Volební období


Regionální studia Českého rozhlasuYüklə 1,53 Mb.
səhifə16/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
#39135
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Regionální studia Českého rozhlasu:


pravidelný podíl studia na společném nočním vysílání regionálních studií.
Spolupráce se školami
V roce 2008 pokračovala spolupráce s Ostravskou univerzitou i Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou. Studentům hudební katedry OU je umožněno profesionální natáčení jejich interpretačních výkonů pro účely účasti v mezinárodních soutěžích. Velmi úzká spolupráce je s Janáčkovou konzervatoří Ostrava a hudební snímky v ostravském studiu pravidelně natáčejí i soubory z několika ZUŠ nejen z Ostravy, ale i z Nového Jičína, Krnova aj. V rámci přípravy pořadu Co se v mládí naučíš byly za podpory odboru školství Krajského úřadu navázány kontakty i s několika středními odbornými učilišti v kraji.
Technická stránka vysílání
Za necelé 3 roky od  zahájení projektu digitalizace rozsáhlého zvukového archívu do digitální podoby bylo převedeno již téměř 50 % analogových „trvalek“ a podařilo se vyřešit i propojení digitálního archívu s audiosystémem Dalet.
Propagace studia
Studio usilovalo o své zviditelnění a zlepšení pozice na rozhlasovém trhu především formou mediálních partnerství na významných kulturních, společenských a sportovních událostech a akcích v kraji. S velmi příznivým ohlasem se setkala tradiční velká prázdninová soutěž Křížem krajem Beskydami, které se zúčastnilo několik tisícovek posluchačů – turistů. Přenosová technika studia uskutečnila v terénu několik živých vysílání z velkých kulturně- společenských akcí v kraji a také z blízkého Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Historicky nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava 28.října.

Velmi dobrý ohlas a výsledky opět prokázaly tradiční akce Daruj krev s Českým rozhlasem Ostrava a počet dárců v pěti MS regionálních partnerských transfuzních stanicích téměř předčil součet dárců všech ostatních regionálních studií včetně Prahy.Internetové aktivity
Internetová prezentace vykazovala v průběhu roku uspokojivou úroveň a počet návštěvníků webových stránek Českého rozhlasu Ostrava se mírně zvyšoval.
3.1.5.6. Český rozhlas Pardubice

Rok 2008, který byl šestým rok existence Českého rozhlasu Pardubice, přinesl jeho stabilizaci po personální stránce i na trhu rozhlasových stanic v regionu. Kulaté jubileum Českého rozhlasu společně s volebním podzimem 2008 potvrdily nezastupitelnost rádia veřejné služby v Pardubickém kraji. Důsledné dodržování úzkého kontaktu s posluchači, kdy redaktoři osobně navštívili více než polovinu všech obcí kraje, se kladně odrazilo v rozšiřujícím se povědomí veřejnosti o pardubickém studiu ČRo.


Zpravodajství
Ve zpravodajství Českého rozhlasu Pardubice nedošlo v roce 2008 k výrazným změnám. Jeho hlavní osu tvořily pravidelné zpravodajské relace v časech 7:00, 13:00 a 17:00 hodin. Studio do nich zařazovalo informace z navštívených obcí a pozvánky na tamní kulturní akce. K rovnoměrnému pokrytí Pardubického kraje přispělo zpravodajství z Ústeckoorlicka.
Publicistika
Hlavní osa dopolední publicisticky, hodinový pořad Máme hosty, zůstala beze změn. Posuny studio učinilo v odpoledním a podvečerním vysílání. Dosavadní pořady po 17.hodině byly rozšířeny o vzdělávací reportážní cyklus Tak jsme tady, který přibližuje různé profese, dále o kulturní magazín Za kulturou s králíčkem Karlíčkem. Za největší redakčně publicistický počin studia lze považovat pokračující projekt Posvícení. Do konce roku 2008 měl už na svém kontě návštěvu více než poloviny všech obcí kraje, což představuje 280 hodin rozhlasových pořadů. Letním vrcholem byl velký Posvícenský koncert, o který soutěžily všechny obce kraje. Úspěšná byla i první knižní publikace studia – soubor nejlepších posvícenských receptů s názvem O posvícení všechno to voní.
Hudba
Hudební styl studia neprodělal v roce 2008 zásadní změnu. Zachován byl poměr české a zahraniční hudby, postupně se dařilo rozšiřit hudební archiv o chybějící nahrávky z české hudební scény 60.-80.let. Specializovaný hudební pořad Neon si během druhého roku své existence vybudoval renomé mezi neprofesionálními a začínajícími kapelami v regionu.
Umělecká tvorba a dokumenty
V oblasti umělecké tvorby byl pro pardubické studio přelomovým datem listopad 2008, kdy stanici ČRo 2 – Praha odevzdalo první desetidílnou četbu, autobiografii Slávky Peroutkové Třetí ženou svého muže.

Úspěšně se rozvíjela spolupráce s festivalem Smetanova Litomyšl, jehož výročí v roce 2008 bylo spojeno s oslavami Českého rozhlasu.


Spolupráce s ostatními stanicemi a studii
Nejbližšími partnery Českého rozhlasu Pardubice jsou od jeho vzniku Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Region, Vysočina. Do společného nočního programu regionálních studií Český rozhlas Pardubice přispěl v průběhu roky 2008 celkem 22 kontaktními Nočními linkami.

Od Českého rozhlasu Region, Středočeský kraj přebíral pořady Beatlemanie, U muziky a Pochoutky, od Českého rozhlasu Hradec Králové Hudební antikvariát a Swingová siesta a od Českého rozhlasu Sever pořad Planetárium.

Kromě regionálního zpravodajství a aktuální publicistiky pro celostátní stanice dodával Český rozhlas Pardubice pro ČRo 2 – Praha hudební magazín Folková pohlazení a náročnější reportáže do cyklu Váš příběh, dále pořady do cyklů Čas ke snění a Odyssea a již zmíněný desetidílný seriál četby. Technicky zajišťoval přímé přenosy rozhovorů pro ČRo 1 -Radiožurnál a nahrávky koncertů pro Produkční centrum.
Spolupráce se školami
Po celý rok 2008 studio věnovalo zvýšenou pozornost všem stupňům školství v regionu. Základní školy se prezentovaly v projektu Přestávka, problematika středního školství byla tématem především publicistických pořadů (koncepční změny ve školství, poradny o studijních oborech, nedostatek žáků a vynucená optimalizace krajského školství). Studio se věnovalo ve svém vysílání rovněž velkým školským projektům jakými byly Den stavařů, Chemická olympiáda, Dětská sportovní olympiáda. Zpravodajství průběžně sledovalo rozvoj vysokého školství, které v regionu představuje Univerzita Pardubice ( otevření nových oborů, dokončení obří stavby laboratoří). Činnost uměleckých škol v kraji měla prostor zejména v magazínu Za kulturou s králíčkem Karlíčkem.
Technická stránka vysílání
Studio užívá vysílací systém CartMaster, které hodnotí jako spolehlivý. Technicky náročné byly celodenní přenosy z Aviatické pouti a Velké pardubické, kam se dočasně přenáší mobilní studio s veškerým vybavením.
Propagace studia
Tradičními milníky propagace studia jsou Aviatická pouť a Velká pardubická, kde se studio prezentuje zábavným a interaktivním programem před zraky desetitisíců návštěvníků. Díky barterovým spolupracím se dařilo pokračovat v reklamě na dvou trolejbusech MHD, na čtyřech linkových autobusech a na dalších vozidlech (autoškola, nákladní doprava apod.).

Propagačním počinem roku 2008 se stal Posvícenský koncert, o jehož uspořádání soutěžily všechny obce kraje. Ve vítězné obci Dobříkov u Vysokého Mýta se ho zúčastnily tisíce obyvatel ze všech okolních vesnic. Čerstvě vydaná publikace O posvícení, všechno to voní se zde dostala do většiny domácností. Studio poskytovalo mediální podporu všem dětským domovům v kraji, sociální firmě SKP centrum, abilympionikům, ústavům sociální péče, azylovým domům. Pro mnohé z těchto organizací je Český rozhlas Pardubice jediným médiem, které jim dává šanci veřejně informovat o svých aktivitách.


Internetové aktivity
Řadu programových aktivit spojuje studio s nabídkou internetu ( ukládání fotografií a zvuků). Vlastní zpravodajský servis naplňuje tři nezávislé webové portály:

www.rozhlas.cz/pardubice – web studia

www.pardubickysport.cz – sportovní portál

www.rozhlas.cz/neon – web hudebního pořadu Neon

Studio dlouhodobě provozuje a programově rozšiřuje službu Rádio na přání, díky níž má uživatel k dispozici kompletní archiv všech větších pořadů studia v původní zvukové podobě (publicistické, některé hudební, sportovní). Elektronické „pouto“ s posluchači tvoří automatické rozesílání newsletteru, které zdarma odebírá přes 400 zájemců.
3.1.5.7. Český rozhlas Plzeň

V roce 2008 se Český rozhlas Plzeň ve svém vysílání úspěšně zhostil všech zásadních celostátních i regionálních témat. Studio opakovaně potvrdilo první místo v kraji v kategorii „poslouchal včera“, nezměnila se ani doba poslechu. Podíl na západočeském rozhlasovém trhu se v průběhu roku pohyboval v rozmezí 12-17 %.

Studio po delším čase začalo v prvovýrobě natáčet dechovou hudbu (Rozhlasová Plzeňačka). Nově natočené snímky regionálních autorů obohatily vysílání a ve spolupráci s Radioservisem byly vydány na CD nosiči. Díky kompletní rekonstrukci slovesné režie se podařilo natočit tři rozhlasové hry. O další hodinu denně se prodloužil odpojovaný regionální program pro Karlovarský kraj.

Programové schéma doznalo některých menších změn trvalého charakteru a některých změn s krátkou dobou platnosti, které odrážely aktuální společenské dění (volby) nebo reakci na významná („osmičková“) výročí. Kromě změn vysílacích časů některých pravidelných příspěvků byl zaveden pravidelný živý telefonát na konec Dobrého rána, do pondělního Dopoledního Koktejlu byla zařazena kontaktní veterinární poradna.

Programové schéma doznávalo drobných změn při každém „osmičkovém“ výročí. Nejvýrazněji se to projevilo 21.srpna, kdy studio věnovalo 40.výročí okupace celodenní vysílání sestavené ze vzpomínek pamětníků, z archivních zvuků a pořadů tematicky laděných.
Zpravodajství
Rok 2008 nepřinesl žádné zásadní změny v celkovém pojetí zpravodajství. Pokračovalo se v Tématu týdne, patnáctiminutová hlavní zpravodajská relace Události dne potvrdila stoupající kvalitu po obsahové stránce, a to jak pro kraj Plzeňský, tak i Karlovarský. Ve všech relacích byl důsledně dodržován důraz na regionální dění, poté na republikové události a v dalším sledu na informace ze zahraničí a sportu doplněné o pravidelné zpravodajské relace o letních olympijských hrách v Pekingu a fotbalovém mistrovství Evropy. Zpravodajské týmy se podílely také na přípravě a moderování podvečerních diskusních pořadů Co vás zajímá. Výrazněji přispívaly do programu celoplošných stanic ČRo 1- Radiožurnál a ČRo 2 – Praha.
Publicistika
Obsahové zaměření publicistických pořadu přispívalo k osvětě a vzdělávání posluchačů. Mezi takové pořady patřila každodenní dopolední rubrika Poradíme vám (na téma zdravá výživa, lékařství, občanská poradna, rodina, škola a veterinární poradna). Na tuto kontaktní půlhodinku volně navazovaly podvečerní diskusní pořady Co vás zajímá a večerní poradny v rámci Studia kontakt. K rozšiřování vědomostí přispívaly i různé typy soutěží, pravidelná rubrika Jazykový koutek, křesťanské pořady, fejetony a komentáře. Informačním zdrojem se staly rovněž týdenní Kaleidoskop, sobotní Horizont, Odkazy minulosti, Divadelní a Filmový zápisník. Zábavně vzdělávací charakter měly víkendové Hobby magazíny.

Mezi posluchačsky oblíbené publicistické pořady patřily rovněž rozhovory s hosty, ať už šlo o osobnosti kulturního života či sportu. Moderátoři z plzeňského studia i karlovarské redakce se rovněž podílely na společném regionálním vysílání, dvouhodinové kontaktní Noční lince.


Hudba
Poměr hudby a mluveného slova je v programu studia cca 60:40. Dramaturgie hudby se orientuje na většinového posluchače ve věkové skupině nad 50 let a zaměřuje se na střední proud s hity od 50.let po současnost s poměrem českých a zahraničních písniček 65:35. Prostor ve vysílání mají i country a folkové písničky. Hudební redakce vytvářela již tradiční pořady (Hvězdy, hity, legendy, Muziky, muziky, Světem vážné hudby, Písničky, které jinde neslyšíte, dechovkové Muziky, muziky, folklorní Špalíček), externí spolupracovníci připravovali další hudební pořady (Rocktime, Tisíc tváří jazzu, Hudební návraty). Od začátku roku 2008 studio vysílalo jednou týdně hodinový pořad Country jízda speciál. Do řad externistů se podařilo na výrobu folklorních pořadů získat renomovaného hudebního skladatele a dirigenta Jaroslava Krčka. Pokračovala rovněž dlouholetá spolupráce s Plzeňskou filharmonií. Kromě tradiční studiové produkce vážné hudby se v roce 2008 podařilo po několikaleté odmlce opět natáčet dechovou hudbu. Velký objem hudební výroby připadá na záznamy festivalů a soutěží: například Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech, karlovarská pěvecká soutěž Skřivánek jako celostátní finále dětské soutěže, Chodské slavnosti, Mezinárodní folklorní festival v Plzni, Karlovarský folklorní festival, abonentní koncerty Plzeňské filharmonie apod.
Umělecká tvorba a dokumenty
Český rozhlas Plzeň připravil v roce 2008 tyto slovesné řady:

Dokument o biskupovi plzeňské diecéze Františku Radkovském

Všednodenní předpolední Literární doteky

Nedělní Kaleidoskop – tradiční půlhodinový, převážně monotematický formát, v němž se uplatňuje umělecké slovo v podání herce nebo redaktora

Sobotní Horizont – nová podoba magazínu s aktuálními příspěvky z oblasti kultury.
Spolupráce s ostatními stanicemi a studii
Kromě tradičních forem spolupráce s celoplošnými stanicemi se Český rozhlas Plzeň i v roce 2008 podílel spolu s ostatními regionálními studii na pořadech cyklu Česko – země neznámá a na naplňování společného regionálního nočního programu.

V průběhu roku začal sdílet s Českým rozhlasem Olomouc tamní jazzový pořad. Pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál připravoval příspěvky především zpravodajského charakteru, v menší míře se podílel na reportážích v cyklu Pod kůži.

Spolupráce s ČRo 2 – Praha:

V hudební produkci dechovkový pořad Trubte nám, trumpety, Folklorní notování a Putování za folklorem. Dále noční reprízy pořadů vážné hudby, pořadu Hvězdy, hity a legendy jazzu. Ve slovesné tvorbě četba z prózy Michala Dlouhého Četnické trampoty, Věci z jednoho pokoje, ze vzpomínkové knížky Pohádky Vlasty Buriana pouze pro dospělé, pořady pro cykly Váš příběh, Volejte reportéry, Nocturno pro osamělá srdce a pro redakci zábavy reprízy pořadů Posezení v divadle Miroslava Horníčka a Aby řeč nestála...


Spolupráve s ČRo 3 – Vltava:

Hudební pořady Partitury, Hudební fórum, Vltava live (záznamy živých koncertů)

Slovesná tvorba:

Cyklus Schůzky s literaturou: Třináct měsíců, Sám ve městě D.

Četba na pokračování: Tereza Boučková: Rok kohouta
František Xaver Baštík: Vyučil jsem se u Kafků Radka Denemarková: Peníze od Hitlera
Egon Bondy: Osudy

Klasická a moderní povídka: Ladislav Klíma: Historie


Jaroslav Hašek: Život mezi dacany
Edgar Dudka: Za práva australských Aboriginů

Cyklus Svět poezie: Emanuel Pišišvor: Truchlozpěvy, rady a nápady


Josef Hrubý: Miláček Arcimboldo

Dokument: Miroslav Buriánek: Příběh dramaterapie

Rozhlasové hry: Jean Tardieu: Symfonická rozmluva
Eugéne Ionescu: Plešatá zpěvačka
Miguel Cervantes: Divadlo zázraků (dramatická hříčka)


Spolupráce se školami
Téma školství na všech vzdělávacích stupních se objevovalo v různých příspěvcích, diskusních pořadech i v Tématu týdne. Studio i v roce 2008 spolupracovalo se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci s ČRo 3 –Vltava a Ústavem umění a designu Západočeské univerzity se uskutečnil na půdě Českého rozhlasu Plzeň týdenní společný workshop studentů a rozhlasových pracovníků. Zástupci ZUŠ byli jednou měsíčně hosty ve vysílání, kde prezentovali svou činnost.
Technická stránka vysílání
V oblasti rozvoje nových technologií byla nejvýznamnější akcí rekonstrukce slovesného studiového komplexu R4-S4-S3. Český rozhlas Plzeň nyní disponuje kvalitním digitálním zázemím pro veškerou hudební i slovesnou prvovýrobu, výrobu znělek a spotů a v neposlední řadě i restaurovaní starých snímků a míchání výsledného zvuku do formátů Dolby Surround. V březnu byla zahájena digitalizace fonotéky, dokončena má být v roce 2012. Postupně došlo k výměně záznamové techniky za moderní typy. Úspěšně byla dokončena klimatizace technologických nik pro režie R2, R4, kde v letních měsících docházelo k přehřívání počítačů.

Ve studiu v Karlových Varech se podařilo odstranit dílčí nedostatky nového vysílacího samoobslužného pracoviště, odpojované vysílání již probíhá bez technických závad.


Propagace studia
Stěžejní akcí roku 2008 byla velká vzpomínková akce k 21.srpnu 1968 před rozhlasovou budovou doplněná výstavou dobových fotografií a dokumentů Rozhlas a srpnové události 1968. Další propagační akce na veřejnosti s rozhlasovým stanem se uskutečnily v různých místech regionu. Propagační charakter s účastí Českého rozhlasu Plzeň měly Chodské slavnosti, Historický víkend, Zahájení lázeňské sezóny v západočeských lázních, kampaň I zvířata mohou mít své dny, veřejný poslech her Symfonická rozmluva a Rozcvička ve studiu S, Zelený čtvrtek – velikonoční program pro veřejnost v hale Českého rozhlasu Plzeň, tradiční Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň s velkou účastí veřejnosti, Podvečerní muzikantské dostaveníčko – koncert folklorních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, Hurá prázdniny – zábavný den pro děti na závěr školního roku, letní posluchačská soutěž Hlášky z českých filmů, Den otevřených dveří v Českém rozhlasu v Karlových Varech, veřejný poslech rozhlasové hry Plešatá zpěvačka ve studiu S3, zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň na náměstích jedenácti měst v západních Čechách propojených v přímém přenosu vysíláním Českého rozhlasu Plzeň, předvánoční charitativní sbírka pro dětské domovy – Daruj hračku, posluchačská soutěž Pohádkové vánoce, výstavy v rozhlasových prostorách – nepřetržitý sled třinácti výstav za celý rok, Daruj krev s Českým rozhlasem – čtyřikrát ročně (ve všech termínech Českého rozhlasu), U muziky s Plzeňáky – zábavný dechovkový pořad s účastí veřejnosti, Aby řeč nestála – zábavný pořad se známými hosty (Marta Kubišová, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Josef Zíma...)
Internetové aktivity a multimediální projekty
Od dubna roku 2008 došlo k propojení čistě textové podoby internetových stránek se zvukovým obsahem. Služba Rádio na přání byla rozšířena o další tituly. Návštěvník tak na webu nalezne archiv pořadů a rubrik čítající více jak tři desítky titulů.
Karlovarské studio
Samostatné odpojované vysílání ze sídla Českého rozhlasu v Karlových Varech se prodloužilo o jednu hodinu. Každý všední den se tak v průběhu odpoledne vysílání Českého rozhlasu Plzeň na tři hodiny rozdělí na dva okruhy, tzn. samostatné moderované vysílání pro kraj Plzeňský a samostatné pro Karlovarský. Navíc karlovarská redakce dodává v průběhu dne zpravodajský materiál i pro mateřské studio v Plzni.
3.1.5.8. Český rozhlas Regina Praha
Český rozhlas Regina je metropolitním rádiem, jehož posláním je v co nejširší míře nabízet plnohodnotné a srozumitelné informace obyvatelům a návštěvníkům hlavního města.

Základní programové formáty zůstaly i v roce 2008 zachovány (například kontaktní pořad Třináctka, Pražský chodec), nebo byly na základě posluchačského ohlasu modifikovány (magazín Mikrofórum), nebo byly v časové ose vysílání pro svou oblíbenost rozšířeny (Bezstarostná jízda, Noční proud, Divadlo Noc). Vznikly i pořady nové (kontaktní Plus minus, magazíny Jungmannova 14, Dobrou chuť, Až na dřeň, Kavárna na Vltavě).

Po několika letech se vrátil do éteru Bezstarostnou jízdou samostatný pořad o aktuální dopravě v Praze a středních Čechách. Poskytuje informace nejen z dopravy silniční/individuální, ale též z dopravy hromadné. Pro tento programový typ jsou důležité aktuální a permanentně aktualizované informace. Proto jsou v terénu během vysílání dvě motohlídky, proto jsou redaktoři v Dopravním informačním centru Praha Technické správy komunikací hl. m. Prahy a v dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy. Proto zřídili bezplatnou řidičskou linku 800 900 500, na kterou posluchači-řidiči volají a informují o situaci v pražských ulicích.

Pořad si získal v roce 2008 velký posluchačský ohlas. Stal se vlajkovou lodí Českého rozhlasu Regina. Přináší jí poslechovost, přízeň a zájem, a to nejen řidičské veřejnosti. Tímto pořadem naplňuje studio beze zbytku poslání média veřejné služby.

Pořad Noční proud, který navázal na kdysi osvědčenou značku a po letech nabídl novou současnou podobu, má od začátku na Regině posluchačský ohlas. Pořad navozuje pocit noční diskotéky s rozhovory se zajímavými „hudebními i nehudebními“ hosty. Nabízí také servis informací, výročí, novinky alb či retrospektivu do „časů vinylových desek“, soutěže, rozhovory z koncertů i živé telefonáty posluchačů.

Z významných úspěšných vysílání jde například o přenos Nočního proudu z finálového večera festivalu Prix Bohemia Radio, společné česko-slovenské vysílání s Rádiem Slovensko nebo první ročník udělování cen Legenda Nočního proudu.

Rozhlasové setkání s bohatým archivem zábavy Divadlo noc je skutečným fenoménem Reginy. Pro svůj posluchačský ohlas byl pořad zařazen i do společného nočního vysílání regionálních studií. Přináší větší výběr archivních rozhlasových snímků, došlo i na komiky nové nebo snímky dosud neuváděné.

V roce 2008 přistoupilo studio k úpravě programového typu Mikrofórum, který je součástí víkendového vysílání a soustřeďuje se na životní styl, zdravý život a na pražskou kulturu. I nadále ale přináší setkání se zajímavými lidmi a jejich příběhy.Zpravodajství

Redakce zpravodajství pracovala i v roce 2008 v nezměněné koncepci. Prioritní je stále aktuálnost zpravodajských příspěvků, jejich sdělnost a srozumitelnost, obsahová i tematická vyváženost.

Ohlas zaznamenala i v uplynulém roce rubrika Co Vy na to, pane starosto / paní starostko?, v níž na otázky běžného života Pražanů odpovídají volení funkcionáři jednotlivých městských částí.

Publicistika a dokument

Redakce publicistiky pracovala v roce 2008 na tradičních i nových pořadech.

Redakce se zapojila do několika celorozhlasových projektů. Byla to například „osmičková“ výročí, prezentace uměleckého školství nebo Česko – země neznámá.

Připomenout je dále třeba zejména pořady Osudy 68 a Svatý Václav, Den delší než století a Cizinci v Listopadu, 28.říjen očima historika autora Petra Kouby nebo Tenkrát v 89.


Práci a podoby základního uměleckého školství přiblížilo studio zejména v kontaktním pořadu Třináctka formou diskuse s řediteli nebo žáky těchto škol.

V roce 2008 byl uveden i nový publicistický pořad Příběh mého života. Právě zde a právě formou nejčastěji reportážního rozhovoru v něm byly zachyceny příběhy, osudy a situace obyčejných lidí.

V drobných příspěvcích a rubrikách se objevovala publicistika také v dopoledním a odpoledním vysílání, v pořadech Pražský chodec a Studio Karlín. Má podobu investigativní i servisní publicistiky. Objevuje skryté stránky života v Praze, radí a pomáhá při řešení běžných všednodenních lidských situací. Kulturní publicistika má svou konkrétní podobu například v pořadu Pražský chodec.

Hudba

Od března 2008 upravilo studio hudební formát: Country Oldies a nahradilo ho "mladším" AC (Adult Contemporary). Správnost tohoto rozhodnutí potvrdily i výsledky poslechovosti.

Hudební profil studia je nyní orientován převážně na pop a rock od 70.let po současnost, nechybí ani stěžejní písničky a hity 60.let. Podíl hudby zahraniční a české je cca 70:30.


Spolupráce se školami

V programu se problematice středního, vysokého i uměleckého školství věnuje studio průběžně. Redakce zpravodajství zaznamenává nejen tzv. velké události kupříkladu Univerzity Karlovy, ČVUT či VŠE (jako jsou různá výročí, slavnostní a výroční zasedání), ale i události a situace "všední" (přijímací zkoušky, vědecké aktivity fakult).

Velkou měrou se studio zabývalo profilem škol církevních, soukromých a škol, jejichž zřizovatelem je ministerstvo školství. Za cíl si vytklo přiblížit posluchačům koncepce výuky, zaznamenat rozdíly ve výuce, osnovách i přístupu. Přinést plnohodnotný a vypovídající profil konkrétní školy, konkrétních lidí a konkrétního prostředí.

Tematice školství, učitelství i pomoci rodičům a dětem se Český rozhlas Regina věnoval i v kontaktním pořadu Třináctka.


Propagace studia
Tradiční aktivitou bylo i v uplynulém roce Karlínské filmové léto. Z této prázdninové filmové přehlídky na zahradě Českého rozhlasu Regina se stal respektovaný kulturně společenský fenomén. Za rozhodující je považována rekordní účast návštěvníků a bohatá filmová nabídku, což ve svém důsledku přináší dobrou vizitku studia.

Zahrada Českého rozhlasu Regina byla v uplynulém roce i důstojným místem oslavy 85.výročí Českého rozhlasu.

Dobrá byla spolupráce s deníkem 24. Úspěšné byly akce typu Spanilá jízda veteránů, Den otevřených dveří a Dveře Nočního proudu dokořán.

Dařilo se propojit promotion a program v akcích jako Koukej plavat, Chyťte si svého kapříka atd.


Internetové aktivity
V červnu 2008 přistoupili v Českém rozhlase Regina k zásadní systémové změně. Jiným strukturováním (kupříkladu dělením na sloupce dle programového zaměření) je dosaženo větší přehlednosti a sdělnosti. K jednotlivým programovým formátům zavedli propagační flashe.

K některým pořadům přináležejí na webu ankety, jejichž výsledky zazní samozřejmě i v éteru. Hudební dramaturgie organizuje hlasování v rubrice Hit týdne.

Výrazně se zlepšila i aktuálnost a zpravodajské informace v nové rubrice Metropolitní deník. Jsou teď bohatší, přehlednější, mají větší vypovídací hodnotu a všechny si návštěvník stránek může poslechnout v audio verzi.


Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə