bir son değilidir, uzun dönem bakış açıları gerekir ve taahhütler eylemlere dönüşmelidir.

Forum hazırlayıcıları tarafından bir bölgesel koordinatör atanmalıdır. AfDB deneyimi, süreci geliştirmek için kullanılmalıdır.
Salı Raporu - Soru&Cevap Oturumu

 • Dört ana tehdit: Su kıtlığı/gelişmeye engeller ve çelişki/ Binyıllık Kalkınma Hedefleri (MDGs). Bir su kaynağı olarak 4. yağmur suyunu yerine koyma ihtiyacı.

 • 11. Yenilikçilik ve Su Teknolojileri doğru bir sayfa değildir.

 • Sınıraşan yönetimin önerisine itiraz tartışılmadı. Çıkarılacak Dicle Fırat.

 • Sekreterliğe verilecek, silahlı çatışma sırasında su altyapısının korunması hakkında 7’ye tepki.

 • Örtüşen birçok durumlar içinde vaka analizleri

 • Daha iyi terimleri tanımlama mesela Yönetim

 • Temaya bağlantı kurma iyi yansıtılmamıştır. Diğer alanlara bir köprü olarak su.

 • 11 Çevre ve ekosistemler arka sıralara yer alıyor.

 • Eşitlik STK’lardan çok diğer sektörlerde temsil edilmesi gerekir..

 • Su Hakkı, halihazırda yapmış işi geliştirmek.

 • Biraraya getiren tema olarak Farklılık, Cinsiyet, ve Eşitlik

 • Su ve Enerji üzerine Binyıllık Kalkınma Hedefleri (MDGs)

 • Ekosistemeler.

 • Sürdülebilir Kalkınma üzerine Eğitim için Su ve Birlişmiş Milletler Onyılı üzerine daha fazla eğitim ve ahlak.

 • Çocuklar Köyü ve Yurttaşlar Evi.

 • Bağlayıcı Kavram: Konuların dışına doğru su ve marginal haline getirme

 • Biraraya getirme etkinlikleri için odak gereksinimi.

 • Barajlar veya Sınıraşan yönetim üzerine tartışmalardan kaçınma.

 • Ekosistemler için su: bağlantılar açık olarak belirlenmedi.

 • Burada olmayan kişilerden konuları unutma.

 • Erken eğitimi vurgula.

 • Havza yönetimi de çok önemlidir.

 • Büyükşehirler

 • Sulak alanlar

 • Fakirler için erişimi hızlandır.

 • Gelecek ekonomi, suya dayalı Ekonomiye bağlıdır.

 • Tematik ve iğneleyici konuları ayır.

 • Denge ve devamlılığı sağla

 • Su sektörü dışındaki temsilcileri dahil et

 • Kapasite geliştirme.

 • Dış dünya ile iletişimi geliştir ve gençliği dahil et.

 • Sektör dışı kişileri dahil et.

 • Suyun değerlendirmesi: ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları biraraya getir

 • Birçok konu gruplanabilir

 • Bakanlar bildirgesi hazırlık toplantısı..

 • Su sanatları.
Yayımlanan rapor üzerine öneriler ve yorumlar :

Dahil edilmesi önerilen konular • Su yönetimi yada su sorunları içinde kötüleşmenin etkisi üzerine ahlaki konular

 • Hidro enerjinin yenilenebilir enerji olup olmadığına dair soruyu dahil et

 • Ekosistemler için su: Gruplar arasında yeterli olamayan bağlantı: eko sistem kötüleşmesi ve su yönetimi süreci içinde ekeo sisitem güvenliğine dair gereksinme – IWRIM ve su palanlarında de vurgulanana ekosistemler - başlıca ekosistemler ve çevreyi göz önüne almak için IWRIM plsnlsrını hazırlamak maksadıyla devam eden çabalar. Bu, bütün yeraltı, yüzey ve yağmursuyunu kapsar. Asyanın muson prinç tarlası da sulak alanlar olarak dahil edilecektir.

 • Su krizinin iki ana sebebini açıkla: artan nufüs x artan bireysel baskı = su üzerinde aşırı artan baskı

 • Tarımda suyun sıradışı kullanımı ile tatlı suyun tasarrufu

 • Silahlı çatışma sırasında su altyapısını koruma: suya erişim hakkı – özellikle su için uluslararası kanun

 • BM onyılları üzerine Su Eğitimi; 2. küresel su eğitimi köyü– 3. çocuklar su forumu organize et ve özellikle su gibi doğal kaynaklar üzerine erken yaşlarda eğitimi vurgula

 • IWRM gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında deneyimlerin bir kıyaslamasını yap

 • Su konusunda erkek ve kadın arasında ayrılıkları gider. Bölgesel gelişme süreçleri içinde sosyal gelişmeyi vurgula (kadın gençlik ve bunun gibi)

Genel öneriler:

 • Küresel Su tüketimi için su sektörü dışında kişileri çekebilecek ve önemine gore temaları dengeleyebilecek temaları dahil et. Gün ve gün uygulamaların ve politikaların gelişimi uzun dönem konulardan daha çekici olabilir.

 • Geçmiş konuların güncellenmesi gerekir: halihazırda yapılmış iyi örneklerden faydalan mesela, vaka analizleri. Ancak toplum ile yenilenebilir arasında denge kur (önemli bölümler). Son program içinde biryerde gelecek iki yılda ayrılıkları başarıyla giderecek etkinlikleri vurgulayan sunumlara yer ayırmalıyız.

 • Açık bir forum olmasını sağla. Değişik açılardan tartışma ve ayrılıkları giderme gereksinimi. Su yönetiminden fayda sağlayan ya da zarar gören son kullanıcıların katılımı sağlanmalıdır. Şayet daha geniş bir bildiri yapılırsa ve erişim sağlanırsa, sulak alanları, diğer ekosistemleri, balıkçılığı, endüstrileri temsil eden STK’larda katılacaktır. Kırsal alanlarda gıda ve ekosistemleri kullanan şehirsel sektörel kişileri dahil et – mevcut bulunmayan konuları unutma

 • Örtüşmeleri ve açık tekraraları not et  konuları birleştir. Çin’de idare demek yönetim olarak aynı olduğundan daha iyi tanım gereksinimi. Süreçlerin tekrarından kaçınan tanımlar ile temaları birleştir ya da tamamen ayır (mesela bölgesel süreçler). Tema 2 ve 4 bazen örtüşür – değişik ayırma yap: (I) kayakları, geçimleri ve biyo çeşitliliği korunması ve idaresi (ii) su servislerinin idaresi

 • Bakanlar toplantısından 6 ay önce bakan müsteşarlarının katılımıyla bir toplantı yapılacaktır.

 • Sektörün dışındaki daha fazla kişinin dahil olması amacıyla finansal olarak kendini yenileyebilir Dünya Su Uydu Kanalı kurma fizibilitesini araştır.

 • Tematik ve incitebilir konuları ayır ve hitap edilecek dinleyici görüş açısından ürünleri ele. Başarılarına odaklan – katılımcılar arasında (bakanlar dahil) en yüksek serbest etkileşimi sağla

 • Istanbul şehrini sanki Davos Su Forumu haline getir. Muhtemel yer: gündemleri gayri resmi kurma, 3 yıllık tekraralar halinde suya dair Davos Su Forumu olarak düzenlemeye çalış (Avrupa Topluluğu bakanlar toplantısına bak)

 • Oldukça bir çok fakir ancak çok fazla hırslı olma ve ortaya çıkacak konular için yer bırak (gerçeklerle devamlı temas halinde ol). Fakirlerin suya erişimi için önerileri yeterli bulma

 • Tema 11: Su havza idaresi yüzey suyunun idaresini esas alır. Su havza idaresini akifer idaresi haline getir.

 • Yuvarlak masa toplantısında katılımcılar “adalet, eğitim ve ahlak” ile ilgili özellikle genç nesil faydalanıcılar, paydaşların farklılığını yansıtmaz. Orada somut konular, örnekler ve vaka analizlerine dair içten talep vardır. Mesela, su temini ve temizlik sistemlerini inşa etmek, işletmek ve yönetmek için zanaatarları, işçileri ve yerel liderlerin eğitimi üzerine belirli bir çalıştay düzenlemek için teklif vardı. Başarılı öğrenciler çalıştaylara davet edilmelidir ve nasıl çalıştıkları ve ne gibi araç kullanıdıklarını gösterir ve bu, Forumun ortasında yer almalıdır.

Yüklə 176,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə