Yatirim teşVİk belgesi nediRYüklə 38,64 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü38,64 Kb.
#47722

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR ?
Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar. KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç,(Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.


KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının,

Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 000 Yeni Türk Lirası

Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 000 Yeni Türk Lirası

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 000 Yeni Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR ?
Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir.


Yatırım İndirimi

Yatırım yeri ve yöre ayırım olmaksızın Bina inşaat, Makine ve Teçhizat harcamalarınızı, yeniden değerleme artışlarını ekleyerek, %19,8 stopaj ödemeden kurumlar vergisi matrahından %40 oranında düşebilirsiniz.

(Yatırım indirimi, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamından çıkarılmıştır)

Katma Değer Vergisi İstisnası

Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir


Fon’dan Kredi Tahsisi

Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için Fon’dan kredi tahsisi yapılabilir.


Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Teşvik Belgesine bağlı yatırımın tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde asgari miktarda (1.000 $) ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;


Şirket Kuruluşu

Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,

Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,

Teşvik Belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil,

İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar Damga vergisi ve harçlardan istisna edilir.

Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.


BAZI İLLERDEKİ TEŞVİK UNSURLARI

( Afyon – Diyarbakır – Malatya – Sivas – Ordu – Uşak – Erzurum – Tokat – Şanlıurfa – Giresun – Çankırı - Yozgat – Adıyaman – Amasya – Düzce – Kırşehir – Osmaniye – Sinop – Aksaray – Erzincan – Van – Bartın – Kars – Mardin – Batman – Ağrı – Bingöl – Muş – Siirt – Bayburt – Bitlis – Gümüşhane – Ardahan – Iğdır – Şırnak – Hakkari )

 

Gelir Vergisi Stopajı TeşvikiSigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

Enerji Desteği


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRELERİ VAR MIDIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi genellikle iki yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde yatırım %50’ si kadar ek süre alınabilir.


YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER AYRIMI NASILDIR ?

Bölgelere göre ayırım ise şöyledir

Yörelere göre Yatırım Teşvik Belgeleri’nin avantajları vardır.

Gelişmiş Yöreler

Normal Yöreler

Kalkınmada Öncelikli Yöreler
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER


Gelişmiş Yöre
Kapsamındaki İller


Normal Yöre

Kapsamındaki İller

Kalkınmada Öncelikli Yöre
Kapsamındaki İller


İSTANBUL (il sınırları)

KOCAELİ (il sınırları)

ANKARA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

BURSA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ADANA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ANTALYA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ANKARA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

BURSA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

ADANA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

ANTALYA (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç)ESKİŞEHİR

KONYA


GAZİANTEP

SAKARYA


BOLU

BURDUR


KÜTAHYA

AFYON


TEKİRDAĞ

YALOVA


İÇEL

MUĞLA


AYDIN

BALIKESİR

KIRKLARELİ

KAYSERİ


EDİRNE

ISPARTA


MANİSA

UŞAK


DÜZCE

DENİZLİ


BİLECİK

HATAY

KASTAMONU

ÇORUM


ARTVİN

ERZİNCAN

TRABZON

SİVAS


OSMANİYE

AKSARAY


K.MARAŞ

KİLİS


BARTIN

TOKAT


ÇANKIRI

SİNOP


ORDU

ERZURUM


DİYARBAKIR

YOZGAT


ŞANLIURFA

NEVŞEHİR

ELAZIĞ

AMASYA


KARABÜK

MALATYA


ZONGULDAK

KARAMAN


NİĞDE

SAMSUN


TUNCELİ

ADIYAMAN

KARS

GÜMÜŞHANEBAYBURT

BATMAN


MARDİN

VAN


SİİRT

IĞDIR


HAKKARİ

BİTLİS


ARDAHAN

BİNGÖL


AĞRI

ŞIRNAK


MUŞ

RİZE


KIRŞEHİR

ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri)

KIRIKKALE

GİRESUN

 
GEREKLİ BELGELER:

1.       İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır)

2.       Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi değişikliğine ait olanlar)

3.       Vergi levhası fotokopisi,

4.       İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları)

5.       Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,

6.       Şirket ortaklarının 3-4 satırlık kısa özgeçmişleri yazısı,

7.       İnşaat harcaması için inşaatın toplam kapalı alanının m2’si,

8.       Yatırım yeri Mülkse tapu fotokopisi, kiralık arsa için 10, bina için 5 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi,

9.       Gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında aynı iş kolunda iki yıldan beri faaliyette bulunduğuna dair Sanayi Odasından alınacak resmi yazı,

10.   Yatırım Organize Sanayi Bölgesinde ise, yer tahsisine ait yazı, tapusu varsa tasdikli sureti, kiralıksa mülk sahibinin imza sirküleri ve tasdikli tapu sureti,

11.   Kapasite raporu, (Tevsi yatırımlarında gereklidir. Oda Tasdikli olacaktır.)

12.   Yatırım Bilgi formu,

13.   Müracaat harcı makbuzu (Merkez Bankasına gelişmiş ve normal yöreler için 400 Yeni Türk Lirası, kalkınmada öncelikli yöreler için 200 Yeni Türk Lirası yatırılacak.)14.   Vekaletname (Ek-1)
Kataloq: girisim
girisim -> Girişimcilik Sürecinde Yenilik Ve Yaratıcılık İlişkisi İbrahim Sani mert1, Semra GÜney2 Salih GÜney3
girisim -> İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen yeni talepler ve bunların arzı girişimciliğin doğmasına neden olmuştur. Gelişen toplumun büyüyen ekonomiyi ve dolayısıyla girişimciliği etkilediği bilinmektedir
girisim -> BeşİNCİ BÖLÜm giRİŞİMCİLİk eğİTİMİ
girisim -> TüRKİYE’de giRİŞİMCİLİk eğİTİMİ
girisim -> Senato Tarihi : 25/10/2017 Karar No : 13/3 kirikkale üNİversitesi GİRİŞİmsel olmayan araştirmalar etik kurulu yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm amaç
girisim -> Kosgeb t. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup
girisim -> GiRİŞİMCİLİk teknikleri ders notu giRİŞ
girisim -> DöRDÜNCİ BÖLÜm giRİŞİMCİLİK İŞletme ve giRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ

Yüklə 38,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə