Zübeyde hanim anaokuluYüklə 0,53 Mb.
səhifə1/7
tarix17.08.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#71871
  1   2   3   4   5   6   7


zubeyde hanim2

c:\users\acer\desktop\paylaşım dosyası\web\okul\00.jpg
2015 – 2019

STRATEJİK PLANIZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU


zubeyde hanim2

2015 – 2019

STRATEJİK PLANI


Nisan-2015


http://www.huzursayfasi.com/images/editor/images/en-guzel-ataturk-resimler.jpg


Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün   etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

\\anapc\paylaşım dosyası\dsc_0009m.png


OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU
Zirvelerin yolu yakın mesafeleri aşmakla mümkün olur. Kurum olarak, düşüncede, davranışta, programları hayata tatbik etmede alanımızda lider bir kurum olmanın ve yeniliklere öncülük etmenin gayretiyle çalışmaktayız. Eğer bu platformda bizler her şeyi konuşmaktan öteye götüremeyeceksek gelecek adına birinci derece sorumlu olacağız.

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Stratejik planımız geleceğe hazır olmayı değil, geleceği önceden şekillendirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Planımız, tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumumuzun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.

Bu planın hazırlanması kadar, ortaya konan amaçların gerçekleşmesin de gönül birliği içerisinde emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyor ve Başöğretmen Atatürk’ün sözlerini dikkatinize sunuyorum.“Yarınlar yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatını terk eden gayretli insanlara aittir”.


Funda ORHAN

Okul Müdürü

ıİÇİNDEKİLER

OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞ……………………………………………………………….

4

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………

5

ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ…………………………………………………….

8

KISALTMALAR………………………………………………………………………….

10

TANIMLAR………………………………………………………………………………

11
BÖLÜM :1 GİRİŞ
Giriş………………………………………………………………………………………..

13

1.1.Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması……………………………...

14

1.2.Organizasyonun Oluşturulması………………………………………………………..

14

1.2.1. Stratejik Plan Üst Kurulu………………………………………………………...

14

1.2.2.Stratejik Plan Hazırlama Ekibi………………………………................................

15

1.3.İhtiyaçların Tespit Edilmesi…………………………………………………...............

15

1.4.Hazırlık Programının Yapılması………………………………………………………

15
BÖLÜM : 2 DURUM ANALİZİ
2.1. Tarihsel Gelişim…………………………………………………………………….

16

2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi………………………………………...

18

2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler……………………………………………...

19

2.4. Paydaş Analizi……………………………………………………………………...

19

2.5. Kurum İçi ve Kurum Dışı Analizler……………………………………………….

23

2.5.1. Kurum İçi Analiz……………………………………………………………………

23

2.5.1.1 Beşeri Kaynaklar……………………………………………………………….

23

2.5.1.1.1Örgütsel Yapı………………………………………………………………..

23

2.5.1.1.2 Zübeyde Hanım Anaokulu Personel Durumu…………................................

24

2.5.1.1.3 Yrd. Hizmetler Sınıfındaki Personel Durumu…………………....................

24

2.5.1.1.4 Öğrenci, Öğretmen Sayıları………………………………...........................

24

2.5.1.2 Okullaşma Oranları……………………………………………………………….

24

2.5.1.3 Avrupa Birliği Projeleri…………………………………………………………...

25

2.5.1.4 Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi Bulunan Personeller………………………….

25

2.5.1.5 Mali Ve Fiziki Yapı……………………………………………………………….

25

2.5.1.6 Teknolojik Düzey…………………………………………………………………

26


2.5.2 Kurum Dışı Analiz…………………………………………………………………..

26

2.6 GZFT Analizi………………………………………………………………………….

29

2.6.1 Güçlü Yönler………………………………………………………………...........

29

2.6.2 Zayıf Yönler………………………………………………………………………

29

2.6.3 Fırsatlar………………………………………………………………...................

30

2.6.4 Tehditler…………………………………………………………………..............

30

2.7 Üst Politika Belgeleri………………………………………………………………….

33

2.8 Gelişim Alanları……………………………………………………………………….

33

2.9 Stratejik Plan Mimarisi………………………………………………………………..

34
BÖLÜM : 3 GELECEĞE YÖNELİM
3.1.Vizyon…………………………………………………………………………………

35

3.2.Misyon…………………………………………………………………………………

35

3.3.Temel Değerler………………………………………………………………………...

35

3.4.Temalar,Amaçlar,Hedefler…………………………………………………………….

36

3.4.1.Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması…………………………………………

37

3.4.1.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

37

3.4.1.1.1.Stratejik Hedef 1………………………………………………………….

37

3.4.1.1.1.1.Tedbirler……………………………………………………………….

38

3.4.1.1.2 Stratejik Hedef 2………………………………………………………….

38

3.4.1.1.2.1 Tedbirler……………………………………………………………….

39

3.4.1.2 Stratejik Amaç 2………………………………………………………………

39

3.4.1.2.1 Stratejik Hedef 1…………………………………………………………

39

3.4.1.2.1.1 Tedbirler………………………………………………………………

39

3.4.2. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması……………………………………….

40

3.4.2.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

40

3.4.2.1.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

40

3.4.2.1.1.1Tedbirler……………………………………………………………….

41

3.4.2.2.Stratejik Amaç 2………………………………………………………………

41

3.4.2.2.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

41

3.4.2.2.1.1Tedbirler……………………………………………………………….

42

3.4.3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi……………………………………………..

42

3.4.3.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

42

3.4.3.1.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

42

3.4.3.1.1.1.Tedbirler……………………………………………………………...

43BÖLÜM : 4 MALİYETLENDİRME…………………………………………………...

44

BÖLÜM : 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………………………

46

5.1. Zübeyde Hanım Anaokulu 2010-2014 Stratejik Planının Değerlendirilmesi………...

47

5.2. Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli……………………………………………………………………………………...

48


EKLER
Ek : Tedbir/Strateji Sorumlu Birimler Tabloları…………………………………………

49ŞEKİLLER ve TABLOLAR DİZİNİ

SAYFA NO


Şekil 1 : Zübeyde Hanım Anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Modeli


15


Şekil 2 : Zübeyde Hanım Anaokulu Örgütsel Yapı


23


Şekil 3: Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

49
Tablo 1 : Faaliyet Alanları,Ürün ve Hizmetler


19


Tablo 2: Zübeyde Hanım Anaokulu Personel Durumu


24


Tablo 3: Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personel Durumu


24


Tablo 4 : Öğrenci, Öğretmen Sayıları


24


Tablo 5: Okullaşma Oranları(Brüt)


24


Tablo 6:Avrupa Birliği Projeleri


25


Tablo 7: Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi Bulunan Personele Ait Bilgiler


25


Tablo 8: Mali Kaynaklar Analizi


25


Tablo 9 : İncirliova İlçe Nüfusu


27


Tablo 10 : GZFT Güçlü Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler


31


Tablo 11 : Üst Politika Belgeleri


33


Tablo 12 : Gelişim Alanları-Eğitim- Öğretime Erişimi, Kalitenin Kapasitenin Artırılması


34


Tablo 13 : Tema-1,Amaç-1,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu37


Tablo 14: Tema-1,Amaç-1,Hedef-2 Performans Hedef Tablosu38


Tablo 15: Tema-1, Amaç-2,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu


39


Tablo 16: Tema-2, Amaç-1,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu


40


Tablo 17: Tema-2, Amaç-2,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu


41


Tablo 18: Tema-3, Amaç-1,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu


42


Tablo 19:2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Bütçe Kaynağı Tablosu


44


Tablo 20 :2015-2019Stratejik Planı Amaç-Hedef Tahmini Maliyet Tablosu


44


Tablo 21 :2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Maliyet Tablosu


45


Tablo 22: İzleme Değerlendirme Süreci Tablosu


47


KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi

AFAD AfetveAcilDurum Yönetimi başkanlığı

ARGE Araştırma Geliştirme

ASO Akşam Sanat Okulu

BT Bilişim Teknolojileri

BTR Bilişim Teknolojileri Rehber

CD CompactDisc

DYS Dokuman Yönetim sistemi

DynEd Dynamic Education – Dinamik eğitim

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü ,Zayıf,Fırsat,Tehdit

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu

LED Light Emittion Diode

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖSYM Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi

PEST Politik,Ekonomik,Sosyal,Teknolojik

RG Resmi gazete

SMS ShortMessageService-Kısa mesaj

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

STK Sivil Toplum Örgütü

T.C Türkiye Cumhuriyeti

TEFBİS Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

TKY Toplam Kalite Yönetim

TÜBİTAK Türkiye BilimselveTeknolojikAraştırmaKurumu

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

UMKE UlusalMedikalKurtarma Ekipleri

YGS Yükseköğretim Giriş Sınavı

WEB World Wide Web
TANIMLAR

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Dış paydaş: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar.

Donatım:Donatma.Bir okul veya kurumu etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

Durum Analizi:Stratejik planda kurumu örgütsel yapı,tarihi gelişim,mali,beşeri,fiziki vb.yönlerden inceleme.

Fizibilite:Yapılabilirlik.Bir fikrin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili karar vermek için yapılan analizlerdir.

Fon:Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Hibe :Bağışlamak,karşılıksız vermek.

İç Paydaş: hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlar.

Kurum Dışı Analiz: Stratejik planda kurumun var olduğu çevreyi politik,ekonomik,sosyal ve teknolojik başlıklarda değerlendirme.

Kurum İçi Analiz: Stratejik planda kurumu,mali,beşeri,fiziki vb.yönlerden inceleme.

Maarif Nezareti:Eğitim bakanlığı.

Maliyetlendirme: Ürün ve hizmetlerle ile ilgili, tahmini, süregelen ve gerçek maliyetlerin ortaya çıkarılması.

Matris:Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin oluşturduğu dikdörtgen biçiminde bir tablo.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Norm Kadro:Bir hizmeti eksiksiz, zamanında, beklenen kalitede yerine getirebilmek için doğru sayı ve özellikteki personel ihtiyacı.

Okullaşma: Aynı yaş itibari ile okul çağında olan aktif nüfusun okula kayıt olanlara yüzdesel oranıdır.

Örgün Öğretim:Belirli yaş grubundaki bireylere, belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak okullarda, belirli sürelerde verilen düzenli eğitimdir.

Paydaş:Kurumun yaptığı işten veya ürettiği hizmetten etkilenen/etkileyen kişi/grup/kurum.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.


Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə