Academia româNĂ. Institutul de studii sud-est europeneYüklə 1.03 Mb.
səhifə17/17
tarix28.10.2017
ölçüsü1.03 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17VLAD, LAURENŢIU


Date personale
Numele şi prenumele: Vlad, Laurenţiu
Titlul academic: Dr.
Gradul ştiinţific (acs, cs,cs 3 etc.): Cs 3
Alte răspunderi în ISSEE: -
Data şi regimul angajării în ISSEE: (normă întreagă, jumătate de normă, carte de muncă, cumul): 1991-1996 (normă întreagă / carte de muncă); 1996-1999 (cumul); 1999-2013 (jumătate de normă).
Unde mai este angajat în sistemul bugetar şi în cel privat: Universitatea din Bucureşti / Facultatea de Ştiinţe Politice / Şcoala Doctorală de Istorie
Activităţi didactice:
 • Ciclul de licenţă: Politică şi societate în Europa modernă (Facultatea de Ştiinţe Politice / Curs - Licenţă Ştiinţe Politice în limba română, anul I, semestrul I).
 • Ciclul masteral: Istoria ideii europene (Facultatea de Ştiinţe Politice / Curs şi seminar - Master Studii Europene, anul I, semestrul I); Politica externă a României, 1878-1989 (Facultatea de Ştiinţe Politice / Curs şi seminar - Master Relaţii Internaţionale, anul I, semestrul I); Relaţii româno-belgiene (Facultatea de Ştiinţe Politice / Curs şi seminar - Master Relaţii Internaţionale, anul I, semestrul II).
 • Ciclul doctoral: Noi direcţii în cercetarea istorică. Istoria mentalităţilor, antropologia istorică, istoria culturală (Şcoala Doctorală de Istorie, anul I, semestrul I).
Funcţii şi activităţi în societăţi savante, comisii şi comitete ştiinţifice:
 • Din sistemul Academiei Române : -
 • Din afara Academiei Române:

  1. Preşedinte al Comsisiei CNATDCU de contestaţii pentru domeniul Istorie şi Studii Culturale;

  2. Membru în Comitetul ştiinţific al Editurii Institutul European (Iaşi);

  3. Membru al Colegiului editorial al Editurii Universităţii din Bucureşti.
Activităţi cultural-ştiinţifice:

   1. Redactor şef al publicaţiei „Analele Universităţii din Bucureşti, seria Ştiinţe Politice”, revistă indexată în BDI CEEOL (în curs de indexare în BDI INDEX COPERNICUS şi PERSÉE);

   2. Membru în colegiile editoriale ale revistelor: „Arhivele Olteniei” (Academia Română - Craiova), Caiete de Antropologie Istorică (Seminarul de Istorie Modernă / Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historica” (Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), „Xenopoliana” (Fundaţia Academică A.D. Xenopol);

   3. Coordonator al colecţiilor editoriale de la Institutul European (Iaşi): Istorie şi Diplomaţie, respectiv Istoria Mentalităţilor, Antropologia Istorică, Istoria Culturală.;

   4. Interviu la Radio România – Iaşi, emisiunea „Ora de istorie”, (tema: „România la expoziţiile universale”), 19.02.2013, orele 20,00;

   5. Interviu DIGI TV pe tema admiterii 2013 la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, 11 iulie 2013.

   6. Membru în Comitetul ştiinţific al conferinţei internaţionale, Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate (organizată de Universitatea din Oradea, 17-20 octombrie 2013).
Alte activităţi în interes public (comisii de doctorat, comisii de promovare prin examen sau concurs, comisii de premiere etc.):

Membru referent în nouă comisii de doctorat la Şcoala Doctorală Istorie. Civilizaţie. Cultură, respectiv la Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate ale Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (una în iulie 2013, trei în septembrie 2013 şi cinci în noiembrie 2013) şi într-una la Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică a Universităţii din Bucureşti (septembrie 2013).
 1. Activitatea personală de cercetare ştiinţifică:
Stadiul lucrării de plan (titlu, în cadrul cărui program, în cadrul cărui proiect, durata,stadiul actual, perspective):
a)Titlu: Studenţi români la universităţile din Belgia, secolele XIX-XX
b)Programul din planul ISSEE: Cultură şi politică în Sud-Estul Europei, secolele XIX-XX
c)Durata: 2011-2013.
d)Stadiul actual: Redactare.
e)Perspective: Publicare volum în 2014 la Editura Universităţii din Bucureşti sau la Editura Institutul European din Iaşi.
Publicaţii tipărite: cărţi, studii şi articole ştiinţifice apărute (titlul şi locul apariţiei, eventuale recenzii, referinţe şi alte ecouri):
În volume individuale:

 1. în străinătate: -

 2. în Editura Academiei Române: -

 3. în ţară: -
În volume colective

 1. în străinătate: -

 2. în Editura Academiei Române: -

 3. în ţară: -
În periodice:

 1. Reviste ISI din străinătate: -

 2. Reviste ISI din România: -

 3. Reviste din România B+ (sau BDI): -
Citări ale lucrărilor anterioare în 2013:

  1. RECENZIE 2013: La Dimension humaine de l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duţu, sous la direction de Laurenţiu VLAD (Editura Institutul European, Iaşi, 2012), în Ana-Maria Tupan, Trădarea intelectualilor, „Contemporanul. Ideea Europeană” (XXIV, 2 (731), februarie 2013, p. 29);

  2. RECENZIE 2013: La Dimension humaine de l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duţu, sous la direction de Laurenţiu VLAD (Editura Institutul European, Iaşi, 2012), în Alexandru Zub, Discurs istoric în cheie umanistă: Alexandru Duţu, „Cronica Veche” (III (XLVIII), 2 (25), februarie 2013, p. 3);

  3. CITARE 2013: Radu Carp, Ioan Stanomir, Laurenţiu Vlad, De la „pravilă” la „constituţie”. O istorie a începuturilor constituţionale româneşti (Editura Nemira, Bucureşti, 2002) în Raluca Alexandrescu, « L'Individu » et « la démocratie » au XIXe siècle roumain, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice”, XV, 1, 2013, pp. 51-67 / p. 54.

  4. REFERINŢĂ 2013: Alexandru Duţu, Lumea dinăuntru şi lumea dinafară, ediţie îngrijită, introducere, note şi indice de Laurenţiu Vlad (Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009) în Bogdan Creţu, Despre lumea dinăuntru şi mentosane, Ziarul de Iaşi, mai 2013
Premii:

 1. în străinătate : -

 2. în Academia Română: -

 3. în ţară: -
Alte distincţii naţionale şi internaţionale: -
Participări la reuniuni ştiinţifice interne, cu indicarea titlului comunicărilor:

1. Masă rotundă organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române în colaborare cu Institutul de Cercetări Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, 24 septembrie 2013: Culture et politique dans le Sud-Est de l'Europe, XIXe-XXe siècles.

Titlul comunicării: Les Roumains titulaires d'un doctorat à l'Universite Libre de Bruxelles, 1884-1914 (droit, sciences politiques & administratives, philosophies & lettres, sciences et médecine);

2. Conferinţa internaţională, organizată de Universitatea din Oradea, 17-20 octombrie 2013: Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate.

Titlul comunicării: Şcoala Alexandru Duţu. Câteva fragmente dintr-o istorie (re)cunoscută


Deplasări peste hotare, cu menţionarea contribuţiei personale şi rezultate: -
Stadiul pregătirii la doctorantură (examene, referate, susţinerea tezei): -
Studii şi diplome postdoctorale: -
Activitatea personală de cercetare ştiinţifică a cercetătorilor în regim de cumul la ISSEE în cadrul obligaţiilor lor faţă de alte instituţii. Dacă aceste obligaţii coincid sau nu – şi în ce măsură - cu obligaţiile de serviciu faţă de ISSEE:NU COINCID.
Dacă lucrările executate în cadrul obligaţiilor de plan din ISSEE au fost publicate sau nu cu menţionarea faptului elaborării lor în cadrul obligaţiilor contractuale faţă de „ISSEE al Academiei Române”: volumul relativ la studenţii români în Belgia va fi publicat cu această menţiune.
Premii, distincţii dobândite în 2013:
Propuneri privind planul de programe şi proiecte al ISSEE pe anul 2014:

Lucrarea de plan pe care o propunem pentru perioada 2014-2016 are următorul titlu: Teme / referinţe istorice în discursul propagandei externe a statului român, secolele XIX-XX (în cadrul temei ce va fi realizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Istorice de la Sofia: Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în Sud-Estul Europei, secolele XIX-XXI)


Alte menţiuni:

Din păcate, până la data redactării prezentului raport, nici unul din articolele noastre trimise în acest an revistelor şi volumelor colective din ţară ori din străinătate, nu au văzut lumina tiparului, ele sunt, aşadar, în curs de publicare şi vor apărea, probabil, până la încheierea acestui an:

1. Étudiants roumains aux universités de Gand et de Liège, 1918-1926. Quelques données statistiques d’un document belge inédit, în „Bulgarian Historical Review”, 2013 / din lucrarea de plan, 2011-2013;

2. Imagini, prejudecăţi, stereotipuri. G. Le Cler şi impresiile sale din sejurul moldo-valah (1860-1864), în 10 de Antropologie istorică la Universitatea din Cluj-Napoca, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2013;

3. Români la studii în Belgia. Titularii unui doctorat la Universitatea Liberă din Bruxelles (1863-1914), în România şi Belgia. Dinamica relaţiilor politico-diplomatice, economice şi culturale în perioada formării şi consolidării statului-naţiune, 1838-1916, Bucureşti, 2013 (există şi o versiune ceva mai restânsă, în limba franceză, ce va fi predată spre publicare după ce a fost prezentată la masa rotundă a ISSEE din 24 septembrie 2013) / din lucrarea de plan, 2011-2013;

4. România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Liege şi Gand (1894-1913), în România şi Belgia. Dinamica relaţiilor politico-diplomatice, economice şi culturale în perioada formării şi consolidării statului-naţiune, 1838-1916, Bucureşti, 2013;

5. Pe vremea când României i se spunea „Belgia Orientului”. Fragmente din istoria unui stereotip (mijlocul veacului al XIX-lea – primele decenii ale secolului XX), în România şi Belgia. Dinamica relaţiilor politico-diplomatice, economice şi culturale în perioada formării şi consolidării statului-naţiune, 1838-1916, Bucureşti, 2013;

6. Chipuri de străini în imaginarul lumii rurale româneşti de la sfârşitul veacului al XIX-lea. Câteva date reţinute din răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu (1893, 1895), în Omagiu Profesorului Barbu Ştefănescu, Oradea, 2013;

7. Şcoala Alexandru Duţu. Fragmente dintr-o istorie (re)cunoscută, în Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate, Oradea, 2013.
ANEXA 2TABEL

ANEXA 2. TABEL CU REZULTATELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUOPENE AL ACADEMIEI ROMANE IN 2013
Secţia : de ştiinţe istorice şi arheologie

Institutul de Sudii Sud-Est Europene

Resurse umane

   1. Număr cercetători: total posturi 26,5 cu 29 angajaţi

   1. Conducători doctorate: 4

   1. Doctori: 23

   1. Doctoranzi: 2

   1. Postdoc.: 3

Articole publicate:

   1. Reviste ISI străinătate:6

    1. + 3 în curs de publicare

   1. Reviste ISI România: -

   1. Reviste România B+: 19

Articole publicate în volume colective

 1. În străinătate: 16

+ în curs de publicare : 11

 1. Editura Academiei Române:

 1. În ţară: 19

+ în curs de publicare : 13

Cărţi publicate:

 1. În străinătate:

în curs de publicare : 1

 1. Editura Academiei Române: 1

+ în curs de publicare : 1

 1. În ţară: 9

+ în curs de publicare :1

Premii

       1. În străinătate

       1. În Academia Română

       1. În ţară: 1

Citări ale lucrărilor anterioare în 2013:

Conferinţe:

 1. 7 reuniuni ştiinţifice interacademice organizate de ISSEE

 1. Şedinţe de comunicări individuale organizate în cadrul ISSEE: 11

 1. Participări la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în străinătate, prezentări de conferinţe şi de cursuri: 32

Rapoarte de interes public: 1

Brevete de invenţii

ANEXA 3. PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU ANII 2014 ŞI URMĂTORII
 1. Blânda, Virginia, Construind modernitatea: istoriografia literaturii didactice în Principatele Române (prima jumătate a sec. XIX)

2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Cain Daniel, Naturalizarea în S-E Europei (1878-1914) în istoriografia actuală

2014-2015

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-Estul Europei (sec.19-21)

 1. Chisacof, Lia, Elemente greco-române la începuturile literaturii române moderne (sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea)

2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. Codarcea, Cristina,

  1. Catolicismul în Balcani (sec. 17-18). Familie şi societate în epoca modernă (sec. 17-18) în Ţările Române2012-2014

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

  1. Identitate religioasa si identitate etnică in peninsula balcanica. Continuitate si transformare in comunitatile catolice in secolul al XIX-lea.

2015-2016

 1. Dorondel, Stefan , Politica şi practicile de

2013-2015

Program 2, Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani

 1. Feneşan, Cristina, Convertiri la Islam în spaţiul carpato-dunărean sec.15-19
2014-2016

Program 3 (III), Etnicitate, limbă, identitate:cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu (2012-2014-2016)

 1. Feodorov, Ioana

  1. Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate,, vol. VI şi VII

2013- 2014Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi:2008-2014). Coordonator: Ioana Feodorov.

  1. Călătoria lui Macarie

2009-2014

Programul 9 (II). Călători din Orient în Ţările române şi Rusia. Texte şi documente (2009-2014), coordonator: Ioana Feodorov. (2009-2012 – partea referitoare la Ţările române; 2009- 2014 – ediţia integrală).

 1. Guran, Petre, De la geografia ecleziastică a patriarhiilor orientale la un etos religios şi cultural ortodox balcanic şi est-european

2014-2016

Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx (2014-2016), coordonator Guran Petre.

 1. Iordan, Constantin

 2. Coordonare, lucrare personală în colectivul de 6 români2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, temă de colaborare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016.

 1. Un reper pentru evaluarea mobilităţii transdanubiene: statutul internaţional al Dunării după Primul Război Mondial
2012-2014

Programul 2. Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani în cooperare cu Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Bulgare de Ştiinţe (2012-2014)

 1. Livadă, Ligia, nu a propus nimic 1. Lungu, Vasilica, Memorie şi identitate. Evidenţa arheologică de la Orgame

2014-2016

Programul 8 (III). Religie şi colonizare în cetăţile greceşti din Pontul de Vest (2014-2016), coordonator şi autor Vasilica Lungu.

 1. Mihail, Zamfira, Circulaţia textelor slave (vechi bulgare) manuscrise în spaţiul sud-est european. Atestări din Ţările Române în secolele XVI-XVIII

2014-2016.

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)


 1. Nicolae, Simona, Discursurile etico-politice ale împăratului Manuel Paleologul ediţie critică şi traducere
2012-2014

Programul 7, Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof

 1. Panaite Viorel, nu a propus nimic 1. Pippidi, Andrei,

 1. Corespondenţa lordului Paget, ambasadorul Angliei la Constantinopol, cu Constantin Brâncoveanu şi Constantin Cantacuzino

2014

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi. Colectiv: Andrei Pippidi, Andrei Timotin, Viorel Panaite, Ligia Livadă Cadeschi.

 1. Mărturii, VI-VII

2014

Programul 1, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, vol. I-VII Coordonator: Ioana Feodorov (programare iniţială: 2008-2012, prin prelungire impusă de factori obiectivi: 2008-2014).

 1. Siupiur, Elena,

 1. Imaginea Rusiei în publicistica română şi bulgară în secolul xix
2014-2016Programul 4 (III) România şi Rusia în context geopolitic balcanic, sec. xv-xx , coordonator Guran Petre (2014-2016).

 1. Istoria în programele politice şi literatura emigraţiei bulgare în secolul al XIX-lea.
2014-2016

Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în sud-estul Europei, secolele XIX-XXI, proiect interacacdemic de cooperare între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Institutul de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe anii 2014-2016. Partea română va avea 6 membri

 1. Şerban, Stelu, Politică locală şi birocraţie în problemna Dunării, sf. sec. XIX – Al doilea Război Mondial. Comparaţie Rom ânia şi Bulgaria

2014-2015

Proiectul 1. Cross-Border Mobility in the Danube Areas – Historical Cultural and Linguistic Dimensions. Proiect asociat programului 2 (II), Etnicitate şi practici socio-economice în Balcani. Coordonator Stelu Şerban (2012-2014).

 1. Tanaşoca, Nicolae-Şerban, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III

2014-2015

Programul 7 (ii). documente şi instrumente de lucru privind istoria sud-estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. Teoteoi, Tudor, Traduceri slave şi româneşti ale sinaxarului bizantin (secolele XVI-XVIII). Hagiografie ortodoxă în manuscrisele bucureştene.
2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

 1. Timotin, Andrei, Profeţii spaniole anti-otomane în sec. XVII: J.B. Merino Alvarez, Destruición del Imperio del Turco, y seta de Mahoma (Valencia, 1642). Ediţie şi comentariu.2014-2016

Programul 5 (III). Reintegrare europeană şi modernizare în Sud-Estul Europei (secolele XVI-XIX) (2014-2016), coordonator Andrei Pippidi.

 1. Ţipău, Mihai, Istoriografia greco-română. Stadiul cercetării, probleme şi perspective

2013-2014

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. 22.Ţurcanu, Florin,

nu a propus nimic, a solicitat amânarea predării lucrării pe 2011-2013
 1. 23. Vătăşescu, Cătălina, Răspunsurile la „Chestionarul Odobescu”. Comentarii lingvistice referitoare la diferite tipuri de credinţe populare. Comparaţie cu albaneza.

2014-2016

Programul 3 (III). Etnicitate, limbă, identitate : cultură şi contacte sud-est europene, Coordonator: Cătălina Vătăşescu. (2014-2016)

 1. Vâlcu, Ştefan, Documente privind istoria romanităţii balcanice, III (în colaborare cu N.Ş.Tanaşoca)
2014-2015

Programul 7 (II). Documente şi instrumente de lucru privind istoria Sud-Estului european, coordonator Lia Brad-Chisacof (direcţie permanentă de lucru).

 1. 25.Vlad, Laurenţiu, Teme/referinţe istorice în discursul propagandei externe a statului român, secolele XIX-XX

2014-2016

Proiectul nou: Istoriografie şi utilizări politice ale istoriei în Sud-Estul Europei, secolele XIX-XXI (2014-2016)

SUMAR

Membrii secţiei DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE DIN INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE - lucrări publicate în 2013. cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2013 1

PIPPIDI, ANDREI-nICOLAE, membru corespondent al Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie – activitatea în ISSEE 1

DATELE DE AUTENTIFICARE ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE 4

DOMENII DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE 4

RESURSE UMANE 5

FORMARE DE TINERI CERCETĂTORI (prin doctorat, post-doctorat) 7

MIJLOACE DE CERCETARE REALIZATE/COMPLETATE ÎN 2013: BIBLIOTECA DE SPECIALITATE, ECHIPAMENTE DE CERCETARE (CU VALORI MAI MARI DECÂT 10 K EURO) 8

BIBLIOTECA. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 8

REZULTATE OBŢINUTE ÎN CERCETARE ÎN 2013 DE INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE (CONFORM TABELULUI DIN ANEXA 2) 9

STUDII ŞI ARTICOLE 9

STUDII ŞI ARTICOLE APĂRUTE ÎN 2013 9

STUDII ŞI ARTICOLE în curs de apariţie 10

CĂRŢI 11

CĂRŢI APĂRUTE ÎN 2013 11

CĂRŢI ÎN CURS DE APARIŢIE 12

ÎN ŢARĂ 12

COLABORĂRI LA VOLUME COLECTIVE 12

VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN 2013 12

12Volume colective în curs de apariţie 15

15REALIZĂRILE EXCELENTE DIN ANUL 2013 (CCA. 3 REZULTATE), ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE: 17

Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE 18

Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale ALE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE, inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate 18

Participări ale membrilor ISSEE la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice organizate în ţară 18

Sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în străinătate, prezentări de conferinţe şi de cursuri 20

Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE 22

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE ISSEE SAU ÎN COOPERARE CU ISSEE 23

Şedinţe de comunicări individuale organizate în cadrul ISSEE (responsabil: Andrei Timotin) 25

Sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în străinătate, prezentări de conferinţe şi de cursuri 25

STADIUL ÎNDEPLINIRII PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN PLANUL DE CERCETĂRI PE ANUL 2013 AL ISSEE 28

PROIECTELE ÎN COOPERARE INTERACADEMICĂ INTERNAŢIONALĂ 33

Concluzii şi propuneri 40

anexa 1. rapoartele individuale de activitate ale cercetătorilor din issee pe anul 2013 43

BLÎNDA, VIRGINIA 43

CAIN, DANIEL 45

CHISACOF LIA 48

CODARCEA, CRISTINA 49

DEAC IULIANA 51

DORONDEL, ŞTEFAN 52

FENEŞAN, MARIA CRISTINA 56

FEODOROV IOANA 58

GURAN PETRE 62

IACUBOVSCHI OANA ALEXANDRA 65

IORDAN, CONSTANTIN 67

LIVADĂ LIGIA 69

LUNGU, VASILICA 72

MIHAIL, ZAMFIRA (membru onorific) 76

NICOLAE SIMONA 77

PANAITE VIOREL 78

PIPPIDI, ANDREI 79

SIUPIUR, ELENA (membru onorific de la 1 octombrie 2013) 83

83ŞERBAN STELU 84

TANAŞOCA NICOLAE-ŞERBAN 87TEOTEOI, TUDOR (membru onorific) 91

TIMOTIN ANDREI 92

ŢIPĂU MIHAI GHEORGHE 97

ŢURCANU FLORIN 99

VÂLCU ŞTEFAN 100

VĂTĂŞESCU, CĂTĂLINA 101

VLAD, LAURENŢIU 103

ANEXA 2. TABEL CU REZULTATELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUOPENE AL ACADEMIEI ROMANE IN 2013 106

ANEXA 3. PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU ANII 2014 ŞI URMĂTORII 107

SUMAR 112
Pagină dinDostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə