Yüksek Mahkeme HuzurundaYüklə 42,55 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü42,55 Kb.
#77724

Yüksek Mahkeme Huzurunda

Yargıtay Asli Yetki № 1 / 2009

Yargıtay Asli Yetki

Girne Dava № 2164 / 2006

Müstedinin certiorari ve prohibition emri isdarına izin (leave) verilmesi için yaptıkları istida hakkında


1- Akfinans Bank Ltd. tarafından 1- Kulaksız Construction Ltd. 2. Abdurrahman Güney 3. Yüksel Yılmaz aleyhine, Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilmiş olan 2164/2006 sayılı Davada 20/11/2008 tarihinde verilmiş olan Mahkeme Hükmü hakkında bir Certiorari ve Prohibition Emirnamesi isdarı için yapmış olduğu başvuru hakkında.


Müstedi:

Pauline Ann Read, 5 Demokrasi Sokak, Karşıyaka, Girne
İleM/aleyh:

1.Akfinans Bank Ltd. , 130 – 132 Girne Caddesi - Lefkoşa

2.Kulaksız Construction Ltd.(M.Ş 08437), Kurtuluş Cad., Bedel Apt.,

No.14,Girne

3.Abdurrahman Güney, Beşparmak Cad., Nazım Bodi Plaza No.1, Çatalköy -

Girne (Kulaksız Construction Ltd)

4. Yüksel Yılmaz, Memduh Asaf Sokak, Kaya Bekiroğlu Apt., Köşklüçiftlik –

Lefkoşa (Pegasus Havayolları)ArasındaYukarıdaki Müstedi Tarafından İhbarlı İstida:
Yüksek Mahkeme Yargıcı Sayın Mustafa Özkök’ün, 18/05/2009 tarihinde işbu istidanın dosyalanması için vermiş olduğu izin emri uyarınca işbu istidanın 2009 senesi ...................... ayının ................. inci günü saat 8.30’da Yüksek Mahkeme’de dinleneceği tarafınıza ihbar olunur.
Malumunuz olsun ki Müstedinin işbu isitdasının dosyalanması için yapılan izin istidasında kullanılan ve ilişikte sunulan beyannamede belirtilen gerçeklere dayanarak talep ettiği çareler şunlardır.


 1. Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilmiş 2164/2006 sayılı davada Mahkemece 20.11.2008 tarihinde verilen hükmün Yüksek Mahkemeye getirilmesi veya intikal ettirilmesi (to remove into the High Court) ve bu hükmün iptal edilmesi için (quash) ve/veya geçersiz ve hükümsüz (void) olduğuna dair bir certiorari emri; ve

 2. Girne Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş 2164/2006 sayılı davada ve/veya 20.11.2008 tarihinde verilen mezkur hüküm ile ilgili olarak ve/veya mezkur hükmün icrası için başka herhangi bir işlem yapılmasını men eden bir ‘prohibition’ emri; ve

 3. Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir emir veya çare ; ve

 4. İşbu istida masrafları.

Ve keza malumuz olsun ki işbu istida Pauline Ann Read tarafından yapılmış olan 18/05/2009 tarihli yemin varakasında belirtilen geçeklere dayandırılmaktadır ve işbu istidanın dinlenmesinde mezkur yemin varakası kullanılacaktır.

Ve yine malumunuz olsun ki Yüksek Mahkeme Yargıcı Sayın Mustafa Özkök’ün, 18/05/2009 tarihinde işbu istidada talep edilen certiorari ve prohibition emirlerinin istarına izin vererek işbu istidanın neticelenmesine değin Girne Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş 2164/2006 sayılı davada ve/veya mezkur davada 20.11.2008 tarihinde verilmiş hükmün icrası için herhangi bir işlem yapılmasını men eden bir emir vermiştir.
İşbu istida KKTC Anayasının 151. maddesine, Hukuk Muhakemeleri Usül Tüzüğü E.48 N.1 ve 2’ye, 9/76 sayılı Mahkemeler Yasası Madde 38 ve 41’e ve İngiltere’deki Yüksek Mahkeme Nizamatı Emir 59 ve özellikle Nizam 3 (şimdi Emir 53) Kıbrıs Yasaları Fasıl 8 madde 35, Emir 64 (7) Certiorari ve Prohibition emirleri ile ilgili Usul Kurallarına, Genel Hukuk Adalet ve Usul İlkelerine istinad eder.
İşbu istidanın dayandığı gerçekler Girne’li Pauline Ann Read’in ilişikteki 18/05/2009 tarihli yemin varakasında belirtilmektedir.
İşbu istida, Müstedi Avukatı Naomi Ruth Onbaşı tarafından hazırlanmış olup tebliğ adresi c/o Av. Erden Algun’un Lefkoşa’daki yazıhanesidir.

Naomi Ruth Onbaşı

(Müstedi tarafından Avukat)

Dosya Tarihi : 20 / 05 / 2009


Duruşma Tarihi: 05 / 06 / 2009

26/06/2009
Mukayyit.

1. Akfinans Bank Ltd., 130 – 132 Girne Caddesi – Lefkoşa Tarafına

2. Kulaksız Construction Ltd.(M.Ş 08437), Kurtuluş Cad., Bedel Apt.,

No.14,Girne Tarafına

3. Abdurrahman Güney, Beşparmak Cad., Nazım Bodi Plaza No.1, Çatalköy -

Girne (Kulaksız Construction Ltd) Tarafına

4.Yüksel Yılmaz, Memduh Asaf Sokak, Kaya Bekiroğlu Apt., Köşklüçiftlik –

Lefkoşa (Pegasus Havayolları) Tarafına
Yüksek Mahkeme Huzurunda

Yargıtay Asli Yetki № 1 / 2009

Yargıtay Asli Yetki

Girne Dava № 2164 / 2006

Müstedinin certiorari ve prohibition emri isdarına izin (leave) verilmesi için yaptıkları istida hakkında


1- Akfinans Bank Ltd. tarafından 1- Kulaksız Construction Ltd. 2. Abdurrahman Güney 3. Yüksel Yılmaz aleyhine, Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilmiş olan 2164/2006 sayılı Davada 20/11/2008 tarihinde verilmiş olan Mahkeme Hükmü hakkında bir Certiorari ve Prohibition Emirnamesi isdarı için yapmış olduğu başvuru hakkında.


Müstedi:

Pauline Ann Read, 5 Demokrasi Sokak, Karşıyaka, Girne
İleM/aleyh:

1.Akfinans Bank Ltd. , 130 – 132 Girne Caddesi - Lefkoşa

2.Kulaksız Construction Ltd.(M.Ş 08437), Kurtuluş Cad., Bedel Apt.,

No.14,Girne

3.Abdurrahman Güney, Beşparmak Cad., Nazım Bodi Plaza No.1, Çatalköy -

Girne (Kulaksız Construction Ltd)

4. Yüksel Yılmaz, Memduh Asaf Sokak, Kaya Bekiroğlu Apt., Köşklüçiftlik –

Lefkoşa (Pegasus Havayolları)Arasında

HUKUK MUHAKEMELRİ USUL TÜZÜĞÜ İLE İNGİLİZ YÜKSEK MAHKEME TÜZÜĞÜNÜN ESKİDEN EMİR 59, ÖZELLİKLE NİZAM 3, ŞİMDİ EMİR 53 UYARINCA DOSYALANAN BEYANNAME (STAMEMENT)


 1. Müstedi aşağıdaki çareleri talep eder.

  1. Girne Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş olan 2164/2008 sayılı davada Mahkemece 20.11.2008 tarihinde verilen mezkur hükmün Yüksek Mahkeme’ye getirilmesi veya intikal ettirilmesi (to remove into the High Court) ve bu hükmün iptal edilmesi için (quash) ve/veya geçersiz ve hükümsüz (void) olduğuna dair bir Certiorari emri, ve

  2. Girne Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş 2164/2006 sayılı davada ve/veya 20.11.2008 tarihinde verilen mezkur hüküm ile ilgili olarak ve/veya mezkur hükmün icrası için başka herhangi bir işlem yapılmasını men eden bir Prohibition emri; ve

  3. Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir emir veya çare.

  4. İşbu istida masrafları
 1. İstenilen hal çareleri aşağıdaki sebep ve gerçeklere dayanmaktadır.

İstida konusu hüküm 2164/2006 sayılı davadaki Davacının ve Davalıların menfaati icabı Müstedi aleyhine müdafaa hakları ellerinden alınarak Müstediyi sorumlu kılacak herhangi bir hukuki bağ ve/veya ilişki mevcut olmadan Mahkeme’yi yanıltarak alınmıştır.

Naomi Ruth Onbaşı

Müstedi Tarafından AvukatYüksek Mahkeme Huzurunda

Yargıtay Asli Yetki № 1 / 2009

Yargıtay Asli Yetki

Girne Dava № 2164 / 2006

Müstedinin certiorari ve prohibition emri isdarına izin (leave) verilmesi için yaptıkları istida hakkında


1- Akfinans Bank Ltd. tarafından 1- Kulaksız Construction Ltd. 2. Abdurrahman Güney 3. Yüksel Yılmaz aleyhine, Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilmiş olan 2164/2006 sayılı Davada 20/11/2008 tarihinde verilmiş olan Mahkeme Hükmü hakkında bir Certiorari ve Prohibition Emirnamesi isdarı için yapmış olduğu başvuru hakkında.


Müstedi:

Pauline Ann Read, 5 Demokrasi Sokak, Karşıyaka, Girne
İleM/aleyh:

1.Akfinans Bank Ltd. , 130 – 132 Girne Caddesi - Lefkoşa

2.Kulaksız Construction Ltd.(M.Ş 08437), Kurtuluş Cad., Bedel Apt.,

No.14,Girne

3.Abdurrahman Güney, Beşparmak Cad., Nazım Bodi Plaza No.1, Çatalköy -

Girne (Kulaksız Construction Ltd)

4. Yüksel Yılmaz, Memduh Asaf Sokak, Kaya Bekiroğlu Apt., Köşklüçiftlik –

Lefkoşa (Pegasus Havayolları)Arasında

Yemin Varakası

Ben aşağıdaki imza sahibi, Girne sakinlerinden Pauline Ann Read yemin eder ve yeminimle aşağıdaki hususları teyit ederim. Şöyle ki,
 1. Yukarıda sayı ve ünvanı verilen istidada Müstediyim ve işbu yemini bu sıfatla yapmaktayım.
 1. M/aleyh No.1’in, Girne Kaza Mahkemesi’nde Müstedialeyh No.2, 3 ve 4 aleyhine 2164/2006 sayılı Davayı ikame etmiş olup, 20/11/2008 tarihinde, aleyhlerine, müştereken ve münferiden hüküm temin ettiğini, öğrenmiş bulunmaktayım.
 1. Yukarıda izahı verilen hükümün temin edilmiş olduğu bilgisini edinmemi müteakip Avukatıma başvurarak gerekli Hukuki müşavereyi temin ettim.
 1. Edinmiş olduğumuz bilgi neticesinde, mezkur Dava, benim menfaatlerimi de etkileyecek olmasına rağmen bu husus, Mahkeme’nin bilgisine getirilmemiş olup, mezkur Davaya taraf yapılmamış olmamız ve işbu davanın hiçbir zaman bilgimize gelmediği cihetle, bu başvuruya konu Davada, Adalet ve Nasfet kaidelerinin ve bunların da ötesinde Hukukun en temel kavram, hak ve değerlerinden olan savunma hakkımızdan yoksun bırakılmış olduk. 1. 20/11/2008 tarihli hükmün, benim taraf olmadan ve/veya gıyabımda temin edilmiş olduğu bir vakıa olmakla birlikte, bunun da ötesinde, çok ciddi ve haklı bir savunmam olduğunu ve gerekli söz ve/veya yanıt ve/veya savunma hakkının tarafıma verilmesi halinde bizim menfaatlerimizi etkileyen işbu hüküm teminin mümkün olmadığını ve/veya verilmiş bulunan hükmün bozulması ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu bu safhada beyan ederim. Şöyle ki;
  1. Takriben 14.09.2005 tarihinde M/aleyh No.2, M/aleyh No.3 ( hem kendisi şahsen hem de M/aleyh No.2 şirket direktörü sıfatı ile) ve M/aleyh No.4 ile yapmış olduğumuz yazılı ve taraflarca imzalı bir Satış Sözleşmesi tahtında; Girne Kazası, Karşıyaka’da kain Pafta/Harita : XI.5E1&2, Parsel No: 148/1/5/1, Koçan No: 7763 ve Pafta/Harita : XI.6 W1&2, Parsel No: 10.5/1, Koçan No: 7739’da kain taşınmaz mal üzerinde M/aleyh 2,3 ve 4 tarafından inşa edilmekte olan 3 yatak odalı 142m2 bungalovu ve yüzme havuzunu sözleşme tahtında £102,000.-Stg. (YüzİkiBinSterlin) karşılığında satın aldım ve akdeylemiş olduğumuz işbu sözleşme tahtında yükümlülüklerimi yerine getirerek hak sahibi oldum ve/veya mülkiyet hakkı kazandım.

  2. Müstedialeyh No.1 ise sözkonusu gayrımenkul üzerinde inşaatlar ve/veya villalar olduğunu ve bu evlerde 3. kişilerin yaşadığını ve/veya 3. kişilerin kazanılmış hakları olduğunu bildiği halde sözkonusu gayrımenkuller üzerine; sözkonusu taşınmazda mülkiyet hakkı kazanmamdan sonraki bir tarihte ve/veya 11/11/2005 tarihinde M/aley No.2, 3 ve 4 tarafından alınmış borç için ipotek koymuştur. Daha sonra ise Müstedialeyh No.1, M/aleyh No.2, 3 ve 4 aleyhine işbu borcun ödenmemiş olmasından ötürü Girne Kaza Mahkemesi’nde 2164/06 sayılı davayı ikame etmiş ve yine benim (davacı/müstedinin) ve/veya 3. kişilerin hakları olduğunu bilmelerine rağmen, bize hiçbir şekilde söz hakkı verilmeksizin sözkonusu gayrımenkullerin satılması için 20/11/08 tarihinde anlaşmalı olarak hüküm yazdırmışlardır.
 1. Benim ve/veya 3. şahısların mezkur gayrımenkuller üzerinde inşaa edilmiş olan evlerde hak sahibi olduğumuzu bilmelerine rağmen M/aleyhlerin, 2164/2006 sayılı davayı ikame ederek, davacı/müstedinin ve/veya 3. şahısların gayrımenkuller üzerinde inşaa edilmiş evlerdeki haklarını Mahkeme’den gizlemek suretiyle hak sahibi olan bana ve/veya 3. şahıslara söz hakkı vermeksizin anlaşmalı hüküm yazdırmalarının altında bir kötü niyet aramamak için makul bir sebep bulamamaktayım.
 1. Doğal Adalet kuralı gereği, meşru menfaatlerimi, menfaatlerimi olumsuz etkileyecek bir karar alınmadan önce bana da işitilmr hakkı, söz hakkı verilmesi gerekirdi inancındayım.
 1. Yukarıda detaylı bir biçimde izah ettiğim veçhile, benim ve/veya 3. şahısların mezkur gayrımenkuller üzerinde inşaa edilmiş olan evlerde hak sahibi olduklarını bilmelerine rağmen 2164/2006 sayılı davayı ikame ederek, benim ve/veya 3. şahısların gayrımenkuller üzerinde inşaa edilmiş evlerdeki haklarını Mahkeme’den gizlemek suretiyle; hak sahibi olan bana ve/veya 3. şahıslara söz hakkı vermeksizin M/aleyhler tarafından anlaşmalı hüküm yazdırmak ve/veya gayrımenkullerin aleni müzayede ile satılmasına icazet vererek bu konuda hüküm yazdırmanın ve bir Davadan bu şekilde alınmış bir hükmün icra edilmesinin ciddi oranda bir adaletsizlik yaratacağı iddiasındayım. 1. Yargılamanın ilgili ve menfaati etkilenebilecek kişiler arasında yapılması esastır ve bunun bir istisnası olduğunu sanmadığım gibi, M/aleyhlerin de bu yönde bir otoriteyi, Muhterem Mahkemenin huzuruna getirebileceğine inanamamaktayım. Menfaati son derecede olumsuz etkilenecek tarafların, Mahkeme önünde taraf yapılmaksızın, üstelik de gıyaplarında, ezcümle müdafaa hakları ellerinden alınmış bir biçimde hüküm temin edilmesi ve bunun icrası çok vahim neticeler yaratabilir.
 1. Adaletin tecellisine katkı koymak için, Muhterem Yüksek Mahkeme’nin Certiorari ve Prohibition Emirnameleri isdar etmesi gerektiği bilgisini Avukatımdan edindim. 20/11/2008 tarihli Mahkeme Hükmünü çok yakın geçmişte öğrenmiş bulunmaktayım.
 1. En iyi bilgi ve kanaatime göre işbu istida konusu 20.11.2008 tarihli hüküm Müstedialeyhler’in menfaati icabı Müstedi’yi sorumlu kılacak herhangi bir hukuki bağ ve/veya ilişki mevcut olmadan Mahkeme’yi yanıltarak alınmıştır ve Müstedi’yi aşikar surette mağdur etmektedir.
 1. Gerekli olması halinde, yukarıda serdedilen bütün hususlara ilişkin daha detaylı şahadet, işbu istidanın işitilmesinde Muhterem Yüksek Mahkeme’ye sunulabilecektir.
 1. Yukarıdakiler ışığında istidada talep edildiği şekilde emir verilmesini talep ederim.
 1. Bu yemin varakasının muhteviyatı avukatım tarafından bana tercüme edilmiş olup, aynen benimser ve doğru olduklarını beyan ederim.

Yemin Eden
Pauline Ann Read


..15.... / ...05..... / 2009 tarihinde huzurumda yemin edildi.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 42,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə