Vlada crne gore direkcija za saobraćaj broj: 01- 3115/1 Podgorica, 01. 04. 2010. godine odluk aYüklə 18,57 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü18,57 Kb.
#89927

OBRAZAC


Čl.36 Zakona o javnim nabavkama


VLADA CRNE GORE


DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Broj:01- 3115/1

Podgorica, 01.04.2010. godine

O D L U K A


O DODJELI UGOVORA

ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI POTPORNIH ZIDOVA NA DIONICI MAGISTRALNOG PUTA M-2 PODGORICA - KOLAŠIN, LOKALITET CRKVINE (KM 1037+900), po Pozivu br.10/10
I IME I ADRESA NARUČIOCA


Naručilac: Direkcija za saobraćaj

Kontakt-osoba:Miodrag Bakrač,dipl.ing.građ.

Adresa: Ul. 4 proleterska br.19,

Poštanski broj: 81 000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj: 024 20 970

Telefon: 020 655 052; 655 364

Faks: 081 655 359

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

  1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke www.djn.gov.me dana 25.02.2010.godine.

  2. Dnevne novine »POBJEDA« dana 25.02.2010. godine.

III PREDMET JAVNE NABAVKE:

  • Usluge

IV OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji potpornih zidova na dionici magistralnog puta M-2 Podgorica - Kolašin, lokalitet Crkvine (km 1037+900). Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina.

V PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE:


  • Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV- om je 120 000,00 €.

VI POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

- Otvoreni postupak javne nabavke

VII Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma:

  • nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

VIII KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(član 66 Zakona o javnim nabavkama):

  • „najniža ponuđena cijena”IX BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA

Na adresu Direkcije za saobraćaj pristigle su četiri (4) ponude:


  1. Putevi Užice AD Užice

  2. IGP FIDIJA d.o.o. Podgorica

  3. Crnagoraput AD Podgorica

  4. VAGRES doo PODGORICA

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ocijenila je da ponuda ponuđača VAGRES doo PODGORICA ne ispunjava uslove tražene pozivom i tenderskom dokumentacijom te je ista odbačena shodno čl.69. Zakona o javnim nabavkama.
X IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU


Ponuđač:Putevi Užice AD

Kontakt-osoba: Milan Bojović, dipl.ing.

Adresa: Nikole Pašića 38, Užice

Poštanski broj 31 000

Grad Užice

Identifikacioni broj: PIB: SRBIJA

Telefon: +381 31 521 377 ; 00381-33-521-381

Faks: +381 31 521 379; 00381-33-710-107

Elektronska pošta: office@puteviyu.com

Internet adresa (web)

XI INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMACijena najpovoljnije ponude - 112 605.30 € sa PDV-om

Najniže ponuđena cijena - 112 605.30 € sa PDV-om

Najviše ponuđena cijena – 125 337, 07 € sa PDV-omXII UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA
1) / / %
XIII DATUM DONOŠENJA ODLUKE 01.04.2010.godine

XIV DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo

Protiv ove odluke u roku od 8 dana od dana prijema, može se uložiti prigovor naručiocu . Prigovor se podnosi u pismenoj formi u 3 primjerka, neposredno ili poštom preporučeno sa povratnicom.


Direkcija za saobraćaj

Direktor
Veselin Grbović, dipl.ing.
Yüklə 18,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə